mrk tehnicke karakteristike.pdf

of 24 /24
1 Soko - Inžinjering Tehničke karakteristike Novembar 2010 «SOKO-INŽINJERING» Beograd Bulevar Arsenija Čarnojevića 125 Tel./fax: ++ 381 11 313 05 61,313 05 51, 313 05 90 E-mail:[email protected], [email protected] Proizvodnja: Krnješevci, Industrijska zona bb ++ 381 22 391 329, 391 299, 391 328 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MODULARNIH RASHLADNIH KOMORA

Author: dinhkhuong

Post on 04-Feb-2017

256 views

Category:

Documents


12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  SOKO-ININJERING Beograd Bulevar Arsenija arnojevia 125 Tel./fax: ++ 381 11 313 05 61,313 05 51, 313 05 90

  E-mail:[email protected], [email protected] Proizvodnja: Krnjeevci, Industrijska zona bb

  ++ 381 22 391 329, 391 299, 391 328

  TEHNIKE KARAKTERISTIKE MODULARNIH RASHLADNIH KOMORA

 • 2

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  Sadraj:

  1. Konstrukcija 2-5

  2. Dimenzije 5-11

  3. Rashladni sistemi za rashladne komore 12-16

  4. Rad rashladne komore i reimi hlaenja 16-23

 • 3

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  Svaka modularna rashladna komora

  sastavljena je od sledeih

  elemenata:

  - Ugaoni PVC profili i rogljevi sa ubaenim

  osovinicama za kaenje

  bravica

  - Paneli (vertikalni paneli, krovni paneli, podni

  paneli) sa ulivenim

  bravicama.

  - Panel sa vratima

  Paneli se sastoje od : poliuretanske izolacije ,obostrano obloene pocinkovanim plastificiranim limom ,debljine 0,6mm sa zatitnom folijom; bravica za meusobno vezivanje; samolepljive gumene trake za

  dihtovanje,postavljene po obodu panela.

  Izolacioni materijal u panelima i u PVC profilima je dvokomponentna poliuretanska meavina sa Freonom R134a (ODP=0 faktor oteenja ozonskog omotaa) kao katalizatorom za expandiranje prilikom procesa

  punjenja.

  - Koeficijent prolaza toplote =0,023 W/m2K - Gustina poliuretanske izolacije =4042 kg/m3

  Zatitni sloj farbe na limu je 25 m i sastoji se od prajmera i poliester finia (Myralac). Standardna boja lima je RAL 9002.

  KONSTRUKCIJA

 • 4

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  Paneli poda su ojaani, sa nagaznom povrinom od orebranog AL ili Inoxa. Nosivost im se kree cca 150 kg/m2

  PANEL SA VRATIMA

  Panel vrata je uraen sa PVC-profilom koji

  obezbeuje termo prekid, a

  za minus komore je i nosa

  grejaa toka.

  Obrtna vrata sa gumenim kederom ( i sa metlicom za

  komore bez poda) punjena

  poliuretanom i sa ojaanim

  spoljanjim limom.

 • 5

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  Panel vrata sa metlicom - Ovakav panel se radi za rashladnde komore za reom iznad 0C, a komore su bez poda

  Detalj metlice Detalj vrata

 • 6

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  Panel vrata sa pragom i grejaem toka za (-) komore - U ovom sluaju je komora obavezno sa podom. - Preko praga je postavljen nagazni lim od Inox-a (2mm).

  Detalj praga sa el. grejaem Detalj vrata

 • 7

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  d(mm) t(C) k(W/wm2) m(kg/m2) 80 do 0 0,29 12,5 110 do -25 0,24 13,7 150 do -35 0,15 15,4

  DEBLJINA PANELA

  D (mm) 80 110 150

  IRINA PANELA

  A (mm) 300 450 600 750 900 1050 1200

  VISINA PANELA

  H (mm) 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700

  3000 3150 3300 3450 3600 3750 3900

  Debljine panela 3 dimenzije:

  Tehnike karakteristike

  irina panela 300 do 1200mm sa modulom 150 mm

  Visina panela 1800 do 3900 sa modulom 150 mm

  Tabela rasploivih dimenzija panela

  Dimenzija PVC ugaonih profila

  150* - alati u pripremi

  DIMENZIJE

 • 8

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  Veliina otvora vrata B(mm) Panel 1200 mm Panel 1050 mm 600 x 1935(1955)

  700 x 1935(1955)

  800 x 1935(1955)

  900 x 1935(1955)

  1000 x 1935(1955)

  STANDARDNE DIMENZIJE

  *1935(1955)mm su standardne dimenzije, a mogu da se

  urade i dimenzije po zahtevu.

  Dimenzije panela vrata

 • 9

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  Panel 80 mm Panel 110 mm Sa podom

  Panel 150 mm Sa podom bez poda sa podom

  max.visina V(mm) 3955 4090 4150 4230

  max.irina B(mm) 4090 4090 4150 4230

  max.duina L(m) 10 - 12 10 - 12 10 - 12 10 -12

  Maximalne spoljanje dimenzije modularnih rashladnih komora

  - L max* - moe biti do pregrade

  Minimalan potreban prostor za montau je cca. 100 mm vie od spoljanjih dimenzija komore (zbog eventualnih netanosti dimenzija prostora), i slobodan prilaz prednjoj strani

  vrata.

 • 10

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  Rashladne komore sa staklenim vratima za samoposluivanje - obrtna staklena vrata, minimalna duima za izlobenu komoru sa : 2, 3, 4, 5 vrata -

 • 11

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  Rashladne komore sa staklenim vratima za samoposluivanje - klizna staklena vrata, minimalna duima za izlobenu komoru sa : 2, 3, 4, 5 vrata -

 • 12

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  Posebna reenja:

 • 13

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  Za hlaenje rashladnih komora koristimo rashladne sisteme sa freonom R 404a kao rashladnim sredstvom.

  Pojedinani sistemi: Kada svaka komora ima svoj rashladni agregat sa jednim kompresorom i kondezatorom (vazduhom

  ili vodom hlaeni).

  Ispariva smeten unutar komore (ventilatorski ili mirni).

  Ili varijanta sa monoblokom.

  Centralni sistem hlaenja: Ovo znai da jedan zajedniki rashladni agregat sa vie kompresora (2, 3, 4 ili vie), povezani da rade

  paralelno, se koriste za rashlaivanje vie rashladnih komora jednog temperaturnog reima.

  Ovaj agregat moe biti i sa jednim kompresorom sa frekventnom regulacijom kapaciteta.

  Svaka komora ima svoj ispariva (jedan ili vie), koji imaju svoje termoexpanzione ventile i elektro-

  magnetne ventile.

  Vrste kompresora koje koristimo: - hermetiki kompresori (scrol i klipni)...Danffos, Copeland... - poluhermetiki kompresori (Bitzer, Dorin, Bock) - vijani (za tunele) (Bitzer)

  RASHLADNI SISTEMI ZA RASHLADNE KOMORE

 • 14

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  Rashladna komora Temperatura

  u komori +2/+4C

  Temperatura ambijenta

  +30C max

  Temperatura kondezacije

  +45C

  Temperatura isparavanja

  -8C Freon R404A

  R.br Zapremina komore (m3) Kapacitet hlaenja (kW) Inom osiguraa (A)

  1 < 8 m3 1.44 10 2 9 -14 2.35 10 3 15 - 27 2.99 10 4 28 - 40 3.55 10 5 41 - 50 3.55 10 6 51 - 61 4.47 10 7 62 - 70 5.54 16 8 71 - 115 7.86 16 9 116 - 150 8.68 25

  Rashladna komora Temperatura

  u komori -18/-22C

  Temperatura ambijenta

  +30C max

  Temperatura kondezacije

  +45C

  Temperatura isparavanja

  -30C Freon R404A

  R.br Zapremina

  komore (m3) Kapacitet hlaenja (kW) Inom osiguraa (A)

  1 < 4 m3 1.07 6 2 5 -8 1.69 10 3 8 - 15 2.09 10 4 16 - 30 3.05 16 5 34 - 46 4.11 16 6 47 - 80 5.07 20 7 81 - 110 6.21 25 8 111 - 137 7.8 25 9 137 - 150 7.8 25

  U tabeli koja sledi, u zavisnosti od veliine (zapremine) komore, reima hlaenja i temperature ambijenta, dati su preporueni kapaciteti hlaenja (KW) i nominalne vrednosti struje osiguraa (A) za

  napojne kablove.

  NAPOMENA: Sve to odstupa od standardnog tj. zahteva poseban proraun kapaciteta hlaenja,

  obratite se naim strunim slubama.

 • 15

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  Isparivai su izraeni od Cu-cevi i Al-lamela.

  Vrste isparivaa koje koristimo u rashladnim komorama :

  Mirni isparivai (prirodna cirkulacija vazduha), a koriste se

  uglavnom u komorama za

  uvanje sveeg mesa.

  ema rashladne instalacije sa centralnim agregatom

  Ventilatorski isparivai (prinudna cirkulacija vazduha):

  - Sa jednostrukim

  potiskivanjem vazduha

  - Sa dvostrukim potiskivanjem vazduha

 • 16

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  Slobodnostojei isparivai (blast freezers) za tunele za brzo zamrzavanj.

  Otapanje leda sa isparivaa je elektinim grejaima ,ubaenim u blok isparivaa (obavezno za minus komore), ili ventilatorsko.Upravljano temperaturnom sondom postavljenom na ispariva.

  POSTAVLJANJE ISPARIVAA

  Pravilno postaviti ispariva znai , ispotovati sve preporuke za rastojanja od zidova komore, od plafona i meusobna rastonjanja isparivaa (ako ih ima vie od jednog u komori), kako bismo

  obezbedili nesmetanu i pravilnu cirkulaciju vazduha (prinudnu ili prirodnu). Preporuke za rastojanja

  uglavnom daju proizvoau isparivaa.

  Privrivanje isparivaa na rashladnu komoru mora da bude izvedeno na takav nain, da se obezbedi termo prekid za sve prodore kroz panele. To se radi plastinim zavrtnjevima (kako je

  prikazano na detalju).

 • 17

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  DETALJ POSTAVLJANJA ISPARIVAA U KOMORI MALE VISINE

  Prolazi instalacija kroz zidove, odnosno kroz plafon rashladne komore moraju biti zaptiveni penom ili drugim sredstvom za zaptivanje koje je prihvatljivo za korienje u prehrambenoj industriji.

  Temperaturna sonda koja meri temperature u komori, i upravlja radom kompresora, mora biti postavljena na najtoplijoj taki zida iza isparivaa, u struju povratnog vazduha na oko 2m od

  zemlje, iznad nivoa otvora vrata. Sonda mora biti zatiena mreicom.

 • 18

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  Rad rashladne komore je potpuno automatski, a to omoguava mikroprocesorski kontroler MASTER CELLA (CAREL), sa digitalnim pokazivaem trenutne temperature u komori.

  Ovaj procesor je najee smeten na panel, pored ulaznih vrata u komoru. Ako to nije tehniki

  mogue izvesti , onda se montira iznad ulaznih vrata komore.

  Master Cella je u zatiti IP65 i njeno elektrino povezivanje je vrlo jednostavno.

  Funkcije: Upravlja radom

  - Kompresora ili magnetnim ventilom isparivaa

  - Ventilatorima isparivaa - Kontrolie otapanje isparivaa - Upravlja alarmima - Ukljuuje i ikljuuje rasvetu preko

  mikro prekidaa na vratima komore

  - HCCP funkcija, koja omoguava nadgledanje kritinih taaka

  merenjem i beleenjem temperatura.

  Ovaj procesor ima mogunost povezivanja na daljinski sistem nadzora i upravljanja (Plant Visor ).

  Mogunost povezivanja 3 temperaturne sonde (NTC) - Prva sonda je za merenje temperature u prostoru komore i ona ukljuuje ili iskljuuje

  kompresor ili magnetni ventil isparivaa.

  - Druga sonda je za otapanje (postavlja se na ispariva). Na osnovu merenja ove sonde, procesor ukljuuje ili iskljuuje el. grejae isparivaa. Otapanje leda je vremenski i temperaturno

  kontrolisano.

  Ukoliko je otapanje ventilatorsko, kontrolie rad ventilatora u toku otapanja. Ventilatori su

  ukljueni sve dok temperatura u isparivau nedostigne zadanu vrednost.

  - Trea sonda ima funkciju kao i druga sonda a koristi se kada u komori ima 2 ili vie isparivaa.

  Pre unoenja robe, potrebno je komoru ukljuiti i saekati da temperatura u komori dostigne zadatu vrednost.

  Kod postupka ukljuivanja i putanja u rad rashladne komore, razlikujemo tri opcije.

  RAD RASHLADNE KOMORE

 • 19

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  I. Opcija Rashladna komora ima svoj agregat sa monofaznim kompresorom, ija snaga ne prelazi

  2KW.

  Ispariva (jedan ili dva) u komori. U ovom sluaju napajanje kompresora povezuje se

  direktno na odgovarajui digitalni izlaz na procesoru, to znai da Master Cella (preko

  sondi) upravlja i radom kompresora (nema dodatnog el.ormana).Ukljuenje i

  iskljuenje komore je preko tastera na samom procesoru.

 • 20

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  II. Opcija Rashladna komora ima svoj agregat

  sa trofaznim kompresorom. U ovom

  sluaju rashladni agregat ima i svoj

  elektro orman.

  Jednopolna ema delovanja komandnog elektro ormana agregata rashladne komore

  Postupak ukljuivanja je sledei:

  - Ukljuiti glavni prekida u elektro ormanu agregata. Saeka se jedan

  sat (da se zagreje ulje

  kompresora)

  - Ukljui se prekida na vratima el.ormana (ukljueno/iskljueno).

 • 21

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  III. Opcija Ako je komora na centralnom rashladnom sistemu, tada svaka rashladna komora ima svoj

  grebenasti prekida u glavnom razvodnom elektro ormanu.

  Pri putanju u rad rashladne komore, potrebno je prvo startovati centralni rashladni

  agregat i ukljuiti grebenasti prekida za tu komoru.

  Ukljuivanje i iskljuivanje komore vri se pritiskom na taster due od 5

  sekundi na mikroprocesorskom kontroleru na samoj komori.

  U ovom sluaju mikroprocesor otvara ili zatvara el.magnetni ventil isparivaa i obavlja sve

  ostale funkcije.

  Komandna ema delovanja komandnog elektro ormana agregata rashladne komore

  Dalje radom upravlja procesor komore (poziva kontaktor kompresora i sve ostale funkcije).

  Iskljuivanje komore iz rada preko tastera na procesoru.

 • 22

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  Tropolna ema elektro ormana iz kojeg se napaja rashladna komora

 • 23

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  Reimi hlaenja

  Po ovom kriterijumu, rashladne komore razvrstavamo u sledee grupe:

  1. Rashladne komore za uvanje nesmrznutih namirnica sa temperaturama 0 - 8C (svee meso, mleko, mleni proizvodi, suvomesnati proizvodi,jaja, voe, povre, pie)

  - debljina panela S = 80mm - vrsta isparivaa: mirni ili ventilatorski

  2. Komore za pripremu, u kojima rade ljudi sa temperaturom +12C - debljina panela S = 80mm - vrste isparivaa: ventilatorski najpogodnije su plafonske varijante sa dvostrukim

  potiskivanjem vazduha.

  3. Komore za uvanje zamrznutih proizvoda (smrznuto meso, voe, povre, testo, pecivo, sladoled...)

  - unutranja temperatura do -25C - debljina panela S = 110mm - vrste isparivaa: ventilatorski najee sa jednostrukim potiskivanjem vazduha

  4. Tuneli za brzo zamrzavanje namirnica (meso, testo, voe itd) - temperatura -35C -40C - debljina panela S = 150mm - vrste isparivaa:

  Tunel sa isparivaem sa jednostrukim

  potiskivanjem vazduha.

 • 24

  Soko - Ininjering Tehnike karakteristike Novembar 2010

  Tunel sa isparivaem sa dvostrukim potisivanjem vazduha.

  Tunel sa slobodno stojeim isparivaima ( Blast Frezerss)