mpec sp. z o.o. w lęborku

of 15 /15
MPEC Sp. z o.o. w L!borku Energetyczne wykorzystanie biomasy dla kotłowni rejonowej KR-1

Author: vuongthuy

Post on 11-Jan-2017

224 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MPEC Sp. z o.o. w L!borku

  Energetyczne wykorzystanie biomasy dla kotowni rejonowej KR-1

 • Kotownia KR-1

  KR-1 podstawowe "rdo ciepa Moc zainstalowana 48,72 MW

  Produkcja ciepa okoo 400 000 GJ

  Zu#ycie opau 23 000 ton miau w!glowego Wyposa#enie stanowi 6 kotw rusztowych

 • Kotownia KR-1

 • Zainstalowane typy kotw

  WR-5-022 - 3 koty zainstalowane w poowie lat 70 -tych

  WR-8-010 - 1 kocio zainstalowany w 2004, wykonany w technologii $cian szczelnych z mo#liwo$ci% ograniczonego wspspalania biomasy

  WR-10-012 - 2 koty, modernizowane w latach 2004-2006

 • Kocio WR-8-010 wspspalanie biomasa-w!giel

 • KocioWR-8-010

  wspspalaniebiomasa--w!giel

 • Kotownia KR-1 w L!borku

 • Odbiorcy ciepa:

  Moc zamwiona: ok. 42 MW

  Sprzeda# ciepa : ok. 320 000 GJ Spdzielnie Mieszkaniowe

  Jednostka Wojskowa

  SP ZOZ

  Przemys, instytucje, szkoy, budownictwo komunalne, wsplnoty mieszkaniowe

 • Planowana inwestycja to:

  Modernizacja kotowni KR-1 z wykorzystaniem biomasy do

  produkcji ciepa i energii elektrycznej

 • Zao#enia do projektu:

  Zapotrzebowanie na moc dla c.w.u to ok.4 do 5 MW obecnie i w najbli#szej perspektywie

  Produkcja ciepa na potrzeby c.w.u. to ok. 120 000GJ/rok

 • Koncepcja modernizacji

  Zao#enia do planu zaopatrzenia w ciepo... -nie ma potrzeby zwi!ksza& mocy zainstalowanej

  Demonta# dwch kotw najstarszych kotw WR-5

  Wprowadzenie w to miejsce bloku skojarzonego o mocy 5-6 MWt

  Monta# turbiny i generatora lub silnika parowego z generatorem o moc elektrycznej ok. 1 MWe

 • Zapotrzebowanie na biomas!

  Zapotrzebowanie nowej elektrociepowni b!dzie wynosi&okoo 172 000 GJ

 • Zasoby odpadw drzewnych

  Odpady przemysowe ( 6 tartakw ) w odlego$ci do 28 km ok. 21 230 m3 tj. w energiichem. 148 000 GJ

  Odpady le$ne (nadle$nictwo L!bork) do 30 km ok. 4 000 m3 tj. w energiichem. 27 000 GJ

  Odpady le$ne (nadle$nictwa s%siednie) do 50 km ok. 12 000 m3 tj. w energiichem. 80 800 GJ

  Razem do zagospodarowania: okoo 37 230 m3

  drewna tj. w energiichem. 255 000 GJ

 • KR-1 po modernizacji