move&fun - .podr™cznik u¼ytkownika move&fun podr™cznik u¼ytkownika...

Download Move&Fun - .Podr™cznik u¼ytkownika Move&Fun Podr™cznik u¼ytkownika Spis tre›ci III Spis tre›ci

Post on 01-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Padziernik 2011

Move&Fun Podrcznik uytkownika

Polski

Ikona przekrelonego kontenera na kkach oznacza, e w obszarze Unii Europejskiej, zuyty produkt trafi musi do specjalnego pojemnika. Dotyczy to uywanego przez Ciebie urzdzenia oraz wszyskich akcesoriw oznaczonych tym symbolem. Produktu nie naley wyrzuca wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Impressum NAVIGON AG Schottmllerstrae 20A D-20251 Hamburg Dane i informacje zawarte w poniszym tekcie mog zosta zmienione bez zapowiedzi. Bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy NAVIGON AG adna cz poniszego podrcznika nie moe by, niezalenie od celu, kopiowana lub przenoszona, niezalenie od tego czy dzieje si to mechanicznie czy elektronicznie. Wszystkie dane techniczne, rysunki itd. podlegaj prawu do ochrony praw autorskich. 2011, NAVIGON AG Wszystkie prawa zastrzeone.

Podrcznik uytkownika Move&Fun

Podrcznik uytkownika Spis treci III

Spis treci 1 Wstp ................................................................................................. 8

1.1 O podrczniku ..................................................................................... 8 1.1.1 Ustalenia .............................................................................. 8 1.1.2 Ikony ..................................................................................... 8

1.2 Wskazwki prawne .............................................................................. 8 1.2.1 Gwarancja ............................................................................ 8 1.2.2 Znaki towarowe .................................................................... 9

1.3 Pytania dotyczce produktu ................................................................. 9 2 Przed uruchomieniem ...................................................................... 9

2.1 Zawarto przesyki ............................................................................. 9 2.2 Opis urzdzenia nawigacyjnego ........................................................ 10 2.3 Wane wskazwki bezpieczestwa ................................................... 10

2.3.1 Wskazwki bezpieczestwa dotyczce nawigacji ............... 10 2.3.2 Wskazwki bezpieczestwa dotyczce urzdzenia

nawigacyjnego .................................................................... 11 2.4 Monta/demonta systemu nawigacyjnego ........................................ 12

2.4.1 Demonta urzdzenia nawigacyjnego ................................. 12 2.4.2 Monta urzdzenia nawigacyjnego ..................................... 13 2.4.3 Karta pamici ...................................................................... 14

2.5 Nawigacja za pomoc GPS ............................................................... 15 3 Wczanie i wyczanie urzdzenia nawigacyjnego ..................... 15

3.1 W samochodzie zamontowane urzdzenie ........................................ 16 3.1.1 Wcz urzdzenie ............................................................... 16 3.1.2 Wygaszacz ekranu ............................................................. 16 3.1.3 Przestaw urzdzenie na tryb oczekiwania ........................... 17 3.1.4 Wycz urzdzenie .............................................................. 17

3.2 Niezamontowane urzdzenie ............................................................. 17 3.2.1 Wcz urzdzenie ............................................................... 17 3.2.2 Wygaszacz ekranu ............................................................. 18 3.2.3 Przestaw urzdzenie na tryb oczekiwania ........................... 18 3.2.4 Wycz urzdzenie .............................................................. 18

3.3 Pierwsze uruchomienie urzdzenia nawigacyjnego ........................... 18 3.4 Podrcznik ......................................................................................... 20 3.5 Opcje ................................................................................................. 20

4 Ochrona hasem .............................................................................. 20 4.1 Aktywuj ochron hasem .................................................................... 21 4.2 Zmie haso ....................................................................................... 21 4.3 Usu ochron hasem ........................................................................ 21 4.4 Czy zapomniae haso? .................................................................... 22

5 Obsuga systemu nawigacyjnego ................................................. 22 5.1 Informacje .......................................................................................... 22 5.2 Klawiatura oprogramowania .............................................................. 26

5.2.1 Specyficzne klawisze .......................................................... 26 5.2.2 Podaj dane ......................................................................... 27

Podrcznik uytkownika Move&Fun

IV Spis treci Podrcznik uytkownika

5.3 Opcje ................................................................................................. 28 5.4 Menu ................................................................................................. 28

6 Gosowe sterowanie ....................................................................... 28 6.1 Aktywacja sterowania gosowego ...................................................... 29 6.2 Uyj sterowania gosowego ............................................................... 29 6.3 Pomoc ............................................................................................... 29 6.4 Wycz sterowanie gosowe ............................................................... 29 6.5 Konfiguracja sterowania gosowego ................................................... 30

7 Nawigacja ........................................................................................ 30 7.1 Uruchomienie zastosowania nawigacyjnego ...................................... 31 7.2 Podaj cel............................................................................................ 32

7.2.1 Podaj kraj docelowy ............................................................ 33 7.2.2 Gosowe podawanie celu .................................................... 33 7.2.3 Podaj adres docelowy ......................................................... 34 7.2.4 Podaj wsprzdne ............................................................. 35 7.2.5 Cel specjalny ...................................................................... 36 7.2.6 Cele specjalne szybkiego dostpu ...................................... 40 7.2.7 Informacje o celu ................................................................ 41 7.2.8 Ulubione ............................................................................. 41 7.2.9 Historia celw ..................................................................... 42 7.2.10 Importowane adresy: Z Outlook / z internetu ....................... 42 7.2.11 Importowane adresy z ksiki telefonicznej......................... 43 7.2.12 Nawiguj do domu ................................................................ 44 7.2.13 Ustal cel na mapie .............................................................. 44 7.2.14 Przegld tras ...................................................................... 45

7.3 Zarzdzanie celami............................................................................ 46 7.3.1 Zapisz cel ........................................................................... 46 7.3.2 Usu cel z listy Ulubione ..................................................... 47 7.3.3 Zdefiniuj adres domowy ...................................................... 47 7.3.4 Zmie adres domowy.......................................................... 48

7.4 Szlaki i trasy posiadajce etapy ......................................................... 48 7.4.1 Podaj punkt pocztkowy ..................................................... 49 7.4.2 Podaj punkty trasy .............................................................. 49 7.4.3 Edytuj punkty trasy ............................................................. 50 7.4.4 Zarzdzanie trasami ........................................................... 50 7.4.5 Wczytaj tras lub szlak ....................................................... 51 7.4.6 Oblicz i poka tras ............................................................ 51 7.4.7 Symulacja trasy .................................................................. 52 7.4.8 Przegld tras ...................................................................... 52

8 Opcje ................................................................................................ 54 9 Mapa ................................................................................................. 56

9.1 Wybr mapy nawigacyjnej ................................................................. 56 9.2 Mapa w trybie Standard ..................................................................... 57 9.3 Mapa w trybie Przegld ..................................................................... 58

Podrcznik uytkownika Move&Fun

Podrcznik uytkownika Spis treci V

9.4 Mapa w trybie Nawigacja ................................................................... 59 9.4.1 Nawigacja w trybie Pojazd .................................................. 59 9.4.2 Nawigacja w trybie Pieszy .................................................. 64 9.4.3 Nawigacja w trybie Szlak .................................................... 66 9.4.4 Nawigacja w trybie Teren .................................................... 66 9.4.5 Opcje mapy w trybie Nawigacja .......................................... 67 9.4.6 Z

Recommended

View more >