mouchette colette

of 34 /34
7/26/2019 Mouchette Colette http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 1/34 Mouchette / Colette In het huizeke van Mouchette. Een goederentrein dendert jankend voorbij. Geschuifel van vogels. Het deurke gaat open en Mouchette kruipt haastig binnen. MOUCHETTE 'k Ben weer te laat. 't Is proper. Mijn boekentas rap en voort. Wat moet 'k nu weer zeggen? Dat 'k mijn bus heb gemist? Dat pakt niet meer. Ik kan niet alle weken ongesteld zijn. Mijn tekenzak. Mijn pennelat. 'k Heb weer de helft niet mee, zeker? Wiskunde?! Mijn kaft kwijt! Lap! Ze is haar voeten gaan wassen. Nu ben 'k zeker te laat. 't Is niet te doen, dat opjagen altijd! Mijn haar is niet gekamd. Geen tijd. 'k Zal 't kammen in de pauze. Oh nee, 't is geen waar! 'k Heb 't eerste uur die van Frans! 'k Ga 't weer mogen horen voor heel de klas: Colette, uw haar, ge ziet er uit lijk een slons. 'k Zal daar weer zitten met zo'n peer: 'k heb het vergeten, juffrouw.  “En français, s'il vous-plaît!”  Oooh, 'k zou haar de schedel kunnen inkloppen, het schijtwijf! 't Gaat mij nekeer overschieten. Ze gaar er niet goed van zijn. Ze gaat serieus moeten beginnen opletten, en die van turnen ook, de onnozele geit met haar tijgersprong altijd.

Upload: hoefje14

Post on 13-Apr-2018

251 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 1/34

Mouchette / Colette

In het huizeke van Mouchette.

Een goederentrein dendert jankend voorbij.

Geschuifel van vogels. Het deurke gaat

open en Mouchette kruipt haastig binnen.

MOUCHETTE 'k Ben weer te laat. 't Is proper.

Mijn boekentas rap en voort.

Wat moet 'k nu weer zeggen?

Dat 'k mijn bus heb gemist? Dat pakt niet meer.

Ik kan niet alle weken ongesteld zijn.

Mijn tekenzak. Mijn pennelat.

'k Heb weer de helft niet mee, zeker?

Wiskunde?! Mijn kaft kwijt! Lap! Ze is haar voeten gaan wassen.

Nu ben 'k zeker te laat. 't Is niet te doen, dat opjagen altijd!

Mijn haar is niet gekamd. Geen tijd. 'k Zal 't kammen in de pauze.

Oh nee, 't is geen waar! 'k Heb 't eerste uur die van Frans!

'k Ga 't weer mogen horen voor heel de klas:

Colette, uw haar, ge ziet er uit lijk een slons.

'k Zal daar weer zitten met zo'n peer:

'k heb het vergeten, juffrouw.

 “En français, s'il vous-plaît!”  

Oooh, 'k zou haar de schedel kunnen inkloppen, het schijtwijf!

't Gaat mij nekeer overschieten. Ze gaar er niet goed van zijn.

Ze gaat serieus moeten beginnen opletten, en die van turnen ook,

de onnozele geit met haar tijgersprong altijd.

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 2/34

Ik kan dat niet en daarmee uit, dat ze dat toch nekeer verstaat,

de lompe koe met haar roste varkenspermanent!

Foert! 'k Ga niet vandaag!

Ze pakt haar pop Quichot vast.

Weet ge wat Carine gisteren gezegd heeft? Mijn keel zat toe.

Dat 'k stink. 'k Heb gezwegen.

Quichot, 'k moet gaan, 'k heb al drie nota's deze maand.

We horen de stem van haar moeder roepen: “Colette?”  

MOUCHETTE Nee ma, 'k moet voort!

Ze pakt haar boekentas en kruipt naar buiten.

Mouchette staat voor de klas

met een atlas en toont de kaart van Spanje.

MOUCHETTE En...et...le port principal

à la mer...es...est Barcelona...'t gaat niet...

 j'ai pas eu le temps, je n'ai pas -

'k heb het niet voorbereid, juffrouw.

Ze staat haar schouders op te halen..

De schoolbel gaat, ze pakt haar boekentas en rent weg.

MOUCHETTE staat te telefoneren. Hallo...

't Is hier met de moeder van Colette Garcia Rodrigues...

Ja... 't Is om te zeggen dat mijn dochter

deze middag niet zal kunnen komen...

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 3/34

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 4/34

 Ik kom Kamiel tegen. Zegt hij:

 “Wanneer gaat hij uw schulden betalen?

't Is al 3 weken.” Ge kent hem. 

Goed, 'k moest dat dus ophalen.

De week erop. Alle dagen gewerkt, mijn kloten gelijk.

Niets frieten met saucissen, niets ravioli, 't kon er niet af.

't Was corned beef en sponsbrood.

't Einde van de week, 'k passeer daar aan de apotheker,

'k stel mij op de bascule...Ge moogt nekeer raden?

'k Zat 3 kilo onder mijn normale gewicht!

Een mens zegt dat dan: 'k ga nekeer goed eten.

Straf.

Mouchette is op wandel met haar klein zusterke

omdat het schaapke zo bleek is.

Ineens staat er een halvegare in de kinderwagen te zwaaien.

MOUCHETTE Wilt gij daar nekeer uitblijven, gij en rap!

Wat is me dat nu?!

 ARSENE Kent ge me niet meer dan? Arsène.

'k Ben nog bij u thuis geweest, de gang komen verven.

Uw ma is toch Liliane, hein?

MOUCHETTE Ja.

 ARSENE Ziet ge wel -

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 5/34

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 6/34

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 7/34

 

MOUCHETTE De meesten hebben toch maar enen helm.

 ARSENE Wat is dat nu? Dan rijdt ge toch mee zonder helm?

MOUCHETTE En als ze u tegenhouden?

 ARSENE Ze houden zij u niet tegen. Voor zoiets? Nee.

MOUCHETTE Ah nee, zeker.

Een meiske in mijn klas, vorige week,

haar hebben ze tegengehouden.

Ze zijn daar niet mals mee.

 ARSENE En had ze een boete?

MOUCHETTE Nee, maar ze is mogen afstappen

en te voet naar huis gaan, met haar Mobylette,

Sylvie Verstraete.

En 't was ook, ze was heel rap aan 't rijden, zonder helm.

Die gaat nekeer ne post pakken en eraan zijn, Sylvie.

 ARSENE A propos, zeg tegen uw ma

dat 'k nekeer ga langs komen.

'k Zou haar wat moeten vragen.

 Awel, 'k moet daar in de buurt zijn, vanavond.

MOUCHETTE Ze heeft dansclub.

 ARSENE Morgen? Morgen is 't zaterdag.

MOUCHETTE Ze moet naar Aalst, heel vroeg met de trein.

Mijn nonkel heeft zijn heup verstuikt van de trap.

Ze ging misschien blijven heel 't weekend.

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 8/34

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 9/34

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 10/34

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 11/34

 ARSENE Hoe? Ben 'k nu zo mis? Ah maar ja, dat waart gij.

MOUCHETTE 'k Zat thuis.

 ARSENE Zijt ge dat zeker?

MOUCHETTE Ah, 'k gaat 't toch wel weten zeker?!

 ARSENE 'k Geloof u. Maar voor mij, dat waart gij.

MOUCHETTE Ah maar allez, 'k ga daarvoor toch niet liegen?

 ARSENE Ge zoudt niet durven, zeker?

'k Wil maar zeggen, dat van uw ma -

MOUCHETTE Wat?

 ARSENE Dat ze werkt bij Verlipax.

MOUCHETTE Ja, jong, bij Verlipax.

 ARSENE Mijn oren, coco, 5 minuten Verlipax.

MOUCHETTE Ah, 't zal geen waar zijn?!

 ARSENE Verlipax bestaat niet meer.

Op café, 'k heb 't gehoord: ze zijn failliet al een jaar.

MOUCHETTE Ga voort!

 ARSENE Ze heeft geen werk, dat is 't.

MOUCHETTE Ze heeft zij juist wel werk!

 ARSENE Ge jankt. Moet ge daarvoor janken omdat 'k dat zeg?

MOUCHETTE Toe jong, laat me gerust.

 ARSENE wijst naar de wasmand Moet 'k u niet helpen dragen?

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 12/34

 

MOUCHETTE Nee.

 ARSENE Allez, zo'n zware mand. 'k Heb tijd.

MOUCHETTE Ambetanterik, 'k heb niets met u vandoen.

 ARSENE Kom, geef hier.

MOUCHETTE Ga voort, moordenaar!

 ARSENE Waar hebt ge dat gehoord?

MOUCHETTE Is 't geen waar dan misschien?

 ARSENE Waar haalt ge dat vandaan, Is 't van uw ma?

MOUCHETTE Dat gaat u niet aan. Ge zijt een moordenaar!

 ARSENE; Onnozele trien, wat weet gij van heel die kwestie?

Ge waart nog niet geboren!

MOUCHETTE Arsène de moordenaar!

 ARSENE Zeg dat niet.

MOUCHETTE; Zo ging 't toch over u?

 ARSENE 't Is hard dat 'k dat nu nog moet horen, nondedju.

 Ah, 't is bijna meer dan 15 jaar.

MOUCHETTE Ge hebt er ene doodgedaan!

 ARSENE 2 zelfs! 'k Heb er saucissen van gedraaid.

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 13/34

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 14/34

'k Heb nog ene liggen, een integraal, 't is niets aan.

Ge krijgt hem van mij, is 't goed?

 Voor als ge een lief hebt. Allez.

Hij pakt de wasmand op.

MOUCHETTE Maar.

 ARSENE Ik kan er toch niets meer mee doen.

We zijn ermee weg.

Waar is 't dat ge naartoe moet? Langs daar?

MOUCHETTE Ja.

 Arsène gaat af.

Mouchette gaat er achteraan.

Mouchette kruipt in haar huizeke

en smijt het kleed dat ze bijheeft woest in de hoek.

MOUCHETTE 't Trekt op niets!

De naald van de machine is weer gebroken.

'k Krijg ze er niet af en ma, ze wil me niet helpen, ze wil niet.

't Is aan de mouwen.'t Is 4 keer stof opeen.

Met de hand gaat 't ook niet. 'k Geraak er niet door.

5 Naalden al! 't Is een brolkleed!

Ze pakt het kleed, haar naald en draad.

't Gaat niet. 't Moet gaan.

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 15/34

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 16/34

 Mouchette doet het deurke open.

 ARSENE komt binnen Is dat hier uw huizeke?

 Amaai, en heel geëquipeerd. Schoon.

Ziet ge niets?

MOUCHETTE Uw haar is af.

 ARSENE Schoon, hein? Zelf geknipt.

Zitten er niet te veel kappen in?

MOUCHETTE Neen, 't is schoon.

 ARSENE 't Is wel koud aan 't bolleke.

Hebt ge niets om te drinken?

Whisky of zoiets, 'k vraag 't maar.

MOUCHETTE ‘k Heb alleen coca. 

 ARSENE ‘t Is mij ook goed. ‘t Is nekeer iets anders.

Mouchette schenkt hem een glas Coca in.

 ARSENE wijst naar haar platen Ge hebt veel platen?

MOUCHETTE 37. 't Is oude flamencomuziek.

 ARSENE Serieus?

MOUCHETTE 'k Heb ze gehad van mijn bomma.

 ARSENE 't Zijn nog 78 toeren.

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 17/34

MOUCHETTE Ja.

 ARSENE Daar moet nogal geld van te maken zijn. Antiek!

MOUCHETTE 'k Doe die nooit van mijn leven weg!

 ARSENE Nee, 'k versta dat.

Hij wijst naar de babyfoon. Is dat normaal?

MOUCHETTE Wat?

 ARSENE Dat dat zo kraakt?

MOUCHETTE Ja.

 ARSENE Hoort ge dat als uw zusterke schreit?

MOUCHETTE Ge hoort dat heel goed.

 ARSENE Ge past erop, nu?

Uw ma is weg?

MOUCHETTE Mijn ma?

 ARSENE Er brandt geen licht.

MOUCHETTE Ze is naar de cinema, alle weken de zaterdag,

met mijn tante Annie.

Dat is hier altijd nogal een spel, eer dat mijn ma gereed is.

Ze gaan meestal nog nekeer uit na de film,

gaan dansen en al, heel opgekleed, mijn ma vooral.

Ge zoudt haar moeten zien, haar haar gedaan in krullen helegans,

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 18/34

haar rood kleed, en zo talons altijd.

 ARSENE Dat ze daar niet afstuikt.

MOUCHETTE Dat ze daar niet afstuikt, ja.

Ge hoort dat alleman zeggen.

Nee, en nog 't beste dansen ook van al.

 ARSENE En gij past op uw zusterke?

MOUCHETTE 'k Ben heel graag alleen, met mijn zusterke.

'k Ziet heel graag, zo graag.

 ARSENE Ge zorgt er goed voor, hoor 'k.

MOUCHETTE Moest 'k kunnen, 'k pak haar mee naar school

in haar voiture, en vanachter in de klas...

Lijk in de les engels,

'k ben toch altijd 't eerste klaar met mij oefeningskes,

'k zou dan tijd hebben en stillekes naar haar kijken,

een fleske verwarmen.

 ARSENE Zeg, subiet vergeet 'k 't u nog te geven ook.

geeft haar een dooske Hier, 't Is iets van Marokko.

'k Dacht: 'k zal dat maar meepakken voor haar.

Mouchette doet het open en haalt er enorme oorringen uit.

 ARSENE En?

MOUCHETTE Maar - Gij zij zot! Zo schoon!

 ARSENE Schoon, hein? Echt zilver. Allez...

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 19/34

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 20/34

 ‘k Zou meer moeten oefenen.

 Vanaf nu, alle dagen!

En een echt kleed, dat zou 'k moeten hebben,

zo een met volants, in 't rood,

'k dans ze in de grond!

 ARSENE Ge hebt een kleed?

MOUCHETTE Ja, maar mijn ma heeft dat gemaakt.

't Is 't zelfde niet. Nee, een echt.

 ARSENE staat plots op. Zeg, riekt gij dat ook?

MOUCHETTE Wat?

 ARSENE 't Is al een hele tijd, 't is lijk gas.

Mouchette springt verschrikt op.

 ARSENE Staat er soms iets open bij u?

Mouchette kruipt haastig buiten.

 ARSENE Ja, ga maar nekeer rap kijken, voor 't zekerste.

Hij kijkt rond, neemt haar agenda uit haar boekentas

en zit erin te lezen.

Over de babyfoon horen we Mouchette.

MOUCHETTE. Wat is dat hier?

 Ah maar, ma, 't vuur is uitgewaaid. Tsju toch!

Moet de boel hier ontploffen soms?

Ge moet 't fleske niet warmen.

't Heeft een uur geleden gegeten!

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 21/34

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 22/34

Ze geeuwt hard

 ARSENE Zijt ge moe?

MOUCHETTE Stillekes.

 ARSENE 'k Ben dan weg. Uw ma gaat zeker ver naar huis komen?

MOUCHETTE Ja, dat 'k kan gaan slapen.

 ARSENE Ze blijft nooit plakken, uw ma?

MOUCHETTE Nee! Mijn tante Annie,

die zou durven uitgaan heel de nacht.

Dat is altijd van: "Allez, Liliane,

't is nog zoveel ambiance, laat ons nog wat blijven.”

Maar mijn ma: "Nee, Annie, 'k moet op tijd thuis zijn."

 ARSENE Naar huis?

MOUCHETTE Ja, en dat kan zijn dat de laatste bus al weg is,

dat mijn tante Annie zegt: "We gaan te voet".

Maar mijn ma: "Nee, Annie, een taxi."

 ARSENE Allez? Om op tijd thuis te kunnen zijn?

MOUCHETTE Ja. Alles zou ze doen voor mij, en voor mijn zusterke.

 ARSENE Ze zorgt heel goed voor u twee?

MOUCHETTE Ja, heel goed.

 ARSENE Ze klaagt nooit?

MOUCHETTE Nee.

 ARSENE Ze is niet zot of ziek?

MOUCHETTE Wat?

 ARSENE wijst naar de babyfoon. 't Was gas.

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 23/34

MOUCHETTE Gij, smeerlap!

 ARSENE Dingske, ze nekeer, is uw ma zo slecht,

dat gij 't hier heel alleen moogt draaien thuis?

MOUCHETTE Dat is niet waar.

 ARSENE Weten ze dat op school waarom gij brost?

MOUCHETTE Ik bros niet.

 ARSENE In uw agenda, toe, 't sta vol:

Colette was afwezig.

Uw dochter was te laat vandaag;

MOUCHETTE Geef hier.

 ARSENE Om voor uw zusterke te zorgen, 'k weet 't.

MOUCHETTE Ge weet juist niets, gij.

 ARSENE Meiske, serieus, dat gaat niet -

MOUCHETTE Weg.

 ARSENE Een heel huishouden, plus uw zusterke -

MOUCHETTE Weg.

 ARSENE Naar school -

MOUCHETTE Weg, zeg 'k u.

 ARSENE En nog nekeer uw ma die - dat gaat niet!

MOUCHETTE Weg, of 'k bel de gendarmes.

 ARSENE Ja, dat moet ge vooral doen.

MOUCHETTE Ja, dat ze u komen halen en rap binnensteken!

 ARSENE En gij erbij. Meiske, als ze daar opkomen,

dat is komen halen met de combi

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 24/34

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 25/34

  ARSENE En een bril?

MOUCHETTE Ja!

 ARSENE Wat krijg 'k ervoor?

MOUCHETTE ...Wat wilt ge?

Pauze

 ARSENE Wat elke vent wil...

Pauze

MOUCHETTE ...

Pauze

 ARSENE ‘t Is goed, geef mij er 500 frank voor.

Zeg! Wat ge daar gehoord hebt over mij van vroeger.

Mijn fameuze bijnaam.

Ze zeiden dat, maar dat was niet meer

dan dat 'k nekeer op een week

2 honden had doodgereden, dat was al.

MOUCHETTE 2 honden doodgereden?

 ARSENE Ja. En ook, als er ergens bagarre was,

'k was daar altijd bij, vandaar.

En wild zijn met de auto.

Mouchette komt op in turnpak en neemt de telefoonhoorn op.

MOUCHETTE Hallo?

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 26/34

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 27/34

 MOUCHETTE Nee.

 ARSENE 't Is nog goed. Want anders...

Zeg, waarvoor dat 'k u ook bel, die oorringen.

'k Zou ze moeten weerhebben.

MOUCHETTE Ah maar.

 ARSENE 'k Weet 't, 'k heb u dat gegeven.

Dwazekloot dat 'k ben. 'k Had dat niet mogen doen.

't Zijn er van mijn vrouw.

MOUCHETTE Van uw vrouw?

 ARSENE Ze heeft mij laten zitten,

een tijd geleden, in ene keer weg. Zonder iets te zeggen.

Daarmee, 'k had zoiets van: weg?

Blijf dan weg, voorgoed! Alles weg!

Die oorringen, weg.

Ook, ze deed dat toch nooit aan.

MOUCHETTE Uw vrouw is weg?

 ARSENE 't Is dat, ze komt weer. Allez, ze moet weerkomen.

Ze is nog niet weer. 'k Weet waar ze ziten 'k ga erbij.

Ge vindt het heel erg, zeker?

MOUCHETTE Ah ja.

 ARSENE Ja.

 Als 't zou passen, 'k zou er om komen morgenavond.

MOUCHETTE Ja.

 ARSENE Allez, tot morgen.

Hij hangt op.

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 28/34

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 29/34

'k Ben wat tegengekomen.

Mijn ma, ze heeft ze weggestoken!

 ARSENE Van wat?

MOUCHETTE Afgepakt! Dat 'k dat niet mag aandoen

en ze wil ze me niet geven.

Kwaad dat 'k ben op haar.

 ARSENE 'k Ga ze toch weerhebben?

MOUCHETTE 'k Doe mijn best.

 ARSENE Ja maar.

Waar heeft ze ze weggestoken?

MOUCHETTE 'k Heb al overal gekeken en maar niet vinden.

Mijn ma, die kan iets wegsteken,

dat ge dat van uw leven niet meer weervindt.

 ARSENE 'k Zou ze serieus toch moeten hebben.

MOUCHETTE Oh nee, 't is niet waar, hein?!

Subiet heeft ze ze aan mijn tante Annie gegeven!

Mijn ma, ze heeft dat al nekeer gedaan met mijn nagellak,

dat 'k dat ook niet mocht aandoen.

Bij mijn tante Annie, 'k ben 't heel zeker, dat zal 't zijn.

 ARSENE Zeg, zo niet, hein?

MOUCHETTE Ja jong.

 ARSENE Kunt ge ze niet bij uw tante Annie gaan en ze weervragen?

MOUCHETTE Dat kan 'k doen. Maar als 't niet gaat?

 ARSENE 't Moet maar gaan.

MOUCHETTE 'k Weet op voorhand dat ze -

 ARSENE Kijk, hein, meiske -

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 30/34

 MOUCHETTE Ze gaat niet willen.

 ARSENE Godverdomme, kijk, hein,

als 'k ze morgen niet heb, die oorringen,

dan gaat ge wat meemaken.

'k Zal u nekeer arrangeren.

Ge zoudt niet de eerste zijn.

Waar woont ze, uw tante?

MOUCHETTE Ze is juist verhuisd.

 ARSENE Kijk, hein - Morgen!

'k Ben heel de dag thuis. Peerstraat 11, bij Vermast.

'k Wacht erop. Hij gaat af.

Mouchette weet niet wat doen.

Mouchette zit in haar huizeke met haar zusterke in de kinderwagen.

Ze zucht.

Ze zucht.

Ze zucht nog nekeer.

 ARSENE bonkt op de deur

Oehoe! Doe nekeer open.

MOUCHETTE Ge waart er niet!

 ARSENE 'k Was bij mijn wijveke, heel de dag.

Ze gaat weerkomen, als 'k mijn manieren houd, volgende week.

We hebben alletwee zitten schreien.

Ik kom u nekeer tonen wat 'k gekocht heb

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 31/34

voor haar als ze weer thuis is.

Hij duwt het deurke open.

Er wordt een jong hondje opgeduwd.

Zeg nekeer goeiedag, Fiston.

MOUCHETTE Ga weg.

 ARSENE 't Zal niet bijten.

MOUCHETTE 'k Heb liever dat ge hier nooit meer komt.

 ARSENE 'k Weet wel.

't Was een beetje wreed, hein, de laatste keer, zo van mij,

't zou niet mogen. Maar allez. Wat vindt ge ervan?

Schoon beestje, hein? 't Was in afslag. 't Zit een plek op.

Hier, houd nekeer efkes vast.

MOUCHETTE Ja maar, zeg.

 ARSENE Allez, pak vast.

MOUCHETTE Ja maar, 't is voor babietje.

'k Wil dat hier niet hebben.

 ARSENE Pak dat toch vast.

'k Moet u nog iets anders tonen.

MOUCHETTE Dat brengt ziektes mee.

 ARSENE Uw ogen toe! 't Is iets voor u.

MOUCHETTE 't Zal nogal wat zijn.

 ARSENE Uw ogen toe, zeg ik u, en niet kijken.

Moment.

Hij komt naar binnen met een enorm rood flamencokleed.

Doe maar.

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 32/34

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 33/34

  ARSENE Hoe is 't met uw ma?

MOUCHETTE 't Gaat een sociaal helpster komen.

 ARSENE Dat is langs de ziekenkas, zeker, dat dat gaat?

MOUCHETTE De dinsdag en de donderdag.

Ja, van de mutualiteit.

Wilt ge 't zien?

 ARSENE komt binnen. Amaai!

MOUCHETTE 't Past lijk gegoten.

 Alleen van boven - 't Zit nog wat ruim.

 ARSENE Oh, ge foefelt daar wat zakdoeken bij.

Zeg, laat nekeer iets zien.

Ge babbelt daar altijd maar over, over dat dansen.

MOUCHETTE 'k Heb hier geen plaats.

 ARSENE 'k Moet niet veel zien. Ietske.

Dat 'k juist een gedacht heb.

Mouchette begint te dansen, zachtjes met haar voeten stampend.

 ARSENE Is dat dat? De dans die ge gaat doen?

MOUCHETTE 'k Ga ze in de grond stampen, allemaal!

 ARSENE Allez dat.

MOUCHETTE De grond in!!

 Vurte Carine, de stomme trien!

En Sylvie dat 'k ze nooit meer zie!

En die van frans -

7/26/2019 Mouchette Colette

http://slidepdf.com/reader/full/mouchette-colette 34/34

 ARSENE De pannekoek.

MOUCHETTE De grond in!

Heel de klas! Heel 't school!

 ARSENE Ik toch niet?

MOUCHETTE Iedereen!

Heel de wereld!

 ARSENE Mijnen hond?

MOUCHETTE In de grond!

 ARSENE Uw zusterke?

MOUCHETTE Die niet.

 ARSENE Allez, dans voort.

MOUCHETTE Zeg, dat is lastig hoor.

GEDAAN