motorlu araci oluŞturan kisimlar motor, güç aktarma organları, fren sistemi,

of 103/103
MOTORLU ARACI OLUŞTURAN KISIMLAR Motor, Güç aktarma organları, Fren sistemi, Direksiyon sitemi, Süspansiyon sistemi, Elektrik sistemi, Kaporta ( Karoser ), Şase motorlu aracı oluşturan ana kısımlardır.

Post on 19-Mar-2016

97 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MOTORLU ARACI OLUŞTURAN KISIMLAR Motor, Güç aktarma organları, Fren sistemi, Direksiyon sitemi, Süspansiyon sistemi, Elektrik sistemi, Kaporta ( Karoser ), Şase motorlu aracı oluşturan ana kısımlardır. MOTOR (GÜÇ KAYNAĞI): - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • MOTORLU ARACI OLUTURAN KISIMLAR Motor, G aktarma organlar, Fren sistemi, Direksiyon sitemi, Sspansiyon sistemi, Elektrik sistemi, Kaporta ( Karoser ), ase motorlu arac oluturan ana ksmlardr.

 • MOTOR (G KAYNAI): Yakttan elde ettii s enerjisini mekanik enerjiye eviren makinelere motor denir. Motora bal yakt, ateleme, soutma ve yalama donanmlarndan ibarettir.

 • Yaktlarna gre motorlar, Dizel-Benzin-LPG li ve HBRD olmak zere ayrlrlar. Benzinli motorun yakt benzin; Dizel motorun yakt Mazot (motorin); LPG'li motorun yakt LPG gazdr.Hibrit motorlar dizel, benzinli ya da LPG li motorlar ile elektrikli motorun ayn arata bulunmasdr.

 • Hyundai'nin hazrlad Elantra LPI HEV hibrid arata, hem LPG ile alan motor hem de elektrikli motor kullanlarak yakt tketimi ve zararl gazlarn salnm drlyor. Hibrid Elektrikli Ara), dnyann ilk Likit Petrol Gaz (LPG) ile alan ve Lityum Polimer bataryalarn kullanan ilk hibrid otomobili olma zelliini tayor. Arata Likit Petrol Enjeksiyonlu (LPI) 1.6 litre hacimli Gamma serisi motor ile birlikte 15 kW gcnde elektrikli motor ve srekli deiken anzman (CVT) bulunuyor. Bu sayede Elantra LPI HEV'nin yakt tketiminde olduka dk rakamlar elde ediliyor.

 • MOTOR TPLER1.Silindir dizili ekillerine gre Sra tipi, V tipi, Yldz tipi, Boksr tipi 2.Soutma Sistemine Gre: a. Hava Soutmal b. Su soutmal3.alma Zamanna Gre:2 zamanl4 zamanl

 • Benzinli ve Dizel Motorun Ortak Paralar

 • Karter: Motor yalama yann deposudur. Silindir Blou: Krank mili ve pistonlara yataklk yapar.Silindir Kapa: Bujiler veya enjektrler, subaplar, emme ve egzoz manifoltlarnn baland ve silindir blounun st ksmdr.Supap Muhafaza Kapa: Motorun en st ksm olup, motor yalama ya supap muhafaza kapann zerindeki ya kapandan konur.

 • Volan: Motora ilk hareketin verilmesi iin mar motoru tarafndan dndrlen byk dili para volandr. Krank Mili: Pistonlarn dorusal hareketini dairesel harekete evirir.

 • Piston: Silindir ierisinde dorusal hareket ederek; 4 zaman oluturur: Emme-Sktrma-Ateleme-Egzoz

 • Piston Kolu: Pistonu krank miline balar.Sekman: Szdrmazl salayan piston zerindeki elik halkalara sekman denir. Kompresyon ve ya sekman olmak zere iki eit sekman vardr. Subap: 4 zamann oluumu srasnda emme ve egzoz ilemlerinin oluturulabilmesi iin alp kapanan kapakklara subap denir. Eksantrik mili tarafndan altrlr.Silindir bana bir emme ve bir egzoz olmak zere en az iki adet subap bulunur.

 • Eksantrik (Kam) mili: Asl grevi subaplarn alp kapanmasn salar.Bunun yannda eksantrik mili; ya pompas, distribtr ve yakt otomatiini de altrabilir.Drt zamann oluumu srasnda krank mili 2 tur dnerken eksantrik mili 1 ( bir ) tur dner.

 • Ya Pompas: Eksantrik milinden ald hareketle karterden emdii motor yan motorun yalanacak ksmlarna pompalar. Radyatr: Motor Soutma suyunun deposu ve ayn zamanda suyun soutulmasn salar. Devri daim ( su pompas ): V kay ile krank kasnandan alm olduu hareketle Soutma suyunu motor ierisinde ve radyatrde basnl bir ekilde dolamn salar. Vantilatr veya FAN: Radyatrdeki soutma suyunun soutulmasn salar.

 • Termostat: nce motorun erken snmasn salar, motor sndktan sonra motorun alma scakln sabit tutar. Mar Motoru: Akmlatden ald elektrik enerjisi ile motora ilk hareketi veren elektrik motoruna mar motoru denir.

 • arj Dinamosu(Alternatr): Motor alrken ara iin gerekli olan elektrii retir. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine evirir.Emme Manifoltu: Silindirler ierisine taze hava veya taze benzin-hava karmnn gnderilmesini salayan kanallardr.

 • Egzoz Manifoltu: Silindirlerden kan Egzoz gazlarnn toplanarak egzoz borusuna ve susturucusuna iletilerek dar atlmasn salar. Egzoz borusunda veya Susturucuda delik, atlak vs. varsa aratan anormal bir ekilde sesler kar. Egzozunda katalitik konverter bulunan aralarda kurunsuz benzin kullanlmas gerekir.

 • Filtreler: Hava filtresi: Motora giden havay temizler.Ya Filtresi: Motor yalama yan temizler.Yakt filtresi: Benzin veya mazotu temizler.

 • b. Benzinli Motorun Dier Paralar: Benzinli motorun alabilmesi iin yakt sistemi ve ateleme sisteminin birlikte almas gerekir. Yakt sistemi paralar: Yakt sitemi Silindirler ierisine benzinle hava karm gnderir. Besleme Pompas(Benzin Otomatii): Benzin deposundan emdii benzini karbratre iletir.

 • Karbratr: Motor iin gerekli olan benzin ve hava karmn hazrlar. Karm yaklak ( 1/15 ) oranndadr. Ateleme Sistemi: Ateleme sistemi sktrma ilemi bitmek zereyken bujiye yksek voltaj gndererek atelemeyi salar.Endksiyon Bobini: 12V ak voltajn 15.000 25.000 Va kadar ykselterek bu yksek voltaj distribtre verir.

 • Distribtr: Endksiyon bobininden gelen yksek voltaj ateleme srasna gre bujilere datan paradr. Eksantrik milinden hareket alr. Buji: Distribtrden gelen yksek voltajla ateleme salar.

 • c. Diesel Motorun Dier Paralar:Diesel motor emi srasnda silindirlere sadece hava emer, hava sktrlr ve sktrlm havann zerine enjektrle mazot pskrtlerek ateleme yaplr. Besleme Pompas (Mazot Otomatii): Depodan mazotu emerek enjeksiyon pompasna verir.

 • Enjeksiyon Pompas(Mazot Pompas): Besleme pompasndan gelen mazotu ok yksek basnlarda pskrtme srasna gre enjektrlere gnderir.Enjektr: Mazotu ince zerreler ve toz halinde sktrlm havann zerine pskrterek atelemeyi salar.

 • MOTORLARDA 4 ZAMANIN OLUUMU:Motorlarn ala bilmesi iin her silindirin 4 ilemi (Emme-Sktrma-Ateleme-Egzoz) yapmas gerekir. Motorlar alma zamanlarna gre 2 ve 4 zamanl olarak ikiye ayrlr. Zamanlarn oluumu srasnda 4 zamanl motorda piston drt kez hareket eder, krank milinin iki devrinde bir ateleme yaplr.

 • EMME ZAMANI

 • SIKITIRMA ZAMANI

 • ZAMANI

 • EGSOZ ZAMANI

 • iki zamanl motorda zamanlarn oluumu srasnda piston 2 kez hareket eder, krank milinin her devrinde bir ateleme yaplr.

 • DRT ZAMANLI BR MOTORDA TM ZAMANLARIN SIRALANMASI

 • Drt Zamanl bir motorda Zamanlarn oluumu: a. Benzinli Motorda: Emme Zaman: Silindirler ierisine benzin ve hava karm emilir.Sktrma Zaman: Benzin ve hava karm sktrlr.Ateleme Zaman ( /G ): Sktrmann sonuna doru buji ile ateleme yaplr.Yanma gerekleir. Yanma sonucu yksek s ve yksek basn oluur. Bu yksek basn pistonu hareket ettirerek krank miline g verir.Egzoz Zaman: Yanm gazlar dar atlr.

 • b. Diesel Motorda:Emme Zaman: Silindirler ierisine sadece hava emilir.Sktrma Zaman: Hava sktrlr.Ateleme Zaman (/G): Sktrmann sonuna doru enjektr tarafndan sktrlm havann zerine ince zerreler halinde mazot pskrtlerek ateleme gerekletirilir.Egzoz Zaman: Yanm Gazlar dar atlr.

 • MOTOR DONANIMLARIMotorlarn almasn ve almann devamlln salayan sitemlerdir. 1. BENZNL MOTORDA YAKIT SSTEM: Emme ilemi srasnda silindirler ierisine benzin ve hava karmnn gnderilmesini salar. u paralardan oluur: Depo: Benzinin depoland yer. Yakt ikmali yaplrken motor stop edilmelidir.

 • Besleme Pompas(Benzin Otomatii): Depodan benzini emerek karbratre pompalar. Benzin Filtresi: Benzini temizler.

 • Karbratr: Hava filtresinde temizlenerek gelen hava ile benzin otomatiinden gelen benzini 1/15 orannda kartrp emme manifoltuna verir.Karbratr emme manifoltunun zerinde bulunur.Emme Manifoltu: karbratrden gelen benzin ve hava karmnn silindirlere ayr ayr geiini salar.

 • Hava Filtresi: Karbratre giden havay temizler. Hava filtresi tkal ise motor yeterli hava alamayaca iin motor srekli zengin karmla alr. Karbratr zerinde motorun alma durumuna gre alan baz devreler vardr. Rlanti: Ayak gaz pedalndan ekilmi vaziyette iken motorun alt devir saysna rlanti denir. Yakt sisteminde rlanti ayar yaplr.

 • Jikle: Souk havalarda motorun kolay altrla bilmesi iin zengin karm hazrlayan tertibata jikle denir. Jikle karbratrn hava giri delii nnde bulunur.Mekanik ve otomatik olmak zere iki ekilde kumanda edilir. Bunun dnda Karbratrde Kap devresi, yksek hz devresi, gaz kelebei gibi devreler vardr.

 • NOT: Enjeksiyonlu Benzinli Motorlarda: Emme manifolduna enjektrlerle benzin pskrtlr, emme srasnda silindire giden hava pskren benzinle kararak silindire dolar, ateleme yine buji ile yaplr. Enjeksiyonlu benzinli motoru olan aralarda; mara basmadan nce enjeksiyon uyar lambasnn snmesi beklenir ve gaz pedalna basmadan mar yaplr

 • Yakt sistemi ile ilgili ksa notlar:Egzozdan siyah duman kyorsa yakt sarfiyat fazladr.Bunun sebepleri: Hava filtresi tkal ise Rlanti ayar bozuk ise Jikle ekili unutulmusa veya takl Kalyorsa yakt sarfiyat artar.Yakt ierisinde toz, su, pislik gibi eyler varsa motor dzensiz tekleyerek alr.Hava filtresi tkal ise basnl hava ile temizlenir.

 • Hava filtresi tkal, jikle ekili veya motoru altrrken fazla miktarda gaz pedalna baslmsa motor boulur. Boulmu motoru altrlrken gaz pedalna sonuna kadar baslarak mar yaplr.Yakt sisteminde kn: Hava filtresi klk pozisyona evrilir ve Otomatik jikle klk pozisyona gre ayarlanr.

 • Akmlatr: Motor almazken aracn enerji kaynadr.

 • Kontak:Endksiyon Bobini: 12v akmlatr voltajn 15.000 ile 25.000 volta kadar ykseltir. Bu yksek voltaj distribtre verir.Distribtr: Endksiyon bobininden gelen yksek voltaj ateleme srasna gre bujilere datr. Distribtr ierisinde Tevzi Makaras,Platin ve Meksefe (kondansatr) bulunur.Buji: Yksek voltajla trnaklar arasnda kvlcm oluturarak atelemeyi salar.

 • Ateleme Sistemi ile ilgili ksa notlar:Ateleme sisteminde Buji ayar, Platin ayar ve Avans ayar yaplr.Ateleme ayarlarndan birisi bile bozuk olursa motorun yakt sarfiyat fazla, ekii dk olur. Egzozdan siyah duman kar.Platin meme yapmsa zmpara ile temizlenir. Platin sk sk meme yapyorsa meksefe arzaldr.

 • Kontak anahtar ateleme pozisyonunda ak unutulursa; ateleme sisteminde platin veya endksiyon bobini yanar.Kullanma klavuzuna gre belli KM sonunda arata buji ve platin deitirilmelidir

 • Buji kablolarndan birisi kmsa motor sarsntl alr.Elektronik ateleme sistemlerinde platin bulunmaz.Elektronik atelemeli sistemler daha yksek voltaj rettiinden bujilere daha yksek voltaj gider. Bu da yakt sarfiyatn azaltr.

 • NOT: Enjeksiyonlu Benzinli Motorlarda: Emme manifolduna enjektrlerle benzin pskrtlr, emme srasnda silindire giden hava pskren benzinle kararak silindire dolar, ateleme yine buji ile yaplr.

  Enjeksiyonlu benzinli motoru olan aralarda; mara basmadan nce enjeksiyon uyar lambasnn snmesi beklenir ve gaz pedalna basmadan mar yaplr.

 • Yakt sistemi ile ilgili ksa notlar:Egzozdan siyah duman kyorsa yakt sarfiyat fazladr.Bunun sebepleri: Hava filtresi tkal ise Rlanti ayar bozuk ise Jikle ekili unutulmusa veya takl kalyorsa yakt sarfiyat artar.Yakt ierisinde toz, su, pislik gibi eyler varsa motor dzensiz tekleyerek alr.Hava filtresi tkal ise basnl hava ile temizlenir.

 • Hava filtresi tkal, jikle ekili veya motoru altrrken fazla miktarda gaz pedalna baslmsa motor boulur. Boulmu motoru altrlrken gaz pedalna sonuna kadar baslarak mar yaplr.Yakt sisteminde kn: Hava filtresi klk pozisyona evrilir ve Otomatik jikle klk pozisyona gre ayarlanr.

 • 2. BENZNL MOTORDA ATELEME SSTEM:

  Sktrma ileminin sonuna doru bujiye yksek voltaj gndererek atelemeyi salar. Ateleme sisteminin elemanlar:

 • Akmlatr: Motor almazken aracn enerji kaynadr.

 • Kontak:Endksiyon Bobini: 12v akmlatr voltajn 15.000 ile 25.000 volta kadar ykseltir. Bu yksek voltaj distribtre verir.Distribtr: Endksiyon bobininden gelen yksek voltaj ateleme srasna gre bujilere datr. Distribtr ierisinde Tevzi Makaras,Platin ve Meksefe (kondansatr) bulunur.Buji: Yksek voltajla trnaklar arasnda kvlcm oluturarak atelemeyi salar.

 • Ateleme Sistemi ile ilgili ksa notlar:Ateleme sisteminde Buji ayar, Platin ayar ve Avans ayar yaplr.Ateleme ayarlarndan birisi bile bozuk olursa motorun yakt sarfiyat fazla, ekii dk olur. Egzozdan siyah duman kar.Platin meme yapmsa zmpara ile temizlenir. Platin sk sk meme yapyorsa meksefe arzaldr.Kontak anahtar ateleme pozisyonunda ak unutulursa; ateleme sisteminde platin veya endksiyon bobini yanar.

 • Kullanma klavuzuna gre belli KM sonunda arata buji ve platin deitirilmelidir.Buji kablolarndan birisi kmsa motor sarsntl alr.Elektronik ateleme sistemlerinde platin bulunmaz.Elektronik atelemeli sistemler daha yksek voltaj rettiinden bujilere daha yksek voltaj gider. Bu da yakt sarfiyatn azaltr.

 • Akmlatrn Grevi Ve alma Prensibi

 • Akmlatrn Tarifi : Akmlatrler elektrik enerjisini, kimyasal enerji olarak depo ederler ve istenildii zaman kimyasal enerjiyi, elektrik enerjisi olarak alc cihazlarn devrelerine verirler.

 • Akmlatrlerin eitleri : Akmlatrler kurunlu ve elikli olmak zere iki eittir.Kurunlu Akmlatrler : Aralarda, acil aydnlatma sistemlerinde, telefon santralleri ile alternatr santrallerinde ikaz bobinlerini beslemek iin kullanlrlar.Yaps : Genel olarak bir akmlatr bataryas; batarya kutusu, elemanlar (Pozitif ve Negatif), elektrolitten, oluurlar.

 • Akmlatr Batarya Kutusunu Oluturan Blmler : (I) Akmlatr kutusu (II) Eleman oturtma zgaralar (III) Plakalardan dklen aktif maddelerin toplanma yerleri (Tortu kab) (IV) st blme kapaklar (V) Elektrolit doldurma kapaklar

 • Elemanlar : Pozitif ve negatif plakalarla seperatrlerden meydana gelir.(I) Pozitif Plakalar : Antimuanl kurundan pres veya dkm ile ince plaka kafesleri imal edilir. (II) Negatif Plakalar : Plaka kafesleri pozitifte olduu gibi yine ayn ekilde imal edilirler. (III) Seperatrler : Pozitif ve negatif plakalar arasna yerletirilen yaltkan levhalardr.

 • lk Hareket Donanm (Mar Donanm)Grevi: Motora ilk hareket vererek motorun almasn salamaktr(Elektrik enerjisini mekanik enerjiye evirir)Paralar1.Akmlatr2.Mar Motoru3.Mar Selenoidi4.Kontak Anahtar5.Volant Dilisi6.Kutup Balar ve Kablolar

 • arj DonanmGrevi: Aracn htiyac Olan Elektrik Enerjisini ve Aknn arj Olmasn Salamak (Mekanik Enerjiyi Elektrik Enerjisine evirir)Paralar1.Akmlatr2.arj Dinamosu (Altarnatr)3.Konjektr (Reglatr)4.arj Gstergesi5.Kontak Anahtar6.Vantlatr Kay

 • Ateleme DonanmGrevi: Benzinli motorlarda yakt hava karmnn yanmasn salamaktr.Paralar :1.Akmlatr2.Kontak Anahtar3.Endiksiyon Bobini4.Distribitr a.Platin b.Kondansatr c.Tevzi Makaras 5.Bujile6.Buji Kablolar

 • Benzinli Motor Yakt DonanmGrevi: Deiik yol ve yk artlarna gre benzinli motorlarda yakt hava karmn hazrlayarak silindirlere gndermekParalar : 1.Yakt Deposu 2.Yakt Boru Ve Hortumlar 3.Yakt Pompas(Benzin Otamatii) 4.Karbratr 5.Hava Filitresi 6.Yakt Filitresi7.Emme Ve Egzost Manifoldu8.Yakt Gstergesi

 • Dizel Motor Yakt DonanmGrevi: Motor iin gerekli hava ve yakt alma artlarna gre silindirlere gndermektirParalar :1.Yakt deposu2.Yakt boru ve hortumlar(alak ve yksek basn)3.Yakt enjeksiyon pompas (mazot)4. Besleme pompas5. Hava filitresi6. Yakt filitreleri7. Enjektrler8. Emme ve egzost manifoldu9. Istma bujileri10. Yakt gstergesi

 • Yalama DonanmGrevi: Srtnmeyi nlemek, temizlik, pas nlemek, soutmaya yardmc olmak

  Paralar :1.Karter2.Ya pompas3.Ya filitresi4.Ya gstergesi5.Ya mr6.Ya lme ubuu7.Ya kanallar8.Ya boru ve rekorlar

 • Soutma DonanmGrevi: Motorun verimli olarak almas iin en ideal s ortamn salarParalar1.Radyatr2.Su pompas3.Vantlatr ve kay4.Termostat5.Is gstergesi6.Radyatr alt ve st su hortumlar7.Tarma kab (ilave su kab)

 • Arata Bulunan Gstergeler

  NOT:GSTERGELER FRN GZ VE KULAIDIR 1. Km.saati 2. Motor devir saati 3. Gnlk km sayac 4. Ya gstergesi 5. Hararet gstergesi 6. Yakt gstergesi 7. arj gstergesi 8. Jikle gstergesi 9. El fren gstergesi10.Zaman saati

 • 11.Drtl flar gstergesi12.Sinyal gstergesi13.Far gstergesi14.Sis lambas15.Emniyet kemer gstergesi16.Fren hidrolik gstergesi

 • G Aktarma Organlar : Motordan ald dn hareketini tekerleklere ileten sistemdir.

  1.Kavrama (Debriyaj) Sistemilk kalkta sarsntsz bir hareket salayan,motorun hareketini vites kutusuna iletmeye veya kesmeye yarayan sistemdir. 2.Vites Kutusu (anzuman)a.Aracn yol ve yk durumuna gre hzn ayarlayan ve aracn geriye doru hareket etmesini salayan sistemlerdir.b.Sisteme mutlaka dili ya konulmal ve periyodik olarak seviyesi kontrol edilmelidir.

 • 3.Diferansiyelanzumandan alnan hareketi 90 derece krarak tekerleklere ileten ve virajlarda i tekerin az d tekerin daha fazla dnmesini salayan sistemlerdir.

  4.aft(Kardan Mili)Vites kutusu ile diferansiyeli birbirine balar ve hareketin iletilmesini salar.Deiik a ve yksekliklerde alrBurkulmalara kar dayankldr (ii botur)zerindeki kayc mafsal sayesinde uzama ve ksalma yapabilir

 • 5. Aks milleriDiferansiyeldeki hareketi tekerleklere ileten millerdir.

  6.Tekerlek ve LastiklerArac zerinde tarlarFrenlemede aracn kaymadan durmasn salaryi bir srtnme yzeyi oluturarak patinaj nler

 • Fren SistemiGrevi: Hareket halindeki arac mmkn olan en ksa mesafede durdurmak ve duran aracda sabit hale getirmektir

  Kullanlan Fren eitleri1.Sv (hidrolik) fren ayak freni2.Mekanik fren (el freni)3.Egzos freni4.Haval frenler

 • Fren sisteminin baz paralar unlardr:-Fren pedal -Merkez pompas -Fren borular -Tekerlek silindirleri -Fren diski -Fren balatas -Kampanalar -Fren ayar sistemleri

 • Ara Frenlerindeki Gvenlik SistemleriABS sisteminin avantajlar (anti blokaj sistem)1.Emniyetli durma mesafesi salar2.Aracn direksiyon hakimiyetini kolaylatrr3.Aracn yol zerinde kaymasn nler

  ASR sistemimin avantajlar (anti patinaj sistem)1.Aracn savrulmasn nler2.Gvenli sr ve duru salar

 • Frenin Tutmamasnn Sebepleri1.Sistemde fren hidrolii az veya yoktur2.Boru ve rekorlarda kaak, sznt vardr3.Fren balatalar anmtr4.Fren sisteminde hava vardr5.Fren balatalar yalanmtrNOT:EL FREN SOUK HAVALARDA EKL BIRAKILMAZEL FREN EKL KEN ARACIN HAREKET ETMESNN SAKINCALARI -Ara zorlanr -Balatalar snr ve anr -Frenler tutmaz ,kampanalar snr

 • n Dzen (Direksiyon) Sistemi Bir arac istenilen tarafa yneltmek iin n tekerleklerin saa veya sola olan dorultularn deitirir,aracn sevk ve idaresini kontrol eder. Paralar :1.Direksiyon simidi2.Direksiyon kutusu3.Direksiyon mili ve kovan4.Rotlar ve rot balar

 • Sspansiyon SistemiGrevi: Mekanik, Hidrolik ve Haval sistemlerdir.Yol sathndan gelecek vuruntu ve sallantlar zerlerine alarak aracn rahat ve emniyetli bir ekilde kullanlmasn salar. Sspansiyon sistemi arataki tm tekerlek balantlarnda bulunur. Paralar :1.Helezon yaylar veya makaslar2.Amortisrler

 • Terimlere yabanc kalmayn; ABS, AC, MSR, ASR,BAS ne demek?

  ESP: Elektronik Stabilize Program (ESP), sensrler sayesinde otomobilin seyir halinde izgisini korumasna yardmc olur. Bylece, ara savrulmadan stabil bir ekilde seyrini srdrr.

  BAS ya da EBA: ''Brake Assist System'' ve ''Emergency Brake Assist''in ksaltmalar olan BAS ve EBA, srcnn fren pedalna sert basmas halinde devreye girerek, fren gcn tam olarak devreye sokar.

 • ABS: ''Antiblock Brake System''in ksaltmas olan ABS, srclere, tekerlekler kilitlenmeden fren yapma olana salar. Ani frenler veya slak zeminlerde devreye giren ABS, kullanlan aracn manevra ve kontrol yeteneini artrarak, srcye yardmc olur.

  MSR: ''Motor Schleppmomenten Regelung''un ksaltmas olan MSR, zellikle kaygan zeminlerde, srcnn ayan gaz pedalndan ekmesiyle oluacak kaymay, motor torkunu kullanarak nlemeye alr.

 • ASR: ''Anti Schlupf Regelung''un ksaltmas olan ASR, aralarn patinaja dmeleri nler. Trke'ye antipatinaj sistemi olarak evrilebilecek ''ASR'', patinaja geildiinde eki olan tekerleklere giden gc kontrol eder ve tutunmay salar.

  EBD: ''Electronic Brake Distributor''n ksaltmas olan ''EBD'', fren yaplmas halinde gcn n ve arkadaki akslara dengeli ekilde dalmasn salar. Bylece, gvenli fren yaplmasna yardmc olur.

 • ASC+T: ''Elektronik eki kontrol sistemi'' olarak tanmlanan sistem, arac seyir halindeyken sensrler araclyla srekli takip eder. Src, tehlike yaratacak durumlarda aracna gaz verse bile, sistem motor gcn snrlar.EPB veya APB: Klasik el freninin yerine geen bu sistemde, el freni, anahtar kontak yuvasndan karldnda otomatik olarak devreye girer. Sistem, baz modellerde, motor yeniden altnda, baz modellerde de bir butona baslarak devreden karlr.Tiptronic: Aralardaki anzmann manuel ya da otomatik olarak kullanlmasna olanak salar.

 • Cruise Control: Otomatik hz kontrol sistemi olarak tanmlanan ''Cruise Control'' src tarafndan devreye sokulduunda, aracn hzn sabitler. Sistem devreden karlmak istendiinde, gaza, frene ya da sistemi altran dmeye yeniden baslmas gerekir. Gnmzdeki baz yeni nesil modellerde kullanlan, ''Akll Cruise Control'' ise sensrler araclyla ndeki arala olan mesafenin daraldn tespit eder etmez, arac yavalatr ve daha sonra hz tekrar ayn seviyeye otomatik olarak getirir.

 • SRS: Otomobil kabinindeki src ve yolcularn bir kaza annda korunmas amacyla gelitirilen ''Airbag'' veya ''SRS (Suplementary Restraint System)'', Trke'ye ''hava yast'' olarak geti. Emniyet kemeriyle birlikte kullanlmalar halinde maksimum koruma salayan hava yastklar, arpma srasnda, ok ksa bir sre iinde otomatik olarak devreye girer.

 • EKONOMK ARA KULLANMA

 • Klima Yaz aylarnda gnete kalan arac altrmadan nce camlar aarak ara iindeki ar snm havay dar atnz.

  Aracn klimas alrken camlar kapal tutunuz. Aracn klimas ile havay stamazsnz...! Aracnzn klimasn altrdnzda her 100 kmde 1.0-2.0 litre extra benzin tketirsiniz. Ozon tabakasnn delinmesine neden olan CFClerin %10uehirii blgelerde tat klimalarndan ileri gelir.

 • Yakt Yaz aylarnda zellikle akam-gece-sabah saatlerinde benzin satn alnz. Souk saatlerde benzin satn alarak hem benzin buharlarnn atmosfere kamasn nlersiniz hem de daha youn benzin satn alrsnz. Yaktn tipini ve markasn dikkatli seiniz. Benzin buharnn depo kapa zerine basksn nlemek iin yakt deposunu azna kadar doldurmaynz.

  Yakt depo kapa mutlaka szdrmaz olmaldr. Depo kapandan benzin buharlamamaldr.

 • Tekerlekler Lastiklerin hava basnlar yeterli olmal. Yeterli miktarda basnc olmayan lastikler abuk tahrip olur ve mr ksalr. Yol tutuu zayflar, patlamaya ve yrtlmaya neden olur. Lastiklerin hava basncn aracnz souk iken kontrol ediniz. Scak lastiin hibir zaman havasn almaynz.

  Lastiklerin hava basnlarn ayda bir kontrol ettiriniz. Lastiklere reticinin tavsiye ettii yeterli hava basnc verilmelidir. Lastiklerin hava basnc yeterli olmayan tatlar, %5a varan fazla yakt tketimine neden olur.

 • Aracnz yksek hzda srmeniz lastiklerin daha hzl tahribatna neden olur. Lastiklerin hava basnc bir birim (1 1bf/in.2 ) dkse %2 daha fazla yakt tketirsiniz.

 • Rlanti Aracnz 30 saniyeden fazla rlantide altrmaynz. K aylarnda aracnz hareket ettirmeden nce motorunuzun snmas iin 1 ila 2 dakika rlantide altrmanz yeterlidir. Bir saatlik rlanti esnasnda 3000 gr. sera gaz CO2i atmosfere atarsnz

 • Ara Srme ehir ii blgelerde ekonomik ve ideal tat hz 25-95 km./saattir. Gaz pedaln devaml nazike kullannz. Ani kalklardan ve durulardan kannz. Ani fren yapmaktan kannz. Olmas gereken vitesten dk viteslerde arac kullanarak %45e varan daha fazla yakt tketimine, motorun yorulmasna ve ypranmasna neden olursunuz. Motoru yormamak iin mmkn olduunca aracnz uygun viteste kullannz.

 • Aracnzn vitesini nazike fakat hzl olarak deitiriniz. Arac ani olarak altrp hzlandrmak normal seyir esnasndaki deerden %60 daha fazla yakt tketimine neden olursunuz.

 • Verimli Yakt TketimiBir tatn ehir ii yollarda verimli yakt tketimi en fazla 8 litre/100 km. ve ehirleraras yollarda en fazla 6 litre/100 km. olmaldr. Ara satn alrken aracn yan ve 100 km de tkettii yakt miktarn mutlaka reniniz. Hava filtresi kirli ve tkal ise filtre motora hava akn engeller. Kirli hava filtresi %10 daha fazla yakt tketimine neden olur. Hava filtresini temizleyiniz/temizletiniz veya deitiriniz.

 • Fazla YkYolculuk esnasnda aracnz fazla ykle yklemeyiniz. stiap haddinin zerindeki her 45 kg. ek yk, %7 ekstra yakt tketimine neden olur. Bir ara ehir ii yollarda normalde 7 lt./100 km. benzin tketiyorsa ve bu ara zerine ekstra 45 kg. yk konmusa, bu durumda 7.5 lt./100 km. benzin tketirsiniz.

 • Egzoz Aracnzn egzozundan beyaz duman kyor ve bu en fazla 5 saniye sryorsa motor iyidir. Bu uzun sre devam ediyorsa (10 sn.den fazla) motorda bir problem var demektir. Egzoz gaz siyahsa hava/yakt karm iyi deil, ok fazla yakt tketiliyor ve egzozdan yanmam hidrokarbon atlyor demektir. Enjeksiyon sistemini kontrol ettiriniz.

 • YAKIT TASARRUFU YAPMAK N PULARI;Otomobili rlantide stmaynMotoru altrp yola ktnzda yaptnz birinci kilometre sonunda otomobilin yakt benzin dakika rlantide alm kadardr. Yani otomobili dakika stmak iin harcanan benzinle 1 km yol yapabilirsiniz. Bu nedenle uzun sreli durmalarda motoru durdurmakta fayda var.

 • Ksa mesafeler iinara kullanmak lksYaplan bir test sonucunda 0 derece santigrad hava scaklnda 1.6 litrelik orta snf bir otomobil motoru mara basld andan itibaren 100 km'de 40 litreye e bir tketim deeri veriyor. Ancak 4 kilometre yol kat edildikten sonra otomobilin motoru normal ssna kavuuyor ve tketim normalleiyor. Bu nedenle ksa mesafeler iin otomobili kullanmak yerine yrmek daha salkl ve ucuz oluyor.

 • Doru zamanda vites deitirin, ekonomik viteste srnBirinci vitesi yalnzca otomobili hareket ettirmek iin kullann ve hemen ikinci, nc ve drdnc viteslere gein. Vitesler deitirildiinde motor devri deiir. Motor devri krank milinin bir dakikada yapt devir saysdr. 6000 d/d'lik maksimum devir says krank milinin saniyede 100 devir yapt anlamna gelir. Her motorun maksimum devir says olduu gibi en verimli alt bir devir de vardr.

 • Sakin, yol ve trafik koullarna uyumlu kullanmNe kadar kararl ve uyumlu otomobil kullanrsanz o denli az benzin tketir o denli az sinirlenirsiniz ve otomobiliniz o denli az ypranr. Akan trafiin ritmine adapte olmak ve otomobilin hemen nne deil daha ileriye bakarak gelimeleri izlemek sakin ve trafie uygun srn bir paras.