moser firemni profil

Click here to load reader

Post on 18-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Moser firemni profil

TRANSCRIPT

 • MOSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSER

 • MOSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSER

 • moser

  mistrovstv

  styl

  renom

  originalita

  exklusivita

  mastery

  style

  renown

  originality

  exclusivity3

 • MOSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSER

  MOSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSER

  V y t V m e o r igin l n k i loV dl a ,

  k t er p in ej k r su.

  W e c r e at e o r igin a l c rys ta l Wo r k s of a rt

  W hic h br ing a be au t y.

 • antonn Vlkp e d s e d a p e d s t a V e n s t V a

  c h a i r m a n o f t h e b o a r d

  Ven ptel, dear friends,

  druh polovina devatenctho stolet, kter svmi vdeckmi objevy, technickmi vynlezy

  ipodnikatelskmi aktivitami vytvoila zklad pro dnen podobu svta, dodnes vzbuzuje obdiv

  apin inspiraci. Vznamnou osobnost t doby byl iludwig moser, zakladatel sklrny,

  jej jmno je vce ne stoptapadest let spojovno skilem pikov

  umleckoemesln rovn akvality.

  shlubokm respektem actou pokraujeme vdle naich pedk adle rozvjme jejich um.ruce naich mistr vytvej nejen legendrn, destky let dan, luxusn npojov soubory

  adekorativn sklo, ale rovn nov sv kolekce auniktn atelirov umleck dla, vznikajc

  podle nvrh soudobch sklskch vtvarnk.

  nechme se okouzlit touto kilovou krsou.

  the second half of the nineteenth century, which laid the foundations for the form of the world today with its scientific discoveries, technical inventions and business activities, is still admired today and it offers inspiration. an important person of that time was ludwig moser, the founder of the glassworks bearing the name that has for more than one hundred and fifty years been associated with crystal of a top art and craft level and quality.

  With deep respect we are continuing in the work of our predecessors and are developing their craft yet further. the hands of our master craftsmen create not only legendary luxury drinking sets and decorative glass which has been sought after for decades, but also new, fresh collections and unique studio art works created according to the designs of contemporary glass artists.

  let us be enchanted by this crystal beauty.

  5

 • MOSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSER

  MOSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSER

  1893

 • pbh vhlasn sklrny se zrodil v roce 1857 v karlovch Varech, kde mlad talentovan rytec a obchodnk ludwig moser zaloil svou firmu

  obchod a ryteckou dlnu a pozdji i vlastn sklrnu. oteven firmy v lzeskm mst, kter navtvovaly zmon osobnosti celho svta,

  znamenalo jasn zamen vroby na nronou klientelu. panovnick rody, vznamn osobnosti diplomatickho, politickho i kulturnho

  ivota nachzej v kilu moser poadovanou dstojnost, kvalitu i krsu a neopakovatelnou originalitu umleckch dl dodnes.

  the story of the renowned glassworks started in 1857 in karlovy Vary, when a talented young engraver and businessman ludwig moser founded his own firm a shop and engraving works and later his own glassworks. opening the firm in a spa town which the wealthy of the entire world visited meant a clear focus on production for a demanding clientele. to this very day aristocratic families and important people of diplomatic, political or cultural life find in moser crystal the requisite dignity, quality, beauty and inimitable originality of works of art.

  1927

  1893 Vde | Vienna 1873 Pa | paris 1889 Pa | paris 1900 Persk d Slunce alva persian sun and lion order 1902Brusel | brussels 1897

  prestin historick ocenn prestigious historic awards

  1905

  77

 • MOSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSER

  MOSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSER

  sklrna moser ve sv historii spn prola mnoha djinnmi zvraty i krtkodobmi mdnmi vlnami. Vdy si zachovala svj nezamniteln styl a tvr pstup k rozvoji historickch sklskch postup a tvorb

  novch umleckch kolekc. npojov a dekorativn soubory, interirov doplky a umleck rytiny moser pat v oblasti run vroby luxusnho

  kilu mezi nejlep dla na svt. spolenost moser m v esk republice tyi prodejn galerie a prostednictvm vhradnch zstupc

  jsou dla moser prezentovna takka po celm svt.

  during its history the moser glassworks has successfully experienced many historical twists and turns and short-term fashion trends. but it has always managed to preserve its inimitable style and creative approach to the development of historical glass making procedures and the creation of new art collections. mosers drinking and decorative sets, interior accessories and artistic engravings are amongst the best in the world in the area of hand production of luxury crystal. in the czech republic moser has four sales galleries, and mosers works are presented throughout virtually the entire world via exclusive representatives.

 • today

 • MOSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSER

  MOSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSER

 • how is moser crystal bornjak se rod kil moser

  Vhlas sklrny moser je od samho potku zaloen na rukodlnm umn skl, brusi, mal, rytc a dalch mistr svho oboru. taje

  umleckch a emeslnch dovednost se pedvaj tradin z generace na generaci. bt mistrem ve sklrn moser znamen bt svtov uznvanm

  odbornkem ve sv profesi. odvn invence i respekt k tradici, tvrd sklsk emeslo i umleck cit, hav souasnost i klasika - to je moser.

  from the very beginning mosers fame was based on the handcraft skills of the glassmakers, cutters, painters, engravers and other master craftsmen in their

  field. the secrets of art and craft skills are traditionally passed down from generation to generation. being a master craftsmen in the moser glassworks

  means being a globally acknowledged expert in their profession. daring invention but also respect for tradition, demanding glassmaking craft and

  artistic feeling, the contemporary and the classic - thats moser.

 • ji juhaskmena / batch house worker

  meltingEvery day we smelt royal crystal from fire and sand, sweat and graft.

  Z ohn a psku, potu a diny tavme kad den krlovsk kil.

  MOSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSER

 • glass meltingtavba skloviny

  sklrna moser se zamuje vhradn na vrobu kilu bez pms olova. prce s touto sklovinou je nron, ale bezolovnat kil vynik vysokm leskem, przranost a rovn tvrdost, kter umouje jemn

  moserovsk brouen a detailn umleck ryt. pro tyto vlastnosti a mimodnou kvalitu, je sklovina moser zcela vjimenou. k taven

  barevnch sklovin se pouvaj speciln tajn receptury.

  the moser glassworks focuses exclusively on the manufacture of crystal without the addition of lead. Work with molten glass is demanding, but lead-free crystal is distinguished by its high shine, clarity and also hardness allowing fine moser cutting and detailed artistic engraving. moser molten glass is exceptional by virtue of these properties and extraordinary quality. special secret recipes are used for smelting coloured molten glass.

  13

 • MOSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSER

  sklsk mistr pipomn kouzelnka, pod jeho rukama vznik ze hav skloviny skuten nov tvar. dobr fyzick kondice, cit pro tmovou prci

  a lska ke kilu jsou pro skle nezbytn. misti tvaruj sklovinu ve specilnch kovovch formch nebo formch run vyrobench mistrem

  formaem z tvrdho, zpravidla hrukovho deva. k foukn skla se pouvaj sklsk paly v rznch dlkch podle velikosti kilovch vrobk.

  the glass master craftsman is like a magician, whose hands form a true new shape from the glowing molten glass. a high level of physical fitness, feeling for teamwork and love of crystal are essential for glassmakers. the master craftsmen shape the molten glass in special metal moulds or hardwood (generally pear wood) moulds handmade by a mould maker. blowpipes of various lengths depending on the size of the crystal products are used for glassblowing.

  hand shaping of the crystal

  runtvarovn kilu

 • Zdenk drobnmistr skl / Glass master

  crystalWe create unique crystal works from molten matter.

  Ze hav hmoty vytvme jedinen kilov dla.

  15

 • frantiek moudrmistr brusi / master Glass cutter

  cuttingCutting glass is like sculpture. We create a perfect object from a rough intermediary product.

  brouen skla je jako sochaina. Z hrubho polotovaru tvome dokonal objekt.

  MOSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSERM

  OSER

 • talent a fortel, sla i cit pro jemn brus - to jsou vlastnosti, kter charakterizuj mistra brusie. destky hodin dr pevn v rukou

  kilogramy vc dlo, kotoui rznch profil precizn vybruuje pedepsan linie a tvary a nsledn let v nkolika

  krocch a na vysok lesk - to je vkon hodn uznn. chyba se neodpout. pouze dokonal vrobek

  me opustit manufakturu.

  talent and dexterity, strength and feeling for a fine cut - these are the properties which characterise a master glass cutter. for tens of hours he firmly holds a piece weighing several kilograms, using disks of different profiles he cuts the prescribed lines and shapes, and then polishes them to a high polish in several steps - this is a performance wor