moralno vaspitanje darko hristov

of 24 /24
MORALNO VASPITANJE - LORENC KOLBERG Darko Hristov @darkohristov

Author: darko-hristov

Post on 08-Jul-2015

1.391 views

Category:

Education


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

O Kolbergovom vidjenju moralnog vaspitanja

TRANSCRIPT

Moralno vaspitanje i pravedna zajednica - Lawrence Kohlberg

MORALNO VASPITANJE - Lorenc Kolberg

Darko [email protected]

Kolberg odreuje:@darkohristov

Napredovanje kroz nepromenljivi redosled sekvenci razojaMoralni razvoj kao:@darkohristov

Moralnu zrelost kao

Sposobnost samostalnog rasuivanja i formulisanja moralnih [email protected]

Prelazak na vii stadijum moralnog rasuivanja zavisi od dva [email protected]

1. Izazivanje moralnog sukoba i neslaganja o problematinim [email protected]

2. Izlaganje vaspitanika sledeem stadijumu miljenja, vieg od onoga na kojem se on [email protected]

Cilj je da se razvije sposobnost nezavisnog moralnog rasuivanja bez nametanja specifinog moralnog sadraja.To se moe ostvariti vrednosno neutralnim programom moralnog vaspitanja.Unapreenje formalno logike strane ne obavezuje vaspitaa da na decu utie ,,sadrinskim [email protected]

Problemi vezani za sadrinsko moralno [email protected]

Liste vrlina i vrednosti veoma se razlikuju i variraju u razliitim vremenima, drutvima i [email protected]

Pojmovi poput dobrote, hrabrosti... su veoma magloviti i nejasni i razliito se [email protected] moralnog [email protected]

NIJE UBRZANJE! @darkohristov

Cilj razvojnog vaspitanja jeste da se izbegne [email protected]

Treba voditi rauna o vremenskom pomeranju, tj. irenju kognitivnih operacija na to raznovrsnije fizike i socijalne aktivnosti.

Proces moralnog razvoja ukljuuje kako podsticanje rezonovanja na vii stadijum tako i njegovo irenje na nove oblasti i na to raznovrsnije moralne probleme.

Naglasak je na irini i dubini razvoja, a ne toliko na brzini [email protected]

Kao metod rada preporuuje sokratovski metod neslaganja i razgovora i pravo deteta da posumnja u re [email protected]

Nastivnik mora da poznaje nivo moralnog rasuivanja uenika i da prilagodi izlaganje nivou koji je neposredno iznad uenikovog stadijuma [email protected] on mora da vodi rauna o stadijumu rasuivanja uenika i da mu pomogne da doivi ,,kognitivnu disonancu koja dovodi do svesti o veoj adekvatnosti sledeeg vieg stadijuma. ,,Kognitivna stimulacija moe da pogne deci da shvate pravila na drugi, zreliji nain, to se moee postii, neposrednim obuavanjem. Poznavanje nivoa rasuivanja deteta,Izazivanje kognitivnog sukoba, neslaganje u situacijama moralnog sukobaIzlaganje oblicima miljenja koji su jedan stadijum vie od ongo na koje se dete nalazi.17

Moe Blat, Kolbergov doktorant, je smatrao da je najuspeniji i namanje vetaki nain da se deca ,,izloe moralnom rasuivanju sa jednog stadijuma, vie od onog na koje se sami nalaze, onaj, kada se uesnici diskusije nalaze na razliitim stadijumima moralnog rasuivanja i tako mogu da uju razliita reenja [email protected]

[email protected]

Na razvoj moralnog rasuivanja moe se uticati vaspitinim [email protected]

Stimulisani razvoj nije privremena posledica uenja ,,ispravnih odgovora ve je trajan kao i ,,prirodan razvoj i uopten na nove dileme o kojima se nije raspravljalo u [email protected]

Uslovi koji podstiu moralni razvoj su kognitivni sukob, stavljanje na tue mesto i izlaganje moralnom rezonovanju sa jednog stadijuma vie od onoga na kojem se jedinka [email protected]

Hvala na [email protected]://www.slideshare.net/DarkoHristov1/moralno-vaspitanje