môn: mẠng lƯỚi cẤp nƯỚc

Download Môn: MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC

Post on 13-Feb-2017

220 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 21/09/2015

  1 1

  21/09/2015 1

  BI GING

  Mn: MNG LI CP NCTi liuthamkho

  THNG TIN CHUNG V MN HC

  21/09/20152

  1. Tn hc phn / mn hc: MNG LI CP NC

  2. S n v hc trnh / tn ch: 3 TC

  3. Trnh : Cho sinh vin nm th 2 h H - C

  4. Phn b thi gian: Tng s 45 tit

  - L thuyt: 36 tit

  - Bi tp, thc hnh: 6 tit

  - Kim tra: 3 tit

  5. iu kin tin quyt: Cng trnh thu nc, my bm v trm bm

  Ti liuthamkho

  THNG TIN CHUNG V MN HC

  21/09/20153

  6. Mc tiu ca hc phn / mn hc:

  Nghin cu l thuyt v tnh ton quy m cng sut trm cp nc, tnh

  ton thit k mng li cp nc v cng trnh lin quan, tnh ton thit

  k trm bm cp II.

  Th hin cc bn v: mt bng mng li cp nc, biu p lc vng

  bao, trm bm cp II v chi tit ha ng ng.

  7. M t vn tt ni dung hc phn / mn hc: Gm 5 chng

  v Chng 1. H thng cp nc, nhu cu, tiu chun dng nc v cng sut ca trm cp nc

  v Chng 2. Ngun nc s dng vo mc ch cp nc cho sinh hot v Chng 3. Ch lm vic ca h thng v quy hoch mng li cp nc v Chng 4. Tnh ton thit k mng li cp nc v Chng 5: H thng cp nc trn cng trnh xy dng v trong nh

  Ti liuthamkho

  THNG TIN CHUNG V MN HC

  21/09/20154

  8. Ti liu hc tp:

  Mng li cp nc , PGS.TS. Hong Vn Hu, NXB Xy dng 2010

  (ti liu hc chnh thc)

  H thng cp nc trong nh ThS. Trn Th Thanh MaiNXB Xy dng

  2010 (ti liu hc chnh thc)

  Cp nc th, TS. Nguyn Ngc Dung, HKT H Ni

  Mng li cp nc, Nh xut bn khoa hc k thut, Nguyn Vn Tn.

  Tiu chun xy dng 33 : 2006,CNMLO & CT- TCTK.

  Phn mm tnh ton thy lc mng li ng ng c p EPANET

  9. Tiu chun nh gi sinh vin:

  im kim tra iu kin, trng s 30%

  im thi kt thc hc phn, trng s 70%

  Thang im 10

 • 21/09/2015

  1 2

  THNG TIN CHUNG V MN HC

  21/09/20155

  10. Nhim v ca sinh vin:

  D lp nghe ging

  Lm bi tp y , bi kim tra iu kin v cc bi thu hoch

  Thi ht hc phn

  21/09/2015 6

  1. Chng 1. H thng cp nc, nhu cu, tiu chun dng nc v cng sut ca trm cp nc (6T)1. H thng cp nc2. Cc loi nhu cu dng nc3. Tiu chun dng nc4. Lu lng nc tnh ton5. Cng sut cp nc

  2. Chng 2. Ngun nc s dng vo mc ch cp nc cho sinh hot (6T)1. H tun hon ca nc trong thin nhin2. Cc c tnh ca ngun nc VN v vic s dng cc loi

  ngun cung cp nc3. Khai thc s dng v bo v ngun nc4. Qun l, gim st cht lng ngun nc5. Cng trnh dn nc t ngun n mng li

  CC MC CHNH CA MN HC

  21/09/2015 7

  1. Chng 3. Ch lm vic ca h thng v quy hoch mng li cp nc (6T)1. Ch lm vic ca h thng cp nc2. Thit k v quy hoch mng li cp nc3. Chi tit ha mng li cp nc

  2. Chng 4. Tnh ton thit k mng li cp nc (15T)1. c im hnh hc ca mng li s dng trong tnh ton2. Xc nh lu lng nc tnh ton3. Xc nh kch thc ng4. Xc nh tn tht thy lc trong ng ng dn nc5. Thu thp ti liu v ni dung thit k mng li6. Tnh ton mng li vng7. Tnh ton mng li ct8. Xc lp biu p lc vng bao9. Thit k ci to mng li cp nc th

  CC MC CHNH CA MN HC

  21/09/2015 8

  1. Chng 5: H thng cp nc trn cng trnh xy dng v trong nh (3T)1. H thng cp nc trn cng trnh xy dng 2. H thng cp nc trong nh

  2. Bi tp: 6 tit3. Kim tra v thi: 3 tit

  CC MC CHNH CA MN HC

 • 21/09/2015

  1 3

  CHNG 1

  H THNG CP NC, NHU CU, TIU CHUN DNG NC V

  CNG SUT CA TRM CP NC

  21/09/2015 921/09/2015

  10

  q T TI NGUYN NC N H THNG CP NC

  Nc l ti nguyn c bit quan trng, l thnh phn thit yu

  ca s sng v mi trng, quyt nh s tn ti, pht trin

  bn vng ca tri t

  21/09/201511

  S kh hn, khan him nc

  ng ngha vi thiu vng mu

  xanh, s sng gp nhiu kh

  khn

  21/09/201512

  Nhiu lc, nhiu ni vi s dn gi, nc tn ph,

  gy ngp lt, trn qua cun tri tt c

 • 21/09/2015

  1 4

  21/09/201513

  Ch 3% nc trntri t l ncngt, hn 2/3 lngnc ny tn ti dng bng. Phnkhng ng bngny ch yu dngnc ngm v mtt l nh tn titrn mt t vtrong khng kh

  21/09/201514

  Ti nguyn nc l cc ngun nc m con ngi s dng hoc

  c th s dng vo nhng mc ch khc nhau. Nc c

  dng trong cc hot ng nng nghip, cng nghip, dn

  dng, gii tr v mi trng.

  21/09/201515

  Nhu cu nc vt cung mt vi ni trn th gii, trong khi dn s th gii vn ang tip tc tng lm cho nhu cu

  nc cng tng

  21/09/201516

 • 21/09/2015

  1 5

  21/09/2015 17

  I. H THNG CP NC

  21/09/201518

  H THNG CP NC

  21/09/201519

  H THNG CP NC

  21/09/2015 20

  nh ngha h thng cp nc:L tng hp h thng cc cng trnh c chc nng thu nc, vnchuyn nc, x l nc, iu ha v phn phi nc n cc itng s dng.

  H THNG CP NC

 • 21/09/2015

  1 6

  21/09/2015 21

  H THNG CP NC

  S khai thc nc ngm

  Ngunnc

  Ncmt

  Ncngm

  Ncma

  21/09/2015 22

  H THNG CP NC

  Ngun ngt

  Ngun mn

  Cng trnh thu nc mt

  Bsng

  Lngsng

  21/09/2015 23

  H THNG CP NC

  Cng trnh thu nc dng kt hp Cng trnh thu nc dng phn ly

  Cng trnh thu nc mt

  H THNG CP NC

 • 21/09/2015

  1 7

  Cng trnh thu nc ngm

  Ging khi Ging khoan

  21/09/2015 25

  H THNG CP NC

  Cng trnh thu nc ma

  21/09/2015 26

  H THNG CP NC

  21/09/2015 27

  Trm bm cp I

  H THNG CP NC

  21/09/2015 28

  Cng trnh x l

  B chanc th B trn B Lng B lc

  B chanc sch

  H THNG CP NC

 • 21/09/2015

  1 8

  21/09/2015 29

  Trm bm cp II i nc

  H THNG CP NC

  21/09/2015 30

  La chn s cp nc:

  iu kin t nhin : ngun nc, a hnh, kh hu ...

  Yu cu ca i tng dng nc: lu lng, cht lng, plc, tnh lin tc, dy chuyn x l n gin ...

  Gi thnh s dng v qun l r

  Thi gian thi cng nhanh, kh nng c gii cao, s dng nguynvt liu a phng, qun l vn hnh t ng ha cao.

  H THNG CP NC

  Theo chc nng, mc ch:

  H thng cp nc sinh hot

  H thng cp nc sn xut.

  H thng cp nc cha chy.

  H thng cp nc kt hp.

  21/09/2015 31

  Phn loi h thng cp nc

  H THNG CP NC

  Theo phm vi phc v:

  H thng cp nc th (Bn ngoi)

  H thng cp nc tiu khu

  H thng cp nc cng trnh (trong nh).

  21/09/2015 32

  Phn loi h thng cp nc

  H THNG CP NC

 • 21/09/2015

  1 9

  Theo ngun nc:

  H thng cp nc mt

  H thng cp nc ngm

  21/09/2015 33

  Phn loi h thng cp nc

  H THNG CP NC

  Theo phng php vn chuyn:

  H thng cp nc c p

  H thng cp nc khng p

  21/09/2015 34

  Phn loi h thng cp nc

  H THNG CP NC

  Theo phng php s dng:

  H thng cp nc trc tip

  H thng cp nc tun hon

  H thng cp nc tun hon-dng li ni tip

  21/09/2015 35

  Phn loi h thng cp nc

  H THNG CP NC

  Ngoi cc cch phn loi trn ngi ta cn phn loi da trn: i tng phc v: H thng cp nc th, cng nghip, ng st..

  Phng php s dng: h thng c p, khng p. i tng c bit: Nc dng cho bn thn nh my nc,

  h thng x l, nc r r, nc d phng v.v

  21/09/2015 36

  Phn loi h thng cp nc

  H THNG CP NC

 • 21/09/2015

  1 10

  Cc yu cu i vi h thng cp ncH thng cp nc phi m bo cung cp y v lin tc cho mi i tngBc tin cy ca h thng cp nc theo tiu chun xy dng 33/2006:

  c im h dng nc Bc tin cy

  H thng cp nc sinh hot ca im dn c trn 50.000 ngi vca cc i tng dng nc khc c php gim lu lng nccp khng qu 30% lu lng nc tnh ton trong 3 ngy v ngngcp nc khng qu 10 pht.

  I

  H thng cp nc sinh hot ca im dn c n 50.000 ngi vca cc i tng dng nc khc c php gim lu lng nccp khng qu 30% lu lng trong 10 ngy v ngng cp nc trong6 gi.

  II

  H thng cp nc sinh hot ca im dn c n 5000 ngi v cacc i tng dng nc khc c php gim lu lng cp nckhng qu 30% trong 15 ngy v ngng cp nc trong 1 ngy.

  III

  21/09/2015 37

  H THNG CP NC

  38

  II. TIU CHUN DNG NC

  39

  v Tiu chun dng nc l thng s c bn khi thit k h thng cpnc

  v Tiu chun dng nc tnh ton l lng nc cn thit cung cpcho 1 n v dng nc trong nhng iu nht nh.

  v Nu n v dng nc l ngi th tiu chun dng nc tnh theon v : lt / 1 ngi / 1 ngy m ( l/ng.ng. )

  v Nu l sn phm, th tiu chun dng nc tnh theo n v : lt/1n v sn phm (l/.v.s.p )

  v Tiu chun dng nc phi c chn da trn cc s liu do nhnc ban hnh. Ty theo cc i tng dng nc khc nhau s ctiu chun dng nc khc nhau.

  TIU CHUN DNG NC

  21/09/2015 40

  Vit Nam hin nay c cc loi tiu chun dng nc nh :

  - Tiu chun dng nc sinh hot

  - Tiu chun nc tm cho cng nhn trong x nghip

  - Tiu chun nc tm cho cng nhn trn cng trng

  - Tiu chun nc sn xut

  - Tiu chun nc ti ng

  - Tiu chun nc ti cy

  - Tiu chun nc cha chy

  Tham kho : TCVN 33-2006

  TIU CHUN DNG NC

 • 21/09/2015

  1 11

  41

  Ch tiu th nc : L trt t c thit lp hay cch thciu tit v s dng lu lng nc theo cc thi im khcnhau trong ngy..

  Ch tiu th nc thay i theo tng giy, tng pht, tnggi v tng ngy, tng thng, tng ma trong nm.

  Ch tiu th nc ph thuc vo cc yu t khc nhau cacc nhu cu dng nc v quy m dng nc trong cc th.

  TIU CHUN DNG NC

  Tiu chun dng nc n ung sinh hot cho khu dn c

  i tng dng ncTiu chun cp nc tnh

  theo u ngi (ngy trungbnh trong nm) l/ngi.ngy

  Thnh ph ln, thnh ph du lch, ngh mt,khu cng nghip ln.

  300 - 400

  Thnh ph, th x va v nh, khu cngnghip nh

  200 - 270

  Th trn, trung tm cng - nng nghi p,cng - ng nghip, im dn c nng thn

  80 - 150

  Nng thn 40 - 60

  21/09/2015 42

  TIU CHUN DNG NC

  STT i tng dng nc v thnh phn cp nc

  Giai on2010 2020

  I. th loi c bit, th loi I, khu du lch, ngh mta) Nc sinh hot: - Tiu chun cp nc (l/ngi.ngy): + Ni

  + Ngoi vi- T l dn s c cp nc (%): + Ni

  + Ngoi vib) Nc phc v cng cng (ti cy, ra ng, cuho,); Tnh theo % ca (a)c) Nc cho cng nghip dch v trong th; Tnh theo % ca (a)d) Nc khu cng nghip (ly theo iu 2.4-Mc 2)e) Nc tht thot; Tnh theo % ca (a+b+c+d)f) Nc cho yu cu ring ca nh my x l nc; Tnhtheo % ca (a+b+c+d+e)

  165120858010

  10

  22 45< 257 10

  200150999510

Recommended

View more >