molyer bot modeli - || bot  · bot profili oluşturabilmek için karton üzerine yaklaşık

Download Molyer Bot Modeli - || Bot   · Bot profili oluşturabilmek için karton üzerine yaklaşık

Post on 26-May-2019

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

T.C.MLL ETM BAKANLII

MEGEP(MESLEK ETM VE RETM SSTEMNN

GLENDRLMES PROJES)

AYAKKABI VE SARACYE TEKNOLOJS

MOLYER BOT MODEL

ANKARA 2007

Milli Eitim Bakanl tarafndan gelitirilen modller;

Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn 02.06.2006 tarih ve 269 saylKarar ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarndakademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait ereve retimprogramlarnda amalanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya ynelikgelitirilmi retim materyalleridir (Ders Notlardr).

Modller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel renmeyerehberlik etmek amacyla renme materyali olarak hazrlanm,denenmek ve gelitirilmek zere Mesleki ve Teknik Eitim Okul veKurumlarnda uygulanmaya balanmtr.

Modller teknolojik gelimelere paralel olarak, amalanan yeterliikazandrmak koulu ile eitim retim srasnda gelitirilebilir veyaplmas nerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirilir.

rgn ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modllere internet zerindenulaabilirler.

Baslm modller, eitim kurumlarnda rencilere cretsiz olarakdatlr.

Modller hibir ekilde ticari amala kullanlamaz ve cret karlnda

satlamaz.

i

AIKLAMALAR ....................................................................................................................iiGR .......................................................................................................................................1RENME FAALYET1 ....................................................................................................31. STANDART FORM ............................................................................................................3

1.1. Molyer Bot .................................................................................................................... 31.1.1. Tanm ve zellii .................................................................................................3

1.2. Standart Form ekillendirme Teknii ...........................................................................3UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 10LME DEERLENDRME........................................................................................... 11

RENME FAALYET2 ..................................................................................................132. YZ ISTAMPALARI........................................................................................................13

2.1. Istampalar.................................................................................................................... 132.1.1. Yz....................................................................................................................... 132.1.2. Gamba.................................................................................................................. 152.1.3. Fileto.................................................................................................................... 162.1.4. Dil ........................................................................................................................ 17

2.2. Kampre........................................................................................................................ 19UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 20LME DEERLENDRME........................................................................................... 21

RENME FAALYET3 ..................................................................................................233. ASTAR ISTAMPALARI ...................................................................................................23

3.1. Astar eklini Standart Forma izme ..........................................................................233.2. Astar Istampalar .........................................................................................................24

3.2.1. Yz Astar............................................................................................................243.2.2. Gamba Astar .......................................................................................................253.2.3. Dil Astar .............................................................................................................26

UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 27LME DEERLENDRME........................................................................................... 28

MODL DEERLENDRME .............................................................................................. 30CEVAP ANAHTARLARI .....................................................................................................31KAYNAKA......................................................................................................................... 32

NDEKLER

ii

AIKLAMALAR

KOD 542TGD297

ALAN Ayakkab ve Saraciye Teknolojisi

DAL/MESLEK Ayakkab Modelistlii

MODLN ADI Molyer Bot Modeli

MODL TANITIMIMolyer bot modellerinin kalp bantlama, standart form,

yz ve astar stampalarn karma ve son kontrolleriniyapma ilemlerinin anlatld bir renme materyalidir.

SRE 40/24

N KOUL

YETERLK Bot modeli karmak.

MODLN AMACI

Genel AmaGerekli ortam salandnda teknie uygun, molyer bot

modeli karabileceksiniz.

Amalar1. Erkek molyer botun standart formunu

karabileceksiniz.2. Yz stampalarn, karabileceksiniz.3. Astar stampalarn karabileceksiniz.

ETMRETMORTAMLARI VEDONANIMLARI

Molyer bota uygun kalp, kesim lastii, kesim ba,mezura, masat, gen ee, kalem, silgi, karton, cetvel, rulet,pergel.

LME VEDEERLENDRME

Her faaliyet sonrasnda o faaliyetle ilgili deerlendirmesorular ile kendi kendinizi deerlendireceksiniz.

Modl sonunda uygulanacak lme aralar ile modluygulamalarnda kazandnz bilgi ve becerilerllerek deerlendirilecektir.

AIKLAMALAR

1

GR

Sevgili renci,

Sonbahar-k mevsiminin en ok giyilen ayakkab trleri botlardr. Koncu bileikapatacak ekilde uzun ayakkab trleridir. Bilei sararak aya korumay amalayan buayakkab zaman iinde ok deiik ekiller almtr. Genellikle souk iklimlerde giyilen bot,tarihin her aamasnda ve her corafyada karmza kmaktadr.

nsanlar ayakkab seerlerken ncelikle ihtiyalarn karlamasna daha sonra modayauygun olmasna dikkat ederler. Bylece kullanm yeri ve amacna gre ayakkablarekillenir. Botlar gnlk giyimde sklkla kullanld gibi, gerekse fantezi giyimin veyaresm kyafetlerin de bir paras olagelmitir.

Bu modlde, molyer botun stampalarnn nasl karlaca anlatlmaktadr. Modlsonunda molyer botun stampalarn karabilmek iin gerekli bilgi ve beceriye sahipolacaksnz.

GR

2

3

RENME FAALYET1

Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, gerekli ortam salandnda molyer botmodeli iin standart form hazrlayabileceksiniz.

evrenizdeki ayakkab reticilerini aratrarak molyer bot iin kullanlankalplar, malzemeleri ve sayann kalba ekme tekniklerini gzlemleyiniz.Gzlemlerinizi rapor hline getirip snfta arkadalarnzla paylanz.

1. STANDART FORM

1.1. Molyer Bot

1.1.1. Tanm ve zellii

Molyer bot, gambalar yzn stne binen, bilei saracak ekilde yksek koncu olan,backl ayakkab trdr. Her tr kyafetle giyilebilir

Resim 1.1:Farkl molyer bot modelleri

1.2. Standart Form ekillendirme Teknii

Molyer botu yapabilmek iin yaplacak modele uygun bot kalb seilmelidir. Botkalplar bot ve izme yapmak iin kon ksm yksek yaplmtr. Resim 1.2de bu modldekullanlan bot kalb grlmektedir.

RENME FAALYET1

AMA

ARATIRMA

4

Resim 1. 2: Bot kalb

Model almak iin setiimiz kalp 25 mm ke yksekliinde, taban demirsizkalptr.

Kalbn d ve i yzeyi bantlanr. Bot profilini karmak iin sadece d yzeyibantlamak yeterli olsa da monta kenarlarnn i d farkn grebilmek iin iyzeyin de bantlanmas faydaldr. Bantlanan kalp zerinde n ve arka ortaizgiler, milo balar, yz ortas ve fort noktas iaretlenir. Resim 1.3tebantlanm kalp grlmektedir. Bu ilemler iin profil karma modlnebaknz.

Resim 1.3: Bantlanm kalp

41 numara standart kalp boyu 273,33 mm ve bu uzunluun 1/5i olan fortnoktasnn ykseklii 55 mmdir. Milo balar birletirilerek yz orta noktasbulunur.

Kalp bantlanp temel noktalar iaretlendikten sonra kalp zerinden formlaralnp ara form karlr (profil karma modlne baknz). ekil 1. 1de araform grlmektedir.

ekil 1. 1: Ara form

T: Burun u noktasS: Oturma noktasC: Fort noktasV: Yz orta noktasM: Milo ba

5

Istampalar karlrken yze verilecek kampreyi kolaylatrmak amacyla araform zerinde yz esnetmesi yaplr. Yz esnetmesi iin tarak izgisi ortasnakadar stten ve alttan kesilir. Yz orta noktasndan 3 mm kadar alr ve burunne drlr. Bu durumda alt tarafta kapanma olacaktr. Ara form bu hliylebantla tutturulup sabitlenir (ekil 1. 2). Eer istenirse ara form yeniden izilipkesilebilir. V noktas, akln ortasna iaretlenir.

ekil 1.2: Ara formda yz esnetmesi

Bot profili oluturabilmek iin karton zerine yaklak 30 cm uzunlukta yatay birdoru izilir. Bu izginin sol tarafna izginin stne ve dik olacak ekilde ikinci bir izgiizilir. Yeni izilen dik zerinde kalbn ke ykseklii ( H ) iaretlenir. Ara formun oturmanoktas (S) ke ykseklik iareti zerine ve dey izgiyi 2 mm geecek ekilde ve d miloba entii yatay izgi zerine yerletirilir. Ara form izilir, zerindeki noktalar iaretlenir(ekil 1. 3).

ekil 1. 3:Ara formun dzlem zerine izilmesi

Ayak st noktas (I), V noktasndan yukarya yaklak 69