molitve na jezeru

Download Molitve Na Jezeru

Post on 04-Apr-2018

236 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 Molitve Na Jezeru

  1/112

  Molitve na jezeru

  I

  Ko me to gleda netremice kroza sve zvezde na nebu i sve stvari na zemlji?

  Zakrite oi svoje, zvezde i stvari; ne gledajte nagotu moju. Dovoljno me stid pee krozmoje oi.

  ta imate da vidite? Drvo ivota, koje se smanjilo u trn na drumu, te ubada i sebe i druge.ta drugo - nego plamen nebesni zaronjen u blato, te niti svetli niti se gasi?

  Orai, nije glavno vae oranje no Gospod to posmatra.

  Pevai, nije glavno vaa pesma no Gospod to slua.

  Spavai, nije glavno vae spavanje no Gospod to bdi.

  Nije glavno neto vode u kaljama oko jezera no jezero je glavno.

  ta je sve vreme ljudsko do jedan talas to okvasi vreo pesak na obali, pa se pokaja toostavi jezero, jer presahnu?

  O zvezde i stvari, ne gledajte u mene no u Gospoda sa oima. On jedini vidi. U njegagledajte i videete sebe u domovini svojoj.

  Nato vam gledanje u mene: u sliku izgnanstva svoga? U ogledalo svoje urne

  prolaznosti?

  Gospode, lepi ubruse moj, optoeni zlatnim serafimima, spusti se na mene kao veo naudovicu, i pokupi suze moje, u kojima vri alost svih Tvojih stvorenja.

  Gospode, lepoto moja, doi mi u goste. Da se ne bi stideo nagote svoje. Da se mnogiedni pogledi, to padaju na mene ne bi vraali doma edni.

  II

  Ko me postavi u ovaj crvinjak?

  Ko me zavali u prainu, da budem sused zmijama i ruak jastrebima?

  Ko me surva sa gore visoke, da budem saputnik krvnicima i bezbonicima?

  Moj greh i Tvoja pravda, Gospode. Od postanja sveta protee se greh moj, i bri je negopravda Tvoja.

 • 7/30/2019 Molitve Na Jezeru

  2/112

  Brojim grehe svoje kroz ceo ivot svoj, i kroz ivot oca mojega tja do poetka sveta, ikaem: zaista, pravdi Gospodnjoj ime je milost.

  Rane svojih otaca nosim na sebi, rane koje i sam pripremah dok u njima bejah, pa su sesada sve objavile na dui mojoj, kao arena koa na irafi, kao plat od zlih skorpija to

  me kolju.

  Aman, Gospode, otvori brane nebesnoj reci Tvoje blagodati, i oisti me od gube. Da bibez gube smeo izgovoriti ime Tvoje pred ostalim gubavcima, a da mi se ovi ne narugaju.

  Podigni me bar za jednu glavu iznad trulenog mirisa ovog crvinjaka. Da udahnemnebesnog tamjana i da oivim.

  Podigni me bar za jednu palmu visoko, da se i ja mogu nasmejati zmijama, to jure zamojim petama.

  Gospode, ako ima i jedno dobro delo na zemaljskom putu mome, radi njega jednog izbavime od saputnitva krvnika i bezbonika.

  Gospode, nado moja u oajanju.

  Gospode, snago moja u nemoi.

  Gospode, videlo moje u tami.

  Metni samo jedan prst na elo moje i podii u se. Ili, ako sam i suvie prljav za prsteTvoje, vei me jednim zrakom iz Tvoga carstva i digni me, - digni me, miloto moja iz

  ovog crvinjaka.

  III

  Ima li dana iza tvojih lea, ovee, koje bi eleo da ti se povrate? Svi su te privlaili kaosvila, i ostajali iza tebe kao pauina. Kao med doekivali su te, kao smrad ispraao si ih.Svi su prepuni obmane i greha.

  Gle, sve bare pod meseinom lie na ogledala. I svi dani, obasjani tvojim lakoumom, liena ogledala. No kad si koraao s jednog dana na drugi, lana ogledala su se razbijala kaotanak led, i ti si gacao po vlazi i blatu.

  Moe li dan, kome su jutro i vee kapije, biti dan?

  Gospode svetlonosni, za jednim danom ezne moja dua, rastrzana obmanama: za danombez kapija, iz koga je potonula u smenu seni. Za danom Tvojim, to nazivah danomsvojim, kad bejah jedno s Tobom.

 • 7/30/2019 Molitve Na Jezeru

  3/112

  Ima li sree, ovee, iza tvojih lea, koju bi eleo da se povrati? Od dva zalogaja isteslasti drugi je otuniji. Od juonje sree, iznete na dananju trpezu, ti okree glavu sdosadom.

  Dati su ti samo trenuci sree, da te oaloste seanjem na pravu sreu, u nedrima

  neizmenljivo Srenoga, i vekovi nesree, da te probude iz bunovne samsare obmana.

  Gospode, Gospode, jedina sreo moja, sprema li konak za ugruvanog palomnika Tvoga?

  Gospode, mladosti moja nestariva, u Tebi e se okupati oi moje i zasjati sjajem nadsunanim.

  Suze pravednika Ti briljivo zbira, i njima svetove podmlauje.

  IV

  Uie me stariji, dok bejah otrok, da se drim neba i zemlje, da ne posrnem. Dugoostadoh dete, i dugo se naslanjah na potapa to mi ga dadoe.

  No kad venost prostruja kroza me i osetih se strancem u svetu, nebo i zemlja seprelomie u rukama mojim kao slaba trska.

  Gospode, snago moja, kako su nemoni nebo i zemlja! Izgledaju kao dvorovi od olova, aisparavaju kao voda na dlanu u Tvome prisustvu. Samo svojim roguenjem kriju nemosvoju, i plae neuku decu.

  Uklonite mi se s oiju sunca i zvezde. Odbite se od zemlje. Ne mamite me, ene i

  prijatelji. ta mi moete pomoi vi, to bespomono starite i ponirete u grob?Svi su vai darovi jabuka sa crvom u srcu. Svi su vai napitci proli mnogo puta krozneiju utrobu. Odede vae su pauina, kojoj se ruga nagota moja. Osmejci vai -navetaj alosti, u kojoj ete vikati mene u pomo, nemoni nemonoga.

  Gospode, snago moja, kako su nemoni nebo i zemlja! I sve zlo, to ljudi ine podnebom, ispovest su nemoi i - nemoi.

  Samo moan usuuje se initi dobro. Samo onaj, to se Tobom hrani i poji, snago moja,puni se snagom za dobro.

  Samo spava na srcu Tvome osea odmor. Samo onaj, to ore pred nogama Tvojim,sladie se plodom truda svoga.

  Minulo je detinjstvo moje, hranjeno strahom i neznanjem, i iezla je nada moja u nebo izemlju. Sada samo u Tebe gledam i Tvog se pogleda drim, kolevko moja i vaskrsenjemoje.

 • 7/30/2019 Molitve Na Jezeru

  4/112

  V

  Jo malo, malo i put e se moj koniti. Jo malo, malo pridri me, Pobednie smrti, nastrmenom putu k Tebi. Jer to se vie k Tebi penjem, sve vie me ljudi zateu nanie, usvoj bezdan.

  to je bezdan puniji to je deblja i njihova nada, da e Tebe savladati. Zaista, to je punijibezdan Ti si dalje od bezdana.

  Kako su glupe sluge drveta poznanja! Svoju mo ne mere Tobom no svojim brojem.Zakon pravde ne osvetavaju Tvojim imenom no svojim brojem. Put veine za njih je putistine i pravde. Drvo poznanja postalo je drvo zloina, i gluposti, i ledenog mraka.

  Vaistinu, znalci ovoga sveta znaju sve osim da su sluge Satane. Kad svane poslednji dan,Satana e se zaradovati broju svoje etve. Sve turo klasje! No po gluposti svojoj i Satanarauna sa brojem a ne sa punoom. Jedan Tvoj klas vredie za svu etvu Sataninu. Jer Ti

  na punou hleba ivotnog rauna, Pobednie smrti, a ne na broj.Uzalud govorim bezbonim: uputite se Drvetu ivota i znaete vie nego to elite znati.Od drveta poznanja Satana vam pravi skalu za podzemni svet.

  Rugaju mi se bezboni: ti hoe kroz Drvo ivota da nas obrati tvome Bogu, koga mi nevidimo.

  Zaista, neete Ga nikada ni videti. Svetlost, to zasenjuje oi i serafimima, sagoree vaezenice za navek.

  Od svega to raste u gnilini zemljinoj najrei su oni to u Boga veruju. O jezero i planine,pomozite mi da se veselim, to i ja putujem sa ovim najreim, najneujnijim,najprezrenijim.

  Jo malo, malo, brao, i put e se na koniti.

  Jo malo, malo pridri nas, Pobednie smrti.

  VI

  Na kolena, plemena i narodi, pred velianstvom Bojim. Padate hitro na kolena pred

  svojim harambaama, a oklevate pasti pred noge Svemoguega!Velite: zar e nas ovako malene kazniti Gospod? Da nas je stvorio veim i snanijim, pada nas i kanjava! A ovako, gle, jedva smo neto vii od trnovog bunja ukraj drumaprema hunoj vasioni oko nas, a ti nam preti kaznom nesrazmerno Veeg od nas?

 • 7/30/2019 Molitve Na Jezeru

  5/112

  Bezumnici! Kad vas vae harambae pozivaju na zlo, od koga se i vasiona zatrese, ondane govorite, da ste suvie maleni. Samo se za svetla dela izgovarate malenkou islabou.

  Mada ste maleni na oi, pod velikim ste imenom zapisani u knjizi sudbe. Praotac va

  imaae arhangelsku veliinu i blistae arhangelskim likom. Zato je i vama odreenaarhangelska nagrada ili arhangelska kazna.

  Kad se neujno uvue u srce praoca vaeg elja, da pozna stvari van Tvorca, njegov likarhangelski potamni kao zemlja, i njegova veliina razbi se u sitnice, - u vas, semenjegovo. Jer poeli, da pozna sitnice, pa se razbi u sitnice, da bi mogao ui u sitnice, iokusiti ih, i ispitati ih.

  Sve sitnice, svi sitni presitni, moraju se zdruiti i okrenuti licem od zemlje ka Tvorcu. Dabi se va arhangelski praotac ponovo vaspostavio, i da bi lice njegovo ponovo zasjalosjajem ogledala okrenutog ka suncu.

  Gospode moj i Tvore moj, vaspostavi oveka, kakvoga Ti prvo stvori. Ovakav kakav jeovek nije delo Tvoje. Ovakav kakav je ovek je tvorac samoga sebe. Ime mu je bolest, -od kud bi bila bolest u rukama Tvojim? Ime mu je strah - od kud bi strah mogao doi odNeustraivog? Ime mu je zloba, - od kud bi zloba mogla doi od Nezlobivog?

  Ispuni me Sobom, zdravlje moje; ispuni me Svojom venom jutarnjom svetlou, iisparie iz mene bolest, strah i zloba. Kao to pred suncem movar isparava, i pretvara seu njivu plodovitu!

  VII

  Da mogu od kamenja da stvorim svirae, i od peska jezerskog igrae, i od lia svih gorapevae, da mi pomognu slaviti Gospoda. Te da se i glas zemlje uje meu horovimaangelskim.

  Sinovi oveji naklopili se na trpezu odsutnog Domaina, te ne pevaju nikome do sebi isvojim zalogajima, koje e najzad morati povratiti zemlji.

  Prealosno je slepilo sinova ovejih to ne vide silu i slavu Gospodnju. Tica ivi u gori, ine vidi goru. Riba pliva u vodi, i ne vidi vodu. Krtica rovi pod zemljom, i ne vidi zemlju.U istini, prealosna je jednakost oveka sa ticama, i ribama, i krticama.

  Ljudi, kao i ivina, ne obraaju panju na ono ega ima suvie, no uzdiu trepavice svojesamo pred retkostima, pred izuzetcima.

  Suvie Te ima, Gospode, disanje moje, zato Te ljudi ne vide. Suvie si oigledan,Gospode, uzdisanje moje, zato je panja ljudi okrenuta od Tebe i upravljena na polarnemedvede, na retkosti u daljini.

 • 7/30/2019 Molitve Na Jezeru

  6/112

Recommended

View more >