modulul 3: comunicare - publici din administratia publica locala, inspectorate scolare, institutii...

Download Modulul 3: Comunicare - publici din administratia publica locala, inspectorate scolare, institutii publice

Post on 10-Oct-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

  GUVERNUL ROMÂNIEI

  Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Inovaţie în administraţie

  Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii

  Administrative"

  „Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare” - Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” -

  Cod SMIS 30342

  Modulul 3:

  Comunicare

 • Titlul cursului:

  Comunicare şi cooperare inter-instituţională

  în domeniul anticorupţiei

  Formatori:

  Ivan Sorin

  Jianu Oana

  Moise Annemari

 • Titlul cursului: Comunicare şi cooperare inter-instituţională în domeniul anticorupţiei

  Formatori: Grup tinta: Cadre didactice, directori, consilieri de etică, inspectori scolari, functionari

  publici din administratia publica locala, inspectorate scolare, institutii publice cu competentă

  si atributii in promovarea si apararea drepturilor cetatenesti in general si in domeniul

  prevenirii si combaterii coruptiei in special.

  Definiţia operaţională a corupţiei în proiect: Corupţia reprezintă un ansamblu de activităţi

  imorale, ilicite, ilegale realizate de indivizi care exercită un rol public şi care abuzează de

  puterea publică pe care o exercită pentru a-şi promova anumite interese personale, interese ale

  altora sau pentru a obţine pentru sine beneficii materiale sau financiare.

  Rezumat: Cursul este util şi oportun deoarece se adresează actorilor direcţi şi indirecţi

  procupaţi de instrucţia, educaţia, formarea şi dezvoltarea personală şi profesională atât a

  tineretului cât şi adulţilor din perspectiva educaţiei civice atât la nivel formal cât şi la nivel

  informal. Prin cursul de faţă se intenţionează să se contribuie la diminuarea corupţiei la nivel

  macro şi mediu prin:

   Informarea adecvată şi detaliată din perspective legislativă şi morală a efectelor

  negative ale corupţiei;

   Creşterea gradului de conştientizare a riscurilor şi consecinţelor flagelului numit

  corupţie

   Instrumentarea actorilor din sistemul de învăţământ cu competenţe şi mijloace de

  combatere a corupţiei

   Schimbarea atitudinii şi comportamentului proactiv al publicului român în ceea ce

  priveşte fenomenul corupţiei.

  Cuvinte cheie: Comunicare, cooperare, strategie de comunicare, tipuri de comunicare, cultură

  anticorupţie, imagine publică, educaţie anticorupţie

  Obiective generale:

  1. Cunoaştere strategiilor de comunicare pentru evitarea fenomenului corupţiei

  2. Înţelegerea importanţei mass-media în educaţia anti-corupţie

  3. Integrarea culturii anticorupţie prin apelul la comunicare

  Obiective specifice:

  1.1. Înţelegerea structurii şi funcţiilor comunicării pentru evitarea unor disfucţii care ar putea

  apărea în procesul de comunicare ca urmare

  1.2. Asimilarea formelor şi particularităţilor comunicării în cadrul instituţiilor în scopul

  adaptării optimale ale procesului la specificul fiecărei acţiuni/activităţi derulate

 • 1.3. Decelarea între fenomenele perturbatoare care ar putea apărea în cadrul activităţilor

  desfăşurate de fiecare cadru didactic ca urmare a unor scurtcircuitări ale comunicării

  2.1. O rapidă sesizare şi evitare a unor fenomene care prin intermediul mass-media ar putea

  căpăta valenţe negative cu privire la eventuale fenomene desfăşurate în cadrul inter-

  instituţional

  2.2. Modalităţi de manipulare a informaţiilor prin intermediul mass-media pentru promovarea

  unei imagini corecte a evenimentelor din instituţiile de învăţământ.

  3.1. Ajustarea stilului de comunicare funcţie de destinaţie pe care o are documentul întocmit

  3.2. Însuşirea unui stil de comunicare cu caracter unitar pentru o comunicare inter-

  instituţională eficientă

  3.3. Sesizarea rapidă a eventualelor vulnerabilităţi care pot apărea ca urmare a folosirii unor

  strategii de comunicare inadecavate contextului

 • CUPRINS

  Capitolul 1. Comunicare şi relaţii publice – noţiuni introductive. Rolul comunicării în

  combaterea corupţiei din educaţie..........................................................................................6

  1.1. Definirea comunicării

  1.2. Comunicarea – conţinut, obiective, structură şi funcţii

  1.3. Forme şi particularităţi ale comunicării în cadrul instituţiilor

  1.4. Obiective şi dificultăţi ale comunicării

  Capitolul 2. Comunicare şi cooperare la nivelul instituţiilor împotriva corupţiei............13

  2.1. Comunicarea verbală

  2.1.1. Trăsături şi forme

  2.1.2. Formele comunicării orale

  2.2. Comunicarea scrisă

  2.2.1 Scrieri cu destinaţie oficială

  2.2.2.Calităţile particulare ale stilului

  Capitolul 3. Educaţie Anticorupţie. Integritate, transparenţă şi interes

  public..........................................................................................................................26

  3.1. Aspecte legate de fenomenul corupţiei în educaţie

  3.2. Valorile fundamentale

  3.3. Creşterea gradului de educaţie anticorupţie

  Capitolul 4. Imaginea instituţiei publice. Gestionarea crizei de imagine a instituţiei prin

  comunicare şi relaţii publice.........................................................................................34

  4.1. Imaginea instituţiilor publice

  4.2. Relaţia cu presa în situaţii de criză

  4.3. Specificul gestionării crizelor de imagine in instituţiile publice

  CAPITOLUL 5. Strategii şi mijloace de comunicare în prevenirea corupţiei în

  educaţie....................................................................................................................................42

  5.1. Combaterea şi prevenirea corupţiei în educaţie – o problemă de interes naţional

  5.2. Strategii de comunicare în prevenirea corupţiei în educaţie

  5.2.1. Strategii de informare

  5.2.1.1. Informaţia, instrument necesar pentru funcţionarea sistemului

  5.2.1.2. Informaţia, rol important în prevenirea corupţiei

  5.2.1.3. Forţa persuasivă a informaţiei despre corupţie, riscuri şi sancţiuni

  5.2.2. Strategii de formare

  5.2.3. Strategii de responsabilizare

 • 5.2.4. Strategii de comunicare intra şi inter-instituţională

  5.2.4.1. Comunicarea intra-instituţională

  5.2.4.2. Comunicarea inter-instituţională

  5.2.5. Strategii de comunicare cu societatea civilă

  5.2.6. Strategii ale transparenţei publice

  5.2.6.1. Telefonul verde pentru sesizarea cazurilor de corupţie

  5.2.6.2. Baza de date informatizată a corupţiei

  5.3. Mijloace de comunicare în prevenirea corupţiei în educaţie

  5.3.1. Mijloace intra şi inter-instituţionale

  5.3.2. Comunicarea prin mass-media

  5.3.3. Comunicarea prin evenimente

  5.3.4. Relaţii publice

  5.3.5. Materiale tipărite

  5.3.6. Comunicarea informatică

  CAPITOLUL 6 Comunicare pentru formarea unei culturi anticorupţie în educaţie......62

  6.1. Fenomenologia corupţiei în educaţie

  6.2. Efectele corupţiei asupra imaginii educaţiei şi încrederii publice în sistemul de

  învăţământ

  6.3. Cultura anticorupţie – o necesitate a sistemului de învăţământ

  6.4. Rolul comunicării în formarea culturii anticorupţie în educaţie

 • Capitolul 1. Comunicare şi relaţii publice – noţiuni introductive. Rolul comunicării în

  combaterea corupţiei din educaţie

  1.1. Definirea comunicării

  1.2. Comunicarea – conţinut, obiective, structură şi funcţii

  1.3. Forme şi particularităţi ale comunicării în cadrul instituţiilor

  1.4. Obiective şi dificultăţi ale comunicării

  1. Comunicare şi relaţii publice – noţiuni introductive.

  Înainte de a şti cum să spunem, trebuie să ne întrebăm ce vrem să spunem. Sau, într-o altă

  formulare, este foarte bine să ne ocupăm de ambalaj, dar, în primul rând, trebuie să ştim ce

  punem în respectivul ambalaj. Aceasta nu este numai o preocupare metodologică ci, prioritar,

  una educativă pentru adevăraţii profesionişti pentru că profesionalismul în domeniul

  comunicării conferă nu numai credibilitate, ci şi siguranţă, prestigiu şi eficienţă în toate

  acţiunile întreprinse.

  Importanţa comunicării a crescut enorm în societatea informatizată a mileniului în care

  trăim. Rolul dialogului a devenit decisiv pentru că realitatea socială ne obligă să intrăm în

  contact cu foarte multe persoane, fiecare având temperamente şi caracteristici ale personalităţi

  diferite. Nu puţine sunt situaţiile când un individ încearcă să comunice cât mai eficient cu

  altul, dar nu reuşeşte. Majoritat