moduli: psikologji e zhvillimit. - fshl.ust.edu. njohuri tأ« pأ«rgjitheshme pأ«r adoleshencen,...

Download Moduli: Psikologji e zhvillimit. - fshl.ust.edu. njohuri tأ« pأ«rgjitheshme pأ«r adoleshencen, zhvillimi

If you can't read please download the document

Post on 31-Aug-2019

13 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • _____________________________ ________________________________

  R E P U B L I K A E SH Q I P R I S

  UNIVERSITETI I SPORTEVE T TIRANS

  FAKULTETI I SHKENCAVE T LVIZJES

  DEKANATI

  PROGRAMI PR PROVIMIN E PRGJITHSHM PRFUNDIMTAR PR CIKLIN E

  DYTE T STUDIMEVE MASTER PROFESIONAL, FSHL.

  Moduli: Psikologji e zhvillimit.

  Titullari i modulit: Prof. Dr. Ylli Zhurda

  Programi:

  Psikologjia e zhvillimit; eshte Psikologjia e Zhvillimit. Objekti dhe synimet e saj. Periudhat e

  zhvillimit. Karakteristikat e zhvillimit.

  Teorite per zhvillimin njerezor. Teorita e Frojdit, teoria psikosociale e Eriksonit, teoria

  kognitiviste e Piazhes, teoria bihejvioriste.

  Femijeria zhvillimi fizik, motorik, gjuhesor; kognitiv, psiko-social.

  Adoleshenca, njohuri t prgjitheshme pr adoleshencen, zhvillimi fizik. Zhvillimi kognitiv,

  zhvillimi psikosocial ne adoleshence, formimi i identitetit. Konceptimi i Erikson, Marcias pr

  identitetin. Marredheniet me prinderit, msuesit, moshatart. Probleme n zhvillimin n

  adoleshenc.

  Literatura:

  Karaj, Th. Psikologjia e zhvillimit te femijes. Shblu, Tiran 2000. f. 1 - 14 Karaj, Th. Psikologjia e zhvillimit te femijes. ShBLU, Tirane 2000. f. 15-35, 46-60 Karaj, Th. Psikologjia e zhvillimit te femijes. Shblu, Tiran 2000. f. 136-160, 161- 178, 179-192 Karaj, Th. Psikologjia e zhvillimit te femijes. Shblu, Tiran 2000. f. 285-299, 299-307, 315-322.

  Zhurda, Y. (2009). Psikologjia. Shblu, Tirane. f. 301- 310, 135-137, 312-317

  Karaj, Th. Psikologjia e zhvillimit te femijes.

  Moduli: Psikologji Shkollore.

  Titullari i modulit: Dr. Marsela Shehu

  Programi:

  Psikologjia Shkollore, zhvillimi i saj n vite. Shrbimi psikologjik si nevoj n shkoll.

  Drejtimet e puns s psikologjis shkollore.

 • Puna e psikologut shkollor n parandalim dhe ndrhyrje. Shndeti mendor dhe sjellja sociale-

  emocionale. shtje t shndetit mendor nga nj vshtrim problem zgjidhje. Adaptimi

  modeleve t parandalimit.

  Kshillimi dhe shkolla. Modelet e konsultimit shkollor. Udhheqja arsimore dhe konsultimi.

  Proesi i kshillimit. Kshillimi dhe orientimi professional.

  Menaxhimi i sjelljeve n shkoll. Problematikat e sjelljeve. Msuesi dhe sjelljet negative n

  klas. Kontrolli i klass nga msuesi. Sanksionet n shkoll.

  Literatura:

  Shehu, M. Leksione t shkruara.

  Moduli: Menaxhim Klase Titullari i modulit: Dr. Marsela Shehu

  Programi:

  Prdorimi i njohurive psikologjike n msimdhnie.

  Ndryshueshmerit tek nxnsit. Nxns t dalluar dhe t talentuar. Nxns me paaftsi n t

  msuar, nxns me probleme emocionale

  Organizimi dhe Menaxhimi i klass. Aktivitete t menaxhimit t klass pr t krijuar nj mjedis

  afektiv, fizik e shoqror t prshtatshm pr msimdhnie dhe klima positive n klas. Rutinat

  dhe procedura n klas. Procesi i menaxhimit t klass.

  Si tu msojm nxnsve shprehit sociale. Shprehit sociale. Startegjit e msidhnies.

  Prfshirja e prindrve n edukim. Kuptimi i prfshirjes s prindrve n edukim. Formimi i

  partnerit shkoll-familje. Komunikimi shkoll familje.

  Vlersimi sjelljes s nxnsve,. Vlersimi i sjelljes dhe ndrhyrjet, sjelljet agresive dhe

  problematike. Sjellje t tjera problematike.

  Literatura:

  Leksione t shkruara.

  A. Tamo, Th. Karaj, E. Rapti. Mesimdhnia dhe t nxnt. Mokra 2005, Tiran. F 247-270;

  Th. Karaj. Menaximi i klass. 2009. f. 43-55, 12-30

  Th. Karaj. Menaximi i klass. 2009. f. 43-55, 12-30

  Th. Karaj. Menaximi i klass. 2009. f. 43-55, 12-30; fq. 90-125

  Th. Karaj. Menaximi i klass. 2009. f. 127 136, f. 137 155, f. 156 168.

 • Moduli: Mesim, Kontroll Motor.

  Titullari i modulit: Prof. Dr. Bardhyl Misja

  Programi:

  Principet e t Msuarit Motor.

  Klasifikimi i aftesive sipas organizimit te detyres.

  Klasifikimi i aftesive sipas rndsis relative t elementve motorike dhe konjitive.

  Klasifikimi i aftesive sipas nivelit te parashikueshmerise se ambjentit.

  Nj vshtrim i prgjitshm mbi tendencat e studimit t Levizjes Njerzore.

  Literatura: Literatura e shkruar (Leksionet)

  Moduli: Kurrikula Shkollore Titullari i modulit: Dr. Marsela Shehu

  Programi:

  Parime t prgjithshme t kurrikuls. Prkufizimet e konceptit kurrikul. Teoria e Kurrikuls.

  Metodat e kurrikuls.

  Qllimet, synimet dhe objektivat. Nivelet dhe formulimi i synimeve t arsimit. Metodat e

  prcaktimit t objektivave msimor.

  Teoria e Kurrikuls. Bazat klasike t teorizimit mbi kurrikuln. Fazat e ndrtimit t teoris.

  Teorit e kurrikuls..

  Zhvillimi i Kurrikuls. Metoda tekniko-shkencore dhe joteknike-shkencore e zhvillimit t

  kurrikuls.

  Hartimi i Kurrikuls. Pjest prbrse t hartimit t kurrikuls. Organizimi horizontal dhe

  vertikal i hartimit t kurrikuls. Modelet prfaqsuese t kurrikuls.

  Zbatimi i kurrikuls. Natyra e zbatimit t kurrikuls. Zbatimi si proes ndryshimi. Modele t

  zbatimit t kurrikuls.

  Literatura:

  Shehu, M. Leksione t shkruara.

 • Moduli: T Nxnt

  Titullari i modulit: Dr. Marsela Shehu

  Programi:

  T nxnt. Kushtzimi klasik. Kushtzimi operant. Pikpamja e Skinerit.

  Teoria bihejvioriste e t nxnit. Prdorimi i shprblimeve dhe ndshkimeve.

  Teoria kognitive e t nxnit. T nxnt nprmjet vzhgimit. T nxnt social kognitiv. Teoria e

  t nxnit kuptimplot t Ausubel.

  Teoria humaniste e t nxnit. Teknikat dhe vlersimi humanist n proesin e t nxnit. Msuesit

  humanist. T nxnit social dhe emocional.

  Teoria konstruktiviste. Teoria e Vygotskit. Msimdhnia konstruktiviste. Zona e Zhvillimit t

  Prafrt.

  Literatura:

  M. Shehu Leksione t shkruara.

  Moduli: Edukim Lvizor

  Titullari i modulit: Dr. Najada Quka

  Programi:

  Kategorit shkencore metodologjike.

  Aftsit Lvizore.

  Forca.

  Rezistenca.

  Aftsit Koordinativ.

  Ushtrime me karakter t prgjithshm.

  Testimet, normimet dhe vlersimi.

  Literatura :

  Libri Edukimi Lvizor- Bazat e veprimtaris lvizore pr moshat 3-16 vje, L.Markola.,

  B.Misja., B.Markola., N. Shore (Quka), 2016. Faqe 30-35, 55-59, 121-136, 137-148, 160-166

  217-224, 282-316.

 • Moduli: Lojra Lvizore

  Titullari i modulit: Doc. Dr. Anesti Qeleshi

  Programi:

  Leksion 1. Nje prezantim mbi lojerat levizore.

  Leksioni 2: Lojrat levizore dhe klasifikimi i tyre.

  Leksioni 3: Metodika e edukimit te aftesive senso-perceptive

  Leksioni 6: Aftsia e ekuilibrit dhe e reaksionit

  Leksioni 7: Orientim n hapsir dhe n koh, ritmi, transformimi dhe diferencimi motor

  Literatura: Leksionet e shkruara

  Moduli: Sociologji Edukimi

  Titullari i modulit: Prof.Dr. Fatos GJATA

  Programi:

  Sportet dhe aspektet edukative.

  Sportet dhe shoqrizimi.

  Devijancat ndaj normave etike.

  Agresiviteti dhe dhuna. Format e shmangies

  Literatura: Sociologji e Sportit I, 2000: fq.7-11, 50-61

  Sociologji e Sportit II, 2010: fq. 49-88, 91-109,113-120,123-135.

  Sporti dhe feja nj perspektiv sociologjike, 2005 : fq.74-107

  Etnografi e Sportit, 2017 : fq. 63-85

 • Moduli: Metodat e Mesimdhenies ne EF

  Titullari i modulit: Prof.Dr. Agron Cuka

  Programi:

  Koncepti mbi metodat e msimit

  Metodat q kan n qendr veprimtarin e nxnsit,

  Grupimi i metodave t ushtrimit sipas prdorimit

  Radht metodike t t msuarit n edukimin fizik

  Ecurit metodike t msimdhnies n edukimin fizik

  Ecurit metodike t msimdhnies n edukimin fizik

  Literatura:

  Daci J. & Belliu V., Metodika e edukimit fizik pr klasat I-IV t shkolls 8 vjeare, Tiran,

  2000.

  Jacques Cathelineau & Christian Target, Pedagogie Sportive, Paris, 1990.

  Subashi G., Prmbledhje ekstrakti leksionesh, periodikisht.

  Subashi G. & Daci J., Didaktika e edukimit fizik, Tiran, 2004.

  Moduli: Vlersimi n Edukimin Fizik

  Titullari i modulit: Prof.Dr. Agron Cuka

  Programi:

  Kontrolli si paraprijs e bashkveprues i vlersimit

  Karakteristikat e llojeve t kontrolleve

  Vlersimi-hallk e rndsishme e puns s msuesit

  Metodologjia e vlersimit n edukimin fizik

  Teknikat e vlersimit n edukimin fizik

  Literatura:

  Daci J. & Belliu V., Metodika e edukimit fizik pr klasat I-IV t shkolls 8 vjeare, Tiran,

  2000.

  Jacques Cathelineau & Christian Target, Pedagogie Sportive, Paris, 1990.

  Subashi G., Prmbledhje ekstrakti leksionesh, periodikisht.

  Subashi G. & Daci J., Didaktika e edukimit fizik, Tiran, 2004.

 • Moduli: Planifikim i Msimdhnies.

  Titullari i modulit: Prof.Dr. Agron Cuka

  Programi:

  Planifikimi i msimit.- Koncepti Planifikim n edukimin fizik.Dokumentacioni i

  planifikimit.Plani msimor.Programi msimor. Planifikimi vjetor (ose semestral). Plani grafik,

  Planifikimi ditor (konceptimi i prmbajtjes s msimdhnies)

  Organizimi i proesit msimor. - Struktura e organizimit t msimit t edukimit fizik. Tipet e

  msimit t edukimit fizik.Tipet e msimit. Format e aktivizimit t nxnsve n msimin.

  Proesi i organizimit t ors s msimit. - Kushtet, Masat metodike pr realizimin e nj

  organizimi t mir t ors s msimit. Ndrhyrja n rast dshtimi ose pas suksesit.

  Komunikimi me nxnsit. - Difektet klasike , Teknikat e komunikimit, Prbrsit themelor t

  do komunikimi.Pengesat dhe Lehtsuesit e t komunikimit.

  Rregullimi i puns s msuesit.- Gabimet klasike q duhen evituar n rregul