modul: tehnologija telekomunikacijskog prometa tehnologije prometa... promet ap[erl] vrijeme...

Download MODUL: Tehnologija telekomunikacijskog prometa tehnologije prometa... Promet Ap[Erl] Vrijeme poslu¥¾ivanja

Post on 19-Feb-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OSNOVE TEHNOLOGIJE PROMETA MODUL: Tehnologija telekomunikacijskog prometa

  FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

  Predavači:

  Doc.dr.sc. Štefica Mrvelj

  Marko Matulin, dipl.ing.

  Zagreb, ožujak 2009.

 • Opće informacije

  • Konzultacije:

  – Borongaj ob. 71., soba 23

  • Ponedjeljak: 10:00 – 12:00

  • Četvrtak: 13:00 – 15:00

  • Kontakt:• Kontakt:

  – marko.matulin@fpz.hr

  • Literatura:

  – Bošnjak, I.: Telekomunikacijski promet 1, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2001.

  – Mrvelj, Š., Bošnjak, I.: Primjeri i zadaci iz telekomunikacijskog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2000.

 • Primjer 1

  Kapacitet ćelije dimenzioniran je prema očekivanim vrijednostima prometa i prema definiranom parametru kvalitete - vjerojatnost blokiranja poziva 0,015 na području koje pokriva promatrana ćelija.

  U ćeliji su dva nositelja i na svakom je 6 prometnih kanala.U ćeliji su dva nositelja i na svakom je 6 prometnih kanala. Praćenjem ovog parametra ustanovljeno je da su gubici u GPS (Glavni Prometni Sat) 0,031 što uzrokuje velik broj prekinutih handover poziva u satu.

  Odredite minimalni broj kanala potreban da razina kvalitete usluge bude zadovoljena.

 • 031,0

  015,0

  12

  max

  =

  =

  =

  iBempirijsk

  B

  p

  p

  m

  __________________________________

  Primjer 1

  ?=m

 • Primjer 1

 • Primjer 1

  Iz tablice je vidljivo da je minimalni broj kanala 14 koji će zadovoljiti definiranu kvalitetu posluživanja.

 • Primjer 2

  Dvije ćelije pokrivaju različita područja, a obje imaju 23 kanala. Jedna ćelija pokriva područje na kome je veći promet koji generiraju korisnici u toj ćeliji - IA pozivi, a druga pokriva područje s mnogo prometnica gdje se očekuje znatno veći broj HO poziva. Svi pozivi “natječu“ se za sve kanale u promatranoj ćeliji po principu prvi došao prvi poslužen - FCFS.

  Potrebno je odrediti:

  a) Ukupni ponuđeni promet u ćelijama

  b) Koristeći se Erlangovim B-tablicama odredite broj odbijenih handover poziva za obje ćelije.

  λλλλIA = 280 poz/h λλλλHO = 300 poz/h

  λλλλIA = 150 poz/h λλλλHO = 975 poz/h

  min 1T

  min 5,1

  HOS =

  = IAS

  T

  min 8,0T

  min 2,1

  HOS =

  = IAS

  T

 • Primjer 2

  a)

  Spp TA ⋅= λ

  Radi preglednosti prikazano tablicom:

  Ap

  λλλλIA [poz / h]

  λλλλHO [poz / h]

  [min] [min] AIA AHO AU= AIA +AHO

  ćelija

  1 280 300 1,5 1 7 5 12Erl

  ćelija

  2 150 975 1,2 0,8 3 13 16 Erl

 • Primjer 2

  b)

  hpozpmApp bpbbodbijenih ukkupnoHO /6,0300002,0300)23;12();( =⋅=⋅=⋅=⋅= λλλ

 • Primjer 2

  hpozpmApp bpbbodbijenih ukkupnoHO /45,21975022,0975)23;16();( =⋅=⋅=⋅=⋅= λλλ

 • Primjer 3 – Call Centar

  k = 1|2|3|…….

  Agent 1

  Agent 2

  Agent 3

  .

  Posluživanje (TS)

  →λ • Korisnik posluženIzlazak iz

  k = 1|2|3|…….

  k – broj mjesta u redu

  - intenzitet dolazaka zahtjeva

  .

  .

  .

  Agent m

  • Korisnik poslužen

  • Zahtjev odbijen Izlazak iz sustava

  λ

 • Primjer 3 – Call Centar

  Parametri kvalitete sustava:

  1. Vrijeme čekanja u redu (Tw)

  2. Broj odbijenih poziva (λodb)

 • Primjer 3 – Call Centar

 • Pri čemu je:

  −wT prosječno vrijeme čekanja na posluživanje

  −)0(M vjerojatnost čekanja na posluživanje (tablice)

  −sT prosječno vrijeme posluživanja jednog korisnika

   

    

  ⋅ −

  − ⋅⋅=

  k

  k s

  w

  k

  m

  T MT

  ρ ρ

  ρ 11 1

  )0(

  ρ− ⋅⋅= 1 kmA

  Primjer 3 – Call Centar

  s

  −= m

  A ρ prosječno prometno opterećenje

  poslužitelja/sustava

  −k broj mjesta u redu, tj. maksimalni broj korisnika koji može čekati na posluživanje

  −Bp vjerojatnost da će korisnik biti odbijen (sva mjesta u redu su popunjena)

  −0P vjerojatnost da u sustavu nema niti jednog korisnika (odrediti iz tablica)

  k m

  B m

  A Pp ρ⋅⋅=

  ! 0

  ρ ρ − −

  ⋅⋅= 1

  1

  ! )0( 0

  m

  A PM

  ww TL ⋅= λ

 • Primjer 3 – Call Centar

  Služba tehničke podrške korisniku organizirana je tako da korisnici mogu putem telefona postavljati upite djelatnicima. Snimanjem vremena potrebnog da korisnik dobije zadovoljavajuću pomoć/odgovor ustanovljeno je da to vrijeme iznosi prosječno 2 minute. U GPS korisnike poslužuje 45 djelatnika call centra. U slučaju da su svi djelatnici zauzeti korisnika se stavlja u red na čekanje. Red je ograničen i iznosi 10 korisnika.ograničen i iznosi 10 korisnika.

  a) Potrebno je ispitati parametre kvalitete ovog sustava ako tijekom GPS uslugu tehničke podrške korisniku zatraži prosječno 1200 korisnika.

  b) Koliko je to odbijenih poziva i koliko prosječno korisnika čeka u redu na posluživanje?

  c) Kako povećanje maksimalnog broja korisnika koje se može staviti na čekanje na 15 mjesta utječe na vrijednosti pod b)?

 • Primjer 3 – Call Centar a)

  ( ) [ ]min0526,0 11

  1 ;;;)0(

  11

  1 )0(

  = 

    

  − ⋅

  − −

  ⋅⋅=

  = 

    

  − ⋅

  − −

  ⋅⋅=

  k

  k

  s sp

  k

  k

  s w

  k

  m

  T mkTAM

  k

  m

  T MT

  ρ ρ

  ρ

  ρ ρ

  ρ

  11    −−m ρρ

  Čita se iz priloženih tablica

  ErlTA sp 40 60

  2 1200 =⋅=⋅= λ

  89,0 45

  40 ===

  m

  A ρ

 • Primjer 3 – Call Centar

  Vrijednosti za vjerojatnost P0(Ap; Ts;k;m)

  Vrijednosti za vjerojatnost M(0)( Ap; Ts;k;m)

  Promet

  Ap[Erl]

  Vrijeme posluživanja

  Ts[min]

  broj mjesta u

  redu k

  br. kanala

  m

  40 2 10 P0 M(0) vjerojatnost čekanja

  41 3,72E-18 0,482917

  42 3,82E-18 0,425892

  43 3,9E-18 0,368423

  44 3,97E-18 0,312553

  45 4,03E-18 0,260039

  46 4,09E-18 0,212215

  47 4,13E-18 0,169935

  48 4,16E-18 0,133576

  49 4,19E-18 0,103112

  50 4,2E-18 0,0782

  0129,0 !

  0 =⋅⋅= k

  m

  B m

  A Pp ρ

  Čita se iz priloženih tablica

 • b) hpozmkTApp spbbodbijenih /43,1512000129,0);;;( =⋅=⋅=⋅= λλλ

  [ ]korisnikaTL ww 052,1 60

  0526,0 1200 =⋅=⋅= λ

  c) k1T)0(MT k

  k

  s w =

    

  ρ− ρ⋅

  − ρ−

  ⋅⋅=

  Primjer 3 – Call Centar

  c)

  ( ) [ ]min0782,0 1

  k

  1

  1

  m

  T m;k;T;A)0(M

  11m )0(MT

  k

  k

  s sp

  kw

  = 

    

  ρ− ρ⋅

  − ρ−

  ⋅⋅=

  = 

    ρ−

  − ρ−

  ⋅⋅=

  Čita se iz priloženih tablica

  ErlTA sp 40 60

  2 1200 =⋅=⋅= λ 89,0

  45

  40 ===

  m

  A ρ

  [ ]korisnikaTL ww 565,1 60

  0782,0 1200 =⋅=⋅= λ

 • Primjer 3 – Call Centar Vrijednosti za vjerojatnost P0(Ap; Ts;k;m)

  Vrijednosti za vjerojatnost M(0)( Ap; Ts;k;m)

  Promet

  Ap[Erl]

  Vrijeme posluživanja

  Ts[min] broj mjesta u redu k

  br. kanala

  m

  40 2 15 P0 M(0) vjerojatnost čekanja

  41 3,12E-18 0,571515

  42 3,35E-18 0,502352

  43 3,55E-18 0,431495

  44 3,72E-18 0,362402

  45 3,86E-18 0,297901

  46 3,97E-18 0,239942

  47 4,05E-18 0,189576

  48 4,11E-18 0,147079

  49 4,15E-18 0,112147

  00682,0 !

  0 =⋅⋅= k

  m

  B m

  A Pp ρ

  hpozmkTApp spbbodbijenih /187,8120000682,0);;;( =⋅=⋅=⋅= λλλ

  Čita se iz priloženih tablica

 • Prilog Vrijednosti za vjerojatnost P0(Ap; Ts;k;m)za m=41 do 63 Vrijednosti za vjerojatnost M(0)( Ap; Ts;k;m)za m=41 do 63

  Promet

  Ap[Erl]

  Vrijeme

  posluživanja

  Ts[min]

  broj mjesta u

  redu k br. kanala m

  40 2 10 P0 M(0) vjerojatnost čekanja

  41 3,72E-18 0,482917

  42 3,82E-18 0,425892

  43 3,9E-18 0,368423

  44 3,97E-18 0,312553

  45 4,03E-18 0,260039

  46 4,09E-18 0,212215

  47 4,13E-18 0,169935

  48 4,16E-18 0,133576

  49 4,19E-18 0,103112

  50 4,2E-18 0,0782

  51 4,22E-18 0,058291

  52 4,23E-18 0,042723

  53 4,23E-18 0,030797

  54 4,24E-18 0,021842

  55 4,24E-18 0,015245

  56 4,24E-18 0,010474

  57 4,25E-18 0,007084

  58 4,25E-18 0,004719

  59 4,25E-18 0,003096

  60 4,25E-18 0,002

  61 4,25E-18 0,001274

  62 4,25E-18 0,000799

  63 4,2