modul “ imunologija za nutricioniste

3
VODIČ KROZ MODUL IMUNOLOGIJA ZA NUTRICIONISTE346. akademska godina Zimski semestar: 2014./2015. godina MODUL “IMUNOLOGIJA ZA NUTRICIONISTE Temeljni modul za studij Nutricionizma 3 ECTS bodova Predavanja 15 sati (15 × 1 sat) Seminari 15 sati (15 × 1 sat) Σ 30 sati Nositelj modula: Izv. prof. dr. sc. Lidija Šver, Prehrambeno-biotehnološki fakultet ([email protected] ) Predavači: Doc. dr. sc. Alenka Gagro, znan. savjetnik, Klinika za dječje bolesti, Klaićeva, Zagreb Dr. Alemka Jaklin Kekez, Poliklinika za dječje bolesti Helena, Svetice 36, Zagreb Doc. dr. sc. Mirjana Turkalj, viši znan. suradnik, Specijalna bolnica za bolesti dišnog sustava djece i mladeži, Srebrnjak 100, Zagreb Izv. prof. dr. sc. Ksenija Vitale, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”, Medicinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Rockefellerova 4, Zagreb PREDAVANJA I SEMINARI Datum Predavač Tema 03.10.2014. Lidija Šver Uvod u imunologiju (evolucija, znanstveno razmišljanje, fiziologija, interakcija stanica, homeostaza) 10.10.2014. Lidija Šver Organizacija imunosnog sustava (uvod, funkcije imunosnog sustava, organizacija, imunosnog sustava, imunosna reakcija) 17.10.2014. Lidija Šver Urođena imunost 24.10.2014. Lidija Šver Stečena imunost 31.10.2014. Lidija Šver Mehanizmi upalnih reakcija 07.11.2014. doc. dr. sc. Alenka Gagro Mehanizmi alergijskih reakcija 14.11.2014. doc. dr. sc. Alenka Gagro Prirodni i umjetni alergeni/antigeni, Imunosni sustav kože 21.11.2014. doc. dr. sc. Mirjana Turkalj Imunosni sustav respiracijskog trakta, respiracijski alergeni i alergijske reakcije u dišnim putevima 28.11.2014. Lidija Šver Imunosni sustav probavnog trakta (limfatička tkiva, stanice i molekule probavnog sustava, transport makromolekula/Ag kroz crijevni epitel, tolerancija) 05.12.2014. dr. med. Alemka Jaklin Kekez Alergije i preosjetljivost na hranu, Imunološki aspekti celijaklije, kronične upalne bolesti crijeva 12.12.2014. Lidija Šver Imunosni odgovor na viruse, bakterije, protozoa i višestanične parazite, tumorska imunologija, autoimunost, vakcinacija, imunomodulacija 19.12.2014. Lidija Šver Imunološke metode 16.01.2015. izv. prof. dr. sc. Ksenija Vitale Procjena rizika u prehrani, upravljanje rizikom i saopćavanje rizika u prehrani Petkom, 13:00-14:30 Predavaonica br. 2, prizemlje, Pierottijeva 6 Obavezna , dozvoljena 2 izostanka SEMINARI usmeno izlaganje i Power Point Prezentacija na web stranicama gradivo izloženog seminara biti će sastavni dio ispita

Upload: others

Post on 16-Oct-2021

16 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MODUL “ IMUNOLOGIJA ZA NUTRICIONISTE

VODIČ KROZ MODUL“IMUNOLOGIJA ZA NUTRICIONISTE”

346. akademska godina

Zimski semestar: 2014./2015. godina

MODUL “IMUNOLOGIJA ZA NUTRICIONISTE”

� Temeljni modul za studij Nutricionizma

� 3 ECTS bodova

� Predavanja 15 sati (15 × 1 sat)

� Seminari 15 sati (15 × 1 sat)

Σ 30 sati

Nositelj modula:

� Izv. prof. dr. sc. Lidija Šver, Prehrambeno-biotehnološki fakultet ([email protected] )

Predavači:

� Doc. dr. sc. Alenka Gagro, znan. savjetnik, Klinika za dječje bolesti, Klaićeva, Zagreb

� Dr. Alemka Jaklin Kekez, Poliklinika za dječje bolesti Helena, Svetice 36, Zagreb

� Doc. dr. sc. Mirjana Turkalj, viši znan. suradnik, Specijalna bolnica za bolestidišnog sustava djece i mladeži, Srebrnjak 100, Zagreb

� Izv. prof. dr. sc. Ksenija Vitale, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”, Medicinskifakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Rockefellerova 4, Zagreb

PREDAVANJA I SEMINARI

Datum Predavač Tema

03.10.2014. Lidija Šver Uvod u imunologiju (evolucija, znanstveno razmišljanje, fiziologija, interakcija stanica, homeostaza)

10.10.2014. Lidija ŠverOrganizacija imunosnog sustava (uvod, funkcije imunosnog sustava, organizacija, imunosnogsustava, imunosna reakcija)

17.10.2014. Lidija Šver Urođena imunost

24.10.2014. Lidija Šver Stečena imunost

31.10.2014. Lidija Šver Mehanizmi upalnih reakcija

07.11.2014. doc. dr. sc. Alenka Gagro Mehanizmi alergijskih reakcija

14.11.2014. doc. dr. sc. Alenka Gagro Prirodni i umjetni alergeni/antigeni, Imunosni sustav kože

21.11.2014. doc. dr. sc. Mirjana Turkalj Imunosni sustav respiracijskog trakta, respiracijski alergeni i alergijske reakcije u dišnim putevima

28.11.2014. Lidija ŠverImunosni sustav probavnog trakta (limfatička tkiva, stanice i molekule probavnog sustava, transport makromolekula/Ag kroz crijevni epitel, tolerancija)

05.12.2014. dr. med. Alemka Jaklin Kekez Alergije i preosjetljivost na hranu, Imunološki aspekti celijaklije, kronične upalne bolesti crijeva

12.12.2014. Lidija ŠverImunosni odgovor na viruse, bakterije, protozoa i višestanične parazite, tumorska imunologija, autoimunost, vakcinacija, imunomodulacija

19.12.2014. Lidija Šver Imunološke metode

16.01.2015. izv. prof. dr. sc. Ksenija Vitale Procjena rizika u prehrani, upravljanje rizikom i saopćavanje rizika u prehrani

� Petkom, 13:00-14:30� Predavaonica br. 2, prizemlje, Pierottijeva 6

� Obavezna,� dozvoljena 2 izostanka

SEMINARI

� usmeno izlaganje i Power Point Prezentacija na web stranicama

� gradivo izloženog seminara biti će sastavni dio ispita

Page 2: MODUL “ IMUNOLOGIJA ZA NUTRICIONISTE

OCJENA SEMINARSKOG IZLAGANJA

� Izrada seminarskog rada može pridonijeti konačnoj ocjeni i to tako da se broj bodova postignut seminarskim izlaganjem pribroji broju bodova postignutih na pismenom ispitu

� Seminarsko izlaganje ocjenjeno je bodovima:� 1-8 bodova = dovoljan (2)

� 9-14 bodova = dobar (3)

� 15-20 bodova = vrlo dobar (4)

� 21-25 bodova = izvrstan (5)

PROVJERE ZNANJA

� Pismeni ispit (na kraju semestra)� 5 pitanja (dopisivanje nekoliko pojmova; svaki pojam donosi 2 boda)

� 25 pitanja u kojima treba zaokružiti jedan od četiri ponuđena odgovora

(točan odgovor donosi 1 bod)

� nema negativnih bodova

� Ispitni rokovi:

� siječanj 2015.

� veljača 2015. – prvi popravni rok

� veljača 2015. – drugi popravni rok

� rujan 2015. – usmeni ispit pred tročlanim Ispitnim povjerenstvom

KONAČNA OCJENA

� Konačna ocjena prema postignutim bodovima na pismenom ispitu:

�0 – 40 = nedovoljan (1)

�41 – 49 = dovoljan (2)

�50 – 58 = dobar (3)

�59 – 67 = vrlo dobar (4)

�68 – 75 bodova = izvrstan (5)

KONAČNA OCJENA (UZ SEMINAR)

� Konačna ocjena prema postignutim bodovima (suma bodova seminara i pismenog ispita):� 56 – 65 = dovoljan (2)

� 66 – 74 = dobar (3)

� 75 – 83 = vrlo dobar (4)

� 84 – 100 bodova = izvrstan (5)

� Sustav bodovanja uz seminar primjenjuje se samo ako je gradivo položeno putem pismenog ispita

Page 3: MODUL “ IMUNOLOGIJA ZA NUTRICIONISTE

MATERIJALI ZA UČENJE

� Predavanja – web stranice

� Literatura

� IMUNOLOGIJA, Andreis, Batinić, Čulo, Grčević, Lukinović-Škudar, Marušić, Taradi, Višnjić ,Medicinska naklada, Zagreb, 2010

� CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY,

Abbas, Lichtman, Saunders Co, London, 2003

� FOOD ALLERGY, Trevino, Dixon, Thieme,

New York, 1997

� American Dietetic Association, www.eatright.org

� Zadana literatura prema temi seminara

� web stranice:

� http://www.pbf.hr/hr/zavodi/zavod_za_biokemijsko_inzenjerstvo/laboratorij_za_biologiju_i_genetiku_mikroorganizama/imunobiologija_za_nutricioniste/nastavni_materijali

OBAVIJESTI

� http://www.pbf.hr/hr/zavodi/zavod_za_biokemijsko_inzenjerstvo/laboratorij_za_biologiju_i_genetiku_mikroorganizama/imunobiologija_za_nutricioniste

� http://moodle.srce.hr/2014-2014� Imunologija za nutricioniste � lozinka imunnimunn

� Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama, Kršnjavoga 25 (primanje studenata: 10:00-13:00)