MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES SUBSIDIÀRIES DE ?· Nord - Amb el casc antic d'Horta. Sud - Amb una…

Download MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES SUBSIDIÀRIES DE ?· Nord - Amb el casc antic d'Horta. Sud - Amb una…

Post on 11-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p> MODIFICACI PUNTUAL DE </p> <p>NORMES SUBSIDIRIES DE PLANEJAMENT DE HORTA DE SANT JOAN </p> <p>Modificaci del Pla Parcial Carretera dels Ports </p> <p>AJUNTAMENT DE HORTA DE SANT JOAN </p> <p>NOVEMBRE 2008 </p> <p>INDEX MEMORIA ANNEX PLANOLS 1 Situaci Emplaament 1/5000 2 NNSS Actual 1/1000 3 Topogrfic i parcellari 1/1000 4 Proposta 1/1000 </p> <p>MEMORIA </p> <p>Modificaci Puntual de Normes subsidiries dHorta de Sant Joan. </p> <p> Divisi en dos sectors del Pla Parcial </p> <p>Carretera dels Ports Dades Generals. </p> <p> Promotor: Corporaci Local: Ajuntament de Horta de Sant Joan. DNI/CIF: P 4307200H. Direcci: Plaa de lEsglsia, 3. Municipi: Horta de Sant Joan. Comarca: Terra Alta. Provinci: Tarragona. Tcnic redactor: Nombre: Olivier Colin (Arquitecte). DNI/CIF: X 2500665J. Nm. Collegiat: 32664-1. Direcci: C/ Banc, 2. 43747 Miravet. </p> <p> Antecedents. </p> <p>Lobjecte de la modificaci s separar en dos sectors el Pla Parcial de la carretera dels Ports existent per trobar-se estrangulat al mig lmbit dactuaci per una part de sl urb, reforat per un parcel.lari disgregat i petit en una part de lmbit dactuaci i un parcel.lari uniforme i gran en laltra. </p> <p> L'mbit d'aquest sector de planejament limita: </p> <p>Nord - Amb el casc antic d'Horta. Sud - Amb una zona agrcola conreada. Est - Amb la carretera a Arnes. Oest - Amb l'antic cam d'Arnes. </p> <p>Aquest Pla Parcial Urbanstic ocupa una superfcie total de 22 739 m segon plnol topogrfic actualitzat de ICC escala 1/1000 i de 21 500 m segon antiga documentaci. Per millorar lexecuci i la gesti del Pla Parcial dels Ports s proposa la separaci en dos plans parcials daquest mbit. </p> <p>Topografia. Els terrenys situats dins lmbit daquest Pla Parcial Urbanstic sn prcticament plans, amb un lleuger pendent descendent daproximadament el 7% en direcci nord-oest a sud-est. Les cotes sobre el nivell del mar estan compreses entre la cota ms baixa de 489 metres a l'extrem sudoest i la cota ms alta de 495 al lmit nord-est, al principi de la carretera. Es tracta d'un sl agrcola sense especial valor. Actualment hi ha una zona d'ametllers i una altre de males herbes. Norma actual. Art. 168 Sector de la carretera dels Ports. Descripci: El desenvolupament daquest sector de sl apte per a sser urbanitzat t un carcter prioritriament residencial. Est situat al SE de la poblaci amb faana a la carretera dels Ports. La superfcie de lmbit s de 22 739 m segon plnol topogrfic actualitzat de ICC escala 1/1000 i de 21 500 m segon antiga documentaci urbanstica. Sadoptar la superfcie actualitzada com ha referncia. Condicions dordenaci del sector: Sestableixen els parmetres dedificabilitat segents. a) Ledificabilitat bruta mxima es de 0.42 m2s/s. b) La intensitat mxima dedificaci per parcel.la es de 0,70 m2s/s. c) El sostre edificable mxim es de 9030 m2. d) El nombre mxim de vivendes : 34. Relacionats amb el sector es preveuen espais adscrits al sistema general viari. Shan de preveure les superfcies segents per a sistemes locals: a) Espais lliures 2150 m2. b) Centres docents: segons Reglament Llei de Mesures. c) Serveis dinters pblic i social: segons Reglament Llei de Mesures. d) Aparcament: una plaa per cada 100 m2 dedificaci, admetent-se el </p> <p>cinquanta per cent als vials. El sistema dordenaci de ledificaci ser el dedificaci allada, admetent-se ledificaci de cases aparellades. Sestableixen les condicions dedificaci segents: a) La superfcie mnima de parcel.la ser 375 m2. b) Locupaci mxima de parcel.la ser del 40%. c) Lalada mxima es fixa en 6 m. equivalent a Pb +1P. d) El Pla Parcial fixar les separacions mnimes. </p> <p> Sestableixen les condicions ds segents: - Ls global es el dhabitatge , en la modalitat dunifamiliar. - Com a complementaris es preveuen els dels nmeros 2,3,4,5,6,9,10,11,13 i 14. Condicions de gesti : 1. El sistema dactuaci ser el de compensaci. Laprofitament del sector es de 9030 m2. Condicions durbanitzaci: 1.-Es sanejaran els terrenys que suporten la urbanitzaci amb lexcavaci de la capa vegetal, particularment a punts ms baixos. 2.-Es tindr una cura especial pel que fa a levacuaci daiges pluvials i al drenatge de laigua del sl. Es proposa el sistema separatiu, i es recomana el disseny de les seccions dels carrers amb capacitat per a leliminaci superficial de les aiges de pluja. 3. El Pla Parcial regular la forma i materials de les tanques a fi dintegrar-se i homogenitzar-se amb les caracterstiques de la urbanitzaci. Quadre Resum de les superfcies previstes segons NNSS dHorta de Sant Joan. </p> <p>PPl Carretera dels Ports Sl Public Cessi Sl privat Habitatges </p> <p> Sup Sector edif. Neta Zona Verde % Vial % Equipament % Solar Sostre max Nb Max Nb PO % Densitat </p> <p>Antiga Llei 10 20 5m/hab 0 Hab/Ha </p> <p>PP1 21500 0,42 2150 4300 680 14370 9030 34 0 15 </p> <p>Total 21500 0,42 2150 4300 680 14370 9030 34 0 15 </p> <p> Quadre Resum de les superfcies previstes segons Nova Llei dUrbanisme i reglament daplicaci en cas de desenvolupament del Pla Parcial. Superfcies total de lmbit modificada de 21500 m a 22 739 m </p> <p>PP Carretera dels Ports Sl Public Cessi Sl privat Habitatges </p> <p> Sup Sector edif. Neta Zona Verde % Vial % Equipament % Solar Sostre max Nb Max Nb PO % Densitat </p> <p>Nova Llei 10 25 5 20 Hab/Ha </p> <p>PP1 22739 0,42 2274 5685 1137 13643 9550 34 7 14 </p> <p>Total 22739 0,42 2274 5685 1137 13643 9550 34 7 14 </p> <p>Proposta de modificaci: Pla Parcial 1 Carretera dels Ports. Sector 1 Descripci: El desenvolupament daquest sector de sl apte per a sser urbanitzat t un carcter prioritriament residencial. Est situat al SE de la poblaci tocant el sl urb amb faana a la carretera dels Ports. El sector 1 s estret i llarg amb una superfcie aproximada de 7 475 m. Condicions dordenaci del sector: Sestableixen els parmetres dedificabilitat segents. </p> <p>a) Ledificabilitat bruta mxima es de 0.42 m2s/s. b) El sostre edificable mxim es de 3 139 m2. c) El nombre mxim dhabitatges : 20. </p> <p> Sestableixen les condicions dedificaci segents: </p> <p>a) Lalada mxima es fixa en 6,80 m. equivalent a Pb +1P. b) El Pla Parcial del sector fixar les tipologies i parmetres dordenaci. </p> <p> Sestableixen les condicions ds segents: </p> <p>a) Ls global es el dhabitatge , en la modalitat dunifamiliar i plurifamiliar. b) Com a complementaris es preveuen els dels nmeros </p> <p>2,3,4,5,6,9,10,11,13 i 14. </p> <p>Relacionats amb el sector es preveuen espais adscrits al sistema general locals seguin lo previst a la Llei dUrbanisme i el seu reglament. Condicions de gesti : El sistema dactuaci ser el de compensaci. Laprofitament del sector es de 3 139 m2. Condicions durbanitzaci: 1. Seguin lo previst a la Llei dUrbanisme i el seu reglament. 2. El Pla Parcial regular el mobiliari urb, la forma i materials de lespai pblic i de les tanques a fi dintegrar-se i homogenetzar-se amb les caracterstiques de la urbanitzaci. Quadre Resum de superfcies sector 1(Nova Llei dUrbanisme i reglament). </p> <p>PP Carretera dels Ports Sl Public Cessi Sl </p> <p>privat Habitatges </p> <p> Sup Sector edif. Neta Zona Verde % Vial % Equipament % Solar Sostre max Nb Max Nb PO % Densitat </p> <p>PP1 10 25 5 20 Hab/Ha </p> <p>Sector 1 7475 0,42 748 1869 374 4485 3140 20 4 26 </p> <p>Total 7475 0,42 748 1869 374 4485 3140 20 4 26 </p> <p>Sector 2 Descripci: El desenvolupament daquest sector de sl apte per a sser urbanitzat t un carcter prioritriament residencial. Est situat al SE de la poblaci tocant el sector 1 amb faana a la carretera dels Ports. El sector 2 s de forma regular amb una superfcie aproximada de 15 264 m. Condicions dordenaci del sector: Sestableixen els parmetres dedificabilitat segents. </p> <p>a) Ledificabilitat bruta mxima es de 0.42 m2s/s. b) El sostre edificable mxim es de 6 411 m2. c) El nombre mxim dhabitatges : 29. </p> <p> Sestableixen les condicions dedificaci segents: </p> <p>a) Lalada mxima es fixa en 6,80 m. equivalent a Pb +1P. b) El Pla Parcial del sector fixar les tipologies i parmetres dordenaci. </p> <p> Sestableixen les condicions ds segents: </p> <p>a) Ls global es el dhabitatge , en la modalitat dunifamiliar i plurifamiliar. b) Com a complementaris es preveuen els dels nmeros </p> <p>2,3,4,5,6,9,10,11,13 i 14. </p> <p>Relacionats amb el sector es preveuen espais adscrits al sistema general locals seguin lo previst a la Llei dUrbanisme i el seu reglament. Condicions de gesti : El sistema dactuaci ser el de compensaci. Laprofitament del sector es de 6 411 m2. Condicions durbanitzaci: 1. Seguin lo previst a la Llei dUrbanisme i el seu reglament. 2. El Pla Parcial regular el mobiliari urb, la forma i materials de lespai pblic i de les tanques a fi dintegrar-se i homogenetzar-se amb les caracterstiques de la urbanitzaci. Quadre Resum de superfcies sector 2 (Nova Llei dUrbanisme i reglament). </p> <p>PP Carretera dels Ports Sl Public Cessi Sl privat Habitatges </p> <p> Sup Sector edif. Neta Zona Verde % Vial % Equipament % Solar Sostre max Nb Max Nb PO % Densitat </p> <p>PP1 10 25 5 20 Hab/Ha </p> <p>Sector 2 15264 0,42 1526 3816 763 9158 6411 29 6 18 </p> <p>Total 15264 0,42 1526 3816 763 9158 6411 29 6 18 </p> <p> Quadre Resum de superfcies del sector1 ms el sector 2. </p> <p>PP Carretera dels Ports Sl Public Cessi Sl privat Habitatges </p> <p> Sup Sector edif. Neta Zona Verde % Vial % Equipament % Solar Sostre max Nb Max Nb PO % Densitat </p> <p>PP1 10 25 5 20 Hab/Ha </p> <p>Sector 1 7475 0,42 748 1869 374 4485 3140 20 4 26 </p> <p>Sector 2 15264 0,42 1526 3816 763 9158 6411 30 6 19 </p> <p>Total 22739 0,42 2274 5685 1137 13643 9550 50 10 21 </p> <p> Quadre comparatiu PP1 anterior superfcies actualitzades segons Nova Llei i resum de superfcies del sector1 ms el sector 2. </p> <p>PP Carretera dels Ports Sl Public Cessi Sl privat Habitatges </p> <p> Sup Sector edif. Neta Zona Verde % Vial % Equipament % Solar Sostre max Nb Max Nb PO % Densitat </p> <p> 10 25 5 20 Hab/Ha </p> <p>PP1 22739 0,42 2274 5685 1137 13643 9550 34 7 14 </p> <p>Sector 1+2 22739 0,42 2274 5685 1137 13643 9550 50 10 21 </p> <p> Conclusions: La modificaci puntal del pla parcial de la carretera del Ports dHorta de Sant Joan en dos sectors no augmenta ledificabilitat, actualitza a la legislaci vigent les seccions obligatria i lobligaci de habitatges protegit i augmenta la densitat dhabitatge per hectrees de 14 a 21, elements important per reduir limpacte ambiental aprofitant millor el sl. Olivier Colin. Arquitecte Municipal. 24 de novembre 2008. </p> <p>ANNEX </p> <p>TTOL SIS: ZONES. CAPTOL SEGON: REGULACI DEL SL APTE PER SSER URBANITZAT. Art. 163 Definici. Aquestes Normes Subsidiries qualifiquin com a sl apte per a sser urbanitzat aquells terrenys aptes per a la urbanitzaci, que es consideren necessaris per el futur creixement de la poblaci. Art. 164 desenvolupament de les Normes Subsidiries. 1. El desenvolupament del sector de sl apte per a sser urbanitzat </p> <p>sefectuar mitjanant: a) Pla Parcial. b) Projecte dUrbanitzaci. 2. Les iniciatives dactuaci en aquest tipus de sl poden sser publiques o </p> <p>privades. Art. 165 Rgim urbanstic transitori. Mentre no saprovin els corresponents Plans Parcials que els desenvolupin , ls terrenys qualificats com a sl apte per a sser urbanitzat estaran subjectes a les limitacions regulades a larticle 85 de la Llei del sl i al rgim previst a larticle i segents, daquestes Normes per al Sl no urbanitzable. Art. 166 classificaci. El sl apte per a sser urbanitzat comprn el segent sector: -Sectors de desenvolupament urb residencial, unifamiliar (clau 20) Art. 167 Condicions. 1. La superfcie de lmbit de lactuaci queda definida per la delimitaci del </p> <p>Sector. Els lmits i superfcies dels sector podran ser ultrapassades pel Pla Parcial en un mxim del 12% de la seva superfcie, sempre que aix comporti una millor adequaci a la morfologia del territori i per lestructura de la propietat generi una gesti ms senzilla. </p> <p>2. Com a dotaci a nivell de planejament superior (Normes Subsidiries ) independent de la que pertoqui per Pla Parcial, es reservaran 5 m2 /habitant al sector, per espais lliures del sistema general. </p> <p>Els sls afectats per la xarxa viria bsica inclosos en el sector hauran dsser cedits gratutament pels propietaris del sector o Junta de Compensaci i els vials hauran dsser executats per la Junta de compensaci. 3. Amb independncia de la previsi sobre sistemes generals relacionats amb </p> <p>el sector, que sintegren en la gesti daquest, el Pla Parcial haur de preveure espais per a sistemes locals, dacord amb les determinacions del Reglament de la Llei de </p> <p>TTOL QUART CAPTOL PRIMER: REGULACI DUSOS. Art. 84 Classes dusos. A. Segons la seva funci: B. 1. Us de vivenda que compren ledifici destinat a habitatge o residncia </p> <p>familiar. Sestableixen les categories segents: 7 Vivenda unifamiliar. Es ledifici per habitatge, situat en parcel.la </p> <p>independent, en edifici allat o agrupat horitzontalment i amb accs independent o exclussiu. </p> <p>a) Vivenda. Es ledifici per habitatge plurifamiliar , amb accs i elements comuns. </p> <p>1. Us hoteler, que compren els edificis destinats a allotjament temporal per a transents , com poder sser hotels, apart-hotels , motels i, en general , els del ram dhosteleria. </p> <p>2. Us comercial. Es ls que correspon a locals oberts al pblic , destinats al comer al detall i locals destinats a prestaci de serveis privats al pblic , com poden sser perruqueries, salons de bellesa, renta, planxat, similars. Aquest s no implica ladscripci de la totalitat dun edifici i el lmit de superfcie es de 1000 m2 de sostre. </p> <p>3. Us doficina. En aquest s sinclou el de les activitats administratives i burocrtiques de carcter pblica o privat , els de banca, borsa i assegurances els que, amb carcter anleg , pertanyen a empreses privades o pbliques i als despatxos professionals. </p> <p>En aquest s es dintingeix entre el supsit en el que ls doficina coincideix amb altres usos en el mateix edifici i ls doficines exclussiu, que implica la completa adscripci de ledifici a aquest s. 6 Us de magatzems . 1.Es ls que correspon a locals oberts al pblic, destinats al comer, no inclosos a lapartat precedent, els locals de comer a lengrs i els magatzems no inclosos ni directament lligats a lactivitat manufacturera. 2. Els usos comercials i de magatzem que, per llur caracterstiques matries manipulades o emmagatzemades o mitjans emprats originin molsties o generin riscs a la salubritat o a la seguretat de les persones o de les coses es regiran pel que sestableix per ls industrial. 7. Us industrial: 1.Shi comprenen les segents activitats: 1. Els magatzems destinats a la conservaci, guarda i distribuci de productes amb exclussiu forniment a detallistes, majoristes, instal.ladors, fabricants o distribuidors o sense servei de venda directa (stokage). 2.Indstries de reparaci i de les estacions de servei. 1. Garatges. 2. Els tallers de reparaci i de les estacions de servei. 3. Agncies de transport. 4. Les indstries dobtenci, transformaci i tran...</p>