model general de sol licitud 2019) - .d’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades,

Download Model General de sol licitud 2019) - .D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades,

Post on 14-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SOLLICITUD

Nom i cognoms____________________________________________________________,amb adrea a__________________________________________________________________________________ de _____________________________________, CP __________,telfon _______________________, correu electrnic _______________________________________i DNI__________________________,

Com a representant de: nom____________________________________________________________, amb adrea a________________________________________________________________________ de _____________________________________, CP __________,telfon _______________________, correu electrnic _______________________________________i NIF__________________________,

i en qualitat de _________________________________________________, amb la present sollicitud:

EXPOSO:

Que _______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Per tot aix, DEMANO:

Que________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Vilanova i la Geltr, _______________de _______________________________de 20____ (signatura)

Dacord amb la normativa en matria de Protecci de Dades, l'informem que les seves dades seran tractades per gestionar la seva sollicitud. El responsable de tractament s lAjuntament de Vilanova i la Geltr. La base jurdica s el consentiment de linteressat. Les seves dades podran ser cedides a altres rees de lAdministraci, i/o Institucions per poder dur a terme la gesti daquest trmit . Per a ms informaci consulti la nostra poltica de privacitat al web www.vilanova.cat. Aix mateix sinforma de la possibilitat dexercir els seus drets daccs, rectificaci, supressi, oposici, portabilitat i limitaci de les dades mitjanant la remissi dun escrit dirigit a lAjuntament de Vilanova i la Geltr, a ladrea Plaa de la Vila, 8, CP 08800 Vilanova i la Geltr (Barcelona), mitjanant instncia general a la Seu Electrnica amb assumpte Tutela dels drets, o mitjanant un correu electrnic a ladrea dpd@vilanova.cat

Nom i cognoms: de: CP: telfon: correu electrnic: i DNI: Com a representant de: nom: amb adrea a: de: CP: telfon: correu electrnic: i NIF: i en qualitat de: Que [2]: Vilanova i la Geltr: de: de 20: