mjerenje krvnog tlaka protok krvi kroz...

Click here to load reader

Post on 12-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MJERENJE KRVNOG TLAKA

  PROTOK KRVI KROZ KRVNE ILE

  Lada Radin, dr. med. vet.

  Ana Shek Vugroveki, dr. med. vet.

 • Ciljevi:

  Upoznati metode mjerenja krvnog tlaka

  Shvatiti princip i postupak auskultacijske metode mjerenja krvnog tlaka

  Nauiti mjeriti krvni tlak auskultacijskom metodom

  Nauiti indikacije za mjerenje krvnog tlaka kod domaih ivotinja

 • Shvatiti odnos izmeu protoka krvi, razlike tlakova i perifernog otpora

  Definirati periferni otpor i opisati glavne faktore koji utjeu na periferni otpor

  Opisati Poiseuilleovu jednadbu i objasniti njenu povezanost sa dinamikom kardiovaskularnog sustava

 • Definirati sljedee pojmove: dijastola, sistola, volumen krvi u ventrikulima na kraju dijastole, volumen krvi u ventrikulima na kraju sistole, udarni volumen, minutni volumen

  Opisati Starlingov zakon i njegovu povezanost sa dinamikom kardiovaskularnog sustava

  Shvatiti to se podrazumijeva pod terminom kompenzacija

 • KRVNI TLAK je sila kojom krv djeluje na jedinicu povrine ilne stijenke

  Indikacije za mjerenje krvnog tlaka kod ivotinja:

  Starije ivotinje, osobito make -

  hipertireoidizam Kronine bolesti bubrega Tijekom operativnog

  zahvata

  http://www.youtube.com/watch?v=Li4oGhfKmDQhttp://www.avenuevetclinic.co.uk/services.html

 • METODE INDIREKTNOG MJERENJA KRVNOG TLAKA

  1. Auskultacijska metoda Aneroidni manometar ivin manometar

  2. Osciloskopska metoda3. Doppler

  Metoda izbora za pse i make (pogodna i za mjerenje tlaka kod ivotinja male tjelesne mase, ispod 7 kg) biljei uglavnom samo sistoliki tlak

  http://www.parklandscientific.com/dopplers.aspx

 • MJERENJE KRVNOG TLAKA

  - protok krvi kroz arteriju normalno se ne uje jer se krv u krvnoj ili kree LAMINARNO

  - kada je arterija stisnuta protok krvi kroz suenje postaje TURBULENTAN

  - krvni tlak se mjeri posredno auskultacijom na a. brachialis, metodom koja se zasnivana korelaciji krvnog tlaka i arterijskih umova

  - umovi izazvani vibracijama krvne ile zbog turbulentnog strujanja krvi nastaju kada je tlak u maneti vei od dijastolikog, a manji od sistolikog tlaka

  http://www.echoincontext.com/doppler01/doppler01_02.asp

 • Postupak auskultacijska metoda:

  - na poetku mjerenja tlak u maneti vei je od sistolikog

  - umovi se uju sa svakom sistolom tako dugo dok tlak u maneti ne postane jednak ili manji od dijastolikog (arterija je otvorena, krv struji laminarno, arterija prestaje vibrirati)

 • Postupak auskultacijska metoda:

  - laganim isputanjem zraka iz manete smanjuje se u njoj tlak i kad se izjednai sa sistolikim tlakom uje se prvi Korotkoffljev um(turbulentno strujanje krvi oko suenja krvne ile)

  - posljednji Korotkoffljev um javlja se kada je tlak u maneti jednak dijastolikom tlaku

 • Pribor za mjerenje krvnog tlaka

 • Mjerenje tlaka Dopplertehnikom

  http://www.collegestationcat.com/ekg.html

 • Mjesto za postavljanje doppler senzora i manete

 • Mjerenje na stranjoj nozi

 • Mjerenje na repu a. coccygea

 • Zadatak:

  izmjeriti krvni tlak i izraziti ga u mm Hg i kPa

  1 mm Hg = 0,133 kPa1 kPa = 7,5 mm Hg

  http://conradweiseranimalhospital.com/anesthesia-

  monitoring.htm

 • Fizioloke vrijednosti krvnog tlaka nekih ivotinja

  175/145Koko

  130/95Konj

  140/95Krava

  140/90Maka

  250/170Puran

  120/70Pas

  260/160irafa

  Sistoliki/dijastoliki (mm Hg)Vrsta

 • PROTOK KRVI KROZ KRVNE ILE

  http://www.youtube.com/watch?v=PgI80Ue-AMo&feature=related

  Fiziologija cirkulacije se moe podijeliti na:

  (1) pumpanje krvi koje obavlja srce

  (2) transport krvi do svih tjelesnih tkiva kroz krvne ile

  -od vitalnog je znaenja da veliina krvnog protoka kroz svako tkivo bude usklaena s tkivnim potrebama

 • imbenici koji utjeu na PROTOK KRVI

  P razlika tlakova izmeu dva kraja ile,

  viskoznost () duljina krvne ile (l) polumjer krvne ile (r)

  Protok krvi (Q) =l

  8

  Pr4 razlika tlakova

  otpor cijevi

  (otpor je mjera stupnja do kojeg cijev spreava tj. usporava protok tekuina)

  Protok krvi je koliina krvi koja se kree kroz neko podruje u organizmu ili kroz itav kardiovaskularni sustav u jedinici vremena.

 • KRVNI TLAK = sila kojom krv djeluje na jedinicu povrine

  ilne stjenke

  - najvii u srcu i smanjuje se u arterijama

  - zbog utjecaja perifernog otpora, tlak u arterijama (ili bilo kojoj krvnoj ili) opada kako se udaljenost (duljina krvne ile) od srca poveava

  - gradijent tlaka uzrokuje kretanje krvi od srca i prema srcu, kreui se uvijek od podruja vieg tlaka u podruje nieg tlaka

 • PERIFERNI OTPOR

  (ilni otpor) - oteava protjecanje krvi kroz ilu

  kao rezultat trenja koje se razvija zbog toka krvi

  Tri imbenika utjeu na ilni otpor:

  1. polumjer krvne ile2. viskoznost krvi3. duljina ile

  http://learn.genetics.utah.edu/content/health/history/bp/

 • L SRCE

  KRV. ILE

  TIJELO

  PhysioEx 7.0

 • 1. POLUMJER KRVNE ILE

  - kontrakcija ili relaksacija glatkih miia stijenke krvne ile

  - tekuina blie sreditu krvne ile tee slobodnije zbog toga to se ne trlja uz stijenku ile

  - razmjerno vie krvi je u kontaktu sa stijenkom male krvne ile, sukladno tome protok krvi je otean kako se polumjer krvne ile smanjuje

 • - periferni otpor je najvaniji imbenik u kontroli protoka krvi, stoga to se cirkulacija krvi u pojedini organ moe regulirati neovisno o tome mijenja li se tlak u organizmu

  - promjena polumjerakrvnih ila je jako uinkovita i osjetljiva metoda kontrole protoka krvi

  http://yin-informationtechnology.blogspot.com/2011/01/1024x768-normal-0-false-false-false-en_2973.html

 • 2. VISKOZNOST KRVI = mjera gustoe krvi

  ovisi o : bjelanevinama krvnim stanicama u plazmi

  - kako se viskoznost tekuina poveava, brzina protoka krvi se smanjuje

  - viskoznost krvi u zdravih jedinki normalno se ne mijenja-odreena stanja - preveliki ili premali broj krvnih stanica i dehidracija mogu je promijeniti (hematokrit!)

 • 3. DULJINA KRVNIH ILA

  - s izuzetkom normalnog rasta, koji se zavrava kada tijelo dosie punu zrelost, DULJINA KRVNIH ILA se znaajno ne mijenja

  ! kada bi se krvne ile ovjeka rastegnule jedna do druge njihova duina bi iznosila 100 000 km

 • PLUA L SRCE TIJELO

 • MINUTNI VOLUMEN koliina krvi koju obje klijetke izbace tijekom jedne minute MIN = udarni v. x frekvencija srca

  UDARNI VOLUMEN koliina krvi koju srce izbaci u jednoj sistoli

  UDARNI VOLUMEN = volumen krvi na kraju dijastole - volumen krvi na kraju sistole

  STARLINGov ZAKON ukoliko se promijeni koliina krvi koja dolazi u srce, ono e se prilagoditi tako da povea koliinu krvi koju izbacuje

 • Literatura:

  Guyton, Arthur C. Textbook of medical physiology / Arthur C. Guyton, John E. Hall.11th ed. 2006, pp740 -743

  Dukes, H.H,;Dukes physiology of domesticanimals/edited by William O. Reece, 12th ed., 1993, pp937-941

  Vander, Arthur J., Sherman H.J.,Luciano S.D.; Human physiology: the mechanisms of body function - 5th ed.,1990, pp 705-708