mislimo na budućnost alu&pvcpvc stolarija 5 pvc prozori tehni~ki opis – {irina dovratnika od...

20
Unlimited Polymer Solutions Group Mislimo na budućnost Alu&PVC ALU kontinuirana fasada ALU polustrukturalna fasada ALU strukturalna fasada SPYDER STAKLO fasada Ventilirana bond fasada Ventilirana max/trespa fasada Ventilirana kamena fasada FASADE ALU/PVC CNC tehnical ZAŠTITA OD SUNCA INTERIJERI RAL ugradnja FASADE www.sbs.com.hr

Upload: others

Post on 04-Sep-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Mislimo na budućnost Alu&PVCPVC stolarija 5 PVC prozori Tehni~ki opis – {irina dovratnika od 70 mm do 86 mm – Uf

Unlimited Polymer Solutions Group

Mislimo na budućnost

Alu&PVC

ALU kontinuirana fasada

ALU polustrukturalna fasada

ALU strukturalna fasada

SPYDER STAKLO fasada

Ventilirana bond fasada

Ventilirana max/trespa fasada

Ventilirana kamena fasada

FASADE ALU/PVC CNC tehnical ZAŠTITA OD SUNCA INTERIJERI RAL ugradnja

FASADE

www.sbs.com.hr

Page 2: Mislimo na budućnost Alu&PVCPVC stolarija 5 PVC prozori Tehni~ki opis – {irina dovratnika od 70 mm do 86 mm – Uf

2

Aluminijski prozori

Aluminijska stolarija

Tehni~ki opis

– {irina dovratnika od 45 mm do 105 mm

– Uf<1.0W/m2K

– sa staklom Ug<0.6W/m2K dobije se Uw<0.8W/m2K

– okov prozora mo`e biti vidljiv ili skriven

– te`ina krila max. do 160 kg

– mogu}nost upravljanja elektromotorom - tiptronic

Page 3: Mislimo na budućnost Alu&PVCPVC stolarija 5 PVC prozori Tehni~ki opis – {irina dovratnika od 70 mm do 86 mm – Uf

3Aluminijska stolarija

Aluminijska vrataTehni~ki opis

– {irina dovratnika od 45 mm do 105 mm

– Uf<1.4W/m2K

– sa staklom Ug<0.6W/m2K dobije se Uw<1.0W/m2K

– okov vrata mo`e biti vidljiv ili sakriven

– te`ina krila max. do 200 kg

– mogu}nost ugradnje: skrivene pumpe, kontrole pristupa, motora, senzora, daljinsko upravljanje

– protuprovalna sigurnost WK3

– vodonepropusnost do 300 Pa

Page 4: Mislimo na budućnost Alu&PVCPVC stolarija 5 PVC prozori Tehni~ki opis – {irina dovratnika od 70 mm do 86 mm – Uf

4 Aluminijska stolarija

Aluminijske harmo i klizne stijeneTehni~ki opis

– {irina dovratnika od 55 mm do 200 mm

– Uf<1.5W/m2K

– sa staklom Ug<0.6W/m2K dobije se Uw<0.9W/m2K

– debljina stakla do 60 mm

– te`ina krila maksimalno do 500 kg

– upravljanje ru~no ili na elektromotor

– maksimalna visina krila do 3500 mm (panorama design)

Page 5: Mislimo na budućnost Alu&PVCPVC stolarija 5 PVC prozori Tehni~ki opis – {irina dovratnika od 70 mm do 86 mm – Uf

5PVC stolarija

PVC prozoriTehni~ki opis

– {irina dovratnika od 70 mm do 86 mm

– Uf<0.85W/m2K

– sa staklom Ug<0.6W/m2K dobije se Uw<0.73W/m2K

– okov prozora mo`e biti vidljiv ili skriven

– protuprovalna za{tita WK3

– zvu~na izolacija SSK 5

– debljina stakla do 53 mm

– 150 ponu|enih RAL tonova

S prozorima iz sistema REAHAU EURO-DESIGN 70 mo`ete u{tedjeti do 75% energije

[teditedo 44%

[teditedo 70%

[teditedo 75%

56%2-komorni profil

100%stari drveni prozor

30%4-komorni profil

25%5-komorni profil

REHAU Euro-Design 70

100

75

50

25

Po

tro

{n

ja e

ne

rgije

u %

U -vrijednost (PVC profila)1

U -vrijednost (staklo)0

U -vrijednost (prozor)w

2,25,84,8**

1,93,02,8**

1,61,31,5**

1,31,11,3**

*osnova: stari drveni prozor = 100% **U -vrijednost prozora (123 x 148 cm) po DIN EN 10077-1w

Page 6: Mislimo na budućnost Alu&PVCPVC stolarija 5 PVC prozori Tehni~ki opis – {irina dovratnika od 70 mm do 86 mm – Uf

6

PVC vrata

PVC stolarija

Tehni~ki opis

– {irina dovratnika od 70 mm do 86 mm

– Uf<0.85W/m2K

– sa staklom Ug<0.6W/m2K dobije se Uw<0.73W/m2K

– okov prozora mo`e biti vidljiv ili skriven

– protuprovalna za{tita WK3

– zvu~na izolacija SSK 5

– debljina stakla do 53 mm

– 150 ponu|enih RAL tonova

Page 7: Mislimo na budućnost Alu&PVCPVC stolarija 5 PVC prozori Tehni~ki opis – {irina dovratnika od 70 mm do 86 mm – Uf

7PVC stolarija

PVC otklopno klizne i klizne stijeneTehni~ki opis

– {irina dovratnika od 70 mm do 190 mm

– Uf<0.85W/m2K

– sa staklom Ug<0.5W/m2K dobije se Uw<0.67W/m2K

– max. visina stijene 2,70 m

– max. {irina stijene 10,00 m

– max. nosivost krila do 400 kg

– okov prozora mo`e biti vidljiv ili sakriven

– protuprovalna za{tita WK3

– zvu~na izolacija SSK 5

– debljina stakla do 53 mm

– 150 ponu|enih RAL tonova

Page 8: Mislimo na budućnost Alu&PVCPVC stolarija 5 PVC prozori Tehni~ki opis – {irina dovratnika od 70 mm do 86 mm – Uf

8

Kontinuirane fasade

Aluminijske/staklene fasade

Tehni~ki opis

– {irina od 50 mm do 60 mm

– dubina profila od 50 mm do 330 mm

– Uf<0.80W/m2K

– mogu}nost ostakljenja staklima te`ine do 700 kg

– maksimalna {irina stakla do 64 mm

– mogu}nost ugradnje prozora i vrata

– mogu}nost ugradnje stakla sa fotonaponskim folijama

– mogu}nost ugradnje led rasvjete unutar sistema

– pokrivne kape u horizontalnom i vertikalnom smjeru

Page 9: Mislimo na budućnost Alu&PVCPVC stolarija 5 PVC prozori Tehni~ki opis – {irina dovratnika od 70 mm do 86 mm – Uf

9Aluminijske/staklene fasade

Strukturalne fasade / Polustrukturalne fasadeStrukturalne fasade - Tehni~ki opis

– {irina od 50 mm do 60 mm

– dubina profila od 50 mm do 330 mm

– Uf<1.40W/m2K

– mogu}nost ostakljenja staklima te`ine do 700 kg

– maksimalna {irina stakla do 64 mm

– mogu}nost ugradnje prozora i vrata

– mogu}nost ugradnje stakla sa fotonaponskim folijama

– mogu}nost ugradnje led rasvjete unutar sistema

– sa ljepljenim staklom na prozorsko krilo

– horizontalna i vertikalna fuga je silikonirana ili gumena

Polustrukturalne fasade - Tehni~ki opis

– {irina od 50 mm do 60 mm

– dubina profila od 50 mm do 330 mm

– Uf<1.40W/m2K

– mogu}nost ostakljenja staklima te`ine do 700 kg

– maksimalna {irina stakla do 64 mm

– mogu}nost ugradnje prozora i vrata

– mogu}nost ugradnje stakla sa fotonaponskim folijama

– mogu}nost ugradnje led rasvjete unutar sistema

– sa ljepljenim staklom na prozorsko krilo

– strukturalna fuga sa dodatnom pokrivnom letvicom koja ujedno slu`i kao mehani~ko osiguranje stakla

Page 10: Mislimo na budućnost Alu&PVCPVC stolarija 5 PVC prozori Tehni~ki opis – {irina dovratnika od 70 mm do 86 mm – Uf

10 Aluminijske/staklene fasade

Kombinirane fasade / Element fasadeKombinirane fasade - Tehni~ki opis

– {irina od 50 mm do 60 mm

– dubina profila od 50 mm do 330 mm

– Uf<1.80W/m2K

– mogu}nost ostakljenja staklima te`ine do 700 kg

– maksimalna {irina stakla do 64 mm

– mogu}nost ugradnje prozora i vrata

– mogu}nost ugradnje stakla sa fotonaponskim folijama

– mogu}nost ugradnje led rasvjete unutar sistema

– sa ljepljenim staklom na prozorsko krilo ili vidljivi profili

– horizontalna fuga prekrivena sa pokrivnom lajsnom, a vertikarna sa fugom ili obrnuto

Element fasade - Tehni~ki opis

– {irina od 50 mm do 60 mm

– dubina profila od 50 mm do 125 mm

– max. Uf = 1.70-3.90W/m2K

– max. Uw = 1.40-2.00W/m2K

– debljine stakla od 16-52 mm

– mogu}nost izgleda kao: kontinuirana, strukturalna ili kombinirana fasada

– izrada kompletnih ostaklenih elemenata u radioni

– prednosti: smanjena mogu}nost pogre{ke kod monta`e, ubrzana monta`a, smanjen broj radnika, katno zatvaranje objekta, nije potrebna skela

Page 11: Mislimo na budućnost Alu&PVCPVC stolarija 5 PVC prozori Tehni~ki opis – {irina dovratnika od 70 mm do 86 mm – Uf

11Aluminijske/staklene fasade

Fasada ERC 50 / Spyder fasadaFasada ERC 50 - Tehni~ki opis

– debljina fasade od cca 400 mm

– koristi se za rekonstrukciju starih objekata

– maksimalna u~inkovitost u o~uvanju energije i oblikovanju izgleda fasade

– prednosti: za{tita od buke, toplinska za{tita, za{tita od ki{e i vlage, za{tita od sunca, za{tita od vjetra, cirkulacija svje`eg zraka tijekom dana i no}i te provjetravanje, lak{e odr`avanje brza izvedba...

amortizacija tro{kova u roku do 10 godina

Spyder fasada - Tehni~ki opis

– debljina fasade od 1200 mm

– dimenzije polja odre|uju se prema nacrtima i stati~kom prora~unu cijelog sistema (~eli~na potkonstrukcija, staklo, nosa~i,pozicija monta`e...)

– prednosti: za{tita od buke, toplinska za{tita, za{tita od ki{e i vlage, za{tita od sunca, za{tita od vjetra, cirkulacija svje`eg zraka tijekom dana i no}i te provjetravanje, lak{e odr`avanje...

– amortizacija tro{kova u roku od 10-15 godina

Page 12: Mislimo na budućnost Alu&PVCPVC stolarija 5 PVC prozori Tehni~ki opis – {irina dovratnika od 70 mm do 86 mm – Uf

12

Ventilirana kompozitna »BOND« fasada

Ventilirane fasade

Tehni~ki opis

– izrada od kompozitnog plo~astog »BOND« materijala

– monta`a na aluminijsku potkonstrukciju

– izme|u vune i plo~a je zra~ni sloj debljine 40-60 mm

– debljine fasade od 160 - 310 mm (ovisi o debljini vune)

– debljina lima plo~a je 0.5mm sa unutarnje i vanjske strane

– debljine plo~a su: 3, 4 i 6 mm

– otpornost na vremenske uvjete (od -50°C do +80°C)

– na~in pri~vr{~enja na potkonstrukciju: vje{anje, zakivanje i ljepljenje

– standardne dimenzije plo~a: 1250 mm x 4000 mm

Page 13: Mislimo na budućnost Alu&PVCPVC stolarija 5 PVC prozori Tehni~ki opis – {irina dovratnika od 70 mm do 86 mm – Uf

13Ventilirane fasade

Ventilirana Max Compact ili Trespa fasadaTehni~ki opis

– izrada od MAX compact NT ili Trespa plo~a

– monta`a na aluminijsku potkonstrukciju

– izme|u vune i plo~a je zra~ni sloj debljine 40-60 mm

– debljine fasade od 160 - 310 mm (ovisno o debljini vune)

– debljina plo~a 6, 8 i 12 mm

– otpornost na vremenske uvjete (od -50°C do +80°C)

– na~in pri~vr{~enja na potkonstrukciju: ljepljenje i zakivanje

– standardne dimenzije plo~a: 1530 x 3050 mm

Page 14: Mislimo na budućnost Alu&PVCPVC stolarija 5 PVC prozori Tehni~ki opis – {irina dovratnika od 70 mm do 86 mm – Uf

14 Ventilirane fasade

Kamena ventilirana fasadaTehni~ki opis

– izrada od kamenih plo~a sa ACT Fischerovim sistemom

– monta`a na aluminijsku potkonstrukciju-prema stati~kom prora~unu (ovisi o te`ini kamena, debljini vune, rasteru...)

– izme|u vune i plo~a je zra~ni sloj debljine 40-60 mm

– minimalne debljine kamena 20 mm

– ovjes kamena vr{i se na specijalne FZP tiple

Page 15: Mislimo na budućnost Alu&PVCPVC stolarija 5 PVC prozori Tehni~ki opis – {irina dovratnika od 70 mm do 86 mm – Uf

15Za{tita od sunca

Rolete / Aluminijske `aluzine / Sunsquare tendaRolete - Tehni~ki opis

– za{tita od sunca, za{tita privatnosti, zvu~na i protuprovalna za{tita

– velika u{teda energije jer zadr`ava hladno}u i toplinu na pla{tu

– {iroka ponuda boja, te dugi `ivotni vijek

– profili pla{ta dolaze u dimenzijama od 32 mm do 52 mm {irine

– kutije roleta izvode se kao: vanjske, unutarnje i pod`bukne

– upravljanje: ru~no i elektromotor

Aluminijske `aluzine - Tehni~ki opis

– za{tita od sunca i pogleda

– zatamjenje prostorija zbog zakretanja lamela, smanjenje energije u ku}anstvu i uredima

– dugi `ivotni vijek

– za{tita od nevremena zbog automatskog zatvaranja

– pojedina~no oblikovanje svjetla i sjene

– upravljanje: ru~no i elektromotor

– {irina lamela od 63 mm do 100 mm

– ugradnja u aluminijske kutija sa vanjske strane

Sunsquare tenda - Tehni~ki opis

– za{tita od sunca

– veliki izbor dizajna tende i platna

– svaka tenda je unikatna jer se mjeri i dizajnira prema poziciji i mjestu ugradnje

– za{tita od nevremena zbog automatskog zatvaranja

– upravljanje: ru~no i elektromotor

– maksimalna veli~ina platna do 70 m2

Page 16: Mislimo na budućnost Alu&PVCPVC stolarija 5 PVC prozori Tehni~ki opis – {irina dovratnika od 70 mm do 86 mm – Uf

16 Za{tita od sunca

Aluminijske grilje / Rolo / Trakaste zavjese / TendeAluminijske grilje - Tehni~ki opis

– aluminijski okviri sa ispunom od standardnih letvica ili plo~astih materijala prema odabiru kupca

– otvaranje: klasi~ni sa pantima, harmo ili klizni

– jednostavna uporaba i dugi vijek trajanja

– za{tita od sunca, nevremena i pogleda

– lamele unutar krila mogu biti fiksne ili pomi~ne

– upravljanje: ru~no i elektromotor

Rolo - Tehni~ki opis

– vi{estruka za{tita od sunca

– mnogobrojne varijante upravljanja

– raznolikost u odabiru materijala

– mogu}nost ugradnje kod: normalnih prozora, krovnih prozora, zimskih vratova, aluminijskih fasada...

– veliki odabir kutija i sistema ugradnje

Trakaste zavjese - Tehni~ki opis

– za{tita od pogleda i stvara ugodnu atmosferu

– visoki stupanj ugodnog kori{tenja

– upravljanje: gurtna, lanac ili elektomotor

– veliki odabir platna

Tende - Tehni~ki opis

– stvara ugodnu atmosferu na Va{oj terasi

– veliki broj modela i dizajna

– raznolikost u odabiru platna i boja

– upravljanje: ru~no ili elektromotor

– mala te`ina i za{tita od korozije

– velika povr{ina prekrivanja terasa do 28 m2

Page 17: Mislimo na budućnost Alu&PVCPVC stolarija 5 PVC prozori Tehni~ki opis – {irina dovratnika od 70 mm do 86 mm – Uf

17Za{tita od sunca

Aluminijski brisoleji / Relazzo podAluminijski brisoleji - Tehni~ki opis

– za{tita od sunca i pogleda

– znatno smanjuje insolaciju zgrade

– pogon na elektromotor ili ru~ni

– dimenzija lamela od 150 mm do 360 mm (ili po narud`bi)

– mogu}nost monta`e u horizontalnom i vertikalnom smjeru

– mogu}nost fiksnih i pokretnih lamela

Relazzo pod - Tehni~ki opis

– kombinacija visokovrijednog poliporpilena i drva

– površina se posebnim postupkom obra uje i dobivaju se utori i hrapavost povr{ine, te se time smanjuje skliskost

– daske su otporne na vanjske utjecaje, klor i morski zrak

– podne obloge pogodne za korištenje na javnim površinama, za pristupe trgovinama, terase restorana, stepeništa, bazene...

– podkonstrukcija se izvodi iz visokovrijednog poliporpilena, drva ili aluminija

Page 18: Mislimo na budućnost Alu&PVCPVC stolarija 5 PVC prozori Tehni~ki opis – {irina dovratnika od 70 mm do 86 mm – Uf

18

Strojni parkObradni centar MF 400

– obrada plo~astih kompozitnih materijala

– maksimalna debljina materijala 40 mm

– materijal koji se obra|uje pridr`ava se vakumima {to omogu}uje brzu i kvalitetnu obradu

– kompletna razrada vr{i se u programu Alphacam

Elumatec SBZ 130

– 3-osni obradni centar

– koncipiran za obradu aluminijskih, ~eli~nih i nehr|aju}ih ~eli~nih profila

– rotacijska glava sa 8 alata

– radne faze poput: glodanja, bu{enja, urezivanje navoja, piljenja...

Elumatec SBZ 150

– 5-osni obradni centar

– koncipiran za obradu aluminijskih i ~eli~nih profila

– spremi{te sa alatima (pile, kutne glave za glodanje...)

– radne faze poput: glodanja, bu{enja, urezivanje navoja, piljenja...

^eona glodalica AF 222

– glodanje ureza u fasadnim aluminijskim profilima

– promjer lista pile do 550 mm

– podru~je glodanja profila do {irine 400 mm

– ~eoni izrez do 30°, grani~nik materijala mo`e se zakretati u lijevo i desno do 60°

Page 19: Mislimo na budućnost Alu&PVCPVC stolarija 5 PVC prozori Tehni~ki opis – {irina dovratnika od 70 mm do 86 mm – Uf

19

Strojni park

PVC proizvodnja

Softveri

Dvoglava pila DG 244

– dvije pile koje istovremeno sjeku profile

– rezanje profila odozdo

– duljina rezanja 6000 mm

– promjer lista pile 550 mm

LogiKal

– crtanje shema i izrada ponude

– izrada kalkulacija i optimalizacija materijala

– crtanje presjeka stolarije i ugradnje

– priprema profila za CNC obradu

EluCad

– priprema profila za CNC obradu

– simulacija rada CNC stroja i kontrola rada

– planiranje (optimizacija) proizvodnje i bar cod priprema

AlphaCam

– priprema profila za CNC obradu

– simulacija rada CNC stroja i kontrola rada

– planiranje (optimizacija) proizvodnje i priprema

Stijene - PVC profili

– crtanje shema i izrada ponuda

– izrada kalkulacija i optimalizacija profila

– priprema naloga za proizvodnju

Dvostruka pila DG 79 Varilica SZ 720 CNC ~istilica Centar za okivanje FAZ 2800

Page 20: Mislimo na budućnost Alu&PVCPVC stolarija 5 PVC prozori Tehni~ki opis – {irina dovratnika od 70 mm do 86 mm – Uf

ALU/PVC CONSTRUCTIONS.B.S. postoji 20 godina, utemeljen 4.3.1993. godine u Samoboru kraj Zagreba!

SBS je tim in`enjera, kvalificiranih uposlenika koji vode modernu i tehnolo{ki naprednu proizvodnju i monta`u, pa su nam svi projekti, ma koliko slo`eni bili i uspje{no okon~ani....

Bavimo se proizvodnjom ALU & PVC: prozora, vrata, aluminijsko-staklenih fasada, zimskih vrtova, staklenih ograda, aluminijskih brisoleja, energetski u~inkovite ventilirane kompozitne fasade, staklenih vjetrobrana, staklenih nadstre{nica, za{tite od sunca, ure|enjem eksterijera i interijera...

U na{em stru~nom timu mo`emo Vam ponuditi na te-melju cad projekta, kompletnu razradu, sa svim detalji-ma, prora~unima i planom izvedbe. Kako bi realizacija projekta bila uspje{na poslo`ili smo cijeli sistem pos-lovanja kako bi udovoljili va{im `eljama i potrebama.

Stru~nost... Brzina... Sigurnost...

www.sbs.com.hrVladimira Nazora 1, Brezje, 10431 Sveta NedeljaTel. +385 1 3365 193 • Fax. +385 1 3365 191