Minnesota Department of Health Informacije o bioterorizmu ... ??Slinavka je bolest uzrokovana jednom vrstom ... Americi i Južnoj Americi. U prirodi, ... Bilo je nekoliko slučajeva kada je slinavka

Download Minnesota Department of Health Informacije o bioterorizmu ... ??Slinavka je bolest uzrokovana jednom vrstom ... Americi i Južnoj Americi. U prirodi, ... Bilo je nekoliko slučajeva kada je slinavka

Post on 10-Feb-2018

216 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Minnesota Department of Health Informacije o bioterorizmu 12/6/2005 </p><p> Slinavka </p><p>Communications Office 625 North Robert Street PO Box 64975 St. Paul, MN 55164-0975 (651) 201-4989 www.health.state.mn.us </p><p>to je slinavka? Slinavka je bolest uzrokovana jednom vrstom bakterije. Prvenstveno napada konje, mule i magarce, ali je takoer zapaena u ivotinja kao to su koze, psi i make. Slinavka je rijetka kod ljudi nijedan sluaj nije zabiljeen u </p><p>S.A.D. od 1945. god. Meutim, ljudi se mogu zaraziti kroz direktne kontakte sa zaraenim ivotinjama. Takoer postoji bojazan da bi se slinavka mogla </p><p>koristiti kao oruje rasprivanjem bakterija u zrak, ili izlaganjem ljudi zaraenim tvarima. Ovisno dijelom o nainu zaraze, slinavka moe napasti ljude na razliite naine. To su: </p><p> lokalizirane kone infekcije, na mjestu posjekotine ili ogrebotine </p><p> upala plua i drugi ozbiljni pluni problemi </p><p> infekcija krvi, to je najopasniji oblik slinavke </p><p> kronini oblik bolesti koji je karakteriziran apscesima (mjestima nakupljene tjelesne tekuine) na vie razliitih lokacija ukljuujui u rukama i nogama, te slezeni i jetri. </p><p> Drugi opi simptomi slinavke su temperatura, bolovi miia, bolovi u prsima, ukruenost miia, glavobolja, vodenaste oi, osjetljivost na svjetlo, te proljev. </p><p>Ako se bakterija slinavke udahne, simptomi se obino pojave za deset do 14 dana. Udisanje bakterije je najlaki nain da se nekoga zarazi kad bi se slinavka koristila kao oruje. Slinavka je vrlo opasna bolest i ima visok postotak smrtnosti ako se ne lijei. Infekcija krvi bakterijom koja uzrokuje slinavku je naroito opasna. Kako se moe zaraziti? Kada ljudi dobiju slinavku od ivotinja, bakterije mogu ui u tijelo kroz kou, oi i nos. U prolosti, bilo je sluajeva meu veterinarima, ljudima koji rade s konjima, te laboratorijskim radnicima. Meutim, nije bilo sluaja u S.A.D. od 40-tih godina. Bolest se jo uvijek moe nai kod domaih ivotinja u Africi, Aziji, Srednjem Istoku, Centralnoj Americi i Junoj Americi. </p><p>U prirodi, slinavka prvenstveno napada konje, mule i magarce </p><p> ak i kad je slinavka prisutna u ivotinja, irenje bolesti sa ivotinja na ljude je rijetko. Meutim, postoje dokazi da je rizik od zaraze mnogo vei ako se bakterija udahne kao to bi bilo ako bi se bakterija koristila kao oruje, i rasprila u zrak. Moe li se zaraziti od drugih ljudi? Bilo je nekoliko sluajeva kada je slinavka preneena s jedne osobe na drugu. To su bili sluajevi gdje je bolest preneena kroz seksualni kontakt, ili nakon njegovanja lana obitelji koji je imao bolest. Zato se smatra moguim teroristikim orujem? Namjerno rasprivanje bakterije slinavke u zrak bilo bi vrlo efikasan nain da se zarazi ljude. Rezultat bi bila epidemija vrlo ozbiljne, po ivot opasne bolesti. </p><p>Glanders </p><p> B</p><p>osnian/Croatian/Serbian</p></li><li><p>Slinavka Stranica 2 </p><p>Vjeruje se da je slinavka bila koritena kao oruje za vrijeme Prvog svjetskog rata, da bi se zarazili konji i mule koritene u vojne svrhe. U Drugom svjetskom ratu, slinavka se koristila protiv konja, civila i ratnih zarobljenika. Protiv konja takoer ju je koristio bivi Sovjetski Savez za vrijeme rata s Afghanistanom. Dok god bolest nije prisutna u ivotinja, svaki sluaj u ljudi automatski bi bio sumnjiv kao teroristiki napad. Moe li se slinavka lijeiti? S obzirom da je bolest tako rijetka kod ljudi, imamo samo ograniene informacije o razliitim nainima lijeenja i koliko je ono uspjeno. Meutim, neki od antibiotika ini se da su uspjeni za slinavku. Lijeenje bi se moralo provoditi due vrijeme. </p><p>Moe li se slinavka sprijeiti? Ne postoji vakcina za slinavku. Ljudi mogu izbjei zaraivanje od ivotinja tako da poduzmu korake za eliminaciju bolesti kod ivotinja. Kada i ako bi se pojavili sluajevi u ljudi, trebaju se poduzeti koraci da se sprijei irenje bolesti unutar zdravstvenog sistema. to initi ako mislimo da smo moda zaraeni slinavkom? Ne moe se sa sigurnou znati da li ste bili zaraeni. Meutim, ako vas to brine, smjesta trebate ii svom lijeniku. Svaku sumnjivu aktivnost, ukljuujui mogue koritenje prijenosnika bolesti kao oruje, treba prijaviti predstavnicima zakona. </p><p>to je slinavka?Kako se moe zaraziti?</p></li></ul>