ministerul s ĂnĂtĂŢ ii centrul na Ţ Ă Ş Ă...ministerul s ĂnĂtĂŢ ii centrul na Ţional de...

54
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ S I N T E Z A STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ŞI ACTIVITĂŢII MEDICO-SANITARE DIN JUDEŢUL SATU MARE PE ANUL 2014

Upload: others

Post on 03-Jan-2020

68 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă

ÎN SĂNĂTATE PUBLIC Ă

S I N T E Z A STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI

ŞI ACTIVITĂŢII MEDICO-SANITARE

DIN

JUDEŢUL SATU MARE

PE ANUL 2014

Page 2: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

2

I. MORBIDITATE

1. Morbiditate generală (incidenţa)1)

Tabel T02

Specificare R

and

Cazuri de îmbolnăvire

Cifre absolute la 1.000 locuitori

Total 15 ani + (adulţi)

0 - 14 ani (copii) Total

15 ani + (adulţi)

0 - 14 ani (copii)

A B 01 02 03 04 05 06

Total 01 0 0 0

Urban 02 0

Rural 03 0

2. Morbiditate generală (incidenţă pe cauze şi grupe de vârstă)1) Tabel T03

Clasa R Total

cazuri noi din care: pe grupe de vârstă

0-14 ani 15-64 ani 65 ani + A B 01 02 03 04

Total 01 0 0 0 0

Bolile infecţioase şi parazitare 02 0

Tumori 03 0

B. singelui, org. hemato-poietice, tulb. imunit. 04 0

Bolile endoc.de nutriţie şi metabolism 05 0

Tulburari mintale şi de comportament 06 0

Bolile sistemului nervos 07 0

Bolile ochiului şi anexelor sale 08 0

Bolile urechii şi apofizei mastoide 09 0

Bolile ap. circulator 10 0

Bolile ap. respirator 11 0

Bolile ap. digestiv 12 0

Bolile pielii şi ţesutului celular subcutan. 13 0

B.sist.osteo-art.,muşchilor şi ţes. conj. 14 0

Bolile ap. genito-urinar 15 0

Complic. sarcinii, naşterii şi lăuziei 16 0

Afecţiuni perinatale 17 0

Malform. congenit, anom. cromozomiale 18 0

Simptome, semne şi rezultate anormale 19 0

Leziuni traumatice şi otrăviri 20 0

1) Morbiditatea raportată de medicii de familie.

Page 3: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

3

3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04

Specificare

Ran

d Angină cu

strepto-coci

Boală diareică acută

Boala Lyme

Botulism Dizenterie bacilară

Encefalita infecţioasă

Erizipel Febră tifoidă

A B 01 02 03 04 05 06 07 08

Total 01 1358 1202 10 2 0 0 30 0

Urban 02 710 476 4 0 18

Rural 03 648 726 6 2 12

- continuare -

Ran

d Febră para-tifoidă

Gripă Hepatită

virală

Infecţia cu virus

West- Nile

Lepto-spiroză

Malarie Meningită cerebro-spinală

Mono-nucleoză

infecţioasă

Parotidită epidemică

Rubeolă

B 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

01 0 0 27 0 2 1 0 0 0 3

02 10 1 2

03 17 2 1

- continuare -

Ran

d

Rugeolă Salmonel-

loze Scabie Scarlatină Tetanos

Toxiinfecţii alimentare

Trichi-neloză

Tuse convulsivă

Varicelă

B 19 20 21 22 23 24 25 26 27

01 0 14 5 4 0 28 5 0 173

02 3 5 3 0 81

03 11 1 28 5 92

4. Tuberculoza

4.1. Evidenţa bolnavilor tuberculoşi. Incidenţa (bolnavi noi şi recidive) Tabel T05

Do

mic

iliu

l b

oln

avu

lui

Bolnavi înregistraţi în cursul anului:

Total bolnavi înregis-

traţi

(col.01= 02+13)

Bolnavi noi Total

bolnavi noi

(col.02= 04+08)

din care: Tbc aparat respirator Tbc extrarespirator

Total

din care: tbc pulmonar

To

tal

(c.o

l 08

=0

9+

..

. +

12

)

osteo- arti-cular

gan-gli-onar

uro-geni-tal

alte locali-zări Copii

0-14 ani

Total din care: cu bK+ Total d c:

numai la culturi

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Total 246 227 15 211 190 139 44 16 5 2 1 8

Urban 78 70 4 66 60 43 11 4 1 1 1 1

Rural 168 157 11 145 130 96 33 12 4 1 0 7

Page 4: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

4

- continuare - D

om

icili

ul b

oln

avu

lui Bolnavi înregistraţi în cursul anului:

Bolnavi readmişi (recidive)

Total recidive

(col.13= 15+19)

din care: Tbc aparat respirator Tbc extrarespirator

Total din care: tbc pulmonar Total

(c.19= 20+ ... +23)

osteo- arti-cular

gan-gli-onar

uro-geni-tal

alte locali-zări Copii

0-14 ani

Total din care: cu bK+ Total d c:

numai la culturi

A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Total 19 0 19 18 18 3 0 0 0 0 0

Urban 8 8 8 8 0 0

Rural 11 11 10 10 3 0

4.2. Prevalenţa (bolnavi rămaşi în evidenţă la 31 decembrie) Tabel T06

Do

mic

iliu

l bo

lnav

ulu

i Bolnavi rămaşi în evidenţă Total

(col.01= 03+07)

din care: Tbc aparat respirator Tbc extrarespirator

Total din care: tbc pulmonar Total

(col.07= 08+ ... +11)

osteo-

arti-cular

gan-gli-onar

uro-geni-tal

alte locali-zări Copii

0-14 ani

Total din care: cu bK+ Total din care:

numai la culturi

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Total 222 15 211 194 42 9 11 4 2 1 4

Urban 64 5 61 57 12 3 3 0 1 1 1

Rural 158 10 150 137 30 6 8 4 1 0 3

Notă: Bolnavi rămaşi în evidenţă = caz nou + recidive + retratamente

4.3. Mişcarea anuală a baciliferilor Tabel T07

Nr. bolnavilor cu BK + la sfârşitul anului

precedent

Nr. bolnavilor deveniţi pozitivi în cursul anului

(inclusiv transferaţi)

Nr. bolnavilor negativaţi în cursul anului

Nr. bolnavilor plecaţi sau decedaţi

în cursul anului

Nr. bolnavilor cu BK +

la sfârşitul anului 01 02 03 04 05

35 169 139 23 42

4.4. Cazuri cu retratament cu tuberculoză pulmonară în anul ............*) Tabel T08

Rân

d Specificare

Aflaţi la

înce-putul anului

Intraţi în

cursul anului

Total

bolnavi cronici

(col 1+2)

din care: Evaluaţi Ne-eva-luaţi (col.3-4)

Rămaşi la 31 dec

(col. 3-5-6-9-11-

12)

Total evaluaţi

(col 5+...+12)

Vindecat sau cu

tratament încheiat

Infir-maţi

Aban-don, pier-dut

Eşec

Mu-taţi

Con-tinuă trata-ment

Decese

Tbc Alte boli

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

1

Cronici

2 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

2 Reluaţi după abandon

9 8 17 17 4 0 4 1 0 8

0 0 0 13

3 Reluaţi după eşec

4 4 8 8 2 0 0 0 0 4 2 0 0 4

4 Recidive 27 19 46 46 27 0 3 0 0 12 1 3 0 15

Notă: col ( 1+2 ) = col 3 = col ( 4+13 ) * ) se trece anul raportat

Page 5: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

5

4.5. Evoluţia sub tratament a tuberculozei pentru cohorta anului ............*) Tabel T94

Total în

evid.

Total eva-luaţi

Evaluaţi Ne-eva-luaţi

Vinde-cat

Trata-ment

încheiat

Infir-maţi

Aban-don,

pierdut Eşec

Mu-taţi

Continuă tratament

Decese

Tbc Alte

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Tbc.pulmonară – pozitivi la examenul microscopic

N 112 112 82 13 0 1 1 1 1 9 4 0

R 13 13 7 1 0 2 1 0 0 1 1 0

Tbc.pulmonară – pozitivi numai la cultură

N 43 43 31 7 0 2 1 0 1 1 0 0

R 10 10 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Alte TB (pulmonare negative)

N 96 96 0 78 6 6 0 0 0 4 2 0

R 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

N = caz nou; R = recidive.

* ) se trece anul anterior celui raportat

5. Sifilis* ) Tabel T09

Specificare

Rân

d

Cazuri noi Rămaşi în evidenţă

A B 01 02

Total 01 21 1071

Urban** ) 02 9 499

Rural** ) 03 12 572

* ) toate formele clinice ** )după domiciliul stabil al pacientului

6. Hemodializă

6.1. Insuficienţă renală cronică Tabel T 13

Număr bolnavi cu insuficienţă renală cronică

în evidenţă

Bolnavi dializaţi Număr total şedinţe

de hemodializă

Număr schimburi de

dializă peritoneală

TOTAL din care:

Hemodializă Dializă

peritoneală 01 02 03 04 05 06

17 17 17 0 1812 0

6.2. Insuficienţă renela acută

Tabel T 14

Număr bolnavi cu insuficienţă renală acută, intoxicaţii,

plasmafereză

Trataţi cu: Număr total şedinţe de:

Hemodia-liză

Hemofil-trare

continuă

Hemoper- fuzie

Plasmafe- reză

Hemodia-liză

Hemofil-trare

continuă

Hemoper- fuzie

Plasmafe- reză

01 02 03 04 05 06 07 08 09

54 54 0 0 0 210 0 0 0

Page 6: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

6

7. Cancer

7.1. Bolnavi de cancer in evidenţa cabinetului judeţean de oncologie

7.2. Depistarea citologică a cancerului colului uterin

Tabel T10 Tabel T11

Specificare R

ân

d Cazuri noi luate în

evidenţă Bolnavi

rămaşi în evidenţă

Specificare

Rân

d In acţiuni de

screening

La gine-copate

Total dc:femei Total dc:femei

A B 01 02 03 04 A B 01 02

Toate localizarile din care: 01 1152 541 8709 718 Total femei examinate citologic

01 822 181

Cancer al colului uterin 02 66 66 111 111 din care:suspecte 02 35 8

Cancer al pielii 03 69 31 137 57

din care: confirmate anatomo-patologic cu cancer al colului uterin, în stadiile clinice

0 03 0 0 Cancer al prostatei 04 68 xxxx 143 xxxx

Cancer al sînului la femei 05 133 133 253 253

I 04 5 1 Cancer al stomacului 06 52 23 78 41

Cancer bronhopulmonar 07 148 53 208 88

II 05 0 0 Cancer colorectal 08 120 50 221 101

Cancer de ficat 09 38 14 43 14

Cancer de pancreas 10 38 14 43 22 III

IV 06 0 0

Cancer vezica urinară 11 51 20 66 25

8. Alte boli

Specificare

nd

Tbc. A15-A19

Malarie B50-B54

Tumori maligne C00-C97

Anemii (se exclud anemiile

secundare) D50-D64

Guşa simplă şi nodulară netoxică E01-E04

Diabet zaharat

E10-E14

Malnu-triţie

proteino-calorică E40-E46

Rahitism evolutiv

E55

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 Afla ţi 01 233 0 8135 1623 1115 17839 102 118

Intra ţi 02 246 0 1152 218 136 1173 6 1

Ieşiţi 03 257 0 578 307 66 209 17 7

Rămaşi în evidenţă 04 222 0 8709 1534 1185 18803 91 112

Indici de prevalenţă 05

- continuare -

Rân

d

Obezitate E66

Tulburări mentale şi de com-

portament F00-F99

Boli psihice

F01-F39

Boala Alzheimer

G30

Scleroză multiplă

G35

Epilepsie G40-G41

Reuma-tism

articular acut I00-

I02

Cardiopatii reumatism.

cornice I05-I09

Boli hiper-tensive I10-I15

Cardio-patie

ischemică I20-I25

B 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

01 313 2559 1817 106 31 1239 225 594 17217 10131

02 239 417 333 40 0 41 11 17 1070 558

03 2 139 40 55 0 47 9 40 892 694

04 550 2837 2110 91 31 1233 227 571 17395 9995

05

Page 7: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

7

- continuare -

Rân

d Cord

pulmonar cronic I27.9

Boli cerebro-vasculare I60-I69

Boli pul-monare cronice

obstruct. J41-J47

Boală ulceroasă K25-K28

Ciroza şi alte

hepatite cronice

K70-K76

Insuficienţa renală cronică

N00-N08; N10-N19

Calculoză urinară

N20-N23

Anomalii conge-nitale

Q00-Q99

Anom. congenit. ap. circ.

Q20-Q28

Maladia Down Q90

B 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

01 1079 2034 2268 1915 2217 348 1631 395 187 9

02 68 371 188 135 173 31 114 9 6 1

03 129 358 243 161 196 61 62 9 5 2

04 1018 2047 2213 1889 2194 318 1683 395 188 8

05

9. Bolnavi ieşiţi din sanatoriile balneo-climaterice după cauza de îmbolnăvire

Tabel T15

Denumirea bolii sau a grupei de boli COD

rând

Total bolnavi ieşiţi

din care: copii

0 – 16 ani

A B C 01 02

Total 01 0 0

Boli reumatologice inflamatorii M05-M14 02

Boli reumatologice degenerative M15-M19 03

Boli reumatologice ţesut moale M60-M79 04

Boli neurologice centrale G00-G47 05

Boli neurologice periferice G50-G64 06

Boli ale musculaturii striate M60-M63 07

Tulburări de creştere M40-M41 08

Boli gastrointestinale K20-K31; K52 09

Boli hepatobiliare şi pancreatice K70-K87 10

Boli renourinare N18; N20-N23; N31-N39 11

Boli cardiace I05-I15;I20;I25;I50;I69-I70 12

Boli circulatorii periferice I83-I87 13

Boli respiratorii restrictive 14

Boli respiratorii obstructive J40-J45 15

Boli endocrine şi de metabolism E10-E11;E65-E68; 16

Boli ale sistemului osos M80-M82; M85;M87;M89 17

Boli ale aparatului reproductiv N40 18

Sechele posttraumatice şi post operatorii ale ap.locomotor

T91-T94; Z96.6 19

Tulburări nevrotice F30-F39; F41.2 20

Page 8: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

8

10. Incapacitate temporară de muncă*

10.1. Prin îmbolnăvire Tabel T16

Codul din lista pt. ITM

Cauza incapacităţii temporare de muncă pe clase de boli R

ân

d Nr. zile concediu

medical acordate Structura

la % din total

A B C 01 02

Total 01 101242 100

01 – 02 Boli infecţioase şi parazitare 02 2711 2,68

03 - 04 Tumori 03 8222 8,12

05 Anemii 04 163 0,16

06 Alte boli ale sîngelui şi org. hematopoietice, tulb. imunitare 05 89 0,09

07 - 08 Boli endocrine, de nutriţie, metabolism 06 1213 1,2

09 - 10 Tulburari mintale şi de comportament 07 4803 4,74

11 – 13 Bolile sistem. nervos şi ale org. de simţ 08 4535 4,48

14 – 17 Bolile ap. circulator 09 9193 9,08

18 - 21 Bolile ap. respirator 10 14547 14,37

22 – 27 Bolile ap. digestiv 11 8005 7,91

28 Bolile pielii şi ţesutului subcutanat 12 1950 1,93

29 - 31 Bolile sist.osteo-artic.,muşchilor şi ţes.conjunctiv 13 19511 19,27

32 - 35 Bolile ap. genito - urinar 14 7198 7,11

36 Complicaţiile sarcinii, naşterii şi lăuziei 15 10201 10,08

37 - 38 Alte boli 16 1008 1

39 Leziuni traumatice şi otrăviri 17 7893 7,8

40 Boli profesionale 18 0 0

Nr. mediu de sariaţi 19 10244

10. 2. Prin alte cauze Tabel T17

Total zile de concediu medical acordate 01 26959

din care: Sarcină şi lăuzie 02 24408

Ingrijirea copiilor bolnavi 03 2551

* Se va completa pentru întreprinderile cu mai mult de 200 salariaţi

Page 9: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

9

11. Bolnavi ieşiţi din spital / Sanatoriu T.B.C.

Tabel T31

Codul din Revizia 10

OMS Cauza de boală

nd

Total Pe grupe de vârstă

sub 1an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 ani +

A B C 01 02 03 04 05 06

A00- T88.9 Total din care:

01

0

A00-B99 Boli infecţioase şi parazitare.,

din care: 02

0

A15-A19 - tuberculoză 03 0

A37 - tuse convulsivă 04 0

A33-A35 - tetanosul 05 0

B05 - rugeola 06 0

B15-B19 - hepatita virală 07 0

C00-C96 Tumori maligne, din care: 08 0

C16 - t. m. stomac 09 0

C33-C34 - t. m. a traheii, bronhiilor şi a plămînului

10 0

C50 - t. m. sân 11 0

C53 - t. m. col uterin 12 0

C61 - t. m. prostata 13 0

C81-C96 - t. m. ale ţesutului limfatic şi hematopoietic

14 0

D50-D89 Bolile sîngelui, org. hematop., tulburări imunitare

15 0

E00-E89 Boli endoc., nutriţie, metab. şi de carenţă, din care:

16 0

E10-E14 - diabetul zaharat 17 0

F00-F99 Tulburari mintale şi comport. 18 0

G00-G99 H00-H59 H60-H95

Bolile s.nervos şi ale org. de simţ 19

0

I00-I99 Bolile ap. circulator, din care: 20 0

I10-I15 - boli hipertensive 21 0

I21 - infarct acut al miocardului 22 0

I20; I22-I25 - alte cardiopatii ischemice 23 0

I60-I69 - boli cerebro-vasculare 24 0

J00-J99 Boli ap respirator, din care: 25 0

Page 10: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

10

- continuare -

Codul din Revizia 10

OMS Cauza de boală

nd

Total Pe grupe de vîrstă

sub 1an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 ani +

A B C 01 02 03 04 05 06

J00-J06 - infectii acute 26 0

J12-J18 - pneumonia 27 0

J40-J47 - boli cronice ale căilor respiratorii inferioare

28 0

K00-K93 Boli ap. digestiv, din care: 29 0

K25-K28 - ulcer gastric şi duodenal 30 0

K70-K77 - bolile ficatului 31 0

L00-L99 Boli de piele şi ţesut.celular subc. 32 0

M00-M99 Bolile sist. osteo-articular, muşchilor şi ţes.conj., din care:

33

0 M00-M02

M05-M06;M08 M10-M13

- artropatii infecţioase, poliartropatii inflamatorii

34 0

M15 - M25 M30 - M35

- artroze, afecţiuni ale articulaţiilor, tulburări ale ţesutului conjunctiv sistemic

35

0 M60-M62 M65-M67 M70-M72 M75-M79

- afecţiuni ale ţesuturilor moi 36

0

N00-N99 Boli ap. genito-urinar, din care: 37 0

N17-N19 - insuficienţă renală 38 0

N20-N21;N23 - litiaza urinară 39 0

N40 - hiperplazia prostatei 40 0

N60-N73 N75-N76 N80-N98

- afecţiunile sînului şi ale org. genitale feminine

41 0

Q00-Q99 Malformaţii congenitale, anomalii cromozom., din care:

42 0

Q00-Q07 - malformaţii sistem nervos 43 0

Q20-Q28 - malformaţii ap. circulator 44 0

S00-T88 Traumatisme, otraviri 45 0

V01-V89 Accidente de transport 46 0

W00-W19 Căderi accidentale 47 0

Page 11: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

11

II. CONSULTA ŢII, TRATAMENTE, VACCIN ĂRI etc.

1. Total consultaţii şi tratamente

Tabel T18

Specificare R

ân

d

Total Urban Rural

Total Adulţi

15 ani +

Copii 0 - 14

ani Total

Adulţi 15 ani +

Copii 0 - 14

ani Total

Adulţi 15 ani +

Copii 0 - 14

ani A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Consultaţii 01 992245 791046 201199 527835 431488 96347 464410 359558 104852

la un locuitor 02

Tratamente 03 192160 145997 46163 106528 80811 25717 85632 65186 20446

la un locuitor 04

2. Consultaţii şi tratamente în dispensare şi cabinete medicale

Tabel T19

Specificare

nd

Total

Din care:

Medicină generală/

familie* )

Stomatologie**) Medicina şcolară

CTS Alte

specialităţi** )

A B 01 02 03 04 05 06

Total Consultaţii 01 579579 558106 8110 0 13363

0

Tratamente 02 68050 60091 7959 0 0 0

Urb

an

Consultaţii

Adulţi 15 ani + 03 265769 249848 7012 8909

Copii 0 – 14 ani 04 47396 47396 0 0

din care: sub un an 05 4224 4224 0 0

Tratamente

Adulţi 15 ani + 06 32212 25320 6892 0

Copii 0 – 14 ani 07 10151 10151 0 0

din care: sub un an 08 3577 3577 0 0

Ru

ral

Consultaţii

Adulţi 15 ani + 09 208381 202876 1051 4454

Copii 0 - 14 ani 10 58033 57986 47 0

din care: sub un an 11 9385 9385 0 0

Tratamente

Adulţi 15 ani + 12 19039 18011 1028 0

Copii 0 – 14 ani 13 6648 6609 39 0

din care: sub un an 14 6314 6314 0 0

* ) din cabinete medicale de familie în comodat și în privat ** ) din cabinete medicale în comodat

Page 12: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

12

3. Consultaţii şi tratamente în ambulatorii, cabinetele medicale de specialitate, policlinica cu plată şi spitale

3.1 Consultaţii de tip ambulator Tabel T20

Specificare R

ând

Total

Alergo-logie,

imunologie clinică

Boli infec-ţioase

Cardio- logie

Chirur-gie

Dermato-venero-

logie

D.zaharat, nutriţie şi

boli metabolice

Endocri- nologie

Gastro-entero-logie

Geriatrie şi

geronto-logie

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

TOTAL

Total 01 309714 2177 6106 12336 19497 9058 41855 4840 982 0

Adulţi 15 ani +

02 239772 978 2591 11116 16270 7124 36257 3690 982 0

Copii 0-14 ani

03 69942 1199 3515 1220 3227 1934 5598 1150 0 0

Un

ităţi

amb

ula

tori

i Pt. loc. din urban

Adulţi 15 ani +

04 128920 522 1468 5996 8439 3639 20628 1988 554

Copii 0-14 ani

05 36076 631 1669 684 1643 1481 3227 639 0

Pt. loc. din rural

Adulţi 15 ani +

06 110852 456 1123 5120 7831 3485 15629 1702 428

Copii 0-14 ani

07 33866 568 1846 536 1584 453 2371 511 0

Un

ităţi

bal

nea

re Pt. loc.

din urban

Adulţi 15 ani + 08 0

Copii 0-14 ani 09 0

Pt. loc. din rural

Adulţi 15 ani + 10 0

Copii 0-14 ani

11 0

- continuare -

Rân

d Hema-tologie

Medi-cină

generală

Medi-cină

internă

Medi-cina

muncii

Medi-cină

sportivă

Nefro-logie

Neuro-logie

Obstetrică gineco-logie

Oftalmo-logie

Onco-logie

medicală

Orto- pedie şi trauma-tologie

ORL

B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

01 0 0 25939 0 3932 111 11980 12177 16232 7900 18829 10632

02 0 0 25939 0 1585 92 10101 11891 13983 7857 16002 7059

03 0 0 0 0 2347 19 1879 286 2249 43 2827 3573

04 13011 896 48 5674 5974 8177 4496 8238 4284

05 0 1412 11 1012 139 1282 29 1460 1794

06 12928 689 44 4427 5917 5806 3361 7764 2775

07 935 8 867 147 967 14 1367 1779

08

09

10

11

Page 13: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

13

- continuare - R

ân

d

Pediatrie Planifi-

care familială

Pneumo-logie

Psihiatrie Reuma-tologie

Recuperare, medicină fizică şi

balneologie

Recuperare neuro-psiho-

motorie Urologie CSM

Stoma-tologie

Alte specia-lităţi

B 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

01 24787 1250 17248 19941 0 19961 0 7324 14620 0 0

02 0 1192 16618 16335 0 15955 0 6677 9478 0 0

03 24787 58 630 3606 0 4006 0 647 5142 0 0

04 625 8943 8238 9118 3608 4356

05 11060 32 331 1774 2418 337 3011

06 0 567 7675 8097 6837 3069 5122

07 13727 26 299 1832 1588 310 2131

08

09

10

11

3.2 Tratamente de tip ambulator Tabel T21

Specificare

Rân

d

Total

Alergo-logie,

imunologie clinică

Boli infec-ţioase

Cardio- logie

Chirur-gie

Dermato-venero-logie

D.zaharat, nutriţie şi

boli metabolice

Endocri- nologie

Gastro-entero-logie

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

TOTAL

Total 01 50572 849 0 0 15892 330 0 0 0

Adulţi 15 ani +

02 37927 342 0 0 11235 241 0 0 0

Copii 0-14 ani

03 12645 507 0 0 4657 89 0 0 0

Un

ităţi

amb

ula

tori

i Pt. loc. din urban

Adulţi 15 ani +

04 20437 188 5522 146

Copii 0-14 ani

05 6819 321 2290 58

Pt. loc. din rural

Adulţi 15 ani +

06 17490 154 5713 95

Copii 0-14 ani

07 5826 186 2367 31

Un

ităţi

bal

nea

re Pt. loc.

din urban

Adulţi 15 ani + 08 0

Copii 0-14 ani 09 0

Pt. loc. din rural

Adulţi 15 ani + 10 0

Copii 0-14 ani

11 0

Page 14: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

14

- continuare - R

ând

Geriatrie şi

geronto-logie

Hema-tologie

Medi-cină

generală

Medi-cină

internă

Medi-cina

muncii

Medi-cină

sportivă

Nefro-logie

Neuro-logie

Obste-trică

gineco-logie

Oftalmo-logie

Onco-logie

medicală

Orto- pedie şi trauma-tologie

B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

01 0 0 0 1051 0 0 0 904 1192 1827 0 9416

02 0 0 0 1051 0 0 0 762 1192 1374 0 7708

03 0 0 0 0 0 0 0 142 0 453 0 1708

04 716 423 771 750 3807

05 0 88 0 273 898

06 335 339 421 624 3901

07 0 54 0 180 810

08

09

10

11

- continuare -

nd

ORL Pediatrie Planifi-

care familială

Pneumo-logie

Psihiatrie Reuma-tologie

Recuperare, medicină fizică şi

balneologie

Recuperare neuro-psiho-

motorie

Uro-logie

CSM Stoma-tologie

Alte specia-lităţi

B 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

01 3047 2511 0 258 5340 0 4092 0 0 3863 0 0

02 1941 0 0 244 4831 0 3947 0 0 3059 0 0

03 1106 2511 0 14 509 0 145 0 0 804 0 0

04 1210 76 2725 2270 1833

05 596 1445 4 287 76 483

06 731 0 168 2106 1677 1226

07 510 1066 10 222 69 321

08

09

10

11

Page 15: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

15

3.3 Consultaţii şi tratamente în asistenţa medicală de urgenţă Tabel T35

Sp

ecifi

care

Ad

ulţi

/co

pii

Rân

d

TOTAL

CONSULTAŢII

TOTAL

TRATAMENTE

TOTAL CONS.

STOMAT.

CONSULTAŢII STOMAT.

TOTAL TRAT.

STOMAT.

TRATAMENTE STOMATOLOGICE

pt. loc. din urban

pt. loc. din rural

pt. loc. din urban

pt. loc. din rural

pt. loc. din urban

pt. loc. din rural

pt. loc. din urban

pt. loc. din rural

A B C 01 02 03 04 05 06

TOTAL 01 102952 49674 53278 73538 36909 36629 0 0 0 0 0 0

Camera de

garda

adulţi 02 29104 14318 14786 20951 11552 9399 0 0

copii 03 11494 5938 5556 3957 2638 1319 0 0

UPU/ CPU

adulţi 04 48020 22481 25539 35868 16610 19258 0 0

copii 05 14334 6937 7397 12762 6109 6653 0 0

4. Explorări func ţionale Tabel T22

Tip investigaţie 7 (1-11)

(Tippr.2) Denumire

nd

Total din care în:

spital unităţi

ambulatorii A B C 01 02 03

Blocuri Total 01 0 0 0

1825 - 1830 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare- sistem nervos, din care:

02 0

1825 - EEG 03 0

1831 -1835 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare- ochi şi anexe

04 0

1836 - 1846 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare- ureche, gură, nas şi gât

05 0

1847 - 1849 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare- sistem respirator

06 0

1850 - 1857 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare- sistem cardio- vascular, din care:

07 0

1853 - 1856 - EKG 08 0

1858 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare- sânge şi organe hematopoietice

09 0

1859 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare- sistem digestiv

10 0

1860 - 1862 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare- sistem genito- urinar

11 0

1863 Investigaţii radioizotopice nonimagistice 12 0

1864 - 1865 Teste de sensibilitate cutanată; examinare sân 13 0

1866 Alte teste de diagnostic, măsurători sau investigaţii

14 0

4.1. Alte manopere în scop diagnostic Tabel T74

Tip investigaţie 5 (Tippr. 1 - 2) Denumire

Rd

. TOTAL

A B C 01

Blocuri Total, din care: 01 0

1, 160, 300, 370, 416, 559, 520, 532, 740, 850, 891, 928, 957, 1005, 1040, 1065, 1089, 1112, 1190, 1259, 1279, 1296, 1341, 1342, 1740

-Total Tippr.1- alte manopere 02

-Total Tippr.2- alte manopere cu scopie 03

Page 16: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

16

5. Investigaţii de laborator Tabel T23

Cod Denumire Rând TOTAL din care în:

spital unităţi ambulatorii A B C 01 02 03

Total 01 1957469 1336136 621333

2.1 Biochimia sistemelor, din care: 02 992967 721099 271868

2.10 - Biochimia lichidelor organismului 03 992967 721099 271868

2.2 Probe funcţionale chimice 04 465239 289178 176061

2.3 Bacteriologie Virusologie, din care: 05 101374 63761 37613

2.30 - Bacteriologie, din care: 06 96484 62688 33796

- culturi BK * 07 9464 6464 3000

- antibiograme BK ** 08 6859 5241 1618

2.32 - Virusologie 09 4890 1073 3817

2.4 Serologie şi Imunologie, din care: 10 60656 14662 45994

2.40 , 2.41 , 2.42 - Serologie 11 26924 10965 15959

2.43 - Imunologie 12 33165 3697 29468

2.5 Micologie şi Parazitologie, din care: 13 24878 5319 19559

2.50 - Micologie 14 5942 3021 2921

2.51 - Parazitologie 15 18936 2298 16638

2.6 Hematologie 16 256144 186217 69927

2.7 Histologie, Citologie, Patologie generală, din care:

17 56211 55900 311

2.70 - Histologie 18 25001 24881 120

2.71 - Citologie 19 1031 958 73

2.75 - Patologie generală, din care: 20 30179 30061 118

2.751 - proceduri postmortem 21 964 964 0

Nr. Necropsii *** 22 236 236 0

* se cuprind următoarele coduri: 2.303.53; 2.303.63; 2.3102; 2.31104; 2.31114; 2.3030.3; 2.303.13; 2.303.23; 2.303.33; 2.303.43 ** se cuprind următoarele coduri: 2.313.0; 2.313.2; 2.313.3; 2.313.4; 2.313.5; 2.313.6; *** se trece numărul de persoane autopsiate din “ Registrul protocol necropsie”- 27.29

6. Investigaţii radiologice Tabel T24

Tip investigaţie 1 (Tippr. 1 - 8)

Denumire

nd

TOTAL din care în:

spital unităţi

ambulatorii A B C 01 02 03

Bloc 1940-2016 Total, din care: 01 0 0 0

Bloc 1940-1950 Ecografii 02 0

Bloc 1951-1966 Tomografii, din care: 03 0 0 0

Bloc 1951 - tomografia clasică (simplă) 04 0

Bloc 1952–1966 - tomografie computerizată, din care: 05 0

Bloc 1952-1956 - a craniului şi creierului 06 0

Bloc 1967-1988 Radiografii, din care: 07 0

Page 17: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

17

- continuare - A B C 01 02 03

Bloc 1968,1969 - coloana vertebrală 08 0

Bloc 1971, 1983 - membrele superioare şi inferioare 09 0

Bloc 1973 - mamografia 10 0

Bloc 1975, 1976 - a aparatului digestiv 11 0

Bloc 1989–1998 Angiografii 12 0

Bloc 1999 Fluoroscopia 13 0

Bloc 2000–2014 Medicina nucleară imagistică 14 0

Bloc 2015 Rezonanţă magnetică nucleară - RMN 15 0

Bloc 2016 Alte servicii imagistice 16 0

Notă: Se trec investigaţiile efectuate (nu numărul de persoane investigate sau tratate).

7. Proceduri oncologice Tabel T30

Tip investigaţie 4 (Tippr. 1 - 2)

Denumire

nd

TOTAL din care în:

spital unităţi ambulatorii A B C 01 02 03

Bloc 1780 - 1799 Total, din care: 01 0 0 0

Bloc 1780-1785 Proceduri chimioterapeutice 02 0

Bloc 1786-1799 Radioterapie 03 0

8. Intervenţii chirurgicale

Tabel T25

Tip investigaţie 3 (Tippr. 1 - 20)

Localizare şi denumire

Rân

d

TOTAL din care: decedaţi

Total Intra-

operatorii Primele 24 ore

25 - 48 ore

A B C 01 02 03 04 05

Blocuri Total 01 0 0 0 0 0

1-86 Sistem nervos 02 0

110-129 Sistem endocrin 03 0

160-256 Ochi 04 0

301-333 Ureche 05 0

370-422 Nas, cavitate bucală, faringe 06 0

520-569 Aparat respirator 07 0

600-767 Sistem cardio-vascular 08 0

800-817 Sistem hematopoietic şi limfatic 09 0

850-1011 Aparat digestiv 10 0

1040-1129 Aparat urinar 11 0

1160-1203 Organe genitale masculine 12 0

1240-1299 Organe genitale feminine (ginecologice) 13 0

1330-1347 Proceduri obstetricale 14 0

1360-1579 Aparat locomotor 15 0

1600-1718 Proceduri dermatologice şi plastice 16 0

1740-1759 Proceduri la nivelul sânului 17 0

Page 18: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

18

9. Servicii dentare Tabel T49

Tip investigaţie 6 Denumire Rând TOTAL din care în:

spital unităţi ambulatorii A B C 01 02 03

(Tippr. 1 - 12) Total 01 0 0 0

2 Imagistică dentară 02 0

3 Biopsie 03 0

4 Profilaxie (prevenţie) 04 0

5 Paraclinice 05 0

6 - 11 Tratamente 06 0

12 Ortodonţie 07 0

1 Alte manopere 08 0

10. Proceduri medicale în unităţi balneare Tabel T26

Specificare

Rân

d

Total proceduri

din care:

Nr.bol. trataţi prin cură internă

Nr.şed. de cult.

fizică med.

Ele

ctro

-te

rap

ie

Fo

tote

rap

ie

Pn

eum

o-

tera

pie

Ter

mo

-te

rap

ie

Kin

eto

-te

rap

ie şi

man

evre

ad

juva

nte

Bal

neo

-te

rap

ie

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

In ambulatoriu 01 37010 17794 626 1588 1328 15674 0 0 4169

In staţionar 02 0

11. Nr. persoane examinate medical la încadrarea în muncă şi periodic Tabel T27

Specificare

Rân

d

Nr.pers. exam. med.pt. încadrare

To

tal p

erso

nal

mu

nci

tor

con

tro

lat

med

ical

per

iod

ic

din care:

Nu

măr

per

son

al m

un

cito

r ex

amin

at î

n c

adru

l d

isp

ensa

rizării

bo

lnav

ilor

cro

nic

i Măsuri curativo-profilactice luate

Total

din

car

e: n

r. a

vize

m

edic

ale

aco

rdat

e p

t.

inap

titu

din

i

Exp

uşi l

a n

oxe

Personal muncitor depistat cu stări morbide

Nr.

per

son

al m

un

cito

r ex

amin

at a

ntiv

ener

ian

Sch

imb

are

loc

de

mu

ncă

Pro

gra

m d

e m

un

că re

du

s

Alte

măs

uri

Caz

uri

no

i b

oli

pro

f.

Caz

uri

de

bo

li cr

on

ice

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Dispensare medicale 01 735 0 2110 0 0 129 636 516 0 0 0

Cab.medicina muncii 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Număr persoane supuse investigaţiilor medicale la încadrarea în muncă şi periodic Tabel T28

Specificare

nd

Nr.pers.examinate radiologic

Nr. persoane investigate prin laborator Număr persoane

explorate funcţional

Radio-grafii şi

film standard

R.F.M.

Examene toxicologice în

produse biologice

Biolo-gice

Bacterio-logice

Alte examene

Respirator Cardio-vascular

Alte explorări

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Pt. încadrarea în muncă 01 0 114 0 187 74 0 0 0 0

Control medical periodic 02 0 162 0 189 103 0 0 0 0

Page 19: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

19

13. Activitatea antituberculoasă 13.1. Testări tuberculinice

Tabel 32

Mediul Vârsta (ani)

nd

Total testări din care pozitive:

< 10 mm 10 – 14 mm > 15 mm A B C 01 02 03 04

Total general 01 222 164 24 34

Total urban 02 82 64 9 9

din care: grupe de vârstă

0 – 1 ani 03 9 9 0 0

1 – 2 ani 04 3 3 0 0

3 – 6 ani 05 18 15 2 1

7 – 14 ani 06 22 17 2 3

15 ani şi peste, din care: 07 30 20 5 5

gravide 08 0 0 0 0

Total rural 09 140 100 15 25

din care: grupe de vârstă

0 – 1 ani 10 6 6 0 0

1 – 2 ani 11 16 15 1 0

3 – 6 ani 12 28 22 3 3

7 – 14 ani 13 47 29 7 11

15 ani şi peste, din care: 14 43 28 4 11

gravide 15 0 0 0 0

13.2. Examen bacteriologic la bolnavii internaţi, numai pt. Tbc. ap. respirator Tabel 33

Baciloscopia la internaţi

nd

Total Baciloscopia la ieşirea din unitate

Pozitivă Negativă Necontrolată A B 01 02 03 04

Bolnavi cu baciloscopia pozitivă stabilită la internare 01 385 277 108 0

Bolnavi cu baciloscopia negativă stabilită la internare 02 2232 3 2229 0

Bolnavi cu baciloscopia necontrolată 03 93 0 0 93

13.3. Acţiuni profilactice Tabel 34

Depistări

nd

Depistare radiologică

Număr persoane examinate

Nr. persoane suspecte de modificări pulmonare

Număr persoane confirmate cu TBC

A B 01 02 03

Grupe vulnerabile 01 0 0 0

Anchete epidemiologice 02 1265 293 42

Notă: Nu se cuprind bolnavii trimişi de dispensare, ambulatorii, spitale, ca suspecţi de tbc. pt. precizare de diagnostic.

Page 20: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

20

14. Educaţie sanitară Tabel T36

Specificare

nd

Total absolvenţi ai cursurilor sanitare

de masă

Nr. ore predate pt. instruirea

coechipierilor grupelor sanitare

Nr. acţiuni educative sanitare efectuate (lecţii/conferinţe)

Nr. acţiuni cu alte foruri judeţene

A B 01 02 03 04

Total 01 0 0 107 0

Urban 02 44

Rural 03 63

15. Activitatea personalului mediu sanitar Tabel T37

Specificare

nd

Vizite la domiciliu efectuate de personalul mediu sanitar:

de ocrotire de pediatrie de obstetrică-ginecologie

alt personal mediu sanitar Total

din care: la copii sub 1 an

Total din care: la

copii sub 1 an A B 01 02 03 04 05 06

Total 01 4178 3172 2436 1957 494 1289

Urban 02 2392 1680 1013 930 329 564

Rural 03 1786 1492 1423 1027 165 725

16. Dezinfecţii şi dezinsecţii Tabel T38

Specificare Rând Total dezinfecţii Total dezinsecţii A B 01 02

Total 01 0 0

Urban 02

Rural 03

17. Transfuzii Tabel T39

Specificare Rând Total, din care:

În spitale Sanatorii tbc. Alte unităţi

Urban* Rural* A B 01 02 03 04 05

Sînge şi plasmă (litri) 01 2503,29 2503,29

Nr. transfuzii 02 11488 11488

Nr. bolnavi transfuzaţi 03 3178 3178

Acci-dente

Total, din care: 04 0 0

decese 05 0 0

*) După sediul unităţii sanitare.

18. Activitatea cabinetului medical de frontieră Tabel T40

Persoane oprite în carantină Scutiri de deratizare

Mijloace de transport

Internate Puse sub

observaţie Controlate

Supuse la:

Dezinfecţie Dezinsecţie Deratizare 01 02 03 04 05 06 07

Page 21: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

21

III. GRAVIDE, ÎNTRERUPEREA SARCINII

1.Evidenţa gravidelor Tabel T42

Mediul

Aflate la începutul

anului

Nou intrate în evidenţă Scoase

din evidenţă

Rămase în

evidenţă

Total Nou

din care:

Nou depistate după luna sarcinii Venite din

din care: depistate cu risc I - III IV - V VI - IX alte terit. A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Total 01 720 1725 1714 243 1062 367 285 11 1817 628

Urban 02 454 1072 1072 129 628 229 215 0 1135 391

Rural 03 266 653 642 114 434 138 70 11 682 237

2. Gravide nou depistate pe grupe de vârstă

Tabel T48

Total gravide nou

depistate

Grupa de vârstă a gravidei

Sub 15 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 50 ani şi

peste 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

1714 6 137 505 631 280 135 20 0 0

3. Evidenţa întreruperii cursului sarcinii (sector public și privat)

Tabel T43

Specificare

nd

Total întreruperi de sarcină

Repartizarea după domiciliul stabil al gravidei

din care:

Urban Rural

A B 01 02 03

Total 01 533 251 282

Întreruperea cursului sarcinii la cerere 02 92 52 40

Avort spontan 03 441 199 242

Avort provocat 04 0 0 0

- continuare –

nd

Întreruperile de sarcină (col.01) după grupa de vârstă a gravidei

Sub 15 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 50 ani şi peste

B 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 10 54 126 144 97 72 27 3 0

02 1 0 25 28 25 8 5 0 0

03 9 54 101 116 72 64 22 3 0

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 22: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

22

IV. MI ŞCAREA BOLNAVILOR ŞI CHELTUIELILE BUGETARE

1. Mişcarea bolnavilor în spitale Tabel T44

Paturi Bolnavi Om/zile

spitalizare contabile

INDICI Bolnavi rămaşi

Rulaj

22

Existente la sfârşit anului

Media anuală

Aflaţi Intaţi Tranferaţi din alte secţii

Tranferaţi în alte secţii

Ieşiţi Utilizare paturilor

Durata medie de spitalizare

Mortalitatea în spitale

Total din care: din rural decedaţi

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Total

T 01 1760 1691,68 688 54294 7220 7220 54324 28404 1459 406135 240,08 7,39 2,69 658 32,5 C 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U 03 1668 1595,68 660 53301 7219 7219 53334 27605 1450 390164 244,51 7,23 2,72 627 33,82 R 04 92 96 28 993 1 1 990 799 9 15971 166,36 15,64 0,91 31 10,64

A.T.I.

T 05 55 45 25 0 2585 2596 0 0 0 10152 225,6 3,89 0 14 58 C 06 0 0 U 07 55 45 25 0 2585 2596 0 0 0 10152 225,6 3,89 0 14 58 R 08 0 0

Boli infec-ţioase

T 09 82 71 28 1702 100 84 1735 894 7 10419 146,75 5,69 0,4 11 25,77 C 10 0 U 11 82 71 28 1702 100 84 1735 894 7 10419 146,75 5,69 0,4 11 25,77 R 12 0

Boli profesio-

nale

T 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 14 0 U 15 0 R 16 0

Cardio-logie

T 17 85 85 50 3133 484 437 3183 1740 168 19941 234,6 5,44 5,28 47 43,14 C 18 0 U 19 85 85 50 3133 484 437 3183 1740 168 19941 234,6 5,44 5,28 47 43,14 R 20 0

Chirurgie cardio-

vasculară

T 21 6 6 1 113 9 9 113 80 5 972 162 7,9 4,42 1 20,5 C 22 0 U 23 6 6 1 113 9 9 113 80 5 972 162 7,9 4,42 1 20,5 R 24 0

Chirurgie generală

T 25 124 127,18 67 5086 1140 1125 5108 2753 198 35376 278,16 5,62 3,88 60 49,48 C 26 0 U 27 124 127,18 67 5086 1140 1125 5108 2753 198 35376 278,16 5,62 3,88 60 49,48 R 28 0

T = Total; C = Clinic; U = Urban; R = Rural

Page 23: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

23

Paturi Bolnavi Om/zile

spitalizare contabile

INDICI Bolnavi rămaşi

Rulaj Existente la sfârşit anului

Media anuală

Aflaţi Intaţi Tranferaţi din alte secţii

Tranferaţi în alte secţii

Ieşiţi Utilizare paturilor

Durata medie de spitalizare

Mortalitatea în spitale

Total din care: din rural decedaţi

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

23

Chirurgie maxilo-facială

T 29 6 6 1 147 4 4 148 69 0 613 102,17 4,03 0 0

25,3

C 30 0

U 31 6 6 1 147 4 4 148 69 0 613 102,17 4,03 0 0 25,33

R 32 0

Chirurgie pediatrică

T 33 25 25 12 838 22 16 853 351 1 3265 130,6 3,74 0,12 3 34,88

C 34 0

U 35 25 25 12 838 22 16 853 351 1 3265 130,6 3,74 0,12 3 34,88

R 36 0

Chirurgie plastică şi reparat. (arşi)

T 37 25 25 15 895 95 66 934 453 17 6416 256,64 6,38 1,82 5 40,2

C 38 0

U 39 25 25 15 895 95 66 934 453 17 6416 256,64 6,38 1,82 5 40,2

R 40 0

Chirurgie toracică

T 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 42 0

U 43 0

R 44 0

Chirurgie toracică -

tbc

T 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 46 0

U 47 0

R 48 0

Cronici

T 49 38 32 6 677 4 5 675 431 8 7842 245,06 11,41 1,19 7 21,47

C 50 0

U 51 38 32 6 677 4 5 675 431 8 7842 245,06 11,41 1,19 7 21,47

R 52 0

Dermato-venero-logie

T 53 31 31 13 933 36 38 938 505 2 7209 232,55 7,34 0,21 6 31,68

C 54 0

U 55 31 31 13 933 36 38 938 505 2 7209 232,55 7,34 0,21 6 31,68

R 56 0

Diabet za-harat,nutri-ţie şi boli metabolice

T 57 30 30 4 1090 65 47 1106 583 5 6267 208,9 5,41 0,45 6 38,63

C 58 0

U 59 30 30 4 1090 65 47 1106 583 5 6267 208,9 5,41 0,45 6 38,63

R 60 0

Endo-crinologie

T 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 62 0

U 63 0

R 64 0

Page 24: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

24

Paturi Bolnavi Om/zile

spitalizare contabile

INDICI Bolnavi rămaşi

Rulaj Existente la sfârşit anului

Media anuală

Aflaţi Intaţi Tranferaţi din alte secţii

Tranferaţi în alte secţii

Ieşiţi Utilizare paturilor

Durata medie de spitalizare

Mortalitatea în spitale

Total din care: din rural decedaţi

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

24

Gastro-entero-logie

T 65 37 30,5 15 1377 173 205 1336 725 92 7918 259,61 5,06 6,89 24 51,31 C 66 0 U 67 37 30,5 15 1377 173 205 1336 725 92 7918 259,61 5,06 6,89 24 51,31 R 68 0

Geriatrie şi geronto-

logie

T 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 70 0 U 71 0 R 72 0

Ginecologie

T 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 74 0 U 75 0 R 76 0

Hemato-logie

T 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 78 0 U 79 0 R 80 0

Imunologie clinică şi

alergologie

T 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 82 0 U 83 0 R 84 0

Medicină generală

T 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 86 0 U 87 0 R 88 0

Medicina internă

T 89 183 180 99 6436 547 604 6404 3541 319 47437 263,54 6,7 4,98 74 39,34 C 90 0 U 91 183 180 99 6436 547 604 6404 3541 319 47437 263,54 6,7 4,98 74 39,34 R 92 0

Nefrologie

T 93 13 13 2 370 88 69 385 169 23 2729 209,92 5,93 5,97 6 35,38 C 94 0 U 95 13 13 2 370 88 69 385 169 23 2729 209,92 5,93 5,97 6 35,38 R 96 0

Neonato-logie şi

prematuri

T 97 65 65 10 2584 162 163 2574 1220 11 12533 192,82 4,55 0,43 19 42,4 C 98 0 U 99 65 65 10 2584 162 163 2574 1220 11 12533 192,82 4,55 0,43 19 42,4 R 100 0

Page 25: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

25

Paturi Bolnavi Om/zile

spitalizare contabile

INDICI Bolnavi rămaşi

Rulaj Existente la sfârşit anului

Media anuală

Aflaţi Intaţi Tranferaţi din alte secţii

Tranferaţi în alte secţii

Ieşiţi Utilizare paturilor

Durata medie de spitalizare

Mortalitatea în spitale

Total din care: din rural decedaţi

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

25

Neuro-chirurgie

T 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 102 0 U 103 0 R 104 0

Neuro-logie

T 105 82 70 39 2648 548 532 2666 1356 209 20228 288,97 6,25 7,84 37 46,21 C 106 0 U 107 82 70 39 2648 548 532 2666 1356 209 20228 288,97 6,25 7,84 37 46,21 R 108 0

Obstetrică

T 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 110 0 U 111 0 R 112 0

Obstetricăgineco-logie

T 113 130 132 18 5698 153 153 5677 2875 2 25811 195,54 4,4 0,04 39 44,46 C 114 0 U 115 130 132 18 5698 153 153 5677 2875 2 25811 195,54 4,4 0,04 39 44,46 R 116 0

Oftalmo-logie

T 117 25 25 3 1122 2 5 1120 589 1 3338 133,52 2,96 0,09 2 45,08 C 118 0 U 119 25 25 3 1122 2 5 1120 589 1 3338 133,52 2,96 0,09 2 45,08 R 120 0

Oncologie medicală

T 121 55 55 25 2519 84 66 2546 1124 227 16049 291,8 6,11 8,92 16 47,78 C 122 0 U 123 55 55 25 2519 84 66 2546 1124 227 16049 291,8 6,11 8,92 16 47,78 R 124 0

O.R.L.

T 125 25 25 6 1328 20 47 1296 734 7 6770 270,8 5 0,54 11 54,16 C 126 0 U 127 25 25 6 1328 20 47 1296 734 7 6770 270,8 5 0,54 11 54,16 R 128 0

Ortopedie şi

traumato-logie

T 129 72 73 20 2190 254 253 2187 1119 17 19136 262,14 7,77 0,78 24 33,75 C 130 0 U 131 72 73 20 2190 254 253 2187 1119 17 19136 262,14 7,77 0,78 24 33,75

R 132

0

Pediatrie

T 133 110 110 38 4459 227 322 4361 1930 0 21664 196,95 4,59 0 41 42,95 C 134 0 U 135 110 110 38 4459 227 322 4361 1930 0 21664 196,95 4,59 0 41 42,95 R 136 0

Page 26: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

26

Paturi Bolnavi Om/zile

spitalizare contabile

INDICI Bolnavi rămaşi

Rulaj Existente la sfârşit anului

Media anuală

Aflaţi Intaţi Tranferaţi din alte secţii

Tranferaţi în alte secţii

Ieşiţi Utilizare paturilor

Durata medie de spitalizare

Mortalitatea în spitale

Total din care: din rural decedaţi

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

26

Pneumo-logie

T 137 97 86 26 2111 0 23 2085 1395 20 18186 211,47 8,51 0,96 29 24,85 C 138 0 U 139 52 43 18 1326 0 22 1297 747 16 10720 249,3 7,98 1,23 25 31,26 R 140 45 43 8 785 0 1 788 648 4 7466 173,63 9,41 0,51 4 18,44

Pneumo-logie- tbc

T 141 87 106 50 587 23 0 598 412 19 23188 218,75 35,13 3,18 62 6,23 C 142 0 U 143 40 53 30 379 22 0 396 261 14 14683 277,04 34,07 3,54 35 8,13 R 144 47 53 20 208 1 0 202 151 5 8505 160,47 37,14 2,48 27 4,32

Psihiatrie

T 145 30 24 10 546 3 3 548 296 1 6453 268,88 11,54 0,18 8 23,29 C 146 0 U 147 30 24 10 546 3 3 548 296 1 6453 268,88 11,54 0,18 8 23,29 R 148 0

Psihiatrie acuţi

T 149 62 62 30 1861 88 51 1887 939 4 19641 316,79 9,92 0,21 41 31,92 C 150 0 U 151 62 62 30 1861 88 51 1887 939 4 19641 316,79 9,92 0,21 41 31,92 R 152 0

Psihiatrie cronici

T 153 65 61 41 838 0 0 850 473 0 23080 378,36 26,26 0 29 14,41 C 154 0 U 155 65 61 41 838 0 0 850 473 0 23080 378,36 26,26 0 29 14,41 R 156 0

Recuperare medicală

T 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 158 0 U 159 0 R 160 0

Recuperare neuro-psiho-

motorie

T 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 162 0 U 163 0

R 164 0

Recuperare pediatrică

T 165 5 9 5 130 7 0 137 30 2 1694 188,22 11,93 1,46 5 15,78 C 166 0 U 167 5 9 5 130 7 0 137 30 2 1694 188,22 11,93 1,46 5 15,78 R 168 0

Page 27: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

27

Paturi Bolnavi Om/zile

spitalizare contabile

INDICI Bolnavi rămaşi

Rulaj Existente la sfârşit anului

Media anuală

Aflaţi Intaţi Tranferaţi din alte secţii

Tranferaţi în alte secţii

Ieşiţi Utilizare paturilor

Durata medie de spitalizare

Mortalitatea în spitale

Total din care: din rural decedaţi

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

27

Recuperare medicină fizică şi

balneologie

T 169 53 30 10 645 5 5 646 332 5 7494 249,8 11,35 0,77 9 22 C 170 0 U 171 53 30 10 645 5 5 646 332 5 7494 249,8 11,35 0,77 9 22

R 172 0

Reumato-logie

T 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 174 0

U 175 0

R 176 0

Tbc osteoarti-

cular

T 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 178 0 U 179 0 R 180 0

Toxico-logie

T 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 182 0 U 183 0 R 184 0

Urologie

T 185 45 41 12 2032 292 292 2027 1157 25 11491 280,27 4,92 1,23 17 56,98 C 186 0 U 187 45 41 12 2032 292 292 2027 1157 25 11491 280,27 4,92 1,23 17 56,98 R 188 0

Alte

T 189 12 11 7 199 0 0 201 129 64 2823 256,64 13,7 31,84 5 18,73 C 190 0 U 191 12 11 7 199 0 0 201 129 64 2823 256,64 13,7 31,84 5 18,73 R 192 0

Page 28: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

28

2. Mişcarea însoţitorilor în spitale Tabel T45

Specificare

Nr.

crt

P A T U R I Î N S OŢ I T O R I Om-zile

spitalizare (contabile)

I N D I C I

Existente la sfărşitul anului

Media anuală Aflaţi Intraţi Ieşiţi R ă m a ş i Utilizarea paturilor

Durata medie de spitalizare

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Total 01 80 80 32 2979 2978 33 13719 171,49 4,56

Însoţitori pentru copii 02 80 80 32 2979 2978 33 13719 171,49 4,56

Însoţitori pentru adulţi 03 xxxx xxxx 0 xxxx

3. Mişcarea internaţilor în alte unităţi medicale cu paturi

Tabel T46

Unitatea

Nr.

crt.

Paturi Bolnavi Om-zile

apitalizare (contabile)

Indici

Existente la sfârşitul anului

Media anuală a paturilor

Aflaţi la începutul

anului

Intraţi în cursul anului

Ieşiţi

Rămaşi Utilizarea paturilor

Durata medie de internare

Mortalitatea în staţionar Total

din care: decedaţi

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Sanatorii anti-tuberculoase

Pulmonare 01 0

Osteoarticulare 02 0

Preventorii pentru copii 03 0

Sanatorii balneare 04 0

Sanatorii de nevroze sau de neuropsihiatrie

05 0

Staţionare în centre de sănătate 06 0

28

Locuri în staţionare din centre de sănătate mintală

Adulţi 07 0

Copii 08 0

Unităţi medico-sociale 09 0

Page 29: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

4. Cheltuieli realizate de spital, unităţile ambulatorii de specialitate, sanatoriu tbc. etc. Tabel T47

Total cheltuieli realizate

din care:

Spitalizare de zi Cabinete şcolare şi studenţeşti

Dispensare Tbc.

A B 01 02 03 04

Total (rînd 02+03+04)

01 156255522 4467740 0 1114077

Spitale clinice 02

Spitale din urban 03 152575698 4467740 1114077

Spitale din rural 04 3679824

Sanatorii tbc 05

Sanatorii de neuropsihiatrie

06

Preventorii 07

Sanatorii balneare 08

- continuare -

din care: Cheltuieli

medicamente Unităţi ambulatorii de

specialitate Unităţi sanitare

balneare Camera de gardă/

UPU/CPU Spitale

B 05 06 07 08 09

01 6333301 0 9032326 135308078 10923930

02

03 6310271 9032326 131651284 10801332

04 23030 3656794 122598

05

06

07

08

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din coloana 09 pe:

Spitalizare de zi Cabinete

şcolare şi studenţeşti Dispensare Tbc.

Unităţi ambulatorii de specialitate

B 10 11 12 13

01 1826930 0 4399 601325

02

03 1826930 4399 601325

04

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din coloana 09 pe:

Unităţi sanitare balneare Camera de gardă/ UPU/CPU Spitale

B 14 15 16

01 0 804584 7686763

02 0

03 804584 7564165

04 122598

Page 30: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

30

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col.16) pe secţiile şi compartimentele componente

A.T.I. Boli infecţioase Boli profesionale Cardiologie Chirurgie cardio-

vasculară Chirurgie generală

B 17 18 19 20 21 22

01 781759 442106 0 393811 50319 830908

02

03 781759 442106 393811 50319 830908

04

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col.16) pe secţiile şi compartimentele componente

Chirurgie maxilofacială

Chirurgie pediatrică

Chirurgie plastică şi reparatorie

(arşi)

Chirurgie toracică

Chirurgie toracică –

tbc Cronici Dermato-

venerologie

B 23 24 25 26 27 28 29

01 5952 21045 103454 0 0 73833 67531

02

03 5952 21045 103454 73833 67531

04

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col.16) pe secţiile şi compartimentele componente

Diabet zaharat, nutriţie şi boli

metabolice Endocrinologie

Gastroentero-logie

Geriatrie şi gerontologie

Ginecologie Hematologie

B 30 31 32 33 34 35

01 66878 0 127460 0 0 0

02

03 66878 127460

04

Page 31: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

31

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col. 16) pe secţiile şi compartimentele componente

Imunologie clinică şi

alergologie

Medicină generală

Medicină internă

Nefrologie Neonatologie şi

prematuri Neurochirurgie

B 36 37 38 39 40 41

01 0 0 897318 93575 38512 0

02

03 897318 93575 38512

04

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col.16) pe secţiile şi compartimentele componente

Neurologie Obstetrică Obstetrică-ginecologie

Oftalmologie Oncologie medicală

O.R.L. Ortopedie

şi traumatologie

B 42 43 44 45 46 47 48

01 374250 0 319842 21244 1299603 106675 339050

02

03 374250 319842 21244 1299603 106675 339050

04

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col. 16) pe secţiile şi compartimentele componente

Pediatrie Pneumologie Pneumologie

-tbc Psihiatrie

Psihiatrie acuţi

Psihiatrie cronici

Recuperare medicală

Recuperare neuro-psiho -

motorie

B 49 50 51 52 53 54 55 56

01 243806 177827 251839 17159 83312 70983 0 0

02

03 243806 135532 171536 17159 83312 70983

04 42295 80303

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col. 16) pe secţiile şi compartimentele componente

Recuperare pediatrică

Recuperare, medicină fizică şi balneologie

Reumatologie Tbc osteo-

articular Toxicologie Urologie Alte

B 57 58 59 60 61 62 63

01 11521 33860 0 0 0 299294 42037

02

03 11521 33860 299294 42037

04

Page 32: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

32

5. Indicatori de eficienţă ai spitalului

Tabel T93

Specificare Total cheltuieli în spital pentru: Cheltuieli pentru medicamente în spital pentru:

1 pat 1 bolnav o zi spitalizare 1 pat 1 bolnav o zi spitalizare A B 01 02 03 04 05 06

Total 01 79984,44 2460,95 333,16 4543,86 139,81 18,93

Spitale clinice 02

Spitale urbane 03 82504,82 2439,75 337,43 4740,4 140,18 19,39

Spitale rurale 04 38091,6 3581,58 228,96 1277,06 120,08 7,68

- continuare –

din care pe secţii:

A.T.I. Boli infecţioase Boli profesionale 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 07 08 09 10 11 12 13 14 15

01 17372,42 299,52 77,01 6226,85 241,59 42,43

02

03 17372,42 299,52 77,01 6226,85 241,59 42,43

04

- continuare –

din care pe secţii:

Cardiologie Chirurgie cardio-vasculară Chirurgie generală 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 16 17 18 19 20 21 22 23 24

01 4633,07 107,39 19,75 8386,5 409,1 51,77 6533,32 132,04 23,49

02

03 4633,07 107,39 19,75 8386,5 409,1 51,77 6533,32 132,04 23,49

04

- continuare –

din care pe secţii:

Chirurgie maxilo-facială Chirurgie pediatrică Chirurgie plastică şi reparatorie (arşi) 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 25 26 27 28 29 30 31 32 33

01 992 39,16 9,71 841,8 24,13 6,45 4138,16 102,94 16,12

02

03 992 39,16 9,71 841,8 24,13 6,45 4138,16 102,94 16,12

04

Page 33: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

33

- continuare –

din care pe secţii:

Chirurgie toracică Chirurgie toracică - tbc Cronici 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 34 35 36 37 38 39 40 41 42

01 2307,28 107,47 9,42

02

03 2307,28 107,47 9,42

04

- continuare –

din care pe secţii:

Dermatovenerologie Diabet zaharat, nutriţie şi boli

metabolice Endocrinologie

1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. B 43 44 45 46 47 48 49 50 51

01 2178,42 68,77 9,37 2229,27 57,7 10,67

02

03 2178,42 68,77 9,37 2229,27 57,7 10,67

04

- continuare –

din care pe secţii:

Gastroenterologie Geriatrie şi gerontologie Ginecologie 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 52 53 54 55 56 57 58 59 60

01 4179,02 81,44 16,1

02

03 4179,02 81,44 16,1

04

- continuare –

din care pe secţii:

Hematologie Imunologie clinică şi alergologie Medicină generală 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 61 62 63 64 65 66 67 68 69

01

02

03

04

Page 34: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

34

- continuare –

din care pe secţii:

Medicină internă Nefrologie Neonatologie şi prematuri 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 70 71 72 73 74 75 76 77 78

01 4985,1 126,7 18,92 7198,08 203,42 34,29 592,49 13,97 3,07

02

03 4985,1 126,7 18,92 7198,08 203,42 34,29 592,49 13,97 3,07

04

- continuare –

din care pe secţii:

Neurochirurgie Neurologie Obstetrică 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 79 80 81 82 83 84 85 86 87

01 5346,43 115,69 18,5

02

03 5346,43 115,69 18,5

04

- continuare –

din care pe secţii:

Obstetrică-ginecologie Oftalmologie Oncologie medicală 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 88 89 90 91 92 93 94 95 96

01 2423,05 54,5 12,39 849,76 18,85 6,36 23629,15 494,52 80,98

02

03 2423,05 54,5 12,39 849,76 18,85 6,36 23629,15 494,52 80,98

04

- continuare –

din care pe secţii:

O.R.L. Ortopedie şi traumatologie Pediatrie 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 97 98 99 100 101 102 103 104 105

01 4267 78,79 15,76 4644,52 137,6 17,72 2216,42 51,61 11,25

02

03 4267 78,79 15,76 4644,52 137,6 17,72 2216,42 51,61 11,25

04

Page 35: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

35

- continuare –

din care pe secţii:

Pneumologie Pneumologie - tbc Psihiatrie 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 106 107 108 109 110 111 112 113 114

01 2067,76 83,21 9,78 2375,84 381,57 10,86 714,96 30,7 2,66

02

03 3151,91 100,84 12,64 3236,53 398 11,68 714,96 30,7 2,66

04 983,6 53,34 5,67 1515,15 350,67 9,44

- continuare –

din care pe secţii:

Psihiatrie acuţi Psihiatrie cronici Recuperare medicală 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 115 116 117 118 119 120 121 122 123

01 1343,74 42,1 4,24 1163,66 80,75 3,08

02

03 1343,74 42,1 4,24 1163,66 80,75 3,08

04

- continuare –

din care pe secţii:

Recuperare neuro-psiho-motorie Recuperare pediatrică Recup., med. fizică şi balneologie 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 124 125 126 127 128 129 130 131 132

01 1280,11 81,13 6,8 1128,67 51,3 4,52

02

03 1280,11 81,13 6,8 1128,67 51,3 4,52

04

- continuare –

din care pe secţii:

Reumatologie Tbc osteo-articular 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 133 134 135 136 137 138

01

02

03

04

- continuare –

din care pe secţii:

Toxicologie Urologie Alte 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 139 140 141 142 143 144 145 146 147

01 7299,85 128,12 26,05 3821,55 204,06 14,89

02

03 7299,85 128,12 26,05 3821,55 204,06 14,89

04

Page 36: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

36

V. ACTIVITATEA DE URGEN ŢĂ

1. Serviciul de ambulanţă Tabel T50

Nr.autosanitare la sfârşit de an

Ore rulaj Nr. Km parcurşi

Nr. solicitări Nr. pacienţi

Total din care: Realizate

Transportaţi Asistaţi la locul

solicitării 01 02 03 04 05 06 07 29 27637 1380306 35258 34129 31942 2187

2. Nave sanitare 3. Salvamont 4. Salvamar Tabel T51

Nave existente la

sfîrşitul anului

Nr. bolnavi transportaţi

Nr. personal medical sanitar

transportat

Nr. litri sânge

transportaţi

Nr. persoane asistate

din care: decedate

Nr.

persoane asistate

din care: decedate

01 02 03 04 05 06 07 08

68 31

5. Centrul de transfuzie sanguină 5.1 Recoltare 5.2 Rebuturi

Tabel T52 Tabel T53

Nr. donatori în evidenţă la

sfîrşitul anului a)

din care: număr donatori în

cursul anului

Nr. prize executate în timpul anului

Sânge recoltat (litri)

Cantităţi rebutate (litri)

Sânge

integral Masa

eritrocitară Plasmă

01 02 03 04 01 02 03

13363 12555 12555 5559,98 56,25 110,35 35,36

a) Donatorii care timp de 3 ani nu s-au prezentat la donare sau au devenit inapţi pentru donare sunt scoşi din evidenţă

5.3. Livrare Tabel T54

Sânge şi produse livrate (litri)

Sânge integral Masă

eritrocitară Masă

trombocitară Plasmă (litri)

Nativă congelată Decrioprecipitată Crioprecipitat 01 02 03 04 05 06

330,3 3027,14 102,38 1082,14 0 0

5.4. Laborator Tabel T55 Analize de laborator, din care:

Total din care: pozitive

pt.Ag. Hbs

din care: pozitive Sifilis

din care: pozitive

Anticorpi

anti HIV din care: pozitive

anti hepatita C

din care: pozitive

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

124549 1597 13732 51 13156 51 12892 6 13632 52

5.5. Imunoglobulină anti-D

Tabel T56

Analize de laborator, din care:

Nr. gravide testate

din care: pozi-tive

Nr.doze admi-

nistrate

Anticorpi

Alte

din care: pozi-tive

anti HTLV

din care: pozitive

Testări imuno-logice

din care: pozitive

Testări hemato-logice

din care: pozitive

11 12 13 14 15 16 17 18 01 02 03

12845 6 4065 41 38473 1020 15754 370 730 40 91

Page 37: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

37

VI. MEDICINA LEGAL Ă 1. Serviciu 2. Comisia de avizare

Tabel T57 Tabel T58

Număr expertize

Nr.

lucrăr

i co

mp

lem

enta

re

(an

ato

mo

-pat

.,

trim

iteri

la la

b.)

Nr.

exp

ertiz

e p

entr

u a

vort

uri

d

elic

tual

e

Nr.

îmbă

lsămăr

i Număr analize

Nr. AVIZE (aprobate, respinse,

cu completări)

Pe

per

soan

e vi

i (l

ovi

turi

, vi

ol

etc.

)

Pe cadavre (oase, autopsii, exhumări etc.)

To

xico

log

ice

Bio

chim

ice şi

cr

imin

alis

tice

An

ato

mo

-p

ato

log

ice

Total

din care: dec.mame

01 02 03 04 05 06 07 08 09 01

1237 328 0 0 0 2 1266 0 1895

VII. ACTIVITATEA EPIDEMIOLOGIC Ă A. Activitatea epidemiologică

1. Purtători de germeni şi investigaţii epidemiologice în focare (suspecte şi confirmate) Tabel T59

Specificare

Rân

d

Afe

cţiu

ni

dia

reic

e

An

gin

e st

rep

toco

cice

Bo

tulis

m

Diz

ente

rie

bac

ilara

Feb

ra ti

foidă

Feb

ra p

arat

ifoidă

A

şi B

Hep

atita

vir

ală

(to

ate

tipu

rile

)

Infe

cţii

no

soco

mia

le

Men

ing

ite v

iral

e şi

bac

teri

ene

Sca

rlat

ina

To

xin

fecţ

ii al

imen

tare

Tri

chin

oză

Tu

ber

culo

za

Alte

fo

care

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Nr. purtători depistaţi 01 30

Nr. purtători în evidenţă la sf. anului

02

Focare anchetate de medicul epidemiolog

03

Nr. pers. examinate prin laborator

Total 04 14 73 13 21 17 36

din care: pozitive

05 1 21 10 0 3 5

2. Depistări prin examene coprologice Tabel T61

Nr. persoane examinate

din care: Nr. total de

persoane pozitive

din care:

agenţi etiologici identificaţi

Vibrion holeric E. coli O157 Alte patotipuri de

E. coli Salmonella Shigella

01 02 03 04 05 06 07

1046 5

- continuare – din care:

agenţi etiologici identificaţi Agenţi etiologici

neidentificaţi Yersinia Campylobacter Rotavirus Giardia Cryptosporidium Alte

08 09 10 11 12 13 14

3 1 1

3. Alte depistări Tabel T62

Specificare Amoebiaza Anchilostoma Ascaris Echinococoza

A B 01 02 03 04

Total pers. examinate 01 609 609 609

din care: pozitive 02 0 0 0

Page 38: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

38

- continuare –

Oxiuraza Strongiloidoza Taenia Toxoplasmoza Trichomoniaza

05 06 07 08 09

4. Examene de bacteriologie, virusologie şi serologie Tabel T63

Specificare

To

tal

din care:

Febra tifoidă şi paratifoidă A şi B Toxiinfecţii alimentare

R W

idal

Hem

ocu

lt. M

edu

locu

lt.

Bili

cultu

ri

Co

pro

cultu

ri,

uro

cultu

ri

Pro

d.

pat

olo

g.

(vo

mis

men

te,

cultu

ri e

tc.)

Pro

du

se a

limen

tare

Culturi pozitive

Sal

mo

nel

e

Sta

filo

coci

en

tero

toxi

ci,

coag

ul.

Po

z.

Alţ

i ger

men

i

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Număr examene

Total 01 3617 455 5 41 17

Pozitiv 02 82 10 3

din

car

e: Pt.investig.

focarelor

Total 03 104 5 41 17

Pozitiv 04 23 10 3

Pt.diag. bolnav. susp.

Total 05 877 14 5

Pozitiv 06 28

- continuare -

din care:

Alte

sal

mo

nel

e fă

ră t

oxa

lim

Diz

ente

rie

Dift

erie

Scarlatină Tuse convulsivă

Bru

celo

za

Lep

tosp

iro

za

Men

ing

. m

enin

go

coci

Infecţii cu coli patogeni

Cu

lturi

Co

pro

cultu

ri

Cu

lturi

Cu

lturi

AS

LO

Cu

lturi

Ser

olo

gic

e

Ser

olo

gic

e

Ser

olo

gic

e

Cu

lturi

Cu

lturi

Imu

no

flu-

ore

scenţă

Co

pro

cultu

ri

p

t. vi

bri

on

ii h

ole

rei

B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

01 455 455 342 14

02 33

03 21

04 0

05 85 14

06 5

Page 39: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

39

- continuare -

din care:

Malarie

Exa

men

e co

pro

-p

araz

itolo

gic

e

An

tibio

gra

me

Investigare epidemiologică a infecţiilor nosocomiale

Hepatita virală

Picăt

ură

g

roasă

Ste

riliz

are

(pro

c. d

e st

erili

zare

)

Ste

rilit

ate

(in

str.

şi o

b.

ster

iliza

te)

Co

nd

. d

e ig

. (a

ero

mic

roflo

-ra,

su

pra

f.et

c.) Serologie

Ac

HB

s

Ac

tota

li H

CV

Ag

HB

s

IgM

HA

V

IgM

HB

c

IgM

HC

V

B 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

01 1 605 33 82 370 36 34 15

02 1 4 3 2 11

03 7 13

04 10

05 1 3 26 36 34 2

06 1 1 3 2 1

- continuare –

din care:

Sifilis Gonoree Chlamydia HIV

Alte

VD

RL

RP

R

TP

HA

IgM

Mic

rosc

op

ie

dire

ctă

Exa

men

m

icro

sco

pic

Cu

ltură

An

tibio

gra

Cu

ltură

Ser

olo

gie

Ser

olo

gie

B 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

01 171 4 482

02 5 3 7

03 0

04 0

05 171 4 482

06 5 3 7

5. Activit ăţi de chimioprofilaxie Tabel T60

Specificare R Angină streptococică Antrax Difterie Dizenterie A B 01 02 03 04

Nr. persoane, din care: 01 0 0 0 0

0- 14 ani 02

15 + 03

- continuare -

Holera Malarie Sifilis TBC Tuse convulsivă 05 06 07 08 09

0 0 0 0 0

Page 40: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

40

6. Imunizarea populaţiei Vaccinări, rapeluri

Tabel 41

Mediul Vârsta (ani)

Rân

d

Total Anti- haemophilus influenzae tip B

Antiama-rilice

Antigripale

V R V (3 doze) R V V A B C 01 02 03 04 05 06

Total general 01 22194 9140 3481 143 0 2500

Total urban 02 11054 3984 1512 49 0 1584

din care: grupe de

vîrstă

0 - 2 ani 03 9405 1490 1512 49

3 - 4 ani 04 0 0

5 - 14 ani 05 65 2460

15 ani şi peste, din care: 06 1584 34 1584

gravide 07 0 34

Total rural 08 11140 5156 1969 94 0 916

din care: grupe de

vîrstă

0 - 2 ani 09 10142 1962 1969 94

3 - 4 ani 10 0 0

5 - 14 ani 11 82 3173

15 ani şi peste, din care: 12 916 21 916

gravide 13 0 21

- continuare –

Rân

d

Antihepatita A Antihepatită B Antiholeric Antipoliomielitice

V. PI

V (DI) R (DII) V (3 doze) R V (DI) R (DII) V (3 doze) R (4 doze) R (5 doze) C 07 08 09 10 11 12 13 14 15

01 147 0 3481 0 0 0 3481 1845 5633

02 65 0 1512 0 0 0 1512 815 2460

03 1512 1512 815

04

05 65 2460

06

07

08 82 0 1969 0 0 0 1969 1030 3173

1969 1969 1030

09

10 82 3173

11

12

13

Page 41: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

41

- continuare -

Rân

d Antitetanice Antitifoidice BCG

V R V R V R C 16 17 18 19 20 21

01 0 55 0 0 2697 0

02 0 34 0 0 2031 0

03 2031

04

05

06 34

07 34

08 0 21 0 0 666 0

09 666

10

11

12 21

13 21

- continuare -

Rân

d Diftero-tetanice (dT) Diftero-tetano-pertusis ROR Alte

V R V (3 doze) R (4 doze) R (5 doze) V (DI) R (DII) V R

C 22 23 24 25 26 27 28 29 30

01 0 0 3481 1464 0 2926 0 0 0

02 0 0 1512 626 0 1326 0 0 0

03 1512 626 1326

04

05

06

07

08 0 0 1969 838 0 1600 0 0 0

09 1969 838 0 1600

10

11

12

13

Page 42: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

42

7. Determinări şi analize ale factorilor de mediu Tabel T64

Specificare Total probe din care: pozitive

Număr determinări efectuate Fizico- chimice

din care: pozitive

Biologice din care: pozitive

A B 01 02 03 04 05 06

Ape potabile 01 557 106 3662 318

Alte ape 02 52 2 451 2

Aer, depuneri atmosferice 03 52 0 52

Sol, reziduri solide 04

Suprafeţe contaminate 05

Produse vegetale, plante 06

Microclimat 07

Iluminat, zgomot, trepidaţii 08

Alte probe 09

- continuare -

Număr determinări efectuate

Microbiologice din care: pozitive Radio-dozimetrice din care: pozitive Radio- chimice din care: pozitive B 07 08 09 10 11 12

01 532 260

02 133 30

03

04

05

06

07

08

09

8. Analize de alimente

Tabel T65

Specificare

Total probe Număr determinări efectuate Alimente scoase din consum (kg/l)

Recoltate (investigate)

din care: necoresp.

Fizico-chimice şi toxicol.

Radio chimice

Micro-biologice

A B 01 02 03 04 05 06

Lapte şi derivate 01 51 15 132 90 0

Carne, peşte şi derivate 02 103 3 206 66

Conserve sterilizate 03

Alte produse alimentare 04 611 32 1800 1515

Adjuvanţi 05

Ambalaje,utilaje, teste de salub.

06 46 120

Page 43: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

43

9. Alimentaţia ratională în unităţi Tabel T66

Număr colectivităţi anchetate (cantine, cantine restaurant)

din care, cu raţia:

Hipocalorică Hiperglucidică Hipoproteică Alte abateri A B 01 02 03 04

Cantine restaurant 01

Cantine şcolare 02

Cantine studenţeşti 03

Alte 04

10. Igiena copiilor şi tinerilor Tabel T67

Specificare Nr.controale efectuate Total

determinări de laborator

Măsuri luate

Total din care în: internate, cămine, tabere Amenzi

Suspendări, închideri

A B 01 02 03 04 05

Creşe 01

Unităţi de învăţămînt 02

Unităţi sezoniere 03

Tabere 04

11. Starea de sănătate a copiilor şi tinerilor Tabel T68

Specificare Nr. clase

cuprinse în acţiuni

Nr. persoane examinate

din care:

Somatometric Fiziologic Psihologic

A B 01 02 03 04 05

Total 01

12. Îmbolnăviri produse prin alimente Tabel T69

Specificare Focare (minimum 2 cazuri)

În colectivităţi (inclusiv cele din unit. de alim. publ.)

Familiale (inclusiv cazurile sporadice)

A B 01 02

To

xiin

fecţ

ii al

imen

tare

Total focare, din care: 01 2 3

- investigate microbiologic 02 2 3

Total îmbolnăviri 03 20 16

Into

xicaţii

al

imen

tare

Total focare, din care: 04 0 0

- investigate microbiologic 05 0 0

Total îmbolnăviri 06 0 0

13. Autorizaţii sanitare de funcţionare Tabel T71

Specificare Număr autorizaţii sanitare

Obiective în evidenţă fără autorizaţie sanitară

Nou eliberate şi revizuite

Refuzate Total Parţial

A B 01 02 03 04

Obiective alimentare 01

Alte obiective 02

Page 44: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

44

14. Condiţii deosebite de muncă din întreprinderi

14.1 Evidenţa angajaţilor Tabel T72

Specificare Nr.mediu scriptic angajaţi Nr. angajaţi expuşi

A 01 02

Total 85277 61418

14.2 Angajaţi expuşi la pulberi Tabel T73

Specificare Pulberi

silicogene Azbest (total)

Cărbune Ciment Pulberi textile (bumbac, in,

lână, cânepă etc

Pulberi organice sensibile şi iritante (ricin, făină, tutun,

lemn etc)

Alte pulberi

A 01 02 03 04 05 06 07

Total 3286 44 148 694 10765 9585 4916

14.3 Angajaţi expuşi la noxe chimice Tabel T75

Specificare Plumb şi compuşi

Mercur şi compuşi

Crom şi compuşi

Alte metale,

metaloizi şi compuşi

Benzen şi compuşi

Al ţi solvenţi organici

Nitro şi amino

derivaţi şi hidrocarburi

Sulfura de carbon

A 01 02 03 04 05 06 07 08

Total 359 11 205 593 1233 3386 187 0

- continuare -

Al ţi compuşi organici

Hidrogen sulfurat

Gaze şi vapori iritanţi

Oxid de carbon

Compuşi cianici

Pesticide Alte noxe chimice

Noxe iritante sau

alergizante ale pielii 09 10 11 12 13 14 15 16

760 65 5811 4598 38 252 578 8263

14.4 Angajaţi expuşi la noxe fizice şi biologice Tabel T29

Sp

ecifi

care

Mic

rocl

imat

ca

ld

Mic

rocl

imat

re

ce

Zg

om

ot

Vib

raţii

Su

pra

solic

itare

lo

com

oto

rie

Su

pra

solic

itare

vi

zuală

Su

pra

solic

itare

a

lari

ng

elu

i

Su

pra

solic

itare

n

euro

psi

hică

Ag

. p

ato

gen

i b

iolo

gic

i

Mu

nca

la

înălţim

e

Rad

iaţii

ion

izan

te

Rad

iaţii

ultr

avio

lete

Câm

pu

ri e

lect

rom

ag

ne

tice

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

T 2847 998 27499 25935 13794 13253 4602 7666 4528 3791 146 2037

14.5 Angajaţi expuşi la substanţe sau cauze potenţial cancerigene din industrie Tabel T76

Substanţe sau cauze potential cancerigene

Total Amino-bifenil

Arsen şi compuşi

Azbest Benzen Benzidină

A B 01 02 03 04 05 06 Total angajaţi expuşi 01 540 0 0 0 31 31

Persoane controlate 02 508 0 0 0 31 20

Cazuri depistate 03 0 0 0 0 0 0

- continuare -

Bisclorme-

tirel şi cloro-metil etil eter

Crom hexavalent şi

compuşi

Clorură de vinil

Gudron şi smoală

Naftil-amină (beta naftil-

amină)

Nichel şi compuşi de

nichel

Radiaţii ionizante

Talc cu conţinut în

fibră de azbest

B 07 08 09 10 11 12 13 14 01 0 34 0 272 0 26 146 0

02 0 30 0 261 0 20 146 0

03 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 45: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

45

15. Laboratorul pentru Salmonella Tabel T79

Specificare

Total cazuri de Salmo-nella

Izbucniri epidemice Cazuri sporadice

Decese Număr focare

Număr cazuri în focare

Total Bolnavi Purtători Total

Confirmate bacteriologic

Stabilite prin

anchetă A 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Total 0 0 0

- continuare -

Vehicul Apa

Carne Lapte Ouă

Alte

pro

du

se

alim

en

tare

cu

sp

eci

fica

re

Ust

en

sile

din

u

nităţi

a

lime

nta

re

Po

tab

ilă

De

sup

rafaţă

Rez

idu

ală

Carne Derivate Lapte Derivate Ouă Derivate

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

16. Activitatea antirabică Tabel T80

Specificare

Nr.

per

soan

e co

nsu

ltate

Nr.pers. intrate

în tratam.

în perioa-da rap.

Repartizarea pers. intrate în tratam.

(col.2), muşcate sau infectate de diverse

animale la care turbarea s-a

confirmat prin:

Infecţia cu virus de stradă

a fost:

Nei

nfe

ctaţi

Nr.

foca

re d

e tu

rbar

e cu

no

scu

te d

e ca

bin

etu

l an

tirab

ic

Complicaţii după tratament antirabic

După vaccin După ser

To

tal

Exa

men

la

bo

rato

r

Exa

men

cl

inic

Sig

ură

Pro

bab

ilă

To

tal

com

plic

aţii

din

car

e:

ner

voas

e

Ser

a

na

fila

ctic

Bo

ala

seru

lui

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Total 361 141 141 141

B. Controlul în sănătate publică Tabel T70

Categoria de probleme pentru care se efectuează controlul sanitar

Nr. controale efectuate Măsuri luate:

Nr. amenzi aplicate Limitatrea sau

suspendarea activităţii A B 01 02 03

Prev. şi comb. bolii transmisibile 01 243 2 0

Alimentarea cu apă potabilă 02 553 0 0

Impurificarea aerului 03

Impurificarea solului 04

Cazarea colectivă (adulţi) 05 43 0 0

Igiena alimentatră 06 1224 2 0

Profilax. infecţ. intraspitaliceşti 07 3 0 1

Protec. contra radiaţiilor ionizante 08

VIII. RE ŢEAUA ŞI ACTIVITATEA FARMACEUTIC Ă

Tabel T84

Specificare Farmacii existente la 31 decembrie

Puncte de lucru farmaceutice Total

Cu orar de funcţionare Semi-permanent Normal

A B 01 02 03 04

Total 01 4 0 4 3

Urban 02 4 4 2

Rural 03 0 0 1

Page 46: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

46

IX. EVIDEN ŢA PERSONALULUI SANITAR SUPERIOR, MEDIU SI AUXILIAR LA 31.XII.

Tabel T87

Categorii de personal muncitor sanitar R

ând

Tot

al

din

ca

re:

fem

ei Repartizarea personalului sanitar mediu din col.1 pe unităţi

Sp

itale

a)

Lab

ora

toar

e m

ed.a

le s

pit.

San

ato

rii t

bc

Pre

vent

orii

San

at..n

evro

ze

sau

neu

rops

ih.

Un

ităţi

am

bula

torii

b)

Un

it. s

anit.

b

aln

eare

c)

Cab

. med

. de

fam

ilie d

in

urba

n

Cab

. med

. de

fam

ilie d

in

rura

l

Cab

. m

ed.

şco

lare

şi

stu

denţeşt

i

Dis

pen

sare

T

BC

Cen

tre/

lab

. d

e să

năta

te

min

tală

Far

mac

ii/pu

ncte

de

lucr

u al

e fa

rmac

iilor

CT

S

MS

, D

SP

, d)

INS

P

Sal

vare

e)

Inst

itute

de

med

. le

gală

Alte

un

ităţi

f)

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Total pers. cu studii superioare 01 821 600 576 60 0 0 0 40 0 8 19 0 7 8 6 9 45 43 0 0

Medici din care: 02 352 206 262 28 0 0 0 20 0 3 17 0 4 3 0 1 4 10 0 0

- Medici de familie 03 22 13 1 3 17 1

- Rezidenţi 04 78 47 60 9 7 1 1

Dentişti din care: 05 8 2 5 2 1

- Rezidenţi 06 0 0

Farmacişti din care: 07 5 4 5

- Rezidenţi 08 0 0

Fiziokinetoterapeuţi, din care: 09 8 4 2 6

- fizioterapeuţi 10 0 0

Asistenţi med. cu studii sup, din care: 11 297 272 231 12 14 3 2 1 6 4 24

- asist. med. obst.-ginec.(moaşe) 12 8 8 8

Alt personal sanitar superior g) 13 52 39 11 18 3 1 19

Alt personal cu studii superioare h) 14 99 73 72 1 17 9

Total personal mediu sanitar 15 823 742 593 76 0 0 0 39 0 5 22 0 10 5 18 8 6 41 0 0

Total asistenţi medicali, surori 16 767 694 552 72 0 0 0 34 0 5 22 0 9 5 18 8 6 36 0 0

Du

pă s

pec

ialităţi

Medicale 17 557 498 434 21 27 4 17 5 5 8 36

Pediatrie 18 44 44 34 4 1 5

Obst.-ginec. (moaşe) 19 57 57 55 2

Igienă 20 11 5 6 5

Radiologie 21 21 18 6 11 4

Baln.fiziot. şi rec.medicală 22 3 3 3

Dietetică 23 1 1 1

Nutriţie şi diabet 24 0 0

Stomatologie 25 0 0

Page 47: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

47

- continuare –

Categorii de personal muncitor sanitar R

ând

Tot

al

din

ca

re:

fem

ei Repartizarea personalului sanitar mediu din col.1 pe unităţi

Sp

itale

a)

Lab

ora

toar

e m

ed.a

le s

pit.

San

ato

rii t

bc

Pre

vent

orii

San

at..n

evro

ze

sau

neu

rops

ih.

Un

ităţi

am

bula

torii

b)

Un

it. s

anit.

b

aln

eare

c)

Cab

. med

. de

fam

ilie d

in

urba

n

Cab

. med

. de

fam

ilie d

in

rura

l

Cab

. m

ed.

şco

lare

şi

stu

denţeşt

i

Dis

pen

sare

T

BC

Cen

tre/

lab

. d

e să

năta

te

min

tală

Far

mac

ii/pu

ncte

de

lucr

u al

e fa

rmac

iilor

CT

S

MS

, D

SP

, d)

INS

P

Sal

vare

e)

Inst

itute

de

med

. le

gală

Alte

un

ităţi

f)

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Du

pă s

pec

ialităţi

Urgenţe medico- chirurgicale 26 0 0

Fiziokinetoterapeuţi,din care: 27 14 9 8 5 1

- fizioterapeuţi 28 0 0

Ocrotire 29 4 4 4

Laboranţi biologie clinică 30 33 33 32 1

Laboranţi anat.-patologică 31 4 4 4

Farmacie 32 18 18 18

Al ţi asistenţi 33 0 0

Registratori medicali 34 40 39 25 4 5 1 5

Statisticieni medicali 35 6 6 6

Te

hn

icie

ni Dentari 36 0 0

Opticieni 37 0 0

Utilaje medicale 38 2 0 2

Protezare 39 0 0

Alte

Droghişti 40 0 0

Gipsari 41 0 0

Maseuri 42 4 3 4

Autopsieri 43 4 0 4

Instructori c.f.m. 44 0 0

Instructori educaţie 45 0 0

Dentişti (studii medii) 46 0 0

Total personal auxiliar sanitar 47 624 511 537 10 11 3 1 2 1 59

Muncitori 48 139 48 132 4 3

Personal de servire 49 26 4 26

Personal din aparatul funcţional 50 39 24 33 4 2

a) Se include numai personalul care deserveşte bolnavii spitalizaţi: spitale, institute şi centre medicale cu paturi şi centre de sănătate de spital b) Policlinici cu plată, centre de diagnostic şi tratament, centre medicale de specialitate, ambulatorii de specialitate, ambulatorii integrate spitalelor, cabinete de specialitate şi stomatologice, care funcţionează în fostele policlinici, dispensare medicale teritoriale (rural), laboratoare de tehnică dentară şi centrele de sănătate de staţionar. c) Sanatorii balneare, unităţi ambulatorii balneare, dispensare medicale balneare d) La coloana 17 se va raporta şi personalul din laboratoerele din DSP e) Salvare, SMURD f) Se include personalul din institutele de cercetare fără paturi şi altele necuprinse anterior g) biologi, chimişti, logopezi, psihologi, profesori c.f.m. etc. h) economişti, jurişti, ingineri, asistenţi sociali etc.

Page 48: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

48

X. UNITĂŢI SANITARE (MS, DSP, Administra ţia Locală şi Spit. ELIAS)

1. Număr unit ăţi Tabel T88

Specificare Total Urban Rural Specificare Total Urban Rural

A B 01 02 03 A B 01 02 03

S P

I T

A L

E

Total 01 4 4

Dis

pen

sare

med

.

Total, din care: 28 4 4 0

din

car

e:

Pediatrie 02 0

antituberculoase 29 4 4

Obst.-ginecologie 03 0

teritoriale 30 0

Materno-infantile 04 0

Cab. medicale scolare 31 0

Antituberculoase 05 1 1

Cab. medicale studenţeşti 32 0

Derm.-venerice 06 0

Total cab. stomatologice (în unităţile publice şi în comodat), din care:

33

7 5 2 Infecţioase 07

0

Psihiatrie 08 0

- în şcoli şi facultăţi 34 0

Centre de sănătate 09 0

- în unităţi publice 35 0

Sanatorii antituberculoase 10 0

- în comodat 36 7 5 2

Sanatorii balneoclimaterice 11 0

Unităţi de lucru stomat Total - din care:

37 7 5 2

Preventorii pt. copii (0–14 ani) 12 0

- în şcoli şi facultăţi 38 0

Centre/lab. de sănătate mintală

Adulţi (15 ani +) 13 1 1

Lab. de tehnică dentară 39

0

Copii (0–14 ani) 14 0

Institute de med. legală 40

0

Staţion. în centre/lab. de sănătate mintală

Adulţi (15 ani +) 15 0

Direcţia de sănăt. publică 41 1 1

Copii (0–14 ani) 16 0

Cabinete medicale sanitarede port şi frontieră

42 0

Institute şi instituții fără paturi

17

0

C.T.S. 43

1 1

Depozite farmaceutice 18 0

Servicii jud.de ambulanţă 44 1 1

Policlinici balneare 19 0

Staţii de ambulanţă 45 3 3

Policlinici cu plată 20 0

Farmacii cu circuit închis 46 4 4

Centre de diagnostic şi trat. 21 0

Nr. lab. de hemodializă 47 0

Centre med.de specialitate 22 0

Nr. staţii de hemodializă 48 1 1

Ambulatorii de specialitate 23 0

Nr. centre de hemodializă 49 0

Ambulatorii de spital 24 4 4

Nr. aparate de hemodializă 50 4 4

Cabinete medicale de specialitate în comodat

25

0

Sanatorii de nevroze sau de neuropsihiatrie

51

0

Cabinete medicale de stomatologie în comodat

26 7 5 2

Unităţi medico- sociale 52

0

Cabinete medicale de familie în reţeaua publică

27 20 3 17

Page 49: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

49

2. Număr secţii şi compartimente în spitale

Tabel T89

Specificare

Secții în spitale Nr. săli operație în spitale Compartimente*) în spitale

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

A B 01 02 03 01 02 03 01 02 03

TOTAL din care: 01 39 37 2 18 18 0 27 27 0

A.T.I. 02 1 1 0 2 2

Boli infecţioase 03 2 2 0 xxxx xxxx 1 1

Boli profesionale 04 0 0 xxxx xxxx 0

Cardiologie 05 1 1 0 xxxx xxxx 2 2

Chirurgie generală 06 3 3 6 6 0

Chirurgie infantilă 07 1 1 1 1 0

Chirurgie cardiovasculară 08 0 1 1 1 1

Chirurgie toracică 09 0 0 0

Chirurgie toracică -tbc 10 0 0 0

Chirurgie maxilo-facială 11 0 1 1 1 1

Chirurgie plastică şi reparatorie (arşi)

12 1 1 1 1 0

Cronici 13 1 1 0 xxxx xxxx 1 1

Dermato-venerice 14 1 1 0 1 1

Diabet, boli de nutriţie 15 1 1 0 xxxx xxxx 1 1

Endocrinologie 16 0 0 1 1

Imunologie şi alergologie 17 0 0 xxxx xxxx 0

Gastroenterologie 18 1 1 0 2 2

Geriatrie şi gerontologie 19 0 0 xxxx xxxx 0

Ginecologie 20 0 0 0

Hematologie 21 0 0 xxxx xxxx 0

Medicină generală 22 0 0 xxxx xxxx 0

Medicină fizică şi balneologie 23 1 1 0 xxxx xxxx 2 2

Medicină internă 24 4 4 0 xxxx xxxx 0

Page 50: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

50 *) Se vor înscrie compartimentele (aprobate de M.S.) cu paturi din spitale şi din secţiile exterioare spitaliceşti, care, din cauza numărului mic de paturi, nu sunt organizate ca secţii de spital. - continuare -

Specificare

Secții în spitale Nr. săli operație în spitale Compartimente*) în spitale

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Nefrologie 25 0 0 xxxx xxxx 1 1

Neurochirurgie 26 0 0

0

Neurologie 27 1 1 0 xxxx xxxx 2 2

Neonatologie şi prematuri 28 1 1 0 xxxx xxxx 2 2

Obstetrică 29 0 0

0

Obstetrică-ginecologie 30 3 3 3 3

0

Oftalmologie 31 1 1 0

0

Oncologie medicală 32 1 1 0 xxxx xxxx 0

O.R.L. 33 1 1 1 1

0

Ortopedie şi traumatologie 34 1 1 3 3

2 2

Pediatrie 35 4 4 0 xxxx xxxx 0

Pneumologie 36 2 1 1 0 xxxx xxxx 1 1

Pneumologie -tbc 37 2 1 1 0 xxxx xxxx 0

Psihiatrie 38 1 1 0 xxxx xxxx 1 1

Psihiatrie acuţi 39 1 1 0 xxxx xxxx 0

Psihiatrie cronici 40 1 1 0 xxxx xxxx 1 1

Recuperare medicală 41 0 0 xxxx xxxx 0

Rec. neuro-psiho-motorie 42 0 0 xxxx xxxx 0

Recuperare pediatrică 43 0 0 xxxx xxxx 0

Reumatologie 44 0 0 xxxx xxxx 0

Tbc osteoarticular 45 0 0 xxxx xxxx 0

Toxicologie 46 0 0 xxxx xxxx 0

Urologie 47 1 1 1 1

1 1

Alte 48 0 0

1 1

Page 51: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

51

3. Număr cabinete de consultaţie de tip ambulator funcționale pe specialităţi

4. Laboratoare medicale

Tabel T90 Tabel T91

Specificare Total Urban Rural Specificare Total Urban Rural

A B 01 02 03 A B 01 02 03

Total, din care: 01 53 53 0

Total, din care: 01 24 22 2

Alergologie şi imunologie 02 1 1 Analize medicale, din care: 02 7 6 1

Boli infecţiose 03 1 1 - Biochimie 03 6 6

Cardiologie 04 3 3 - Hematologie 04 6 6

Chirurgie 05 4 4 - Alergologie şi imunologie 05 3 3

Dermato-venerologie 06 3 3 - Microbiologie, din care: 06 6 5 1

Diabet, nutriţie şi boli metab. 07 1 1 - bacteriologie 07 4 4

Endocrinologie 08 1 1 - bacteriologie BK 08 2 1 1

Gastroenterologie 09 2 2 - virusologie 09 2 2

Geriatrie şi gerontologie 10 0 0 - micologie 10 3 3

Hematologie 11 0 0 - parazitologie 11 4 4

Medicina generală 12 0 0 - Diagnostic molecular 12 0 0

Medicina internă 13 5 5 - Genetică 13 0 0

Medicina muncii 14 0 0 - Toxicologie 14 0 0

Medicina sportivă 15 1 1 Anatomie patologică, din care: 15 2 2

Nefrologie 16 1 1 - Histopatologie 16 1 1

Neurologie 17 2 2 - Citologie 17 1 1

Obstetrică-ginecologie 18 3 3 - Prosectura 18 2 2

Oftalmologie 19 2 2 Diagnostic cu ultrasunete 19 0 0

Oncologie 20 1 1 Explorări func ţionale 20 2 2

Ortopedie şi traumatologie 21 3 3 Medicină nucleară 21 0 0

O.R.L. 22 3 3 Radiologie şi imagistică medicală 22 6 5 1

Pediatrie 23 5 5 Radioterapie 23 0 0

Planificare familială 24 1 1 Recup., med. fizică şi balneologie 24 2 2

Pneumologie 25 1 1 Alte 25 5 5

Psihiatrie 26 4 4

Reumatologie 27 0 0 5. Laboratoare ce aparţin de DSP şi CTS

Recuperare med.fiz.şi balneo 28 3 3 Tabel T92

Recup. neuro-psiho-motorie 29 0 0 Specificare Total Urban Rural

Urologie 30 2 2 A B 01 02 03

Stomatologie 31 0 0 Total, din care: 01 2 2 0

Alte specialităţi 32 0 0 Igiena radiaţiilor 02 0 0

33

Diagnostic şi investigare în sănătate publică, din care:

03 2 2

34 - Microbiologie 04 1 1

35 - Toxicologie/ chimie 05 1 1

36 CTS 06 2 2

Page 52: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

52

XI. NOTĂ METODOLOGIC Ă

Sinteza (cod 18-1-40 A) se completează de către Serviciul de informatică şi biostatistică al Direcţiei de Sănătate Publică, pe baza dărilor de seamă statistice și a centralizatoarelor transmise de unităţile sanitare.

Ea serveşte la informarea Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene şi a organelor interesate, constituind tabloul sintetic al stării de sănătate şi al activităţii unităţilor sanitare (rețeaua Ministerului Sănătății, Administrației Locale și Academiei Române) din judeţ.

Pe baza sintezei se elaborează darea de seamă explicativă (analiza anuală de bilanţ) a Direcţiei de Sănătate Publică.

În sinteză se vor centraliza şi datele din dările de seamă ale unităţilor subordonate direct Ministerului Sănătăţii și Academiei Române.

Un exemplar din sinteză se înaintează, pentru verificare, Centrului Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică.

Atenţie! 1- La capitolul IV, pct.1“Mişcarea bolnavilor în spitale”, pct.4 “Cheltuieli realizate” şi pct.5

“Indicatori de eficienţă ai spitalului”, sunt utilizate denumirile secţiilor conform ordinului MS Nr. 457/2.07.2001, privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice ale unităţilor sanitare în România. Următoarele denumiri de secţii sunt prinse în alte secţii, după cum urmează: - boli parazitare – în boli infecţioase - chirurgie şi ortopedie pediatrică - în chirurgie pediatrică - chirurgie cardiacă şi a vaselor mari – în chirurgie cardio-vasculară - chirurgie vasculară – în chirurgie generală - radioterapie – în oncologie - pediatrie cronici - în pediatrie - nevroze – în psihiatrie - psihiatrie copii – în psihiatrie acuţi - neuropsihiatrie - în psihiatrie.

DIRECTOR EXECUTIV,

DR. DAN LAURENŢIU COJOC

Page 53: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

53 OBSEVAŢII _____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Page 54: MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA Ţ Ă Ş Ă...MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II CENTRUL NA ŢIONAL DE STATISTIC Ă ŞI INFORMATIC Ă ÎN S ĂNĂTATE PUBLIC Ă S I N T E Z A ST ĂRII

54 _____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________