milovan glišić podvala

Download Milovan Glišić Podvala

Post on 24-Sep-2015

78 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podvala, Milovan Glisic

TRANSCRIPT

 • Milovan Glii

  PODVALA

  KOMEDIJA U PET INOVA A DEVET SLIKA

  OSOBE

  VULE, advokatSRETEN, trgovacVULE PUPAVACNEA, privatni advokat"IVAN, seljakUITELJ RANKO, njegov bratPETKO, pomonikVIDAK, pisarDRAGI, mehanski momakPUJA, pandurSMILJA, ena SRETENovaMILKA, njena pastorkaSTANA, tetka NeinaDRAGA, njena kiNERA, udovica

  Pandur. Bonjak noar. Varoani i varoanke.Seljaci i seljanke. Svirai.

  Dogaa se u Srbiji

  Prvi in kod Stane u varoi i kod Pupavca uselu. Drugi in, posle dve godine, kod Stane i kodIVANa. Trei in, posle etiri meseca, u mehaniKod konkurencije" i kod Stane. etvrti in kodSRETENa i pred mehanom na ulici. Peti in kodSRETENa.

  Ovo mi je prvi rad ovake sorte.

  Trudio sam se da iznesem to vernije nacrtanetipove kakvih i danas ima po naim palankama...

  Jesam li ih dobro nacrtao -- to mogu presuditisamo oni ljudi, to su poznati s naim palanakimivotom. Sud onih ljudi to jedva po uvenju znajuda u nas ima nekakvih privatnih" advokata, seoskihduandija i prostodunih seljaka, moe biti samosmean, a nikad merodavan.

  to se pak tie dramskih pravila, po kojima seobino mere i ocenjivaju odaki radovi, -- nisam tolikodrzak da reem: da je ova moja komedija ba savrenai bez ikakve zamerke.

  Mogu se pohvaliti, bez zazora, da je Podvalaprikazikana do sad devet puta na naoj pozornicii da je kua svakad bila puna publike.

 • Bila bi grehota kad ne bih ovde zahvalio svimalanovima naeg i mukog i enskog glumakog osobljana njihovoj usrdnoj volji i ljubavi s kojom su svakadprikazivali svoje uloge u mojoj komediji. Njihova imenaispisana su napred pored dotinih osoba.

  Red je da zahvalim i Matici srpskoj to mi jePodvalu nagradila iz fonda Jovana Nake sa stotinuforinata.

  Radovau se ako ova moja komedija bude i ovakou knjizi primljena onako kako je ve primljena nanaoj pozornici.

  20. septembra 1885.

  M.. Glii

  PRVI IN

  PRVA SLIKA: PRIVATNI ADVOKAT

  U Varoi kod Stane. Skromna palanaka soba. Vratau zaelju i levo. Desno prozor. Blie prozoru prostetvrtast sto, zastrt belim aravom. Napredlevo mali minderluk. Slamne stolice. U zaelju o ziduogledalo, iza nje vire dve-tri dosta prljave knjige.

  I

  DRAGA i MILKA (dolaze na vrata u zaelju) .

  DRAGA (poverljivo, smejui se): Noas su nalidve!

  MILKA (radoznalo, smejui se): Oiju ti!... A gde?

  DRAGA: Jednu pod njegovim, a jednu pod njenimprozorom.

  MILKA: Zato li je gospodin PETKO onako ljutiti naburen!

  DRAGA: E?... A gde si ga videla?

  MILKA: Pa maloas -- bio je ovamo kod naekue. Pita ga tata ta mu je; on se samo mrtii veli: Nita, Sreto, nita!... Neto ti odjutrosnisam dobre volje -- nisam, jakako!"

  DRAGA (smejui se): Da mi je znati kako li jesad Neri!... Ona e se iva izesti od muke.

  MILKA (radoznalo): A veli -- dobro su nagreni?

 • DRAGA: Bruka i pokor! Nana kae -- dosad seu ovoj varoi nisu nikad nale takve paskvile.Ne zna se ko je gore nakaraen: da li gospodinPETKO, da li NERA!

  MILKA: Ba volim to su tu torokuu malooinuli! (Radoznalo.) A, bogati, ko ih poturi?

  DRAGA: Nita ne znam! Nana sumnja malo naNeu.

  MILKA: Na Neu! A to bi on?

  DRAGA: ini mi se, neto je kivan na Neru, odneko doba... Barem tako veli nna. Nego hajde daje upitamo; moe biti -- ula je jo togod!

  (Odu brzo na leva vrata, smejui se. Dolazi NEA.Nosi pod pazuhom neka akta, dve sveice zbornika",kalendar; u rukama divit, peskonicu, dve-tri razliite dralje. Namrgoen je i ljutit.)

  II

  NEA, poznije NERA

  NEA: Tako! Od danas NEA advokatie na svojuruku! (Tresne stvari na sto.) Misli VULE -- nahudiomi je! Oho, ne boji se NEA! Ume i on terati parnice!(Kucka prstom u sto.) Tu u namestiti svojukancelariju -- za neko vreme, dok ne otvorim bolju. (Nameta po stolu akta, divit, knjige i ostalo,govorei uza svaku stvar.) Ovo ovde! Ovo tu! A ovoovamo! Tako! (Hoda.) Mene isterati! (Smei se usiljeno.) Misli, marim ja! Navikao se NEA na to odmalena! (Publici.) Eto, kad sam bio jo ai utreoj gimnaziji, prozove me katiketa da govorimlekciju. Kako glasi deseta zapoved?" Meni avo neda mira nego odgovorim: Ne poelaj eni iskrenjagotvojego, ni raba jego, ni vola jego, ni rabadiju jego".Katiketa skoi kao smuen pa me tui upravitelju.Mene na ispit, pa isteraj na svagda iz sviju zavoda"-- to sam hulio veru". Ja onda ne imadnem kudnego odem na Ub, te se nekako proturim u optinu.Postanem praktikant i dobijem pedeset talira plate.Posle moli se, moli -- te jedva dobijem praktikantsko mesto u abakom okrunom sudu. Odredeme u arkivu da sklapam fascikule. Arkivar beeneki Joca pisar, na moju pakost -- grbav; imaae,siromah, konjtak! Jedanput, kad se pustismo iz kan-celarije, meni avo ne dade s mirom nego pokaemprstom Jocinu grbu i anem drugovima: Eno gaodnese na leima fascikulu!" On to dou pa metui. Mene na odgovor to sam oporoavao pretpostavljenog", pa -- napolje! Ja onda -- kud u i tau -- doem ovamo i stanem za pisara kod toga

 • advokata Vula. Sve godine prepisivao sam mu tubei apelate... bez pogreke, bez jedne krmae! (Jetko.) Pa ipak me otera -- sad, maloas! (Prie stolu irazgleda stvari.) O, ba mi siromano izgleda kancelarija! Da mi je barem jo kakva knjiga. (Razgledapo sobi i smotri knjige za ogledalom.) Gle, evo ovde! (Uzima i zagleda.) Sanovnik s rodanikom i trepetnikom". Daj amo i Sanovnik" -- nek je vie. (Mee na sto i zagleda redom ostale knjige.) Proroica"... Maioniar"... Labirint enskog lukavstva"... Dete rastavljenih, roman po engleskom"...Vrlo dobro! Vidi se da ima u kui pismenog enskinja! Daj i to Dete" ovamo... ne ite hleba --nek je vie! Ali opet je malo! (Razgleda po sobi,seti se.) Ha, sad znam! Video sam gore na tavanudva tevtera moga pokojnog tee; zapisivao je u njihveresiju -- dok je bio iv i drao bakalnicu. Onie, taman kako valja, popuniti ovaj sto... Daj amo itevtere!

  (Ode brzo na leva brata. Mala pauza. Dolazi NERAna vrata u zaelju; izgleda ljutita; osvre seuznemireno po sobi.)

  NERA: Gle, pa nema ga! VULE mi ree da ga jejutros oterao i da u ga jamano nai ovde... Eudna nesretnika, boe moj! On mene da obruka!Mene da metne u paskvilu!

  (Vraa se NEA s ova delika tevtera.)

  NEA (ne videi Neru, mee tevtere na sto):Tako! Sad je ve nalik na kancelariju.

  NERA (uzdravajui se): A je li ti, more Neo!

  NEA (trgne se, malo zauen): ta? Gde! A otkudti tu?

  NERA: Zar ti nikog ne nae da obruka negomene, a?

  NEA (bajagi ne razume): Ja? Bog s tobom, Nero!

  NERA: Nemoj se tu iuavati, nemoj! Bajagi nezna. (Trgne ljutito iz tapa hartiju i prui mupod nos.) A ova paskvila to se noas nala podmojim prozorom? Zar sam to zasluila od tebe?

  NEA (tobo zaudi se): Paskvila? (Uzme hartiju.) Pod tvojim prozorom... noas se nala! Nita ne znam! (Gleda hartiju, za se.) Morau odsadbolje izvrtati rukopis! (Glasno, smeei se.) taje tebi, Nero! Ovo ja nisam pisao!

  NERA: Bajagi to nije tvoj rukopis!

 • NEA: Kakav rukopis! (Uzme jednu hartiju sastola.) Ovo je moj rukopis! (Podnosi joj obe hartijeda vidi.) Vidi li da nije nimalo nalik.

  NERA (u sumnji): Ta vidim... Zaista -- sasvimdruga ruka ovde, a druga ovde...

  NEA (ostavlja hartiju na sto): Eto! Samo mebedi za praboga! (Smeei se.) A otkud tebi ovapaskvila? Jesi li je ti nala?

  NERA: Dao mi je maloas gospodin PETKO. (NEAse malo namrti.) Nala se jedna i pod njegovimprozorom; eno je u njegovom depu. I onu mi je pokazivao. On veli -- niko ih drugi nije poturio nego ti!

  NEA (ljutito): Gospodin PETKO lae! (S prekorom.) I ti, Nero, tako! Veruje njemu vie negomeni? Valjda ti je PETKO prei nego ja? (Zajedljivo.) Dabome! On je gospodin pomonik... a NEA golaver, advokatski pisari, a od jutros nije ni to!

  NERA (brzo): Neo, nemoj me vreati! Zaboga,ta je tebi krivo ako s ovekom progovorim katokoju re?!...

  NEA (zajedljivo): Progovori kato koju re..."A ovamo trkara svaki as njegovoj kui... O, vesva varo zna...

  NERA (brzo): Neo, nemoj me vreati! Neka varo zna ta hoe, a ja znam -- to znam! Ti greiduu, Neo, ako misli togod! Ja znam da siiziao od advokata Vula; znam da e odsad advokatisati na svoju ruku... On mi je kazao. Da ti, nedaj boe, nestane ove Stane, tvoje tetke, ja bih tidrage volje odvojila jednu sobu u mojoj kui danamesti kancelariju... Ja sam tebe svakad pazilai pazim kao svojtu, a ti me kori -- da mi je nekodrugi prei nego ti! To mi je ba krivo, Neo!

  NEA: Ako emo pravo, Nero, zasluila si date korim! Od neko doba okupila si uza svaku re:PETKO, PETKO, gospodin PETKO..." ve ne izbija izusta toga gospodina Petka!

  NERA: E, avo ga odneo i kad je doao ovamo!Eto dajem ti tvrdu re da mu vie neu ni boganazvati! (Namerno okree razgovor.) A, bogati, zatonisi vie pisar kod advokata Vula?

  NEA (namrgodi se malo): Zato to ne mogu vieda se slaem s tim ovekom.

  NERA (smeei se): Ama da ne budu tu krive

 • noanje paskvile?

  NEA: Opet ti? ta je tebi? Kakve paskvile?

  NERA: iv ti ko ti najmiliji, pravo mi kai,jesi li ih ti pisao?

  NEA: Nisam, Nero, tako mi svega na svetu.

  NERA: Ama i ja ne verujem... Ali gospodin PETKOkae...

  NEA (namrgodi se): Lae! Lae gospodin PETKO!

  NERA: Ama kae i advokat VULE...

  NEA: I on lae!

  NERA (slegne ramenima): Onda mora da su obojicaneto kivni na te... Meni je milo kad ti nisi. (Polazei.) A valjda e se uhvatiti ko je... Zbogomostaj, Neo! Valja mi pohitati kui. Imam ti tristaposlova. (Na vratima.) Kad dospe, svrati na kavu!

  (Ode za njom i NEA da je isprati. Dolaze VULEi STANA.)

  III

  STANA i VULE

  STANA (jo s vrata): Jest, prijatelju! Pravoveli -- tu se razvaario! (Pokae na sto.) Enomu knjiga i hartija!

  VULE (smejui se): Pa otvorio ovek svoju kancelariju!

  STANA: Krasno e tu izgledati kad stane dola-ziti svaki avo. Vidim ja da u morati beati odsvoje roene kue.

  VULE (smejui se): A vide li, prijo, kako proepored mene? Ne htede ovek ni boga da mi nazove!I ona namigua NERA ve ga nala... Jamano zbogo