mihai toma fizica atomului

74
Mihai TOMA FIZICA ATOMULUI Facultatea de Fizica www.phys.uaic.ro Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” IASI

Upload: vlad-lazar

Post on 03-Jan-2016

116 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: Mihai TOMA Fizica Atomului

Mihai TOMA

FIZICA ATOMULUI

Facultatea de Fizica www.phys.uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”

IASI

Page 2: Mihai TOMA Fizica Atomului

Cuprins I. Introducere 1. NATURA DISCONTINUĂ A MATERIEI 1.1. Structura corpusculară a substanţei şi a cantităţii de electricitate 1.1.1. Atomul - particulă microscopică complexă 1.1.2. Electronul. Cuantificarea sarcinii electrice. Sarcina specifică. 1.1.3. Cuantificarea sarcinii electrice. Experimentul lui Milikan 1.2.1. Ipoteza cuantelor. Legea de distribuţie a lui Planck 1.2.2. Dovezi experimentale asupra naturii corpusculare a radiaţiei electromagnetice 2. CARACTERUL DISCRET AL STĂRILOR ATOMICE. MODELUL PLANETAR AL ATOMULUI 2.1. Introducere 2.2. Postulatele lui Bohr. Consecinţe 2.3. Diagrama nivelelor energetice. Serii spectrale ale atomului de hidrogen 2.4. Emisia şi absorbţia energiei de către atom. Experimentul lui Frank şi Hertz 3. PROPRIETĂŢILE ONDULATORII ALE PARTICULELOR 3.1. Deficienţele modelului Bohr 3.2. Ipoteza lui de Broglie 3.3. Relaţia de incertitudine a lui Heisenberg 3.4. Confirmarea experimentală a proprietăţilor ondulatorii ale particulelor. Experimentul lui Davisson şi Germer 3.5 Ecuaţia de undă a lui Schrodinger. Semnificaţia fizică a funcţiei de undă. 3.6. Condiţii care se impun funcţiei de undă, Valori proprii şi funcţii proprii. 4. MODELUL CUANTIC ONDULATORIU AL ATOMULUI DE HIDROGEN 4.1. Ecuaţiile funcţiilor de undă radială şi unghiulară 4.2. Soluţiile ecuaţiilor unghiulară şi radială. Interpretarea lor fizică 4.3. Funcţia radială 4.4. Degenerarea nivelelor energetice 4.5 Orbitali electronici. Norul electronic 5. ATOMUL MULTIELECTRONICI 5.1. Pături electronice ale atomilor. Mecanismul completării păturilor şi subpăturilor 5.2. Completarea păturilor şi subpăturilor. Tabelul periodic al elementelor 5.3. Tranziţii între păturile situate în apropierea nucleului. Spectrul caracteristic de raze X. 5.4. Legea lui Moseley 6. STRUCTURA FINĂ A NIVELURILOR ENERGETICE ŞI A LINIILOR SPECTRALE 6.1. Introducere 6.2. Experienţa lui Stern şi Gerlach 6.3. Ipoteza lui Goudsmit şi Uhlembeck. Spinul electronului 6.4. Interacţiunea spin - orbită. Corecţia de structură fină

Page 3: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 4: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 5: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 6: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 7: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 8: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 9: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 10: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 11: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 12: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 13: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 14: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 15: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 16: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 17: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 18: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 19: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 20: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 21: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 22: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 23: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 24: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 25: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 26: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 27: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 28: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 29: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 30: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 31: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 32: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 33: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 34: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 35: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 36: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 37: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 38: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 39: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 40: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 41: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 42: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 43: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 44: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 45: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 46: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 47: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 48: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 49: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 50: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 51: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 52: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 53: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 54: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 55: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 56: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 57: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 58: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 59: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 60: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 61: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 62: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 63: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 64: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 65: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 66: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 67: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 68: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 69: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 70: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 71: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 72: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 73: Mihai TOMA Fizica Atomului
Page 74: Mihai TOMA Fizica Atomului