miejski ośrodek pomocy społecznej w tarnowie

of 13/13
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Post on 29-Jan-2016

54 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn . zm.) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slajd 1

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Tarnowie

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Tarnowie1

Ustawa o pomocy spoecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z pn. zm.)

Pomoc spoeczna jest instytucj polityki spoecznej pastwa, majc na celu umoliwienie osobom i rodzinom przezwycianie trudnych sytuacji yciowych, ktrych nie s one w stanie pokona, wykorzystujc wasne uprawnienia, zasoby i moliwoci.

Pomoc spoeczna wspiera osoby i rodziny w wysikach zmierzajcych do zaspokojenia niezbdnych potrzeb i umoliwia im ycie w warunkach odpowiadajcych godnoci czowieka.

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Tarnowie2Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w TarnowiePomocy spoecznej udziela si osobom i rodzinom w szczeglnoci z powodu:1) ubstwa,2) sieroctwa,3) bezdomnoci,4) bezrobocia,5) niepenosprawnoci,6) dugotrwaej lub cikiej choroby,7) przemocy w rodzinie,7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludmi,8) potrzeby ochrony macierzystwa lub wielodzietnoci,9) bezradnoci w sprawach opiekuczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwadomowego, zwaszcza w rodzinach niepenych lub wielodzietnych,10) braku umiejtnoci w przystosowaniu do ycia modziey opuszczajcej caodobowe placwki opiekuczo-wychowawcze,11) trudnoci w integracji cudzoziemcw, ktrzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodcy lub ochron uzupeniajc,12) trudnoci w przystosowaniu do ycia po zwolnieniu z zakadu karnego,13) alkoholizmu lub narkomanii,14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,15) klski ywioowej lub ekologicznej.Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Tarnowiewiadczeniami z pomocy spoecznej s:

wiadczenia pienine,

2) wiadczenia niepienine.Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w TarnowieDziaania rodowiskowe:

- Piknik rodzinny

5Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w TarnowieW trakcie Pikniku zorganizowano: - zabawy sportowo rekreacyjne oraz zajcia taca/fitness

6Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Tarnowie- malowanie twarzy dzieci,

7Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Tarnowie- prezentacja stroikw,

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Tarnowie- prezentacja sprztu survivalowo biwakowego i militariw,

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w TarnowieWizyty w instytucjach kultury.

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w TarnowieW Hali Widowiskowo - Sportowej TOSiR przy ul. Krupniczej odbya si zabawa Mikoajowa. W zabawie udzia wziy dzieci i ich rodzice. Malowano wsplnie ozdoby choinkowe, piewano i taczono. Na zakoczenie zabawy przyby wity Mikoaj, ktry wszystkim grzecznym dzieciom wrczy upominki.

11Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w TarnowieGdzie szuka pomocy, kogo zawiadomi:

Telefon alarmowy Policji 997, 112,

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osb Dotknitych Przemoc w Rodzinie,

Tarnowski Orodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy,

Miejska Komisja Rozwizywania Problemw Alkoholowych,

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna,

Poradnia Psychologiczno PedagogicznaDzikujemy za uwag.

Stawiamy na aktywno. Dziaania aktywizujce klientw Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Tarnowie.Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Tarnowie