microsoft word - ydok_sinav_kilavuzu_2013  · web viewmatematik ve genel yetenek testi, adayların...

of 26 /26

Click here to load reader

Author: trandien

Post on 11-Mar-2019

217 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Microsoft Word - YDOK_Sinav_Kilavuzu_2013

YILDIZ TEKNK NVERSTES YURTDIINDAN RENC KABUL ESASLARI

(LSANS)

Evrak Tarih ve Says :14.11.2016 - E.1611140164 Yaznn Ekidir

Ek.14.1: 03.11.2016 gnl, 2016/04-14 sayl Senato karar ekidir.

1

Bu belge 5070 sayl elektronik imza kanununa gre gvenli elektronik imza ile imzalanmtr. http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=E.1611140164&ErisimKodu=cbb232c4

KAPSAM

MADDE 1 - (1) Bu esaslar, Yldz Teknik niversitesinde (YT) renim grmek zere Yldz Teknik niversitesi Yurt D renci Giri Snavna (YTYS) bavurmak isteyen adaylara, bilgi vermek ve snav ncesinde yaplmas gerekli ilemleri aklamak ve snavda uymak zorunda olduklar kurallar belirtmek, snav sonucuna gre yerletirme ve kayt ilemlerini dzenlemek zere hazrlanmtr.

(2) Bu esaslarda yer alan bilgi, aklama ve kurallar, yayn tarihinden sonra yrrle girebilecek Yldz Teknik niversitesi Senatosu ve/veya Yksekretim Kurulu (YK) kararlar gerekli kld takdirde deitirilebilir.

YT YURT DII RENC AKADEMK TAKVM

MADDE 2 - (1) YTYS snav iin bavuru, snav, yerletirme ve kayt tarihlerini ieren YT Yurt D renci Akademik Takvimi, YT senatosu tarafndan belirlenir.

YT YURT DII RENC KONTENJANLARI

MADDE 3 - (1) YT Yurt D renci Kontenjanlar, YT Senatosu tarafndan belirlenir.

YT YURT DII RENC GR SINAVI (YTYS)

MADDE 4 - (1) YT Yurt D renci Giri Snav (YTYS), YT Yldz Srekli Eitim, Aratrma ve Gelitirme Merkezi (Yldz SEM) tarafndan organize edilir, yaplr ve sonulandrlr.

(2) Yldz SEM ile adaylar arasndaki resmi haberlemelerde sadece Trke ve/veya ngilizce dili kullanlr. Aksi gerekmedike tm iletiim ilemleri e-posta yoluyla yaplr. E-postadaki gecikme veya kaybolmalardan Yldz SEM sorumlu deildir.

(3) Yldz SEM, rencilerin barnma, burs, geim, vize ve Trkiye'de oturma izni gibi ilemleriyle ilgilenmez, adaylarn snava girmek iin lkelerinden k iin gerekli resmi izin almalar ya da kendilerine pasaport kartlmas konularnda sorumluluk almaz ve bunlarn salanmasnda arac olmaz.

(4) Bu esaslarda belirtilmeyen durumlarda, YT Yldz SEM tarafndan verilen kararlara gre ilem yaplr.

MADDE 5 - (1) Adaylardan YT Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen snav creti alnr.

Snav creti, YT Yldz SEM tarafndan belirtilen bankaya yatrlr.

(2) Adaylardan alnan snav creti, gelecek yllara devredilmez. Snav cretini yatrd halde bavurmaktan vazgeen, bavurusu geersiz saylan, her ne nedenle olursa olsun snava girmeyen veya giremeyen, geerli bir nedenle snava alnmayan veya snavdan karlan, snavda baar salayamayan veya snav geersiz saylan, cret gerektirmeyen bir ilem iin cret yatran veya ayn ilem iin birden fazla deme yapm olan adaylarn yatrdklar snav creti geri iade edilmez.

MADDE 6 - (1) YTYS snav, sadece lisans dzeyinde renim grmek isteyen renciler iindir. YT dndaki baka bir yksekretim kurumunun lisans programlarnda renim grmekte olanlarn YTye gei (transfer) ilemleri ile YT lisansst programlarnda renim grmek ve/veya gei yapmak isteyenlerin ilemleri, YT Yurtd renci Ofisi Koordinatrl ve Yldz SEM biriminin faaliyet sahas dndadr.

MADDE 7 - (1) YTYS, SAT vb niversiteye giri snav niteliindeki snavlarn sonular, iki yl geerlidir.

YTYS BAVURU KOULLARI

MADDE 8 - (1) YTYS iin bavuru koullar, Yksek retim Kurumu (YK) tarafndan belirlenmektedir.

a) Adaylarn, lise son snfta olmalar ya da mezun durumda bulunmalar kouluyla;

Yabanc uyruklu olanlarn,

Doumla Trk vatanda olup da ileri Bakanlndan Trk vatandalndan kma izni alanlar ve bunlarn Trk vatandalndan kma belgesinde kaytl reit olmayan ocuklarnn Trk Vatandal Kanunu uyarnca ald Tannan Haklarn Kullanlmasna likin Belge sahibi olduklarn belgeleyenlerin, (5901 sayl Trk Vatandal Kanununun

7. Maddesinde (1) Trkiye iinde veya dnda Trk vatanda ana veya babadan evlilik birlii iinde doan ocuk Trk vatandadr. hkm bulunmakta olup, yurt dndan kabul kontenjanlarna bavuracak adaylarn Trk Vatandal Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadr.)

Yabanc uyruklu iken sonradan kazanlan vatandalk ile TC vatandalna geenlerin / bu durumdaki ift uyruklularn

TC uyruklu olup ortaretiminin tamamn KKTC hari yabanc bir lkede tamamlayanlarn (ortaretiminin tamamn KKTC dnda yabanc bir lkedeki Trk okullarnda tamamlayanlar dahil)

01/02/2013 tarihinden nce yurtdnda ortaretime devam eden TC uyruklu rencilerden ise ortaretiminin (lise) son yln KKTC hari yabanc bir lkede tamamlayanlarn (ortaretiminin (lise) tamamn KKTC dnda yabanc bir lkedeki MEB nezdinde alm olan Trk okullarnda tamamlayanlar dahil),

01/02/2013 tarihinden sonra yurt dnda ortaretime balayan adaylarn yurt dndan kabul kontenjanlarna ortaretiminin (lise) tamamn KKTC hari yabanc bir lkede tamamlayanlarn (ortaretiminin (lise) tamamn KKTC dnda yabanc bir lkedeki MEB nezdinde alm olan Trk okullarnda tamamlayanlar dahil),

AL snav sonularna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasnda dier lkelerdeki kolej ve liselere kayt yaptrp eitim alarak GCE AL snav sonularna sahip olan veya sahip olacaklarn,

bavurular kabul edilir,

b) Adaylardan,

T.C. uyruklu olup ortareniminin tamamn Trkiyede veya KKTCde tamamlayanlarn,

K.K.T.C. uyruklu olanlarn (ortareniminin tamamn K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasnda dier lkelerdeki kolej ve liselere kayt yaptrp eitim alarak GCE AL snav sonularna sahip olan veya sahip olacaklar hari),

a maddesinin 2 numaral bendinde tanmlanan doumla ilk uyruu T.C. olan ift uyruklularn, (ortaretiminin tamamn KKTC dnda yabanc bir lkede tamamlayanlar / ortaretiminin tamamn KKTC dnda yabanc bir lkedeki Trk okullarnda tamamlayanlar hari)

Uyruundan birisi K.K.T.C. olan ift uyruklularn (ortareniminin tamamn KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasnda dier lkelerdeki kolej ve liselere kayt yaptrp eitim alarak GCE AL snav sonularna sahip olan veya sahip olacaklar hari),

Trkiyedeki bykelilikler bnyesinde bulunan okullar ile Trkiyede bulunan yabanc liselerde renimlerini gren T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaral bendinde tanmlanan doumla ilk uyruu T.C olan ift uyruklularn,

bavurular kabul edilmez.

YTYS SINAVI BAVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

MADDE 9 - (1) Yurt iinden ve yurt dndan YTYS snavna bavurular, www.ydok.yildiz.edu.tr web adresi zerinden yaplacaktr. Baka yollarla yaplan tm bavurular geersizdir. Snava katlmak isteyen tm adaylar, Yldz SEM tarafndan hazrlanan YTYS Snav Bavuru Formunu, snava bavuru sresi iinde www.ydok.yildiz.edu.tr web sayfasndan evrimii (online olarak) doldurmal ve istenen belgeleri ekleyerek gndermelidirler. YTYS Snav Bavuru Formunun doldurulmasnda dikkat edilecek temel hususlar aada belirtilmitir:

a) YTYS Snav Bavuru Formu, i bu esaslarn okunmasndan sonra doldurulmas gereklidir.

b) YTYS Snav Bavuru Formunda istenen tm bilginin doldurulmaldr aksi takdirde form gnderilememektedir. Doldurulmas gereken tm yerler, tam, doru ve eksiksiz bir ekilde byk harflerle doldurulmal ve gerektiinde seim yaplmaldr.

c) Verilen kiisel bilgilerin, en son tarihli geerli pasaportunuzdaki/TC Nfus Kimliinizdeki/Mavi Kartnzdaki bilgilerle ayn olmas gerekir. Aksi takdirde bavuru formuna doldurulan bilgilerle bavuruya eklenen dokmanlardaki bilgiler arasnda bavurusu srasnda ve sonrasnda herhangi bir uyumazlk ve sahtecilik tespit edilirse bavurunuz iptal edilir. Yerletirme srasnda ve sonrasnda tespit edilirse iptal edilir. Kayt srasnda ve sonrasnda tespit edilirse kaydnz silinir.

YTYS SINAVI BAVURU FORMUNA EVRM EKLENMES GEREKL DOKMANLAR

MADDE 10 - (1) YTYS Snav Bavuru Formuna eklenmesi gerekli belgeler unlardr:

a) Bir adet vesikalk fotoraf (Adayn kolaylkla tannmasn salayacak ekilde yz ak ve n cepheden, son alt (6) ay ierisinde ekilmi, yaklak 4x6 cm boyutunda ve jpeg formatnda olmaldr. Uzaktan, tam boy, cep telefonu ile ekilmi, aday tam olarak tantmayan, vesikalk olmayan vb fotoraflarla bavuru ilemi geersiz saylacaktr.

b) Pasaportun fotokopisi (Resimli ve resmi bilgi ieren yerlerinin fotokopisi tek bir sayfa olarak jpeg formatnda olmaldr),

c) Banka dekontu (Snav bavuru cretinin yatrldn gsteren banka dekontu tek bir sayfa jpeg formatnda olmaldr) (Snav bavuru creti, her eitimretim yl iin YT Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir),

d) Bavuru sresi iinde yaplmayan, i bu esaslarda belirtilen hususlara uymayan, eksik, yanl, okunmayacak derecede ypranm ve/veya koyu ve/veya kk, hatal ve/veya sahte belgelerin eklenmesi durumunda bavuru iptal edilecek, sadece bavurusu iptal edilenlere, Bavuru Formunda belirtilen e-posta adreslerine iptal bilgisi nedeni ile beraber bildirilecek ve snav bavuru creti geri demesi yaplmayacaktr.

PASAPORT HAKKINDA

MADDE 11 - (1) Bavuru formuna eklenecek pasaport hakknda dikkat edilecek temel hususlar aada belirtilmitir:

a) Bavuru srasnda eer 18 yanz doldurmadysanz ve bu nedenle pasaportunuz yoksa kendi lkenizde geerli resmi bir kimlik belgesi ekleyiniz.

i) Snav zamannda da 18 yan doldurmadysanz velinizin pasaportunun noter onayl Trkeye evirisi yaplm hali ve eklemi olduunuz kendinize ait resmi kimlik belgesi ile snava geliniz.

ii) Snav zamannda 18 yan doldurduysanz kendi adnza alacanz pasaport ve eklemi olduunuz kendinize ait resmi kimlik belgesi ile snava geliniz.

b) Pasaportlarnzn geerlilik tarihlerini (Date of Expiry) kontrol ediniz. Bavuru, snav ve kayt zamannda kesinlikle geerlilik tarihi sona ermemi olan pasaportlarnz kullannz. Bavuru, snav veya kayt esnasnda geerlilik tarihi gemi ve dolmu pasaportlarla yaplan bavurular geersizdir ve bu pasaportlarla yaplan bavurular deerlendirmeye alnmaz.

c) Pasaportlarnzdaki resim ile bavuru esnasnda online olarak eklediiniz resimler tannmanz engellemeyecek ekilde uyumaldr. Bavuru, snav ve kayt aamalarnda yetkili kiileri pheye drecek bir durum olumamas iin pasaportlarnz bavuruda eklediiniz resim ile tekrar kartlmas tavsiye olunur.

d) TC vatanda olup lise retiminin tamamn yurt dnda tamamlayan/tamamlayacak olan ve TC pasaportu olanlar TC pasaportlar ile bavuru yapacaklardr.

e) TC vatanda olup lise retiminin tamamn yurt dnda tamamlayp Trkiyeye dn yapanlarn eer TC pasaportu yoksa TC Nfus Czdan fotokopisi ile bavuru yapacaklardr.

f) Sadece ift vatandalk hakknda sahip olup yabanc veya TC pasaportu olmayanlar TC Nfus Czdan fotokopisi ykleyeceklerdir.

ADAY NUMARASI

MADDE 12 - (1) zel bir kodla ifrelenmi 11 rakamdan oluan Aday Numaras, YTYS Snav Bavuru Formunu internet zerinden doldurup gnderdikten sonra bu formda belirttiiniz e-posta adresine otomatik olarak gnderilecek ve ayn zamanda ekranda grntlenecektir. Aday numaras, YTYS Snav Giri Belgesi zerinde de yazl olacaktr.

(2) YTYSe bavurduktan sonra Yldz SEM ile yaplacak her trl grme ve yazmada Aday Numarasnn belirtilmesi zorunludur. Aday Numaras belirtilmeyen dilekeler ileme konulmaz ve e-postalara cevap verilmez.

YTYS SINAVI GR BELGES

MADDE 13 - (1) nceleme sonucunda bavurusu kabul edilen adaylar iin YTYS snavna girebilmek iin web zerinde otomatik olarak fotorafl YTYS Snav Giri Belgesi dzenlenir. Bu snava giri belgesi, resim zerinde gizli kod ieren YT holograml, zel ifre ieren seri nolu ve zel CMK renk kodlu YT amblemli A5 kat boyutunda bir belgedir. Bu giri belgesi, bavurular bittikten sonra www.ydok.yildiz.edu.tr web sitesinde verilen bir link zerinden Aday Numaras girilerek k alnr.

(2) Adaylar, yanlarnda www.ydok.yildiz.edu.tr sitesinden renkli olarak baslm YTYS Snav Giri Belgesi" olmadan hibir ekilde snava giremezler. Bu belge zerinde adayn Aday No, Ad-Soyad, Snav Merkezi,Snav Tarihi, Salon No-Sra No, Snav Saati yer almaktadr.

YTYS SINAVI HAKKINDA

MADDE 14 - (1) Snava girecek adaylar, YTYS Snav Giri Belgesi ve Pasaport/TC Nfus Czdan/Mavi Kart belgelerinin asln, snav srasnda yanlarnda bulundurmak zorundadrlar.

(2) Hibir aday YTYS Snav Giri Belgesi zerinde yazl olan salondan baka bir yerde snava giremez. ok zel durumlarda Bina Snav Sorumlusunun verecei karar geerlidir.

(3) YTYS snav, Trke/ngilizce dillerinde hazrlanm Matematik ve Genel Yetenek Testi olmak zere tek oturum eklinde uygulanacaktr. Matematik ve Genel Yetenek Testi, adaylarn matematiksel dnme, problem zme glerini ve yeteneklerini lmeyi amalayan cebir ve geometri konularn ieren matematik sorular ile mantk ve zeka sorularn ieren genel yetenek sorularndan oluan oktan semeli bir testtir. Snavda uygulanacak Matematik ve Genel Yetenek testine ait sorular, snav srasnda tek bir kitapk halinde adaylara verilecektir.

(4) Soru kitapndaki btn sorular "oktan semeli" tipte sorulardr. Her soru iin be farkl seenek verilmi olup bunlardan yalnzca biri sorunun doru cevabdr. Adayn yapaca i, her sorunun doru cevabn bularak, A, B, C, D, E klarndan doru olduunu dnd cevap kkn Cevap Kdna iaretlemektir.

Cevaplarn, Cevap Kadna yukarda belirtildii gibi Doru bir ekilde iaretlenmi olmas gerekir. Cevap Kdnda, bir soru iin birden fazla seenek iaretlenmise veya bir seenek iin ayrlan yer (kk ii bo daire) geliigzel iaretlenmise ve optik okuyucu okuyamazsa o soru iin verilen cevap yanl saylacaktr.

(5) Salon Snav Tutananda Yldz SEM tarafndan hazrlanan "Snavda Uyulacak Kurallar" gereince snav geersiz saylan adaylarn cevap kd deerlendirme ilemine konmayacak ve bu adaylar iin Snav Sonu Belgesi dzenlenmeyecektir. Bir adayn snavnn geerli saylmas, "Snavda Uyulacak Kurallar" metnine uymasna baldr. bu kurallara ve grevlilerce yaplacak uyarlara aykr davranta bulunan adaylarn bilgileri Salon Snav Tutanana yazlacak ve bu adaylarn snavlar geersiz saylacaktr.

(6) Adaylar, YTYS Snav Bavuru Formu'na yazdklar ve bavuru iin evrimii olarak ekledikleri her trl belgenin doruluundan sorumludurlar. Yanl, eksik, sahte, hatal, yanltc vb. belge sunma ve beyanda bulunma, yerine bakasn snava sokma, snav kurallarna aykr hareket etme ve benzeri i, eylem ve fiiller, snav sonucunun iptal edilmesine neden olacak ve sz konusu adaylar hakknda ilgili kanunlar erevesinde yasal ve idari ilemler balatlacaktr.

(7) Snavda, tm lise konularndan 45 Matematik, 5 Geometri ile 30 Genel Yetenek ve Mantk sorusu (ekil, doru, nokta says, ekil tamamlama ve dndrme, say dizisi takibi, say rnts, eksik para bulma, ekil rnts tamamlama, ilem, farkl ekli bulma, ekil birletirme, vb ) olmak zere toplam 80 soru sorulacaktr. Snav sonrasnda snav sorularnn rastgele en fazla

%10u yaynlanacaktr. Snava giren adaylar, aday no bilgisi ile tm soru ve cevaplar grebilirler. Snav tek oturum eklinde yaplacak olup toplam sresi 120 dakikadr.

YTYS SINAV SONULARININ DEERLENDRLMES

MADDE 15 - (1) Adaylarn YTYS Matematik ve Genel Yetenek Testi iin verdikleri doru ve yanl cevaplar, ayr ayr deerlendirilecektir. Adaylarn yerletirmede esas alnacak standart puanlar, Standart Puan = (Doru cevap says Yanl cevap says/4)(100/80)

esasna gre hesaplanacaktr.

YTYS SINAV SONULARININ DUYURULMASI

MADDE 16 - (1) Snav sonular, sadece www.ydok.yildiz.edu.tr internet sayfasnda yaynlanacaktr. Adaylar, snav sonularn, YTYS Snav Giri Belgesi zerinde yazl bulunan Aday Numaras ile renebilirler. Snav sonu renme ekran, akademik takvimde belirtilen gn aktif olacaktr. Snav sonular iin k alnabilir nitelikte YTYS Snav Sonu Belgesi dzenlenir.

YTYS SINAV SORULARINA ve/veya SINAV SONUCUNA TRAZ

MADDE 17 - (1) Adaylar, snava; snav sorular ve cevaplarnn snav giren rencilere ilan edildii, snav sonucuna; snav sonularnn akland tarihten itibaren 3 gn iinde snavdan sonra word dokman olarak www.ydok.yildiz.edu.tr web adresinde yaynlanacak olan YTYD Genel Amal Dilekeyi slak imzal olarak ve YT Ynetim Kurulunun belirledii para miktarnn yatrldn gsterir banka dekontu ile birlikte YT Yldz SEM iletiim adresine teslim etmeleri gereklidir. Aksi takdirde itirazlar deerlendirmeye alnmaz. (03.11.2016 tarih ve 14 sayl Senato Karar ile deitirilmitir)

letiim Adresi:Yldz Srekli Eitim, Aratrma ve Gelitirme Merkezi (Yldz SEM), Yldz Teknik niversitesi, Yldz Kampusu, N-Blok,

34349 Yldz, Beikta, stanbul, Trkiye Tel: (+90) 212 383 5547

Faks: (+90) 212 383 5548

E-posta : [email protected] Web: www.ydok.yildiz.edu.tr

YTye KABUL (YERLETRME) N MNMUM PUANLAR

MADDE 18 - (1) "YTye Yurt Dndan renci Kabulne likin Ulusal Ve Uluslararas Snavlarn Minimum Puanlar", YT senatosu tarafndan belirlenir.

TERCH BAVURUSU

MADDE 19 - (1) YT tarafndan kabul edilen ve yurt dndan renci kabulnde esas alnacak ulusal ve uluslararas snavlardan minimum puan alanlar adaylar, tercih bavurusunda bulunabileceklerdir. Birden fazla puana sahip olanlar istedikleri herhangi bir puan tr ile bavurabilirler. Tercih bavurusu, YTUYS Akademik Takviminde belirlenen tarihlerde www.ydok.yildiz.edu.tr web adresi zerinden online yaplacaktr.

(2) En fazla sekiz tane yaplacak blm tercih ilemlerinde, bir daha deitirilemeyecei iin dikkatli karar verilmelidir. Aday yerletirme ilemleri, alnan snav puan ve tercih srasna gre deerlendirilir. En az bir tercih yapmadan tercih bavurusu yaplamaz. (03.11.2016 tarih ve 14 sayl Senato Karar ile deitirilmitir)

(3) Tercih bavurusunda YTYS snavna girenler sadece aday no ile tercihlerini yapacaklardr.

(4) Tercih bavurusunda YTYS snavna girmeyenler, YTYD Tercih Bavuru Formunu doldurmak zorundadrlar. Bu adaylara, formda belirttikleri e-posta adreslerine 11 rakaml Aday No bilgisi gnderilecektir.

(5) Tercih bavurusunda YTYS snavna girmeyenler, YTYD Tercih Bavuru Formunun sonunda web ortamnda .jpg formatnda aada belirtilen belgeleri eklemeleri gereklidir:

a) Snav Sonu Belgesi Ekle: Trke veya ngilizce olmayan snav sonu belgesinin noter tasdikli tercme brosu onayl (snav sonucunun bulunduu) tek sayfa olarak .jpg formatnda olmaldr.

b) Pasaport Ekle: Pasaportun resmi (formal) yazl yerleri tek sayfa olarak .jpg formatnda olmaldr.

(6) Tercih bavuru sresi iinde yaplmayan ilemler geersizdir. Tercih Bavuru iin istenen bilgi ve belgeler belirtilen tercih bavuru tarihlerinde tam ve doru bir ekilde girilmezse, okunmas ve anlalmas zor, yanl, aldatc, eksik ve/veya sahte bilgi veya belge vb karsa tercih bavurusu geersiz saylacak ve bu adaylar yerletirme deerlendirmesine girmeyecektir.

YERLETRME LEMLER

MADDE 20 - (1) YT programlarna yerletirme ilemi iin adaylarn Akademik Takvimde belirtilen sre ierisinde program tercihi yapmalar gereklidir. Tercih bavurusu yapmayan aday, yerletirme ilemine dahil edilmez.

(2) YT programlarna yerletirme sonular, YTye Yurt Dndan renci Kabulne likin Ulusal Ve Uluslararas Snavlar ile yaplan tm bavurularn deerlendirilmesi tamamlandktan sonra tm sonular beraberce, YT Senatosu tarafndan kabul edilen kontenjanlar dahilinde ve tm adaylarn aldklar puan ve tercih srasna gre (puan ve tercih sras eitliinde ya kk olan yerletirilir) akademik takvimde belirtilen tarihte www.ydok.yildiz.edu.tr internet adresi zerinden aklanacaktr. Adaylar, Snav Sonu Belgelerini www.ydok.yildiz.edu.tr internet adresi zerinden aday numaralarn girerek kendileri alacaklardr.

(3) Asl yerletirme ilemleri sonucunda bo kalan kontenjanlar iin Yurt D renci Akademik Takviminde belirtilen tarihler aralnda Ek Yerletirme yaplabilir. Ek Yerletirme usul ve esaslar, i bu esaslar erevesinde yaplr.

MADDE 21 - (1) Adaylar YTYS Snav Bavuru Formu ve Tercih Bavuru Formuna yazdklar her bilginin ve bavuru iin online olarak gnderdikleri her trl belgenin doruluundan sorumludurlar. Yanl, eksik, sahte, hatal, yanltc vb. belge sunma ve beyanda bulunma, yerine bakasn snava sokma, snav kurallarna aykr hareket etme ve benzeri i, eylem ve fiiller, bavurunun ve snav sonucunun iptal edilmesine neden olacak ve sz konusu adaylar hakknda ilgili kanunlar erevesinde yasal ve/veya idari ilemler balatlacaktr.

(2) Yabanc uyruklu renci statsnde niversitemize kayt yaptran renciler, kayt yaptrdktan sonra Trkiye Cumhuriyeti vatandalna gemeleri durumunda yabanc uyruklu rencilerin dedikleri katk pay / renim cretlerine tabidir. (03.11.2016 tarih ve 14 sayl Senato Karar ile eklenmitir)

KAYIT N GEREKL BELGELER

MADDE 22 - (1) YTYS veya dier kabul edilen snav trlerinin geerli puan ile bavurarak herhangi bir YT blmne yerleme hakkn kazanan ve asil kaytlar listesinde ad bulunan adaylar, www.ydok.yildiz.edu.tr adresinde belirtilen tarihlerde aada yazl kayt belgelerinin tmn kayda gelmeden nce hazrlayarak, kayt randevu gnnde kayt grevlisine teslim etmelidirler. Adayn geerli bir mazereti (hasta olmas, eitim, ailevi, tedavi gibi sebeplerle srekli yurt dnda bulunmas, 18 yandan kk olmas vb) nedeniyle, adayn kendisinin gelememesi durumunda; aday, vekalet (noterden alacaklar vekaletnameyi ibraz etmek suretiyle) verdii kii ile kaydn yaptrabilir. Kayt gnnde kayda gelmeyen aday, kayt hakkn kaybetmi saylr. Eksik evrak ile kesinlikle kayt yaplmayacaktr.

a) YT Yurt D renci Kayt Formu. http://www.ydok.yildiz.edu.tr/ web adresinde yer alan bu form, eksiksiz bir ekilde bilgisayar ortamnda byk harflerle doldurularak bir kts alnmal, son 6 ayda ekilmi bir vesikalk fotoraf yaptrlarak imzalanmaldr.

b) Lise Diplomas Asl. Mezun olunan okuldan alnan diplomann asl. Mezuniyet belgesi ile kayt yaplmayacaktr.

c) Snav Sonu Belgesinin Asl. YT Yurt d renci kabul kriterlerini salayan snav sonu (YT YS snavlar hari) belgesinin slak imzal ve mhrl hali gereklidir. YTYS ve SAT gibi niversiteye giri niteliindeki snavnn geerlilik sresi iki yldr. Eer sadece internet zerinden sonu kts alnabiliyorsa ilgili web sayfasnn adresi ve tamam k alnmaldr. (03.11.2016 tarih ve 14 sayl Senato Karar ile deitirilmitir)

d) Trke Yeterlilik Belgesi Fotokopisi. Trke Yeterlilik Belgesinin (Trkiyedeki niversitelerin TMER Merkezi veya Yunus Emre Enstits Belgesi/Diplomas) asl grlerek fotokopisi alnacaktr. Bu konuda aadaki hususlara uyulmas gereklidir: (03.11.2016 tarih ve 14 sayl Senato Karar ile deitirilmitir)

i- Eitim dili, %100 Trke, %30 ngilizce blm/programlar iin en az C1 seviyesinde Trke Yeterlilik Belgesi gereklidir.

ii- En az C1 seviyesinde Trke Yeterlilik Belgesi olanlar niversitemizde renimlerine hemen balayacaklardr. Bu belgesi olmayan adaylar, en fazla geerli yln yeni renci kayt dnemine kadar kabul edilen belge/diplomay saladklar takdirde kabul edildikleri programa kayt yaptrabilir ve renimlerine devam edebilirler. Bu bir (1) yl sre ierisinde kayt haklar sakl tutulur ancak rencilik haklarndan yararlanamazlar; renci belgesi ve paso alamazlar. Bu tr renciler, renci Bilgi Sisteminde (USIS) Trke Hazrlk olarak grnrler. Bir yl sresi sonunda Trke dzeyini istenen seviyeye getiremeyen renciye bir yl daha ek sre verilir. Bu srenin sonunda en az B2 seviyesinde Trke Yeterlilik Belgesi salayamayan adayn kayd silinir. steyen adaya, yar dnemde de kayt imkan vardr. Yurt iinde veya yurt dnda Trke eitim yapan orta retim kurumlarnda/liselerde en az 1 yl Trke rgn eitim alanlardan - belgelemeleri artyla- Trke Yeterlilik Belgesi istenmez.

iii- Eitim dili, %100 ngilizce olan blm/programlar iin en az C1 seviyesinde Trke Yeterlilik Belgesi, normal eitim sresince getirilmesi gereklidir. Bu belge olmadan mezun olunamaz.

e) Pasaportun/TC Nfus Kimliinin/Mavi Kartn Fotokopisi. lgili belgelerin asl kontrol edilerek aslnn fotokopisi alnacaktr. Aadaki hususlara uyulmas gereklidir:

i- Kendi adnza pasaportunuz varsa bu pasaportu getiriniz.

ii- Kayt srasnda eer 18 yanz doldurmadysanz ve bu nedenle kendi adnza pasaportunuz yoksa velinizin pasaportunun onayl Trkeye evirisi yaplm hali ve kendi lkenizde geerli resmi bir kimlik belgesinin asln ve onayl Trke evirisini getiriniz.

iii- Pasaportlarnzn geerlilik tarihlerini (Date of Expiry) kontrol ediniz. Kayt srasnda geerlilik tarihi sona ermi pasaportlarla kayt yaplamaz.

iv- TC vatanda olup Orta retimini yurt dnda tamamlayan ve sadece TC pasaportu olanlar bu pasaportlar ile kayt yapabileceklerdir. Daha nce tamalama ve pasaportu yoksa TC Nfus Kimliini ibraz edebilir.

v- Kayt srasnda teslim edilecek tm evraklarda, pasaportta/TC Nfus Kimliinde/Mavi Kartta yazl kimlik bilgileriniz olmaldr. Eer isim deiiklii yaptysanz kesinlikle isim denklik belgelerinizin asln ve kopyasn da getiriniz.

f) kamet Tezkeresi fotokopisi ve YU Numaras/kametgah Belgesi: lkemizde ikamet etmeyen adaylar, stanbul l G daresi Genel Mdrl (www.goc.gov.tr)ne bavuru yapmalar gerekmektedir. kamet tezkeresi olanlarn asl grlerek fotokopisi alnacaktr. kamet tezkeresini kayt sonrasnda temin edecek olanlar (daha sonra da YU bilgisini) yaryl bitmeden nce YT Yurt D renci Ofisine teslim edilmesi gereklidir. Trkiyede oturma izni olanlar, bal bulunduklar muhtarlklardan kametgah Belgesi getireceklerdir. (03.11.2016 tarih ve 14 sayl Senato Karar ile deitirilmitir)

10

Bu belge 5070 sayl elektronik imza kanununa gre gvenli elektronik imza ile imzalanmtr. http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=E.1611140164&ErisimKodu=cbb232c4

g) Alt (6) Adet Vesikalk Fotoraf. Fotoraf, adayn kolaylkla tannmasn salayacak ekilde yz ak ve n cepheden, son alt (6) ay ierisinde ekilmi ve yaklak 4x6 cm boyutunda olmaldr. Uzaktan, tam boy, aday tam olarak tantmayan, cep telefonu ile ekilmi, net olmayan, vesikalk olmayan ve fotokopi vb fotoraflarla kayt ilemi yaplmaz.

h) Katk Pay (renim Harc) Dekontu. niversite Ynetiminin ilgili mevzuat gerei belirlemi olduu Katk Pay miktar, TL olarak T.C. Ziraat Bankasnn tm ubelerinden,

Ziraat Bankas Levent stanbul Giriimci ubesi IBAN : TR950001002250447846845473

hesabna Ad, Soyad YTYS Katk Pay aklamas ile denecektir.

i) Vukuatl Nfus Kayt rnei. Bir uyruu T.C. olan Yabanc Uyruklu renciler iin Vukuatl Nfus Kayt rnei, Nfus Mdrlklerinden alnarak fotokopisi teslim edilmelidir.

j) Pasaportunda veya TC Kimlik Kartnda Doum Yeri Trkiye dnda bir yer olan, Mavi Kartllardan ve Lise Diplomas Trkiye dnda bir lkeye ait olanlar dnda kalanlarn yabanc uyruklu renci olduunu ispatlamas gerekir. (03.11.2016 tarih ve 14 sayl Senato Karar ile deitirilmitir)

k) Sosyal Gvence Belgesi (Eer varsa): rencinin, Babas, Annesi veya Einden dolay hak kazand sosyal gvencesini belirtir evrak. Eer yoksa sosyal gvenlik konusu hakknda SGK (www.sgk.gov.tr)dan bilgi alnarak, SGK ilemlerinin yaplmasndan tamamen adayn kendisi sorumludur.

MADDE 23 - (1) Trkiye Burslar, Trkiye Cumhuriyeti tarafndan uluslararas rencilere verilen kamu kaynakl yksekrenim burslardr. Trkiye Burslar ile Yldz Teknik niversitesine kayt hakk kazanan renciler kayt tarihleri arasnda aadaki belgeleri YT Yurt D renci Ofisine getirmeleri gereklidir. Eksik evrak ile kesinlikle kayt yaplmayacaktr.

a) YT Yurt D renci Kayt Formu. http://www.ydok.yildiz.edu.tr web adresinde yer alan bu form, eksiksiz bir ekilde bilgisayar ortamnda byk harflerle doldurularak bir kts alnmal, son 6 ayda ekilmi bir vesikalk fotoraf yaptrlarak imzalanmaldr.

b) Lise Diplomas Asl. Mezun olunan okuldan alnan diplomann asl.

c) Denklik Belgesinin Asl. Diploma veya Mezuniyet belgesinin Trkiyede lise eitimine denk olduunu gsterir T.C. MEB veya Yurtd Eitim Mavirliklerince verilmi Denklik Belgesinin asl.

d) Transkript veya Karne. Mezun olduunuz lisedeki dersleri gsterir Transkript veya Karnenin asl ve Noter/eviri Brosu onayl Trke tercmesi.

e) Trke Yeterlilik Belgesi Fotokopisi. Trke Yeterlilik Belgesinin (Trkiyedeki niversitelerin TMER Merkezi veya Yunus Emre Enstits Belgesi/Diplomas) asl grlerek fotokopisi alnacaktr. Bu konuda aadaki hususlara uyulmas gereklidir: (03.11.2016 tarih ve 14 sayl Senato Karar ile deitirilmitir)

14

Bu belge 5070 sayl elektronik imza kanununa gre gvenli elektronik imza ile imzalanmtr. http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=E.1611140164&ErisimKodu=cbb232c4

i) Eitim dili, %100 Trke, %30 ngilizce blm/programlar iin en az C1 seviyesinde Trke Yeterlilik Belgesi gereklidir.

ii) En az C1 seviyesinde Trke Yeterlilik Belgesi olanlar niversitemizde renimlerine hemen balayacaklardr. Bu belgesi olmayan adaylar, en fazla geerli yln yeni renci kayt dnemine kadar kabul edilen belge/diplomay saladklar takdirde kabul edildikleri programa kayt yaptrabilir ve renimlerine devam edebilirler. Bu bir (1) yl sre ierisinde kayt haklar sakl tutulur ancak rencilik haklarndan yararlanabilirler. Bu tr renciler, renci Bilgi Sisteminde (USIS) Trke Hazrlk olarak grnrler. Bir yl sresi sonunda Trke dzeyini istenen seviyeye getiremeyen renciye bir yl daha ek sre verilir. steyen adaya, yar dnemde de kayt imkan vardr.

iii) Yurt iinde veya yurt dnda Trke eitim yapan orta retim kurumlarnda/liselerde en az 1 yl Trke rgn eitim alanlardan -belgelemeleri artyla- Trke Yeterlilik Belgesi istenmez.

f) Pasaport Fotokopisi. Pasaportun asl grlerek fotokopisi alnacaktr. Aadaki hususlara uyulmas gereklidir:

i. Kendi adnza pasaportunuz varsa bu pasaportu getiriniz.

ii. Kayt srasnda eer 18 yanz doldurmadysanz ve bu nedenle kendi adnza pasaportunuz yoksa velinizin pasaportunun onayl Trkeye evirisi yaplm hali ve kendi lkenizde geerli resmi bir kimlik belgesinin asln ve onayl Trke evirisini getiriniz.

iii. Pasaportlarnzn geerlilik tarihlerini (Date of Expiry) kontrol ediniz. Kayt srasnda geerlilik tarihi sona ermi pasaportlarla kayt yaplamaz.

iv. Kayt srasnda teslim edilecek tm evraklarda, pasaportta yazl kimlik bilgileriniz olmaldr. Eer isim deiiklii yaptysanz kesinlikle isim denklik belgelerinizin asln ve kopyasn da getiriniz.

g) Transkript veya Karne Fotokopisi. Asl ve Trke Tercmesi. Mezun olduunuz lisedeki dersleri gsterir Transkript veya Karnenin asl ve Noter/eviri Brosu onayl Trke tercmesi.

h) kamet Tezkeresi Fotokopisi ve YU Numaras. lkemizde ikamet etmeyen adaylar, stanbul l G daresi Genel Mdrl (www.goc.gov.tr)ne bavuru yapmalar gerekmektedir. kamet tezkeresi olanlarn asl grlerek fotokopisi alnacaktr. kamet tezkeresini kayt sonrasnda temin edecek olanlar (daha sonra da YU bilgisini) yaryl bitmeden nce YT Yurt D renci Ofisine teslim edilmesi gereklidir. Trkiyede oturma izni olanlar, bal bulunduklar muhtarlklardan kametgah Belgesi getireceklerdir. (03.11.2016 tarih ve 14 sayl Senato Karar ile deitirilmitir)

i) kametgah Belgesi. Trkiyede oturma izni olanlar, bal bulunduklar muhtarlklardan kametgah Belgesi getireceklerdir. kametgah Belgesi olanlar, renim vizesinden muaf tutulacaktr.

j) Alt (6) Adet Vesikalk Fotoraf. Fotoraf, adayn kolaylkla tannmasn salayacak ekilde yz ak ve n cepheden, son alt (6) ay ierisinde ekilmi ve yaklak 4x6 cm boyutunda olmaldr. Uzaktan, tam boy, aday tam olarak tantmayan, cep telefonu ile ekilmi, net olmayan, vesikalk olmayan ve fotokopi vb fotoraflarla kayt ilemi yaplmaz.

k) renim Vizesi. Trk D Temsilciliklerinden alnacak renim vizesi. Pasaportta, renim vizesinin bulunduu sayfa ile kimlik bilgilerinin bulunduu sayfalarn fotokopisi. Kayt srasnda renim vizesinin alnm olmas gereklidir.

l) Bursluluk Taahhtnamesi Fotokopisi. Bursluluk Taahhtnamesinin imzal fotokopisi.

m) Davet Mektubu. T.C. Babakanlk Yurtd Trkler ve Akraba Topluluklar Bakanlndan gnderilen turkiyeburslari.gov.tr uzantl mail kts.

YABANCI DL DZEY

MADDE 24 - (1) Trke Dzeyi artn salayan ve kayt hakk kazanarak kayt evraklar teslim edip kaytlar yaplan rencilerimiz: Kaydolduklar programn retim dili %100 Trke ise dorudan renimlerine devam ederler; Kaydolduklar programn retim dili karma (en az

%30u ngilizce) ise bu durumda YT Yabanc Diller Blmnn (www.ybd.yildiz.edu.tr) yapaca ngilizce Yeterlik Snav (YS) girerek geer bir puan almas veya kabul edilen edeer bir belge getirmesi gereklidir. Detayl bilgi iin www.ybd.yildiz.edu.tr adresine bavurunuz.

KAYIT SONRASI LEMLER

MADDE 25 - (1) Kayt sonras belirtilen tarihlerde Yurt D renci Ofisinden adnza dzenlenmi ifre Zarf ve renci Kimlik Kartlarnz teslim almalsnz. ifre zarf ile YT renci Otomasyon Sistemine (USIS) ve renci e-posta sistemine giri yapabileceksiniz. Sistemdeki kaytlarnzn gvenlii iin ifrenizi hi kimsenin renmemesine azami zen gsteriniz ve reniminiz sresince saklaynz. Akll kart teknolojisinin kullanld renci Kimlik Kart, niversiteye giri turnikelerinden gemek iin, yemekhanede yemek yemek iin ve ktphane ilemlerinde kullanlmaktadr.

(2) niversitemize kesin kayt yaptran renciler kaytlarn, YT Akademik Takvime gre kayt tarihini izleyen ilgili eitim-retim yl balamadan nce YTYD Kayt ptal Dilekesi ile iptal edebilirler. Kayd iptal edilen renciye kayt olurken teslim ettii evraklardan sadece Lise Diplomasnn asl kendisine verilir. Eitim-retim yl baladktan sonra kayt sildirme iin kaytl olduklar blm bakanlna bavurmalar gerekmektedir.

(3) niversitemize kesin kayt yaptran tm yurt d rencilerinin, kayt tarihini izleyen ilgili Eitim-retim ylnn balama tarihinden itibaren 1 ay sonra, kayt dosyalar renci leri Dairesi Bakanlna (DB) teslim edilir. Kesin kayd yaplan yurt d rencileri, tm rencilik ile ilgili ilemleri iin kaytl olduklar Blm, Faklte ve/veya renci leri Daire Bakanl ile iletiime gemelidirler. Kayt ilemleri sonrasndaki rencilik ilemleri konusunda Yurt D renci Ofisi Koordinatrl birimi yardmc olamamaktadr.

YRRLK

MADDE 26 - (1) Bu esaslar, yaym tarihinde yrrle girer.

YRTME

MADDE 27 - (1) Bu esaslar, Yldz Teknik niversitesi Rektr yrtr.