(microsoft powerpoint - akutna in kroni\350na rana i,ii 2012 pogoji.ppt)

69
Akutna in kronična rana Prof. dr. Dragica Maja Smrke, dr. med.

Upload: buikiet

Post on 04-Jan-2017

239 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Akutna in kronična rana

Prof. dr. Dragica Maja Smrke, dr. med.

Page 2: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

VEDA O ZDRAVLJENJU RAN (TKIV)

• razmeroma mlada• sloni na znanstveni podlagi• zdravljenje na temelju dokazov• v preteklosti je bilo zdravljenje tradicionalno

Page 3: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

ZDRAVLJENJE RAN

• vključen celotni telesni mehanizem

• travmatski šok pri obsežnih ranah

• centralno živčevje zaznava bolečino

Page 4: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

USPEŠNOST ZDRAVLJENJA

� poznavanje mehanizmov za celjenje rane

� različnih faz celjenja rane� vloga vnetnega procesa� različnih vrst oblog za rane

Page 5: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Rane• Akutna rana

– Travmatska rana • vbodnina, ureznina, razpočna rana, raztrganina, ugriznina

– Opeklinska rana– Kirurška rana– Iatrogena rana

• Kronična rana

Page 6: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

• Anamneza– Mehanizem poškodbe – Splošno stanje bolnika– Pridružene bolezni in poškodbe– Antitetanična profilaksa

• Klinični pregled rane:– Lega– Velikost (globina, širina, dolžina)– Krvavitev– Kontaminacija – Vitalnost robov rane– Prizadetost okolnih tkiv (žile, živci, tetive, sklepi, kosti,…)

– Starost rane

Page 7: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Sodobna oskrba kroničnih in akutnih ran

• varovanje rane pred poškodbami in okužbami• pravočasno odkrivanje okužb in njihovo zdravljenje

• pozorno obravnavanje bolečine• skrbno varovanje okolne kože -preprečevanje maceracije

• uporaba sodobnih oblog

Page 8: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

TIPI ZDRAVLJENJA• Primarno – akutne rane (pravilo aseptičnih kirurških posegov)

• odloženo primarno (zaradi grozečega vnetja –postopki oskrbe enaki kot pri primarni, rana se zapira po nekaj dnevih)

• sekundarno – kronične rane (ekscizija robov kože in sekundarni šivi, potem ko vnetje izzveni)

• regenerativno (granulacijsko tkivo, epitelizacija, nastanek novega epidermisa)

Page 9: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Postopki primarne kirurške oskrbe

•Odstranitev mrtvin•Hemostaza•Revizija rane•Izpiranje rane•Po potrebi vstavitev drenažne cevke•Šivanje rane po plasteh•Sterilno pokritje z ustreznimi oblogami•Antitetanična zaščita po programu

Page 10: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Primer – primarno celjenekirurška rana

Page 11: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

• Akutna rana, ki jo spremlja poškodba skeleta � odprt zlom

Pomembna pravilna klasifikacija glede na obseg poškodbe mehkih tkiv• po Gustilu in Andersonu• po Oesternu in Tscherneju• AO klasifikacija

Page 12: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Klasifikacija odprtih zlomov

• Sodobna klasifikacija• označuje prizadetost tkiv• odseva energetiko poškodovanja• upošteva kontaminacijo in devitalizacijotkiv

• nakazuje izbiro metode zdravljenja• nakazuje prognozo

Page 13: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Sekundarno zdravljenje

Punch biopsiesPunch biopsies ThierschThiersch

Page 14: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Sodelujoče celice v procesu celjenja

• Trombociti• Nevtrofilci• Makrofagi• Limfociti• Tkivni bazofilci

– Fibroblasti– Endotelne celice– Epitelne celice

Page 15: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

ZDRAVLJENJE RAN• pospeševalni dejavniki (02, Fe, Zn, VitA,VitC, tkivne tekočine, beljakovine)

• zaviralni dejavniki�splošni (mezenhimopatije, makro in mikroangiopatije, slab imunski sistem, slabša prehranjenost …)

� lokalni (nekroza, hematom, serom, akutno in kronično vnetje)

Page 16: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Selected growth factors important to wound healing

• EGF (epidermal growth factor). Stimulates wound re-epithelialization and stimulates blood vessels and fibroblasts.

• FGF (fibroblast growth factor). Stimulates new blood vessel and collagen formation.

• PDGF (platelet derived growth factor). Attracts/stimulates smooth muscle cells, fibroblasts, and other cells. Important in ECM formation.

• TGF-β (transforming growth factor-beta). Slows buildup of epithelial cells, suppresses immunoglobulin secretion and is helpful in ECM formation.

• TNF-a (tumor necrosis factor-alpha). Activates neutrophils, causes fibroblasts to multiply, causes bone/cartilage resorption.

• IL-1 (interleukin-1). Attractant for epithelial cells, neutrophils, mono and lymphocytes; also stimulates collagen synthesis.

Page 17: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)
Page 18: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

INJURYINJURY

COAGULATIONCOAGULATION

INFLAMMATIONINFLAMMATION

EPITHELIALEPITHELIALREPAIRREPAIR ANGIOGENESISANGIOGENESIS

GRANULATION TISSUEGRANULATION TISSUE

CONNECTIVECONNECTIVETISSUE REPAIRTISSUE REPAIR

CONTRACTIONCONTRACTIONREMODELLINGREMODELLING

HEALED WOUNDHEALED WOUND

WOUND HEALING CASCADEWOUND HEALING CASCADE

Page 19: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

FAZE ZDRAVLJENJA RANE~ med seboj se prekrivajo ~

1. travmatska, vnetna in eksudacijska2. destrukcijsko resorpcijska3. proliferacijska in separacijska 4. obnovitvena (epitelizacija, vezivno

tkivo)

Page 20: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

OBDOBJA CELJENJA RAN

Page 21: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

B a r r ie r s

C e llu la rD y s f u n c t io n

W r o n gp h e n o t y p e

D e f e c t iv er e c e p t o r s

E x u d a t e

C h r o n ic -c o n t e n t s

E x c e s s v s .n o rm a l

N e c r o s is

E s c h a rB la c k - d r y

S lo u g hY e llo w -w e t

M ic r o -o r g a n ism s

N um b e r

P a t h o g e n ic it y

H o s tr e s is t a n c e

Non- healingDelayed Healing

? ? ?

B io c h em ic a lI m b a la n c e

I n c o r r e c tc y t o k in e

e x p r e s s io n

E x c e s s iv ep r o t e a s e

p r o d u c t io n

C a s c a d e s -in c o m p le t e ,

w r o n g t im in g s

I n c r e a s e d ir o nr e le a s e

? ? ?BARRIERS FOR WOUND HEALINGBARRIERS FOR WOUND HEALING

Page 22: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

KLASIFIKACIJA RAN PO VZROKU

• rane, ki jih povzroči poškodba• spremembe na ožilju (arterijske razjede, venski ulkusi, limfatični ulkusi)

• nevropatske spremembe (diabetične rane, rane pri alkoholikih)

• rane zaradi pritiska• ostalo (opekline, tumorske razjede)

Page 23: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Značilost rane

• Kontaminacija• Kolonizacija• Kritična kolonizacija• Okužba

Page 24: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Kronična rana – značilnosti

• Povišani vnetni citokini• Spremenjen fenotip fibroblastov• Patološki rastni faktorji• Povišane proteaze• Spremenjena funkcija keratinocitov• Povišano število starajočih celic

Page 25: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Tipi ran/tkiva

ČRNA (nekrotično, mrtvo tkivo)

faza čiščenja

RUMENA (ostanki fibrinske mreže)

granulacija

RDEČAepitelizacija

Page 26: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

CLASSIFICATION*CLASSIFICATION*

Wound Bed AppearanceWound Bed Appearance

Granulation Fibrinous Granulation Fibrinous EscharEschar

A. A. 100% 100% -- --

B. B. 5050--100% + 100% + --

C. C. <50% + <50% + --

D. D. Any amount + +Any amount + +

Wound ExudateWound Exudate

1)1) Fully controlled Fully controlled –– None or minimal. None or minimal. No absorptive dressings required. If No absorptive dressings required. If clinically feasible, dressings could clinically feasible, dressings could stay on for up to a weekstay on for up to a week

2)2) Partially controlled Partially controlled –– Moderate Moderate amount. amount. DresssingDresssing changes required q changes required q 22--3 days3 days

3)3) Uncontrolled Uncontrolled –– Very exudative Very exudative wound. Absorptive dressings changes wound. Absorptive dressings changes required daily or more oftenrequired daily or more often

**FalangaFalanga V, Wound Repair and Regeneration, 2001 . Wound Bed Preparation V, Wound Repair and Regeneration, 2001 . Wound Bed Preparation Score is a combination of the appearance of Score is a combination of the appearance of

the wound bed and the amount of exudate, i.e., A1, A3, C1, etc.the wound bed and the amount of exudate, i.e., A1, A3, C1, etc.

Page 27: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

CILJI PRI REGENERATIVEMU ZDRAVLJENJU RANE

• Nekrektomija– Zmanjša količino bakterijskih toksinov, onemogoči rast anaerobnih mikroorganizmov, zmanjša zaviralce celjenja (vnetni citokini in proteaze)

• Zaščita rane• Preprečevanje okužbe• Spodbujanje nastanka granulacij• Vzdrževanje vlažnega okolja

Page 28: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

POSTOPKI PRED PRIČETKOM ZDRAVLJENJA KRONIČNE

RANE• klasifikacija rane (ocena dna rane in robov)

• pravilna diagnoza• izbor ustreznih terapevtskih postopkov• izbor ustreznih oblog

Page 29: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

PRIPRAVA DNA RANE~ odstranitev lokalnih ovir zdravljenja ~

• NEKREKTOMIJA� kirurška (najhitrejša in najučinkovitejša)� encimatska (kolagenaza, tripsin, papain)� avtolitična (hidrokoloidi, hidrogeli, alginati)� biokirurška (Lucilia sericata)

Page 30: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

PRIPRAVA DNA RANE

• antimikrobno zdravljenje �topično�sistemsko

(količina in virulenca bakterij!)

• biokemijsko neravnovesje�lokalno zdravljenje z dodajanjem rastnih faktorjev, nadomestkov kože, antimikrobnihsredstev

• Rekonstrukcija defektov mehkih tkiv po nekrektomiji

Page 31: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

NOVOSTI PRI ZDRAVLJENJU RAN

• Terapija z negativnim tlakom• Biokirurška nekrektomija z larvami ali ekskretom larve Lucilie sericate

• Avtologni in alogenski trombocitni gel• Avtologni in alogenski keratinociti• Sodobne obloge za rane

Page 32: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Svetlobna terapija

KVANTNA FIZIKALNA METODA ZDRAVLJENJA IN PREPREČEVANJA

BOLEZNI

Page 33: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

POMEN SVETLOBE ZA ŽIVLJENJE

• S svetlobo se je začelo življenje na Zemlji in svetloba ga tudi vzdržuje.

• Omogoča fotosintezo, ki zagotavlja kisik in kemično vezano energijo – hrano za naše celice

• Svetloba je osnovni dejavnik za življenje, tako kot voda,zrak in uravnotežena prehrana.

• Svetlobni ciklus vpliva na učenje, ustvarjalnost, motivacijo in gibanje

Page 34: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

FREKVENČNO MODULIRANA FOTOBIOSTIMULACIJA

• FOTOBIOMODULACIJA-uravnava homeostazo celičnih procesov in tako omogoča pravilno delovanje celic

• Izboljša stanja tkiv in gibalnih funkcij• Usklajuje delovanja živčnega in hormonskega sistema

• Blaži bolečine• Vzpodbuja delovanje imunskega sistema

Page 35: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

KLJUČNI CELIČNI MEHANIZEM

• Mitohondriji so celične strukture, kjer poteka celično dihanje. Tu se proizvaja energija za celice.

• NIR in IR svetloba spodbudita dejavnike (encime) v dihalni verigi, da zagotovijo optimalno ravnotežje celičnih reakcij ter večjo raven energije, kar omogoča boljše delovanje celic.

Page 36: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Dihalna veriga v mitohondrijih

Page 37: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Spodbujanje lastnihhomeostatskih, obnovitvenih

in energijskih procesov.

Page 38: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Lastnosti sodobnih oblog• podpirajo in pospešujejo naravne procese celjenja

• vzdržujejo vlažno okolje

• vzdržujejo primerno temperaturo rane

• v rani ne puščajo ostankov

• ne povzročajo bolečin pri prevezah, poškodb novonastalega tkiva in maceracije

• so hipoalergene

• so polprepustne, dopuščajo prehod plinov, so vodoodporne in bariera za bakterije

• omogočajo menjavo na daljša obdobja

Page 39: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

KLASIFIKACIJA SODOBNIH OBLOG

ALGINATIHIDROGELIHIDROKAPILARNE OBLOGEHIDROKOLOIDIKOLAGENINELEPLJIVE KONTAKTNE MREŽICEOBLOGE Z DODATKIOBLOGE Z MEHKIM SILIKONOMPOLIURETANSKE PENEPOLIURETANSKI FILMIRESORPTIVNE TERAPEVTSKE OBLOGE

Page 40: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

SODOBNE OBLOGE

alginati

� primarne, mehke visoko vpojnenetkane obloge in polnila izalginatnih vlaken

� ob stiku z izločki tvorijo gel� gel vzdržuje vlažnost� namen: čiščenje rane� do 7 dni

Page 41: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

ALGINATI

Page 42: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

SODOBNE OBLOGE

hidrokapilarne obloge

� visoko vpojne obloge s super vpojnimi zrnci

� ustvarja ugodne pogoje� namen: za kronične in akutne

rane� do 7 dni

Page 43: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

SODOBNE OBLOGE

kolageni

� primarne vpojne obloge s porozno strukturo iz kolagena

� vpija izločke in vzpodbujagranulacijo

� namen: za rane v vseh fazahceljenja

� do 4 dni

Page 44: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

SODOBNE OBLOGE

hidrogeli

� obloge in polnila, ki uravnavajooptimalno vlažnost rane

� stimulirajo endogenemehanizme celjenja

� namen: hidriranje, mehčanje in odstranjevanje suhih in vlažnihmrtvin in fibrinskih oblog

� do 7 dni

Page 45: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

HIDROGELI

Page 46: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

SODOBNE OBLOGE

hidrokoloidi

� vpojne obloge, paste in posipi, ki tvorijo nitast polimeren matriks

� skupaj z izločkom tvorijo gel� namen: za rane v vseh fazah

celjenja� do 7 dni

Page 47: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

HIDROKOLOIDI-hidrofibre

Page 48: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

SODOBNE OBLOGE

nelepljive kontaktne mrežice

� mrežice iz različnih tkanih in netkanih materialov

� preprečujejo neposreden stiksekundarne obloge z rano

� do 7 dni

� poliamidne� z nevtralnimi mazili� silikonske

Page 49: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

NELEPLJIVE KONTAKTNE MREŽICE

!!!!

Page 50: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

SODOBNE OBLOGE

obloge z dodatki

� obloge različnih kemičnih strukturz različnimi dodatki

� namen: za okužene rane

� s klorheksidin acetatom� z natrijevim kloridom� s srebrom� z aktivnim ogljem� z aktivnim ogljem in srebrom� s povidon jodom� z Ringerjevo raztopino

Page 51: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

OBLOGE Z DODATKI

Page 52: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

OBLOGE Z DODATKI

Page 53: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

RESORBTIVNA TERAPEVTSKA OBLOGA S SREBROM

Page 54: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

SODOBNE OBLOGE

poliuretanski filmi

� tanke, prozorne, polprepustnepoliuretanske lepljive obloge

� zagotavljajo optimalno vlažnookolje

� namen: primarno za zaščitorane ali površinske rane; kotsekundarna obloga

� do 7 dni (14 dni)

Page 55: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

POLIURETANSKI FILM

Page 56: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

SODOBNE OBLOGE

poliuretanske pene

� poliuretanske oblogez visoko vpojnostjo

� ustvarja ugodne pogoje� namen: za kronične in akutne

rane s srednjim do močnimizločanjem

� do 7 dni

Page 57: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

POLIURETANSKE PENE/ MEMBRANE

Page 58: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

SODOBNE OBLOGE

resorbtivneterapevtske obloge

� aktivne obloge iz oksidiraneregenerirane celuloze in kolagena

� nase vežejo proteaze, ki zavirajoceljenje

� namen: za kronične in akutnerane, ki se težko celijo

� ne menjamo, se resorbirajo

Page 59: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

SODOBNE OBLOGE

obloge z mehkim silikonom� obloge, ki imajo na stični strani

mehek silikon� ustvarja optimalne pogoje in se

nežno lepi na okolno kožo, narano ne

� kontaktna mrežica, poliuretanske pene

� namen: za različne kronične in akutne rane

� do 7 dni (14 dni)

Page 60: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

OBLOGE Z MEHKIM SILIKONOM

Page 61: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Kaj je terapija z negativnim tlakom?

To je neinvazivno, aktivno celjenje rane, ki uporablja nadzorovan, lokaliziran negativni

tlak, ki vzpodbuja celjenje akutnih in kroničnih ran.

Page 62: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Kako terapija z negativnim tlakom deluje?

Page 63: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

razjede zaradi pritiskaulcus cruris

diabetično stopalodehiscentna ranaodprti abdomentravmatske rane

presadki

Indikacije za terapijo z negativnim tlakom

Page 64: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

• nekroze• maligne rane

• neenterična ali neraziskana fistula

• nezdravljeni osteitis

Kontraindikacije za terapijo z negativnim tlakom

Page 65: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Namestitev pene

1. Glede na velikost in obliko rane izrežemo peno

2. Globoke dele in žepe zapolnimo

Page 66: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Namestitev pene3. Peno najprej fiksiramo, nato jo nepredušno prelepimo s folijo. (ne zategujemo)

4. Posebej pazimo pri robovih. Sledimo tehniki nameščanja od enega kraja do drugega

Page 67: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Namestitev pene

5. Na vrhu zarežemo odprtino

6. Namestimo prilepko (pad)

Page 68: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Končno nameščena obloga

Page 69: (Microsoft PowerPoint - akutna in kroni\350na rana I,II 2012 Pogoji.ppt)

Dekubitus sacralis

pred začetkom terapije po 23 dneh