(microsoft powerpoint - akutna in kroni\350na rana i,ii 2012 pogoji.ppt)

of 69/69
Akutna in kronična rana Prof. dr. Dragica Maja Smrke, dr. med.

Post on 04-Jan-2017

231 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Akutna in kronina rana

  Prof. dr. Dragica Maja Smrke, dr. med.

 • VEDA O ZDRAVLJENJU RAN (TKIV)

  razmeroma mlada sloni na znanstveni podlagi zdravljenje na temelju dokazov v preteklosti je bilo zdravljenje tradicionalno

 • ZDRAVLJENJE RAN

  vkljuen celotni telesni mehanizem

  travmatski ok pri obsenih ranah

  centralno ivevje zaznava boleino

 • USPENOST ZDRAVLJENJA

  poznavanje mehanizmov za celjenje rane

  razlinih faz celjenja rane vloga vnetnega procesa razlinih vrst oblog za rane

 • Rane Akutna rana

  Travmatska rana vbodnina, ureznina, razpona rana, raztrganina, ugriznina

  Opeklinska rana Kirurka rana Iatrogena rana

  Kronina rana

 • Anamneza Mehanizem pokodbe Splono stanje bolnika Pridruene bolezni in pokodbe Antitetanina profilaksa

  Klinini pregled rane: Lega Velikost (globina, irina, dolina) Krvavitev Kontaminacija Vitalnost robov rane Prizadetost okolnih tkiv (ile, ivci, tetive, sklepi, kosti,)

  Starost rane

 • Sodobna oskrba kroninih in akutnih ran

  varovanje rane pred pokodbami in okubami pravoasno odkrivanje okub in njihovo zdravljenje

  pozorno obravnavanje boleine skrbno varovanje okolne koe -prepreevanje maceracije

  uporaba sodobnih oblog

 • TIPI ZDRAVLJENJA Primarno akutne rane (pravilo aseptinih kirurkih posegov)

  odloeno primarno (zaradi grozeega vnetja postopki oskrbe enaki kot pri primarni, rana se zapira po nekaj dnevih)

  sekundarno kronine rane (ekscizija robov koe in sekundarni ivi, potem ko vnetje izzveni)

  regenerativno (granulacijsko tkivo, epitelizacija, nastanek novega epidermisa)

 • Postopki primarne kirurke oskrbe

  Odstranitev mrtvinHemostazaRevizija raneIzpiranje ranePo potrebi vstavitev drenane cevkeivanje rane po plastehSterilno pokritje z ustreznimi oblogamiAntitetanina zaita po programu

 • Primer primarno celjenekirurka rana

 • Akutna rana, ki jo spremlja pokodba skeleta odprt zlom

  Pomembna pravilna klasifikacija glede na obseg pokodbe mehkih tkiv po Gustilu in Andersonu po Oesternu in Tscherneju AO klasifikacija

 • Klasifikacija odprtih zlomov

  Sodobna klasifikacija oznauje prizadetost tkiv odseva energetiko pokodovanja upoteva kontaminacijo in devitalizacijotkiv

  nakazuje izbiro metode zdravljenja nakazuje prognozo

 • Sekundarno zdravljenje

  Punch biopsiesPunch biopsies ThierschThiersch

 • Sodelujoe celice v procesu celjenja

  Trombociti Nevtrofilci Makrofagi Limfociti Tkivni bazofilci

  Fibroblasti Endotelne celice Epitelne celice

 • ZDRAVLJENJE RAN pospeevalni dejavniki (02, Fe, Zn, VitA,VitC, tkivne tekoine, beljakovine)

  zaviralni dejavnikisploni (mezenhimopatije, makro in mikroangiopatije, slab imunski sistem, slaba prehranjenost )

  lokalni (nekroza, hematom, serom, akutno in kronino vnetje)

 • Selected growth factors important to wound healing

  EGF (epidermal growth factor). Stimulates wound re-epithelialization and stimulates blood vessels and fibroblasts.

  FGF (fibroblast growth factor). Stimulates new blood vessel and collagen formation.

  PDGF (platelet derived growth factor). Attracts/stimulates smooth muscle cells, fibroblasts, and other cells. Important in ECM formation.

  TGF- (transforming growth factor-beta). Slows buildup of epithelial cells, suppresses immunoglobulin secretion and is helpful in ECM formation.

  TNF-a (tumor necrosis factor-alpha). Activates neutrophils, causes fibroblasts to multiply, causes bone/cartilage resorption.

  IL-1 (interleukin-1). Attractant for epithelial cells, neutrophils, mono and lymphocytes; also stimulates collagen synthesis.

 • INJURYINJURY

  COAGULATIONCOAGULATION

  INFLAMMATIONINFLAMMATION

  EPITHELIALEPITHELIALREPAIRREPAIR ANGIOGENESISANGIOGENESIS

  GRANULATION TISSUEGRANULATION TISSUE

  CONNECTIVECONNECTIVETISSUE REPAIRTISSUE REPAIR

  CONTRACTIONCONTRACTIONREMODELLINGREMODELLING

  HEALED WOUNDHEALED WOUND

  WOUND HEALING CASCADEWOUND HEALING CASCADE

 • FAZE ZDRAVLJENJA RANE~ med seboj se prekrivajo ~

  1. travmatska, vnetna in eksudacijska2. destrukcijsko resorpcijska3. proliferacijska in separacijska 4. obnovitvena (epitelizacija, vezivno

  tkivo)

 • OBDOBJA CELJENJA RAN

 • B a r r ie r s

  C e llu la rD y s f u n c t io n

  W r o n gp h e n o t y p e

  D e f e c t iv er e c e p t o r s

  E x u d a t e

  C h r o n ic -c o n t e n t s

  E x c e s s v s .n o rm a l

  N e c r o s is

  E s c h a rB la c k - d r y

  S lo u g hY e llo w -w e t

  M ic r o -o r g a n ism s

  N um b e r

  P a t h o g e n ic it y

  H o s tr e s is t a n c e

  Non- healingDelayed Healing

  ? ? ?

  B io c h em ic a lI m b a la n c e

  I n c o r r e c tc y t o k in e

  e x p r e s s io n

  E x c e s s iv ep r o t e a s e

  p r o d u c t io n

  C a s c a d e s -in c o m p le t e ,

  w r o n g t im in g s

  I n c r e a s e d ir o nr e le a s e

  ? ? ?BARRIERS FOR WOUND HEALINGBARRIERS FOR WOUND HEALING

 • KLASIFIKACIJA RAN PO VZROKU

  rane, ki jih povzroi pokodba spremembe na oilju (arterijske razjede, venski ulkusi, limfatini ulkusi)

  nevropatske spremembe (diabetine rane, rane pri alkoholikih)

  rane zaradi pritiska ostalo (opekline, tumorske razjede)

 • Znailost rane

  Kontaminacija Kolonizacija Kritina kolonizacija Okuba

 • Kronina rana znailnosti

  Poviani vnetni citokini Spremenjen fenotip fibroblastov Patoloki rastni faktorji Poviane proteaze Spremenjena funkcija keratinocitov Poviano tevilo starajoih celic

 • Tipi ran/tkiva

  RNA (nekrotino, mrtvo tkivo)

  faza ienja

  RUMENA (ostanki fibrinske mree)

  granulacija

  RDEAepitelizacija

 • CLASSIFICATION*CLASSIFICATION*

  Wound Bed AppearanceWound Bed Appearance

  Granulation Fibrinous Granulation Fibrinous EscharEschar

  A. A. 100% 100% -- --

  B. B. 5050--100% + 100% + --

  C. C.

 • CILJI PRI REGENERATIVEMU ZDRAVLJENJU RANE

  Nekrektomija Zmanja koliino bakterijskih toksinov, onemogoi rast anaerobnih mikroorganizmov, zmanja zaviralce celjenja (vnetni citokini in proteaze)

  Zaita rane Prepreevanje okube Spodbujanje nastanka granulacij Vzdrevanje vlanega okolja

 • POSTOPKI PRED PRIETKOM ZDRAVLJENJA KRONINE

  RANE klasifikacija rane (ocena dna rane in robov)

  pravilna diagnoza izbor ustreznih terapevtskih postopkov izbor ustreznih oblog

 • PRIPRAVA DNA RANE~ odstranitev lokalnih ovir zdravljenja ~

  NEKREKTOMIJA kirurka (najhitreja in najuinkoviteja) encimatska (kolagenaza, tripsin, papain) avtolitina (hidrokoloidi, hidrogeli, alginati) biokirurka (Lucilia sericata)

 • PRIPRAVA DNA RANE

  antimikrobno zdravljenje topinosistemsko

  (koliina in virulenca bakterij!)

  biokemijsko neravnovesjelokalno zdravljenje z dodajanjem rastnih faktorjev, nadomestkov koe, antimikrobnihsredstev

  Rekonstrukcija defektov mehkih tkiv po nekrektomiji

 • NOVOSTI PRI ZDRAVLJENJU RAN

  Terapija z negativnim tlakom Biokirurka nekrektomija z larvami ali ekskretom larve Lucilie sericate

  Avtologni in alogenski trombocitni gel Avtologni in alogenski keratinociti Sodobne obloge za rane

 • Svetlobna terapija

  KVANTNA FIZIKALNA METODA ZDRAVLJENJA IN PREPREEVANJA

  BOLEZNI

 • POMEN SVETLOBE ZA IVLJENJE

  S svetlobo se je zaelo ivljenje na Zemlji in svetloba ga tudi vzdruje.

  Omogoa fotosintezo, ki zagotavlja kisik in kemino vezano energijo hrano za nae celice

  Svetloba je osnovni dejavnik za ivljenje, tako kot voda,zrak in uravnoteena prehrana.

  Svetlobni ciklus vpliva na uenje, ustvarjalnost, motivacijo in gibanje

 • FREKVENNO MODULIRANA FOTOBIOSTIMULACIJA

  FOTOBIOMODULACIJA-uravnava homeostazo celinih procesov in tako omogoa pravilno delovanje celic

  Izbolja stanja tkiv in gibalnih funkcij Usklajuje delovanja ivnega in hormonskega sistema

  Blai boleine Vzpodbuja delovanje imunskega sistema

 • KLJUNI CELINI MEHANIZEM

  Mitohondriji so celine strukture, kjer poteka celino dihanje. Tu se proizvaja energija za celice.

  NIR in IR svetloba spodbudita dejavnike (encime) v dihalni verigi, da zagotovijo optimalno ravnoteje celinih reakcij ter vejo raven energije, kar omogoa bolje delovanje celic.

 • Dihalna veriga v mitohondrijih

 • Spodbujanje lastnihhomeostatskih, obnovitvenih

  in energijskih procesov.

 • Lastnosti sodobnih oblog podpirajo in pospeujejo naravne procese celjenja

  vzdrujejo vlano okolje

  vzdrujejo primerno temperaturo rane

  v rani ne puajo ostankov

  ne povzroajo bolein pri prevezah, pokodb novonastalega tkiva in maceracije

  so hipoalergene

  so polprepustne, dopuajo prehod plinov, so vodoodporne in bariera za bakterije

  omogoajo menjavo na dalja obdobja

 • KLASIFIKACIJA SODOBNIH OBLOG

  ALGINATIHIDROGELIHIDROKAPILARNE OBLOGEHIDROKOLOIDIKOLAGENINELEPLJIVE KONTAKTNE MREICEOBLOGE Z DODATKIOBLOGE Z MEHKIM SILIKONOMPOLIURETANSKE PENEPOLIURETANSKI FILMIRESORPTIVNE TERAPEVTSKE OBLOGE

 • SODOBNE OBLOGE

  alginati

  primarne, mehke visoko vpojnenetkane obloge in polnila izalginatnih vlaken

  ob stiku z izloki tvorijo gel gel vzdruje vlanost namen: ienje rane do 7 dni

 • ALGINATI

 • SODOBNE OBLOGE

  hidrokapilarne obloge

  visoko vpojne obloge s super vpojnimi zrnci

  ustvarja ugodne pogoje namen: za kronine in akutne

  rane do 7 dni

 • SODOBNE OBLOGE

  kolageni

  primarne vpojne obloge s porozno strukturo iz kolagena

  vpija izloke in vzpodbujagranulacijo

  namen: za rane v vseh fazahceljenja

  do 4 dni

 • SODOBNE OBLOGE

  hidrogeli

  obloge in polnila, ki uravnavajooptimalno vlanost rane

  stimulirajo endogenemehanizme celjenja

  namen: hidriranje, mehanje in odstranjevanje suhih in vlanihmrtvin in fibrinskih oblog

  do 7 dni

 • HIDROGELI

 • SODOBNE OBLOGE

  hidrokoloidi

  vpojne obloge, paste in posipi, ki tvorijo nitast polimeren matriks

  skupaj z izlokom tvorijo gel namen: za rane v vseh fazah

  celjenja do 7 dni

 • HIDROKOLOIDI-hidrofibre

 • SODOBNE OBLOGE

  nelepljive kontaktne mreice

  mreice iz razlinih tkanih in netkanih materialov

  prepreujejo neposreden stiksekundarne obloge z rano

  do 7 dni

  poliamidne z nevtralnimi mazili silikonske

 • NELEPLJIVE KONTAKTNE MREICE

  !!!!

 • SODOBNE OBLOGE

  obloge z dodatki

  obloge razlinih keminih strukturz razlinimi dodatki

  namen: za okuene rane

  s klorheksidin acetatom z natrijevim kloridom s srebrom z aktivnim ogljem z aktivnim ogljem in srebrom s povidon jodom z Ringerjevo raztopino

 • OBLOGE Z DODATKI

 • OBLOGE Z DODATKI

 • RESORBTIVNA TERAPEVTSKA OBLOGA S SREBROM

 • SODOBNE OBLOGE

  poliuretanski filmi

  tanke, prozorne, polprepustnepoliuretanske lepljive obloge

  zagotavljajo optimalno vlanookolje

  namen: primarno za zaitorane ali povrinske rane; kotsekundarna obloga

  do 7 dni (14 dni)

 • POLIURETANSKI FILM

 • SODOBNE OBLOGE

  poliuretanske pene

  poliuretanske oblogez visoko vpojnostjo

  ustvarja ugodne pogoje namen: za kronine in akutne

  rane s srednjim do monimizloanjem

  do 7 dni

 • POLIURETANSKE PENE/ MEMBRANE

 • SODOBNE OBLOGE

  resorbtivneterapevtske obloge

  aktivne obloge iz oksidiraneregenerirane celuloze in kolagena

  nase veejo proteaze, ki zavirajoceljenje

  namen: za kronine in akutnerane, ki se teko celijo

  ne menjamo, se resorbirajo

 • SODOBNE OBLOGE

  obloge z mehkim silikonom obloge, ki imajo na stini strani

  mehek silikon ustvarja optimalne pogoje in se

  neno lepi na okolno koo, narano ne

  kontaktna mreica, poliuretanske pene

  namen: za razline kronine in akutne rane

  do 7 dni (14 dni)

 • OBLOGE Z MEHKIM SILIKONOM

 • Kaj je terapija z negativnim tlakom?

  To je neinvazivno, aktivno celjenje rane, ki uporablja nadzorovan, lokaliziran negativni

  tlak, ki vzpodbuja celjenje akutnih in kroninih ran.

 • Kako terapija z negativnim tlakom deluje?

 • razjede zaradi pritiskaulcus cruris

  diabetino stopalodehiscentna ranaodprti abdomentravmatske rane

  presadki

  Indikacije za terapijo z negativnim tlakom

 • nekroze maligne rane

  neenterina ali neraziskana fistula

  nezdravljeni osteitis

  Kontraindikacije za terapijo z negativnim tlakom

 • Namestitev pene

  1. Glede na velikost in obliko rane izreemo peno

  2. Globoke dele in epe zapolnimo

 • Namestitev pene3. Peno najprej fiksiramo, nato jo nepreduno prelepimo s folijo. (ne zategujemo)

  4. Posebej pazimo pri robovih. Sledimo tehniki nameanja od enega kraja do drugega

 • Namestitev pene

  5. Na vrhu zareemo odprtino

  6. Namestimo prilepko (pad)

 • Konno nameena obloga

 • Dekubitus sacralis

  pred zaetkom terapije po 23 dneh