microinsurance in south asia

Download Microinsurance in South Asia

Post on 30-May-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 Microinsurance in South Asia

  1/15

  M`aui`nqzuonajM`aui`nqzuonaj `n Qiz|g Oq`o`n Qiz|g Oq`o

  Mopzm` Isod`Mopzm` Isod`

  B`nonaj Q{ja`oh`q| 'Uzuoh onl M`auib`nonaj)(B`nonaj Q{ja`oh`q| 'Uzuoh onl M`auib`nonaj)(Qiz|g Oq`o Lj{ou|mjn|Qiz|g Oq`o Lj{ou|mjn|

  Biu Ujf`inoh Ainbjujnaj in Jngona`nf Qia`ohBiu Ujf`inoh Ainbjujnaj in Jngona`nf Qia`oh[ui|ja|`in `n |gj Oq`o onl [oa`b`a Ujf`in[ui|ja|`in `n |gj Oq`o onl [oa`b`a Ujf`in

  5?5? 55 O{u`h 5;?;55 O{u`h 5;?;

  L`aho`mju3 \gj r`jv jw{ujjl n |g` {o{ju{ujjn|o|`in ouj |gj r`jv ib |gj oz|giu onl li ni| njajou`hp ujbhja| |gj

  r`jv iu {ih`a`j ib |gj O`on Ljrjhi{mjn| Eond 'OLE)( iu `| Eioul ib Firjuniu( iu |gj firjunmjn| |gjp uj{ujjn|.OLE lij ni| fzouon|jj |gj oaazuoap ib |gj lo|o `nahzljl `n |g` {o{ju onl oaaj{| ni uj{in`e`h |p biu onpainjqzjnaj ib |gj`u zj. \jum`nihifp zjl mop ni| njajou`hp ej ain`|jn| v`|g OLE ibb`a`oh |jum.

 • 8/9/2019 Microinsurance in South Asia

  2/15

  M`aui`nqzuonajM`aui`nqzuonaj `n Qiz|g Oq`o`n Qiz|g Oq`o

  Djp Bjo|zujq ibDjp Bjo|zujq ibM`aui`nqzuonajM`aui`nqzuonaj Qz{{hp Q`lj ibQz{{hp Q`lj ibM`aui`nqzuonajM`aui`nqzuonaj

  Ljmonl Q`lj ibLjmonl Q`lj ibM`aui`nqzuonajM`aui`nqzuonaj [ih`ap Ujaimmjnlo|`inq[ih`ap Ujaimmjnlo|`inq

 • 8/9/2019 Microinsurance in South Asia

  3/15

  Ljq|`|z|j

  @m{oa| ib Hiqqjq

  Jainim`a

  Hjrjhq

  Vjoh|gp

  Nin-{iiu

  Miljuo|j {iiu

  [irju|p H`nj

  Ljfujj ib [irju|p( [irju|p H`nj onlLjfujj ib [irju|p( [irju|p H`nj onl

  @m{oa| ib Hiqqjq@m{oa| ib Hiqqjq

  Jw|ujmj {iiu

  Rzhnjuoehj nin-{iiu

 • 8/9/2019 Microinsurance in South Asia

  4/15

 • 8/9/2019 Microinsurance in South Asia

  5/15

  M`aui`nqzuonajM`aui`nqzuonaj Ah`jn|qAh`jn|q

  Ljq|`|z|jJw|ujmj

  [iiu

  Miljuo|j

  [iiu

  [IRJ

  U

  \P

  H@

  NJ

  Rzhnjuoehj

  Nin- [iiu

  Nin- [iiu Vjoh|gp

  Ni| `nqzujl

  ep onpinj

  M`aui-

  @nqzuonajAh`jn|q

  \uol`|`inoh@nqzuonajAh`jn|q

 • 8/9/2019 Microinsurance in South Asia

  6/15

  M@AUI@NQZUONAJ @Q NI\M@AUI@NQZUONAJ @Q NI\

  Agou`|pAgou`|p

  U`qd {ujrjn|`inU`qd {ujrjn|`in Hiqq {ujrjn|`inHiqq {ujrjn|`in

  Qmohh `nqzuonaj aim{onpQmohh `nqzuonaj aim{onp

  LivnLivn--q`sjl `nqzuonaj {uilza|q`sjl `nqzuonaj {uilza|

  MOF@A EZHHJ\MOF@A EZHHJ\onl o azuj biu ohh {uiehjmqonl o azuj biu ohh {uiehjmq

  ib |gj {iiu {ji{hjib |gj {iiu {ji{hj

 • 8/9/2019 Microinsurance in South Asia

  7/15

  M@AUI@NQZUONAJ @QM@AUI@NQZUONAJ @Q

  U`qd monofjmjn|U`qd monofjmjn|

  B`nona`oh aim{jnqo|`in `nB`nona`oh aim{jnqo|`in `n|gj jrjn| ib o hiqq|gj jrjn| ib o hiqq

 • 8/9/2019 Microinsurance in South Asia

  8/15

  M`aui`nqzuonajM`aui`nqzuonaj MiljhqMiljhq

  Aimmzn`|pAimmzn`|p--eoqjl Miljheoqjl Miljh M`auib`nonaj @nq|`|z|`in QjhbM`auib`nonaj @nq|`|z|`in Qjhb--`nqzuju`nqzuju

  MiljhMiljh

  Bzhh @nqzuju MiljhBzhh @nqzuju Miljh

  [ou|nju[ou|nju--ofjn| Miljhofjn| Miljh

 • 8/9/2019 Microinsurance in South Asia

  9/15

 • 8/9/2019 Microinsurance in South Asia

  10/15

  @nqzuonaj [jnj|uo|`in@nqzuonaj [jnj|uo|`in

  onl Ljnq`|ponl Ljnq`|p

  @nqzuonaj [jnj|uo|`in@nqzuonaj [jnj|uo|`in

  '* ib {ujm`zm |i FL[)'* ib {ujm`zm |i FL[)

  @nqzuonaj Ljnq`|p@nqzuonaj Ljnq`|p

  '{ju ao{`|o {ujm`zm `n'{ju ao{`|o {ujm`zm `nZQL)ZQL)

  EonfholjqgEonfholjqg ;.6;;.6; 5.05.0

  @nl`o@nl`o

 • 8/9/2019 Microinsurance in South Asia

  11/15

  [iiu[iiu q U`qd Jw{iqzujq U`qd Jw{iqzuj

  lzu`nf |gj hoq| 1 pjouqlzu`nf |gj hoq| 1 pjouq

  62.0

  26.?

  10.7

  ?6.1?1.7

  :

 • 8/9/2019 Microinsurance in South Asia

  12/15

  [iiu[iiu q O||`|zlj |ivoulqq O||`|zlj |ivoulq@nqzuonaj@nqzuonaj

  11.1

  5:.1

 • 8/9/2019 Microinsurance in South Asia

  13/15

  Ujfzho|iup @qqzjqUjfzho|iup @qqzjq

  - Gfg ao{|oh ujqzujmjn|- Ofjn|) euidju hajnanf onl |uo`n`nf

  ujqzujmjn| biu ofjn|

  - Aim{i|j nzuju) {uilza| ni| jnaizuofjl

  - I{juo|iu iz|lj ome| ib nzuonaj hov

  - Ai| ib ujfzho|iup aim{honaj

  - Aim{hjw uj{iu|nf ujqzujmjn|

 • 8/9/2019 Microinsurance in South Asia

  14/15

  [ih`ap Ujaimmjnlo|`inq[ih`ap Ujaimmjnlo|`inq

  Njv o{{uioagjq `n ujfzho|`inqNjv o{{uioagjq `n ujfzho|`inq [zeh`a `nqzuonaj ovoujnjqq aom{o`fn[zeh`a `nqzuonaj ovoujnjqq aom{o`fn

  [uimi|`in ib {ou|nju[uimi|`in ib {ou|nju--ofjn| miljhofjn| miljh Jbbiu|q |i znljuq|onl |gj moudj|Jbbiu|q |i znljuq|onl |gj moudj|

 • 8/9/2019 Microinsurance in South Asia

  15/15

  Biu Miuj @nbiumo|`inBiu Miuj @nbiumo|`in

  Mopzm` Isod`Mopzm` Isod`

  misod`Kole.iufmisod`Kole.iuf

Recommended

View more >