michał działowski

Download Michał Działowski

Post on 05-Apr-2016

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kandydat do Rady Miejskiej w Świdnicy

TRANSCRIPT

 • KandydatKandydatdo Rady Miejskiejdo Rady Miejskiej

  w widnicyw widnicyMICHA DZIAOWSKIDZIAOWSKI

  okrg nrokrg nr 20 20ht

  tp://

  mic

  hal-d

  zial

  owsk

  i.blo

  gspo

  t.com

 • okrg nrokrg nr 20 20 okrg nrokrg nr 20 20

  Dlaczego chc zosta Radnym? Przede wszystkim dlatego, e chc zmian. Chc mie realny wpyw na to co dzieje si w naszym miecie. Chc rozmawia z mieszkacami widnicy, by mc pniej podejmowa sensowne decyzje, ktre bd korzystne dla naszej maej spoecznoci. Jako mody czowiek, ktry wraz ze swoj on planuje powikszy rodzin, pragn czynnie przyczyni si do rozwoju widnicy, po to by zapewni lepsze ycie nie tylko swojej, ale kadej innej widnickiej rodzinie.

  Co chc zrobi w okrgu? Przede wszystkim remontowa chodniki oraz rozbudowa infrastruktur rekreacyjn dla mieszkacw. Chciabym rwnie upikszy nasz dzielnic poprzez rewitalizacj terenw zielonych i wyznaczenie cieek rowerowych. Moim szczeglnym priorytetem bdzie rozwizanie problemu wysypiska mieci, ktre zatruwa nasze ycie i obnia jego jako.

  Co chc zrobi dla miasta? Promowa zatrudnianie ludzi modych poprzez zblienie pracodawcw i szk oraz uczelni. Stworzy nowe obki oraz dofinansowa niepubliczne obki i przedszkola. Chciabym doprowadzi do kompleksowej rewitalizacji terenw zielonych i parkw, aby byy rzeczywicie miejscem do wypoczynku i rekreacji dla mieszkacw widnicy.

  Jako obywatel miasta widnicy podjem decyzj o kandydowaniu. Teraz gos naley do Pastwa. Maj Pastwo okazj wybra mod i zaangaowan osob, ktra jako przedstawiciel lokalnej spoecznoci bdzie dbaa o nasze wsplne dobro.

  Zachcam do gosowaniaMicha Dziaowski http://michal-dzialowski.blogspot.com/telefon: 884 983 963 mail: michaldzialowski@wp.pl

  Nazywam si Micha Dziaowski.

  Posiadam wyksztacenie wysze z zakresu zarzdzania zdobyte na Wydziale Zarzdzania i Informatyki Politechniki Wrocawskiej. Zawodowo pracuj w jednostce samorzdowej. Cae moje ycie zwizany jestem ze widnic. Spoecznie udzielam si w Zwizku Harcerstwa Polskiego, gdzie od omiu lat jestem druynowym 23 widnickiej Gromady Zuchowej Lene Duszki majcej swoj siedzib w SP nr 315 przy ulicy Wodnej. Dziki wieloletniej pracy spoecznej, w roli wychowawcy i organizatora, zdobyem cenne dowiadczenie i umiejtnoci w zakresie komunikacji, negocjacji i sztuki kompromisu. Wiem ile trzeba uwagi, aby podj waciw decyzj, zwaszcza gdy dotyczy ona wielu osb. Nauczyem si jak dysponowa rodkami finansowymi tak, aby byy spoytkowane jak najlepiej oraz gdzie szuka oszczdnoci, gdy sytuacja tego wymaga.

  Nie naleaem i nie nale do adnej partii politycznej. Postanowiem kandydowa na Radnego z listy Alicji Synowskiej, gdy uwaam, i jest ona dobrym organizatorem i siln kobiet znajca potrzeby widnicy i widniczan oraz potrafica o nie zadba.

  Strona 1Strona 2