mevzuat Çalıştayı pilot uygulamaların sonuçları...referanslar aile arabuluculuğu hakkında...

Click here to load reader

Post on 24-Jan-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Mevzuat Çalıştayı:

  Pilot Uygulamaların Sonuçları

  Maria Oliveira

 • Referanslar

  Aile arabuluculuğu hakkında Avrupa Konseyi Tavsiye Kararı Rec(98)1

  Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk hakkında Avrupa Konseyi Tavsiye Kararı Rec(2002)10

  Aile arabuluculuğu ve hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk hakkındaki mevcut tavsiye kararların daha iyi uygulanmasına yönelik CEPEJ Rehber İlkeleri

  2

 • CEPEJ Rehber İlkeleri:

  Mevcudiyet

  Arabuluculuk hizmetlerinin eşit düzeyde

  yaygınlaşması için, olabildiğince geniş

  bir coğrafi alanda uygulanabilir

  arabuluculuk sistemlerinin kurulması ve

  geliştirilmesi

  3

 • Temel veri araştırması

  Pilot illere göre arabuluculuk uygulamaları %

  4

  Diğer iller %9 Pilot iller %91

 • Pilot il seviyesinde arabuluculuk

  uygulamalarının oranları

  Tüm arabuluculuk uygulamalarının %91’i pilot iller seviyesinde gerçekleştirilmiştir

  Arabuluculuk devlet teşviki ve desteği gerektirmektedir

  5

 • Hakimlerin Rolü

  Bilgi vermek

  Arabuluculukla ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlemek

  Tarafları arabuluculuk yöntemini kullanmaya davet etmek

  Davayı arabuluculuğa sevk etmek

  6

 • Temel veri araştırması

  Hakimlerin arabuluculuk hakkındaki bilgi düzeyi(%)

  7

 • Hakimlerin arabuluculuk bilgisi

  Hakimlerin %77si arabuluculuk uygulamaları hakkında bilgi sahibidir

  Pilot hakimlerin eğitimi

  Temel eğitim

  Hakim teşvikiyle ilgili eğitim

  İzleme ziyaretleri

  Bilginin geliştirilmesi verimi artırır

  8

 • Temel veri araştırması

  Hakimlere Göre Arabuluculuk Uygulamaları Sırasında Karşılaşılan Zorluklar (%)

  9

 • Arabuluculuğa teşvikle ilgili

  zorluklar

  Hakim teşviki uygulamalar beklenildiği kadara başarılı değil

  Taraf avukatları işbirlikçi değil

  Tarafların arabuluculuk hakkında yeterli bilgisi yok

  10

 • Temel veri araştırması

  Hakim teşviki – Kullanıcılar (%)

  11

 • Tarafların hakim teşvikine karşı

  tutumu

  Tarafların büyük bir kısmı (%67), eğer uyuşmazlıkları hakim tarafından arabuluculuğa sevk edilmiş olsaydı arabuluculuğu değerlendirebileceklerini ifade etmişlerdir

  Taraflar mahkeme duruşmalarına katılmak zorunda değil ve avukatları tarafından temsil ediliyorlar

  Tensip duruşmasına katılmayan asiller arabuluculuğu değerlendirme konusunda karar verme şansına sahip değil

  12

 • Temel veri araştırması Arabuluculara Göre Arabuluculuk Uygulamaları Sırasında Karşılaşılan Zorluklar (%)

  13

 • Arabulucuların karşılaştıkları

  zorluklar

  1 – Hakimlerin çekimser kalması veya karşı durması

  2 – Avukatların çekimser kalması veya karşı durması

  3 – Avukatların/hakimlerin arabuluculuk uygulamaları konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması

  Diğer:

  Tarafların olumsuz düşünceleri

  Güven eksikliği

  Avukatların ekonomik kaygıları

  14

 • Arabulucuların vasıfları

  Yeterli düzeyde eğitim

  Meslek kuralları

  Arabuluculuk sisteminin kalitesi

  15

 • Temel veri araştırması

  Arabuluculuk eğitiminin içeriği yeterlidir (%)

  16

 • Temel veri araştırması

  Arabuluculuk eğitiminin süresi yeterlidir (%)

  17

 • Arabuluculuk eğitiminin içeriği ve

  süresi

  Eğitim kurumlarının ve sicile kayıtlı arabulucuların sadece dörtte biri eğitimin yeterli olduğunu ifade etmişlerdir

  Eğiticiler arabuluculara kıyasla eğitim süresinin yeterince uzun olmadığı kanaatindedir

  Arabuluculuk eğitiminin içeriği ve süresinin yeterli olmadığı değerlendirilmektedir

  18

 • Temel veri araştırması

  Uygulamanın Etik Kurallar Çerçevesinde Sürdürüldüğünü Düşünüyor musunuz? (%)

  19

 • Etik Kurallar

  En fazla hakimlere güven duyulmaktadır

  Beş hakimden dördü etik ilkelere uyulduğunu düşünmektedir

  Avukatlar ortalama bir güvene sahiptir

  Vatandaşlar en şüpheci gruptur

  20

 • Temel veri araştırması

  Arabuluculuk İhtiyacı Olan Kişilerin Anlaşmazlık Çözümleri İçin Arabuluculara Güvendiklerini Düşünüyorum (%)

  21

 • Arabuluculuğa güven

  Arabuluculuğa en az güven duyan kesim önce avukatlar daha sonra hakimlerdir

  Bu oran vatandaşlar ve meslek örgütlerini üyeleri arasında daha da düşüktür

  22

 • CEPEJ Rehber İlkeleri:

  Erişilebilirlik

  o Erişilebilirliğin genişletilmesi için

  arabuluculuğun maliyet, süre, yer, bilgi

  alma ve arabulucuya kolay erişim gibi

  konularda mahkeme kullanıcıları için

  avantajlı hale getirilmesi gerekir.

  23

 • Temel veri araştırması

  Arabuluculuk görüşmesi nerede yapılmalıdır (%)

  24

 • Arabuluculuk görüşmelerinin

  yapılacağı yer

  Şekle göre, avukatlar (%60) ve meslek örgütleri (%40) arabuluculuğun arabulucunun ofisinde gerçekleşmesi gerektiğini düşünmektedir.

  Buna karşın, vatandaşlar (%50) mahkeme tesislerinin kullanılmasını tercih etmektedir.

  25

 • Temel veri araştırması

  Adliyelerde arabuluculuk merkezleri

  26

 • Arabuluculuk merkezleri

  Arabuluculuğun yaygınlaştırılmasında arabuluculuk merkezleri yeterli kaynak olarak görülmektedir

  Adliyede bir arabuluculuk merkezi olması halinde kullanıcıların %44’ü bu merkeze başvuracağını, %39’u ise başvurabileceğini belirtmiştir

  27

 • Temel veri araştırması 6 Pilot İldeki Adliye Kullanıcılarına Göre Arabuluculuğun Etkili Olmama Nedenleri (%)

  28

 • Mahkeme kullanıcılarına göre

  arabuluculuğun etkili olmama nedenleri

  %51 – Arabuluculuk anlaşmasının icra edilebilir olduğunu düşünmüyorum

  %18 – arabulucunun uyuşmazlığımı çözecek yetkinlikte olduğunu düşünmüyorum

  %13 – Arabulucuya güvenmiyorum

  29

 • Özet I

  Pilot mahkemeler arabuluculuğun uygulanmasında etkili bir mekanizma oluşturmuşlardır

  Arabuluculuk merkezleri asillere ve vekillerine yakınlık bakımından önemli bir role sahiptir

  Bilgi eksikliği (örneğin arabuluculuk anlaşmasının icra edilebilirliği hakkında) ve uyuşmazlıkların geleneksel yöntemle çözülmesi dışında yeni yöntemlere karşı şüpheci yaklaşımlar nedeniyle avukatların ve kullanıcılar arabuluculuğa yeterince güven duymamaktadır

  30

 • Özet II

  Hakimler, avukatlar ve arabuluculuk merkezi personeli arabuluculuk hakkında yeterli temel bilgiye sahiptir

  Bilgi eksikliği (örneğin arabuluculuk anlaşmasının icra edilebilirliği hakkında) ve uyuşmazlıkların geleneksel yöntemle çözülmesi dışında yeni yöntemlere karşı şüpheci yaklaşımlar nedeniyle avukatların ve kullanıcılar arabuluculuğa yeterince güven duymamaktadır

  31

 • Özet III

  Hakimler, avukatlar ve arabuluculuk merkezi personeli arabuluculuk hakkında yeterli temel bilgiye sahiptir

  Tensip duruşmasına katılmayan asillerin arabuluculuğu deneme konusunda bir değerlendirme yapma şansı yoktur

  Arabulucular ve eğiticiler eğitimi yetersiz ve süre bakımından çok sınırlı bulmaktadır

  32

 • İyileştirilebilecek alanlar

  Kullanıcılar ve avukatlar arasındaki güvenin pekiştirilmesi

  Arabulucular için Etik Kuralların tanıtılması

  Asillerin tensip duruşmasına katılması

  İlgili bütün paydaşlar için sürekli eğitim

  33