metodika netm

Click here to load reader

Post on 31-Dec-2016

244 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Vypracovala MEDIARESEARCH, a. s. ve spoluprci s GEMIUS, S. A.

  Vzkum sociodemografie nvtvnk internetu

  Vzkum nvtvnosti internetu

  Zkladn metodika verze s platnost od 06/2010

 • Copyrights 2010 Gemius SA, MEDIARESEARCH,a.s.

  2

  OBSAH

  1 vod ......................................................................................... 4

  2 Projekt ve strunch heslech .................................................... 5

  3 Zaazovn mdi do vzkumu .................................................. 7

  3.1 Pravidla pro zaazovn mdi ve vzkumu NetMonitor ............ 7 3.2 Pravidla pro umisovn mcch skript .................................. 8

  4 Zkladn popis technologie men na stran webov strnky (site-centric) ............................................................................ 12

  4.1 Technologie gemiusTraffic ...................................................... 12 4.2 Hit-kolektor zajiujc sbr dat................................................ 13

  5 Zkladn popis technologie men na stran internetovho prohlee (user-centric) ......................................................... 14

  5.1 Aplikace netSoftware .............................................................. 14 5.1.1 Sbr dat (logy BHO)................................................................ 15 5.1.2 Modifikace HTTP hlaviky User-Agent.................................... 15

  6 Vzkum nvtvnosti .............................................................. 16

  6.1 Algoritmus pro reportovn relnho uivatele (site-centric) ... 16 7 Vzkum sociodemografie........................................................ 19

  7.1 SEKV ...................................................................................... 19 7.2 Pop-up Panel .......................................................................... 20 7.3 SW Panel ................................................................................ 21 7.4 Rektutace respondent ........................................................... 22 7.5 Komunikace s panelem a odmny .......................................... 22 7.6 Joint Panel .............................................................................. 23 7.6.1 Princip stanoven reportujcho panelu.................................... 24 7.6.2 Vlastnosti reportujcho panelu................................................ 25

  7.7 Normy a reprezentativita......................................................... 26 7.8 Ven..................................................................................... 27

  8 Domnov filtr, definice sekc, kategorizace ........................... 29

  8.1 Domnov filtr ......................................................................... 29 8.2 Definice sekc.......................................................................... 29

  8.2.1 Webov rozhran pro definici sekc mdi na zklad URL masek 30

  8.3 Kategorizace mdi ................................................................. 31 9 Modulrn rozen projektu ................................................... 33

  9.1 Men streamovanho videa.................................................. 33 9.2 Men pouvn komuniktor.............................................. 33 9.3 Men pstup z mobil ........................................................ 33

 • Copyrights 2010 Gemius SA, MEDIARESEARCH,a.s.

  3

  9.4 Men rychlosti pipojen ........................................................ 33 10 Analytick nstroje.................................................................. 34

  10.1 On-line rozhran gemiusTraffic................................................ 34 10.2 On-line aplikace NetMonitor.................................................... 37 10.3 Lokln aplikace gemiusExplorer ............................................ 39

  11 Data a reporty ......................................................................... 42

  11.1 Vsledky a data z men nvtvnosti................................... 42 11.1.1 On-line reporty 42 11.1.2 Denn reporty 43

  11.2 Vsledky a data z vzkumu sociodemografickho profilu nvtvnk spojen s daty o nvtvnosti ............................. 44

  11.2.1 Msn reporty o nvtvnosti ............................................... 44 11.2.2 Msn report o sociodemografii ............................................ 44 11.2.3 Msn data pro gemiusExplorer ........................................... 45

  12 ukazatele a sociodemografick promnn.............................. 46

  12.1 Definice ukazatel................................................................... 46 12.2 Sociodemografick promnn v datech.................................. 48

 • Copyrights 2010 Gemius SA, MEDIARESEARCH,a.s.

  4

  1 VOD

  Tento dokument je zkladn verz metodiky projektu NetMonitor nejrozshlejho vzkumu internetu v esk republice.

  Materil popisuje zkladn principy a parametry projektu, kter vychzej z dohod mezi realiztorem projektu a zadavatelem projektu.

 • Copyrights 2010 Gemius SA, MEDIARESEARCH,a.s.

  5

  2 PROJEKT VE STRUNCH HESLECH Realiztor projektu: Realiztorem je spolenost MEDIARESEARCH, a. s. (www.mediaresearch.cz) ve spoluprci s polskou spolenost Gemius S.A. (a jej dceinou spolenost Gemius s.r.o.) www.gemius.com Zadavatel a vlastnk dat: SPIR, z.s.p.o. www.spir.cz Obdob vzkumu: 1. 2. 2008 31. 5. 2011 Vzkumn techniky: kombinovan metodika zahrnujc:

  men nvtvnosti na stran menho serveru (site-centric) panelov eten realizovan kombinac metod:

  1. Pop-up panel men na zklad pop-up dotaznk na stran menho serveru (site-centric)

  2. SW panel - men aktivity uivatel na stran internetovho prohlee (user-centric)

  Pouit technick platforma:

  site-centric - systm gemiusTraffic user-centric - lokln aplikace netSoftware

  Technologie pouit na stran menho serveru (site-centric): javascriptov kdy gemiusTraffic vkldan do strnek. Technologie pouit na stran internetovho prohlee (user-centric): aplikace netSoftware s plug-inem do internetovch prole Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox a Opera zaznamenvajc aktivitu uivatele na internetu. Men mdia: Menm mdiem me bt libovoln webov server, kter m zjem zastnit se vzkumu NetMonitor a jeho zaazen nen v rozporu s Etickm kodexem SPIR. Primrn je projekt NetMonitor uren pro vzkum Mdi, kter jako celek, ppadn alespo jejich st spluje definici Reklamnho mdia. Tedy na svch strnkch nabzej placen umstn reklamnho obsahu (maj definovn cenk umstn reklamy). Men mdium je uvedeno zadavatelem na seznamu reportovanch mdi. Zadavatel m prvo odmtnout zaazen webovho serveru do projektu. Mdia (servery, resp. internetov strnky) jsou do projektu aktivn zapojeny, tedy mezi nimi a zadavatelem existuje smluvn vztah a servery jsou vybaveny mcmi skripty systmu gemiusTraffic. Aktivn zapojen servery jsou meny metodou site-centric i user-centric. Podrobn definice viz odstavec 3.1.

 • Copyrights 2010 Gemius SA, MEDIARESEARCH,a.s.

  6

  Zdroj dat pro strukturln ven: Kontinuln vzkum TVM (ATO Mediaresearch). Dodvka dat:

  data o nvtvnosti - on-line pes rozhran gemiusTraffic i nsledujc den po skonen menho obdob (den, tden, msc) v on-line rozhran OLA, ppadn 1. pracovn den po 24. dni po ukonen menho msce jako msn off-line report s reportovanmi statistikami na bzi ukazatele RU Reln Uivatel,

  data s pepotem na reln uivatele a sociodemografick data 1. pracovn den po 24. dni po ukonen menho msce ve formtech

  o pro software gemiusExplorer a v ASCII pro ostatn softwary (k dispozici oprvnnm uivatelm na URL pedan po produkci), viz kap. 11.2.3 a

  o jako informace o pepoten nvtvnosti v msn zprv. Domna s vsledky z vzkumu: netmonitor.cz (reporty s vsledky, on-line aplikace OLA). Dostupnost vsledk: Zkladn vsledky nvtvnosti bez propojen na sociodemografick vsledky jsou dostupn veejn na www.netmonitor.cz. (viz kap. 11.2.1 a 11.2.2.). Dal podrobnj daje me poskytnout vhradn vlastnk dat.

 • Copyrights 2010 Gemius SA, MEDIARESEARCH,a.s.

  7

  3 ZAAZOVN MDI DO VZKUMU

  3.1 Pravidla pro zaazovn mdi ve vzkumu NetMonitor

  Provozovatel Spolenost, kter zapoj internetov mdium na domn druhho du do men NetMonitor. Mn-li mdium Provozovatele a Zadavatel nem proti tto zmn nmitky, je nutno tuto zmnu oznmit Realiztorovi nejpozdji do 20. dne msce, v nm k tto zmn dolo. V ppad, e se tak stane pozdji, nen mon tuto zmnu aplikovat na strukturu dat ji za tento msc. Mdium Souhrn www strnek, kter spolen tvo obsahov celek, a vechny b na jedn stejn domn druhho du (nap. Mdium server.cz obsahuje cokoliv.server.cz i server.cz/cokoliv). Do vzkumu je mon na dost Provozovatele zaadit libovoln, jm provozovan, webov server, pokud jeho obsah nen v rozporu s Etickm kodexem SPIR. Zadavatel si vyhrazuje prvo zamtnout zaazen serveru do projektu NetMonitor. Do projektu jsou primrn zapojovny servery, kter jako celek odpovdaj, ppadn alespo jejich st odpovd definici Reklamnho mdia. 2 rzn Mdia jsou disjunktn. Kad mdium me patit jen jednomu Provozovateli. Reklamn mdium Mdium, na kterm je mra zobrazovn reklamnho obsahu na jednotlivch strnkch vt nebo rovna 90 %. Prostor pro zobrazovn reklamnho obsahu je zrove komern nabzen k reklamnmu vyuit a m stanoven veejn cenk internetov reklamy. Sekce Libovoln st mdia. Kad sekce sm bt soust jen jedn nadazen sekce, resp. jen jednoho mdia. Libovoln 2 rzn sekce na stejn rovni jsou disjunktn. Pack (nebo balek) Libovoln kombinace mdi a sekc. V ppad, e jednotliv sti Packu pat vce Provozovatelm, je pro zzen Packu teba souhlas vech dotench Provozovatel. Definice sloen Pack a poadavky na zmny sloen ji existujcch Pack je nutno Realiztorovi zaslat do 20. dne menho msce (pokud m bt soust packu sekce mdia, mus tato sekce ji

 • Copyrights 2010 Gemius SA, MEDIARESEARCH,a