města duchů (ghost cities)

Download Města duchů (ghost cities)

Post on 28-Nov-2014

1.548 views

Category:

Art & Photos

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sometimes happend - the living city is empty and just the wind is flowing in the streets...

TRANSCRIPT

 • 1. msta duch
  Autor: www.listverse.com
 • 2. Msta duch ds i fascinuj zrove
  Destky let, jindy po stalet tu ili lid. Prodn katastrofy, vlky nebo jen nespch je vak vyhnal a budovy zstaly stt. Msta duch jsou fascinujc a dsiv zrove. A na svt jich nen mlo. ebek deseti nejzajmavjch sestavil server Listverse.com. "Nkter z mst, jako Bodie v Kalifornii, se stala dokonce turistickou atrakc. Do jinch je vstup zakzn," podotkl TomioOkamura z Asociace eskch cestovnch kancel a agentur.
 • 3. Stedovk msto Craco vzniklo u ped rokem 1060. Na konci 19. stolet u mlo tm dva tisce obyvatel, kdy pily ern sesuvy pdy, zemtesen a pozdji i svtov vlka. To ve odtud obyvatele vyhnalo do sousednho dol, kam se v roce 1963 odsthovali posledn z nich.
 • 4. A do jadern katastrofy v nedalekm ernobylu v roce 1986 mlo msto Pripja tm 50 tisc obyvatel, vtina z nich v elektrrn pracovala. Navzdory stle silnmu zen neunikla Pripja pozornosti zlodj, kte nevhali odnst i zchodov msy.
 • 5. Pvodn poutn msto Yashima "zahubil" paradoxn jeho plnovan rozvoj. V 80. letech minulho stolet tu bylo postaveno est hotel, aquapark i lanovka, kter mla turisty vyvet na nhorn ploinu Yashima. Realitn krize rozvoj zastavila a adu investor pipravila o penze. A msto se zastavilo v ase.
 • 6. Nezodpovdn chovn vyhnalo obyvatele pennsylvnskCentralie z jejich msta. Lta hzeli odpadky do hlubok jmy, kterou pozdji vypalovali. V roce 1962 se ale ohe vymkl kontrole a penesl se na podzemn zsoby uhl. Ohe ho pod zem plnch 46 let, stle se jej neda uhasit. Posledn lovk byl z Centralie evakuovn v roce 1992.
 • 7. Teprve od roku 1990 chtr Taiwansk Katoli's World, kter vlastn nen oputnm mstem, ale zbavnm parkem. Na atrakcch se vak nikdo nepobavil od 21.z 1990, kdy Taiwan poniilo siln zemtesen, kter zabilo tisce lid. V parku vak nikdo nezahynul, ml zrovna zavrac den.
 • 8. Italsk historick msto Balestrino, kter existovalo u od 11. stolet vylidnily prodn katastrofy. Jet v roce 1860 ilo ve mst tm 800 obyvatel, srie zemtesen o nkolik let pozdji vtinu z nich z Balestrina vyhnala. Posledn obyvatel odeli a v roce 1953.
 • 9. Msto duch na japonskm ostrov Gunkanjima je pomnkem ambic spolenosti Mitsubishi. Ta tu na pelomu 19. a 20. stolet naplnovala tbu uhl a postavila rozshl betonov ubytovny pro zamstnance. V roce 1959 vak byl dl uzaven a spolenost se soustedila na tbu ropy. Od t doby je ostrov Gunkanjima neobydlen.
 • 10. Posledn rekreanti si v kyperskm mst Varosha uvali v roce 1974. Pak se letovisko stalo obt turecko-eckch spor. Obsadili jej pi invazi turet vojci a et obyvatel msto opustili. Od t doby je obehnan ostnatm drtem a chtr. V souasnosti se vak uvauje o obnoven msta.
 • 11. Projekt San Zhi na okraji taiwanskho msta Taipei se ml stt luxusnm vkendovm mstekem mezi ekou a horami. Nedostatek penz a srie podivnch nehod vak vstavbu futuristicky vyhlejcch budov zastavila. Te pr msteko obvaj duchov tch, kdo pi stavb zahynuli.
 • 12. Jako ada dalch "mst duch" na nkdejm Divokm Zpad, vzniklo i msteko Bodie jako hornick. Za estnct let od svho vzniku v roce 1876 se rozrostlo na 10 tisc obyvatel, mlo vlastn nskou tvr. Lid zaali msto opoutt krtce po pelomu stolet, kdy se prodn zdroje vyerpaly. Lid tu ili do roku 1962.