mera systemy sp. z o.o

of 2/2
MERA SYSTEMY Sp. z o.o. t: +48 22 731 76 33 / f: +48 22 731 76 34 ul. M. Langiewicza 16 / 05-825 Grodzisk Mazowiecki [email protected] / www.mera-systemy.pl Interface Płatność kartami Płatność gotówkowa Obudowa, ogólne parametry pracy Wydruki Wszystkie automaty biletowe wyposażone są w komputer przemysłowy z systemem operacyjnym Linux (dostępna opcja z Windows) i są zdalnie zarządzane z poziomu systemu centralnego. Dwustronna komunikacja z systemem centralnym następuje poprzez transmisję danych GSM, GPRS, UMTS, LAN Ethernet lub Wi-Fi. Funkcjonalność systemu centralnego zapewnia: dwustronną komunikację, monitorowanie stanu urządzenia, powiadamianie o usterkach, zdalną aktualizację parametrów, blokowanie i wznawianie sprzedaży, pobieranie danych sprzedażowych, raportowanie sprzedaży, rozliczanie płatności, etc. Wszystkie automaty posiadają deklarację zgodności CE. Ekran dotykowy Wysokokontrastowy, wandaloodporny, kolorowy, TFT LCD, z podświetleniem LED. Nakładka dotykowa IR. Wielojęzyczny interface. rozmiar jasność rozdzielczność (opcja dla wszystkich: 768 x 1024) 10,4’’ (3:4) 800 cd/m 2 600 x 800 12’’ (3:4) 800 cd/m 2 768 x 1024 10,4’’ (3:4) 800 cd/m 2 600 x 800 12’’ (4:3) 800 cd/m 2 800 x 600 lub 1024 x 768 10,4’’ (3:4) 400 cd/m 2 600 x 800 10,4’’ (3:4) 800 cd/m 600 x 800 -25 °C do +55 °C IP 54 do ustalenia 1 poj. około 3000 monet 6 magazynów, do 90 monet na magazyn dostępna opcja 35 57 39 77 14 19 -25 °C do +55 °C IP 54 do ustalenia 1 poj. około 3000 monet 6 magazynów, do 67 monet na magazyn dostępna opcja -25 °C do +55 °C IP 54 do ustalenia 1 poj. około 3000 monet 6 magazynów, do 90 monet na magazyn dostępna opcja -25 °C do +55 °C IP 54 do ustalenia do 2 szt. poj. około 3000 monet 3 6 magazynów, do 90 monet na magazyn dostępna opcja -25 °C do +55 °C IP 54 1 brak obsługi gotówkowej brak obsługi banknotów brak obsługi banknotów brak obsługi banknotów brak obsługi gotówkowej -25 °C do +55 °C IP 54 1 brak obsługi gotówkowej brak obsługi gotówkowej -40 °C do +85 °C system 4-punktowy 750 x 400 x 223 770 x 400 x 266 680 x 400 x 230 860 x 555 x 277 440 x 315 x 165 500 x 350 x 171 -40 °C do +85 °C system 4-punktowy -40 °C do +85 °C system 4-punktowy -40 °C do +85 °C 600 system 5-punktowy -40 °C do +85 °C system 3-punktowy -40 °C do +85 °C system 3-punktowy < 95% 24VDC +- 30% 24VDC +- 30% 24VDC +- 30% 24VDC +- 30% 24VDC +- 30% 24VDC +- 30% < 95% < 95% < 95% 1 banknot < 95% < 95% Moduł płatności zbliżeniowych (bezstykowych) obsługa kart zbliżeniowych Visa payWave i MasterCard PayPass certyfikaty EMV Level 1, MasterCard PayPass M/Chip, Visa qVSDC certyfikaty aplikacji płatniczych - qVSDC (Visa Europe) i TIP Contactless (MasterCard Internaonal) Aplikacja płatnicza certyfikacja PCI PA DSS do współpracy z centrum rozliczeniowym Moduł płatności stykowych obsługa kart stykowych Visa i MasterCard (chip i pasek magnetyczny) certyfikaty EMV Level 1 i Level 2 certyfikaty aplikacji płatniczych - ADVT (Visa Europe) i TIP (MasterCard Internaonal) Moduł do obsługi kart MIFARE TM / MIFARE Plus TM obsługa kontraktów kodowanych na kartach, np. biletów okresowych, e-purse zasobniki zwrotnego obiegu (recyclingu) monet, pojemność zależy od rodzaju monet dodatkowe hoppery (300-500 monet, w zależności od rodzaju) kasa pośrednia samozamykająca się, bezpieczna, stalowa kaseta końcowa dodatkowy moduł umożliwiający włączanie/wyłączanie „kluczykiem” pojazdu Moduł obsługi monet Inteligenty system przyjmowania, recyclingu i wydawania reszty, optymalizujący zarządzanie stanem monet. programowalny czytnik monet rozpoznawane monety inteligentny system wydawania reszty, optymalizujący stan zasobów wlot monet z automatyczną przesłoną i rozpoznawaniem kierunku ruchu monet Moduł obsługi banknotów Inteligenty system przyjmowania, recyclingu i wydawania reszty w banknotach, optymalizujący stan zasobów. programowalny czytnik banknotów cash-box – pojemność wydawanie reszty w banknotach (recycling) kasa pośrednia Obudowa i ochrona. Wandaloodporna, zabezpieczona systemem alarmowym. Krawędzie zapobiegające zranieniom lub uszkodzeniom odzieży. Farba antygraffi. Zewnętrzna kontrolka stanu LED RGB. klasa szczelności zgodnie z normą PN-EN 60529 Wymiary wysokość x szerokość x głębokość [mm] mechanizm zamka bez monet i papieru do wydruków [kg] Waga Drukarki Programowalne drukarki termiczne, 200 DPI, pełne wsparcie grafiki, właczając kody 2D. Szerokość papieru/wydruku: 82,5/80 mm. Monitorowanie stanu papieru, samoostrząca gilotyna. ilość drukarek drukarka Edmondsona (bilety kartonowe z paskiem magnetycznym) Zasilanie Inteligentny system podtrzymywania zasilania w przypadku jego wahań lub krótkoterminowego braku. zasilanie nominalne Warunki środowiskowe temperatura pracy temperatura przechowywania wilgotność pracy i przechowywania (bez kondensacji) system ogrzewania i kontroli temperatury BM-05 BM-06 BM-07 BM-09 BM-101 BM-102 ulotka mobilne_440x297mmPL.indd 1 06/10/16 10:56

Post on 29-Nov-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MERA SYSTEMY Sp. z o.o. t: +48 22 731 76 33 / f: +48 22 731 76 34 ul. M. Langiewicza 16 / 05-825 Grodzisk Mazowiecki
[email protected] / www.mera-systemy.pl
In te
rf ac
e P
at no
k
ar ta
m i
P at
no
g ot
ów ko
w a
O bu
do w
a, o
gó ln
e pa
ra m
et ry
p ra
cy W
yd ru
ki
Wszystkie automaty biletowe wyposaone s w komputer przemysowy z systemem operacyjnym Linux (dostpna opcja z Windows) i s zdalnie zarzdzane z poziomu systemu centralnego.
Dwustronna komunikacja z systemem centralnym nastpuje poprzez transmisj danych GSM, GPRS, UMTS, LAN Ethernet lub Wi-Fi. Funkcjonalno systemu centralnego zapewnia: dwustronn komunikacj, monitorowanie stanu urzdzenia, powiadamianie o usterkach, zdaln aktualizacj parametrów, blokowanie i wznawianie sprzeday, pobieranie danych sprzedaowych, raportowanie sprzeday, rozliczanie patnoci, etc. Wszystkie automaty posiadaj deklaracj zgodnoci CE.
Ekran dotykowy Wysokokontrastowy, wandaloodporny, kolorowy, TFT LCD, z podwietleniem LED. Nakadka dotykowa IR. Wielojzyczny interface.
rozmiar jasno rozdzielczno (opcja dla wszystkich: 768 x 1024)
10,4’’ (3:4) 800 cd/m2
10,4’’ (3:4) 400 cd/m2
IP 54
do ustalenia
dostpna opcja
-25 °C do +55 °C
IP 54
do ustalenia
dostpna opcja
IP 54
do ustalenia
dostpna opcja
IP 54
do ustalenia
dostpna opcja
IP 54
brak obsugi gotówkowej
IP 54
system 4-punktowy
750 x 400 x 223 770 x 400 x 266 680 x 400 x 230 860 x 555 x 277 440 x 315 x 165 500 x 350 x 171
-40 °C do +85 °C
system 4-punktowy
system 4-punktowy
600
system 3-punktowy
system 3-punktowy
< 95%
24VDC +- 30% 24VDC +- 30% 24VDC +- 30% 24VDC +- 30% 24VDC +- 30% 24VDC +- 30%
< 95% < 95% < 95%
Modu patnoci zblieniowych (bezstykowych) obsuga kart zblieniowych Visa payWave i MasterCard PayPass certyfikaty EMV Level 1, MasterCard PayPass M/Chip, Visa qVSDC certyfikaty aplikacji patniczych - qVSDC (Visa Europe) i TIP Contactless (MasterCard International)
Aplikacja patnicza certyfikacja PCI PA DSS do wspópracy z centrum rozliczeniowym
Modu patnoci stykowych obsuga kart stykowych Visa i MasterCard (chip i pasek magnetyczny) certyfikaty EMV Level 1 i Level 2 certyfikaty aplikacji patniczych - ADVT (Visa Europe) i TIP (MasterCard International)
Modu do obsugi kart MIFARE TM / MIFARE Plus TM obsuga kontraktów kodowanych na kartach, np. biletów okresowych, e-purse
zasobniki zwrotnego obiegu (recyclingu) monet, pojemno zaley od rodzaju monet dodatkowe hoppery (300-500 monet, w zalenoci od rodzaju)
kasa porednia
Modu obsugi monet Inteligenty system przyjmowania, recyclingu i wydawania reszty, optymalizujcy zarzdzanie stanem monet.
programowalny czytnik monet rozpoznawane monety inteligentny system wydawania reszty, optymalizujcy stan zasobów
wlot monet z automatyczn przeson i rozpoznawaniem kierunku ruchu monet
Modu obsugi banknotów Inteligenty system przyjmowania, recyclingu i wydawania reszty w banknotach, optymalizujcy stan zasobów.
programowalny czytnik banknotów cash-box – pojemno wydawanie reszty w banknotach (recycling) kasa porednia
Obudowa i ochrona. Wandaloodporna, zabezpieczona systemem alarmowym. Krawdzie zapobiegajce zranieniom lub uszkodzeniom odziey. Farba antygraffiti. Zewntrzna kontrolka stanu LED RGB.
klasa szczelnoci zgodnie z norm PN-EN 60529
Wymiary wysoko x szeroko x gboko [mm]
mechanizm zamka
Drukarki Programowalne drukarki termiczne, 200 DPI, pene wsparcie grafiki, waczajc kody 2D. Szeroko papieru/wydruku: 82,5/80 mm. Monitorowanie stanu papieru, samoostrzca gilotyna.
ilo drukarek
Zasilanie Inteligentny system podtrzymywania zasilania w przypadku jego waha lub krótkoterminowego braku.
zasilanie nominalne
BM-05 BM-06 BM-07 BM-09 BM-101 BM-102
ulotka mobilne_440x297mmPL.indd 1 06/10/16 10:56
AUTOMAT BILETOWY BM-05 [mobilny]
MERA dostarcza i integruje inteligentne rozwizania, szczególnie z zakresu transportu publicznego. Projektu- jemy i tworzymy nowoczesne, automatyczne systemy pobierania opat, których integraln czci s automaty biletowe w pojazdach i miejscach publicznych. W ra- mach kompleksowej obsugi automatycznej dystrybucji biletów zapewniamy inteligentne systemy i narzdzia do monitorowania i zarzdzania sieci sprzeday.
MERA przoduje we wprowadzaniu na rynek innowa- cyjnych rozwiza samoobsugowych wspierajcych prac administracji, urzdów, e-commerce’u, pod- miotów wiadczcych usugi bankowe, pocztowe, w zakresie suby zdrowia, reklamy czy rozrywki, które staj si przyjazn i nowoczesn czci miejskiej infras- truktury.
Mobilne automaty biletowe s przeznaczone do montau i korzystania z nich w rodkach transportu publicznego. Wybór waciwego rozwizania uwarunko- wany jest struktur cenow taryfy biletowej, skal potoków pasaerskich, preferencjami w zakresie metod patnoci oraz szeregiem innych czynników.
Kade z urzdze oferowanych przez nas w ramach linii automatów mobilnych jest przystosowane do zdalnego zarzdzania, monitorowania statusu czy zmian konfiguracji. Przy konstruowaniu automatów, naszym priorytetem jest wysoki poziom wygody obsugi i bezpieczestwa pasaerów, dlatego te uywamy najwyszej jakoci komponentów i stosujemy naj- bardziej zaawansowane rozwizania konstrukcyjne.
Aby uatwi Pastwu wybór optymalnego rozwizania, udostpniamy tabel z opisem cech technicznych i funkcjonalnych poszczególnych mobilnych automatów biletowych.
Racjonalne kosztowo, mobilne rozwizanie dla obsugi niskowartociowych transakcji zakupu biletów w postaci papie- rowej i elektronicznej. Patno moe by dokonana przy uyciu monet, zblieniowych kart patniczych EMV, dla których nie jest wymagane potwierdzenie transakcji PIN-em oraz kart Mi- fare. Specjalna, wiszca, wandaloodporna i odporna na wstrzsy, konstrukcja czyni z BM-05 rozwizanie gotowe do instalacji w rodkach transportu publicznego.
Opaty w miejskim transporcie publicznym to najczciej transa- kcje nisko-kwotowe. Uycie kart patniczych w takich sytuacjach nie wymaga autoryzacji PIN-em. Z myl o tym powsta BM-101. Oszczdno miejsca, brak kosztów obsugi i kolekcji gotówki, prosta obsuga - to cechy, które tworz i uzupeniaj inteligentne systemy poboru opat.
Doskonaa kontynuacja modelu BM-05. BM-06 posiada wszystkie cechy poprzednika, szczególnie w zakresie akceptacji patnoci o niskich wartociach, dokonywanych przy uyciu monet, kart patniczych EMV lub kart Mifare. Szczególn cech wyróniajc model BM-06 jest zaawansowany modu zwrotnego obiegu monet (recyclingu), zawierajcy funkcj kasy poredniej.
BM-07 stanowi idealne rozwizanie dla poszukujcych wszech- stronnego automatu biletowego niewielkich rozmiarów. Umoliwia zapat dowolnie wysokiej kwoty, dowolnym typem karty patniczej, a mionikom gotówki pozwala na uycie monet. BM-07 jest szcze- gólnie pomocny uytkownikom kart miejskich, kodujcym bilety okresowe lub doadowujcym elektroniczne portmonetki.
BM-09 jest rozwizaniem oferujcym pen gam form patnoci: od akceptacji monet i banknotów, poprzez zapat kartami pa tni- czymi EMV, a po obsug innych noników elektronicznych. Zwrotny obieg monet uzupeniaj dodatkowe zasobniki, pozwa- lajce na dusz bezobsugow prac automatu. Wszystkie te cechy dostpne s w gabarytach urzdzenia, które wci umoliwiaj jego monta rodkach transportu publicznego.
Rosnca popularno bezgotówkowych form patnoci bya inspiracj dla powstania BM-102, oferujcego pen moliwo zapaty stykowymi i bezstykowymi kartami patniczymi, w tym realizacji transakcji wymagajcych potwierdzenia PIN-em. BM-102 gwarantuje szybkie i bezpieczne dokonanie transakcji zakupu biletów jednorazowych, okresowych czy doadowania kart miejskich, dziki obsudze czytnika Mifare.
ulotka mobilne_440x297mmPL.indd 2 06/10/16 10:56