Memoria AMPA 14_15

Download Memoria AMPA 14_15

Post on 29-Jan-2016

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Memoria anual AMPA Escola Lola Anglada 2014-2015

TRANSCRIPT

<ul><li><p>MEMRIA CURS 2014-2015 AMPA LOLA ANGLADA </p></li><li><p>MEMRIA CURS 2014-2015 AMPA Lola Anglada Pgina 1 de 33 </p><p>ndex Introducci ...............................................................................................................................................3 </p><p>Estadstica socis AMPA .............................................................................................................................3 </p><p>Canvi de Junta ..........................................................................................................................................4 </p><p>Nous Estatuts i RRI ...................................................................................................................................5 </p><p>Actualitzaci dEstatuts de lAMPA ......................................................................................................5 </p><p>Reglament de Rgim Intern (RRI) .........................................................................................................6 </p><p>Projecte bossa solidria ...........................................................................................................................6 </p><p>Memria Comissi Menjador ...................................................................................................................7 </p><p>Comissi Extraescolars i Casals ................................................................................................................8 </p><p>Activitats extraescolars ........................................................................................................................9 </p><p>Casals destiu ........................................................................................................................................9 </p><p>Comissi Festes ..................................................................................................................................... 10 </p><p>Castanyada ........................................................................................................................................ 10 </p><p>Elaboraci i venda de calendaris 2015 .............................................................................................. 11 </p><p>Nadal ................................................................................................................................................. 11 </p><p>Carnestoltes ...................................................................................................................................... 13 </p><p>Sant Jordi ........................................................................................................................................... 14 </p><p>La Festa del Lola 2015 ....................................................................................................................... 14 </p><p>Comissi Educaci ................................................................................................................................. 14 </p><p>Comissi Comunicaci........................................................................................................................... 15 </p><p>s del blog ..................................................................................................................................... 17 </p><p>s del correu electrnic ................................................................................................................ 17 </p><p>s de cartells, flyers i circulars .......................................................................................................... 17 </p><p>s de xarxes socials ....................................................................................................................... 18 </p><p>s de lapp ..................................................................................................................................... 19 </p><p>s del Whatsapp ........................................................................................................................... 19 </p><p>s de Vimeo .................................................................................................................................. 19 </p><p>Els vermuts del Lola ....................................................................................................................... 20 </p><p>Comissi Socialitzaci de llibres ............................................................................................................ 20 </p><p>Comissi Biblioteca ............................................................................................................................... 21 </p><p>Comissi PILA ........................................................................................................................................ 22 </p><p>Comissi Econmica .............................................................................................................................. 23 </p><p>Formaci de la comissi econmica ................................................................................................. 23 </p><p>Reestructuraci comptes .................................................................................................................. 24 </p></li><li><p>MEMRIA CURS 2014-2015 AMPA Lola Anglada Pgina 2 de 33 </p><p>Comunicaci amb famlies ................................................................................................................ 24 </p><p>Correu electrnic ........................................................................................................................... 24 </p><p>Atenci personalitzada .................................................................................................................. 24 </p><p>Incidncies ......................................................................................................................................... 24 </p><p>Sobre colnies de 6 ..................................................................................................................... 24 </p><p>Trasps de tresoreria..................................................................................................................... 25 </p><p>Pagaments a Gimesport ................................................................................................................ 25 </p><p>Impostos, declaracions ...................................................................................................................... 25 </p><p>Regularitzaci en AEAT situaci activitat menjador...................................................................... 25 </p><p>Novetats fiscals ................................................................................................................................. 25 </p><p>Quotes material ................................................................................................................................ 25 </p><p>En qu sha gastat els diners lAMPA el curs 2014-2015? ................................................................. 26 </p><p>Estat dels comptes ............................................................................................................................ 26 </p><p>Ingressos/despeses per comissions .............................................................................................. 26 </p><p>Detall Despesa-Inversi ................................................................................................................. 28 </p><p>Detall Aportacions a Escola ........................................................................................................... 28 </p><p>Detall ingressos ............................................................................................................................. 28 </p><p>Detall No Ordinari ......................................................................................................................... 29 </p><p>Saldo .................................................................................................................................................. 29 </p><p>ANNEX I. Resultat de lenquesta de satisfacci del servei de menjador ............................................... 30 </p><p>ANNEX II. Presentaci de la Comissi de Socialitzaci per explicar el projecte.................................... 31 </p><p>ANNEX III. Memria PILA ....................................................................................................................... 32 </p><p>ANNEX IV. Registre de moviments de la Comissi Econmica ............................................................. 33 </p></li><li><p>MEMRIA CURS 2014-2015 AMPA Lola Anglada Pgina 3 de 33 </p><p>Introducci Durant aquest curs lAMPA ha encetat ms projectes i sha fomentat lesperit crtic i participatiu. </p><p>Shan experimentat molts canvis significatius, com el canvi de Junta, modificaci dEstatuts, la creaci </p><p>duna Comissi Econmica, la contractaci duna empresa externa pel servei de menjador, o el </p><p>creixement de la Comissi de Comunicaci que ha perms encetar nous projectes i formes de difusi. </p><p>Tamb shan pres decisions de cara al curs vinent que modifiquen el funcionament o algunes de les </p><p>tasques que fins ara feia lAMPA, com el cobrament de rebuts de la quota de material o la venda </p><p>dequipament escolar (bates i xandalls). I sha posat en marxa el projecte de Bossa solidria per </p><p>facilitar a les famlies laccs a les colnies, per es far efectiu durant el curs 2015-2016. </p><p>Estadstica socis AMPA El curs 2014-2015, dun total de 389 alumnes, 330 sn socis de lAMPA, que representa un 77% del </p><p>alumnes. El % de socis s el mateix si calcula el % de famlies. </p><p> Alumnes Famlies </p><p>Total alumnes 389 330 </p><p>socis AMPA 300 253 </p><p>% socis AMPA 77% 77% </p><p>La distribuci de socis per curs s la mostrada en el grfic segent: </p><p>Revisant les dades danys anteriors, sobserva la tendncia a lala del % de socis: </p><p>P-3 P-4 P-5 1r 2n 3r 4t 5 6 total</p><p>88%85%</p><p>75%80% 77%</p><p>70%</p><p>52%</p><p>80%</p><p>72%77%</p><p>% s</p><p>oci</p><p>s A</p><p>MP</p><p>A</p><p>CURS</p><p>% socis AMPA per curs</p></li><li><p>MEMRIA CURS 2014-2015 AMPA Lola Anglada Pgina 4 de 33 </p><p>Canvi de Junta A comenaments del curs 2013-2014 la Junta comunica la seva dimissi, per anuncia tamb que els </p><p>seus membres no es desvincularan de lAMPA donat que continuaran treballant en alguna de les </p><p>comissions. </p><p>A lAssemblea General Ordinria del 4 de novembre de 2014 la Junta de lAMPA deixa els seus </p><p>crrecs i es demanen voluntaris per cobrir les vacants imprescindibles de President/a, Secretari/a i </p><p>Tresorer/a. Ning dels assistents sofereix i es demana a les persones que deixen la Junta que </p><p>redactin les funcions que cal que desenvolupi cada figura per donar coneixement a al resta de </p><p>famlies que vulguin formar-ne part, i adjuntar-ho a la convocatria duna Assemblea General </p><p>Extraordinria pel 16 de desembre. </p><p>A lAssemblea General Extraordinria amb data 16 de desembre de 2014, que t com a objectiu la </p><p>creaci duna nova Junta, no sobtenen voluntaris per fer-ho. A canvi, quatre dels membres assistents </p><p>aposten per la creaci duna Comissi Gestora provisional formada per quatre o cinc membres amb </p><p>lobjectiu de cobrir les funcions duna Junta definitiva que shauria de conformar en Assemblea </p><p>General Extraordinria al mes de juny de 2015. Es defineixen quines haurien de ser les passes a </p><p>seguir: </p><p> Reunir-se amb la junta sortint i pactar el trasps </p><p> Llistar les tasques i funcions i dividir-les entre els membres </p><p> Definir la forma jurdica de la Comissi gestora </p><p>Es presenten com a membres daquesta Comissi Gestora: </p><p> Eduard Gir </p><p> Daniel Escorza </p><p> Beatriz Gonzlez </p><p> Cristian Pacheco </p><p> Yolanda Pumareta </p><p> Joan Roman </p><p>Saprova la creaci de la Comissi Gestora per unanimitat amb 25 vots a favor + 5 vots delegats. </p><p>curs 2012-13 curs 2013-14 curs 2014-15</p><p>TOTAL ALUMNES 339 346 389</p><p>% socis 68% 75% 77%</p><p>TOTAL SOCIS 231 258 300</p><p>68%75% 77%</p><p>evoluci % socis AMPA</p></li><li><p>MEMRIA CURS 2014-2015 AMPA Lola Anglada Pgina 5 de 33 </p><p>La Comissi Gestora convoca amb data 26 de febrer de 2014 una nova Assemblea General </p><p>Extraordinria per tal dexplicar lestat de comptes i donar explicacions dels passos donats. Sexposa </p><p>el procs pel qual la Comissi Gestora, conformada a la darrera Assemblea, ha degut formalitzar la </p><p>seva situaci i constituir una nova Junta. </p><p>La Comissi Gestora va consultar amb FAPAC la seva validesa per representar lAMPA i la resposta </p><p>donada confirmava que les comissions daquest tipus sn vlides noms durant un mes des de la </p><p>dissoluci de lanterior Junta, pel que la frmula proposada de mantenir la Comissi Gestora fins el </p><p>mes de juny era inviable. Era necessria la constituci duna Junta que, com a mnim, consts de </p><p>Presidncia, Secretaria i Tresoreria. Coneixedors daquests fets i exercint el dret i la confiana </p><p>atorgats per lAssemblea, la Comissi Gestora ha designat els crrecs que han de conformar la Junta </p><p>de lAMPA: </p><p> Presidenta: Beatriz Martnez Gonzlez </p><p> Vice-president: Eduard Gir Mart </p><p> Tresorer: Cristian Pacheco Ortega </p><p> Secretari: Daniel Escorza Muriel </p><p> Vocals: Yolanda Pumareta Domnguez / Joan Roman Ferran </p><p>Es fa menci a que aquests crrecs han sigut atorgats de manera purament representativa, el que </p><p>significa que la Junta seguir funcionant com ho ha fet fins ara la Comissi Gestora: prenent decisions </p><p>en consens i amb total transparncia envers la resta de socis. </p><p>Un cop designada la nova Junta, es va procedir a inscriure-la en el registre dentitats jurdiques de la </p><p>Generalitat. Aquest trmit no es va fer en els dos darrers canvis de Junta, el que va dificultar en gran </p><p>mesura els trmits a realitzar, donat que s obligatori comunicar qualsevol canvi que es porti a terme </p><p>en els crrecs de la Junta. </p><p>A finals de curs, la Comissi Gestora decideix seguir endavant amb la seva tasca, assumint que shan </p><p>conformat com a Junta amb laprovaci de la darrera Assemblea General. A la permanent del 18 de </p><p>maig lEduard Gir comunica que deixa el crrec de Vicepresident i en Joan Roman deixa la vocalia. </p><p>No es far cap modificaci al Registre dEntitats Jurdiques fins que hi hagi canvis ms significatius per </p><p>Tot i aix, es mantenen els crrecs imprescindibles perqu la Junta quedi legalment establerta </p><p>(Presidenta, Secretari i Tresorer. </p><p>Nous Estatuts i RRI </p><p>Actualitzaci dEstatuts de lAMPA A lAssemblea General Ordinria de 2014, amb data 4 de novembre, la Junta, abans de dissoldres, </p><p>presenta un esborrany per renovar els Estatuts de lAMPA que ha estat posat a disposici de tots els </p><p>socis per poder fer les esmenes que es consideressin oportunes. Es decideix eliminar l'apartat k </p><p>perqu es considera de mala redacci i que no fa referncia a l'article que assenyala, i sorgeixen </p><p>dubtes respecte alguns aspectes com la durada dels crrecs de la Junta. Donat que hi haur cnavi de </p><p>Junta es decideix tornar a debatre els Estatus a la propera Assemblea General Extraordinria. </p><p>A lAssemblea General Extraordinria amb data 16 de febrer de 2014 es proposen les segents </p><p>esmenes: </p></li><li><p>MEMRIA CURS 2014-2015 AMPA Lola Anglada Pgina 6 de 33 </p><p> La renovaci de crrecs ser cada 2 anys </p><p> Afegir la Comissi Gestora </p><p> Canviar el concepte que apareix a article 10 punt 4 membre de ms edat de la junta per </p><p>membre de ms antiguitat a lAMPA </p><p> Canviar a larticle 12 punt 1 1 vot per cada membre per 1 vot per famlia </p><p>Es fa la votaci a m alada per laprovaci dels nous estatus amb les segents esmenes, obtenint 24...</p></li></ul>