membran sel dan fungsinya

Click here to load reader

Post on 25-Jun-2015

75.423 views

Category:

Technology

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. MEMBRAN SEL DAN FUNGSINYA =)

2. Sistem Membran Pada Sel

 • Terdiri dari 2 lapisan fosfolipid iaitu kolestrol dan berbagai protien terbenam.
 • Fosfolipid dan kolestrol merupakan asas struktur membran.
 • Protien mempunyai tugas-tugas khusus.
 • Bahagian-bahagian dalaman mempunyai sistem perhubungan antara satu sama lain melalui sistem membran sel.

3. Menbran Sel

 • Terdiri daripada dwilapisan fosfolipid.
 • Srtuktur kimia molekul fosfolipid ialah satu kawasan hidrofilik(kepala) dan 2 unjuran susunan kimia yang hidrofobik(sepasang ekor)

4.

 • Satu Unit Fosfolipid Secara Terperinci:

5. Gambarajah Perletakan Membran Sel 6.

 • Tugas utamanya ialah membentuk sempadan luar sel. Merupakan struktur yang kompleks. Tugasnya ialah memisahkan sitoplasma daripada bahagian luar sel.
 • Ia juga membekalkan sistem pengangkutan supaya bahan-bahan lain dapat masuk ke dalam sitoplasma.

7. Pergerakan Masuk Keluar Melalui Membran Sel

 • Membran sel merupakan sempadan dimana molekul-molekul tidak bergerak dengan bebas.
 • Terdapat berbagai bahan dalam bentuk molekul atau zarah,pepejal atau cecair yang mencari ruang untuk masuk kedalam sel atau keluar daripadanya.
 • Gas seperti oksigen, ion dan nutrien diperlukan untuk menjalankan aktivitii sel.

8. Pergerakan keluar masuk sel

 • Pengangkutan pasif
 • Resapan mudah
 • Osmosis
 • Pengangkutan aktif
 • -Endositosis
 • Fagositosis

9. SEKIAN