membran kullan±m± di hekimlii

Post on 01-Mar-2018

277 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Membran kullanm di hekimlii

  1/50

  T.C.

  Ege niversitesi

  Dihekimlii Fakltesi

  Az, Di Ve ene Hastalklar

  Cerrahisi Anabilim Dal

  DHEKMLNDE KULLANILAN GREFTLERve MEMBRANLAR

  BTRME TEZ

  Stj. Dihekimi: Mustafa Kemal ZERRN

  Danman retim yesi: Prof. Dr. Turgay SEKN

  ZMR - 2007

 • 7/25/2019 Membran kullanm di hekimlii

  2/50

  NDEKLER

  Sayfa No:

  1. BYOMATERYALLER HAKKINDA GENEL BLGLER......1

  2. BYOMATERYALLERN SINIFLANDIRILMASI...2

  3. GREFT MMUNOLOJS.4

  4. KEMK GREFTLERNN YERLETRLDKLER BLGE LE

  BRLEMES..5

  4.1. Osteojenite5

  4.2. Osteoindksiyon...5

  4.3. Osteokondksiyon6

  4.4. Remodelling..6

  4.5. Creeping Substitution..7

  5. OTOJEN GREFTLER...7

  6. HOMOJEN KEMK GREFT.11

  6.1. zogreft.11

  6.2. Allogreft...11

  7. KSENOJEN GREFTLER (HETEROGREFT)..18

  7.1. Demimeralize edilmi kemik.19

  7.2. Proteini karlm kemik...19

  8. ALLOPLAST GREFTLER..20

  8.1. Seramik Greftler....21

  8.2. Hidroksil Apatit ve Trikalsiyum Fosfat...21

 • 7/25/2019 Membran kullanm di hekimlii

  3/50

  8.3. Bio-Oss..23

  8.4. Coralline...24

  8.5. Kalsiyum Karbonat.25

  8.6. Bioplant HTR Polimer....25

  8.7. Bioaktif Cam Seramikler26

  8.7.1. Bioglass (US Biomaterials)26

  8.7.2. Perio Glass......27

  8.7.3. BioGran...28

  9. KOMPOZT GREFTLER.29

  10. MEMBRANLAR...31

  10.1. Rezorbable Membranlar....31

  10.2. Non-rezorbabl Membranlar..32

  11.YNLENDRLM KEMK REJENERASYONUNDA REZORBE

  VE NONREZORBE MEMBRAN KULLANIMININ KIYASLAMALI

  ARATIRMASI..34

  12. ZET.38

  13. KAYNAKLAR..41

  14. ZGEM..45

 • 7/25/2019 Membran kullanm di hekimlii

  4/50

  NSZ

  Dihekimliinde Kullanlan Greftler ve Membranlar konulu tez almamdayardmlarn esirgemeyen deerli hocam Prof. Dr. Turgay SEKN e teekkrlerimi bor

  bilirim.

  Stj. Dt. Mustafa Kemal ZERRN

 • 7/25/2019 Membran kullanm di hekimlii

  5/50

 • 7/25/2019 Membran kullanm di hekimlii

  6/50

  1

  1. BYOMATERYALLER HAKKINDA GENEL BLGLER

  Biyomateryal: Rekonstrktif amala biyolojik ortama yerletiren ve evre

  dokularla uyum iinde olacak ekilde hazrlanan sentetik ya da doal orjinli

  materyallere biyomateryal denir.(1,2)

  Dihekimliinde biyomateryallerin kullanm amalarn u ekilde

  zetleyebiliriz:

  ap 2 cm den byk olan odontojen ve nonodontojen kistlerin

  enoklasyonundan sonra oluan geni kemik defektlerinde, kistektomi ve

  kistektominin bilinen dezavantajlarnn giderilmesinde, (2)

  Kemik oluumu iin yap iskelesi oluturmak, (3)

  Travma veya cerrahi sonucu oluan kemik defektlerini dzeltmek, (3)

  Dental hastalk sonucu ortaya kan kemik kaybn restore etmek, (3)

  Alveolar kretin ykseklik ve geniliini korumak iin ekim boluunu

  doldurmak, (3)

  Alveol kreti dzeltmek ve yeniden ekillendirmek, (3)

  eneler blgesinde yer alan bening ve lokal agresif odontojen tmrlerin

  tamamen karlmasndan sonra oluan geni kemik defektlerinin

  tedavisinde, (2)

  Ortognatik cerrahide yark damak olgularn tedavisinde,

  Fasiyel deformitelerin tedavisinde,

 • 7/25/2019 Membran kullanm di hekimlii

  7/50

  2

  Atrofik mandibula ve maksilla olgularnda burun taban, canalis

  mandibularis ve sins maksilaris kemik ii implant ve protez uygulamalarna

  engel oluturduu durumlarda alveol genilii ve ykseklii arttrlmasnda

  Kemik ii implantlarda zamanla ortaya kan rezorpsiyonlarn tedavisinde

  ok paral defektli ene krklarnda ve krk hatlarnda oluan

  pseudoartrozlarn tedavisinde,

  Osteotomi uygulanan olgularda ortaya kan kemik dokusu kayplarnda,

  Periodontitis nedeniyle oluan kemik dokusu kayplarnda,

  n blgedeki dilerin ekiminden sonra oluan alveol kemiin daralmasnn

  engellenmesinde,

  Apikal rezeksiyon tedavisinde,

  Trigeminal nevralji vakalarnda, periferik nrotomiyi takiben sinirin yeniden

  rejenere olmamas iin foramen infraorbitale,foramen incisivum ve foramen

  mentalenin tkanmasnda kemik greftlerini uygulayabiliriz. (4)

  2. BYOMATERYALLERN SINIFLANDIRILMASI

  2.1. Otojen Greftler: Bir canldan alnan doku parasnn yine ayn canlnn

  vcudunun baka bir yerine yerletirilmesidir.

  2.2. Homojen Greftler:Ayn tre ait olan canllarn arasnda nakledilen greftlerdir.

  2 alt gruba ayrlmaktadr.

 • 7/25/2019 Membran kullanm di hekimlii

  8/50

  3

  sojen greftler; genetik olarak birbiriyle ilikili olan ayn canl trnden

  yaplan nakillerdir.

  Allojen greftler;genetik olarak birbiriyle ilgili olmayan fakat ayn tr

  canldan alnan materyallerdir.

  2.3. Ksenojen Greftler: Bir canl trnden farkl canl trne aktarlan

  materyallerdir.

  2.4. Alloplastik Materyaller: Vcut dokularyla uyumlu sentetik organik

  maddeden arndrlm biyouyumlu materyallerdir.

  2.5. Kompozit Greftler:Farkl greft kombinasyonlarn ierir.Otojen+Allojen gibi

  veya Otojen+Alloplastik materyaller gibi. (4,9)

  deal bir kemik greft materyali aadaki 4 zellii gstermelidir:

  Osteointegrasyon fibrz dokunun mdahaleci tabakas olmakszn kemiin

  yzeyine kimyasal olarak kaynama yetenei.

  Osteokondksiyon kemin geliimini,yzeyinde destekleme yetenei.

  Osteoindksiyon osteoblastik bir fenotipi evreleyen dokularn

  pluripotansiyel kk hcrelerden ayrmna neden olma yetenei.

  Osteogenez greft materyali ierisinde mevcut olan osteoblastik hcrelerle

  yeni kemik olumas. (6)

  Sadece otojen kemik grefti, tm bu gereksinimleri karlar. Allogreft,

  osteointegratif, osteokondktiftir ve osteoindktif potansiyel gsterebilir, ancak

  osteojenik deildir. nk hi canl bileen iermez. Kemik grefti iin sentetik

 • 7/25/2019 Membran kullanm di hekimlii

  9/50

  4

  (alloplastik) alternatifler, sadece osteointegratif ve osteokondktif zelliklere

  sahiptir.

  3. GREFT MMUNOLOJS

  Baka bir dokuya implante edilmi greftlerde meydana gelen en byk sorun

  alc dokuda bir immun yant olumasdr.(7,8,9,10) Alc doku, greft materyaline

  kar btnln korumak amal,bir koruma mekanizmas, bir antijenik reaksiyon

  oluturmutur. Gnmzde ideal bir greftin baar kriteri iin en nemli faktr

  olarak genetik benzerlik bulunmas gsterilmektedir. Taze deri isogrefti

  reddedilmeden nce yerinde uzun bir sre kalabilen taze allojen greft birka gn

  iinde ykma uramaktadr. Buna bal olarak otojen greftlerde antijenik

  reaksiyonlar grlmezken allojen greftlerde dk, ksenojen greftlerde ise kuvvetli

  antijenik reaksiyonlar meydana gelir. Bu tr reaksiyonlarn meydana gelmemesi iin

  2 yntem uygulanmaktadr:

  3.1. Alc yatann, immun mekanizmasnn immunospresif ilalarla ve

  radyoterapi ile modifiye etme yntemi ska uygulanr.

  3.2.Allogreftlerin antijenik etkilerini;

  Dondurma

  Liyofilizasyon

  Kaynatma

  Otoklavize etme

 • 7/25/2019 Membran kullanm di hekimlii

  10/50

  5

  rradyasyon

  Deproteinizasyon

  gibi yntemlerle azaltmak veya durdurmak mmkndr.(7,9)

  4. KEMK GREFTLERNN YERLETRLDKLER BLGE LE

  BRLEMES

  Bu birleme 5 mekanizma ile meydana gelmektedir

  4.1. Osteojenite:Osteojenik hcrelerden osteoblastlar ve preosteoblastlarn kemik

  dokusunun bulunmad blgede yeni kemik oluumunun salanmasdr. (9,11) Bu

  gibi hcreler, kansellz kemik ve kemik ilii tarafndan oluturulmutur.(12) Ayrca

  baz hcreleri osteoblastlara dntrebilen maddeler vardr.Bunlara Bone Growth

  Factor(BGF) ad verilmektedir. Bu maddeler kas iine uygulandklar zaman bile

  kemik dokusu oluturabilmektedirler.

  4.2. Osteoindksiyon: Son zamanlarda kemik rejenerasyonunda olumlu bir

  mekanizma olarak kabul edilmektedir. Uygulanan kemik greftinin, yerletirildii

  salam kemikteki osteoblastlar etkilemesi sonucu, osteoblastlar greftin iine doru

  hareket ederek yeni kemik oluumu salanm olur.Kemik, dentin ve osteosarkom

  dokusundan alnan kemik morfogenetik proteini (BMP), kemik ve kkrdaktaki

  mezenimal hcre deiimine sebep olmaktadr.Yaplan almalarda, demineralize

  kemik matriksi kullanmak imdilik umut verici, fakat greftlerin depolama ve

 • 7/25/2019 Membran kullanm di hekimlii

  11/50

  6

  sterilizasyonu henz tam olarak ak deildir. Kollajen ve faktr VIII in

  osteoindktif etkisi olduka yksektir.(7, 9, 10, 12)

  4.3. Osteokondksiyon: Kemik tamirindeki en ok bilinen mekanizmadr. (13)

  Kemik grefti veya alloplastik materyal; salam kemik veya hcreler zerine hibir

  etki yapmaz. (9,11) Osteokondksiyon; kortikal kemik veya kemik defektlerinin

  tamirinde kullanlan allojenik kemiin byk segmentlerinde meydana gelir. Bu

  kemik transplantlar pasif bir at grevi grrler.(12)

  Kondktif materyaller, alveoler kret gibi sadece kemik yzeyleride

  kullanlmamal, kemiin ara yzeyinden darya doru geliimi de salanmaldr.

  Bu durumda, disiz alveoler kret yzeyindekikemiin yeniden olumasnda, gerekli

  osteojenez iin yeterli osteoblast salamak gerekir.Bu yzden kullanlacak alanda

  rejenerasyonu salayabilmek iin potansiyel hcreler ieren, indktif kemik greftine

  ihtiya vardr.Ayrca kemik greft materyaline eksejenz byme faktr materyalleri

  gibi indktif etki oluturulacak eylerin eklenebilecei de bilinmektedir. (10)

  Kondktif materyaller, klinikte 3 major alanda kullanlrlar.(10)

  4.3.1. 2 veya 3 duvarl kemik defektlerinde

  4.3.2. Kemik indktrleri iin tayc olarak

  4.3.3. Kemik younluunu arttrmak ve alanda yava remodelasyon

  salamak iin.

  4.4. Remodelling:Transplante edilen greft rezorbe olurken, bir yandan da kemie

  gelen kuvvetlerin ynne ve iddetine bal olarak yeni kemik oluumu izlenir.

  (9,11)