melander krvavy vitr (jakob melander)

Download Melander krvavy vitr (Jakob Melander)

Post on 07-Apr-2016

218 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dánský detektivní bestseller z roku 2013. První díl trilogie o Larsi Winklerovi: samotáři, otci, bývalém pankáčovi – a jednom z nejlepších policejních vyšetřovatelů v Kodani. Krvavý vítr je detektivka z kodaňských ulic o rodině a zlu. A také příběh o tom, jak se z člověka stává vrah. Během německé okupace pečuje mladá dívka o zraněného anglického pilota v utajeném sklepě. Zamilují se do sebe, ale jejich vztah bude mít fatální následky, jež se plně projeví až v současnosti, kdy morbidní vraždy otřesou Kodaní. Na ostrově Amager je nalezena zavražděná žena. Tělo je neporušené, ale oči má vyloupnuté s chirurgickou přesností. Kodaňský policista Lars Winkler se chopí případu. Brzy se objeví další znetvořené tělo. Vypátrat vraha není jediným Larsovým úkolem: opustila ho manželka, dospívající dcera Marie revoltuje a jeho nepřátelé na oddělení ho bedlivě střeží. Larsova minulost, která je mezi policisty už dlouho veře

TRANSCRIPT

 • PANTEON

 • Z dnskho originlu jesten

  Rosinante, Kbenhavn 2013

  Copyright Jakob Melander & Rosinante&Co., Copenhagen 2013Published by arrangement with the Gyldendal Group AgencyCopyright 2015 by PanteonCover 2015 by Emil KikaTranslation Robert Novotn 2015

  Panteon, Staromstsk nmst 89, 293 01 Mlad Boleslavwww.knihypanteon.cz | www.facebook.com/knihypanteonPeloil: Robert Novotn Nvrh oblky: Emil KikaSazba: DTP PanteonTisk avazba: CPI Moravia Books, PohoelicePrinted in Czechia

  ISBN 978-80-87697-30-6

 • 7Kvten 1953

  resundem fi vtr a na vrcholcch vln se v chladnm jar-nm veeru dl pna. erven slunce vis nzko nad zem, od Amageru thnou fialov pruhy mrak. Ve stoupavm proudu vzduchu ki hejno rack stbitch akrou nad mrinou, kter se ve vysokch vlnch pohupuje. Na behu skupina skaut zlz valy okolo charlottenlundsk pevnosti a husm pochodem jde po svazch zarostlch trvou zase dol. Vad jeden za druhm, jako lumci, lezou mezi kee azase ven. Po poben silnici projede tu atam auto, jinak je vude pusto.

  Malm klukm se klepou kolena, jsou mod zimou, kr se, slzaj dol a miz za dlosteleckmi bateriemi a potom se zase objev o kus dl. Prvn racek se snese k zemi a urve znafouklho bicha mriny cr blavho masa, pak ho rychle nsleduje druh. Skauti doli do plky hrze vedouc ke behu, kpoben silnici akcharlottenlundskmu zmeckmu parku, kter vypad jako les.

  Jako posledn jde vt, kostnat kluk apotc se za ostat-nmi. Vsilnm fiku lap po dechu. Na ty, co jdou ped nm, ztrc pod vc.

  Vepedu se zpv. Vtr jim rve hlasy od st avrh trky zpvu dozadu, jemu do tve.

  Tlusoch aNudle se li probhnout,utkaj daleko, Tlusochovi kaata prasknou.Nudle b dl, lb ho kad holka,

 • 8nakonec ten sproskpolbil nmonka Pepka.

  Nudle, Nudle, ale te si pozor dej Tlusoch u jde, vruce n eznickej.Nudle, Nudle, ale te si pozor dej Tlusoch u jde, vruce n eznickej.

  Kluci se jako had thnou pes poben silnici amiz mezi kmeny strom. Louda mus pokat, a po cest smrem na se-ver projede osaml kabriolet. Kdy projd kolem nj, zmsta spolujezdce se na nj usmje blonat dvka. Pak jsou pry, aon me pejt.

  Mezi stromy jet vibruje ozvna hlas ostatnch kluk.

  Nudle, Nudle, ale te si pozor dej

  Na druh stran silnice pid do kroku apopobh. Batoh mu na zdech poskakuje. Studen kovov rm mu bu do led-vin. Brzy je slyet jen vtr umc v korunch strom a jeho spav dech. Dvojit buchot srdce vnm pumpuje. Stromy se mu ped oima otej. Jeden koen po nm chmtne, popadne ho za nohu aon se zt kzemi. Zkroucen vtve se natahuj a chytaj ho. Chce kiet, ale neme. Pusu m plnou pdy ashnilch list. Neslyn vol opomoc arozpahuje ruce.

  Pak je to najednou pry. Le na hol lesn pd, lap po dechu. Ov se, plive zem alist. Je tu vtom ptm sm. Pak to vkorunch zane zpvat, je to pod hlasitj. On se posad, ruce sepjat kolem kolenou, a zakryje si obliej. Ramnka se mu tesou.

  Hlasy se u bl.Je svtrem, krout se nad nm ipod nm, voz se na nm,

 • 9stoupaj aklesaj vpomalu se vinouc kadenci, kter je pod hlasitj, jak namsto lehkho ptm pichz noc. On nev, jak dlouho ten zuiv nval hlas trv. V jen, e nakonec se ped tm mus sklonit, nech se tm zaplavit ave tm ahrze zahyne.

  Kdy ho mui se psy a svtilnami najdou, le na zdech, napl vtce, kolem pusy sliny, hlavu celou zamazanou, sdi-vokm pohledem voch. Hledali ho cel hodiny. Copak nic neslyel?

  Ale ano, vzlyk do ke na krku velkmu mui sdomckou vn, ddekovi, jen ho bere do nrue. Hlasy. Slyel hlasy.

  Jeden zmu chod po palouku se svtilnou avrt se no-hou vzemi. Hele, k, nechytili policajti za vlky toho pilota zrovna tady ?

  Ale ddeek mu gestem apohledem nake, aby mlel. D-deek, kter rozhoduje, kter vdycky v vechno nejlpe.

  Pak se vydaj zpt kdomu, kde ek maminka. Kter nikdy nemluv.

 • ST 1.

 • Sobota 14. ervna

 • 12

  1

  Koukej, Gunnare.Johannesovi se hlas chvl rozilenm, drobn tlko se mu

  tslo naptm. Gunnar se pro sebe usmval. Zamstnn pr-vodce prodou na Amagerskch lukch bylo pro nj snem od t doby, co sem chodil jako skaut. Vstvat tak brzy anechvat ptelkyni doma vposteli, to ho samozejm nebavilo. Ale to-hle, to za to vechno stlo. Dti, rozestoupen za nm, se tomu oddvaly tlem idu, sedly na bobku, kleely na kolenou. Hl-taly kad jeho slovko, kad pohyb. Voda pln as tichounce plouchala opsit azarostl beh. Vkorunch strom vis-cch nad vodu si prozpvoval lehk vtk. Z jezera sledoval jejich podivn ponn osaml racek.

  Johannes sedl na bobku, skoro a dole u okraje vody, aukazoval na such zbytky, je visely ze stonku njak rostliny. Vmrnm vtku se pohupovaly.

  Vborn, Johannesi. Pojte se sem vichni podvat, co Johannes nael. Gunnar pokal, dokud se kolem nj ne-shromdily vechny dti, a pokraoval. Tohle je pokoka z nymfy velkho dla hndho, jednoho z naich nejvtch druh hmyzu. dla maj promnu nedokonalou. To znamen, e neprochzej stadiem kukly. Dval se kolem dokola, aby se ujistil, e to vichni chpou. Dti mu visely na rtech. Nymfy ij ve vodnch tocch av tnch a ti roky. Pak, kdy jsou dost star, asi tak vkvtnu, ervnu nebo ervenci, vylezou na beh azpokoky se svlknou. Vidte tyhle bl nitky? To je dchac trakt, kter se ke konci stadia nymfy oteve, aby dlo mohlo vylzt ven. k se jim vzdunice

 • 13

  A jak se pohybuj? ptalo se jedno zdt.No maj pece nohy. Gunnar se zasml. S tm, co ekl

  pak, udlal vdycky tst. Ale kdy sebou ve vod potebuj podn mrsknout, pkn si prdnou. Jejich steva toti funguj jako tryskov motor. Ato je pak fofr. Ukzal rukou, jakm fofrem si to nymfa dla doke vodou fret. Dti smchy div nepopadaly na zem. Jen pr dvek dlalo oblieje astrily hlavy ksob.

  Zezadu ho za vtrovku zatahal Izmael. Pokej chvli, Izmaeli. Jen co tohleKluk ho zatahal znovu.Gunnare, podvej se. Co je to?Kde? Gunnar se otoil.Tamhle. Izmael ukazoval dl podl behu. Bylo to napl

  skryt za nkolika kei, a usamho behu. Nco velkho, na slunci njak naloutlho. Zpola to vzelo v temn, nehybn vod.

  Udlalo se teplo. Ml by si tu vtrovku sundat.To nevm, Izmaeli. Pjdeme se na to podvat.Vele hlouku el Gunnar pomalu podl behu. Po nko-

  lika krocch se zastavil. Nad nimi njak letadlo za sebou thlo pes nebeskou mod bl pruh.

  Radi pokejte tady, mldei.

  Leela nah na zdech, napl na behu, roztaen nohy od kolenou dol ve vod. Pokoku mla lutavou, jako zvosku. ern vlasy j vsuchch, neivch chomch leely pes obliej.

  Vhav popoel okrok bl. Ztemn dry pod jejm obom se vznesla moucha asbzukotem odltla nad klidnou vodu.

  Jedno zdt se za nm rozplakalo.

 • 14

  2

  Sestupn basov linka Johna Paula Jonese fungovala jako po-nur pozad pro nervzn tkavou kytaru Jimmyho Page. Kombinace basy Fender a Telecasteru dun lovku v hlav pesn tm nepopsatelnm, fantastickm zpsobem, kter je lep ne drogy askoro stejn dobr jako sex.

  Been dazed and confused for so long its not trueWanted awoman, never bargained for you

  love, poslouch m? Z hlavy Ulrika Sommera na druh stran velkho, tmavho psacho stolu zbyla na pozad obrovskho panoramatickho okna jen silueta. Jeho obliej byl jako jedna ern plocha, a na oi. Ty mu svtily.

  Ano. Lars se se svm skoro dvoumetrovm, tyiatyi-cetiletm tlem pohupoval na pikch, oi zaven. Kancel pchla linoleem, prachem astarm potem.

  Lots of people talkin, few of them knowThe soul of awoman was created below

  Crescendo.Cel prvn album Led Zeppelin ml vsob uloen jako na

  harddisku, stailo jen zapnat avypnat, jak se mu chtlo.Lars otevel oi. Kdy se podval ulic Edvarda Falcka, za si-

  luetou svho starho kamarda vidl koruny strom vTivoli. Nad nimi do vky nla v nebeskho kolotoe a gondoly na ruskm kole vypadaly vrannm svtle nad zelenmi stromy

 • 15

  jako zmrzl kapky. Za nimi byl vidt hotel SAS avpravo pak Glyptotka se zahradou pipomnajc ozu. V noci prelo. Vechno bylo sv, sistmi barvami.

  Takov vhled ml Ulrik u spoustu let azejm ho bude mt idl. Ale mezi nimi dvma se stalo nco, co se u ned vr-tit. Nkde mezi minulost aptomnost se vechno zmnilo.

  Nezdlo se, e to Ulrik tak docela pochopil.Hm. Zstupce policejnho komisae si mnul elo, dval se

  na psac podloku na svm stole, hrl si shornm knoflkem na saku uniformy. Pak si odkalal.

  Kdes byl?Lars se podval stranou azakalal.Letl jsem do Atn, pjil jsem si auto ajel jsem, dokud

  to nelo dl.Aha. Akdepak to bylo?Nen to snad jedno?J vlastn Ulrik si povzdychl. Jsem tvj kamard.To nezn. Kato Vasiliki. Msteko, kam se jezd koupat

  ekov. Nen tam co dlat. Je to dra.Ulrik vypadal, jako by pemlel. To mu lo. Vypadat, jako

  e peml. Prv tahle schopnost mu vc ne kter jin po-mohla kt posledn hvzdice na vlokch. Pak se usml. Od ucha kuchu.

  No jo, ale to je pece fajn. Ulrik posunul plnic pero na stole o pt centimetr doprava a sedl s rukama sloenma ped sebou. T m, es ml dobrou dovolenou. Jestli ji tady nkdo poteboval, tak prv ty. Na chvilku se odmlel. Byl bych rd, kdyby to dl lo tak jako dv. Adoufm

  Kdy Ulrik mluvil, do o se Larsovi nepodval. Ten ho ne-poslouchal. Vlastn bylo zvltn, e ho to nenapadlo dv, jak moc se Ulrik podob lasice. Pusa se zveti otvrala azavrala, ale nevyla z n ani hlska. Lars pemlel o svch pocitech,

 • 16

  hledal vsob hnv. Ale ten byl pry. Zstala jen velk przdn dra.

  Byl zase doma.Jak lasika pohybovala pusou, staly se ztoho zvuky aslova. a abych dokzal, e to myslm vn, schoval jsem ti

  tohle: Povede vyetovn vrady. Volali sem na oddlen ped plhodinou. Je to na Amagerskch lukch. Lasika mu pes stl podala tenkou sloku. Lars po n automaticky nathl ruku. Jejich ruce osebe zavadily. Oba se podvali stranou.

  Ulrik vstal apejel si dlan po saku uniformy.Vtej doma. Je dobe, e t tu zase mme. Zavhal. Pak

  nathl ruku. Lars si pehodil sloku do levice amechanickm pohybem Ulrikovu nataenou ruku stiskl. Poteboval vypad-nout. Ato hned.

  Pokej, ekl Ulrik. Pila sem njak holka zKoldingu. e pr je ikovn. Chce se podvat, jak se to dl uns tady ve velkomst. kal jsem si, jestli