mekanik ventilasyon - tphd.org.tr .sunumun i§erii 1. mekanik ventilasyonun ama§lar±...

Download Mekanik Ventilasyon - tphd.org.tr .Sunumun i§erii 1. Mekanik ventilasyonun ama§lar± 2. Mekanik

Post on 29-Mar-2019

247 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Mekanik Ventilasyon

Prof.Dr. Neslihan TEKNEskiehir Osmangazi niversitesi Tp Fakltesi, Pediatri ABD- Neonatoloji BD

Son 30 yl yenidoan youn bakmnda teknolojik

gelimelerin hz kazand altn a oldu.

Sunumun ierii

1. Mekanik ventilasyonun amalar

2. Mekanik ventilasyona balama endikasyonlar

3. Ventilatr ile ilgili temel bilgiler-Ventilatrdeki

deikenler

4. Ventilasyon ekilleri

5. Invaziv ventilasyona balama ve ventilatrdeki

hastann izlem prensipleri

6. Ventilatrden ayrma

1-Mekanik ventilasyonun amalar

Yeterli gaz deiimini salamak ve srdrebilmek Akcierin her blgesinde ventilasyon/perfzyonu

optimum hale getirmektir. ya p02 arttrlr,

yada gaz deiimi iin gerekli yzey alan arttrlarak akcierhacmi optimum hale getirilir.

Solunum iini azaltmak/Hastann rahatn salayabilmek

Hastann solunumu yeterli oluncaya kadar solunumunu desteklemek

Hastala spesifik solunum stratejileri gelitirmek

Akcier hasar riskini en aza indirmek

2-Mekanik ventilasyona balama

endikasyonlar

Solunum yetmezlii/ solunum iinin deerlendirilmesi Respiratuvar distres

Retraksiyonlar (interkostal, supraklavikuler, suprasternal)

nilti

Solunum hz > 60/dak

Eer bir bebekte inilti ve retraksiyon varsa progresif akcier hacim kaybnn nne geebilmek iin bebek hemen nazal CPAPe alnmal, yeterli yant yoksa ventilatr desteine geilmelidir.

Oksijen tedavisine yantsz siyanoz,

Medikal tedaviye yantsz apne (Bradikardi ve desaturasyona yol aan apnelerin skl)

Mekanik ventilasyona balama

endikasyonlar

Laboratuvar kriterler

pH 60 mmHg

%100 oksijen alan hastada pO2

3-Ventilatrler ile ilgili temel

bilgiler-deikenlernvaziv neonatal ventilasyon

1. Konvansiyonel mekanik ventilasyon

Aralkl zorunlu ventilasyon (IMV),

Senkronize IMV (SIMV),

assist/kontrol ventilasyon

2. HFV

3. Yeni ve alternatif ventilasyon modlar- Basn destekli ventilasyon (PSV)

- Hacim hedefli ventilasyon (VTV)

- Proportional assist ventilation

- NAVA (Neurally adjusted ventilatory assist)

ngilterede 228 yenidoan nitesinde yaplan almada %73 nitenin RDSnin akut evresinde ventilasyon modu olarak IMV (zaman dngl basn limitli ventilasyon)yi tercih ettikleri,

Ventilatrden ayrma evresinde ise %73 nitenin SIMV (senkronize intermitan zorunlu ventilasyon) modunu kullandklar ortaya kmtr. Assist/kontrol (A/C, %15) ve hacim garantili ventilasyon (%5) olarak saptanmtr.

Sharma A, Greenough A. Survey of neonatal respiratory

support strategies.Acta Paediatr 2007;96:11157.

Akut

solunum

yetmezlii

Ventilatr

den

ayrma

IPPV %73 %13

HFO %2 N/A

A/C %4 %15

SIMV %13 %73

VG %6 %5

CPAP %2 N/A

Kullandnz ventilatr iyi tanyn!

Hedef deikenleri? Basn kontrollu (belirlenmi basnca kadar akm srer)

Hacim kontrollu (belirlenmi hacime kadar akm srer)

Limit deikenleri? Basn

Zaman

Hacim

Solunum dngs nasl balyor?

Kontrol (zaman tetiklemeli)

Asist (hasta tetiklemeli)

SIMV

PSV

SIPPV (A/C)

Dng mekanizmas? (inspirasyonun sonlanp, ekspirasyonun balamasn/ekspirasyonun sonlanp inspirasyonun balamasn belirleyen) Zaman

Hava akm

Hacim (yenidoanda gerek hacim dngl olumaz)

Yenidoan ventilatrlerinin ou

Basn kontrollu

Zaman tetiklemeli

Basn limitli

Zaman dngl

Devaml akml cihazlardr

Zaman dngl

Akm dalga formunun tamamen bazal dzeye dndn, ekspirasyonun inspirasyon zaman limitini dolduruncaya balamadn grmektesiniz. Bu sonu hacim dalga eklinde plato halinde grlmektedir.

Akm dngl

akm dalga formu, 0

akm durumunda

kalmadan inspirasyon

dan ekspirasyona

dnle olumaktadr.

Ortaya kan Hacim

dalgas sivridir.

V flow. VT tidal volume. Paw

airway pressure.

Ventilatrlerde ayarlanabilen

parametreler Fi02: Fraksiyone inspire edilen

oksijen

PIP: Peak inspiratuvar basn

PEEP: Pozitif end ekspiratuar

basn

Hz

Akm hz: flow rate

IT: nspirasyon zaman,

I:E: nspirasyon/ekspirasyon

oran

Tidal volm: Sadece volm

kontrollu ventilatrlerde

Assist sensiviti

Terminasyon sensitivitesi

SIMV/CPAP modu yada

assist/ kontrol modu seimi

Grafik monitorizasyon

Ventilatr alarm ayarlar

Basn kontrollu ventilatr (CPAP, CMV, SIMV, PTV)

Mod seimi

PIP

PEEP

FiO2

IT

IT:ET

Alarm ayarlar

Dk CPAP

Yksek PIP

Sette tkanklk/kaak

Sunumun ierii

1. Mekanik ventilasyonun amalar

2. Mekanik ventilasyona balama endikasyonlar

3. Ventilatr ile ilgili temel bilgiler-Ventilatrdeki

deikenler

4. Ventilasyon ekilleri

5. Ventilatrdeki hastann izlem prensipleri

6. Ventilatrden ayrma

IMV (Intermittant mandatory ventilation=

Aralkl zorunlu ventilasyon) Zaman dngs sabit, Mekanik

ventilasyon spontan soluk senkronizasyonu yok, bazen birlikte bazen ventilatre kar soluk alyor.

Gaz deiimini yetersiz klmas yannda hava skmas ve hava kaa riski yksek.

Arteryel kan gaz irregler, serebral kan akm hznda deiim ve prematreler iin IVH riski

Asenkroniyi ortadan kaldracak metodlar snrl. Yksek ventilatr hz, sedatif yada paralitiklerin kullanlmas gibi, zm deil

Flow dalga formu

Hacim dalga formu

IMV

Geleneksel zaman dngl basn limitli ventilasyon (IMV) yerini daha gelimi akcierleri koruyucu stratejilere hizmet eden teknolojiyi ieren ventilasyon ekillerine brakt

PTV Patient-Triggered Ventilation(Hastann tetikledii ventilasyon)

Hastann tetikledii ventilasyon (patient trigger ventilation-PTV) mekanik soluklarn hasta solunumunun llerek yada ngrlerek saland ventilasyon modlarn tanmlayan genel bir terimdir. SIMV,

A/C,

PSV

Tetikleyici sinyal spontan solunum abasndan kaynaklanr fakat dier kaynaklardan gelen artefaktlarn minimalize edilmesi gerekir. eitli sinyaller kullanlmaktadr (tetikleme) Hava akmnda deiiklik (SLE 2000)

Hava basncnda deiiklik (VIP Bird, Babylog, Bear Cub)

Karn hareketleri (Infant star)

Torasik impedans gibi (Sechrist)

PTV de baarnn anahtar tetiklemede gecikmeye meydan vermeyecek yant sresidir.

SIMV Synchronised intermittent mandatory ventilation(Senkronize aralkl zorunlu ventilasyon)

Mekanik bir soluun balamas zamanlama pencere aralnda yer alan spontan bir solunuma balamasyla uyarlr.

Zaman penceresi iinde saptad solua gre daha erken, daha ge mekanik solunum destei verebilir.

Mekanik soluklar arasnda kendi solur, tek ek destek PEEP

SIMV hz 30 soluk/dak ise ventilatr hz her 2 snde 1 siklus olacaktr.

Efor yoksa mekanik soluk

Akut veya weaning dnemlerinde

Dk hz uzun srede yorabilir

nspirasyon senkron, ekspirasyon her zaman

Senkron deil; bebein Ti ksa ise ventilatrn Ti

Assist/Control Ventilation

A/C Belli bir eik tetikleme deerini geen her spontan soluun balamas mekanik solukla desteklenir.

Apne yada yetersiz solunum abasnda doktor tarafndan ayarlanan hzda mekanik solunum devam eder.

Kontrol hz gerek bir backup hzdr, bebein spontan hz onu getii zaman kullanlmaz.

Eer A/C soluklar zaman dngl ise, ekspiratuar asenkroni aletin Ti si bebein spontan Tisini geince oluur.

Asenkroni akm dngs kullanarak giderilir, havayolu akm ayarlanan pik inspiratory flowun belli bir yzdesine inince bebek spontan solunumu sonlandryor kabul edilir ve mekanik soluk sonlandrlr. Bylelikle tam senkroni salanr.

PSV Pressure-Support Ventilation(Basn destekli ventilasyon)

Tetikleme eiine ulaan inspiratuar akm, flow sensor aracl ile mekanik soluu tetikler.

nsp. akmn belli bir eiin altna dmesi ile mekanik insp. sonlandrlr. Bylelikle balamas, sresi,skl hasta tarafndan kontrol edilir.

Akm dngl alma yntemidir. Akm deikendir ve hastann eforuyla orantldr. Spontan soluklar tam, ksmen yada minimal desteklenir

PSV klinik kullanm

SIMV ile birlikte kullanlabilecek bir weaning modudur.

Mekanik ventilasyon srasnda spontan solunumlara yardmc inspiratuar basn salar.

Gvenli solunum drts olan hastada tek bana da kullanlr.

SIMV ile birlikte (VIP bird)

Tek bana A/C gibi (Draeger)

VG ile kombine

PSV+SIMV

PIP ve Ti iin limit seilir. PIP, maksimum SIMV deki PIP kadar, en dk basn PEEP kadar olur.

PSV basnc=PIP-PEEP x 0.50-0.30

nce SIMV hzn azalt, sonra PS basncn azalt, PS basnc sonra SIMV azalt, tek kullanlyorsa PS basnc

ET tbn dar lumeninin, ventilatr setinin ve demand valvinin yaratt solunum iini kaldrmak amaldr.

SIMV/SIMV+PS

Zenaida C. PEDIATRICS 2006;118(4):1409-1417

VTV Volume targeted ventilationVolm hedefli ventilasyon

Neden hacim hedefli ventilasyon?

Daha sabit tidal hacim,

voltravmadan koruyucu

Ventilatrden ayrma aamasnda havayolu basncnn otomatik olarak azalmas salanyor, hipokapni nleniyor.

VTV Volume targeted ventilationVolm hedefli ventilasyon

Tipleri Pressure regulated volume control (PRVC)

Servo-300, Servo-i

Volume assured pressure support (VAPS) VIP Bird Golg, AVEA

Volume limit SLE 5000, Bear