media kit 2019website 2 ПРОФИЛ НА АУДИТОРИЯТА ДОХОД – до 500 лв....

of 12/12
Mea Kit 2019 WWW.EVA.BG МЕДИЕН САЙТ НА 2014 Г.

Post on 18-Jul-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Media Kit

  2019WWW.EVA.BG

  МЕДИЕН САЙТ НА 2014 Г.

 • W EB S I T E

  1

  W W W.E VA .BG

  СТАТИСТИКА

  С Р Е Д Н О М Е С Е Ч Н И У Н И К А Л Н И П О Т Р Е Б И Т Е Л И - 150 000С Р Е Д Н О Д Н Е В Н И У Н И К А Л Н И П О Т Р Е Б И Т Е Л И - 8000

  С Р Е Д Н А П Р О Д Ъ Л Ж И Т Е Л Н О С Т Н А П О С Е Щ Е Н И Е - 3,5 мин.Д Ъ Л Б О Ч И Н А Н А Г Л Е Д А Н Е - 6-7 страници

  С Р Е Д Н О М Е С Е Ч Н И И М П Р Е С И И - 1 700 000F A C E B O O K П О С Л Е Д О В А Т Е Л И - 113 000

  * по данни на Google Analytics

 • W EB S I T E

  2

  W W W.E VA .BG

  ПРОФИЛ НА АУДИТОРИЯТА

  Д О Х О Д – до 500 лв.

  Д О Х О Д – 1000-1500 лв.

  Д О Х О Д – над-1500 лв.

  oт 45 до 54 години

  oт 25 до 34 години23,8%

  20,4%27,4%

  9,4%

  9,1%

  Д О Х О Д – 500-1000 лв.31,4%

  oт 35 до 44 години

  oт 15 до 24 години

  22,9%

  12,9%

  *по данни на Gemius

  жени59,1%

  мъже40,9%

 • W EB S I T E

  КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА

  ИмиджОсновно предимство на сайта eva.bg е, че разполага с имиджа, реномето и прести-жа на един вече утвърден и разпознаваем бранд – EVA. След 19 години на пазара списанието е с доказана репутация, спече-лило е интереса и доверието на читатели и рекламодатели, превръщайки се в успешен бранд.

  АВТОРСКО И Р А З Н О О Б Р А З Н О СЪДЪРЖАНИЕЗад сайта стои същият екип, който прави и списанието, което гарантира качествено, авторско и богато съдържание. За разлика от повечето дамски сайтове, които залагат на скромен екип, малък брой материали на дневна база и не толкова сериозни, разно-образни и задълбочени статии, съдържани-ето в eva.bg е на ниво, което малко онлайн медии могат да си позволят. Зад eva.bg стоят едни от най-качествените, доказани и талантливи журналисти, някои от които са и блогъри в сайта.

  ПрофилиранеИдеята на eva.bg не е да бъде поредният масов домакински сайт. Ние залагаме на силни модни и козметични секции, което гарантира на рекламодателите сериозна имиджова ниша и таргет аудитория.

  W W W.E VA .BG

  3

  Актуалност Н А С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Т ООсновна цел на eva.bg е да представи актуални новини от световната сцена. С динамично съдържание с над 10 публикации дневно посетителите в сайта имат възможност да про-

  следят разнообразието от информация, която предлагаме.

 • W EB S I T E

  КАТЕГОРИИ И ПОДКАТЕГОРИИ

  W W W.E VA .BG

  ЛИЦА И СЪБИТИЯ Н О В И Н И , И Н Т Е Р В Ю Т А , П О Р Т Р Е Т И , М О И Т Е 7

  МОДА Н О В И Н И , Т Е Н Д Е Н Ц И И , Ф О Т О С Е С И И , Д И З А Й Н Е Р И , S T R E E T S T Y L E , В И Ж К О Й К А К

  КРАСОТА И ЗДРАВЕ Н О В И Н И И Т Е Н Д Е Н Ц И И , А Р О М А Т И , К О С А , Б Ю Т И С Ъ В Е Т И , З Д Р А В О С Л О В Е Н Ж И В О Т, Е К С П Е Р И М Е Н Т ЪТ Н А E V A

  НЕЩАТА ОТ ЖИВОТА И Н Т Е Р И О Р И Д И З А Й Н , П О К У П К А Н А М Е С Е Ц А , B O A R D I N G T I M E , Г У Р М Е , О П И Т А Й Т О В А

  СЕКС И ВРЪЗКИ

  ИДИ И ВИЖ К И Н О , К Н И Г И , М У З И К А , И З Л О Ж Б И , Т Е А Т Ъ Р, З А В Е Д Е Н И Я , С Ъ Б И Т И Я

  EVA TV, ГАЛЕРИИ, ХОРОСКОП, ИГРА, БЛОГОВЕ, СПИСАНИЕТО

  4

 • HБ Р А Н Д И Р А Н Евътрешни страници

  W EB S I T E

  РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ

  W W W.E VA .BG

  5

  3 0 0 Х 6 0 0 H A L F P A G Eвътрешни странициmobile

  9 7 0 Х 2 5 0 B I L L B O A R Dвътрешни страници

  9 7 0 Х 2 5 0 B I L L B O A R Dвътрешни страници

  HБ Р А Н Д И Р А Н Е

  начална страница

 • W EB S I T E

  РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ

  W W W.E VA .BG

  6

  3 0 0 Х 2 5 0 R E C T A N G L Eвътрешни страници

  3 0 0 Х 2 5 0 R E C T A N G L Eкатегория

  3 0 0 Х 2 5 0 R E C T A N G L Eвътрешни странициmobile

  3 0 0 Х 6 0 0 H A L F P A G Eкатегория

  3 0 0 Х 6 0 0 H A L F P A G Eвътрешни страници

 • W EB S I T E

  РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ

  W W W.E VA .BG

  7

  3 0 0 Х 2 5 0 R E C T A N G L E

  блог

  3 0 0 Х 2 5 0 R E C T A N G L Eгалерии

  3 0 0 Х 2 5 0 R E C T A N G L Eвътрешни страници

  ( Д О Л У )

  3 0 0 Х 6 0 0 H A L F P A G Eвътрешни страници

  ( Д О Л У )

  3 2 0 Х 8 2 начална

  и вътрешнистраницаmobile

 • W EB S I T E

  PR ПУБЛИКАЦИИ

  W W W.E VA .BG

  8

  P R П У Б Л И К А Ц И И2 Д Н И Н А Н А Ч А Л Н А С Т Р А Н И Ц А

  Промотиране на услуга, нови тенденции,събития, показване на продуктов

  кадър с текст и снимки;текстови линк към сайта на партньора.

 • W EB S I T E

  ПРОДУКТОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ В ИГРА

  W W W.E VA .BG

  9

  И Г Р АП Е Р И О Д : 2 С Е Д М И Ц И Н А Н А Ч А Л Н А С Т Р А Н И Ц АБанер с лого на заглавна страница;1 бр. PR материал на вътрешни страници с включен линк към сайта на партньора;Брандинг на страницата;2 поста за играта във фейсбук страницата на списанието, по един на седмица;Изработка на landing page.

 • Tехнически изисквания

  300х250 - до 50 kb300x600 - до 69 kb970x250 - до 69 kbЗа всички видео формати - script

  W EB S I T E

  РЕКЛАМНА ТАРИФА 2019 & ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

  W W W.E VA .BG

  10

  Оскъпяване на CPM за съответната позиция

  Таргетирани страници 15%Frequency Capping до 3 15%

  Срокове и изисквания

  Срок за подаване на заявка за стандартни формати 1 работен ден

  Банер Позиция IMP дневно CPM

  Wallpaper Вътрешни страници 35 000 45300x600 Half Page Вътрешни страници, Горе 45 000 30300x250 Rectangle Вътрешни страници, Горе 45 000 20300x250 Rectangle Вътрешни страници, Долу 45 000 10970x250 Megaboard Вътрешни страници 45 000 35970x250 Video megaboard Вътрешни страници 45 000 40320x82 mobile Всички страници 25 000 20H-брандиране Вътрешни страници 35 000 60H-брандиране Начална страница 5000 100Rectangle in gallery 25 000 25Sticky scroll Вътрешни страници 45 000 35In-article bilboard Вътрешни страници 45 000 35Parallax mobile Всички страници 25 000 25PR публикация Начална страница 800Игра Вътрешна страница 2000Native PR online + 1 PR страница в списание EVA 3500

  BGN, без вкл. ДДС

  Р Е К Л А М Е Н О Т Д Е Л : [email protected], тел.: 02/870 36 41

 • W EB S I T E

  КОНТАКТИ

  W W W.E VA .BG

  11

  web редакториДЕЯНА АНГЕЛОВА - [email protected]

  АЛЕКСАНДРИНА ПЕТРОВА - а[email protected]

  рекламаСЕВЕРИНА ДОКОВА - [email protected]ЗОРНИЦА ПЕТРОВА - [email protected]

  АТИКА ЕВА АД

  [email protected]