media en cultuur

Download Media en Cultuur

Post on 05-Aug-2015

32 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

de pers buiten de rechtbank in OsdOrp tijdens het prOces tegen MOhaMMed b., juli 2005

bachelor

Media en cultuur

2013/2014

uva.nl

VoorlichtingskalenFaculteit der Geeste achelor) UVa Bachelordag (B ber 2012 6 Zate rd aG 1 de ce m (Bachelor) UVa ProefstUderen bruari 2013 6 28 ja n ua ri t/ m 1 Fe ter) UVa Masterdag (Mas 2013 6 Zate rd aG 2 m aa rt achelor) UVa Bachelordag (B rt 2013 6 Zate rd aG 23 m aa (Bachelor) UVa ProefstUderen 6 15 t/ m 19 ap ri l 20 13

der

swetenschappen

Faculteit der Geesteswetenschappen Media en taal en Faculteit der Geesteswetenschappen Arabische cultuur cultuur

2

Media en cultuur

Inhoudsopgave

Bachelor Media en cultuur De opleiding in detail Opbouw bachelor na je bachelor Meer weten? Studie kiezen Inschrijving, kosten en woonruimte

4 5 9 10 12 13 15

cOlOFOn 6 Ontwerp crasborn grafisch Ontwerpers bno 6 Opmaak raadhuis voor creatieve communicatie 6 Coverbeeld Marco Okhuizen / hollandse hoogte 6 Redactie bureau communicatie, uva universiteit van amsterdam, september 2012aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Faculteit der Geesteswetenschappen Media en cultuur

3

Bachelor Media en cultuurTelevisie, film en nieuwe media zijn boeiende onderzoeksterreinen voor wetenschappers en studenten. In de bachelor Media en cultuur bestudeer je dit brede, snel groeiende terrein vanuit een culturele invalshoek. Je richt je vooral op de betekenis, de geschiedenis en de artistieke vormen van films, televisieprogrammas, videoclips, sociale netwerksites, zoekmachines en games. Je bestudeert ook de media die ze beschikbaar stellen. Deze media zijn voortdurend in ontwikkeling. Film, video, tekst en muziek worden verspreid via bioscoop, televisie en radio, maar ook via internet. Door smartphones, tablets en tal van sociale media platformen (denk aan YouTube, Facebook, Flickr of last.FM) veranderen bovendien de functies en het gebruik van media als film, fotografie, muziek en video ingrijpend. In je studie richt je je zowel op de maker en de gebruikers, als op de media objecten zelf.

Jouw studie? Is Media en cultuur iets voor jou? Wel als je een vwo-diploma hebt en je belangstelling voor creativiteit combineert met een kritische en onderzoekende houding. Wil je later onderzoeker worden of leiding geven aan mediamakers? Wil je werken op een reclame-, advies- of mediaonderzoeksbureau, bij een omroep, krant, videoproductiebedrijf of nieuw kennisinstituut? Dan ben je bij Media en cultuur aan het juiste adres. Alle profielen geven toegang tot de opleiding. Wel is het belangrijk dat je niet slechts genteresseerd bent in n aspect of onderdeel van de media. Media en cultuurstudenten hebben belangstelling voor cultuur in de breedste zin van het woord. In het eerste jaar, de propedeuse, leg je de (theoretische) basis voor je verdere studie. Je zult dan veel literatuur moeten bestuderen. Een goede beheersing van het Engels werkt in je voordeel. Het grootste deel van de vakliteratuur is in deze taal geschreven. Je moet zelfstandig kunnen werken en een goede teamspeler zijn. Je werkt soms ook samen met medestudenten aan onderzoeksprojecten. Je gaat zelfstandig of gezamenlijk op zoek naar informatie, je probeert problemen helder te definiren en deze methodisch en systematisch op te lossen. Voor de academische studie Media en cultuur moet je initiatiefrijk en nieuwsgierig zijn. Waarom Media en cultuur aan de uva? De Universiteit van Amsterdam biedt studenten een inspirerende academische leeromgeving n een leven in een wereldstad vol cultuur en sociale activiteiten. De UvA kenmerkt zich door toonaangevend en baanbrekend onderzoek in alle wetenschapsgebieden en een tolerante, open en internationale academische traditie, die teruggaat tot 1632. Kiezen voor de UvA betekent ook kiezen voor de intellectuele uitdaging van een kosmopolitische omgeving als de stad Amsterdam met zijn talloze bioscopen, televisiestudios, nieuwe mediabedrijven en -instituten en andere culturele instellingen. De UvA is de enige universiteit in Nederland met een voltijds wetenschappelijke studie media en cultuur. De opleiding werkt nauw samen met het Eye Film Instituut (Filmmuseum), het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA), het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, en met omroepen en productiemaatschappijen van televisie. De opleiding heeft ook intensieve contacten met nieuwe media-instituten als Waag Society, het Nederlands Instituut voor Mediakunst/Montevideo, Mediamatic, het Virtueel Platform en andere instellingen die actief zijn op het gebied van nieuwe media zoals Paradiso, De Balie en de Melkweg. In deze omgeving is een stageplaats niet moeilijk te vinden.

Faculteit der Geesteswetenschappen Media en cultuur

4

De opleiding in detailDe bachelor Media en cultuur duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters van elk twintig weken en omvat 60 studiepunten (EC). Het eerste semester loopt van begin september tot eind januari; het tweede semester loopt van begin februari tot eind juni. De bachelor is zo ingericht dat je in principe 42 uur per week met je studie bezig bent. In je eerste studiejaar heb je ongeveer acht uur college per week, en besteed je zes uur aan het bekijken van films en ander beeldmateriaal. Ook in het tweede en derde jaar volg je zon acht uur college per week. De overige tijd ben je bezig met het onderwijs van je werkgroep of je praktijkvak en studeer je zelfstandig. Je zoekt en bestudeert materiaal in de bibliotheek, je bereidt je voor op colleges of tentamens of je schrijft een werkstuk.

verplichte intakeprocedure Media en cultuur heeft een eigen, verplichte intakeprocedure. Deze procedure houdt in dat je online een vragenlijst invult en via internet terugstuurt. De intake is de start van de studiebegeleiding (tutoraat). Daarom wordt er onder andere gevraagd naar je vooropleiding, vakkenpakket en om een toelichting van je keuze voor Media en cultuur. Sommige aankomende studenten krijgen een gericht advies, of worden uitgenodigd voor een gesprek. De UvA weigert geen studenten die aan de toelatingseisen voldoen, die zich tijdig (vr 1 september) hebben aangemeld n voor die tijd hebben deelgenomen aan de intakeprocedure (vr de laatste week van augustus). Het doorlopen van de intakeprocedure is wel verplicht. Onderwijs en toetsvormen Per semester volg je een aantal vakken van 6 of 12 studiepunten. De belangrijkste onderwijsvormen zijn hoorcolleges, werkgroepen en practica. Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd. De hoorcolleges worden aan grote groepen studenten tegelijk gegeven. In de werkcolleges voer je individueel of in kleine groepjes onderzoek uit onder begeleiding van een docent. Ook oefen je bepaalde onderdelen uit de theorie. Je maakt bijvoorbeeld een diepgaande analyse van een film, onderzoekt de manier waarop een televisieprogramma wordt ervaren door de kijker of je onderzoekt hoe nieuwe applicaties als een blog, een sociale netwerksite of een zoekmachine werken en hoe zij worden gebruikt. In practica maak je, afhankelijk van het doel dat je stelt en het publiek dat je wilt bereiken, in een klein teamverband zelf een film, televisieprogramma of nieuwe-media applicatie. Op die manier breng je theorie in praktijk en krijg je inzicht in het productieproces. Verspreid over de onderwijsperiode van het vak krijg je verschillende toetsen, minimaal twee per 6 punten. Deze toetsen kunnen bestaan uit een schriftelijk tentamen, een presentatie of een werkstuk. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van een vak. Het eerste jaar In het eerste jaar, de propedeuse, orinteer je je op het vakgebied. Je volgt werkgroepen over film, televisie en nieuwe media. Het vak Hedendaagse mediacultuur brengt de belangrijkste objecten van mediastudies in kaart zoals het scherm, netwerken en realiteit. Tegelijkertijd wordt ingegaan op de samenhang tussen de verschillende media en veranderingen ten opzichte van elkaar in het hedendaagse digitale medialandschap. Op dit vak wordt voortgebouwd in de hoorcolleges en de werkgroep Mediatheorie. Hier staan theoretische benaderingen centraal die inzichten verschaffen in de complexiteit van de hedendaagse mediacultuur. In het vak Mediageschiedenis krijg je niet alleen een overzicht van de ontwikkeling van de audiovisuele en digitale media, maar leer je ook onderzoeksvaardigheden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan wetenschappelijk schrijven. Als je alle onderdelen hebt afgerond, ontvang je het propedeusediploma.

Faculteit der Geesteswetenschappen Media en cultuur

5

Het tweede en derde jaar In het tweede jaar kies je voor de richting Film en visuele cultuur, Televisie en populaire cultuur of Nieuwe media en digitale cultuur. Bij Film en visuele cultuur houd je je bezig met de theorie en de verschillende stromingen in de geschiedenis van de film. Je krijgt inzicht in de maatschappelijke en culturele rol van film en je leert films kritisch analyseren en beoordelen. Tijdens het praktijkblok maak je met een kleine groep medestudenten een korte documentaire. In dit blok pas je je onderzoeksvaardigheden toe, houd je je bezig met beeldresearch en leer je werken met apparatuur. De richting Televisie en populaire cultuur bestudeert televisie in haar historische verwevenheid met andere (nieuwe) media en met cultuuruitingen als reclame, popmuziek en mode. Je krijgt inzicht in de maatschappelijke betekenis van televisie en televisieprogrammas. Ook train je je in onderzoeksmethoden waarmee je programmateksten kunt begrijpen en televisiekijkers kunt bestuderen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de (veranderende) manier waarop televisieprogrammas tot stand komen. In het praktijkblok maak je met een groep studenten een televisieprogramma. Je doet onderzoek, beeldresearch en leert werken in een studi