media a agresja dla stud - wersja miszcz

27
MEDIA A AGRESJA Anna Oleszkowicz

Upload: magda-kasprzyk

Post on 30-Jan-2016

15 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

agresja

TRANSCRIPT

Page 1: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

MEDIA A AGRESJA

Anna Oleszkowicz

Page 2: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

MITY

Bezpośredniego związku przemocy ekranowej z przemocą w życiu

Braku takiego związku

Selektywnego oddziaływania przemocy ekranowej

Nadmiaru przemocy w telewizji

Odzwierciedlenia przemocy istniejącej w rzeczywistości

Page 3: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

MIT

Bezpośredniego związku przemocy

ekranowej z przemocą w życiu

- Ograniczenia związane z tym wpływem:

Trwałość (krótkotrwałe i długotrwałe skutki) Okresy sensytywne Cechy odbiorcy (psychotyzm, agresja, pobudzenie

seksualne) Ogólne mechanizmy uczenia się

Page 4: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

KRÓTKOTERMINOWE SKUTKI OGLĄDANIA

PRZEMOCY

odgrywanie scen związanych z przemocą - imitacja

efekt Wertera (wzrost samobójstw) po nagłośnionych

samobójstwach, po filmie „Łowca jeleni”

wzrost zabójstw po meczach bokserskich wagi ciężkiej

mniejsza gotowość do zachowań prospołecznych (eksp.

Bushmana, 2005 - 320 os.)

większa wrogość i zachowanie agresywne po oglądnięciu filmów

agresywnych (Bushmann) – paradoks reklam

teza błędnego koła: poziom agresji a oglądanie programów

agresywnych

wzrost pobudzenia autonomicznego układu nerowego

Page 5: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

Transfer ekscytacji koncepcja Zilmanna

Transfer nadwyżki pobudzenia na nową sytuację może zwiększyć prawdopodobieństwo agresji

a. Jeśli nowa sytuacja prowokuje do agresji

b. Interpretacja nadwyżki pobudzenia – nadawanie znaczenia sytuacji (dwuczynnikowa teoria emocji Schachtera) – w kategoriach agresywnych

Page 6: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

DŁUGOTERMINOWE SKUTKI OGLĄDANIA PRZEMOCY wzrost agresji i przestępczości nawet po 30 latach (Huesmann), związek między agresją 8 -latków i oglądanie agresji w wieku 8 lat (.21), oglądanie agresji w wieku 8 lat i agresją 18- latków (.24); agresja w wieku 8 lat i 18 lat (0,33)

spadek wrażliwości (habituacja) – Eysenck, wzmożony rozwój skryptów agresywnych: jak, kiedy, jakie konsekwencje (6-10 lat Berkowitz, Huesmann), (8-12 lat - badania

Erona), kumulatywne skutki agresji

kształtowanie obrazu świata jako zagrażającego i wrogiego, strach, świat jest zły – Cantor, Wilson pozytywne wartościowanie agresji, akceptacja w życiu społecznym osłabienie zahamowań przed agresją (błąd fałszywej powszechności)

Page 7: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

Mechanizmy pośredniczące

Modelowanie, naśladowanie

Desensytyzacja

Torowanie poznawcze (Berkowitz) – zachowania sprawcze

Budowanie schematów poznawczych dot. wiedzy o świecie i sposobach działania

Page 8: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

Hipoteza sygnał – pobudzenie koncepcja Berkowitza

Prawdopodobieństwo agresji wzrasta przy

a. Wzroście frustracji

b. Sygnałach skojarzonych z agresją (efekt broni)

Page 9: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

Mit – brak związku

Strategie pomniejszania związku:

- Zaprzeczanie takim zależnościom

- Przemoc w programach odzwierciedla przemoc rzeczywistą

- Pełni funkcje katarktyczne

- Pełni funkcje uświadamiające

- Ludzie zdają sobie sprawę z fikcji

Page 10: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

Katharsis czy uczenie się

Hipoteza katharsis

Eksperyment Rusella Geena (poddanie prowokacji połowy badanych, wszystkich przydzielono do 3 grup)

1. rażenie prądem prowokatora; katharsis?

2. Obserwacja jak to robi ktoś; - katharsis?

3. brak manipulacji (w drugiej części)

Dostarczanie szoków elektrycznych podstawionej osobie

Najwyższy poziom agresji w grupach I i II

Page 11: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

Mit

Nadmiaru przemocy w telewizji

- Różne definicje przemocy

- Humorystyczny i nierealny kontekst

- Problem nie z ilością przemocy, ale ze sposobem jej obrazowania

Page 12: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

WARUNKI SPRZYJAJĄCE WPŁYWOWI PRZEMOCY OGLĄDANEJ W MEDIACH (B. Krahe)

istnieje moralne uzasadnienie występującej agresji, zasłużona kara (44% agresji w TV jako akt uprawniony)

spostrzeganie pozytywnych konsekwencji zachowań agresywnych lub braku kar (w czasie 2 500 godzin programu – 19% sprawców ukaranych); np. wygrana gra

agresja beznamiętna (brak widocznej szkody – 30%, brak bólu i obrażeń – 60%,) lub humorystyczna

Page 13: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

stwarzanie wizerunku sympatycznego agresora, co sprzyja modelowani, trudności obserwatora do dystansowania się (sugestywne prezentacje fikcyjnych treści) lub realna przemoc DODATKOWO W GRACH VIDEO

przyjęcie roli agresora (rola wymuszona przez grę) czynne stosowanie agresji (tworzenie się skryptów poznawczych) uzależnienie od gier (hipoteza o uwalnianiu dopaminy: na skutek stałych wzmocnień uaktywnia się system nagrody w mózgu)

Page 14: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

Mit – selektywnego oddziaływania

Respondenci w 90% uznają, że źródłem przemocy są media, ale oglądają TV przeciętnie 3-4 godziny (w wieku powyżej 4 lat)

- Wąskie rozumienie następstw wpływu mediów –

konkretne zachowania

- Rodzice mają lepsze zdanie o swoich dzieciach

- Przekonanie o większym własnym wpływie na młodsze dzieci, a większym wpływie mediów na starsze (niezgodne z badaniami)

Page 15: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

cd

- efekt „trzeciej osoby” – Davison, 1983 – asymetria spostrzeganej podatności na wpływ mediów

Zaobserwowana różnica wpływu mediów na Ja Innych zależy od: Spostrzegana intencja nadawanych informacji

(negatywna – większa asymetria) Ocena społecznej szkodliwości przekazu (przy

pozytywnym przekazie efekt odwrócony – większy wpływ mediów na Ja)

Percepcja wiarygodności źródła – im niej wiarygodne tym większa asymetria

Ocena własnych kompetencji _ gdy czujemy się ekspertami przeceniamy wpływ mediów na innych

Page 16: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

Mit – odzwierciedlenia w TV agresji rzeczywistej

agresja w mediach jest o wiele częstsza niż w rzeczywistości (1000 razy).

nadreprezentacja niektórych scen przemocy

Page 17: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

Cyberprzemoc i cyberpornografia

Page 18: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

Cyberprzemoc

Stosowanie przemocy z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Formy: upokarzanie i zastraszanie przez obraźliwe komentarze,

zdjęcia lub filmiki

kradzież tożsamości, włamania na konto pocztowe

wykluczenie z cyberspołeczności (usuwanie z list)

sugerowanie świadczenia usług seksualnych

szantażowanie zamieszczeniem czegoś w sieci

upublicznienie tajemnic

nękanie mailami, sms-ami (stalking)

flaming - agresja między uczestnikami czatu

Page 19: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

Cyberprzemoc - środki

Poczta elektroniczna

Czat, grupy dyskusyjne

Komunikatory

Blogi

Serwisy społecznościowe

Telefony komórkowe

Strony internetowe

Page 20: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

Cyberprzemoc - specyfika

Pozorna anonimowość,

Mniejsze skrępowanie normami

Trudniej udowodnić winę

Dystans przestrzenny

Podświadome oddzielenie realu i sieci (przybieranie wirtualnej tożsamości)

Zwielokrotnienie jej siły, globalny zasięg

Izolacja ofiary (niemi świadkowie przemocy)

Atakowanie ofiary nawet w domu

Trudno sobie z nią poradzić

Mniej kontrolowana niż rzeczywista przemoc

Page 21: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

Cyberprzemoc - przyczyny

Wyrównywanie krzywd

Odreagowanie frustracji

Pozyskiwanie uwagi otoczenia

Niskie poczucie własnej wartości

Brak świadomości skutków (żart, dobra zabawa)

Mała empatia

Lęk przed staniem się ofiarą

Page 22: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

Cyberpornografia

Pisma, druki, filmy, wizerunki i inne przedmioty wykonywane i rozpowszechniane w celu wywołania u odbiorcy podniecenia seksualnego (A. Zwoliński)

Kategoryzacja stron internetowych:

1. Galerie zdjęć pornograficznych, podzielone tematycznie

2. Zbiory małych filmików, które można zapisać na osobistym komputerze

3. Telekonferencje internetowe z intymnymi dialogami, life sex

4. Sklepy internetowe – sex shopy (filmy wideo i gadżety)

(J. Bednarek)

Page 23: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

Cyberpornografia a dzieci

Przerasta zdolości adaptacyjne dzieci i prowadzi do przyswajania wypaczonej i sprymityzowanej wizji seksualności

Warunkowanie i kojarzenie przyjemności z brutalnością i agresją

Uzależnienie od oglądania tych stron (często przy frustracji doświadczanej w domu rodzinnym, też nuda i ciekawość poznawcza)

Erotyzacja psychiki dziecka, przedwczesne pobudzenie seksualne (wulgaryzmy, zachowania prowokacyjne wobec rówieśników)

Podatność na uwodzenie (podatność na prostytucję w internecie i realu, galerianki, seksting)

Page 24: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

Media a seks i cyberpornografia

Oglądanie przemocy powoduje zobojętnienie i bierność

Zwiększona agresja mężczyzn wobec kobiet

Zmniejszenie wrażliwości wobec ofiar gwałtu

Zmiana zapotrzebowania na siłę bodźca

Brak satysfakcji z seksu małżeńskiego, obniżenie atrakcyjności partnera

Page 25: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

Mniejsze zainteresowanie uczuciem jako motywem seksu

Mniejsze pozytywne wartościowanie konwencjonalnych form seksu

Nieprawdziwy wzorzec relacji męsko-damskich

Fantazjowanie o sile i przemocy w seksie

Większe prawdopodobieństwo udziału w gwałtach i seksie dziecięcym (K. Ostrowska, A. Andrzejewska)

Page 26: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

Konkluzje

-Najwięcej agresji wyzwala przemoc z pornografią

-Przemoc bez seksu więcej agresji niż bodźce seksualne bez przemocy

- Model grubiaństwa seksualnego: deprecjonujący obraz kobiety w pornografii może facylitować męską agresję (Zillman)

Page 27: MEDIA a AGRESJA Dla Stud - Wersja Miszcz

Literatura

B. Krahe (2005). Agresja, r.5. GWP

R. Szwed (2004). Mitologizowanie przemocy ekranowej, w: P. Francuz, Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, II

A. Andrzejewska (2014). Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, r.6 i 7