mebel keramika yast¤±qlar aksesuarlar...

Download mebel keramika yast¤±qlar aksesuarlar h©â„¢diyy©â„¢l©â„¢r mebel keramika yast¤±qlar aksesuarlar h©â„¢diyy©â„¢l©â„¢r

Post on 02-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • mebel keramika yastıqlar aksesuarlar hədiyyələr

  FURNITURE / CERAMICS / CUSHIONS / ACCESSORIES / GIFTS

  МЕБЕЛЬ / КЕРАМИКА / ПОДУШКИ / АКСЕССУАРЫ / ПОДАРКИ

 • mebel keramika yastıqlar

  aksesuarlar hədiyyələr

  furniture ceramics cushions

  accessories gifts

  мебель керамика подушки

  аксессуары подарки

 • 2 3WWW.CHELEBI.AZ info@chelebi.az / +994 50 2545005CHELEBI

  TƏSISÇILƏR FOUNDERS ОСНОВАТЕЛИ

  2013-cü ildə, müasir Azərbaycan rəssamlarının yeni dalğasının nümayəndələri, iki istedadlı sənətçi Aida Mahmudova və Fərid Rəsulov birgə səylərlə CHELEBI adlı yeni milli brend yaratdılar.

  CHELEBI mağazaları və ofisləri Bakıda yerləşir, şirkətin adı isə, ölkəmizin şimal-qərb hissəsində, Qarabağ bölgəsində yerləşən və öz xalçaçılıq sənəti ilə seçilən dağ kəndinin adından götürülüb.

  In 2013 two of Azerbaijan’s new wave of contemporary artists, the talented Aida Mahmudova & Farid Rasulov, combined forces to found a new brand named CHELEBI.

  The CHELEBI stores and offices are in Baku; however, the company derives its name from a mountainous village in Garabagh in the north-west of the country, renowned for its richly decorated carpets.

  В 2013-ом году двое талантливых людей, представителей новой волны современных художников Азербайджана, Аида Махмудова и Фарид Расулов совместными усилиями создали новый бренд под названием CHELEBI.

  Магазины и офисы CHELEBI расположены в Баку, однако компания названа в честь горной деревни в Карабахском регионе, на северо- западе страны, славящейся ковроткачеством.

 • 4 5WWW.CHELEBI.AZ info@chelebi.az / +994 50 2545005CHELEBI

  Şirkətin ideyası 55-ci Venesiya Biennalesində Azərbaycan pavilyonunda rəssam Fərid Rəsulovun “Çələbi xalça otağı” adlı instalyasiyasından sonra yarandı. Çələbi (CHELEBI) otağı – Qərb və Şərqin birgə mövcud olduğu məkan, həndəsi naxışlar gözəlliyinin bariz nümunəsidir.

  The idea of creating the brand came after the 55th Venice Biennale from the installation of the artist Farid Rasulov where he represented Azerbaijan with great eclat. The Chelebi (Çələbi) Room was an area of coexistence of West and East; a peaceful experience of geometric beauty.

  Идея компании зародилась после инсталляции «Ковровая комната Челеби» художника Фарида Расулова, представленной в азербайджанском павильоне на 55-й Венецианской Биеннале. «Комната Челеби» (CHELEBI) – это область сосуществования Запада и Востока, прекрасный пример красоты геометрических узоров.

  ÇƏLƏBI OTAĞI CHELEBI ROOM КОМНАТА ЧЕЛЕБИ

 • 6 7WWW.CHELEBI.AZ info@chelebi.az / +994 50 2545005CHELEBI

  FƏRQLILIK POINT OF DIFFERENCE ОТЛИЧИЕ

  CHELEBI məhsulu – bu bir fərdiyyətdir və onun üçün sadə utilitar tətbiq yetərli deyil. O, mütləq incəsənət əsəri, dizayn və sənət nümunəsi olmalıdır. CHELEBI məhsulu söhbət üçün mövzu kimi xidmət etməli, tarixə malik olmalı, özü haqqında danışmalı və qürur mənbəyi olmalıdır. O, evdə firavanlıq və əmin-amanlıq simvolu kimi nəsildən-nəslə ötürülməlidir.

  CHELEBI məhsulu interyerə görə əla uyğunlaşır – o, interyeri bəzəyir, ona özəllik bəxş edir. Onun yaradılmasının başlıca məqsədi odur ki, ondan həzz alsınlar, onu doğmalara və yaxınlara hədiyyə etsinlər.

  CHELEBI məhsulu bir çoxları üçün əlçatan və münasibdir.

  CHELEBI is individuality: simple utilitarian application is not enough for a CHELEBI product. It should be a piece of art, design, craft. The CHELEBI object should be a conversation topic; should be talked about; something to take pride in. It should be inherited as a symbol of domestic well-being.

  A CHELEBI product ideally fits into the interior – it decorates it, makes it special. It was created to be enjoyed; to share with relatives and friends.

  CHELEBI products are affordable for many people.

  KONSEPSIYA CONCEPT КОНЦЕПЦИЯ

  Müxtəlif ölkələr və xalqların milli ənənələri və mövzularının, habelə müasir tendensiyaların sintezi əsasında orijinal məhsulların istehsalı.

  Yerli istehsalçıların – mahir ustaların, dizaynerlərin dəstəklənməsi.

  Milli mənsubiyyətindən və vətəndaşlığından asılı olmayaraq, sənət adamlarının dizayn məhsulların yaradılmasına cəlb edilməsi. Həmçinin, dizaynda incəsənət elementlərindən istifadə.

  Production of original products based on the synthesis of national traditions and thematics (different countries & nations) and modern trends.

  Support of local manufacturers – craftsmen & designers.

  Attraction of individuals to the creation of art objects (independent of national identity or nationality) as well as the use of art elements in design.

  Производство оригинальной продукции любых стран и народов на основе синтеза национальных традиций и тематики, а также современных трендов.

  Поддержка местного производителя – умельца, дизайнера.

  Привлечение людей искусства независимо от их национальной принадлежности и гражданства к созданию предметов дизайна, а также использование элементов искусства в дизайне.

 • 8 9WWW.CHELEBI.AZ info@chelebi.az / +994 50 2545005CHELEBI

  Предмет CHELEBI – это индивидуальность, произведение искусства, дизайна, ремесла. Eму недостаточно простого утилитарного применения. Продукт CHELEBI служит темой для разговора, имеет свою историю и является предметом гордости. Его передают по наследству как символ семейного благополучия.

  Предмет CHELEBI идеально вписывается в интерьер, украшает и делает особенным. Он создан для того, чтобы им наслаждались, дарили родным и близким.

 • 10 11WWW.CHELEBI.AZ info@chelebi.az / +994 50 2545005CHELEBI

  Şəki xan sarayı XVIII əsrdə Azərbaycanın şimal- qərbində mövcud olan Şəki xanlığının

  hökmdarlarının yay iqamətgahı olmuşdur. Öz gözəl interyer və eksteryeri ilə tanınan bu saray, 1797-ci ildə Məhəmməd Həsən xan tərəfindən inşa edilmişdir. Hal- hazırda muzey kimi fəaliyyət göstərir və Azərbaycanda ən çox ziyarət edilən turizm

  məkanlarından birinə çevrilib.

  Bu silsilə ilə CHELEBI, sizi Şəki xan sarayı və Şəkixanovlar evinin heyrətamiz naxışları və divar

  rəsmləri ilə tanış edir.

  In the 18th century the Palace of Shaki Khans was a summer residence for the rulers of the Shaki Khanate which was located in the Northwest of Azerbaijan. It was built in 1797 by Muhammed Hasan Khan. The summer residence is renowned for the lavish decoration of its exterior and interior.

  In this series CHELEBI introduces you to the beautiful decorations and murals of the Palace of Shaki Khans and the House of Shakikhanovs.

  Дворец шекинских ханов был летней резиденцией правителей Шекинского ханства, существовавшего в XVIII веке на северо-западе Азербайджана. Этот дворец, известный своим прекрасным интерьером и фасадом, был построен в 1797-ом году Мухаммед-Гасан ханом. В настоящее время дворец является музеем, ставшим одним из наиболее посещаемых туристических достопримечательностей Азербайджана.

  В этой серии CHELEBI знакомит Вас с прекрасными узорами и росписью дворца шекинских ханов и Дома Шекихановых.

  ŞƏKI XAN SARAYI / THE PALACE OF SHAKI KHANS / ДВОРЕЦ ШЕКИНСКИХ ХАНОВ

  K o lle

  k si

  ya la

  rı m

  ız h

  a q q ın

  d a

  О н

  аш их

  к ол

  ле кц

  ия х

  Azərbaycan torpağının nemətləri olan bu meyvə və bitkilər evinizi daha təravətli və səfalı edəcək. Onlardan bəziləri isə sizi bəd nəzərdən qoruyacaq.

  Xalçaçılıq qədim v