maxxis 2016 - katalog

Download MAXXIS 2016 - katalog

Post on 23-Jul-2016

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 2016

 • 2016

  OPONY

 • 2roweryMErI

  da.pl

  technologia

  SINGLE COMPOUNDJeden rodzaj mieszanki, zastosowany na powierzchni caej opony,y,y zopty-malizowany dla dugiej ywotnoci i bardzo dobrych parametrw opony.

  70aTrwaa mieszanka gumy uywana w podstawowych oponach XC, BMX, City oraz Cyclocross. uniwersalna mieszanka gumy,y,y wysoka trwao bienika, niskie opory toczenia.

  62aSpecjalnie zaprojektowana mieszanka gumy do wycigowych opon szo-sowych, Cross Country oraz BMX. zwikszona powierzchnia styku opony z podoem, mniejsze zuycie bienika, niskie opory toczenia.

  60a Maxx ProNajbajba ardziej trwaa mieszanka gumy stosowana w oponach DH oraz Freeride. duga ywotno bienika, niskie opory toczenia.

  57aMieszanka gumy oparta na bazie SYLICA stosowana do wycigowych opon szosowych. zwikszona przyczepno, niskie opory toczenia.

  SUPER TRACKY (ST)Bardzo mikka mieszanka gumy stosowana w oponach DH oraz Freeride. tylko do wycigw,w,w optymalne toczenie, hamowanie oraz kontrola w zakrtach, zwikszona przyczepno w kadym terenie, szybsze ni normalne zuycie.

  DUAL COMPOUNDDwa rodzaje mieszanki gumy uyte w jednym bieniku (twardsza po rodku, mikka z boku bienika).

  EXCEPTION SERIES (EXC)Produkt powstay z poczenia specjalnej mieszanki gumy oraz wysokie-go TPI. Zapewnia oponie lekko oraz wyjtkowe waciwoci trakcyjne.

  TRIPLE COMPOUND 3CTrzy rodzaje mieszanki gumy w jednym bieniku. W zalenoci od specy-

  mieszanka redniej mikkoci, boki bardzo mikkie.

  MIESZANKI GUMYMaxxis ofefef ruje szereg mieszanek gum o rnejeje twardoci. Jest to odpowied na oczekiwania kolarzy dotyczce lepszejeje trakcji, trwaoci oraz zdolnoci amorty-zacjiacjiac uywanych przez nich opon. Cyfra z liter A przy opisie opony, jak rw-w--w-nie oznaczenie literowe, okrelaj stopie twardoci gumy.Mieszanki te odnosz si do tej czci opony, ky, ky tra styka si z podoem.

  identycznie wygldajce opony o rnych waciwociach.

  MAXXIS - UZNANY PRZEZ ZAWODOWCWZA MARK NR 1 NA WIECIE

  (WRD PRODUCENTW WYSOKIEJ JAKOCI OPON ROWEROWYCH)

  technologia

 • 3roweryMErId

  a.pl

  technologia

  MAXX SPEEDUywana gwnie w oponach XC i Enduro. Dwie mieszanki pooone na zewntrz s dobrane pod ktem redukcji oporw toczenia, zmniejszenia zuycia bienika i trakcji.

  MAXX TERRAPorednia konfiguracja trzech skadnikw, oferujca lepsz trakcje ni Maxx Speed przy zwikszonym zuyciu bienika. Uywane w kilku wy-branych oponach Enduro/FR.

  MAXX GRIPNowa nazwa dla mieszanki 3C przeznaczonej dla opon do DH. Maxx Grip oferuje doskona przyczepno, mniejszy efekt odbicia wrazz niezrwnan trakcj.

  BUDOWA OPONYSTOPKAZastosowany materia utrzymujcy opon w obrczy. Stosowane materiay to: drut, Kevlar, Aramid i wkna wglowe.Od sezonu 2014 bdzie uywany tylko opis : zwijana lub drut.Uycie Kevlarowej lub Aramidowej stopki przyczynia si do zmniejszenia wagi opony bez straty wytrzymaoci.Stopka wykonana z wkien wglowych pozwala oponie wytrzymywa bardzo due cinienia (stosowane w oponach szosowych).Dziki tym materiaom opon mona te zoy do bardzo maych rozmiarw.

  RODZAJE KORDU: 27TPI, 60TPI, 120TPI, 170TPI (ONE70)TPI (Threads Per Inch) oznacza ilo splotu wkien kordu na 1 cal kwadratowy opony.Nisze TPI daje lepsz odporno na przebicia i rozerwania opony ale jest nieco cisza. Wysze TPI daje lepsze dopasowanie si opony do podoa, oferuje gadsz i spokojniejsz jazd, no i co najwaniejsze jest lejsza. Wysze TPI powoduje i opona staje si szybsza.Warto ta odnosi si tylko! do jednej warstwy opony.

  WARSTWY OPONYPLY Warstwa nylonu ktra trzyma wszystko (uyte technologie) razem. Rozciga si od stopki (drut, kevler lub aramid). Moe by pojedyncza lub podwjna. SINGLE PLY Uywany w oponach BMX, Freeride, MTB oraz szosowych.DUAL PLY (2 PLY) Uywany w oponach DH (zwikszona wytrzymao cian)

  TUBELESS READYOpony bezdtkowe (TUBELESS) maj wiele plusw w porwnaniu z normalnymi oponami.

  - moliwo jazdy na niszym cinieniu, co zwiksza trzymanie opony w zakrtach- mniejsze opory toczenia w porwnaniu z oponami z dtk.- mniejsza szansa na zapanie kapcia (brak dtki)

  Opony Maxxis TUBELESS READY (TR) posiadaj wszystkie cechy opon bezdtkowych poza jedn, s znacznie lejsze.S to jedyne opony Maxxis, przeznaczone do uycia z mleczkiem uszczelniajcym.

  technologia

  Zastosowany materia utrzymujcy opon w obrczy. Stosowane materiay to: drut, Kevlar, Aramid i wkna wglowe.Uycie Kevlarowej lub Aramidowej stopki przyczynia si do zmniejszenia wagi opony bez straty wytrzymaoci.Stopka wykonana z wkien wglowych pozwala oponie wytrzymywa bardzo due cinienia (stosowane w oponach szosowych).Dziki tym materiaom opon mona te zwin do bardzo maych rozmiarw.

  Nisze TPI daje lepsz odporno na przebicia i rozerwania opony, ale nieco zwiksza jej ciar. Wysze TPI daje lepsze dopasowanie si opony do podoa i przede wszystkim obnia jej wag, oferuje gadsz i spokojniejsz jazd, powoduje take, e opona staje si szybsza. Warto ta odnosi si tylko do jednej warstwy opony.

  Warstwa kordu, ktra spaja wszystkie pozostae warstwy. Rozciga si od stopki (drut, kevlar lub aramid). Moe by pojedyncza lub podwjna.

 • 4ROWERYMERID

  A.pl

  WARSTWY OPONYPLY Warstwa nylonu ktra trzyma wszystko (uyte technologie) razem. Rozciga si od stopki (drut, kevler lub aramid). Moe by pojedyncza lub podwjna.SINGLE PLY Uywany w oponach BMX, Freeride, MTB oraz szosowych.DUAL PLY (2 PLY) Uywany w oponach DH (zwikszona wytrzymao cian)

  TUBELESS READYOpony bezdtkowe (TUBELESS) maj wiele plusw w porwnaniu z normalnymi oponami.

  - moliwo jazdy na niszym cinieniu, co zwiksza trzymanie opony w zakrtach- mniejsze opory toczenia w porwnaniu z oponami z dtk.- mniejsza szansa na zapanie kapcia (brak dtki)

  Opony Maxxis TUBELESS READY (TR) posiadaj wszystkie cechy opon bezdtkowych poza jedn, s znacznie lejsze.S to jedyne opony Maxxis, przeznaczone do uycia z mleczkiem uszczelniajcym.

  technologia

  TECHNOLOGIE ANTYPRZEBICIOWE

  Technologia oparta na materiale zarejestrowanym przez firm MAXXIS. Zwiksza odporno na przebicia i rozerwania opo-ny. Dodatkowo poprawia jej waciwoci rotacyjne co czyni jazd efektywniejsz.

  Materia Silkworm, ktry rozciga si od stopki do stopki (w Sil-kworm jest tylko pod bienikiem). Opona posiada te same zale-ty co Silkworm, a dodatkowo chroniona jest z boku.

  Warstwa materiau K2 dodana ponad powok MaxxShield,zwikszajc niezrwnanie jej waciwoci ochronne.

  Wknisty materia, umieszczony pomidzy bienikiem a pasz-czem opony. Jego grubo (w przekroju poprzecznym) wacha si od 0,9 mm do 1,5 mm. Stworzony z myl o oponach miejskich.

  Jest wzmocnieniem zwikszajcym odporno opony na przebi-cia. Ley bezporednio, i tylko pod bienikiem. Poprawia waci-woci toczne opony poprzez zapobieganie zbdnemu uginaniusi bienika. Stosowany w wybranych oponach szosowych.

  Specjalna mieszanka tworzywa, umieszczona pomidzy bieni-kiem a paszczem opony. Podobnie jak MAXXPROTECT o zmien-nej gruboci. Zapewnia optymaln ochron przed przebiciem.

  Ten materia zapewnia wiksz odporno na przebicia ni stan-dardowy Kevlar i Vectran Bardzo lekki, elastyczny, stosowanytylko w oponach szosowych.

  TECHNOLOGIE MAXXIS

  TUBULARTradycyjna konstrukcja opony, w ktrej opona oplata do-okoa wewntrzn dtk. Taki typ opony musi zosta przy-klejony na specjalnie przystosowan do tego celu obrcz.

  RADIALRadialna konstrukcja opony, w ktrej wkna kordu w pasz-czu opony s ustawione prostopadle do kierunku rotacji.To pozwala na atwiejsze ugicie si opony, co czyni jazdbezpieczniejsz i bardziej efektywn.

  TUBELESS ROADTechnologia bezdtkowa opon szosowych, w ktrej zasto-sowano stopk wykonan z wkien wglowych dla zwik-szenia wytrzymaoci, oraz wkadk butylow dla poprawyretencji i dopasowania opony do obrczy.

  BUTYL INSERTDodatkowa warstwa gumy butylowej, ktra otacza drucian stop-k opony zwiksza odporno opony na tzw. (Snake bite) przy-trzanicie opony przy bardzo mocnych dobiciach.

  LUSTL.U.S.T Lightweight Ultimate Sidewall Technology. Korpus opo-ny po zewntrznej stronie w miejscu styku opony z obrcz zostapokryty lekkim materiaem oraz cienk warstw gumy zapewniajchermetyczno przestrzeni zamknitej pomidzy opon a obrcz.

  EXO PROTECTIONEkstremalnie wytrzymay materia, zapobiega przetarciom i rozdar-ciom opony na bocznych ciankach, gdzie nie ma ju bienika.

  technologia

  TECHNOLOGIE ANTYPRZEBICIOWE

  Technologia oparta na materiale zarejestrowanym przez firmMAXXIS. Zwiksza odporno na przebicia i rozerwania opo-ny. Dodatkowo poprawia jej waciwoci rotacyjne co czynijazd efektywniejsz.

  Materia Silkworm, ktry rozciga si od stopki do stopki (w Sil-kworm jest tylko pod bienikiem). Opona posiada te same zale-ty co Silkworm, a dodatkowo chroniona jest z boku.

  Warstwa materiau K2 dodana ponad powok MaxxShield,zwikszajc niezrwnanie jej waciwoci ochronne.

  Wknisty materia, umieszczony pomidzy bienikiem a pasz-czem opony. Jego grubo (w przekroju poprzecznym) wacha siod 0,9 mm do 1,5 mm. Stworzony z myl o oponach miejskich.

  Jest wzmocnieniem zwikszajcym odporno opony na przebi-cia. Ley bezporednio, i tylko pod bienikiem. Poprawia waci-woci toczne opony poprzez zapobieganie zbdnemu uginaniu si bienika. Stosowany w wybranych oponach szosowych.

  Specjalna mieszanka tworzywa, umieszczona pomidzy bieni-kiem a paszczem opony. Podobnie jak MAXXPROTECT o zmien-nej gruboci. Zapewnia optymaln ochron przed przebiciem.

  Ten materia zapewnia wiksz odporno na przebicia ni stan-dardowy Kevlar i Vectran Bardzo lekki, elastyczny, stosowanytylko w oponach szosowych.

  TECHNOLOGIE MAXXIS

  TUBULARTradycyjna konstrukcja opony, w ktrej opona oplata do-okoa wewntrzn dtk. Taki typ opony musi zosta przy-klejony na specjalnie przystosowan do tego celu obrcz.

  RADIALRadialna konstrukcja opony, w ktrej wkna kordu w pasz-czu opony s ustawione prostopadle do kierunku rotacji.To pozwala na