max weber-şehir

Download max weber-şehir

Post on 15-Apr-2016

67 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Max Weber - ehir(Modern Kentin Oluumu)

TRANSCRIPT

 • O MODERN KENTN OLUUMU

  Max Weber

  ehir teorisi, her gazetecinin, airin ve romancnn bildii bir eyi,

  yani ehrin yaayan bir ey olduunu her naslsa aklayamyor. Bir

  yaam sistemi olarak ehir, bizatihi biyolojik evrimin yapsna nfuz

  etmekte, yeni ehir haerat ve ehir hayvanlar biimleri yaratmak

  tadr. Gmn bcei, gve, tahta kurusu ve haman bcei gibi

  kentsel haerat vardr. Bunlar, proletarya kadar kente zg, brok

  ratlar kadar kentlidirler. San ve sokak kedisi, kentlerin, soyutlan

  ma ve sofistike sinisizm kadar kentsel bir grntye sahip hayvan

  sakinleridir. ehirde sere, srck ve gvercin gibi kular aleminin

  temsilcileri vardr. Onlar da ehrin dier sakinleri gibi, ayn souk

  kanllkla trafikten kanyor, meydanlarda mnakaa ediyor, bina

  saaklarnda toplantlar yapyor, ticaretin yan rnlerinden rzklarn

  kazanyorlar. Yeryznden azad olmu insan ruhunun z gibi, her

  ehrin afanda dairelerin, dikdrtgenlerin, okgenlerin ve gen

  lerin, yani ehrin geometrisinin bir sis bulutu iinde yzer gibi

  olduu anlar vardr. Yldzlarn aydnlatt gecelerde ehrin kulele

  rinin ve onlarn klahlarnn, karanl, mthi heyecan verici yldz

  lardan koparrcasna g zorlad ve ehrin, bizzat zamana kar

  insanolunun keskin bir iddias gibi grnd anlar vardr.

  Max Weber, iinde yaadmz ehrin nasl bir seyir izlediini, tarihi

  ve sosyolojik bak as ile yetkin bir biimde dile getirdii bu

  eserde, akademik camia kadar, her ehirli insan iinde nemjj

  bilgiler sunuyor.

  Fatma Sultan Ml. Kalalba Sk. No: 49 Topkap-STANBUL r ^ y a r i n Tel: (0212) 521 91 13-23 Fax: (0212) 521 90 86

  wvw.yarinyoyinlari.com

  online sipari:

  f www.kidap.com.tr

 • ^ y a rn

  Yayn No

  Kitabn Ad

  Orjinal Ad

  Sosyoloji Dizisi

  Yazar

  Yayn Editr

  Kapak - Mizanpaj

  Son Okuma

  ISBN

  1-8. Bask

  9. Bask

  Bask ve Mcellit

  Yaync Sertifika No

  Yaync Adresi

  Tel & Fax Sipari Tel & Web

  8

  EHR

  The City

  1Max Weber

  Peren Birsaygk Mut

  Necip Taha Kdey

  Haldun EKER

  978-605-4195-47-3

  Bak. Yaynlar

  Ekim, 2010

  stanbul MatbaaclkGmsy Cad. Ik Sanayi Sitesi B Blok No: 21 T opkap-Zey tinbumu/ST ANBUL Tel: 0212 482 51 66

  12628Fatma Sultan Mh. Kahalba Sk. No: 49 T opkap-ST ANBUL

  Tel: (0212) 635 27 66 Fax: (0212) 521 90 86 (0212) 524 7 524 www.kidap.com.tr

  Great Britain 1960 tarihli ngilizce basksndan tercme edilmitir.

  Eserin her hakk YARIN YAYINCILIK'a aittir.Kaynak gsterilerek alnt yaplabilir.zinsiz oaltdamaz, basamaz

 • MODERtt KENTM OLUUMU

  MAX WEBER

  EDTR

  Don Martindale & Gertrud Neuwirth

  Trkesi

  Musa Ceylan

  ^yarn

 • Max Weber

  Max Weber (1864-1920), ayr bir sosyal bilim olarak sosyolojinin kumcularndan saylmaktadr. zellikle, Protestanlk ile Kapitalizmi iliki- lendiren "Protestan Ahlk" tezi ve brokrasiye ilikin grleriyle tannan bu byk Alman sosyologu, atalar Protestan inanlar yznden gemite Katolik zulmne uram ama daha sonralar baarl giriimciler olmu bir ailenin ocuu olarak dnyaya geldi. 1897'de bir ruhsal knt geiren Weber, drt yl sreyle entelektel faaliyetlerden uzak kald. lk feministlerden olan kars Marianne ile birlikte, Heidelberg'deki evlerinde pazar gnleri dzenli olarak gerekletirdikleri seminerlerle, 20. yzyl banda Almanya'nn en etkileyici entelektel evresini oluturdular. Weber'in sosyolojiye katks muazzamdr. Sosyal bilimler iin felsefi bir temel sunmu; sosyoloji iin genel bir kavramsal ereve gelitirmi ve dnyann tm byk dinlerini, kadim toplumlar, iktisat tarihini, hukuk ve mzik tarihini ve daha pek ok alan kapsayan konularda ciddi aratrmalar ortaya koymutur. Weber'in yapt yaymlar, ele ald konular kadar genitir. En nemli almalar unlardr: Ekonomi ve Toplum (1922), Protestan Ahlak ve Kapitalizmin Ruhu (1905), Genel ktisat Tarihi (1923), in'in Dini (1916), Hindistan'n Dini (1916-17), Kadim Musevilik (1917-19).

 • indekiler

  nsz............................................................... 9Amerikan ehir Teorisinin lk Biimleri................................................... 12Ekolojik ehir Teorisinin Ykselii............................................................. 24

  Sosyal-Psikolojik Bir ehir Teorisine Dair Notlar................................... 40

  ehir Teorisi Konusunda Avrupa'daki Gelimeler................................. 56

  Max Weber ve Avrupa ehir Teorisi...........................................................67

  Max Weber'in Amerikan ehir Teorisi Asndan Geerlilii..............75

  1. BLM....................................................... 85 EHRN DOASI...............................................85

  ehrin Ekonomik Karakteri: Pazar Yerleimi...........................................87

  Tketici ye retici ehir Tipleri.................................................................. 91

  ehir ile Tarm Arasndaki liki.................................................................. 95Politik-dari ehir Konsepti.................................. .......................................97

  Kale ve Garnizon..........................................................................................101Kale ve Pazarn Bir Kaynamas Olarak ehir..................................... 105Avrupa ehrinin Birlie ve Statye Dair zellikleri...........................109

  2. B L M ..................................................... 121 AVRUPA EHR............................................... 121

  Mlkiyet Haklar ve Kiisel Haklarn Durumu................................... 123

  Kardelik likilerinin Kurulmas ve ehrin Oluumu...................... 130ark'ta Kentsel Gelimenin nndeki Esrarengiz Engeller.............134

  Kardelik likileri Kurmann nkoulu Olarak Klanlarn Bozulmas... 136

  Klann Eski ve Ortaa ehri in nemi.............................................. 142

 • Avrupa'da Yeminli Konfederasyon.........................................................145Kentsel Birliin Sosyolojik nemi...........................................................147Cermenik Kuzey'de Kardelik.................................................................. 155Avrupa'daki Gelimelerin Temel Bir Unsuru Olarak Yurttam Askeri Adan Yeterlilii..........................................................................................163

  3. B L M ..................................................... 165ANTK VE ORTAALARDA ARSTOKRATK EHR.. 165

  Aristokratik ehrin D oas....................................................................... 167Venedik'te Tekelci-Kapal Aristokratik Egemenlik.............................169Dier talyan Topluluklarnda Aristokratik Ynetim Gelimeleri... 177 ngiltere'de Kentsel Oligariye Kraliyetin Koyduu Snrlamalar... 182Kuzey Avrupa'da Siyasi Sekinlerin ve Loncalarn Egemenlii...... 190Antikite'nin Karizmatik Klanlar.............................................................192Savalarn Ky Yerleimi Olarak Eski Aristokratik ehir............... 197Ortaa ehriyle Kartlklar.................................................................... 206Aristokratik ehrin Ekonomik Yaps..................................................... 209

  4. BLM...................................................... 217PLEPLER EHR..............................................217

  Bir Siyasi Birlik Olarak "Popolo"nun Devrimci Nitelii................... 219Ortaa talyan ehrinde Toplumsal Snflar Arasnda G Dalm. 220Roma Tribnleri ile sparta Ephorlar Arasndaki Paralellikler..... 229Antik Dnem ve Ortaa Demokrasisinin Karlatrmal Yaps... 239Antik ve Ortaalarda ehir Tiranlklar............................................... 244Ortaa talyan ehrinin zel Konumu................................................. 250Ortaa Kentsel Topluluunda eitlilik Siyasi zerklik................ 251ehrin zerk Hukuku ve Loncalar..........................................................254zerk Ynetim: zerk Bir Hukuki ve dari Yarg............................... 255ehrin Vergilendirme Yetkisi ve Darya Kar Hara veVergi Ykmllnden Kurtulma................................... ....................258Piyasa Dzenlemesi: Ticaret ve Zanaat Politikas veTekelci Dlama Yetkileri............................................................................259Ortaa Kentinin, Kentli Olmayan Katmanlarla likisi.................... 263

  ehir ve Kilise................................................................................................ 266

 • 5. BLM...................................................... 271ESK VE ORTAALARDA DEMOKRAS................ 271

  Avrupa'da Ana ehir Tipi.................................................................... 273Antikite'de ve Ortaa'da Snf Kartlklar..........................................274

  Antikite'de Kk Kyl Demokrasisi; Ortaa'da Profesyonel EsnafDemokrasisi.................................................................................................. 278Yunanistan ve Roma'daki Gelimeler Arasndaki Farkllklar.........285Antik ehirde karlarn Askeri Yn................................................... 288Ortaa ehrinde Barl ktisadi karlarn Hkimiyeti................. 293

  Antikite'de Rasyonel ktisadi TeknolojininTayclar Olarak Negatif Ayrcalkl Stat Gruplar....................... 294Kleler.............................................................................................................295Borlu. Kleler...............................................................................................296Yanamalar.................................................................................................... 296Azat Edilenler.... ..................................................... .....................................298

  Bir Savalar Birlii Olarak Antik ehrin,

  Ortaalarm Ticar