mathilda joubert

Download Mathilda Joubert

Post on 03-Jan-2016

69 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Robin Widdowson. Carmel O'Hagen. Gareth Mills. Mathilda Joubert. Lynne Bianchi. Pristatymas parengtas remiantis šių autorių medžiaga. Kas dar susieta su šia metodine medžiaga?. Išleistas lankstinukas projekto mokyklų mokytojams, mokiniams, jų tėvams - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • MathildaJoubert GarethMillsRobinWiddowsonLynne BianchiCarmel O'HagenPristatymas parengtas remiantis i autori mediaga

 • Kas dar susieta su ia metodine mediaga?Ileistas lankstinukas projekto mokykl mokytojams, mokiniams, j tvamsSukurta ir veikia projekto interneto svetain, kurioje talpinama:vis vykusi mokym mediagaprojekto vykdytoj atlikti tyrimai projekto mokykl mokytoj darbaiKompetencij ugdymas. Metodin mediaga

  http://mokomes5-8.pedagogika.lt/

 • Bibliotekahttp://mokomes5-8.pedagogika.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=41

 • Metodin mediaga

 • Seminar mediaga

 • Kompetencija ini, gebjim ir nuostat visuma.inios greitai keiiasi, taiau dirbdami su jomis mokiniai gyja mokymosi patirties, gebjim jas pritaikyti, kurti nauj inojim. Gilinantis, mstant, veikiant formuojasi mokini vertybins nuostatos, kurios ilieka vis gyvenim.

 • Tikims, kad i metodin mediaga pads geriau suprasti bendruosius ugdymo tikslus;bendrj kompetencij prasm ir j ugdymo proceslaukiamus ugdymo rezultatus

  Parengta ir ileista mokini bendrosioms kompetencijoms ugdyti skirta metodin mediaga

 • Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose (2008) numatoma, kad mokinys baigdamas mokykl bus gijs ias bendrsias kompetencijas:

 • Metodins mediagos paskirtisMetodins mediagos paskirtispaskatinti mokykl bendruomenes mokytojus, mokinius, tvus kartu pamstyti apie poreikius, galimybes, siekius ir diskutuoti iais klausimais.Ko siekiame?Kaip veikiame siekdami tiksl?I ko matysime, kad pasiekme tikslus?

 • Metodins mediagos paskirtispaskatinti mokytojus ir mokinius sukurti savo mokyklos ar klass ugdymo turinio vizij, savo odiais aprayti bendrsias kompetencijas, vaizdiai jas pavaizduoti.Bendrj kompetencij aprauose pateikiami pagrindiniai vis ei bendrj kompetencij poymiai. iuose aprauose mokiniui nusakoma, kuo svarbi kiekviena kompetencija, o mokytojui vardijami svarbiausi kompetencij elementai.

 • Kaip organizuosime ugdym? Bendrj ir dalykini kompetencij ugdymo planavimasMathilda Joubert, Robin Widdowson, Gareth Mills, 2009

  *

 • Kompetencij paangos vertinimas.Penki svarbiausi vertinimo veiksniai pagal Black ir Wiliam veiksmingos grtamosios informacijos teikimas mokiniamsaktyvus mokini traukimas j pai mokymsi ir vertinimmokymo pritaikymas taip, kad bt atsivelgiama vertinimo rezultatusesmins vertinimo takos mokini motyvacijai ir savigarbai, o per tai ir mokymuisi, pripainimasgalimyb mokiniams sivertinti ir suprasti, kaip tobulti

 • Atlikta su pagalbaAtlikta savarankikaiSudtingaPaprastaUduotis paprasta, kelianti vien klausim. Proces modeliuoja ir jame dalyvauja mokytojas.Uduotis sudtinga, kelianti kelis klausimus ir turinti kelis galimus sprendimus. Mokiniams gali tekti dirbti kartu, patiems organizuoti savo darb.Kompetencij ugdymo ir vertinimo modelis

  Pagal Carol McGuinness

 • Paangos lentelFuturelab

  Pirmieji ingsniaiEinama tinkama kryptimi Jau arti tikslo gyjama kompetencijaDar labiau patobuljama

 • Paangos skals pavyzdiai Savarankikumas (parama, skatinimas, savarankikas darbas, kit mokymas)

  Pasitikjimas (nuo atsargaus iki rytingo gebjimo panaudoti gebjimus)

  Danumas (retai, danai, visada)

  Taikymo galimybs (nuo pastamo iki nepastamo konteksto, vairs kontekstai) Sudtingumas (nuo paprast uduoi iki sudting uduoi)

  Rezultato kokyb (nuo niekuo ypatingo rezultato iki reikmingo indlio srit)

  Vis pamint element sintez

 • Metodins mediagos paskirtisPadti mokytojams ir mokiniams vertinti ir sivertinti padaryt paang gyjant kompetencijas

 • Tolesni ingsni numatymasMokymasis mokytis - paangos vertinimas Sudtinga: atlikta savarankikaiPaprasta: atlikta su pagalbaStrategij pasirinkimas.....Paangos sivertinimasPasitikjimas savo jgomisTiksl klimasLaiko planavimasNoras mokytis

 • Mokymasis mokytis - paangos vertinimas Tiksl klimasStrategij pasirinkimasLaiko planavimasPaangos sivertinimasTolesni ingsni numatymas.....Noras mokytisPasitikjimas savo jgomis

  *Kaip is UT paveikslas galt padti vadovli vertintojams aptariant vertinam vadovl ir teikiant pasilymus tobulinimui?*Grups x 3-4. Itraukia po 1 kompetencij ir urao pasilymus papildymui, pakoregavimui. Ant didelio lapo suklijuoja savo pasilymus.Pasilo, kaip pakoreguotas/pasilytas papildomas element galt atsispindti vadovlyje. ****What do you feel are the most important elements of progression in these competencies Diamond 9 type thing we only have 6 cards or hierarchy

  Think Pair Share: Words on cards move cards about

  Breadth... 7 subjects 5 subjects...

  Schools across Lithuania may use different scales if the learners are not independent the autonomy scale is most important. In other schools some say that they can only do it in their favourite subjects... *