materiały konstrukcyjne- stal

Click here to load reader

Post on 14-Jan-2016

66 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Metale nieżelazne i ich stopy. Materiały konstrukcyjne- stal. Wykonała:. Marta Królikowska Kl. IIb. . Spis tresci:. 1)Rodzaje metali nieżelaznych. 2)Metale szlachetne. 3)Obróbka cieplno- chemiczna. 4)Schemat obróbki cieplnej. 5)Podstawowe operacje metali i ich stopów. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Strona gwna ->

 • Mied (Cu, ac. cuprum) pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejciowych ukadu okresoego. Nzwa pochodzi od Cypru, gdzie w staroytnoci odkryto ten metal. Pocztkowo nazywano go metalem cypryjskim (ac. cyprum aes), a nastpnie cuprum.Mied rodzima Stopy miedzi: - mosidz~ stop miedzi z cynkiem. - brz~ stop miedzi z cyn.Strona gwna ->

 • Aluminium- to pierwiastek chemiczny, metal z bloku p ukadu okresowego.Jedynym izotopem stabilnym jest 27Al.Aluminium jest trzecim, najpowszechniej wystpujcym pierwiastkiem na powierzchni Ziemi. Od niego wywodzi si dawna nazwa pierwszej warstwy globu - SiAl.Aluminium

  Stopy aluminium: - duraluminium~ stop aluminium z miedzi, magnezem, manganem, krzemem. - silumin~ stop aluminium z krzemem.Strona gwna ->

 • Nikiel- (Ni, ac. niccolum) - pierwiastek chemiczny z grupy metali przejciowych w ukadzie okresowym.Posiada 29 izotopw z przedziau mas 50-78, z ktrych 5 (58, 60, 61, 62, 64) jest trwaych.Wystpuje w skorupie ziemskiej w ilociach ok. 80 ppm w postaci mineraw garnieryt i pentlandyt.Dzieli si na tlenowe, siarczkowe i arsenkowe, zalenie od skadu mineralogicznego rudy niklu.Nikiel uywany jest czsto do produkcji oprawek okularw, co moe sprawi problemy alergikom. Osoby uczulone na nikiel, ktre nosz okulary z niklowymi oprawkami, naraone s na zaczerwienienia zabarwiane metalem w miejscu stycznoci oprawek ze skr. W dodatku pewnemu zniszczeniu ulegaj te oprawki (widoczne s wgbienia, jakby po wypaleniu kwasem).Nikiel Strona gwna ->

 • Ow- (ac. plumbum) pierwiastek chemiczny, metal z bloku p w ukadzie okresowym.Ow wystpuje w skorupie ziemskiej w iloci 0,6 ppm. Najwaniejszymi mineraami oowiu s: - galena PbS - anglezyt PbSO4 - ceruzyt PbCO3 - piromorfit Pb5(PO4)3Cl - mimetezyt Pb5(AsO4)3Cl

  Strona gwna ->

 • Cyna- (Sn, ac. stannum) - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p w ukadzie okresowym.Cyna tworzy odmiany alotropowe. W warunkach normalnych wystpuje w odmianie (beta) zwanej cyn bia, trwaej powyej 13,2C. Odmiana ta na ma sie krystaliczn ukadzie tetragonalnym, o gstoci 7,3 g/cm3. W temperaturach niszych przechodzi w odmian regularn (alfa) o gstoci 5,85 g/cm3. Zmiana gstoci jest rwnoznaczna ze zmian objtoci, co powoduje, e cyna rozpada si, tworzc szary proszek zwany cyn szar. Zjawisko to nazywane jest zaraz cynow. Czysta cyna biaa jest cigliwa i kowalna, odporna na korozj.Tama cynowa Strona gwna ->

 • MagnezMagnez- (Mg, ac. magnesium) to pierwiastek chemiczny, metal alkaliczny z drugiej grupy gwnej. Izotopy stabilne magnezu to 24Mg, 25Mg oraz 26Mg.Magnez po raz pierwszy zosta uznany za pierwiastek przez Josepha Blacka, za wyodrbniony w formie czystej w 1808 roku przez Humphry'a Davy'ego.Strona gwna ->

 • Molibden- (Mo, ac. molybdenum) - pierwiastek chemiczny z grupy metali przejciowych w ukadzie okresowym. Nazwa znaczy "podobny do oowiu" i pochodzi od greckiego okrelenia oowiu MolibdenStrona gwna ->

 • Niska reaktywno chemiczna pozwala metalom szlachetnym wystpowa w przyrodzie w postaci rodzimej.Metale szlachetne - zwyczajowa nazwa metali odpornych chemicznie, do ktrych zalicza si platynowce (ruten, rod, pallad, osm, iryd i platyn) oraz srebro i zoto. Okrela si je take jako metale, ktre w szeregu napiciowym przyjmuj wartoci dodatnie. Do metali szlachetnych zaliczana jest take mied, jednak jest ona okrelana jako metal "pszlachetny" z powodu wikszej reaktywnoci ni inne metale "szlachetne". Strona gwna ->

 • Obrbka cieplno-chemiczna stopw elaza - zabieg dokonywany na stopach elaza z wglem takich jak stal, staliwo lub eliwo, w ktrym pod wpywem ciepa i chemicznego oddziaywania otoczenia oraz innych dziaa modyfikuje si niektre wasnoci fizyczne i chemiczne tych stopw.Podstawowymi rodzajami obrbki cieplno-chemicznej s: ~ nawglanie ~ azotowanie ~ wgloazotowanie (cyjanowanie) ~ chromowanie ~ aluminiowanie ~ borowanie ~ siarkowanie

  Strona gwna ->

 • Strona gwna ->

 • Strona gwna ->

 • Obrbka skrawaniem proces fizyczny polegajcy na naoeniu noa i staym nacisku na materia, ktry chcemy obrobi narzdzia (pojedynczym lub wieloma) pewnej objtoci (naddatku) materiau, w celu uzyskania danych wymiarw i ksztatw lub/oraz wymaganych waciwoci powierzchni obrobionych.Wyrniamy obrbk skrawaniem:obrbka ciciem t obrbk stosuje si powszechnie w warsztatach stolarskich, obrbk starcia polega ona na starciu niepotrzebnej nam czci materiau, obrbk emisyjno-termiczna przeprowadza si j w wyniku zwikszenia temperatury. Strona gwna ->

 • Obrbka plastyczna - metoda obrbki metali polegajca na wywieraniu narzdziem na obrabiany materia nacisku przekraczajcego granic jego plastycznoci, majcego na celu trwa zmian ksztatu i wymiarw obrabianego przedmiotu. Zawsze uzyskuje si popraw wasnoci mechanicznych. Proces ksztatowania moe przebiega w warunkach: na gorco, na pgorco lub na zimno (klasyfikacja ta zaley od temperatury rekrystalizacji odkuwki).Technologia obrbki plastycznej bya ju znana 3000 lat przed nasz er. Obecnie jest uwaana za jedn z waniejszych technologii obrbki metali. Statystyczny samochd skada si w 90% z elementw wykonanych t technologi. Karoseria jest toczona, natomiast podwozie (waki, zawieszenie itd.) oraz elementy silnika (korbowody, way korbowe, toki itd.) to odkuwki.Strona gwna ->

 • Narzdzia- do obrbki metali stosujemy narzdzia rczne i maszyny: ~ rczne np. pilniki, wiertarki, imada, piki, noyce. ~ maszyny np. tokarki, strugarki, wiertarki, szlifierki TokarkaWiertarkiStrona gwna ->

 • Stop elaza z wglem stopy, w ktrych wgiel rozpuszczany jest w elazie. Wgiel moe wystpowa w nich w postaci wgla czystego grafitu lub wglika elaza Fe3C zwanego cementytem.Stopy zawierajce poniej 2,11% (wg. norm polskich za europejskich 1,75%) wgla to stale lub staliwa, a powyej tej zawartoci to eliwa.~ surwka- produkt kocowy procesu wielkopiecowego, zawiera ponad 4,5% wgla~ stal- jest to stop elaza z wglem i innymi pierwiastkami o zawartoci wgla do 2%~ eliwo- stop elaza z wglemi innymi pierwiastkami o zawartoci wgla od 2% do 4,5%StaleliwoStrona gwna ->

 • Strona gwna ->

 • Magnetyt - minera z gromady tlenkw, zaliczany do grupy spineli (elazowych). Naley do mineraw bardzo pospolitych i wyjtkowo szeroko rozpowszechnionych.Kamie magnetis by ju znany staroytnym Grekom. Nazwa pochodzi od dawnego greckiego miasta Magnesia (obecnie Manissa) - dzi na terenie Turcji.Magnetyt Magnetyt Strona gwna ->

 • Hematyt- nazwa pochodzi od gr. haema (haima) = krew oraz haimatites = krwisty; nawizujc do czerwonej barwy tego minerau po jego sproszkowaniu. Jest mineraem bardzo pospolitym.Hematyt -byszcz elaza Figurka niedwiedzia wykonana z hematytu HematytStrona gwna ->

 • Limonit (elaziak brunatny) - bardzo drobnoziarnista lub skrytokrystaliczna mieszanina mineraw (tlenkw i wodorotlenkw elaza) kiedy bya uwaana za odrbny minera. Wedug dzisiejszych podziaw jest to rodzaj skay. Substancja bardzo pospolita, rozpowszechniona i spotykana w miejscach wystpowania goethytu. Limonit - ruda darniowa Strona gwna ->

 • Syderyt minera z gromady wglanw. Naley do mineraw bardzo pospolitych i szeroko rozpowszechnionych.Nazwa pochodzi od gr.sdros = elazo, nawizujc do skadu chemicznego tego minerau, ktrego gwnym skadnikiem jest wanie ten pierwiastek.SyderytSyderytStrona gwna ->

 • Strona gwna ->

 • ~ Stal konstrukcyjna stal uywana do budowy konstrukcji stalowych i czci urzdze i maszyn o typowym przeznaczeniu. Gdy konstrukcja lub element urzdzenia pracuje w trudnych lub ekstremalnych warunkach atmosferycznych, wyteniowych lub cieplnych, stosuje si stale specjalne. ~ Stal narzdziowa stal do produkcji narzdzi, elementw przyrzdw pomiarowych oraz odpowiedzialnych uchwytw. Stale narzdziowe charakteryzuj si wysok twardoci, odpornoci na cieranie, niewielk odksztacalnoci i niewraliwoci na przegrzanie. ~ Stal specjalna stal przeznaczona do specjalnych zastosowa. Stale specjalne zawieraj du ilo dodatkw stopowych, wymagaj bardzo skomplikowanej obrbki cieplnej oraz wysokiego reimu obrbki i montau. Ze wzgldu na wysok cen nie s stosowane powszechnie. Stal konstrukcyjnaStal narzdziowaStal narzdziowaStrona gwna ->

 • Strona gwna ->

 • Obrbka cieplno-chemiczna- Polega na nasycaniu borem powierzchniowej warstwy przedmiotw. Jej skutkiem jest zwikszenie odpornoci na dziaanie kwasu solnego i innych kwasw, nadanie waciwoci antykorozyjnych, twardoci (odpornoci na cieranie), doprowadzanie do nierozpuszczalnoci w stopionych metalach (Cynk oraz Glin) oraz zwikszenie aroodpornoci stali (do 800C). Obrbk t stosuje si zazwyczaj wobec narzdzi nie poddawanych obcieniom dynamicznym, gdy nadaje ona wiksz odporno, ni procesy azotowania i nawglania, ale jej wad jest zwikszenie kruchoci stali.Wystpuje kilka metod borowania:borowanie w orodkach staych w tym w proszkach i pastach borowanie w orodkach ciekych z pododmian borowania elektrolitycznego borowanie w orodkach gazowych w tym metody borowania jonowego Po borowaniu dopuszcza si dalsz obrbk ciepln obiektw. Najczciej jest to hartowanie z odpuszczaniem lub hartowanie izotermiczne przeprowadzane w rodowiskach zapobiegajcych utlenieniu si naborkowanej warstwy.Strona gwna ->