matematika pre 5. a 9. ročník

Download Matematika pre 5. a 9. ročník

Post on 31-Dec-2015

82 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Matematika pre 5. a 9. ročník. Výstupné testovanie vedomostí žiakov PaedDr. Katarína Poláčiková. Matematika pre 5. a 9. ročník -test približne 20 minút -10 úloh -úlohy s otvorenou formou odpovede -úlohy s uzavretou formou odpovede -testované všetky matematické zručnosti. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Matematika pre 5. a 9. ronkVstupn testovanie vedomost iakovPaedDr. Katarna Polikov

 • Matematika pre 5. a 9. ronk

  -test pribline 20 mint-10 loh-lohy s otvorenou formou odpovede-lohy s uzavretou formou odpovede-testovan vetky matematick zrunosti

 • I. Chpanie sla ako pojmu vyjadrujceho kvantitu; zpis celku rznymi spsobmi II. Numerick zrunosti III. Prca so znakmi (symbolmi) IV. Orientcia a prca s tabukouV. Grafick vnmanieVI. Prca sdiagramom a grafomVII. Poznanie rovinnch tvarov a prce snimiVIII. Priestorov predstavivosIX. Funkcia ako vzah medzi veliinami X. Sprvnos logickej vahy

 • Testy pre 5. ronk

 • I. Chpanie sla ako pojmu vyjadrujceho kvantitu; zpis celku rznymi spsobmi Z sel vypte tie, ktor maj v poet stoviek ako jednotiek: 141, 462, 619, 1261, 2748

  Ktor z uvedench slic treba vyiarknu, aby slo 2743895 bolo o najvieA) 2,3,5B) 4,3,8C) 2,4,3D) 2,7,3

 • II. Numerick zrunostiVypotaj a vsledky zora od najvieho po najmen:21+3.14 B) (21+3).14C) 17.5-4.8D) 360:12+15.4-18.2III. Prca so znakmi, symbolmiKtor rovnos je sprvna?1m 2 cm=12cmB) 3cm 50 mm=80 mmC) 12 kg=1200gD) 2 h=200 min

 • IV. Orientcia a prca s tabukouKoko rokov ili slvni matematici?V. Grafick vnmanieKoko rznych seiek je na obrzku?

  MatematikRok narodeniaRok mrtiaDka ivotaPytagoras580 pred n.l.497 pred n.l.Euklides365 pred n.l.300 pred n.l.Eratostenes275 pred n.l.196 pred n.l.Ren Descartes15961650

 • VI. Prca s diagramom a grafomiaci 5.A. mali za lohu spravi anketu o obbenom porte. Martin daje znzornil stpcovm diagramom. Ktor port je najobbenej? Ktor port je najmenej obben? Koko iakov rado portuje?

 • VII. Poznanie rovinnch tvarov a prce s nimiDomek na obrzku sa sklad zo tvorca a trojuholnka, ktor m vetky strany rovnak. Ak dlh erven iaru nakreslila Martinka, ke tvorec m obvod 12 cm?

 • VIII. Priestorov predstavivosKoko ervench kociek potreboval Miko na stavbu, ak erven kocky tvoria tretinu stavby?18B) 12C) 6D) 54

 • Janko naiel takto iastone vyfarben obrzok achcel si zneho posklada kocku. Ktor kocku nemohol posklada?VIII. Priestorov predstavivos

 • IX. Funkcia ako vzah medzi veliinamiOd sinu sel 25 a 7 odpotaj ich set.X. Sprvnos logickej vahyRadko aFilip chodia spolu do triedy. Na hodine telesnej vchovy stoja vrade poda vekosti. Za Radkom stoj 8 chlapcov. Jednm znich je aj Filip. Pred Filipom stoj 8 chlapcov. Medzi Radkom aFilipom stlo 5 chlapcov. Koko chlapcov chod do triedy?

 • Testy pre 9. ronk

 • I. Chpanie sla ako pojmu vyjadrujceho kvantitu; zpis celku rznymi spsobmi Vyjadri zlomkom v zkladnom tvare, ak as tvorca je nezafarben.Koko percent tvorca je zafarbench?

 • II. Numerick zrunostiKtor vraz m hodnotu 0, ke a=2?III. Prca so znakmi, symbolmiZisti, koko celch zpornch sel vyhovuje nerovnici A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

 • IV. Orientcia a prca s tabukouDo tabuky napte rozdiel vrazov vstpci avriadku:V. Grafick vnmanietvorec ABCD m strany dky 6 cm. o je vie: obsah tvorca ABCD alebo set obsahov tyroch mesiaikov?

  +3a+2b-ab3a2+2ab-3b2a2+4ab-6b5a+4b-3ab2a2+3a-4b2

 • VI. Prca s diagramom a grafomMama dovolila Jokovi, aby si zvrecka zobral jeden cukrk. Joko cukrky nevid. Mnostvo cukrkov zkadej farby znzoruje graf. Ak je pravdepodobnos, e si Joko zoberie oranov cukrk?

 • VII. Poznanie rovinnch tvarov a prce s nimiNa obrzku s nakreslen trojuholnky. Rozhodnite, i s medzi nimi zhodn trojuholnky aktor s to. Dky s uveden vcm.Ohrada na chov kon m ma tvar pravouhlho lichobenka svmerou 400 m2. Koko metrov dosiek bud potrebova na jej oplotenie, ak dosky bud uloen nad sebou vpiatich radoch?

 • VIII. Priestorov predstavivosMartin zkociek objemu 1 cm3 postavil vek kocku, ktorej povrch 216 cm2 zafarbil. Zkadho rohu odobral jednu mal kocku. Ak bol objem takto vzniknutho telesa? Koko percent farby by Martin uetril, keby namiesto vekej kocky natrel len t as jej pvodnho povrchu, ktor zostala po odobrat malch kociek zvrcholov vekej kocky?Objem vzniknutho telesa je ____ cm3.Martin by uetril pribline ____% farby.

 • X. Sprvnos logickej vahyFaa apohr maj rovnak hmotnos ako krah. Faa m tak ist hmotnos ako pohr atanier. Dva krahy maj rovnak hmotnos ako tri taniere. Ak hmotnos m faa, ak hmotnos pohra je 100 g?IX. Funkcia ako vzah medzi veliinamiKatka m kguok, Petra m o20 guok viac ako Katka aLenka m o30 guok menej ako Petra aKatka spolu. Koko guok maj vetky 3 dievat?

 • akujem za pozornos.