mary hartley - limbajul trupului la serviciu

Download Mary Hartley - Limbajul Trupului La Serviciu

Post on 26-Dec-2014

848 views

Category:

Documents

31 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

iiiiFlEiii:;ii;tigEE;i = aaieie;iiiii;i isiiiiia

iiiFiiEii iEiE; iiilli iiiigFiiiiiF i els iiiiiisigiiFii;iiglrgiil:,33a--F ? :3 tC3 F 9 E a i g * .E4 E ; E + tsE

;i+dg g sa ia ;".i1 1

EE

E i Iat+Et s;e i E

ln A; A .r ^f 5 E i R i 3l

9 l 5 n * s eEEn:.-aE: E-

g i;1721;E aE F: t :

s.6- ;-

-: i'cee=E3"teEi E ii ;i= '3 i ' 3 .Ezs ,;+ ;: giE

_ : - 3 ; ; : :.

?+=.==. r, ^ i*i

i T* .i q z e p i4 iS q E

iT=aili!n;ii;Pq

^ ii3

s

F

e

B dd

es * il;aiiEe; i a1 :E ' ;i P set : ; E : e?iagi3EEEi' gii= e:i* i i + ;g is; cE :E tl1;E66

*t i i:ctEaE

E ; 1i8t?6.3,:;re ; : s t E ; =, = r F s ; E : x a' -1 :A *3 . E B i f ; : a a

t:

z: =; 3:

3 :E 3 E ; ; 3 : 3 *P J : ,

sET:..R ;

E.

ii:'- = l! ! ;

cE 3

^:a c**:'

s i l e:

.: 2

i335;s::

!s g + E 4 !" ' E c

=

=6o; !a

:# -H -lni :.'*.;;.i. P ; ; :: . = dRJ

I r =+e i c4 " t r: . . : ]; :,! c :

o: ;!3 A5. I 6 ' -:5

K ,=; F ;: I

iluiiaiiliililiiAii i: i eii i a:iliisiE i

F ' -J

a l;ziti;;itiEi i iEl'rltiiiiE:l

: E g: =1 E ,EFs. Iie 5 T:"

e s g 9 n 5 ,s J iE: iS :13 :p .P 3 .3 se 5 : - q o 9 sl i \ 3-

i.E a ee

!g.S FF: *3 j:

-i

5 : i E- )

{

il e: ; r = !;;? ;; s;

e:: 3: :: '""

iegF;s ; i3;F ; ga g gi; + ;lb e lr * E= g E f g ; :ii 3

sF:i;5+ i;ii;c; *fgg'egs Fai:5a :gF;F8 Ef i 5 r jgiiipa i; ei, f i it

grE 5::E:3: * s ; : ; $ "i+ ':

at $ t i

i-

F " :.+ F l

s

f tg;$ E i* e F .E 6 4 rD

$i; F;: F

;EgEE

isiF i

-,--

5 a

E

:Ee =?.=.

E 3 !?

HlE iala*tg E?g agi I lala i ?EgEu"EE'u**a'*'

-:===-_

c^1O

8S3, i

.{

:Bi ; 3; E

ggF;lg3 $arF 3.&

Nf l5 - 3 K EE r 3 5 c! !' o

&c

5' ri i g FS s : u =l,.3 Eirtr-

g. ;; 3 3 # 3 sg .':; a Y oi i S i g.5.a s3 H E k E.3 F; e'' -'. e i t:= , E. *. iEB : E Id !E!3 3.

$ -*segr;s :1E; , E d9D

F s-d e 31t! s e ; 'ExJ. q

g:FAfiE

E i E ij"6aA i5

; i ++s e; B =."'rtsj c; I }F E-F-

Erni R {

.l

{B 5gFEiF: ! : g i *

5 ;' s ;3 iN s

a. 3, ;5.

3 $ ; "9 -=:4gC3:::5 s* 9e E!

t6U< = *

Fll *l

a e= . = o!

^9

3 ()

E:e =

;?;

*t

talfl

2A =E

Eaal+EaiEi;aA iaaii;*FEiEgaiai gaasa gigiui;eDEI EJ |J ?.

:, e. 6 j'FE

lrp i; ElFag;ig- x;9ia gE 5 Ef 6

r i? i gF E e3ili ?gBspe iE.eFE 7. = . 4c , ElE"i FE:P-Fi: e g g 6 '

i2-; =i; *6r

= 5 = _ :6 3 ;..r

EE;;+ 3iE i , Ei;c::c r a !- ' = 3 .d IE :F i:.B ;= 3 F .= :E ' e - ^ - .6

3

E* l;!i.3 :i;:6

icFS;;= i''q F n 2i\-

: |

:

*Sl l sf r i a-

3

:I- g ;,d a

:- g ;g r ,*F e E 5 +E ;v::e s ; :2 6 ;6 R n

6

|

:;l:,!,:: +< :-3 4 5 6

=E ;i;3

I :o

.,!' - ;E t 9, 3 3 Ff i ) I-.6 E^ eF J

6-*E e

:'F*E3g g :H-

i

E.* n E a = ! l ;: 6tr* :' E9. .

rEiE ;* a c+iiE Er:agia:it a E s:; I B* =gEtt;

e,

:

g Y'aI;E3Pi+l- * EE s. la. l: ==Z ; , Z i :r' :; r'

qgaL i.;+ ii: =C q

E = 3 = =;d ;

zE=3'l :.F e . o tt q E-

E1

;3l l*ii 1lit

;s;*; =; E e ? ^ 2 ''

;E3 *;l ;:' :i ? s sE !'ia E *i;sg]F =. :'-

2=; r :

=E:-i ;EbFE-

E; +ea tEi;EEEi =d

e =E

o:

s

??;? ?3S;

;i:F;i sac s la 3;'Xc eEa

r , ^eJ * :aF;

i r F =_ ; z:'E ev lS :' z ? :'F; 5,F=9 e .< a * ,-

s ..ii*

aqN,bDeN,_

N.E

i: ; * A a 'i: ;, ; ; i 5 1 ;' aG a3 g 9tq ;:AE! : . 9-

_

3 F = 3 B,#

? 3

s;E i 3 ilf e.A a :19i. r = ^=e 1

F

pi

o-

rg g 3 gE a

^ e da

; 3!

E +ie-

E E

='E6 :3=

E

i;i F+

-:

I E A

!

3

:

;Fflff*iaiEi i:itiffEiFiigi$ S ssE;iiliiilFsi EE+i;iFgiiii$i;iig:ii3 FE: ;:;E,:iie: g i*;iIt ii5F;fii: iggi iF!:ig=l: i

eli';isiii;i; r + 5 s Fiii$iiiiiF tiiFs;E+;i:;rg

isiri;eiFEiiii 5gF$iii;fiiig' $*F'3iF5i;if

F

i s

gsF 5i;*sfii#as,r,a.i*ffi i s F iiiFsiiil'ii3gi iiFiiiiii ' E iiiieg;;Fie:i i : gig'gifai iifiiEiiF iFiF I? 3F:I

:r=* -=

I

=

ita lr iE:ie igi* s * EE r rE ' ' ;: 1- s

i

;: ; 1. !E sgi

F i

Y* 6 UH: ' q ..8 + 4

*

=. I - * ? F ={

3 a;*. :. .

E :' 1 E' '-: h' :1. i 6r t F1- S' Pi. ii E ?i .;.-3< R

I:n =E .; a'34

if F:

7 3a ;P- P --e

ge:,E : E ; ie *Bt ; ii i* a? +i;t E.i;:l ' i =s E , i EE Sir ; ; * i;; i:; J I in?; e=. i'E e iE'q

0 .:.5

F,

Eq='=. = : . #sXb. 62 =

P -a

Z

:

* A

?Ez s 'zi ' =263o= a ri

'E::=,q:.s rT ;5 A

: ;7 o_ od =: 3 .

' EqE E ;E I.FF9i3d

E!

2 g

E 5 q ;1 ! .g .EE : : c +2 :.9::4 - 5 6_

3;8il8.E - 3.:1:6

-2-*3.

,

E' Yq I

3 . s:- 3

Ei ; aE-:i

=?3.4: V z "a 3 H;i -' a o

= = *- c

iE ag i l:

i i .e 1"

- a?: :

te s =i E' 3

R's=

i. E t

::e

E s iFiig3s- E P H g = . ! 35:

: *E.

3

;rirE $ 1i;; : EiaX=ilirag a*t:+$ i+rF $9 n;

e5; E +gFF;i 3.

g E g B= 5 F :

tl-i+;;i lt $ "RE'

g : . : Fu S 'H q '= si r= Fe l; r E IH33e3B l:.a E

ii ; r ' c t l ;+ s' PF h o ;6r *

a 3; i FrI SF

qd

geE Fli+ti;FF i ;;3 9 :'E 26o 66

3

i+* :;g E;==i3 g Y .g n ; E =E :9 .m

EE:cc*e-S36

3 t

R =

'E

>6

5!

!Ittl

ct

3,e'66

7

I & 9m

aa FC3

F>-!

E

l.

q

3F9.7

7

: - Q 9+ a > I q; E B

*e

2.

.E6e

F :F giBoo.6Y:

::.?+r ; : D4o:

EiE* 5 a s;;s gigE6::i:+ F ! g!

S

i I * 5: r a"q" k q E.:

l E F 5i i!?:.- i s !6

s siig;3 ;'E :Fi F gc agi\

x i; Bg \ a: ;ii-=::i

''*F;3FF: : x!.? i ;*

i

t

F Q* :;: ! t 6; Pi 3 Ea=2 := i 3:5' *P

t

i. s 8{ a +1;: F3 g

eE iJ:: D;.

s:' T.:L f p ' 5 F i^ l

: -: E -. 6 -e . .

? 3 6'E g: -g : i f,i5 a

:;*ss;; g s ii a E E i

;i; ;FiFFF9P-SE - ;r .r iE "X=

- .B lK 5

*=

i

! . " i e gat6'El: , "

:K .j ;5=rt

+iai +i EE;HFii : ae! 3

o

a, Y

$

s

"i i 3: -=ie

+ 4-e. *=

E:* i:

:

l

i-- *

E ::li

X ! ?

; i'E=:3

-

agiErgEEe5 i ; i: E s ? ;E F s + E s I*;.

E i i :EE;* l * E;- s i l

-iEiEiE;eeE 6i E;:qRc* Ei3 :Ei 3 j i * :* g Ei;F il: E9 ieiilai1gggE ;sa qiiq? g ;{ ;i+ s aE!;F i i t:[*: + E ; 5i; ; ai a itiBE=ee:,} * pi ;Fi+ l g i F i i E - s Ei B ?i

f

8" dE

:

Fxi=:ii=?EqC3

9l.!

a

7- - E,v. a 7

6; E

i*iiigll;isil iF;

iiilF;riiiiii

a ::

sEFii*iiiiFii?i9 Ay.2

9?6 3. t:

-!t

' nt ld =. : 6"

Rt s

6

3_ .a v : ?e'gFe .3ii

o

5q

;, 6

6

6 ' iE

CE9;

1*g!? I

F

2

tr Dt r D

trtrtr8tr

E6'E

r;a B i ;33: E E ixFb

; 3: r f i : ; 7 EE; ;F;i

s9:s g = - sg ; " ; '

f,ii;iFinF;'5igli3i

Egc.- - .9 " Fg g S F C "i g

i 3;i E[3sy"i5i; i3 E Es*iiri Ei ;g';ig ijI g :- e=! ss

c iE . ; i' &1

.r ?;9- o

- i

:.

f t"

g i ESg;? 'r; g ' i;:; :l i c- "3; F i;g iiF ; i i i Sg i $; * :1 aii F s; : 45 1 i3 E is ls ecI 3* E; . = " : G.

* F iF B

aa g sg5 6 E f *q 8 . 6 *. i,: I ;6 H5E?.E &? r'i i t"6

9:

$ ,E H r giE E :

= i. ,s

$ i#i# ;gg;+i ii r *ii#liliiiiEsglisii;=F-

#iii iif*l

+: 3

2

r s

r ')

: F= d. a E ;E : iE 5E S To=i S

E.K ,

l5 =

-:

S 3.{^

:

; 61it1

e6 n79J aD:

lgg*l*gg?aaa*; BAa

B E 9>d? >

E a': L

n:

o

oE --

i;3:E 513 In . s! 3 E=

E 5;oi aqE = o * A.)!; .j !6:;r

3 Y ! 9 6 =' . 1 i. 6 : i = ';:' l' i I = a .i :;f : Ets * ; -" ! !.

? q:a+: J q i.eE r+ 5

!' i

EE3;6 RS E!o x < ni ,

i ;5 ? $ d E : : : *:

6S r

:.:Fi E3 3:=

! =; qd

iE.;E l " i: r

EE: ;E

e 6.- {i l a: e* ! 3 6 n *E 6 EE

t

S o S

P:;1b 's -:;- 9 l i. s :: 3 ; f,E-! c;qt si :i i l

S i. 6s ,

. ;:: - c; 5 i F "i' n - N g;.1 + Ll *

' : . gq6-N:.;-

Fq ?!. ;on-3

:* ; a;g 5. i 9e? g-d=..!-

:; s B gxaP- ^ 5

;cE ^ > l :;t; q F : F g g ;.;F fr 6 .s5 3 e .F EEin + = - i5 5 e 5 < !'a ; i H 3 F R ? : :.

: ; -=, s E.i i E s 3,F g B i.:. 5 ! = D 3 o -3. lt y E E

s .= ;:* i$ggEfi :

s* d

sirr iF;t:;i; $ + A :E E * n* * I iSr i;.;g ;i :3; *r i i I R I : i E r n' = = o :i D

fl o