mart-nsan 2011 sayi 454 - gazette13mart-n san 2011 sayi 454 8. kırmızı reklam Ödülleri,...

24
MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kı rmı zı Reklam Ödülleri, geçti ğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI GECE 64. CANNES F * LM FEST * VAL * UFUKTA GÖZÜKTÜ NEJAT . MÜLDÜR - TANT* AUGUR* BU NE SICAK * L*K* , KISKANDIK! AYDIN DOAN Güneri Civaolu Haberi sayfa 12’de Haberi sayfa 3’de Haberi sayfa 8’de

Upload: others

Post on 29-Jun-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

MART-N SAN 2011 SAYI 454

8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton ConventionCenter’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

KIRMIZI GECE

64. CANNES F LM FEST VALUFUKTA GÖZÜKTÜ

NEJAT . MÜLDÜR - TANT AUGUR BU NE SICAK L K , KISKANDIK!

AYDIN DO AN

Güneri Civao lu

Haberi sayfa 12’de

Haberi sayfa 3’de

Haberi sayfa 8’de

Page 2: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

Süper Lig’de bu sezon perde Fenerbahçe ileTrabzonspor arasındaki kıyasıya çekişme ile kapanacakkuşkusuz.

Fenerbahçe’nin ikinci yarıdaki büyük çıkışı, şampiyon-luk yarışında moral motivasyon açısından avantaj yaratıy-or. Başkan Aziz Yıldırım’ın, Aykut Kocaman’ın arkasındaduruşu ve futbolcularla yaptığı birebir görüşmeler sonu-cunu vermiş gibi görünüyor. Açıkcası futbol şansı daFenerbahçe’nin yanında Beşiktaş ve Galatasaray maçlarıdüşünüldüğünde skordaki dezavantaja ve kötü futbolarağmen, gelen galibiyet ler başka nasıl izah edilebilir.Ancak bu takım kurgusunda Alex’i kesinlikle ayrı bir yerekoymak gerekiyor. Gerek yaşam tarzı gerekse futbolkalitesi ile birçok kulübün özlemin çektiği liderlik portresielbette sarı-lacivertle takımın gidişatında büyük roloynuyor. Ayrıca Mehmet Topuz’un çıkışı, Santos’un topar-lanması, Niang’ın çabası, Volkan’ın güven verişi, GökhanGönül’ün Avrupai kumaşı da dirilişteki önemli faktörler...

Trabzonspor ise Şenol Güneş’in büyük çabası ileayakta duruyor. Ara transferdeki başarısızlığa rağmenGüneş’in dünya çapındaki futbol zekası, aslındaFenerbahçe’den milimetrik bile olsa alt seviyedegörünün takım kalitesini yükseltiyor. Örneğin BurakYılmaz... Bir türlü dikiş tutturamayan bu futbol kumaşı,Şenol Güneş’in elinde bir smokin haline gelebiliyor.Selçuk, bu ülkenin son zamanlarda yetiştirdiği en iyiorta sahalardan birine dönüşebiliyor. İşte bu nedenleKaradeniz fırtınası ligin sonuna kadar dinmeyeceğebenziyor. Ve belki de yılların özleminin biteceği seneolarak tarihe geçmeyi bekliyor.

Beşiktaş flaş transferlerle başladığı sezonda sadecekupa şansını zorluyor. Bu bile şüpheli... Galatasarayise gerek takım gerekse yönetsel anlamdaki kaosortamından kolay kolay çıkamayacağa benziyor. Enazından bu sezon...

ÜNLÜ YAZAR ÖMER ÜRÜNDÜL'ÜN YORUMUYLA

BU AYIN ÜÇ KULÜBÜ

Bir merhaleden güneşle deryâ görünür,

Bir merhaleden her iki dünya görünür,

Son merhale bir faslı hazandır ki, sürer,Geçmiş, gelecek,

cümlesi rüyâ görünür!

Yahya Kemal*

Vehbi Koç ismi, benim anılarıma, KoçTopluluğu’nda kırkbir sene devam edecekçalışma hayatım başlamadan, 1949 yılındagirmiş oldu!

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesindeöğrenciyken Türkiye Milli TalebeFederasyonu Başkanlığına seçilmiştim. Oyıllarda Ankara’ya başka şehirlerden yükseköğretim yapmak için gelen gençlerinkarşılaştıkları en önemli sorun başlarınısokacak bir yer bulmalarıydı. Bu sebeple, fakülte ve yüksek okul öğrenciderneklerinin Federasyona getirdikleri konu-ların başında yurt teminiyle ilgili isteklerbulunurdu… Federasyon yöneticileri olarak,bu sorunu milli eğitim bakanları ve üniversiterektörleriyle sık sık tartışırdık…1950 yılının başlarında, Ankara ÜniversitesiTalebe Birliği yöneticileri, Ankaralı hayırse-ver bir işadamınca Maltepe de yaptırılanöğrenci yurdunun Üniversite’ye devrindeortaya çıkan sorunları FederasyonBaşkanlığına getirmişler ve bu yurdun bir anönce hizmete girmesi için gerekli olan teşeb-büslerin hızlandırılmasını istemişlerdi…Gençlerin çağdaş bir ortamda yetişmelerineyönelik bu girişimin sahibi Ankaralı iş adamıVehbi Koç’tu… Meselenin çözümü kanunçıkması ile sağlanabilecekti. Bunu teminiçin Demokrat Parti iktidarının ilk MilliEğitim Bakanı Avni Başman, AnkaraÜniversitesi Rektörü Prof.Hikmet Birandve milletvekilleriyle muhtelif temaslardabulunmuştuk… Neticede, gerekli yasaldüzenlemeler yapılmış ve Vehbi KoçTalebe Yurdu 30 Nisan 1951 günüAnkara Üniversitesi’ne törenle teslimedilmişti… İşin ilginç yönü,Federasyon’un eski başkanı olan benim,bu törene Koç şirketinin çiçeği burnun-da bir memuru olarak katılmamdı!

*Vehbi Bey’le ilişkilerim, bu ilk görev bir hayırişi olduğu için, Koç’a katıldıktan sonra dahem benim cephemden hem de KoçTopluluğu cephesinden, daima, hayırlıgelişmeler şeklinde devam etti! 1950 –1955 yıllarında Ankara’da başlayan Koçluhayatım , 1956 – 1967 yıllarında İzmir’de ve1968 – 1991 yıllarında da İstanbul’da aralık-sız kırkbir yıl sürdü!

Vehbi Koç’a iş hayatımdaki yakın-lığım İzmir de Egemak şirketi müdürlüğüyaptığım döneme rastladı… Onun; takipçil-iğini, ayrıntılarla ilgilenme merakını, işleriniçine girme yeteneğini, insan sarraflığını,hedefe ulaşmadaki kararlığını, çalışmahırsını ve yaşamındaki hayret verici sadeliği-ni bu yıllarda görmeye ve izlemeye başlamışoldum… 1968 den sonra İstanbul’da geçenyıllarım ise, Vehbi Bey’in insan yönünüanlamama imkân sağladı… Zor bir eş, sevgive şefkât duygularını dışa vurmayan birbaba, mesafeli bir dost, kızgınlıklarını vekırgınlıklarını gizlemeyi başaran bir insanolan Vehbi Koç’u, daha derinlemesinealgılamaya ve anlamaya bu yıllardayönelebildim! Onun; memleket meselelerinegösterdiği yakın ilgiye, insanları idareetmedeki sabırlı tutumuna, olaylar karşısın-daki sakin davranışlarına, tâviz verme-zliğine, inatçılığını gizleyen kişiliğine veöğrenme gayretine daima hayranlık duy-dum… *Ve şimdi, 2011 yılının Şubat ayında, VehbiKoç’un ölümünün 15. yılında, O’nu özlemleanıyor, yardımsever kişiliği ve Türk toplumu-na örnek olmuş eserleri ile öğünüyorum.

GA ZET TE13 Mart - Nisan 2011 2ARAŞTIRMA

GAZETTE-13

MART - N SAN 2011 SAYI 454 YIL 44 C‹LT 44

‹mtiyaz Sahibi

ve

Genel Yay›n Müdürü

Güngör DEN‹ZA AN

Sorumlu Yaz› ‹ leri Müdürü

A. Cahit U urata

GAZETTE-13 SATILMAZ.

BEDELS‹Z DA⁄ITILIR.

Yay›n Türü:

Yerel Süreli Yay›n

‹ki ayl›k, Spor, Magazin,

Sanat, Bas›n ve Mizahi

Toplum Haberleri

Gazetesi

Dizgi Sayfa Düzeni,

Montaj

GAZETTE-13

Haz›rl›k ve Bask›

DO⁄AN OFSET

YAYINCILIK VE

MATBAACILIK A. .

Ho dere Yolu Do an

Medya Tesisleri

C Blok 34850

Esenyurt - ‹STANBUL

Tel: +90 212 622 19 00

Gazetemizde yay›nlanan

resimler hiç bir surette

iktibas edilemez.

INTERNATIONAL

GAZETTE-13INTERNATIONAL

VEHBİ KOÇ’U ÖLÜMÜNÜN 15. YILINDA ÖZLEMLE ANIYORUM

nostaljik bir anı!

YÖNET‹M YER‹

Abdülhak Hamit Cad.

Serin Apt. No: 62/7

34437

Taksim / ‹STANBUL

Kurulu Tarihi

16 KASIM 1967

TELEFONLAR

+90 212 237 80 80

+90 212 237 80 81

+90 212 256 00 68

Faks: +90 212 237 80 82

Gsm: 0532 213 36 97

Gsm: 0532 215 63 88

Gazette-13’de yayınlanan imzalı yazılardanyazı sahipleri sorumludur...

YAZAN: CAN KIRAÇ TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ ONURSAL ÜYESİ [email protected]

Can Kıraç’ın son aşkıMadame Antoniella

Page 3: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

GA ZET TE13 Mart - Nisan 2011 3GÜNCEL

Basın reklamlarında yaratıcılığın artırıl-masını özendirmek, reklam ajanslarının,çalışanlarının ve reklam verenlerinbaşarılarını belgeleyip ödüllendirmekamacıyla 2003 yılından bu yana düzen-lenen Kırmızı Ödülleri, sekizinci yılındayine çok konuşulacak bir törenle sahip-

lerini buldu. 63 ajanstan 634 reklam içe-ren 486 ilanın katıldığı 8. KırmızıReklam Ödülleri’nde toplam 39 kategori-de Kırmızı ödülü verildi. Sunuculuğunutiyatrocu Derya Durmaz’ın yaptığı gece-de ödül verenler arasında DoğanHolding Onursal Başkanı Aydın Doğan,

Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı VuslatDoğan Sabancı, Hürriyet GazetesiGenel Yayın Yönetmeni EnisBerberoğlu, Hürriyet Gazetesi İcraKurulu Başkanı H. Hasan Yılmaz,Hürriyet Gazetesi Yayın KoordinatörüFikret Ervcan de yer aldı...

8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’dadüzenlenen törenle sahiplerini buldu. Büyük Ödül “Kıpkırmızı”nın sahibi, Google Türkiye için hazırladıkları ilanla Grey İstanbul’un oldu

KIRMIZI GECE

Page 4: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

GA ZET TE13 Mart-Nisan 2011 4GÜNCEL

İş Sanat Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töre-ninde konuşan Koç Holding Yönetim KuruluBaşkanı Mustafa Koç, vakıf kurumunun Osmanlıdöneminde ekonomik ve sosyal ilişkinin önemli birparçası olduğunu, devletin inşa ettirdiği cami, med-rese, külliye gibi eserlerin nesilden nesile fiziki var-lığını koruyabilmesi için ihtiyaç duyulan gelirlerin bueserlere tahsisinin vakıflar yoluyla sağlandığınısöyledi.Bugünün dünyasında vakıfların bu işlevini bir adımdaha ileri götürdüğünü, aralarında vakıfların dabulunduğu sivil toplum kuruluşlarının, toplumsalgelişimde önemli görevler üstlendiklerini ifade edenKoç, geçen yıl 40. kuruluş yıl dönümünü kutladıkla-rı VKV’nin sadece yapılan yardımları kurumsal veprofesyonel bir çatı altında toplamakla kalmadığınıdile getirdi.

VKV’nin sağlık, eğitim ve kültür alanlarındaki proje-lerle Türkiye’nin sosyal yapısının ve demokrasiningelişmesine önemli katkılar sağladığını belirtenKoç, sözlerini şöyle sürdürdü:"Geçtiğimiz yıl, bu çabalarımızdan ve ülkemizingelişmesine olan katkılarımızdan dolayı dünyadahayırseverliğin nobeli olarak anılan CarnegieHayırseverlik Madalyası’na layık görüldük. Buönemli ödülü ülkemize ilk getiren kurum olmaktanbüyük bir onur duyduk. Aldığımız ödül, bizleri bun-dan sonra yapacağımız çalışmalar için daha dateşvik etti ve aynı zamanda cesaretlendirdi. Bugünbizi bir araya getiren Vehbi Koç Ödülleri fikrini, rah-metli Vehbi Koç sağlığında oluşturmuş ve vakfımı-zın bu konuda çalışmasını istemişti. Bizler de 2002yılında başlattığımız ödüllerle, onun vasiyetini yeri-ne getirmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz.

YOKSUL ve geliri olmayan kadınlara kendi işlerini kurabilmeleri için kredi sağlayanMikro Kredi Programı’nın, İstanbul’daki ilk şubesi açıldı. Bugüne kadar 48 ilde 41 binkadını 78 milyon liralık krediden yararlandıran programın İstanbul’daki ilk ayağıBağcılar oldu. Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı’nınşahsi desteğiyle açılan şubenin, ilk gününde 5 kadına 700’er liralık kredi verildi.

78 milyon lira mikro kredi41 bin kadını kucakladı

Vehbi Koç Ödülü, Prof. Dr. Turgay Dalkara'ya

Page 5: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

GA ZET TE13 Mart-Nisan 2011 5GÜNCEL

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) verdiği 2010Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri, önceki akşamdüzenlenen törenle sahiplerini buldu. TörendeHürriyet’e altı dalda ödül verildi. Bu yıl 51’incisi düzen-lenen ve 500’e aşkın davetlinin katıldığı ödül töreniSabancı Center’da yapıldı. Ödüle layık görülen pek çokisim, teşekkür konuşmasında basının içinden geçmek-te olduğu sürece değinerek aldığı ödülü tutuklu gazete-cilere ithaf etti.TGC Başkanı Orhan Erinç, açılış konuşmasında TürkBasınının, bugüne kadar benzeri görülmemiş bir süreç-ten geçtiğini söyleyerek, “Gazetecilik faaliyetlerinin suç-sayılması döneminde, henüz düşünce aşamasındaolan, tamamlanmamış, kitaplaşmamış yazıların suçsayılması bir yana, el konulanların dışındaki örnekleri-nin silinerek, imha edilmesi ifade özgürlüğü konusundavarılan noktanın vahametini ortaya koymaktadır” dedi.

Türk Hava Yolları'nın (THY),Airbus'ın ürettiği 10 adet ortamesafeli ''A321'' modeli ve üçadet kargo ''A330-200f'' modelisatın almak için kesin siparişverdiği bildirildi. Airbus tarafın-dan yapılan açıklamada, sipa-riş edilen uçakların toplamkatalog fiyatının 1.6 milyardolar olduğu bildirildi. THY,2009 ve 2020 yıllarında, yineAirbus grubundan 27 adetuçak almak için sipariştebulunmuştu. Filosunda 156uçağı bulanan THY, bu rakamı2015 yılına kadar 196'yaçıkartmayı hedefliyor. THY, soniki yıl içinde yolcu sayısınıyüzde 25 artırarak, yaklaşık 30milyona çıkartmıştı.

THY, 13 AIRBUS DAHA SİPARİŞ ETTİ

ÖDÜLLER TUTUKLUGAZETECİLERE

Page 6: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

GA ZET TE13 Mart - Nisan 2011 6GÜNCEL

NOT: Yıldızların limiti beş olup, Özel Tüketim Vergisi oranları da % 18’dir. Ayrıcaisimlerin altında doğum tarihleri ve burçları yazılı olan, sevgili dostlarımıza bu mutlugünlerinde gelecek olan hediyelerin, öncelikle Gazetemiz adresine yollanması önem-le rica olunur. Hayranları tarafından bu yakışıklılara gelen hediyelerin, tarafımızdanaraştırılıp, uygun görülenler kendilerine yollanacaktır (Tabii yollanırsa). Durum bu dostlarımızın hayranlarına önemle duyurulur.

Binali Y ld r m Ula t rma Bakan ....................................... +%15 ÖTVstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu................................... +%18 ÖTV

Dr. Mimar Kadir Topba .................................................... +%18 ÖTVAykut Cengiz Engin .................................................... +%10 ÖTVKemal Cambaz .................................................................. +%10 ÖTVHüseyin Çapk n..................................................................... +%15 ÖTVNaz r entürk ........................................................................ +%18 ÖTV Prof. Tolga Uyar ................................................................... +%15 ÖTV26 Nisan (Bo a Burcu)Dr. Ahmet Paksoy ................................................................... +%15 ÖTV3 Mart (Bal k Burcu)Bilal Arslan .............................................................................. +%15 ÖTVÖzalp Birol ...................................................................................... +%10 ÖTVHervé MAGRO ............................................................ +%18 ÖTVlgi Hayda .......................................................................... +%18 ÖTV

Duygu Sa ro lu ............................................................... +%15 ÖTV10 Kas m (Akrep Burcu)Temel Kotil ................................................................................ +%5 ÖTVMuhsin Do an .................................................................... +%5 ÖTV30 Mart (Koç Burcu)Mevlüt Vural ................................................................................. +%5 ÖTVAhmet Demir .............................................................................. +%16 ÖTVAhmet Öz ............................................................................ +%5 ÖTVAte Ünal Erzen (Bak›rköy Belediye Ba kan›) ........................... +%-1 ÖTVAhmet Misbah Demircan (Beyo lu Belediye Ba kan›) ............ +%-1 ÖTVMustafa Farsako lu (Adalar Belediye Ba kan )......................... +%8 ÖTVSalih Kenan ahin (Pendik Belediye Ba kan›)......................... +%12 ÖTVSelami Öztürk (Kad köy Belediye Ba kan›)........................ +%12 ÖTV

Erkan Özerman ................................................................................... 26 EK M

Fikret Ercan .........................................................................................6 UBAT

Do an H zlan ...................................................................................23 ARALIK

Bilal Özcan .....................................................................................23 TEMMUZ

Atilla Dorsay .......................................................................................17 MART

Emre skeçeli ......................................................................................13 MART

Hami Ça da .......................................................................................3 MAYIS

Nejat Seçen .........................................................................................3 KASIM

Ertu rul Özkök .....................................................................................8 N SAN

Güneri Civao lu .............................................................................28 TEMMUZ

Sedat Ergin ..........................................................................................6 KASIM

Yalç n Bayer ......................................................................................17 UBAT

Altan Öymen .................................................................................20 HAZ RAN

Enis Berbero lu ...............................................................................1 TEMMUZ

Emin Çapa .........................................................................................16 N SAN

Erdo an Ar p nar .........................................................................27 A USTOS

Aydo an Hakman .............................................................................20 UBAT

Suat Ar kan ........................................................................................24 MAYIS

Rifat Ababay .................................................................................20 TEMMUZ

hsan Y lmaz .......................................................................................15 OCAK

Tu rul Ery lmaz ..................................................................................19 OCAK

Ya ar lksava ..............................................................................14 A USTOS

Soner Gedik .....................................................................................7 TEMMUZ

Mustafa Dolu ......................................................................................1 MAYIS

Nevzat Ünlü ...........................................................................................9 OCAK

Seçkin Türesay ................................................................................1 TEMMUZ

‹STANBUL’DA BULUNAN BAZI YÖNET‹C‹ DOSTLARIMIZI YILDIZLADIK

ÖNEML UYARI!Do um günlerinde de erli dostlar m za gelen hediyelerin emniyet aç s ndan

sak ncalar ! olabilece inden, önce bize yollanmas rica olunur!

YORUMSUZ RES MALTI Soldan sağa: Doğan Satmış, Ramazan Kurnaz, Murat Bardakçı, Osman Gencer, Ahmet Tezcan

AHMET SAYCumhuriyetin kuruluş dönemi eğitimcilerimizden matematik öğretmeni vematematik kitapları yazarı Fazıl Say ile felsefe öğretmeni Nüzhet Say’ın oğluolan Ahmet Say, 1935’te İstanbul’da doğdu. Küçük yaşta özel dersler alarakpiyanoya başladı, ortaokul ve lise öğreniminin yanı sıra, 1946’da FerdiStatzer’in isteği üzerine girdiği İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda, 1945-50yılları arasında Verda Ün ile piyano, Demirhan Altuğ ile teori ve Raşit Abed ilearmoni çalıştı. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra Almanya’ya gitti, 1954-60 yılları arasında bu ülkede basın-yayın öğrenimi yaptı. Bir yandan da müzi-kolog Kurt Köhler’in özendirmesiyle müzikolojiye ilgi gösterdi. 1960’daTürkiye’ye dönünce Bingöl ilimize giderek büyük bir istekle öğretmen, halkeğitimcisi ve amatör folklorcu olarak görev yaptı. Türkü, ağıt, masal ve des-tanlar derledi, halk müziği koroları, halk dansları toplulukları kurdu (1960-64).Bingöl izlenimlerini edebiyat alanında değerlendirdi, ödüller aldı.

BU YAZI TAMAMEN AKADIR,LÜTFEN C DD YE ALMAYIN.ÇOK MERAK ETTİKLERİMİZ: Hergün gazetelerdesayfa sayfa, sitelerde satılık dairelerin ilanlarıyayınlanıyor. Bu sitelerin özelliklerini okuyoruz...Ancaaak hiç bir ilanda 9 şiddetinde depremedayanıklıdır yazısınıda rastlamadık. Bırakın siz 9kuvvetinde deprem yazısını, 1 veya 2 kuvvetindedepreme dayanıklıdır ifadesinden de eser yok.Durum bu, inşaatlardan bina alacak vatandaşlaraönemle duyurulur. Bu yazı tabi ciddi olarak kale-me alınmış değildir, tamamen mizahidir. Lütfen ciddiye almayın.

Page 7: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

GA ZET TE13 Mart - Nisan 2011 7GÜNCEL

BEŞİKTAŞ Belediyesi tarafından düzenle-nen “Ustalara Saygı” toplantısının sonu-cusu, Atilla Dorsay için gerçekleştirildi.Melih Cevdet Anday Sahnesi’ndeki etkinli-ğe Türkan Şoray’dan, Hülya Koçyiğit’e,Demet Akbağ’dan Ahmet Ümit’e, NazlıIlıcak’tan Refik Erduran’a pek çok sanatçıve yazarkonuşmacı olarak katıldı.Yaklaşık 50 yıldır sinemanın yanı sırayemek kültürü, şehircilik, müzik ve yaşamkültürü üzerine yazılar yazan, televizyonve radyo programları yapan Dorsay içinhazırlanan geceye Ayten Alpman, CahitBErkay, kızı Ece Dorsay ve Nil Burak damüzikleriyle renk kattı. Gecede kısa birkonuşma yapan Dorsay’ın “Beni hepsevenleri çağırmışız. Mustafa Altıoklar,Mehmet Ali Erbil gibi beni sevmeyenleride çağırmalıydım” sözleri konukları göl-dürdü.

Hep beni sevenleriÇAĞIRMIŞIZ

Ünlü gitaristZozo Toledo...Meslekte 450. Yıl

ATİLLA DORSAY 35 YAŞINA GİRDİ!

Türkiye’nin bilinen en eski ve en renkli cemiyet fotoğrafçılarından ZozoToledo, 50 yıllık meslek hayatının jübilesini Moda Deniz Kulübü SanatGalerisinde düzenlediği “Geçmişten Bugüne” isimli nostaljik fotoğraf sergi-siyle gerçekleştirdi. Foto muhabirliğe başlamadan önceki yetimhane yılların-dan günümüze uzanan yolculuğunda çektiği ve çektirdiği zengin fotoğrafarşivinden seçmelerle oluşan sergide, dünyadan ve Türkiye’den çok önemliisimlerin, çok özel fotoğrafları yer alıyor. Kraliçe Elizabeth’ten PrensesMargaret’a, İspanya Kralı Carlos’tan, Onasis & Elizabeth Taylor’a, YunanBaşbakanı Karamanlis’ten Papandreu gibi dünyaca tanınmış simaların yanı-sıra; Türk siyasetçilerden Turgut Özal, Süleyman Demirel, Kenan Evren,Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller’e; duayen iş adamlarından Rahmi Koç,Erdoğan Demirören ve Şarık Tara’ya; ses sanatçılarından Ajda Pekkan,Gönül Yazar ve Bülent Ersoy’a; futbolculardan ise Pele ve TanjuÇolakoğlu’na kadar birçok ünlü ismin çok özel fotoğrafları bulunuyor. Buarada Ferzan Özpetek yönetmenliğinde çekilen Hamam, Harem Suare,Dolce Vita ve Kör Uçuş isimli filmlerde oynayan Zozo Toledo, bu filmlerdençok özel karelere de sergide yer veriyor.

Page 8: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

GA ZET TE13 Mart - Nisan 2011 8

M E LG

I BS

ON MEL GIBSON YAZIYOR

Gazette-13 Genel Yay n Yönetmeni!

MAGAZİN

Benim sevgili dostlar›m

SONER GED K’ N ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVA I MA LUB YETSoner benim can dostum, son günlerde hayatının üçüncü dünyaharbinden de yıkıntılar içinden kurtuldu. Şimdi bana sıkı sık sarılıp“Aman Tanti sakın evlenme” öğüdünde bulunuyor. “Varmı bende ogöz Sonerciğim. Gel seni bu yaz Cannes Film Festivali’ni götüre-yim de hayatını yaşa, hemde üçüncü dünya harbinin sana yaptığıağır tahribatı üzerinden at.”

ÜNLÜ KAZANOVA HAYATA MERHABA D YORÇapkın Donjuan Mehmet Kurt’da ikinci dünya harbinden yorgunmu çıktı? Şimdi çevresindeki güzel kadınlar Kurt’a “YORGUN SAVAŞÇI” adınıtakmışlar. Bize kalırsa o ne kurttur, nice böyle savaşlardan daha da bilenmiş olarak ortaya çıkar. Çevresindeki hatunlar biraz dikkatli olsunlar,Kurt’un ne zaman kuzuları yiyeceği belli olmaz.

NEJAT MÜLDÜRGAZETTE-13’ÜNÜST DÜZEYYÖNET C LERLE

Çılgın raket Nejat Ş.Müldür’ün tenis konusundakibaşarısı tartışılmaz. Altınraketi ile dünyanın ünlü kort-larının tozunu attıran Ş.Müldür, kucağındaki Tanti’yişöyle bir okkaladı ve ardın-dan, mutlu bir baba gibisevdi. Yanda bulunan MelGibson ise “Nejat bize de birparça sevgi” yorumumuylaonları izledi.

HIZLAN’IN ÖZKÖK ODASI KORKUSUDoğan Hızlan, Ertuğrul Özkök’ün odasına neden gitmediğini bütünayrıntılarına kadar önünde birlikte poz verdiği eski dostu TantiAuguri’ye açıkladı. Üçüncü şahıslara önemle duyurulur.

CEM ENGÜL: SPOR DEY NCE M LL YETMilliyet Spor’un Türk spor tarihinde apayrıbir yeri vardır. Hani bir deyimle spor deyin-ce Milliyet, Milliyet deyincede arka sayfaspor aklımıza gelir. Sonra sonraTürkiye’nin en güzel spor sayfasınınüstünde bir takım beceriksiz kişiler, bece-riksizliklerini sergilediler. Milliyet bizim için-de farklı bir gazetedir de acemi kişilerinelinde ne yazık ki; deneme tahtası yapıldı.Bugün Milliyet sporun başında gerçek birdeğer olan Cem Şengül var. Onun başarı-ları tartışılmaz. Yeri gelmişken açıklaya-yım. 1951 yılı Ekim ayında bizi gazetecili-ğe başlatan Kadiköy, YeldeğirmeniOrtaokulunda birlikte okuduğum merhumKenan Şengül’dü. İyi mi oldu, kötü müoldu. Meslekte 60 yılı doldururken KenanŞengül’e rahmet, Cem Şengül’e nicebaşarılı yıllar dilerim.

Page 9: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

GA ZET TE13 Mart - Nisan 2011 9GÜNCEL

Devlet opera ve bale'mizinen onemli solist sanatcilarin-dan biri olan Tenor EfeKislali, dramatic tenor reper-turina bir yenisini katmayahazirlaniyor.Efe Kislali, Rihard Wagner inolumsuz eseri Tannhauser ileAnkara seyircisinin karsinacikmaya hazirlaniyor. Debutsunu yapacagi eser aynizaman da Ankara DevletOperasi ve Turk operasiininde ilk olacak.Amerika, Almanya,Avusturya, Cek Cumkuriyeti,Isvec, Romanya, letonya.Japonya gibi ulkelrin onemlisahnelerinde Aida, Otello,Turandot, Samson ve Dalila,Manon Lescaut operalarindabas rollerde oynamis veoynamaya devam etmektedir.

ÜNLÜ TENOR EFE KIŞLALI’NIN DÜNYAOPERALARINDAKİ BÜYÜK BAŞARISI

Ünlü USAʼli aktör Paul Newman Amazon kökenli korumaları dörtledi. Çok gizli çektiğimiz bu görüntüsündeMr. Newmanʼın Ali Koç adındaki Milano Kulübü Genel Başkanıʼna benzerliği hayret verici.

MR. NEWMAN AMAZONLU KORUMA EKİBİYLE

Page 10: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

Semiha Berksoy Opera VakfıStüdyo Sahnesi, YannisRitsos'un (1909–1990) 1966'daAtina'da başlayıp 1971’de Sisam(Samos)'da tamamladığı dra-matik monolog biçimindeki birşiirini (Alışkanlıklar da Değişir /Adam Yayıncılık-Şiir Dizisi /1984-Sayfa 51), daha doğrusu,anıların zindanında kalmışİsmene’nin iç dünyasını yansıtanbir uzun şiiri sahnelemekte. Buuzun şiiri Cevat Çapan Usta dil-imize o kendine özgü mükemmelbiçim ve biçemiyle, dil bilgisiyleçevirmiş; Zeliha Berksoy Usta,Ritsos’un şiirini sahne üstü için yorumlarken,Sophokles'in “Antigone” tragedyasındantanıdığımız, yalnızlığa yargılı bu kahramanı,neredeyse Ritsos ile kol kola girerek yoğur-muş. Mitolojik söylencedeki olaylarla,Yunanistan’da 21 Nisan 1967 sabahı gerçek-leştirilen darbe ile başlayan askeri yönetimi,yani birçok bakımdan anakronistik (tarihi olayya da olguların, içerisinde geçtiği zaman ileolay ya da olguda yer alan nesne ya da özel-liklerin birbiriyle uyumsuzluğu) “AlbaylarCuntası”, yani Papadopoulos’un trajik dik-tatörlüğü arasında ilginç bağlar kuran YannisRitsos’un daha da derinine inmiş. Ahhh…Güya ülkenin değerlerini onarmak için minieteğin ve erkekler için uzun saçın bile yasak-landığı, adalarda mahkûm kampları kurul-duğu, entelektüellerin sürgün edildiği o gün-ler… Shakespeare, Aristophanes gibiyazarlar da dâhil, kitapların yasaklandığı ogünlerin şiir metnindeki hümanist anlayışlaiktidar, aşk, cinsellik, din, bağlılık, ölüm,özgürlük, erdem gibi konulara eğilen şairineleştirel bakışını daha bir öne çekmiş, (oku-run değil) izleyici jetonunun daha çabukdüşmesini sağlamış.

İsmene'nin yalnız başınayaşadığı büyük sarayın terkedilmişliğini, anılarlazenginliğini, aynı zamandaboğucu havasını, geçmişözlemini, “… Neden günahsayılıyordu insanın, istek-lerine uyarak yaşaması(age: Sayfa 63)” dizesindeifadesini bulmuş olan iste-diği gibi yaşayamamışolmasının kırgınlığını şiir-leştiren Ritsos,Sophokles'in tragedyasınıbir de İsmene'nin açısından

sergileyerek olayın perde arkasını göstermiş,eski söylenceye yenilik eklemiş. ZelihaBerksoy ise, fevkalade çağdaş bir yorumlaşiirin mantığını, tiyatronun mantığına adetaşırınga etmiş.

Zeliha Berksoy, hiç kuşkum yok ki, rejisör-lüğün ince bir diplomasi gerektirdiği bil-incinde olan bir yönetmen. “İsmene”de de bugerçek ayan beyan ortaya çıkıyor. Eseri sah-nelemek için uygun dekoru bulmuş, sonra oele avuca sığmaz olanı yakalamış. Yani,monologun akışında mükemmeliyetisağlamış. Karakterlerin hareketlerinibelirleyenin çevre olduğunu iyi bilen bir ustaolduğunu bir kez daha kanıtlamış. En önem-lisi, şairin dizelerine kuş kondurma hevesinekapılmamış, şairin söylediklerinin dışına çık-mamış. Diğer taraftan, oyuncusunun yaratıcıkişiliğini geliştirmenin yollarını aramış, onda-ki (elbette önceden saptadığı) yaratıcılık kay-naklarını yeniden “keşfetmiş”, korumuş,gözetmiş, genişletmiş.

İsmene’yi bir çiçek gibi sevimli, bir bardaksu gibi duru, iki iki dört eder gibi kolay

anlaşılır; tutkusuz, iyi bir mitoloji kahramanıolarak o kadar iyi çizmiş ki şaşırmamak olasıdeğil. Şaşırdım ve: “İsmene’nin masumluğu,gençliği, utangaç tazeliği bu kadar mı iyianlatılır yahu” diye içimden geçirdim.İsmene’yi canlandıransa Almila UluerAtabeyoğlu. Atabeyoğlu’nu da çizgilerinarasına daldırmış, böylece başka bir boyuta,elektronların yörüngesine, mikro ve makroevrenlerin dünyasına girmesini sağlamış.

Almila Uluer Atabeyoğlu, insan ruhunun içdidişmesini, bu bitmez tükenmez iç savaşıZeliha Berksoy’dan aldığı güçle mükemmelişliyor; aşkın tragikomedyasını da delik deşikediyor, mutluluğa doğru kulaç atan, mutlu-luğu yakalamaya çalışan insan figürünü deihmal etmiyor. Görsel kodları, küresel, uzam-sal, eşzamanlı bilgi doğrultusunda uyum-laştırıyor. Dizelerin kuruluşundaki noktalamaözelliklerini tümce yapısının ritmine mükem-mel uyduruyor. Birçok görsel gösterge dizge-si eşzamanlı ve bireşimsel (sentez anlamın-da kullanıyorum) olarak, uzamsal ortakvaroluşları içinde algılanıyor. Almila UluerAtabeyoğlu oyun boyunca kendisine “helalolsun oyunculuğuna senin” dedirtiyor.

Yönetmen Zeliha Berksoy, gerçeğeuygunluk etmenleriyle teatrallik etmen-lerinden birinin doğruluğunu, ötekinin yan-lışlığıyla bilerek ve isteyerek kapıştırırken;Almila Uluer Atabeyoğlu oyunculuk ve uzlaş-ma üzerinde ısrar ederek durumun gerçek-liğini güçlendiriyor. Zeliha (Beksoy) Hoca,gerçeklik ya da gerçeğe uymadığını, gerçek-le çeliştiğini bile bile tasarladığı, düş gücüyleoyuncusu için yarattığı konumun çerçevesinimükemmel belirler ve beslerken, oyuncusuAlmila Uluer Atabeyoğlu oyunculuğununruhunu öylesine “doğal” ve dolayısıylagerçek etkisi yaratan etmenlerle dolduruyor

ki, rol yapmasına hiç mi hiç gerek kalmıyor.Sunuma yönelik oyunculuğuyla teatral kon-vansiyonun altını çiziyor. Bedenini,görünüşünü, sesini, duygulanımlarını bu işeadamakla kalmıyor, İsmene ile tam anlamıy-la özdeşleşiyor. Açıkça söylemem gerekir kiAlmila Uluer Atabeyoğlu’nun oyunculuğugevşeme, yoğunlaşma, duyusal ve duygusalbellek tekniklerini, kısacası bir rolün figür-leşmesini önceleyen her bir şeyi içeriyor.

Yardımcı rollerde İpek Taşdan ile HakanUmmak yönetmenin verdiği, bedenlerininkatılımıyla kendilerini belli edecek yönlendiri-ci devinduyumsal ve duygulanımsal şemayıgerçekten kusursuz uyguluyorlar. ÖzellikleHakan Ummak, “üstüne çok iyi oturan” üni-formasıyla, muhafız alayı birliğinden genç birsubay olarak canlı, yakışıklı Yunan delikan-lısı karakterine (age: Sayfa: 51), “özellikle deortası çukur o çene (age: Sayfa: 66)siyle pekuymuş. Başak Özdoğan’ın yalın, amafevkalade kullanışlı sahne tasarımı; anlık etkiyaratan, bir duygunun açığa vurulmasınısağlayan, bir eylemin örtülmesine yarayan(spotsuz, ışıldaksız, reflektörsüz, projek-siyonsuz) ışık düzeni; gene Başak Özdoğanimzalı giysi tasarımı oyunun başarısınakuşkusuz katkı sağlıyor. İlke Boran’ın gerilim-li/ağır santimantal bestelerden seçtiği müzik-lerde, her nota çizgisi, Almila UluerAtabeyoğlu’nun mükemmel tonlamalarıylabirlikte titremeye, titreşmeye başladığında,her bir hece kendi ritmiyle de titreşir halegeliyor. Titreşimler maddeselleşiyor. Maddeolmayan öğe madde biçimine bürünüyor.

Semiha Berksoy Opera Vakfı StüdyoSahnesi yapımı “İsmene”, 2010–2011 tiyatrosezonu oyunları arasında “En İyi”lerin başınıçekiyor.

GA ZET TE13 Mart - Nisan 2011 10TİYATRO

TEL: 0232 717 00 74 GSM: 0533 391 61 23 FAKS: 0212 244 54 39 E-posta: [email protected]

ZELİHA SERKSOY’DAN, TAM ANLAMIYLABİR ‘BUTİK’ OYUN: “İSMENE”

ÜSTÜN AKMEN

Page 11: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

17. yüzyılda kaleme alınmış,Norveç Nobel Enstitüsü önder-liğinde dünyaca ünlü 100 yazartarafından, dünyanın en iyikurgu eseri seçilmiş veHomeros'tan Tolstoy'a kadarbirçok yazarın başyapıtınıgölgede bırakan İspanyol yazarMiguel De CervantesSaavedra'nın romanı “DonKişot”u bilmeyenimiz sanırımyoktur.

Kafasındaki miğferi, elindemızrağı, üzerindeki paslı zırhı vecılız atıyla Don Kişot’un, kahra-manlık kitapları arasında hayalâlemine dalmışken, kahraman olabilmesi içinbir kişinin hayatını kurtarması gerektiğineinanışı; hayalinde aşkını kazanmak istediğiDulcinea’yı haydutların elinden kurtarışı vetakdis edilerek şövalye oluşu; bir kahramanolarak daha fazla insana yardım etmek içinatına binerek, uşağı Sancho Panço ileSevilla’ya doğru yola çıkması elbette pek bili-nen, pek sevilen bir öyküdür.

Esasında bir caz müzisyeni olan Mitch Leigh(1928), 1965 yılında söz yazarları Joe Darionve Dale Wasserman ile işbirliği yaparak,Wasserman'ın 1959 yılında televizyon içinyazdığı bir “Don Kişot” versiyonuna,“Ben DonKişot”una müzik yazmış. “Mançalı Adam-Manof La Mancha” başlıklı bu müzikal eser, 1965yılında Broadway’in sezon açılışını yapmış vetam 2328 kez oynanmış.

Mitch Leigh’in müziği gerçekten sevimli,cana yakın, çalınması kolay, her ölçüsü dansdüşünülerek ve koreografın yaklaşımına uygunolarak bestelenmiş bir müzik. Bizdeki ilk sahne-lenişi 2002’de Mersin Devlet Opera ve Balesitarafından yapılan “Mançalı Şövalye (ya daMançalı Adam)”, İstanbul Devlet Opera veBalesi Orkestra/Korosu tarafından GüngörDilmen’in Türkçesiyle müzikal olarak sahnelen-mekte.

İyi de sahne nerede?Sahne, Kadıköy Belediyesi sınırları içinde

Süreyya Operası denilenyerde…

Bu sahne, İstanbul denilenmetropolün, 2010 AvrupaKültür Başkenti İstanbul’un tekopera binası. Yani öyle sanılıy-or. Oysa Süreyya Operası daopera binası değil. Evet,Süreyya İlmen Paşa 1927yılında bu binayı opera, tiyatrove balo salonu olarak yaptır-mış, yaptırmış yaptırmasınada, ta ki Kadıköy Belediyesi’nin(Selami Öztürk’ün tuttuğu altınolsun) 2007 yılındakirestorasyon çalışmasına kadar

sadece sinema olarak kullanılmış. Süreyyaİlmen Paşa, opera temsillerine uygun bir binayapmayı amaçlamış olsa da sahne bölümüyapılamadığı, gerekli teknik donanım, kulis,sanatçı odaları ve benzer mekânlar tamam-lanamadığı için Süreyya’da seksen yıl boyuncabir kez olsun opera sahnelenememiş.

Gerçi Selami Öztürk, restorasyon sırasındamekanik ve statik konuları öne aldırmış,deprem ve yangına karşı takviye önlemlergeliştirtmiş, opera temsilleri için gerekli mekân-ları olanaklar dahilinde düzenletmişse de;arkası ve yanları olmayan “kutucuk” sahnede,müzisyenlerin enstrümanlarının yaylarıylaneredeyse birbirlerini sakatlayacakları,nefeslilerin zorunlu olarak birbirlerinin kulaktozunu patlatacakları “nohut içi bakla sofa” tabiredilen orkestra çukurunda opera yapılmaz.Operetler sahnelenebilir, küçük Mozart oper-aları icra edilebilir, ama opera yapılmaz, yapıla-maz.

Mitch Leigh’in oldukça kalabalık kadrolu“Mançalı Şövalye” başlıklı müzikali işte buopera olmayanopera binasında sah-neleniyor. İlginçtir, birAllahın kulu da çıkıpİstanbul 2010 AvrupaBaşkenti Ajansı’nınYönetim Kurulu

Başkanı Şekib Avdagiç’i, İstanbul BelediyeBakanı Kadir Topbaş’ı, Turizm ve Kültür BakanıErtuğrul Günay’ı yakalarından tutup toplucaSüreyya’ya götüremiyor. Bana gelince, bengörevimi yaptım. Hiç değilse AKM’ninrestorasyonu uğruna savaştım, toplum kat-manlarının dizlerle, bicilerle, güzel sözlerle,vaatlerle mışıl mışıl uyutulmasını görmezdengelerek kamuoyu oluşturmaya çalıştım;sinemacılarla, şarkıcılarla, türkücülerleDolmabahçe Sarayı’nda zırt pırt kahvaltıyapan; operacıların, tiyatrocuların, balecilerinyanına yaklaşmayan Başbakan Recep TayyipErdoğan’ı evime akşam yemeğine (basınabeyanat yoluyla) alenen çağırdım. Allah neverdiyse yemek, sahne sanatlarının dertlerikonusunda Allah ne verdiyse verip veriştirmekiçin…

“Mançalı Şövalye” müzikalini Murat Göksusahneye koymuş. Önce sormak isterim,Göksu, acaba neden işi başından aşkınİstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü/SanatYönetmeni Suat Arıkan’a birinci kastta, kendi-sine de ikinci kastta Don Kişot rolünü vermiş?Acaba İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ndebariton sıkıntısı mı var? Bu, sadece merakım!Eleştiriye gelince, Göksu sahneyi, eylemingereklerine uygun olarak olanaklar dâhilindegeniş sınırları içinde tasarlamış, tasarlamıştasarlanmasına da, eylemin kendisini en inceayrıntısına varıncaya sanki dek tablo tablo birsıraya, bir düzene koymamış. Ne sırayı düşün-müş, ne de düzeni! Eylemi düşünüp tasarla-madığından olsa gerek, oyuncular yerlerini, bir-birlerine uzaklıklarını, yapacakları hareketleri,dekorla, döşemeyle, aksesuarla ilişkilerini,şarkılarının hızını giriş çıkışlarını şaşırıyorlar.İkinci perde olamazcasına hantal ve sıkıcı...Murat Göksu, “Mançalı Şövalye”nin türüne bir

türlü karar verememişgibi. Opera mı, müzikalmi, şarkılı tiyatro oyunumu? Karar veremeyincemizansen dağılmış,karışmış, oyun süresineredeyse üç saate çık-mış. Sahne üstü trafiğifalan hak getire... Yiğidiöldür, ama hakkını verderseniz, karakterleringerçeğe uygunluğunda,heyecanların anlatımın-da, metnin isteklerinde,olayların mantığında,sahne üzerindekidurumlarda, oyuncuların

doğallığında, grup simetrisinde başarı eldeetmiş.

Adnan Öngün’ün dekoru düş gücünü zor-layan, duygu birikimini dışa vuran, sahnedekihareketin dramatik yoğunluğunu belirleyebilenbir tasarım. Ama o taş görünümlü ahşap plat-forma ne demeli? Zindanın taş tabanı ve oyun-cuların/şancıların her yürüyüşlerinde, heletoplu devinimlerinde ortaya salınan tangır tun-

gur gürültü… Hiç olur mu yahu?

Öngün, müzisyenlerin talebini yerine getir-erek mi küçük orkestrayı orkestra çukuruna tık-madı, yoksa bizzat öyle mi tasarladı elbettebilemem, dolayısıyla küçük orkestrayı sahnearkasına almasına karışamam. Gel gelelim,orkestranın tınılarının hoparlörlerden güm-bürdemesi karşısında susamam. Oldu olacakMurat Göksu, sopranolara, baritonlara, tenor-lara da birer yaka mikrofonu taktırsaydı da,onların çıplak sesleri ses yükselticilerden gelenenstrüman seslerini, yakalayabilsin.Görülmemiş bir şey bu! Operanın mertliğinenifak sokmak, opera sanatının bakireliğini boz-mak bu!

Önlerine birer mikrofon konmuş İstanbulDevlet Opera ve Balesi’nin küçültülmüşorkestrasını yöneten Murat Kodallı’nın gizemliakorlarla başlayan ve seyirciye “hoparlörler-den” ulaşan ilk temalardan itibaren, dinleyeniyorumuyla etkisi altına aldığını söyleyebilirim.Eserin hüzünlü havası orkestra tarafından“hoparlörlerden” pek güzel veriliyor. GizemBetil’in kostümlerine de sözüm yok da, KâhyaKadın’ın gözündeki kırmızı saplı gözlük de neola ki, doğrusu merak ettim. 16 yüzyıldagözlüğün farklı biçimlerde üretilmeye baş-landığını, özellikle bu dönemde geniş deri kor-donlu kafaya bağlanabilen gözlükler ya da ipligözlükler ve kulağa takılarak kullanılançerçevelerin çok arttığını biliyorum da, KâhyaKadın’ın kullandığı günümüz gözlüğünün 16.Yüzyılın sonunda kullanıldığını vallahi bilmiyo-rum.

“Mançolu Şövalye”, hem müzikal, hem detiyatro ağırlıklı bir eser. İstanbul Devlet Operave Balesi oyuncularına ve Murat Göksu’ya bueserde tiyatroya gösterdikleri özen içinteşekkür etmek isterim. Soprano ŞebnemUsanmaz, hırs ve hüzün duygularını bir aradaverebilen bir oyun sergilemekte. Şarkılarınındoruk noktalarında yumuşacık pianissimolarınıdinlemekse gerçekten keyif verici. Bariton SuatArıkan, (prömiyer gecesi) teatral bölümlerdebiraz ezbersiz görünüyor ve rolünde hayli zor-lanıyor, ama şarkılarında kusursuza yakın.Sancho’da, benim gözbebeklerimden TenorÇağrı Köktekin’in oyunculuğu çoğu bölümlerdefazla abartılı.

Rahip’te Tenor Serkan Bodur’un, Dr.Carrasco’da Tenor Ali Murat Erengül’ün,Hancı’da Gökçe Şenyüz’ün, Berber’de TenorBurak Dördüncü’nün alınlarından öpmek ister-im. Neslişah Pekin’in, Beril Yürekli’nin, (özellik-le de) Ezgi Aldemir’in, Özlem Abacı’nın, HicranAkın’ın, Ali Haydar Taş’ın, Cengiz Arslan’ın,Reha Korman’ın, Hakan Ceyhan’ın, FatihÇakmak’ın, Utku Bayburt’un, Onur Ertür’ünemeklerine sağlık derim, ama hatır için dahiolsa bu eser olmuş, oturmuş demem.

Çünkü diyemem, kimseye de dedirtmem.

GA ZET TE13 Mart - Nisan 2011 11BALE

ÜSTÜN AKMEN

TEL: 0232 717 00 74 GSM: 0533 391 61 23 FAKS: 0212 244 54 39 E-posta: [email protected]

MITCH LEIGH’İN MÜZİKALİ İSTANBUL’DA:“MANÇALI ŞÖVALYE”

Page 12: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

GA ZET TE13 Mart - Nisan 2011 12GÜNCEL

Yeni bir Cannes festivali daha ufukta gözük-tü. 64. kez yapılacak olan Cannes festivali11 Mayıs’ta başlayıp 22 Mayıs günü sonaerecek. Festival bu yıl yine bütün dünyadanseçilmiş 300’ü aşkın film gösterecek.Bunlardan özenle seçilen 20 kadarı, ünlüAltın Palmiye için yarışacak. Aralarında sonfilmiyle Nuri Bilge Ceylan’ın da yer alması

bekleniyor.Festival jürisine bu yıl ünlü oyuncu Robert

de Niro başkanlık edecek. Yan bölümlerdenUn Certain Regard- Belirli Bir Bakış film-lerinin jürisinde Emir Kusturica başkan. Kısafilmleriyse genç Fransız yönetmeni MichelGondry’nin başkanı olduğu bir jüri değer-lendirecek.

CANNES 2011 ufukta gözüktü

ATİLLA DORSAY

Page 13: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

Festivalde ayrıca emektar Fransız oyuncusu Jean-PaulBelmondo onurlandırılacak: bir ödülle ve filmlerinin göster-ilmesiyle...Açılış gecesini ise popüler Fransız yıldızı MelanieLaurent sunacak.

Ve festivali bu yıl da yine arkadaşımız Atilla Dorsay veGüngör Denizaşan izleyecek ve sizlere yazı ve resimlerinisunacak.

GA ZET TE13 Mart - Nisan 2011 13GÜNCEL

Page 14: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

GA ZET TE13 Mart - Nisan 2011 14SANAT

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, gezicibir orkestra görünümünde düzenli konser-lerini sürdürmektedir. Gezici kimliği Ayaİrini, Caddebostan Kültür Merkezi ve FulyaKültür Merkezi'nde konuşlanarak sürdür-mektedir. Doğal olarak Atatürk KültürMerkezi'nin yokluğu İstanbul kültür yaşa-mında büyük boşluk yaratmıştır. Acı vegerçek olan, konser salonsuz bir devletsenfoni orkestrasını düşünmek, ödeneklibir kurumu olduğu için izleyicilerde ve din-leyicilerde büyük bir boşluk yaratmaktadır.Ama aksamadan verilen konserleri de hiç-bir zaman yadsıyamayız. Değişik solistlerve şeflerle başarılı konserlerini izlediğimizİDSO çalgılarının yıpranma payı bir yanainanılmaz başarılı nitelikteki çalışmalarını

sürdürmektedir. İDSO'nun son konseriniGürer Aykal yönetti. Çizgisi ve şeflik düze-yi ulusaldan evrensele uzanmış bir orkes-tra şefimizdir Gürer Aykal. Müzik emprezeryomuz Ömer Umar'ı bir-kaç yıl önce yitirdik. Ülkemize dünyacaünlü virtüözleri getirmiş, resitaller ve kon-serler verdirmişti. Onun anısına H.Jörns'ün uvertürüyle İDSO, konserini açtı.Bu uvertür kısa ve küçük olmasına karşınçok sesli müziğin soyuta kaçan ilginç birörneğiydi. P. Lewis'in Fagot Konçertosuİzmirli bir solisti tanımamıza neden oldu.Bu solist, fagot sanatçısı Tolga Alpay'dı.Lewis'in Fagot Konçertosu, 3 bölümdenoluşuyordu: Burlesque, Serenade,Fandango. Birbirinden ilgi çekici ve öznel

bölümlerden oluşan bir konçertoydu. TolgaAlpay'ı ilk kez dinlememe karşın soluklubir fagotist izlenimi uyandırdı. Teknik vemüzikal çözümünün de önemli olduğunubelirtmeliyim. Bu arada şef Gürer Aykal,modernden klasiğe geniş bir repertuvarasahip bir orkestra yönetmeni olarak üstdüzey yorumuyla büyük ilgi çekti. Konserinson yapıtı Bela Bartok'un "OrkestraKonçertosu"ydu. Beş bölümlük bu konçer-tonun yorumu orkestra açısından olumlubir düzeyde yorumlandığını söylemeliyim.Orkestra yorumunu bu düzeye taşıyanGürer Aykal kuşkusuz Bela Bartok yapıtla-rının içinden tanıyan ve sanat yaşamıboyunca büyük besteciler dizisindeBartok'a da yer verdiğini biliyorum.

Zülfü Livaneli'nin yazdığı, Nedim Saban'ıntiyatrokarede sahneye koyduğu “Leyla'nınEvi”, değişik kurgusuyla dikkati çekiyor. İyi biranlatımı ve derinliği olan roman, ZülfüLivaneli'nin güzel türkçesiyle izleyicinin ilgiisiniçekiyor. Kurgu ve yorum daha çok bir filmsenaryosu şeklinde akıcı. “Leyla'nın Evi” adlıoyunu sahneye koyan Nedim Saban, oyunubir sahne yapıtından çok bir senaryo akışıiçinde yorumluyor. Bunlar sahne açısından

“Leyla'nın Evi”ni bütünleyen, tamamlayıcı öğe-ler. Belki de bu yazış biçimi izleyiciyi konununodak noktasına yoğunlaştırıyor. Bir Osmanlıpaşasının kızı Leyla, bugün çokca rastladığı-mız insanları evinden etme yöntemiyle yalısıelinden alınmış, sokakta bırakılmıştır. Oyununeksen kişisi Leyla, dramatik kurgu içerisindekendince savaşımını veriyor.

Günümüzde sayısı oldukça azalmış olanboğaziçi yalıları, eski ailelerin elinden bir

takım dolaplarla satın alınıyor ve ekonomikgücü olan ama kültür ve görgü düzeyi düşükinsanların eline geçiyor.

Leyla karakteri deneyimli sahne sanatçısıCelile Toyon tarafından abartılmadan doğruve güçlü bir yorumla çiziliyor. Ayrıca takımoyunu olarak “Leyla'nın Evi” iyi bir düzeydeoynanıyor. Ömer rolünde Volkan Severcannitelikli oyunculuğunu sergiliyor. Ayça Varlıer'egelince yetenekli iyi oyuncu özellikle müzikal-

lerde değerlendirilmesi gereken bir oyuncu.Ama buradaki “Roxy” rolünde biraz abartılıoynuyor. Bahadır Vatanoğlu, Melda Gür,İsmail Karaer, Halim Ercan, Nuri Gökaşan,Ethel Mulinas, Meral Asiltürk de kollektif başa-rıda etkili oluyorlar. Zeynep Avcı'nın uyarlama-sının, romanı kadar başarılı olduğunu söyle-yemem. Zülfü Livaneli ve Ferhat Livaneli'ninmüziklerinin de oyunu etkilediği ve değer kat-tığını belirtmeliyim.

Yazan:HAYAT‹ ASILYAZICIGsm: 0533 818 59 94Çağın Gereği Olan Modern

Müzik Yüzyılıyla Örtüşür

Tiyatro Kare’de Leyla’nın evi

Eleştirel Görüş20. Yılında Tiyatro StüdyosuVanya Dayı’yı Oynuyor

Yerelden evrensele giden bir oyun

Kadın SığınağıBehramoğlu'nun Çehov çevirilerinin güzelliğiAhmet Levendoğlu'nun özen gösterdiği takımoyunculuğuyla ortaya çıkmaktadır.

Tiyatro Stüdyosu 2011 dönemine perdeleriniAnton Çehov'un “Vanya Dayı” adlı oyunuylaaçtı. Bilindiği gibi 2010, Çehov'un doğumu-nun 150. yılıydı (29 Ocak 1860-15 Temmuz1904).Çehov'un “Vanya Dayı” adlı oyununun sah-nelenişi ve oynanışının, böyle bir zamanla-mayla örtüşmesi tiyatro adına olumlu bir dav-ranıştır. Aynı zamanda Tiyatro Stüdyosu'nunkuruluşunun 20. yılına rastlaması Çehov ve“Vanya Dayı” gerçeği adına ayrıcalıklı birözellik yaratmaktadır. Çehov'un en ünlü vebüyük yapıtlarından olan “Vanya Dayı” ile bir-likte “Martı”, “Vişne Bahçesi”, “İki Kızkardeş”gibi sahne yapıtları şiirsel gerçekçiliği yansı-tan dünyaca bilinen dev sahne oyunlarıdır.Tiyatro Stüdyosu'nda Ahmet Levendoğlu'nunsahneye koyduğu “Vanya Dayı”da 3 ayrıözelliği gördüğümü belirtmeliyim. Birincisi, birTürk yönetmeni tarafından sahnelenen“Vanya Dayı” Çehov'un içsel ve dışsalyorumlarını ortaya koymaktadır. İkincisi,Levendoğlu'nun yorumu Çehov'un yorumuiçin gerekli olan Stanislavski yöntemini açıkne net bir biçimde ortaya çıkarmaktadır. Bugörüntüde “Vanya Dayı”daki Çehov şiirselliğiözellikle dikkat çekiyor. Üçüncüsü ise Çehovçevirilerinde aranan şiirsel dil anlatımı şairAtaol Behramoğlu'nun şiirsel diliyle özdeşleş-mektedir. Behramoğlu'nun Çehov çevirilerinin

güzelliği Ahmet Levendoğlu'nun özen göster-diği takım oyunculuğuyla ortaya çıkmaktadır.Bir güzel Türkçe tutkunu olarak bildiğimizLevendoğlu, Behramoğlu'nun şiirsel çevirisinioyuncu seçimiyle özdeşleştirmektedir.Efter Tunç'un sahne ve giysi tasarımı ile F.Kemal Yiğitcan'ın ışık düzeni oyuna ayrıcalık-lı bir görsellik kazandırmaktadır. Bu ayrıcalı-ğın diğer bir artısı da oyunda kullanılan canlımüziktir ki bunu başaran da ÇiğdemErken'dir. Genel olarak bakıldığında bütün oyuncular“Vanya Dayı”daki Türkçemiz'i olağanüstügüzellikte kullanmakta ve karakterleriniyorumlamaktadırlar. Çehov'un sözcükleriuzun ya da kısa tümceleri şiirsel gerçekliğiniyansıtan diyalogları büyük bir yapımın görsel-liği içerisinde uyumlu ve soluklu olarak birsenfoni gibi seslendirilmektedir.Çehov, yorum olarak bütünlük ister. Söz geli-mi “Vanya Dayı”da bu bütünlük inanılmazölçüde ve olağanüstü düzeydedir. Özel birtiyatronun başaramayacağı ölçüde büyük biryapımdır. Bir orkestra gibi bütünlük kazanmıştakım; Vanya Dayı'da Mehmet Ali Kaptanlar,Astrov'da Emrah Elçiboğa, Sonya'da DefneGürmen Üstün, Yelena Andreyevna'da EzgiBakışkan, Serebryakov'da Metin Beyen,Voynitskaya'da Gülsen Tuncer, Telyegin'deVural Buldu ve Marina'da Serda KondelerAktuna her biri kendi karakterlerini çözümle-mede ve yorumlamada gerçek bir Çehovoyunculuğu sergiliyor.Yılın görülesi oyunlarından biri...

Karl Marks'ın “Dünya işçileri birleşiniz”özdeyişini değiştiriyor ve “Dünya kadınlarıbirleşin” diyorum. Bu bir utku ne var ki, 21.yüzyıldaki kadın portresinin görüntüsü bu.Bakınız, ülkemiz kadınları için türban ayırtedici bir nesne. Dünya kadınları birleşecek;Suudi kadınlarla, bizim türbanlılar birleş-meye karşı çıkacak. Bu bir varsayım belki,gerçeğe yakın ama...Bütün bunları, Tuncer Cücenoğlu'nun“Kadın Sığınağı” adlı oyununu gördüktensonra düşünmeye başladım. “KadınSığınağı”, İstanbul Devlet Tiyatrosu”ndaSerpil Tamur'un, evrensel çizgiye taşıyanyorumuyla, aynı düzeyi koruyan oyuncu-lukla oynanmaktadır. Ulusaldan evrenselegiden bir çizgide dünya kadınlarına görsel-lik katan bir oyun anlayışıyla sergilenmek-tedir. Tuncer Cücenoğlu öteden beri kadınsorunlarıyla ilgilenen bir yazardır.“Kadıncıklar” onun ilk çalışmasıydı. Avrupasahnelerinde özellikle Rusya Federasyonuve Türk Cumhuriyetleri'nde sergilenmekteolan “Çığ” oyunu da bu konunun ayrıcalıklıbir göstergesidir. “Kadın Sığınağı” adındanda anlaşılacağı gibi ulusal tiyatromuzunevrensele yolladığı bir oyun olarak görülü-yor. Dünyanın her yerinde var olan, geliş-miş/az gelişmiş ya da ilkel toplumlarda herzaman ezilen ve horlanan kadınlara sesle-

niyor bu oyun. Toplumumuzda Atatürk ilke-leriyle birlikte Cumhuriyet aydınlanmasınabüyük katkılar sağlayan kadınlarımız, neyazık ki ezilmekten, dayak yemekten, tacizedilmekten kendilerini kurtaramamışlardır.Bu bir toplumsal suçtur. Cumhuriyet kadı-nına seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.Seçme ve seçilme hakkına sahip Türkkadınlarının durumu, dövülen, ezilen, tacizedilen dünya kadınından çok daha ileridüzeydedir çünkü bizde bir de töre belasıdiye bir olay vardır. Kadını 'hiç' sayan töregereği kadını ölüme götüren yasadışı birbeladır bu.Serpil Tamur'un sahneye koyduğu oyunundekor ve giysisi Şirin Dağtekin Yenen'e,ışık tasarımı Ayhan Güldağları'na ait.Yeşim Alış'ın dans düzeni oyunun görselli-ğine ve bütünlüğüne katkı sağlamaktadır.Oyuncular inanılması güç kompozisyonlar-la konunun getirdiği bütün kadın sorunları-nı gözler önüne seriyor. Bu başarılı oyun-culardan söz edecek olursak: Başta DefneYalnız, Fatma Öney olmak üzerekolektifoyunun bütün inceliklerini sergileyen ÖyküBaşar, Tuğçe Şartekin Karasu, Ayla Baki,Müge Arıcılar, Gamze Yapar Şendil, MelekGökçer, Şule Gezgöç, Şenay Kösem veHayat Olcay oyunculuklarıyla inandırıcı birkadın sığınağı oluşturuyorlar.

Page 15: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

GA ZET TE13 Mart - Nisan 2011 15GÜNCEL

KONSER TARİHİ: 08 NİSAN 2011YER : FULYA GÖSTERİ MERKEZİSAAT : 20.00 şEF : EMİN GÜVEN YAşLIÇAMSOLİST : İPPAZIO PONZETTA PİYANO

PROGRAMBESTECİLER ESERLERG. ROSSINI HIRSIZ SAKSA⁄AN UVERTÜRÜS. M. LYAPUNOV 1. PİYANO KONÇERTOSU OP.4G. BIZET CARMEN ARYA ESCAMİLLOG. VERDI MASKELİ BALO AMELYAʼNIN ARYASIG. VERDI RIGOLETTO ARYA CORTIAGIANIG. VERDI MACBETH ARYA LA LUCCE LANQUE G. VERDI MACBETH DÜET FATAL MIA DONNA UNMURMURE

KONSER TARİHİ: 15 NİSAN 2011YER : FULYA GÖSTERİ MERKEZİSAAT : 20.00 ŞEF : ANTONIO PIROLLISOLİST : EFE BALTACIGİL VİYOLONSEL

PROGRAMBESTECİLER ESERLERP. I. ÇAYKOVSKİ ROKOKO ÇEşİTLEMELERİC. DEBUSSY LA MERM. RAVEL İSPANYOL RAPSODİSİ

KONSER TARİHİ: 22 NİSAN 2011“ ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KONSERİ”

YER : FULYA GÖSTERİ MERKEZİSAAT : 20.00 ŞEF : LUCASZ BOROWİCZSOLİST :PROGRAMSOLİST VE PROGRAM DAHA SONRA AÇIKLANACAKTIR.

KONSER TARİHİ: 29 NİSAN 2011“ GENÇ SOLİSTLER HAFTASI”YER : FULYA GÖSTERİ MERKEZİSAAT : 20.00 şEF : NACİ ÖZGÜÇSOLİST : SOLİST VE PROGRAM, SEÇMELER SONRASI OLUŞTURULACAKTIR.

KONSER TARİHİ: 06 MAYIS 2011YER : CADDEBOSTAN

KÜLTÜR MERKEZİSAAT : 20.00 ŞEF : ANTONIO PIROLLISOLİST : BAHAR GÖKSU ARP

PROGRAMBESTECİLER ESERLERW.A. MOZART DON GIOVANNI UVERTÜRÜR. GLİERE ARP KONÇERTOSUJ. BRAHMS 2. SENFONİ

KONSER TARİHİ: 13 MAYIS 2011YER : FULYA GÖSTERİ MERKEZİSAAT : 20.00 ŞEF : FRİEDMANN RİEHLESOLİST : İNCE SAZ

PROGRAMPROGRAM DAHA SONRA AÇIKLANACAKTIR.

10 Nisan Pazar 11.00 ÇOCUK DÜNYASI Ç.Işıközlü – çocuk oyunu16 Nisan Cumartesi 20.00 THE TURN OF THE SCREW (prö) B. Britten- opera17 Nisan Pazar 11.00 ÇOCUK DÜNYASI Ç.Işıközlü – çocuk oyunu18 Nisan Pazartesi 20.00 LİST HAFTASI (belediye)19 Nisan Salı 20.00 THE TURN OF THE SCREW B. Britten- opera20 Nisan Çarşamba 20.00 LİST HAFTASI (belediye)21 Nisan Perşembe 20.00 THE TURN OF THE SCREW B. Britten- opera22 Nisan Cuma20.00 ŞEN DUL F. Lehar - operet 3 perde23 Nisan Cumartesi 11.00 MÜZİ⁄E DOKUNMAK interaktif çocuk oyunu

16.00 ŞEN DUL F. Lehar - operet 3 perde

24 Nisan Pazar11.00 ÇOCUK DÜNYASI Ç.Işıközlü – çocuk oyunu25 Nisan Pazartesi 20.00 LİST HAFTASI (belediye)26 Nisan Salı 20.00 20.00 DÖRT DUVAR bale

27 Nisan Çarşamba 20.00 DON KİŞOT bale28 Nisan Perşembe 20.00 BATİK bale29 Nisan Cuma 20.00 OTELLO G. Verdi – bale 2 perde

02 Mayıs Pazartesi08 Mayıs Pazar1 1.00 BREMEN MIZIKACILARI çocuk müzikali – 2 perde10 Mayıs Salı MEVLİT/ MOZART REQUİEM S.Ada / Mozart - konser11 Mayıs Çarşamba GENÇ YETENEKLER KONSERİ12 Mayıs Perşembe SEVMEK NEDİR Y.Tura - konser13 Mayıs Cuma KONSER???14 Mayıs Cumartesi 11.00 MÜZİĞE DOKUNMAK interaktif çocuk oyunu

16.00 SEVMEK NEDİR Y.Tura - konser27 Mayıs Cuma DAME NİNETTE bale28 Mayıs Cumartesi DAME NİNETTE bale

stanbul Devlet Opera ve Balesi 2011 Program

DSO 2011 Konser Program

Page 16: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

GA ZET TE13 Mart - Nisan 2011 16MAGAZİN

Yay n SahibiDO AN GAZETEC L K A. .

Genel Yay n YönetmeniTAYFUN DEVEC O LU

cra Kurulu Ba kanSERVET TOPALO LU

Yay n KoordinatörüEMRE ORAL

Yay n Dan manNURCAN AKAD

Görsel YönetmenAL ACAR

Sorumlu Müdür veYay n Sahibi TemsilcisiHASAN ÇAKKALKURT

Yaz leri MüdürleriTAH R ÖZYURTSEVEN

CEM D ZDAR - ÇINAR OSKAYUMUT ALPHAN

Haber MerkeziHASAN OKTAY

Haber - Ara t rmaTUNCA BENG N

Spor MüdürüCEM ENGÜL

BÖLÜM MÜDÜRLERAnkara

SERP L ÇEV KCAN

D HaberlerPINAR ERSOY

EkonomiMURAT SABUNCU

E itimABBAS GÜÇLÜ

Kültür - SanatF L Z AYGÜNDÜZ

nternetERCÜMENT LEYEN

Foto rafYURTTA TÜMER

Foto raf Ar iviYALÇIN ÇINAR

GeceBAYDU CAN

MagazinB RSEN ALTUNTA

GrafikKORAY NERG Z

Reklam Grup Ba kanV K HAB F

Mali ler Grup Ba kanB LEN BÖKE

Mali ler DirektörüAS L ALPTEK N

Yay n SahibiDO AN GAZETEC L K A. .

Genel Yay n YönetmeniRIFAT ABABAY

cra Kurulu Ba kanSERVET TOPALO LU

Yaz leri MüdürleriBETÜL KABAHASANO LU

HANDE ÖZCANMEHMET CO�KUNDEN Z

Görsel YönetmenSAL HA PAKEL

Haber MüdürüARDA TUNA

Ekonomi MüdürüAHMET ÇEL K

Spor MüdürüCAN UYGUÇ

Magazin MüdürüMÜGE DA ISTANLI

GrafikTURGAY TÜYSÜZ

Yönetim Kurulu Ba kanMEHMET BÜLENT ERG N

Yönetim Kurulu ÜyesiS. SERDAR ÇALO LU

Genel Yay n YönetmeniMURAT BÜYÜKÇELEB

Haber KoordinatörüT. CENG Z KALUÇ

Yay n KoordinatörüAYDIN TÜRKMEN

Magazin MüdürüNURETT N SOYDAN

EKONOM MÜDÜRÜKAHRAMAN YILMAZCAN

Sorumlu MüdürMUSTAFA DOLU

Spor MüdürüAT LLA Y TANIR

mtiyaz SahibiDR. ENVER ÖREN

Genel MüdürA. MÜCAH D ÖREN

Genel Yay n YönetmeniNUH ALBAYRAK

Yaz i leri MüdürüBÜLEND AYANO LU

Yay n KoordinatörüAYDO AN KAÇIRA

Sorumlu MüdürBAHÇET FAK HO LU

Haberler MüdürüKAZIM ÇEL KER

Spor MüdürüSad k Söztutan

Haber KoordinatörüMEHMET KÖ KER

Ekonomi Servisi MüdürüAD L KÜÇÜK

D Haberler MüdürüHAYRETT N TURAN

Avrupa Bask lar KoordinatörüAL BRAH MO LU

mtiyaz SahibiAHMET ÇALIK

Genel Yay n YönetmeniERDAL AFAK

Genel Yay n Yön. Yrd.MET N YÜKSEL

Yay n KoordinatörüULE TALU

Haber KoordinatörüABAN ARSLAN

Yaz i leri MüdürleriMURAT KÖPRÜBARI SOYDANMET N SEVER

Gece Yaz i leri SorumlusuKEMAL KÖK

Ankara TemsilcisiOKAN MÜDERR SO LU

Ekonomi MüdürüO UZ KARAMUK

Spor MüdürüEMRAH KAYALIO LU

Haber Ajans MüdürüCUMA ULUS

Haber MüdürüBURAK ARTUNER

Özel stahbarat MüdürüABDURRAHMAN M EK

Yurt Haberler MüdürüAYDIN ENTÜRK

Magazin MüdürüENGÜL BALIKSIRTI

D Haberler- D Yay nlarMüdürü

ALPARSLAN AKKU

Görsel YönetmenÖMER BAHAR

Yaz i leri Md. Yrd.ES N SUNGUR

nternet EditörüBÜLENT DENL

Sa l k EditörüESRA TÜZÜN

Grafik ServisiBRAH M SARI

Tüzel Ki i TemsilcisiULA YILDIZ

Sayfa DüzeniERTAN KARAKANLI

zmir TemsilcisiÜNAL ERSÖZLÜ

Adana TemsilcisiERS N RAMO LU

Antalya TemsilcisiMEVLÜT YEN

Sorumlu Yaz i leri MüdürüYUSUF YAZICIO LU

Okur TemsilcisiYAVUZ BAYDAR

Genel Yay n YönetmeniEYÜP CAN SA LIK

cra Kurulu Ba kanH. HASAN YILMAZ

Genel KoordinatörERDAL GÜVEN

Yay n KoordinatörüBÜLENT MUMAY

Ekonomi KoordinatörüSEFER LEVENT

Yan Yay nlar YönetmeniÇINAR OSKAY

Yaz i leri MüdürleriHAKANÇELENK, GÖKÇE AYTULU

MUH TT NDANI , AL TOPUZCEVDETA KIN (Gece)

EkonomiJALE ÖZGENTÜRK

D HaberlerCEYDA KARAN

Yay n SahibiH. AKIN PEK

pek Medya Grup Ba kanM. FAT H KARACA

Genel Yay n YönetmeniERHAN BA YURT

Yay n KoordinatörüMEHMET YILMAZ

Yaz i leri KoordinatörüH KMET UYSAL

Yaz i leri MüdürleriLAT F ÖZTÜRK

S BEL AKMEN KORKMAZ

Haber MüdürüGÜNGÖR ER ÜN

Ekonomi MüdürüCELAL TOPRAK

Magazin MüdürüB LAL ÖZCAN

D Haberler MüdürüHAB L TEC MEN

Spor MüdürüAHMET KONANÇ

Görsel YönetmenAHMET GÜRD L

BASINDA LKKEZ 18 GAZETEN NTAML STEKÜNYES ...

GAZETTE-13’DEN

Gazete sorumlularına duyuru: Künye de i ikliklerini 0212 237 8082 no’lu faksa yollamanız rica olunur...

‹mtiyaz Sahibive Genel Yay›n

YönetmeniMEL G‹BSON

Sorumlu Yaz›iflleri MüdürüTANT‹ AUGUR‹

Spor Müdürü

Haber Müdürü

FotografEditörü Kültür Sanat editörü Magazin Müdürü

Görsel Yönetmen Halkla ‹liflkilerHaberKoordinatörü

Dünyada ilk kez fotografl› künye

Page 17: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

GA ZET TE13 Mart - Nisan 2011 17MAGAZİN

Yönetim Kurulu Ba kanMehmet Bülent Ergin

Yönetim Kurulu ÜyesiS. Serdar Çalo lu

Genel Yay n Yönetmenismail Küçükkaya

Genel Yay n KoordinatörüNergis Bozkurt

Görsel Yönetmenlhami Davuto lu

Yay n Koordinatörü (Ekonomi)Levent Ertem

Yaz i leri MüdürleriYaz i leri Koordinatörü

Halil DemirBanu Kurt

Cengiz KahramanMehmet Kenan KayaHakan Ya ar (Spor)

Sorumlu Yaz i leri MüdürüMustafa DOLU

TEMS LC LERAnkara

Utku Çak rözer

zmirA. Nedim Atilla

AdanaTonyukuk Renklikurt

Özkan Tamirak ( stihbarat)Kader Bal kç (D Haberler)Bar Kocao lu (Magazin)Kenan ispir (Yurt Haberleri)Semra Karde o lu ( ef Editör)Fevzi Ma lak (Gece Yaz i leri

Sorumlusu)

Genel MüdürNermi Karacabeyli

letmeler Genel MüdürüSelahattin Aslan

Mali ler KoordinatörüErcan Ar o lu

SahibiBA AR ARSLAN

Genel Yay n YönetmeniAHMET ALTAN (kurucu)

Genel Yay n Yönetmen Yard mc sYASEM N ÇONGAR

Genel KoordinatörMUSTAFA CESUR

Yay n KoordinatörleriMARKAR ESAYANYILDIRAY O UR

Yaz i leri MüdürüAH N BAYAR

KURTULU TAY ZKEREM ALTAN

Yaz i leri Müdür Yard mc larERKAN D. Z NGMEHTAP GENÇ

Ankara TemsilcisiLALE KEMAL

ED TÖRLERPolitika

�AH N BAYAR

EkonomiPEL N CENG Z

Kültür SanatFERHAT ULUDERE

SporKEREM ALTAN

Yurt HaberGÜRKAN ÖZTEK N

Haber Merkezi MüdürüTUNCER KÖSEO LU

Yazarlar EditörüTAMER KAYA

Kreatif DirektörYASEM N EM NL

Görsel YönetmenM.BARBOROS BOZKURT

Teknik MüdürMUSTAFA EKMEN

Foto raf EditörüFULYA ATALAY

Yay n SahibiDO AN GAZETEC L K A. .

Genel Yay n YönetmeniEN S BERBERO LU

cra Kurulu Ba kanH. HASAN YILMAZ

Yay n Dan manDO AN HIZLAN

Yay n KoordinatörüF KRET ERCAN

nternet Yay n YönetmeniFAT H ÇEK RGE

Bölge Yay n YönetmeniNEJAT SEÇEN

Yaz i leri MüdürleriTUFAN TÜRENÇ

DO ANER GÖNENAR F D ZDARO LUNECDET DO ANNECDET AÇANEMRE SKEÇEL

EditörlerTARIK DEVR MSEFA KAPLAN

SERDAR DEVR MAYÇA AKTAN

DHA Genel MüdürU UR CEBEC

Haber MüdürüREHA ÖZ

D Haberler MüdürüN LGÜN T. GÜMÜ

Ekonomi MüdürüVAHAP MUNYAR

Spor Sorumlu MüdürMEHMET ARSLAN

Magazin MüdürüSEL M AKÇ N

Yurd Yay n MüdürüBÜLENT MUMAY

stihbarat MüdürüCELAL KORKUT

Görsel Dan manREHA ERDO AN

mtiyaz SahibiSERDAR MUTLU

Yönetim Kurulu Ba kanZAFER MUTLU

Yönetim Kurulu Ba kan VekiliGÜNGÖR MENG

Genel Yay n MüdürüSMA L YUVACAN

Genel Yay n Md. Yrd.AT LLA GÜNER

Yaz leri MüdürleriTAYFUN HOPALIGÜNEY ÖZTÜRK

BARLAS YURTSEVER

Ankara TemsilcisiB LAL ÇET N

Yaz leri KoordinatörüORHAN VURAL

Spor MüdürüBRAH M SETEN

Ekonomi MüdürüERCAN NAN

Sorumlu Yaz leri MüdürüAL NAZIM ONARAN

Magazin MüdürüGÜL EN YÜKSEL

D Haberler MüdürüU UR KOÇBA

Ankara Haber MüdürüSEMRA ÇET N

Yaz leri Md. Yrd.MELTEM SUKAY

SahibiAli Akbulut

Genel Yay n MüdürüEkrem Dumanl

Genel Yay n Yönetmen Yard mc sMehmet Kam

Genel Yay n EditörleriAli Akku

Veysel Ayhan

Görsel YönetmenFevzi Yaz c

Haber MüdürüFatih U ur

Ankara Yay n TemsilcisiMustafa Ünal

ED TÖRLER1.Sayfa:

Musa Çakmaksmail Kavak

EkonomiTurhan Bozkurt

D Haberler:Celil Sa r

Politika:Salih Bozta

ç HaberlerHamit Karal

SporSerkan Akcan

Kültür Sanat - TvAli Çolak

YorumLevent Kenez

Kad n-AileSerhat eftali

Yurtd Bask larMustafa Halilo lu

Foto rafSelahattin Sevi

Yurt HaberleriSelim Budak

Gece Sorumlusubrahim Karaye en

Yay n SahibiTurgay C NER

Medya Grup Ba kanMehmet Kenan TEKDA

Genel Yay n YönetmeniFatih ALTAYLI

Yay n Dan manMurat BARDAKÇI

Genel Yay n Yönetmen Yard.Do an SATMI

Genel KoordinatörOsman GENCER

Yay n KoordinatörüSerdar Ali ÇEL KLER

Yaz i leri MüdürleriAy e Özek KARASU

Emre ERGÜL

Tüzel Ki i TemsilcisiNecdet TATLICAN

Görsel YönetmenSanl ERG N

Yaz i leri Müd. Yrd.Nilay ÖRNEK

Fotograf EditörüFatih SARIBA

AHT Genel MüdürüRamazan KURNAZ

Ekonomi MüdürüYavuz BARLAS

D Haberler MüdürüSoli ÖZEL

Sorumlu Müdürzzet DO AN

Ankara TemsilcisiMuharrem SARIKAYA

zmir TemsilcisiR dvan KAYNAR

mtiyaz SahibiAHMET ALBAYRAK

cra Kurulu Ba kanMUSTAFA ALBAYRAK

Genel Yay n YönetmeniYUSUF Z YA CÖMERT

Genel Yay n Dan manFEHM KORU

Yay n KoordinatörüERGÜN D LER

Yaz i leri MüdürüSEDAT BAKICI

Haber MüdürüFATMA DEM RC O LU

Ankara Haber MüdürüABDÜLKAD R SELV

BÖLÜM EFLERD Haberler

ZEYNEP ÇOLAKO LU

EkonomiBRAH M KAHVEC

SporERHAN KÖKNAR

Yurt HaberlerKAD R DEM REL

Sa l kMEZ N TANRISEVEN

Sorumlu MüdürMUSTAFA KAHRAMAN

Genel MüdürMEHMET Z YA GÖKALP

mtiyaz SahibiOrhan Erinç

Genel Yay n Yönetmenibrahim YILDIZ

Yaz i leri MüdürüGüray Öz (Sorumlu)

Murat AtaMisaye LKNUR (Ek Yay nlar)

Haber Merkezi MüdürüHakan KARA

stihbaratCengiz YILDIRIM

EkonomiHasan ER

D HaberlerÖzgür ULUSOY

KültürCelal ÜSTER

SporArif KIZILYALIN

Bilgi-BelgeEdibe BU RA

Yay n KuruluOrhan Erinç (Ba kan)

Emre KONGAR (Ba kan Yard mc s )Hikmet ÇET NKAYA

ükran SONERbrahim YILDIZOrhan BURSALIMustafa BALBAYHakan KARA

dare MüdürüHüseyin GÜRER

SahibiBURAK AKBAY

Genel Yay n YönetmeniMET N YILMAZ

Yay n Dan manMEHMET EH RL

Yaz i leri KoordinatörüMET N KÖKLÜÇINAR

Yaz i leri MüdürleriNE ET EN ZELSERDAL SARAÇ

Haber MüdürüBAK AVCI

Haber KoordinatörleriFERDA ENGÜNMUSTAFA ÇET N

Sorumlu Yaz i leri MüdürüFAT H POLAT

Kültür - SanatNAZAN DO ANER

EkonomiAT LLA KIZILTAN

MagazinERGUN TURGUT

Görsel YönetmenNURCAN KÖKLÜÇINAR

D HaberlerF RUZE ENAVCI

Londra TemsilcisiBORA PARAN

Gece MüdürüSEZA ELG N

EditörMET N SARIKINACI

Yay n SahibiETHEM SANCAK

cra Kurulu Ba kanGenel Yay n Yönetmeni

MUSTAFA KARAAL O LU

cra Kurulu Ba kan Yard mc sLEVENT GÜLTEK N

Yay n Dan manBRAH M K RAS

Yay n KoordinatörüMUSTAFA KARTO LU

Yaz i leri MüdürüMURAT KELK TO LUDO AN ERTU RUL

Haber MüdürüF L Z GÜLER

Ankara TemsilcisiAM L TAYYAR

Görsel YönetmenLEVENT GÜNE

D Haberler MüdürüBER VAN ORUÇO LU

Spor MüdürüAYDIN BAYRAM

Magazin MüdürüSONER CAN

Sorumlu Md. Yay. Sah. Tem.ÖZKAN DEM R

Page 18: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

Gustav Mahler 7 Temmuz 1860’da, BohemyaKalishcte’de dünyaya gelmiş, 18 Mayıs 1911’deViyana’da ölmüştür. Yahudi asıllı olup besteci veorkestra şefidir.

On senfonisi ve romantizmin farklı birçok türünübir araya getiren orkestra eşlikli şarkılarıyla ünlüdür.Ölümünden sonra müziği 50 yıl görmezlikten gelin-miş, ama daha sonra 20. yüzyıl bestecilik teknikleri-nin öncülerinden biri olduğu, Arnold Schoenberg,Dmitri Şostakoviç ve Benjamin Britten gibi bestecile-ri etkilediği kabul edilmiştir

Yaşamı sırasında ''derinlikten yoksun ve uçarı''şeklinde eleştirilen Mahler, bestelerinden çok, orkes-tra ve opera şefliği ile ün yapmıştır. Uzun yıllar ''zormüzik'' olarak kabul edilen Mahler'in besteleri,1960'lardan itibaren çok popüler olmuştur. Bunedenle, dünyanın en önemli senfoni orkestralarıtarafından programlarına alınmıştır.

Gustav Mahler’in yaşadığı yıllarda Viyana ve çev-resi, Sigmund Freud, Franz Kafka, ArnoldSchönberg, gibi ünlülerin yaşadığı bir kültür ve sanatmerkeziydi. Bu bakımdan besteci fikir veruh dünyasını bu zenginlikler ile besle-miştir.

Yahudi kökenli bir içki damıtıcısının 12çocuğundan ikincisidir. Korku ve sıkıntı-larla geçen çocukluğunun izleri, yaşamıboyunca devam etmiştir. Aile, onundoğumundan kısa bir süre sonra Iglau'yataşınmıştır. Mahler, Bohemya'dakiçocukluğu süresince halk ve sanat müzi-ğinin zengin ortamında büyür. Bandomüziğinden, sokak şarkılarına, salonmüziklerinden kafelerde çalınan hafifmüziklere dek çeşitli örneklerle tanışır.Sonradan senfonilerine esin olacakinsancıl ezgiler, bu dönemin etkilerindenkaynaklanmıştır. Altı yaşında piyano çal-maya başlar, on yaşında bir piyano resi-tali verir.

Mahler’in müzik dehası çok erkenyaşlarda dikkati çekmiştir. Dört yaşınday-ken yöredeki kışladaki askeri müziğin veköylülerin çalışırken söyledikleri Çek halkşarkılarından etkilenmiştir. Hem akorde-on hem piyanoyla bu şarkıları çalmayabaşlamış, bir yandan da kendi besteleriniyapmıştır. Piyanist olarak ilk kezJihlava’da izleyicilerin karşısına çıkmıştır.On yaşında müzikte ulaştığı seviye, onunViyana Devlet Konservatuvarı’na kabuledilmesini sağlamıştır. Çeşitli piyano vekompozisyon ödülleri kazandıktan veokulunu bitirdikten sonra, bir yandan ken-dini besteci olarak kabul ettirmeye, biryandan da müzik dersleri vererek geçimi-ni sağlamaya çalışmıştır. İlk önemli yapı-tı olan Das Klagende Lied (YakınmaŞarkısı) adlı kantatı ile konservatuvarınkoyduğu Beethoven Kompozisyon Ödülü’nü kaza-namamıştır. Bu nedenle, beste yapmayı uzun yaztatillerine bırakmış ve kendisine daha güvenli birgeçim sağlamak amacıyla orkestra şefliğine yönel-miştir.

Bundan sonraki hayatında 17 yıl boyunca orkes-tra şefliğinde adım adım yükselmiştir. Avusturya’dayönettiği müzikal eserlerin ardından, Budapeşte veHamburg gibi önemli operalarda çalışmıştır. Nihayet37 yaşındayken, Viyana Operası’nın sanat yönet-menliğine getirilmiştir. Şef olarak yaygın ününe karşı-lık, besteciliğinin ilk yıllarında müzik izleyicilerininanlayışsızlığıyla karşı karşıya kalmış bu husus, onunmoralini bozsa da yıldırmamıştır.

Mahler, şef olarak daha çok geleneksel operalarile ilgilenmeyi tercih etmiştir. Bu nedenle olgunlukdönemindeki tüm eserlerinin senfonik olması şaşırtı-cı gelebilir. Bununla birlikte Mahler’in müzikteki tekamacı, kendi yaşam hikâyesini yazmaktı. Biraz daWagner ile Liszt’den etkilenerek, kişisel dünya görü-şünü müzikle ifade etmeye çalışmıştır.

Mahler’in bazı yapıtlarında din öğesi çok anlamlı-dır. Çalkantı içinde geçen çocukluk hayatında, koyubir Yahudi inancı taşımamış, bu nedenle, kendinimetafizik bir fırtına içinde bulmuştur. Bu fırtınayı,Hıristiyanlığa sarılarak atlatmayı denemiştir. ViyanaDevlet Operasına atanmasını kolaylaştıracağı için

1897 de kendisini vaftiz ettirmesinde bir çıkar hesabıbulunsa da şüphesiz, bu gerçek bir eğiliminin sonu-cuydu. Bu operada geçirdiği 10 yıl, onun sanatınındaha dengeli bir dönemini oluşturur. Benimsediğiyeni inanç ve yeni görev kendine güven duymasınıve olgunlaşmasını sağlamıştır. 1902'de Alma MariaSchindler ile evlenir. Mahler’in eşi Alma Schindlergüzel bir kadın olduğu kadar yetenekli bir besteciydide. İlki evlendikleri yıl, ikincisi 1904 yılında, Maria veAnna isminde iki kız çocukları olur.

Acı dolu bir hayat yaşayan Mahler, mutsuz birevliliğin bunalımlarının üstüne bir de kızını yitirmesi-nin acısını çekmiştir. Antisemitizmin her geçen güngüçlendiği Viyana’da yaşamak zorunda kalması has-talanmasına sebep olmuştur.

Mahler, her ne kadar hayatının ilk gününden itiba-ren hem besteci hem de orkestra şefi olarak ayaktaalkışlanmış da olsa "Benim asıl değerim, ben öldük-ten sonra anlaşılacak." demekten kendini alamamışzira nazizmin en kara günlerinde Mahler’in eserleride kara listeye eklenmiştir. Savaştan sonra da kade-ri değişmemiştir. Mahler’in eserlerini bu sefer de hergeçen gün dünya klasik müzik dünyasında daha çoksözü geçen Sovyet Rusya’da Mahler’in eserleri

"bencilliği övücü, bireysel, devrimin ruhuna aykırı veburjuva" olmakla itham edilerek yasaklanmıştır.

1907 yılında 47 yaşındayken ViyanaOperası’ndan ayrılmak zorunda kalır. ArdındanAmerika yolculuğuna çıkar. 1908 yılındaMetropolitan Operasının yöneticiliğine getirilir. Bir yılsonra New York filarmoni derneğinin orkestra şefliği-ni yaparak, ününün yeniden gündeme gelmesinisağlar. 1911 yılında dört yıldan beri bulunduğuAmerika Birleşik Devletleri’nden her yaz gittiğiAvusturya’ya kesin dönüş yapar ve 18 Mayıs1911’de Viyana’da ölür. Gustav Mahler’in önemli onsenfonisi (son senfonisi yarım kalmıştır) ve romantiz-min farklı bir çok türünü bir araya getiren orkestraeşlikli şarkıları ile dikkat çeker. Gustav Mahler’indeğerine gelince ölümünden sonra müziği 50 yıl gör-mezlikten gelinmiş, ancak daha sonra 20. yüzyıldabestecilik tekniklerinin öncüsü olduğu kabul edilmiş-tir. Ayrıca Mahler’in “5. senfoni”si, Dirk Bogarde’ninbaşrolünü oynadığı “Venedik’te ölüm” filminin atmos-ferine önemli katkıda bulunmuştur.

Mahler, bestecilik hayatını oluşturan üç döneminher birinde birer senfoni üçlemesi üretmiştir.Bestecilik döneminin ilk döneminde Beethoven'inPastoral Senfonisi ile Berlioz'un SymphonieFantastique’ini örnek almıştır. Ayrıca orkestral kay-nakları geliştirmek ve engellenmemiş duyguları ifade

etme hususunda Wagner’in müzikli dramlarını, solove koronun seslendirdiği sözlü metinleri aktarmahususunda da Beethoven’in koral senfonisindenesinlenmiştir. Buna ilaveten, Schubert’in bazı odamüziği yapıtlarından da esinlenen Mahler, bütünbunları gerilimli üslubuyla olağanüstü canlı orkestradüzenlemesiyle üç senfoni bestelemiştir. Bunlardansalt orkestral senfonisi (Titan) kendi yaşam öyküsün-den izler taşır. Özellikle ölüm saplantısı dikkat çeker.

Beş bölümlü ikinci senfoni(Ölümden Sonra Diriliş)gene ölüm saplantısıyla başlar ve hıristiyanlarınölümsüzlük inancını hissettirerek zirveye ulaşır

Üçüncü Senfoni’de (Bir Yaz sabahı Rüyası) altıbölüm içinde, doğadan insan bilincine ve kurtarıcıtanrı sevgisine kadar uzanan bir serüveni anlatır.

Mahler’in dördüncü senfonisi Altı bölümlü olaraktasarlanmıştır. Bu senfoninin finali soprano ses içinbir Wunderhorn şarkısından oluşur. Basit Hıristiyanköylülerinin kafasındaki cennet kavramını hatırlatır.

Beş bölümlü olan Beşinci ve Yedinci senfonilerkaranlıktan aydınlığa doğru ilerlemeyi anlatır.

Bu iki senfoninin arasında, Mahler'in "TrajikSenfoni" olarak andığı, altıncı senfonisi vardır. AltıncıSenfonide karanlıktan zorlukla sıyrılsa da, gecenin

karanlığına tekrar geri döner. Sekizinci Senfonisi, sekiz solo ses ve çift koro ve

orkestra için bestelenen anıtsal bir eserdir. Bu yapı-tın çalınması için çok enstrüman gerektirmesi nede-niyle "Binler Senfonisi" olarak da bilinir. Çalınmasıiçin çok alet gerektirmesinin yanı sıra çok sayıdainsan sesine gerek duyulduğu için 'Binler Senfonisi'adını almıştır. Binler Senfonisi ayrıca baştan sonakorolu ve orkestral olan ilk senfonidir. Yapıt hem din-sel, hem hümanist görüş açılarından aydınlığa eriş-me uğrunda bir haykırış olarak yorumlanabilir.

Mahler dokuzuncu senfonisine “Yeryüzü Şarkısı”adını vermiştir. Bu senfoni bestecinin son senfonisi-dir. Çünkü onuncu senfonisi taslak olarak kalmıştır.

Çağdaş müzik eleştirmenleri, Mahler’in, müzikte-ki değişim dönemini güçlü bir şekilde etkilediğine dik-kat çeker. Onun yapıtları, 20. yüzyılda kullanılanköklü yöntemlerin habercisi niteliğindedir. Bu yön-temler arasında, ilerleyici tonalite (bir eserin başladı-ğı ton ile bitmemesi), tonalitenin çözülümü (yabancıakorları sürekli kullanarak tonaliteyi bulanıklaştırma),sayılabilir.

Mahler’in eserleri ile ilgili tekrar ifade etmek gere-kirse; tonal müziğin sınırlarını zorlamış, gelenekselarmoni yapısına yeni boyutlar kazandırmıştır. 19.yüzyılda tüm besteciler senfonik müziğe katkıdabulunmuşlardır, ancak Mahler, Beethoven'in

Dokuzuncu Senfoni'sinden bu yana uzanan gelene-ği geliştirmiş, Bruckner'in senfoni boyutlarını daha dabüyütmüştür.

İfade edildiği gibi, Mahler'in yapıtları, 9 senfoni ve7 şarkı demetinden oluşur. Her biri geniş soluklu, enkısası bile bir saatlik süreyi aşan yapıtlardır. Geniş birorkestra topluluğu ve bazen de koro ve vokal solist-leri gerektirir. Örneğin: İkinci ve DördüncüSenfoni'leri gibi. Sekizinci Senfoni'sindeki yoğun solove korolar, bu yapıta bir oratoryo özelliği kazandır-mıştır. Sekizinci Senfoni, Binler Senfonisi olarak daadlanır. Zamanında fazla değer bulmamış olsa da,bugün Mahler'in müziği Romantik dönemin lirizmin-den 20. yüzyılın ironik tavrına bir geçiş olarak nitele-nir.

Müziğine esin kaynağı olan idealizm ve katı ger-çeklik, Mahler'i hem bir besteci, hem de bir orkestraşefi olarak etkilemiştir. Kusursuza varma çabası,saydam bir tat arayışı, görkemli bir sanat doğurmuş-tur. Yönettiği yapıtlarda orkestraya karşı son derecetitiz davrandığı gibi, yapıtın özünde değişiklikleryapacak kadar mükemmeli arayan sanatçı, kendi

çalışmalarını da bir çırpıda yazıp ortayaçıkartmamış, yıllarca her birinin üzerindeuğraşmıştır.

Mahler ayrıca, senfoniyi şiirsellikle bir-leştirmesi ve Alman lied anlayışını senfoni-ye katmadaki hüneri ile de ayrıcalık kazan-mıştır.

Aslında her bir yapıtı kendi özel yaşan-tısına göre değişen ruh halini yansıtır.Genellikle ölüm kavramının getirdiğimelankolik hava hemen her dönemindeyer alır. Dokuzuncu Senfoni’sinde karam-sar bir duyarlılık sergiler.Tamamlayamadığı Onuncu Senfoni’sininbaşlangıcı mutlu bir ortam yaratır. Ancakbesteci yaşayıp eseri bitirseydi aynı olum-lu duyguları sonuna dek sürdürür müydü?Bunu bilmiyoruz.

Mahler'in yapıtları ölümünün ardındanhemen ilgi görmese de 1950'lerden sonraBatı müziği tarihinde çok önemli bir yeresahip olmuştur.

Mahler in amacı; biraz da Wagner veLiszt’ten etkilenerek kişisel dünya görüşü-nü müzikle ifade etmek ya da müziklekendi yaşam öyküsünü yazmaktı.

Mahler'in müziği evrensel değerdedirbu nedenle her zaman geçerlidir. Ancakonun eserlerini, sindire sindire ve özelliklede senfonilerini sıralı olarak ve özümleye-rek kendini kaptırarak, adeta onları benliği-miz ile bütünleştirerek dinlemek gerekir.

Döneminde anlaşılamayan GustavMahler, ‘Benim de zamanım gelecek!’

demişti. Nitekim geldi de. 20. yüzyıl kapitalizmininsorun yumağı haline getirdiği, nevrotik modern top-lum insanı, aradığını Mahler’in müziğinde bulmuştur.

Atonal müziğin kurucusu Arnold SchönbergMahler in 50. doğum günü dolayısıyla kendisine yaz-dığı mektupta şöyle der “Sizi hemen anlamamışolmamdan ötürü şimdi çok utanıyorum. Sizi kızdır-mış olduğuma da son derece pişmanım.” Mahler’in19 yaşındayken öğrencilik arkadaşı JosephSteiner’e yazdığı mektup müziğinin düşünsel arkaplanı hakkında önemli ipuçları verir. Bu satırlardayaşamının öyküsünü buluruz. “Tuhaf bir yazgı bu.Özlemim fırtınalı dalgalarla kimi zaman oradan orayasavruluyor. Kimi zaman da gülen bir güneşin ışınla-rıyla esip gidiyor. Çok sevinçli bir yaşama gücününateşi ve her şeyi silip yok eden ölümün özlemi yüre-ğimde ardarda yer alıyor... Çağdaş ikiyüzlülüğün veyalanın beni onursuzluğa itmesi ve bunların yaşamı-mız ve sanatımızla doğrudan doğruya bağlantısı,sanata, aşka ve dine karşı yüreğimi iğrentiyle doldu-ruyor... Umutsuzluğun bana verdiği güçle tek avun-tum olan acıya kenetleniyorum... Her tarafta sessiz-lik. Uzaklardan yalnız bir kuşun hüzünlü sesi geli-yor... Artık yalanı biliyorum. Hiçbir görüntü artık benialdatmaz... Ne acılar birikmiş bu toprağın altında.Günün birinde o büyük intikamcının karşısına çıka-

GUSTAV MAHLER’ NHAYATI VE ESERLER

YAZAN: AYTAÇ YALMAN

GA ZET TE13 Mart - Nisan 2011 18GÜNCEL

Pınar Türençİdil BiretAytaç Yalman

Tufan Türenç

Page 19: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

TEYEV’ N 29. GELENEKSELPOL S BALOSU Y NE MUHTE EMD

GA ZET TE13 Mart - Nisan 2011 19GÜNCEL

cak olan insan, acaba bu sorumluluğu nasıl yüklenip savunabilecektir.”

Alma Mahler’in anılarında da geçen ve Mahler’in sık sık kullandığı Dostoyevski’nin “Nasılmutlu olabilirim herhangi bir yerde tek bir yaratık acı çekerken” cümlesi yukarıdaki gençlikmektubuna uygun düşmektedir. Alma’ya göre Mahler’in müziği olumsuz bir toplumu yansıt-ması bakımından gerçeği yansıtır.

Sonuç olarak; Mahler’e göre insani olan güzeldir ve biz eğer ona ulaşmak için çaba gös-termezsek o bize kapalı kalacaktır. Popüler kültürün müziğin kuşatılmışlığında giderek çir-kinleşen dünyamızda bu daha da fazla geçerlidir. Şairin dediği gibi “Hayat sen ne verdiysenodur.”

Mahler 10 senfoninin dışında “Das Lied von der Erde” (Toprağın Şarkısı),‘Kindertotenlieder’ (Çocuk Ölümü Şarkıları), “Rückert Şarkıları” gibi etkileyici şarkı dizileri, azve öz besteciliğinin köşe taşlarıdır. “Lieder Eines Fahrenden Gesellen” şarkı dizisiyleWunderhorn şarkıları da unutulmamalı. Döneminin en iyi opera şefidir ama hiç opera bes-telememiş, sadece Weber’in yarım kalan “Die Drei Pintos” operasını tamamlamıştır.

Mahler üzerine yararlı çalışmalarıyla tanıdığımız İngiliz gazeteci-yazar NormanLebrecht’e göre, Gustav Mahler’in, müzikte Geç Romantizm ve Modernizm arasındakidönemin en büyük bestecisi olarak kabul görmesi fevkalade önemlidir.

Bruckner’in senfonileriyle kıyaslandığında Mahler’in -sonuncusunu tamamlayamadığı-10 senfonisinin her birinde kendine özgü bir dünya tasarımladığı görülür. Büyük boyutlu,geniş orkestrasyona sahip senfonilerini daima yaz mevsimlerinde, sayfiye evinin bahçesin-deki kulübesinde bestelediği için adı “part-time besteci”ye çıkmıştır. Kışları ise, besteciliğin-den çok daha fazla dikkate alınan ve saygı gören orkestra şefliği, bütün zamanını almıştır.

Hayatında büyük acılar çekmiş olan Beethoven, acısından kaçmak yerine acının ve acıçekmenin hayatın bir parçası olduğunu kabul etmiş ve Beethoven’in müziği ancak bu saye-de evrensel hale gelebilmiştir. Oysa ki Mahler, acılarını içselleştirmiş ve hatta kişiselleştir-miştir. Bu yüzden Beethoven’in müziği, daha çok tarihin ve toplumsal değişimlerin ve dev-rimlerin müziği olagelmişken, Mahler’in müziği daha çok kişisel anlam taşımıştır. Bu neden-le Mahler’in müziğinin oldukça bireysel, karamsar ve hatta daha da ileri giderek bencilceolduğunu söylemek mümkündür.

20. yüzyıla geçiş döneminde Avrupa ve dünya müziğine geniş ufuklar açan Mahler,Avrupa romantizm geleneklerinin müzikteki özetleyicisidir. Haydn, Mozart ve Beethoven'labaşlayan senfonilerin son temsilcisi olarak kabul edilir. Mahler, Beethoven’in felsefik-drama-tik senfoni geleneklerini tam anlamıyla sürdüren tek bestecidir. Daha ilk eserlerinde kendi-ne has stilinin işaretlerini veren bestecinin yaratıcılığının başlıca alanı, senfoniler ve lied'lerolmuştur.

Mahler, besteciliği kadar kusursuz orkestra şefliği ile de ön plana çıkmıştır. Genç yaştabaşladığı aktif şeflik kariyerini büyük bir beceriyle ve önemli müzik merkezlerinde kazandı-ğı başarılarla zirveye taşımıştır. Dönem Avrupa’sı bir yana, dünyadaki sayılı usta orkestraşeflerinden biri olarak gösterilmiştir. Ayrıca 1907 yılından ölümüne kadar New YorkMetropolitan orkestra'sının genel müzik direktörlüğünü yapmıştır. Buradaki kariyeri sırasın-da büyük Rus besteci Piyotr İlyiç Çaykovski'nin eserlerinin Amerika’daki ilk seslendirişlerinide gerçekleştirmiştir.

Ünlü Rus besteci Dmitri Şostakoviç, Mahler’in şefliği ve besteciliği üzerine şu yorumuyapmıştır: "Büyük üstad Gustav Mahler’i yalnız orkestra şefi olarak değerlendirmek, gerçek-ten çok büyük bir haksızlıktır. Mahler, kusursuz bir orkestra şefi olmasının yanı sıra, müziktarihinin yetiştirdiği gelmiş geçmiş en büyük bir kaç senfonistten biridir. Müziğinde bizleri fet-heden şey, onun büyük insan sevgisi ve derin felsefi fikirleridir."

Mahler konusundaki makalemi tamamlarken; Orkestra şefi Bruno Walter’in 35 yaşında-ki Mahler için düşüncelerini enteresan bulduğum için özetlemek ihtiyacı hissettim. “Solgunbir beniz, zayıf bir beden, kısa bir boy, uzunca hatlar, sık siyah saçlarla çevrelenen geniş biralın, gözlüklerin arkasında saklanan olağan üstü gözler, üzüntü ve mizah dolu yüz hatları...”

Nietzche'nin de çağdaşı olan Mahler’i ölümünün 100 yılında saygı ile anıyoruz.

Pınar Türenç

İdil Biret

29. Geleneksel TEYEV POLİS BALOSU’nun ev sahipleri, misafirleri kapıda karşıladılar. (soldan sağa) Maral - Müren Öztekin, Nurten -Hüseyin Çapkın, Gül - H. Avni Mutlu

Gecede muhteşem bir performans sergileyen Nükhet Duru’ya Vakıf Başkanı Maral Öztekin, Vali H. Avni Mutlu’nun eşiGül Mutlu ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın eşi Nurten Çapkın bir plaket ve çiçekle teşekkür etti.

TEYEV’in her balosunda olduğu gibi birçok iş adamına yaptıkları bağışlar için Protokol tarafından birer teşekkür plaketiverildi. İşte bunlardan bazıları. (Soldan sağa) Emin Hitay, Hamdi Akın, Vali H. Avni Mutlu, Hahambaş İsak Haleva,Mubariz Mansimov adına Vulgar Hüseyin.

29 yıldır yılda bir kez düzenlenen TEYEV GELE-NEKSEL POLİS BALOSU her yıl olduğu gibi Protokolağırlıklıydı. Bu yıl gerçekleştirilen baloda iş ve sosyalhayatımızın seçkin kişileri gecenin resmi bölümündeVakıf Başkanı Maral Öztekin, Emniyet MüdürüHüseyin Çapkın ve Vali H. Avni Mutlu’nun kısa veözlü konuşmalarını dinledikten sonra eğlence bölü-münde Ayla Çelik ve Nükhet Duru’nun doyumsuzkonserleriyle keyif içinde eğlenerek dans ettiler.

Vakfa yardımda bulunan Hamdi Akın, MustafaKoç, Hubariz Mansimov, Hahambaşı İsak Haleva,Emin Hitay, Prof. Sinan Ertan, Vedat Ant, OğuzÇarmıklı, Cezmi Mutlu, Arif Develier, Selahattin Ayanbirer teşekkür plaketiyle onurlandırıldılar. Ayrıca GülMutlu, Nurten Çapkın, Bahar Şer, Lizet Romi, NeclaBİrsel, Nilgün Çolak, Prof. Meral Kozakçıoğlu Ekinci,Esra Öztürk ve Miray Ercan katkılarından dolayı pla-ket aldılar.

Page 20: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

GA ZET TE13 Mart - Nisan 2011 20NOSTALJİ

AYLA ALGAN, NE OLUYORUZ!Geçtiğimiz hafta içinde bir lokalde Dane Kay adındaki Amerikalı pek ünlü olmayan bir aktörle el ele haberleriolmadan gizli görüntülerini kayda geçirdik. Yorumu üçüncü şahıslara bırakıyoruz. Hani evli kadının böylepozlar vermesine çok bozulduk.

ORHAN ORHUN FETVACI - CANDAN Ç FT NE DÜ ÜN HED YES : ALTIN AYVAGeçen hafta büyük bir törenle evlenen Orhan-Candan Orhun Fetvacı çiftine Gazette-13 ailesi olarakülkemizin en büyük ödüllerinden biri olan ALTIN AYVA’yı vermekten büyük mutluluk duyduk. Ayrıcabu muhteşem ödülü alan çift, mutluluk içinde poz vermenin keyfini yaşadılar.

MÜN R NURETT N SELÇUK YAKIN MARKAJDATürk müziğini meyhaneden alıp konser salonlarına taşıyan değerli müzik adamımız Selçuk’un aşk defte-ride oldukça zengindir. O gün yüz ifadesinden de anlaşıldığı gibi çok mutluydu. Öyle ya İstanbul sosye-tesinin iki güzel, zarif hanımefendilerinin markajındaydı. Solda Gönül Fetvacı, sağda Handan Aksu gibi...

ERKAN ÖZERMAN GÖREVEGenç gazeteci Erkan Özerman Ankara’nın en renkli hanımefendisi Tijan Baran’ı kemgözlerden ve kötü emellerden koruma görevini üstlenmişe benziyor. Peki sevgili Erkan’ıbizim satırlardan kim koruyacak...

Page 21: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

GA ZET TE13 Mart - Nisan 2011 21NOSTALJİ

ANT‹K A. . ANT‹K PALACE Süleyman Seba Cad. Talimyeri Sokak Maçka / İSTANBUL Tel: 0212 236 24 60 ..................................................... +%10 ÖTVN‹KA MÜZAYEDE A. . Abideyi Hürriyet Cad. Palazyeri Sokak Kaya Apt. No: 7 D.: 3 Şişli / İSTANBUL Tel: 0212 343 69 01 - 343 69 04 ............................. +%5 ÖTVBAL‹ ANT‹K MÜZAYEDEC‹L‹K Süleyman Seba Cad. No: 93 Maçka / İSTANBUL Tel: 0212 258 61 62 .................................................................. +%18 ÖTVU⁄UR ANT‹K Ihlamur Yolu Cad. Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak No: 55/1 Teşvikiye / İSTANBUL Tel: 0212 291 61 11................................................... +%18 ÖTVDEN ZC LER MÜZAYEDE EV Cumhuriyet Cad. No: 29 K. 3 D.: 12 Elmadağ / Taksim Tel: 0212 361 56 06 - 250 15 19 Fax: 0212 361 56 07.......................... +%5 ÖTV

stanbul’un Süper Antikacıları

SELM ANDAK, ERCÜMENT BEHSAT LAVSanat dünyasının iki ünlü ismi geçen ay bir panelde biraraya geldiler. Ercüment hoca kendi-sini yaşlı gösterdiği için fotoğraf çekilirken daima gözlüklerini çıkarır. Bu kez geç davrandıama bu haliyle de yakışıklı ve de sevimli sevgili hocam Ercüment Behsat Lav. Kolay değilİstanbul Konservatuarında dört yıl benim tiyatro hocam olmak.

MÜLDÜR A LES YAYILMI DÜZENDESolda spor camiasının Halil Özer’den sonra gelen anlı şanlı yazarı Meriç Müldür, sağda isekendi kategorisinde dünya tenis şampiyonu olan sevgili Ş. Nejat Müldür. O gün baba oğulolarak saatlerce dertleştiler. Ne konuştuklarını pek anlayamadık ama bize özel pozlarışahane idi. Lütfen iktibas edilmemesi önemle rica olunur.

MPARATOR MUSTAFA KOÇHani bir laf vardır. “Adam olacak çocuk oturuşundan belli olurmuş”. İşte bu değimin belgeli görüntüsü.Solda sevgili dostumuz saygı değer insan Ömer İnönü ve sağda ünlü yakışıklı Rahmi Koç.

TELAV V TV’S NDE M LYON DOLARLIK D Z TEKL F ALDILARSanat dünyasının sempatik, cana yakın ve de bekar iki çapkın aktörü Albert ve Davit Avnaim kardeşler. Zeki Alasya, Metin Akpınar tiplemesiyle Tel Aviv Tv’sinde 44 bölüm yayınlanacak dizi çekim hazırlıklarına başlamanın mutluluğunu yaşıyorlar. Tebrikler ve bol başarılar bizden...

Page 22: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

GA ZET TE13 Mart - Nisan 2011 22GÜNCEL

BULUŞMA YERİ

BU DÜNYADAN BİR MİSAK TOROS GEÇTİ

Bu yıl ne yazık ki çok fazla oyun seyre-demedim. Seyrettiğim oyunların bir çoğuda hayal kırıklığı uyandırdı bende. Örne-ğin Pera’da izlediğim “Vanya Dayı”. Oysane ümitler besleyerek, ne kadar heye-canla gitmiştim. Dekorundan çevirisine,rejisinden oyuncuların yorumlarına kadartam bir hayal kırıklığı yaşadım. Eleştiriyazmaya bile ara verdim uzun süre, içim-den gelmedi. Ta ki “Buluşma Yeri”ni sey-redene dek.

Emekli profesör, hayatını ülkesinintarihsel değerlerini ortaya çıkartıp“Anayurt Müzesi”ni kurmaya vakfetmişMihaylo Pavloviç ölür ve BuluşmaYeri’nde kendisinden önce ölmüş olanlar-la bir araya gelir. Oyunda bir yandanbuluşma yerindeki ölmüş insanları, piş-manlıklarıyla, söylemek isteyip de söyle-yemedikleriyle, yapamak isteyip de yapa-madıklarıyla, tüm çaresizlikleriyle, özlem-leriyle, yalnızlıklarıyla görmekteyiz; öteyandan yaşayan insanların hırslarına,çıkarcılıklarına, öfkelerine tanıklık etmek-teyiz. Yazar bu oyunuyla bize insan vetoplum gerçeğini sahne gerçeğiyle bütün-leştirerek sunmakta, yaşam ve ölüm ikile-minden yola çıkarak satır aralarında dayaşadığı toplumun izlerini görmekteyiz.

“Buluşma Yeri” ünlü Yogoslav yazarDuşan Kovaçeviç’in İntiharın GenelProvası-Buluşma Yeri-Dar AyakkabıylaYaşamak üçlemesinin ikinci oyunu. Yazarolaylara kara mizah ve ironik bir yakla-

şımla yamlaşıyor, hem de çok başarılı birbiçimde yaklaşıyor. Dünyaya fantastikdünyanın penceresinden eleştirel bakı-yor. Üçlemenin üçüncü oyununu heye-canla bekliyorum

Bilge Emin, kimi ufak tefek yanlışlarındışında, oyunu oldukça başarılı bir türk-çeyle kazandırmış dilimize. NurullahTuncer’in sahne tasarımıyla rejisi bire birörtüşüyor, oyunun gerçek ve gerçekdışıyapısını çok güzel yansıtıyor. Oyun hiçdüşmeyen bir tempoda akıyor.Abartılardan kaçınılmış, mesaj ince çizgi-lerle aktarılıyor seyirciye. En küçük birayrıntının bile üzerinde özenle durulmuşçok başarılı bir rejiyle izliyoruz oyunu.

Herbir sanatçının üzerinde de özenledurulduğu apaçık görülüyor. Oyunculararasında büyük bir uyum ve birlikteliksağlanmış. Oyunu aksatan, belli birdüzeyin altında oynayan hiçbir oyuncuyok. Ama rahat, dengeli ve doğru oyun-culukla üç oyuncunun öne çıktığını veayrı bir renk kattığını söylemem gerek.Mihaylo Pavloviç’te Sezai Aydın’ı, GüzelFırıncı Leposava’da Müge Akyamaç’ı veYanko Savski’de Bora Seçkin’i özelliklekutlamak isterim.

“Buluşma Mevsimi” hiç kuşkusuz busezonun en başarılı ve görülmesi gere-ken oyunlarından biri. Tiyatroseverlerinkaçırmamasını öneririm. İnsan ve toplumgerçeğini bir de bu oyunun penceresin-den görün derim.

Dünya büyük bir kuyum ustasını yitirdi, benbüyük bir dostumu kaybettim. Dünya önemlibir tiyatro adamını, bir oyuncuyu, bir gitarustasını yitirdi, ben büyük bir dostumu kay-bettim.

Yaklaşık otuz beş yıl önce Rahmetli NiseSerezli’nin evinde tanışmıştım Misak veAnta Toros’la. Daha o ilk gece YıldızKenter’in “İhtiras Tramvayı”ndaki BlancheDubois rolünü neredeyse kavgaya dönüşe-cek bir şiddette tartışmıştık, ne o benimgörüşlerimi kabul etmişti, ne de ben onun.Ne ki otuz yıl sonra onun haklı olduğunugördüm. O tartışmayla başlayan arkadaşlığı-mız giderek dostluğa dönüştü ve hiç bozul-madan bugüne dek sürdü.

Dünyada tanıdığım en alçakgönüllüinsandı Misak, fazla alçakgönüllüydü. Birkuyum ustasıydı. Onun ürettiği bir mücevhe-ri taşımak bir ayrıcalıktı, çok özel parçalarüretirdi. Ama hep hayallerinin peşinde koşar-dı Misak. Kuyumculuğu da, parayı da elinintersiyle itip en sevdiği şeyi yaptı, aşık olduğutiyatroya verdi kendini. Tiyatrocular dahil,

tanıdıklarım içinde en çok piyesokuyan kişiydi. Bir oyunu beğendimi, salt o oyun sahne ışıklarınaçıksın diye hiçbir karşılık bekleme-den tiyatrolara önerir, oynanmasıiçin çaba sarf ederdi. Birçok özeltiyatro repertuarını onun önerdiğioyunlarla zenginleştirmiştir. AmaMisak kendini hiçbir zaman önplana çıkartmamış, hep geri dur-muştur.

Çok iyi bir müzik adamıydı, birgitar ustasıydı. Bu işe de adamıştıkendini. Yıllarca çalışarak gitarüzerine bir metod kitabı bile yaz-mıştır. Çok başarılı besteler yap-mıştır. Ama yine sessiz sedasız,yine geride durarak. Onun içinyapılan iş, hayallerinin gerçekleş-

mesi önemliydi, gerisi boştu. Bir hocaydı. Birçok oyuncu kazandırdı

dizilere, tiyatro sahnelerine. Onların başarı-larıyla sevinir, mutlu olurdu. Geceleri belli birsaatte sıkılır, evine dönmek isterdi ama,öğrencileriyle birlikte oldu mu sabahlarakadar oturabilirdi.

Hiçbir karşılık beklemeden ErmeniVakfı’nda amatörlerle oyunlar sahneyekoydu, eşi ünlü oyuncu sevgili Anta Toros’labirlikte Vakıf’ta sahneye çıktı.Profesyonellere taş çıkartacak oyunlar sergi-lemeyi başardı amatör oyuncularla.

Sürekli bir acelesi vardı, her işin bir anönce yapılmasını isterdi ve yapacağı çok işvardı. Sürekli gürlerdi, yüksek sesle konu-şurdu, “Bağırma misak,” diye uyarırdı Antasık sık. “Bağırmıyorum ki, konuşuyorum,”derdi her seferinde. En yoğun, neredeysesık sık kavgaya dönüşen tartışmaların bir

yerinde beyaz şarap dolu bardağını tokuştu-rur, yüreğinden gelen sımsıcak kahkahasıylatartışmayı bile neşeli bir hale dönüştürmeyibilirdi.

Gök gibi gürlerdi konuşurken ama birsevgi adamıydı Misak Toros. Dil, din, ırkayrımı gözetmeksizin insanların hep birarada olmasını, bir birlik olmasını ister,sevgi, dostluk, hoşgörü ortamının yaratılma-sına çalışırdı. Sağlığında bu arzusunun nekadarını gerçekleştirdi bilemiyorum, amaölümünde, cenazesinde ermenisinin, mus-evisinin, müslümanının… bir kenet olduğu-nu, odak noktası Misak olan bir sevgi yuma-ğı oluşturduğunu gördüm, buna apaçık tanıkoldum.

Gök gibi gürlerdi ama yaşamı da, dünya-yı da güzelleştiren biriydi. Hiçbir şeyle ilgi-lenmez gibi görünürdü ama bitmek tüken-mek bilmez bir sevgi hazinesiydi. Herkesinyardımına koşardı, onun bulunduğu ortamdakötülüklere yer yoktu. Arkadaştı, Dosttu, sır-daştı.

Ne yazık ki böyle insanların değerinionları yitirdiğimiz zaman anlıyoruz. Misak dayaşarken değeri anlaşılmamış insanlardan-dı. Asla olması gerektiği yerlerde olamadı.Ne yazık ki ona hak ettiği değer ancak ölü-münde verildi. Yüzlerce insan onu göz yaşıseliyle uğurladı “ebedi meşrıkına”. Misakölümüyle ölümsüzlüğünü kazandı.

“Ölüm” Misak Toros’a en yakışmayacaksözcük hiç kuşkusuz. Onun öldüğüne inan-mıyorum, o yalnızca boyut değiştirmiştir. Oboyutta Nisa serezli uçuşan, yerlere kadaruzanan bol kollu elbisesiyle, kollarını açarakkarşılamıştır onu. Tolga Aşkıner çok sevgilibir dostuna kavuşmanın mutluluğu içindedir.Arto Berberyan’ın gözleri parıldıyordur…

“Ölüm” Misak toros’a en yakışmayacaksözcük hiç koşkusuz. Onun öldüğüne inan-mıyorum. İkiyüzlülüğün, dedikoduların, kısırçekişmelerin kol gezdiği içki masaları hiçona göre değildi, çok iyi biliyorum. Onun içinde “Misak ölmedi, yalnızca bunlara dahafazla katlanamadığı için kalktı, içki masasınıterk etti” diye düşünüyorum.

Kötü oyunların oynandığı bu “dünyasahnesi”nde artık oynamak istemediğini vedayanamayıp “perde!” dediğini düşünüyov-rum. Ama çok erken “perde!” dedin be hoca,çok erken “perde!” dedin be sevgili dostum,canım kardeşim, Misak’ım.

İçilen bir yudum beyaz şarapta, gitarlar-dan yankılanan her notada, açılan her tiyat-ro perdesinin kıvrımında, yürekten atılan herkahkahada, her alkış sesinde, dostluğunvarolduğu, insanların kenetlendiği her ortam-da senin de varolacağını biliyoruz, bunlarıhepimiz biliyor ve inanıyoruz. Ama yokluğu-na katlanmak çok güç. Bu özlem her günbiraz daha artacak, bunu da biliyorum…Bizi neden bıraktın be Misak, neden...

Yaşar İlksavaş

Page 23: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI

GA ZET TE13 Mart - Nisan 2011 23

PATRONLAR L G YILDIZ ve ÖTV ORAydın Doğan...................... +%18 ÖTV15 Nisan (Koç Burcu)Mehmet Ali Yalçındağ............... +%16 ÖTV7 Mart (Balık Burcu)Mehmet Emin Karamehmet........... +%11 ÖTVTurgay Ciner............................ +%10 ÖTVAhmet Çalık................................ +%14 ÖTVOrhan Erinç.............................. +%18 ÖTVEnver Ören......................................... +%4 ÖTVZafer Mutlu...................................... +%4 ÖTVBurak Akbay............................... +%18 ÖTVMücahit Ören................................. +%12 ÖTVAkın İpek.......................................... +%10 ÖTV

B R NC L GEnis Berberoğlu......................... +%3 ÖTV1 Temmuz (Yengeç Burcu)Hasan Pulur..................................... +%3 ÖTVAli Sirmen........................................ +%3 ÖTVGüneri Civaoğlu.................................. +% 15 ÖTV28 Temmuz (Aslan Burcu)Emin Çölaşan................................ +%14 ÖTV11 Mart (Balık Burcu)Fatih Altaylı............................... +%10 ÖTV20 Eylül (Başak Burcu)Altan Öymen............................ +%18 ÖTV20 Haziran (İkizler Burcu)Engin Ardıç................................... +%5 ÖTVNail Güreli........................................ +%5 ÖTVDr. Alev Coşkun............................... +%5 ÖTVÇetin Altan....................................... +%6 ÖTVNecati Doğru.............................. +%18 ÖTV1 Mart (Balık Burcu)Hıncal Uluç................................. +%18 ÖTV1 Kasım (Akrep Burcu)Güngör Mengi............................. +%4 ÖTVOkay Gönensin...................................... +%1 ÖTVUmur Talu.................................... +%10 ÖTVUğur Cebeci........................................ +%10 ÖTVHasan Cemal........................... +%10 ÖTVBekir Coşkun.............................. +%16 ÖTV10 Kasım (Akrep Burcu)Selahatin Sadıkoğlu.......................... +%10 ÖTVKenan Akın......................................... +%2 ÖTV28 Ekim (Akrep Burcu)Hasan Çakkalkurt............................ +%2 ÖTVYazgülü Aldoğan............................ +%18 ÖTVRuhat Mengi.............................. +%2.5 ÖTVLeyla Umar...................................... +%3 ÖTVAydın Öztürk................................. +%3 ÖTV12 Ağustos (Aslan Burcu)Nazlı Ilıcak................................... +%10 ÖTV

SÜPER L GMehmet Yılmaz.............................. +%10 ÖTV18 Şubat (Kova Burcu)Rahmi Turan............................ +%16 ÖTV22 Mayıs (İkizler Burcu)Mehmet Türker............................. +%8 ÖTV3 Ocak (Oğlak Burcu)Mehmet Barlas................................. +%18 ÖTVYılmaz Özdil.................................. +%10 ÖTVRauf Tamer....................................... +%15 ÖTVMehmet Altan ............................... +%18 ÖTVDerya Sazak....................................... +%1 ÖTVBalçiçek İlter............................... +%18 ÖTVYalçın Bayer....................................... +%6 ÖTVZafer Mutlu.................................... +%15 ÖTVNejat Seçen........................................ +%1 ÖTV2 Kasım (Akrep Burcu)Ufuk Büyükçelebi..................................... +%5 ÖTVBurhan Ayeri............................ +%18 ÖTVTufan Türenç.............................. +%15 ÖTV4 Ocak (Oğlak Burcu)Zafer Atay................................... +%18 ÖTVOsman Arolat........................................ +%2 ÖTVTaha Akyol.................................... +%8 ÖTV

10 Ekim (Terazi Burcu)Ertuğrul Özkök................................... +%18 ÖTV8 Nisan (Koç Burcu)Mustafa Küçük.................................... +%1 ÖTVSeçkin Türesay......................... +%18 ÖTVHikmet Çetinkaya............................. +%3 ÖTVArif Dizdaroğlu .............................. +%3 ÖTVDoğaner Gönen............................. +%3 ÖTVReha Öz........................................ +%3 ÖTV

YÖNET M L GEnis Berberoğlu.......................... +%7 ÖTVSedat Ergin....................................... +%16 ÖTV6 Kasım (Akrep Burcu)Asil Alptekin................................. +%12 ÖTV15 Haziran (İkizler Burcu)Emin Çapa................................ +%10 ÖTV16 Nisan (Koç Burcu)K. Emre İskeçeli...................................... +%1 ÖTVM. Fikret K. Ercan................................. +%10 ÖTV6 Şubat (Kova Burcu)Zeki Gümüş.................................... +%10 ÖTVMehmet Ali Birand............................ +%4 ÖTVReha Muhtar .................................. +%10 ÖTVRıfat Ababay...................................... +%18 ÖTV20 Temmuz (Yengeç Burcu)Rifat Akkaya.............................. +%10 ÖTV22 Mayıs (İkizler Burcu)Soner Gedik...................................... +%18 ÖTV7 Temmuz (Yengeç Burcu)Kürşat Demircioğlu........................... +%2 ÖTV1 Mayıs (Boğa Burcu)A. Osman Altınçekiç.................. +%10 ÖTV13 Nisan (Koç Burcu)Bilen Böke...................................... +%12 ÖTVSuat Yatmaz................................. +%10 ÖTVOsman Gencer .............................. +%12 ÖTVErgun Babahan .............................. +%12 ÖTVUğur Dündar ............................ +%12 ÖTVDoğan Satmış ............................. +%18 ÖTV3 Eylül (Başak Burcu)Abbas Güçlü ............................... +%12 ÖTVMehmet Şehirli ............................... +%12 ÖTVNergiz Bozkurt ............................... +%16 ÖTV

SPOR L GNecil Ülgen.......................................... +%7 ÖTV7 Şubat (Kova Bucu)Ömer Üründül............................. +%7 ÖTV15 Mayıs (Boğa Burcu)Cem Şengül.............................. +%16 ÖTV9 Mart (Balık Burcu)Erdoğan Arıpınar............................ +%3 ÖTVOnur Belge............................................. +%1 ÖTVCan Tongo........................................... +%10 ÖTVHalil Özer.................................. +%18 ÖTVGüven Taner.......................................... +%1 ÖTVMeriç Müldür.................................... +%8 ÖTVAlaaddin Metin..................................... +%2 ÖTVFerhan Tezcan..................................... +%2 ÖTVErsan Çelik ....................................... +%15 ÖTVTurgay Şeren ................................. +%10 ÖTVCan Tanrıyar .................................... +%2 ÖTVAyhan Yılmaz.................................... +%2 ÖTVHakan Yaşar............................. .... +%10 ÖTVHasan Yılmaer................................ +%10 ÖTVEsat Yılmaer........................................ +%1 ÖTV29 Kasım (Yay Burcu)Bilal Meşe................................... +%3 ÖTVKemal Belgin.................................... +%1 ÖTV

İhap Subaşı............................................ +%1 ÖTVTalay Erker....................................... +%1 ÖTVEyüp Karadayı..................................... +%1 ÖTVBüşah Gencer.................................. +%1 ÖTVM. Orhan Ayhan..................................... +%3 ÖTVAli Gümüş............................................ +%2 ÖTV26 Temmuz (Aslan Burcu)İsmail Er ................................................ +%1 ÖTVAhmet Faruk Yanardağ ............. +%10 ÖTVCengiz Öztürk .................................. +%5 ÖTVTuğrul Tuna .................................. +%10 ÖTVHatice D. Öncül .............................. +%10 ÖTV

MAGAZ N L GAteş Çelik.................................... +%10 ÖTV24 Ağustos (Başak Burcu)Ünal Demirkaya...................................... +%4 ÖTVÇapkın dul M. Kemal Güler.................. +%4 ÖTVSakallı Kadir Kaymakçı .................... +%4 ÖTVBarbaros Yüksel.......................... +%18 ÖTV22 Ekim (Terazi Burcu)Yalçın Çınar................................. +%18 ÖTVAydoğan Hakman........................ +%18 ÖTVCahit Akyol................................................ +%2 ÖTV1 Temmuz (Yengeç Burcu)Garbis Özatay................................... +%4 ÖTVBilal Özcan............................................. +%1 ÖTV23 Temmuz (Aslan Burcu)Ercan Erdal............................. +%18 ÖTVMustafa Büyüksipahi........................ +%5 ÖTVNilay Örnek.................................... +%8 ÖTVZeynep Emeç................................... +%9 ÖTVEce Saruhan..................................... +%15 ÖTVSelim Sanverir................. +%18 ÖTV+%10 KDVAslı Karagöz...................................... +%10 ÖTVEsra Çoruh.................................. +%12 ÖTVGamze Suyabatmaz.............................. +%9 ÖTVRahşan Gülşan.............................. +%13 ÖTVHande Şarman.................................... +%18 ÖTVMaçor Kedi Utku Gökçe................... +%9 ÖTVTolga Irmak.................................... +%18 ÖTVTaner Bildik.................................. +%10 ÖTVBülent İpek.................................. +%10 ÖTVMustafa Doğan.................................... +%5 ÖTVErkan Özerman........................... +%17 ÖTVOya Doğan.......................................... +%3 ÖTV

SANAT L GAtillâ Dorsay.............................. +%18 ÖTV17 Mart (Balık Burcu)Tuğrul Eryılmaz............................... +%10 ÖTVDoğan Hızlan............................ +%18 ÖTV23 Aralık (Oğlak Burcu)Hayati Asılyazıcı........................... +%18 ÖTV5 Mart (Balık Burcu)Evin İlyasoğlu.................................... +%1 ÖTVYaşar İlksavaş...................................... +%15 ÖTV14 Ağustos (Aslan Burcu)Seçkin Selvi...................................... +%5 ÖTV18 Aralık (Yay Burcu)Hami Çağdaş................................... +%8 ÖTV3 Mayıs (Boğa Burcu)Sevgi Sanlı........................................ +%2 ÖTVÜstün Akmen............................ +%17 ÖTV2 Temmuz (Yengeç Burcu)

AFR KA L GSelim Akçin................................ +%18 ÖTVEmre İskeçeli......................................... +%-1 ÖTVFikret Ercan.......................................... +%18 ÖTVMehmet Ali Birand.......................... +%10 ÖTVTaylan Bilgel.............................. +%10 ÖTV26 Ağustos (Başak Burcu)İsmet Tongo........................................... +%2 ÖTVSelahattin Aslan................................... +%1 ÖTVMustafa Dolu.............................. +%2 ÖTV1 Mayıs (Boğa Burcu)Erdoğan Arıpınar............................ +%3 ÖTV

Hüseyin Avni Mutlu ................... +%18 ÖTVKadir Topbaş............................... +%18 ÖTVTur gay Ci ner.................................. +%5 ÖTVMehmet Atalay ......................... +%18 ÖTVKenan Sönmez ................................. +%10 ÖTVAtalay Şahinoğlu .................................. +%10 ÖTVDuygu Sağıroğlu ....................... +%10 ÖTV10 Kasım (Akrep Burcu)Mehmet Nazif Günal ............................ +%18 ÖTVErol Ka ya........................................... +%17 ÖTVTah sin Ka ya......................................... +%18 ÖTVAhmet Misbah Demircan ..................... +%17 ÖTVSü ley man Se ba................................ +%5 ÖTVMustafa Kefeli (Futbolcu)....................... +%18 ÖTVMustafa Kefeli....................................... +%10 ÖTVŞa dan Kal ka van................................... +%18 ÖTVMeh met Yıl dı rım.................................... +%18 ÖTVMa ral Öz te kin................................. +%10 ÖTVEş ref Cer ra hoğ lu............................. +%18 ÖTVDr. Sey fi Ba sa................................... +%4 ÖTVDo ğan Ko loğ lu................................ +%10 ÖTVOk tay Ek şi..................................... +%3 ÖTVEr dal Dan yal................................... +%18 ÖTVNa il Dan yal................................... +%18 ÖTVProf. Dr. Mehmet Perçin............... +%10 ÖTVEngin Demir......................................... +%5 ÖTVAdil Nalçacı......................................... +%5 ÖTVYıl maz Ulu soy......................................... +%5 ÖTVSa det tin Tan tan........................ +%15 ÖTVDr. Ahmet Paksoy.................................. +%5 ÖTV3 Mart (Balık Burcu)Or han Ke çe li.......................................... +%5 ÖTVKah ra man Sa dı koğ lu...................... +%18 ÖTVMehmet Celal Ayazoğlu.................. +%18 ÖTVEkrem Okutan.............................. +%15 ÖTVGün düz Kap ta noğ lu............................... +%1 ÖTVHa luk Ulu soy ....................................... +%10 ÖTVKemal Genç ............................. +%15 ÖTVBa şa ran Ulu soy...................................... +%4 ÖTVM. Ali Yıl maz.......................................... +%0 ÖTVİhap Su ba şı............................................ +%4 ÖTVMus ta fa Ta vi loğ lu................................. +%18 ÖTVDr. Alp te kin Pe ker....................... +%5 ÖTVAh met Bin bir..................................... +%1 ÖTVH. Av ni Dur mu şoğ lu.......................... +%1 ÖTVSuat Arıkan............................... +%17 ÖTVİh san Kal ka van....................................... +%0 ÖTVCoş kun Öz den....................................... +%8 ÖTVKürşat Demircioğlu............................ +%18 ÖTVZafer Akbaş...................................... +%18 ÖTVAli Ağaoğlu................................................ +%1 ÖTV

Taylan Sorgun.....................................- +%-1 ÖTV

GENÇ L GVahap Munyar............................. +%3 ÖTVCan Pulak............................... +%18 ÖTVÜftade Oğuz........................................ +%8 ÖTVCan Ataklı ........................................ +%1 ÖTVM. Ahmet Say .......................... +%18 ÖTVMustafa Mutlu .................................. +%7 ÖTVTunca Bengin................................... +%8 ÖTV28 Şubat (Balık Burcu)

SÜPER L G KULÜP BA KANLARIBeşiktaş Yıldırım DEMİRÖREN ... +%18 ÖTV

Fenerbahçe Aziz YILDIRIM.............. +%10 ÖTV

Galatasaray Adnan POLAT ........... +%10 ÖTVTrabzon Sadri ŞENER ............. +%5 ÖTVBursaspor İbrahim Yazıcı ................. +%1 ÖTVGençlerbirliği İlhan CAVCAV.................... +%5 ÖTVAnkaragücü Ahmet GÖKÇEK................... +%2 ÖTVGaziantep İbrahim KIZIL ................ +%10 ÖTVKayseri Recep Mamur................. +%1 ÖTVBucaspor Nuri Bektur .................... +%4 ÖTVKarabükspor Hikmet Ferudun Tankut .. +%4 ÖTVKonyaspor Bahattin Karapınar ............ +%4 ÖTVBüyükşehir Bld. Göksel Gümüşdağ ............... +%10 ÖTVAntalya Sedat Peker ................. +%18 ÖTV Sivasspor Mecnun Otyakmaz............ +%1 ÖTVEskişehir Halil Ünal ..................... +%18 ÖTVKasımpaşa Hilmi Öksüz .................... +%18 ÖTVManisaspor Kenan Yaralı ................. +%18 ÖTV

Ka ra de niz yö re si nin in san la rı es pi ri si, şa ka cılığı, hoş gö rü sü, af fe di -ci li ği ve gü ler yüz le riy le ak la ge lir. Biz Ga zet te 13 ola rak çok sev di -ği miz Ka ra de niz kökenli dost la rı mı zı de ği şik sa yı lar da ki yıl dız lar laödüllen dir dik. An cak, yıl dız de ğer len dir me le ri ni çapkın lık la rı mı, ba -şa rı la rı mı, hoş gö rü le ri mi, bon körlük le ri mi, yok sa cim ri lik le ri ve yaya kı şık lı lık la rı mı şek lin de ki yo ru mu saklı bı ra kı yo ruz. 5 yıl dızüzerin den yap tı ğı mız bu de ğer len dir me ge len is tek üzeri ne her ayga ze te miz de az ve ya çok yıl dız de ğer lendir me si şek lin de si ze su -nu la cak tır. Bu bir es pi ri olup, yıl dız la dı ğı mız isim le re ta ma men birsev gi ta kıl ma sı dır. Lüt fen kız ma yın.

GAZETTE-13’ÜNKARADEN ZL “VIP” DOSTLARI

BASINIMIZIN SÜPER STARLARIYIL DIZ LAR GE Çİ Dİ

SÜPER GENÇ PATRONLAR L G YILDIZ ve ÖTV ORVuslat Doğan Sabancı ............... +%13 ÖTV16 Ocak (Kova Burcu)Arzuhan Doğan Yalçındağ ......... +%14 ÖTV4 Eylül (Başak Burcu)Hanzade Doğan ....................... +%10 ÖTV11 Kasım (Akrep Burcu)

Page 24: MART-NSAN 2011 SAYI 454 - Gazette13MART-N SAN 2011 SAYI 454 8. Kırmızı Reklam Ödülleri, geçtiğimiz ay Hilton Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. KIRMIZI