manual pengguna 10 aplikasi perkhidmatan …portal.myagro.moa.gov.my/ms/manual/rekod ladang...nama...

of 39 /39
PENGESAH REKOD LADANG AGRICULTURE INTELLIGENCE SYSTEM (AIS) 10 APLIKASI PERKHIDMATAN PERTANIAN REKOD LADANG MANUAL PENGGUNA

Author: others

Post on 01-Jan-2020

12 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

PENGESAH REKOD LADANG

AGRICULTURE INTELLIGENCE SYSTEM (AIS)

10 APLIKASI PERKHIDMATAN PERTANIAN REKOD LADANG

MANUAL PENGGUNA

Page 2: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | ii

KAWALAN DOKUMEN

Senarai Edaran

Nama Syarikat Pasukan Projek

Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek AgF – ‘Softcopy’ Pengurusan Projek AgF – ‘Hardcopy’

Brilliance Information Sdn. Bhd. Pasukan Projek Project Library

Definisi Perkataan

Perkataan Maksud

AIS Agriculture Intelligence Systems

AgF Agriculture Flagship

ASA Agriculture Services Application

BPM Business Process Management

BPO Business Process Owner

FR Farm Record

HTTPS Hyper Text Transfer Protocol with Secure Sockets Layer

IAT Industri Asas Tani

SSO Single Sign On

USRS User and System Requirement Specification (USRS)

Maklumat Semakan

Tarikh Keluaran Perubahan Bahagian/Muka Surat

Penerangan Perubahan

Dibuat/Diubah Oleh

29 Ogos 2017 0.1 Semua Keluaran Pertama Nur Amalina Mohammad Fikri

22 Disember 2017

1.0 Semua Berdasarkan komen pihak TWG

Nur Amalina Mohammad Fikri

Page 3: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | iii

ISI KANDUNGAN

1. PENGENALAN ........................................................................................................... 1

1.1 Pengguna bagi Aplikasi Rekod Ladang ................................................................... 1

2. CIRI-CIRI UMUM ....................................................................................................... 2

2.1 Carian ................................................................................................................... 2

2.2 Susun Rekod Senarai ............................................................................................. 2

2.3 Ikon Umum ........................................................................................................... 4

2.4 Pautan Umum ....................................................................................................... 5

2.5 Panduan Asas ...................................................................................................... 10

2.6 Fungsi Umum ....................................................................................................... 11

3. CAPAIAN SISTEM ..................................................................................................... 15

3.1 Capaian Melalui Aplikasi Web .............................................................................. 15

3.2 Capaian Melalui Aplikasi Mudah Alih ................................................................... 16

3.3 Pendaftaran Pengguna ......................................................................................... 16

4. MENGAKSES REKOD LADANG MELALUI APLIKASI WEB ............................................. 17

4.1 Lihat Maklumat Rekod Ladang untuk tujuan pengesahan ..................................... 17

4.2 Sahkan Maklumat Rekod Ladang .......................................................................... 20

4.3 Tidak sahkan Maklumat Rekod Ladang ................................................................. 21

5. MENGAKSES REKOD LADANG MELALUI APLIKASI MUDAH ALIH ................................ 22

5.1 Log Masuk ........................................................................................................... 22

5.2 Lihat Maklumat Rekod Ladang untuk tujuan pengesahan ..................................... 24

5.3 Sahkan Maklumat Rekod Ladang .......................................................................... 28

5.4 Tidak sahkan Maklumat Rekod Ladang ................................................................. 30

6. DOKUMEN RUJUKAN ............................................................................................... 32

7. GLOSSARI ................................................................................................................ 33

Page 4: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | iv

SENARAI RAJAH

RAJAH 2.1-1: FUNGSI CARIAN .......................................................................................................................... 2 RAJAH 2.2-1: MENYUSUN REKOD .................................................................................................................... 3 RAJAH 2.4-1: PAUTAN LAMAN WEB AGENSI – AGENSI DI BAWAH MOA ......................................................... 5 RAJAH 2.4-2: PAUTAN ‘FOOTER’ LAMAN PORTAL MYAGRO ............................................................................ 5 RAJAH 2.4-3: PAPARAN BAGI HUBUNGI KAMI ................................................................................................. 6 RAJAH 2.4-4: PAPARAN FAQ ............................................................................................................................ 6 RAJAH 2.4-5: PAPARAN BANTUAN .................................................................................................................. 7 RAJAH 2.4-6: PAPARAN PETA LAMAN ............................................................................................................. 7 RAJAH 2.4-7: PAPARAN TERMA & SYARAT ...................................................................................................... 8 RAJAH 2.4-8: PAPARAN DASAR PRIVASI .......................................................................................................... 8 RAJAH 2.4-9: PAPARAN DASAR KESELAMATAN ............................................................................................... 9 RAJAH 2.4-10: PAPARAN PENAFIAN ................................................................................................................ 9 RAJAH 2.6-1: PAPARAN SKRIN LUPA KATA LALUAN. ...................................................................................... 11 RAJAH 2.6-2: PAPARAN PERMOHONAN KATA LALUAN BERJAYA. ................................................................. 11 RAJAH 2.6-3: CONTOH EMEL UNTUK MENUKAR KATA LALUAN. .................................................................... 12 RAJAH 2.6-4: PAPARAN SKRIN UNTUK MENUKAR KATA LALUAN. ................................................................. 12 RAJAH 2.6-5: MESEJ PENUKARAN KATA LALUAN BERJAYA. ........................................................................... 13 RAJAH 2.6-6: PAPARAN CHANGE PASSWORD DAN LOGOUT ......................................................................... 13 RAJAH 2.6-7: PAPARAN HALAMAN TUKAR KATA LALUAN ............................................................................. 14 RAJAH 3.1-1 : HALAMAN UTAMA ENTERPRISE PORTAL ................................................................................. 15 RAJAH 3.2-1: IKON DYNAMIC CRM EO WORKSPACE ...................................................................................... 16 RAJAH 4.1-1: PAPARAN DASHBOARD PROFIL PENGESAH REKOD LADANG .................................................... 17 RAJAH 4.1-2: PAPARAN HOMEPAGE BAGI PENGESAH REKOD LADANG MELALUI MYDASHBOARD ............... 18 RAJAH 4.1-3: PILIHAN BAGI PAPARAN DASHBOARD ...................................................................................... 18 RAJAH 4.1-4: PAPARAN SKRIN SENARAI REKOD LADANG YANG PERLU DISAHKAN ....................................... 19 RAJAH 4.1-5: PAPARAN MAKLUMAT REKOD LADANG ................................................................................... 19 RAJAH 4.2-1: PAPARAN MAKLUMAT REKOD LADANG ................................................................................... 20 RAJAH 4.3-1: PAPARAN MAKLUMAT REKOD LADANG ................................................................................... 21 RAJAH 4.3-2: PAPARAN MAKLUMAT REKOD LADANG ................................................................................... 21 RAJAH 5.1-1: IKON DYNAMIC CRM DI APLIKASI MUDAH ALIH ....................................................................... 22 RAJAH 5.1-2: SKRIN URL UNTUK MENGAKSES MOA CRM .............................................................................. 22 RAJAH 5.1-3: HALAMAN LOG MASUK BAGI PENGGUNA BERDAFTAR DI APLIKASI MUDAH ALIH ................... 23 RAJAH 5.1-4: SKRIN PROFIL APLIKASI MUDAH ALIH ...................................................................................... 24 RAJAH 5.1-5: SKRIN TETAPAN DI APLIKASI MUDAH ALIH ............................................................................... 24 RAJAH 5.2-1: PAPARAN MENU INFORMASI APLIKASI EO WORKSPACE. ......................................................... 25 RAJAH 5.2-2: PAPARAN SKRIN SENARAI KOS, PENGELURAN DAN JUALAN YANG PERLU DISAHKAN.............. 26 RAJAH 5.2-3: PAPARAN MAKLUMAT REKOD LADANG ................................................................................... 27 RAJAH 5.3-1: PAPARAN MAKLUMAT REKOD LADANG ................................................................................... 28 RAJAH 5.3-2: PAPARAN NOTIFIKASI SIMPAN MAKLUMAT REKOD LADANG .................................................. 29 RAJAH 5.4-1: PAPARAN MAKLUMAT REKOD LADANG ................................................................................... 30 RAJAH 5.4-2: PAPARAN NOTIFIKASI SIMPAN MAKLUMAT REKOD LADANG .................................................. 31

Page 5: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | v

SENARAI JADUAL

JADUAL 2.3-1: IKON-IKON UMUM DI DALAM SISTEM MYAGRO ...................................................................... 5

Page 6: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 1

1. PENGENALAN

Aplikasi Rekod Ladang merupakan satu sistem pengumpulan dan penyimpanan maklumat

mengenai aktiviti ladang yang penting di dalam aktiviti ladang. Maklumat dalam rekod

ladang sangat penting dibuat oleh petani, usahawan atau syarikat seperti buku simpanan

kira-kira untuk menganalisis kewangan dan menganalisa untung rugi sesuatu aktiviti

perladangan.

1.1 Pengguna bagi Aplikasi Rekod Ladang

Pentadbir sistem atau dikenali sebagai Pengesah Rekod Ladang adalah pegawai MOA dan

Agensi yang bertanggungjawab memberikan perkhidmatan kepada para petani mengikut

kawasan yang tertentu. Bagi modul ini Pengesah Rekod Ladang yang akan atau tidak

mengesahkan Rekod Ladang yang dihantar petani melalui sistem ini.

Fungsi –fungsi yang dapat digunakan oleh Pengesah Rekod Ladang di aplikasi web adalah:

i. Mengesahkan Maklumat Rekod Ladang

ii. Tidak Mengesahkan Maklumat Rekod Ladang

Page 7: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 2

2. CIRI-CIRI UMUM

Terdapat beberapa ciri-ciri yang boleh dijumpai dan digunakan di dalam setiap modul.

Setiap ciri-ciri tersebut akan diterangkan bersama fungsi di bawah:

2.1 Carian

Portal MYAgromembenarkan pengguna untuk mencari rekod secara terperinci dengan

hanya memasukkan kata kunci yang berkaitan dengan rekod tersebut. Pengguna boleh

mencari rekod dengan memasukkan kata kunci di ruang carian seperti berikut:

Rajah 2.1-1: Fungsi Carian

Untuk mencari:

1. Masukkan atau pilih sebarang parameter carian di dalam ruang berkenaan

dan klik .

2. Hasil carian dipaparkan untuk membantu memudahkan pengguna navigasi ke

rekod yang dikehendaki.

2.2 Susun Rekod Senarai

Fungsi Susun Rekod Senarai di dalam MYAgro adalah untuk memudahkan pengguna untuk

menyusun rekod secara menaik atau menurun abjad. Klik di dalam senarai rekod untuk

menyusun rekod.

Page 8: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 3

Rajah 2.2-1: Menyusun Rekod

MYAgro hanya memaparkan sepuluh (10) rekod setiap halaman, dengan seluruh rekod

dipaparkan pada halaman yang seterusnya. Untuk memaparkan lebih dari 10 rekod, klik

dan pilih bilangan rekod yang mahu dipaparkan untuk satu halaman.

Beberapa hyperlink akan muncul di mana

kedudukannya terletak di bawah setiap senarai rekod. Klik untuk membuka

halaman rekod seterusnya, atau klik untuk membuka halaman rekod sebelumnya.

Untuk navigasi ke halaman pertama senarai rekod, klik dan untuk navigasi ke

halaman terakhir senarai rekod, klik .

Klik di bahagian atas senarai rekod untuk menyusun rekod secara menaik atau menurun.

Page 9: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 4

2.3 Ikon Umum

Berikut adalah beberapa ikon yang digunakan di dalam MYAgro:

Ikon Penerangan

Butang cetak: Untuk mencetak rekod

Butang muat turun: Untuk memuat turun rekod di dalam format

PDF

Butang muat turun: Untuk memuat turun rekod di dalam format

MS Word

Butang muat turun: Untuk memuat turun rekod di dalam format

MS Excel

Butang carian: Klik butang untuk mencari rekod berdasarkan

parameter carian yang telah diisi.

Butang kongsi: Kongsi maklumat ke akaun facebook.

Butang kongsi: Kongsi maklumat ke akaun twitter.

Butang kongsi : Kongsi maklumat ke akaun google plus.

Ikon MYAgro : Untuk kembali ke Portal MYAgro

Paparan Bahasa: Pilihan Bahasa

Ikon navigasi: Untuk navigasi rekod ke halaman pertama.

Ikon navigasi: Untuk navigasi rekod ke halaman sebelumnya.

Ikon navigasi: Untuk navigasi rekod ke halaman seterusnya.

Page 10: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 5

Ikon Penerangan

Ikon navigasi: Untuk navigasi rekod ke halaman terakhir.

Untuk mendapatkan maklumat lebih terperinci.

Butang hantar: Digunakan untuk menghantar rekod baru.

Butang Kembali: Digunakan untuk kembali ke halaman

sebelumnya di dalam modul.

Jadual 2.3-1: Ikon-ikon umum di dalam sistem MYAgro

2.4 Pautan Umum

Selain daripada ikon – ikon di atas, terdapat beberapa pautan yang umum yang boleh

digunakan oleh semua pengguna Portal MYAgro seperti berikut:

1. Di bahagian ‘Footer’ terdapat senarai pautan untuk agensi – agensi di bawah MOA

seperti rajah dibawah. Klik di pautan tersebut untuk membuka laman web agensi

tersebut.

Rajah 2.4-1: Pautan laman web agensi – agensi di bawah MOA

2. Selain daripada itu, terdapatan pautan yang lain seperti Hubungi Kami, FAQ,

Bantuan, Peta Laman, Terma & Syarat, Dasar Privasi, Dasar Keselamatan dan

Penafian.

Rajah 2.4-2: Pautan ‘Footer’ Laman Portal MYAgro

Page 11: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 6

3. Klik Hubungi Kami sekiranya memerlukan bantuan atau untuk membuat aduan.

Rajah 2.4-3: Paparan bagi Hubungi Kami

4. Klik FAQ, untuk mendapatkan informasi lanjut mengenai Portal MYAgro.

Rajah 2.4-4: Paparan FAQ

5. Klik Bantuan sekiranya memerlukan informasi lanjut bagi menggunakan Portal

MYAgro.

Page 12: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 7

Rajah 2.4-5: Paparan Bantuan

6. Klik Peta Laman untuk mendapatkan informasi mengenai laman Portal My Agro.

Rajah 2.4-6: Paparan Peta Laman

7. Klik Terma & Syarat untuk melihat terma dan syarat menggunakan Portal MYAgro.

Page 13: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 8

Rajah 2.4-7: Paparan Terma & Syarat

8. Klik Dasar Privasi, bagi mengetahui dasar privasi pengguna semasa menggunakan

Sistem AIS.

Rajah 2.4-8: Paparan Dasar Privasi

Page 14: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 9

9. Klik Dasar Keselamatan untuk mengetahui Dasar Keselamatan data semasa

menggunakan sistem AIS.

Rajah 2.4-9: Paparan Dasar Keselamatan

10. Klik Penafian, dan paparan Penafian akan dipaparkan seperti berikut:

Rajah 2.4-10: Paparan Penafian

Page 15: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 10

2.5 Panduan Asas

Di bawah adalah beberapa tip berguna yang boleh digunakan untuk memudahkan pengguna

menggunakan MYAgro dengan lebih mudah:

i. Ruang yang bertanda asterisk (*) adalah mandatori dan perlu diisi.

ii. Untuk memasukkan atau memilih tarikh di dalam ruang tarikh perlu mengikut

format DD / MM / YYYY.

Page 16: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 11

2.6 Fungsi Umum

Terdapat tiga fungsi umum yang boleh digunakan oleh pengguna berdaftar dalam Portal

MYAgro iaitu Lupa Kata Laluan, Tukar Kata Laluan dan Log Keluar.

1. Jika pengguna terlupa kata laluan, klik yang

terdapat pada skrin Log Masuk seterusnya skrin Lupa Kata Laluan akan dipaparkan

seperti rajah berikut:

Rajah 2.6-1: Paparan Skrin Lupa Kata Laluan.

2. Masukkan ID pengguna dan masukkan ‘captcha’ mengikut imej yang dipaparkan

pada srkin seperti rajah di atas. Jika ingin menukar imej yang dipaparkan, klik

.

3. Klik untuk meneruskan permohonan untuk menukar kata laluan. Skrin

akan memaparkan seperti berikut:

Rajah 2.6-2: Paparan Permohonan Kata Laluan Berjaya.

4. Setelah itu, pautan untuk menukar kata laluan akan dihantar kepada emel pengguna

yang digunakan ketika proses membuat ID.

5. Contoh e-mel yang akan dihantarkan keada pengguna yang telah memohon untuk

menukar kata laluan seperti rajah berikut.

Page 17: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 12

Rajah 2.6-3: Contoh Emel untuk Menukar Kata Laluan.

6. Klik pada untuk menukar kata laluan. Pautan tersebut akan membawa

pengguna ke skrin untuk menukar kata laluan seperti berikut:

Rajah 2.6-4: Paparan Skrin untuk Menukar Kata Laluan.

7. Masukkan kata laluan baru dan pengesahan untuk kata laluan tersebut pada ruangan

yang disediakan mengikut label masing-masing.

Page 18: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 13

8. Klik butang untuk menukar kata laluan. Mesej mengatakan penukaran

kata laluan Berjaya akan terpapar seperti Rajah 2.6-5 berikut.

Rajah 2.6-5: Mesej Penukaran Kata Laluan Berjaya.

9. Pengguna boleh menukar kata laluan dan log keluar dalam paparan Portal

MYAgroseperti rajah berikut:

Rajah 2.6-6: Paparan Change Password dan Logout

10. Klik

11. Sistem akan memaparkan skrin tukar kata laluan seperti rajah berikut:

Page 19: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 14

Rajah 2.6-7: Paparan halaman Tukar Kata Laluan

12. Pengguna mengisi kata laluan semasa, kata laluan baru dan pengesahan kata laluan

baru.

13. Klik , sistem akan memaparkan

14. Untuk keluar daripada sistem, klik

15. Sistem akan memaparkan skrin log masuk Portal MYAgro.

Page 20: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 15

3. CAPAIAN SISTEM

3.1 Capaian Melalui Aplikasi Web

Setelah mengakses pautan: http://portal.MYAgro.moa.gov.my, halaman utama bagi Portal

MYAgro akandipaparkan seperti rajah berikut:

Rajah 3.1-1 : Halaman Utama Enterprise Portal

Page 21: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 16

3.2 Capaian Melalui Aplikasi Mudah Alih

Pengguna perlu memuat turun aplikasi Dynamic CRM di Apps Store atau Play Store terlebih

dahulu untuk dimuat turun di aplikasi mudah alih.

Rajah 3.2-1: Ikon Dynamic CRM EO Workspace

3.3 Pendaftaran Pengguna

Pendaftaran Pengguna ialah proses mewujudkan akaun pengguna bagi membolehkan

pengguna mengakses aplikasi MYAgro.

Sila rujuk langkah panduan yang diterangkan dalam manual latihan Sistem Pengurusan

Profil (Pengguna Berdaftar) di para 3.2.

Page 22: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 17

4. MENGAKSES REKOD LADANG MELALUI APLIKASI WEB

4.1 Lihat Maklumat Rekod Ladang untuk tujuan pengesahan

1. Klik di paparan utama Portal MYAgro. Sistem akan memaparkan

skrin MyDashboard Profil Pengguna seperti berikut:

Rajah 4.1-1: Paparan Dashboard Profil Pengesah Rekod Ladang

2. Klik ikon . Sistem akan memaparkan skrin Pengesah

Rekod Ladang seperti rajah berikut:

Page 23: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 18

Rajah 4.1-2: Paparan homepage bagi Pengesah Rekod Ladang melalui MyDashboard

3. Klik dan pilih Pengesahan Rekod Ladang seperti

seperti rajah berikut:

Rajah 4.1-3: Pilihan bagi Paparan Dashboard

Page 24: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 19

4. Sistem akan paparkan paparan bagi senarai Rekod Ladang yang perlu disahkan

seperti rajah berikut:

Rajah 4.1-4: Paparan skrin Senarai Rekod Ladang yang perlu disahkan

5. Klik pada Rekod Ladang dan sistem akan paparkan maklumat Rekod Ladang tersebut.

Rajah 4.1-5: Paparan Maklumat Rekod Ladang

Page 25: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 20

4.2 Sahkan Maklumat Rekod Ladang

1. Klik pada Rekod Ladang yang hendak disahkan dan sistem akan paparkan maklumat

Rekod Ladang tersebut.

Rajah 4.2-1: Paparan Maklumat Rekod Ladang

2. Klik dan tukar status Hantar untuk Pengesahan kepada

Disahkan jika Rekod Ladang telah disahkan.

3. Klik untuk menyimpan rekod pengesahan tersebut.Maklumat

pengesahan akan dihantar kepada petani yang terlibat.

Page 26: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 21

4.3 Tidak sahkan Maklumat Rekod Ladang

1. Klik pada Rekod Ladang yang hendak disahkan dan sistem akan paparkan maklumat

Rekod Ladang tersebut.

Rajah 4.3-1: Paparan Maklumat Rekod Ladang

2. Klik dan tukar status Hantar untuk Pengesahan kepada Tidak

Disahkan jika Rekod Ladang tidak dapat disahkan. Isi ruangan catatan pengesahan

jika rekod ladang tidak dapat disahkan.

Rajah 4.3-2: Paparan Maklumat Rekod Ladang

Page 27: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 22

3. Klik untuk menyimpan rekod pengesahan tersebut. Maklumat

pengesahan dan catatan pengesahan akan dihantar kepada petani yang terlibat.

5. MENGAKSES REKOD LADANG MELALUI APLIKASI MUDAH ALIH

5.1 Log Masuk

Langkah – Langkah untuk Log Masuk ke Aplikasi Mudah Alih adalah seperti berikut:

1. Buka aplikasi AppsStore atau Google Playstore dan muat turun aplikasi Dynamics

365 for Phones. Sila rujuk para 3.2

2. Pilih Ikon Dynamics CRM Aplikasi yang telah dimuat turun.

Rajah 5.1-1: Ikon Dynamic CRM di aplikasi Mudah Alih

3. Masukkan URL https://moa.crm.myagro.moa.gov.my untuk mengakses aplikasi MOA

CRM dalam aplikasi mudah alih seperti rajah berikut:

Rajah 5.1-2: Skrin URL untuk Mengakses MOA CRM

4. Klik untuk ke halaman berikut.

Page 28: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 23

5. Aplikasi EO Workspace dan paparan log masuk bagi pengguna berdaftar berjaya

dipaparkan.

Rajah 5.1-3: Halaman Log Masuk bagi Pengguna Berdaftar di aplikasi Mudah Alih

6. Masukkan butiran ID Pengguna dan Katalaluan yang sah.

Nota: ID Pengguna dan Katalaluan adalah sama dengan aplikasi versi web. Hanya

pengguna berdaftar boleh menggunakan aplikasi ini.

7. Klik .

8. Skrin profil pengguna berdaftar akan dipaparkan seperti rajah berikut:

Page 29: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 24

Rajah 5.1-4: Skrin Profil Aplikasi Mudah Alih

9. Klik seterusnya sistem akan memaparkan:

Rajah 5.1-5: Skrin Tetapan di Aplikasi Mudah Alih

5.2 Lihat Maklumat Rekod Ladang untuk tujuan pengesahan

1. Klik di paparan utama Aplikasi EO Workspace. Sistem akan memaparkan skrin

seperti berikut:

Page 30: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 25

Rajah 5.2-1: Paparan Menu Informasi Aplikasi EO Workspace.

2. Klik

3. Sistem akan paparkan paparan bagi senarai Kos, Pengeluaran dan Jualan yang perlu

disahkan seperti rajah berikut:

Page 31: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 26

Rajah 5.2-2: Paparan skrin Senarai Kos, Pengeluran dan Jualan yang perlu disahkan

4. Klik pada Rekod Ladang dan sistem akan paparkan maklumat Rekod Ladang tersebut.

Page 32: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 27

Rajah 5.2-3: Paparan Maklumat Rekod Ladang

5. Klik pada Rekod Ladang dan sistem akan paparkan maklumat Rekod Ladang tersebut.

6. Swipe skrin untuk melihat maklumat Rekong Ladang secara keseluruhan

Page 33: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 28

5.3 Sahkan Maklumat Rekod Ladang

1. Klik pada Rekod Ladang yang hendak disahkan dan sistem akan paparkan maklumat

Rekod Ladang tersebut.

Rajah 5.3-1: Paparan Maklumat Rekod Ladang

2. Klik dan tukar status Hantar untuk Pengesahan kepada Disahkan

jika Rekod Ladang telah disahkan.

3. Klik dan sistem akan paparkan seperti rajah berikut:

Page 34: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 29

Rajah 5.3-2: Paparan Notifikasi Simpan Maklumat Rekod Ladang

4. Klik untuk menyimpan rekod pengesahan tersebut.Maklumat

pengesahan akan dihantar kepada petani yang terlibat.

Page 35: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 30

5.4 Tidak sahkan Maklumat Rekod Ladang

1. Klik pada Rekod Ladang yang hendak disahkan dan sistem akan paparkan maklumat

Rekod Ladang tersebut.

Rajah 5.4-1: Paparan Maklumat Rekod Ladang

2. Klik dan tukar status Hantar untuk Pengesahan kepada Tidak

Disahkan jika Rekod Ladang tidak dapat disahkan. Isi ruangan catatan pengesahan

jika rekod ladang tidak dapat disahkan.

3. Klik dan sistem akan paparkan seperti rajah berikut:

Page 36: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 31

Rajah 5.4-2: Paparan Notifikasi Simpan Maklumat Rekod Ladang

4. Klik untuk menyimpan rekod pengesahan tersebut.Maklumat

pengesahan akan dihantar kepada petani yang terlibat.

Page 37: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 32

6. DOKUMEN RUJUKAN

Nombor Dokumen. Nama Dokumen

AIS.15.06.02 Test Procedure Farm Record (web)

AIS.15.06.02 Test Procedure Farm Record (mobile)

AIS.11.02.05 User and System Requirement Farm Record version 1.1

Page 38: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek

Agriculture Intelligence System (AIS)

Manual Pengguna – 10 Aplikasi Perkhidmatan Pertanian: Rekod Ladang

Halaman | 33

7. GLOSSARI

Bil Terma Definisi

1. Aplikasi Perkhidmatan Pertanian

Aplikasi Perkhidmatan Pertanian didefinasikan

sebagai aplikasi petani yang dicipta untuk

memudahkan petani serta menggalakkan

penyertaan petani dalam menambah hasil yang

lebih produktiviti, menambah kepelbagaian,

menambah saiz pasaran, meningkatkan

perancangan perniagaan dan mengurangkan kos

produksi yang secara langsung meningkatkan

pendapatan melalui pertanian. Modul di bawah

Aplikasi Perkhidmatan Pertanian adalah Rekod

Ladang, Direktori Pertanian,Maklumat Penyakit

dan Perosak, Kalender Latihan, Kalender Latihan,

Video Pembelajaran, Maklumat Cuaca, Kalkulator

Aliran Tunai dan Maklumat Pasaran.

2. Portal MYAgro

Portal MYAgro adalah laluan yang

menyambungkan ke sistem sub(Profiling, Insentif

dan Aplikasi Perkhidmatan Pertanian) di mana

ianya menyediakan berita, pengumuman,

kalender, forum, chat dan maklumat.

5. Pengesah Rekod Ladang

Didefinasikan sebagai pengguna yang mempunyai

‘username’ dan ‘password’ untuk membuat

pengesahkan berkaitan Maklumat Rekod Ladang.

Page 39: MANUAL PENGGUNA 10 APLIKASI PERKHIDMATAN …portal.myagro.moa.gov.my/ms/Manual/Rekod Ladang...Nama Syarikat Pasukan Projek Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Pasukan Projek