mantik İlk 7 hafta özet ve soru çaliŞmasi

Click here to load reader

Post on 08-Mar-2016

227 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MANTIK İLK 7 HAFTA ÖZET VE SORU ÇALIŞMASI

TRANSCRIPT

 • http://erzurumilitam.blogcu.com

  HAZIRLAYAN : ERZURUM LTAM ETT GRUBU 2011

  ZET

  Mantk, bilinenden bilinmeyenin elde edilmesine vasta olan bilim; ilkelerine

  uyulduunda zihni hataya dmekten koruyan bir disiplin ve sanat eklinde

  tanmlanmaktadr. Bu tanmlardan birincisi mant konusunu, dieri ise amacn

  gstermektedir. Bu tanmlar gz nnde bulundurarak mantn, doru ve

  tutarl bir dnme olduunu syleyebiliriz. Tutarl dnme, akl yrtmenin

  akl ilkeleri denen ilkelere uygun olmasyla mmkn olmaktadr. Doru

  dnme, akl yrtme ya da akl yrtmeler zinciridir. Akl yrtme ise, hkmler arasnda ba kurarak zihnin bilinenlerden bilinmeyeni elde etmesi

  demektir. Akl yrtme akln belirli ilkeleriyle olur. Bu ilkeler; zdelik,

  elimezlik, nc halin yokluu ve yeter neden ilkesidir. Mantk, kendisine

  kavramlar, kavramlardan oluan nermeleri ve nermeler aras ilikileri,

  nermeler vastasyla dzgn karmlarda bulunmann l ve kurallarn

  incelemeyi konu edinir.

  Mantn insana salad byk yararlar bulunmaktadr. rnein, salam bir

  mantk bilgisi, gnlk pratik sorunlarmzn zlp aydnlatlmasnda nemli bir

  aratr. Mantk insana ak-seik dnme ve dndklerini anlalr bir dille ifade etme olana salar. Mantk tutarl olmay, birbiriyle elien dnce ve

  iddialara zihinde yer vermemeyi, yeter derecede kantlanmam hibir iddia ve

  teoriyi doru kabul etmemenin gerekliliini retir. Mantk doru ile yanl,

  ispat edilenle edilemeyeni ayrma gc verir. Mantn, bilgi teorisi, psikoloji ve

  sosyolojiyle yakn bir ilikisi vardr.

 • http://erzurumilitam.blogcu.com

  HAZIRLAYAN : ERZURUM LTAM ETT GRUBU 2011

  DEERLENDRME SORULARI

  1. Bilinen kavramlardan bilinmeyen kavramlara ne ile ulalmaktadr?

  a) Akl yrtmelerle

  b) Be duyu ile

  c) Deneyle

  (d) Tanmlarla

  e) nermelerle

  2. Hkmler arasnda ba kurarak zihnin bilinenlerden bilinmeyeni elde

  etmesine ne ad verilir?

  (a) Akl yrtme

  b) Tanmlama

  c) Deneme yanlma

  d) Doru dnme

  e) Tutarl dnme

  3. Aadakilerden hangisi mantn konusu olamaz?

  a) Kavramlar

  b) Be sanat

  c) Kyas

  d) nermeler

 • http://erzurumilitam.blogcu.com

  HAZIRLAYAN : ERZURUM LTAM ETT GRUBU 2011 (e) Szckler

  4. Aadakilerden hangisi akl ilkelerinden biri deildir?

  a) elimezlik

  (b) Deneme yanlma

  c) zdelik

  d) Yeter neden ilkesi

  e) nc halin imknszl

  5. Aadakilerden hangisi mantn kullanm alanlarndan biri deildir?

  a) Teknik

  b) Bilim

  c) Felsefe

  d) Pratik hayat

  (e) Mitoloji

  6. Klasik mantn kurucusu aadakilerden hangisidir?

  a) Sokrates

  b) Platon

  (c) Aristoteles

  d) De Morgan

  e) Descartes

 • http://erzurumilitam.blogcu.com

  HAZIRLAYAN : ERZURUM LTAM ETT GRUBU 2011 7. Hakikatin lsnn insan olduu eklindeki dnce aadakilerden

  hangisine aittir?

  a) Sokrates

  (b) Protagoras

  c) Aristoteles

  d) Platon

  e) Zenon

  8. Aadakilerden hangisi Organonun ierisinde yer almaz?

  a) Topikler

  b) Sofistik deliller

  c) II. Analitikler

  d) Kategoriler

  (e) Mitolojik dnceler

  9. Aadakilerden hangisi Fransz sosyoloji okulunda yer almayan bir

  dnrdr?

  a) A. Comte

  b) E. Durkheim

  c) L. Bruhl

  d) . Piaget

  (e) Leibniz

 • http://erzurumilitam.blogcu.com

  HAZIRLAYAN : ERZURUM LTAM ETT GRUBU 2011 10. Aadakilerden hangisi Aristoteles mantn reddeden dnrlerden biri

  deildir?

  (a) Gazl

  b) bn Salah

  c) bn Teymiyye

  d) bn Kayym el-Cevziyye

  e) Celaleddin es-Suyt

  CEVAP ANAHTARI

  I.NTE

  1.D 2.A 3.E 4.B 5.E 6.C 7.B 8.E 9.E 10.A

  2.NTE: KAVRAMLAR

  ZET

  Kavramn ne olduu Sokratesten beri felsefenin temel sorunlarndan birisi

  olmutur. Kavram, filozoflarn zerinde oka tarttklar ve birbirlerine

  muhalefet ettikleri bir konudur. Klasik mantkta doru dnme yollarnn

  gsterilmesi ok nemli olduu iin, Aristoteles akl yrtme yollarndan

  dedksiyona vurgu yaparak, dedksiyonun bir ekli olan kyas esas almtr.

  Kyasn ortaya konulabilmesi iin ncelikle kavramlarn, sonra da nermelerin

  ele alnmas gerekmektedir.

  Kavramlar, doru ya da yanl olamazlar. Yanllk ve doruluk deerleri

  nermelere aittir. Kavramlarn d nesnel dnyada karlklar varsa gerek,

  karlklar yoksa gerek deildir. nermeler birka kavramn bir araya

  gelmesiyle oluur. Doruluk ve yanllk birka kavramdan olumu yarg

  bildiren nermelere aittir. Kavramlar, szl ya da szsz olan birtakm

 • http://erzurumilitam.blogcu.com

  HAZIRLAYAN : ERZURUM LTAM ETT GRUBU 2011 iaretlerle ifade edilirler. Kavramlarn birtakm iaretlerle dile getirilmesine

  dellet denir. Dellet farkl ekillerde ele alnmaktadr. Ancak bu dellet

  eitlerinden mant szl vaz dellet ilgilendirmektedir.

  DEERLENDRME SORULARI

  1. Bir eyin zihindeki tasavvuruna ne denir?

  a) nerme

  b) Hayal

  c) Kimlik

  d) Dellet

  (e) Kavram

  2. Kavramn dil ile ifade edilmesine ne denir?

  (a) Terim

  b) Yklem

  c) Hkm

  d) nerme

  e) Hayal

  3. Genel bir varl deil, zel bir varl zihinde tasavvur etmeye ne denilir?

  a) Kavram

 • http://erzurumilitam.blogcu.com

  HAZIRLAYAN : ERZURUM LTAM ETT GRUBU 2011 b) Hayal

  c) Kimlik

  d) nerme

  e) Hkm

  4. Bireyler grubunu ifade edip grupta gerekleen kavramlara ne ad verilir?

  a) Distribtif

  b) Soyut

  c) Tikel

  d) Ak ve seik

  e) Kolektif

  5. Aadaki kavramlardan hangisi tekil bir kavramdr?

  a) Meclis

  b) u cetvel

  c) nsanlk

  d) Sendika

  e) Ordu

  6. Aadaki kavramlardan hangisi distribtif kavramlara rnek tekil eder?

  a) Sendika

  b) Ordu

  c) Meclis

 • http://erzurumilitam.blogcu.com

  HAZIRLAYAN : ERZURUM LTAM ETT GRUBU 2011 d) i

  e) Sivil toplum

  7. Aadaki dellet eitlerinden hangisi mant ilgilendirir?

  a) Szl tabii

  b) Szl akl

  c) Szsz tabii

  d) Szsz vaz

  e) Szl vaz

  8. Aadaki kavram iftlerinden hangisi eksik kapsama girer?

  a) nsan-ku

  b) Memeli-balk

  c) Ta-tavan

  d) Canl-cansz

  e) Cansz-aa

  9. Aadakilerden hangisi Kant felsefesinde bir kategori olarak kabul edilmez?

  a) Nitelik

  b) Nicelik

  c) Cevher

  d) Zaman

  e) Nedensellik

 • http://erzurumilitam.blogcu.com

  HAZIRLAYAN : ERZURUM LTAM ETT GRUBU 2011

  10. Aadakilerden hangisi kavramlar aras iliki trne girmez?

  a) Eitlik

  b) Ayrklk

  c) Tam-giriimlik

  d) Eksik-giriimlik

  e) zdelik

  CEVAP ANAHTARI

  2.NTE

  1.E 2.A 3.B 4.E 5.B 6.D 7.E 8.B 9.D 10.E

  3. NTE : BE TMEL

  ZET

  Mantkta be tmelin ilk defa Porphyriosun sgoji adl eserinde ilendii

  bilinmektedir. Ancak be tmelin Aristoteles tarafndan da zellikle zerinde

  durulduu ifade edilmelidir.

  Be tmel; cins, tr, ayrm, zglk ve ilintiden olumaktadr. Altnda trlerin

  sraland terime cins, cinsin altnda bulunan ve z bakmndan bal bulunduu

  cinsle ksmen zde olan genel kavrama tr, cinsleri ve trleri birbirinden ayran

  ana karakterlere ayrm, bir tre ya da kiiye ait olup ayn cinsten dier bir tr ve

  ahsta bulunmayan nitelie zglk, fertlerde geici olarak bulunmakla birlikte

  varl ferdin varlna bal olmayan, dier fertlerin de paylatklar zelliklere

  ise ilinti denir.

 • http://erzurumilitam.blogcu.com

  HAZIRLAYAN : ERZURUM LTAM ETT GRUBU 2011

  DEERLENDRME SORULARI

  1. Be tmel ilk defa aadaki eserlerden hangisinde ilenmitir?

  a) Porphyrios-sgoji

  b) Aristoteles-Topikler

  c) Platon-Kanunlar

  d) Descartes-Metod zerine Konuma

  e) Kant-Saf Akln Eletirisi

  2. Altnda trlerin sraland eye ne ad verilir?

  a) Tr

  b) Cins

  c) Ayrm

  d) zglk

  e) linti

  3. Aadakilerden hangisi zsel tmel iinde yer alr?

  a) zglk

  b) linti

  c) Tr

  d) Tekil

  e) Tikel

 • http://erzurumilitam.blogcu.com

  HAZIRLAYAN : ERZURUM LTAM ETT GRUBU 2011 4. Ney nefesli bir alg aletidir nermesinde yer alan nefesli ifadesi be

  tmelden hangisine girer?

  a) Cins

  b) Ayrm

  c) Tr

  d) zglk

  e) linti

  5. Varlk-bitki emasnda yer alan bitki kavram be tmelden hangisine girer.

  a) Cins

  b) linti

  c) zglk

  d) Tr

  e) Ayrm

  6. Bir tre ya da bir kiiye ait olup ayn cinsten dier bir tr ve ahsta

  bulunmayan nitelik nedir?

  a) Tr

  b) Cins

  c) linti

  d) Ayrm

  e) zglk

  7. Fertlerde geici olarak bulunmakla birlikte varl ferdin varlna bal

  olmayan dier fertlerin de paylatklar zelliklere ne denir?

  a) linti

 • http://erzurumilitam.blogcu.com

  HAZIRLAYAN : ERZURUM LTAM ETT GRUBU 2011 b) zglk

  c) Tr

  d) Cins

  e) Ayrm

  8. Aadaki kavramlardan hangisi ilintisel tmel ierisinde yer alr?

  a) Cins

  b) Tr

  c) Ayrm

  d) zglk

  e) Tikel

  BE TMEL

  Atatrk niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezi

  10

  9. Uzak cinsi blen ana karaktere ne ad verilir?

  a) Uzak ayrm

  b) Yakn ayrm

  c) Uzak cins

  d) Yakn cins

  e) linti

  10. Hkim bilgisi gl kiidir nermesinde yer alan hkim be tmelden

  hangisinde yer alr?

  a) Cins

  b) Tr

 • http://erzurumilitam.blogcu.com

  HAZIRLAYAN : ERZURUM LTAM ETT GRUBU 2011 c) Ayrm

  d) zg