mano muzika 3 klasei

Download Mano muzika 3 klasei

Post on 08-Mar-2016

265 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mano muzika 3 klasei

TRANSCRIPT

 • E i r i m a s V e l i k a

  muzikaMano

  su kompaktine ploktele

  Man

  o m

  uzik

  a

  Vad

  ovl

  is II

  I kla

  sei

  Eiri

  mas

  Vel

  ika

  III klass muzikos mokymo komplekt sudaro:

  vadovlis su kompaktine ploktele (dainavimas, solfediavimas, ddavimas)

  pratyb ssiuvinis mokyklin ddel mokytojo knyga su kompaktine ploktele

  (muzikos klausymas)3

  ISBN 978-5-430-05692-6

 • Kaunas

  muzikaMano

  V a d o v l i s I I I k l a s e is u k o m p a k t i n e p l o k t e l e

  E i r i m a s V e l i k a

 • MIELI TREIOKAI!Vadovlis Mano muzika ir vl jus kvieia keliauti po paslapting

  muzikos al. Per muzikos pamokas mes

  Linkiu skms! Vadovlio autorius Eirimas

  Vadovlyje raskite tai, kas jums tikrai domu. Krinlius, kuriuos patys isirinkote, mokykits dainuoti i klausos, ritmuoti ir ir solfediuoti, dduoti

  ir groti klaviiniu instrumentu. J melodijas prisiminti jums pads kompaktin ploktel joje rayta dauguma

  vadovlio dain melodij.

  dainuosime ir aisime muzikinius aidimus,

  klausysims muzikos,

  mokysims solfediuoti ir skaityti natas, dduosime, skuduiuosime,grosime klaviatra,

  ritmui pritaikysime judesius,

  dainoms ir muzikai pritarsime akmenukais, lazdelmis ir judesiais,

  atliksime domiaskrybines uduotis

  ir atsakysime klausimus.

  3

 • TURINYSalyj kelio 6

  PAINKIME NATAS 7PENKLIN 8MET LAIKAI 9RUDUO 10RITMAS 12MELODIJOS KRYPTIS 14FAMIREDO 15

  B b, a jauiukas 15Unt aukt kalneli, ita 15Grai ponia pelda 16Oka spyr 16

  Es atradu baltu pupu 17RYTO IR VAKARO DAINOS 18

  Uteka teka 19Lk, sakalli 20

  PAUZ 21PASIDARYKITE SKUDUIUS 22

  Likalauki kat 22NUO SKUDUIO IKI VARGON 23Ein eidytis 24MUZIKA IR LIETUS 25

  Tave matau 26Etiudas Lietus 27

  PUSIN NATA 28Etiudas 28Bki, upeliuk 28Kvolijosi ilo meka 29Tai raibumai genelio 29En den du 29

  MUZIKA MOGAUS GYVENIME 30LOPINS 31

  Atk busilis 31Zo zo rikika 32

  VESTUVINS DAINOS 33akinja pimpe 33Atvaiuoja svoia ratais 33

  NALAII DAINOS 34Dzk rauda 34Vai pdymai pdymai 35 alio vario 36

  DOREMISOL 37Eiva, sesule 37Mikita 37

  DIRIGAVIMAS 38Ei, augo dygo 38Aut aurel 38

  PUSIN SU TAKU 39Ar vjuis pt 39

  Visi bajorai irgus balnojo 40Prisiminkite ir pakartokite 41IEMA 42Sodai sodai 44Vover 45LASOLMIDO 46

  Sibavo liepel 46alia kelio viekellio 46 Kalne berelis stovjo 47Toli nuduota, toli paadta 47

  METRONOMAS 48Kopos smlio laikrodis 49

  SVEIKOJI NATA 50Etiudas 51I maras 51II maras 51

  U giri giri 52ORKESTRAS 53

  Kald koncertas 53Sidrabia lieti lija 54GAMA 55TONAS IR PUSTONIS 55CHORAS 56KALDOS 57

  Tylij nakt 57

  4

 • oks tvelis okin 58PASTOVIEJI IR NEPASTOVIEJI GAMOS GARSAI 59FASOLLASI 60

  iu iuela 60Tu lapela, kytra paukte 60Tuto, strazdeli, tuto 61Rimo, rimo tto 61

  UGAVNS 62A ugimio ubaglis 62alta iema alin aina 63O tai arklys 63 jo senis per miest 64

  INTERVALAI 65Interval dainel 65Spalv sutartin 66

  Audjl 67 Es maziis muinieciis 68Prisiminkite ir pakartokite 69PAVASARIS 70TRIGARSIAI 72

  A pasjau uol 73MAORAS IR MINORAS 74REFASOLLA 74

  Pas moiut augau 75Augino moiut 75Ai, jojau jojau 76Miega ponas ir sapnuoja 76Tto, strazdelis 77Vai, a ieisiu 77

  METAI SU IOGU 78Ir atskrid du karveliai 79VELYKOS 80

  Aleliuja 80Mes giedam, Jzau, Tau 80

  DO2SILASOL 81irnikli, titity 81vilgso rasel ant baro 82Oi sidi, ko gervinas 82

  alia kelelio keluio 83Ei duku, ei dai duku 83

  SPUOKLINS DAINOS 84Kai a buvau per motu 84Kas t supas? 85

  KETVIRTIN SU TAKU 86Skrido bit laukeliu 86Vyrai skute sus 87Ale gi kokia 87

  JURGINS 88Jurgi Jurgi Jurgelaiti 88Ralio, dar valio 88Stokit gulkit, galvijliai 89

  Praom praom 90Pavasario sonata 91DOFASOLLA 92

  Vilkas grikius sjo 92Kas mudu anksti prikels 92Oi tu gria 93Oi giria giria 93Mano tvulio margi dvaruiai 94Kupolio roe 94

  VASARA 95Mnuo saulu ved 96Eina saulel 97Valioj piev 98Pjoviau ien 99

  JONINI DAINOS 100Oi ta ta, kupalia grai 100Pijolka rta, ita 101

  Pien 102Prisiminkite ir pakartokite 103

  5

 • UGAVNS

  Per Ugavnes jaunimas kreia idaigas, triukmauja. Po kaimynus vaikioja kaukti persirengliai. Labiausiai mgstamos ubago, oio, gervs, arklio, Kanapinio ir Laininio kauks.

  * svietas pasaulis ** geradjas geradarys *** rasalas burok mirkalas **** bulbs bulvs ***** ulyia kaimo gatv ****** dikavoti dkoti ******* ilojoti plsti, koneveikti ******** ielas motas visas gabalas ********* pas Diev zaplotas Dievo atlygis

  Ugavnms pasigaminkite kauki, imokite dain ir aidim.

  Prisiminkite, koki Ugav-ni dain ir aidim imo-kote antroje klasje.

  A ugimio ubaglis

  A ugimio ubaglisIr uaugo prasioklis.Ainu par sviet* verkdamas, Geradjus** garbindamas.

  Treis kiemas nuo pat galaDav duonos ir rasala***,O kai papraio bulbyi****,Liep aiti par ulyio*****.

  Kas duos duonos dikavosiu******,Kas duos sria ilojosiu*******,Kas laini ielo moto********, Tas gaus pas Dievo zaploto*********. Panevio r.

  35

  62

 • alta iema alin aina

  alta iema alin aina, (2 k.)Kad pavasaris ataina. (2 k.)

  mi jauteliai bauboja, (2 k.)Avinliai arcavoja*. (2 k.)

  Pasijungsiu mus jauius, (2 k.)Aisiu art malynlia**. (2 k.)

  Ssiu kvieius ir rugelius, (2 k.)A pasjs apaksiu. (2 k.)

  O tai arklys

  O tai arklys, (2 k.)O tai geras yra arklys. (2 k.)Kanopm (2 k.)Vis keli dai razmu*. (2 k.) Uodegi (2 k.)Vis keli dai nulav. (2 k.)

  * razmuti imuti, iduobti

  ausem (2 k.)Visas pauktes jau suklaus. (2 k.) akem (2 k.)Danguj vaigdes jau suskait. (2 k.)

  Adutikis

  * arcavoti bgioti, lakstyti** malynlis molynlis

  36

  37

  63

 • jo senis per miestRatelis

  jo senis per miest,jo senis per miest,Oi vei bumbel bumbel, (2 k.)jo senis per miest.Ne kromel* ant pei, Ne kromel ant pei,Oi vei bumbel bumbel, (2 k.)Ne kromel ant pei,Senio barzda uriesta,Senio barzda uriesta,Oi vei bumbel bumbel, (2 k.)Senio barzda uriesta.

  * kromelis d su prekmis

  Jojo senis ant okos,Jojo senis ant okos,Oi vei bumbel bumbel, (2 k.)Jojo senis ant okos.Oka sen numet...

  Ir kromel ibarst...

  Senis ok surio...

  Senis ok pjov...

  Senio oka bliov...

  * kromeli

  64

 • INTERVALAI

  Intervalas atstumas tarp dviej muzikos gars. Du vienodi garsai yra vadinami prima (SOL ir SOL). Du gretimi garsai sekunda (FA ir SOL, SI ir DO). Tercija apima tris gretimus garsus (DO ir MI, SOL ir SI).

  Panagrinkite pieinl. Kiek gars apima kvarta? O kvinta? Seksta? Septima? Oktava?

  Kurie tai intervalai? Ivardykite juos.

  Interval dainel

  OKTAVA

  SEPTIMA

  SEKSTA

  KVINTA

  KVARTA

  TERCIJASEKUNDA

  SEKUNDA

  TERCIJA

  KVARTA

  KVINTA

  SEKSTA

  SEPTIMA

  OKTAVA

  1 2 3 4 5 6 7 8

  38

  65

 • Dduokite sskambius dviem ddelmis, skambinkite pianinu. siklausykite! Sekunda skamba atriai, aiiai. Tercija darniai, velniai. Kvarta gdiai, tuiai.

  RE

  Atspkite, kur sskamb grojo js draugai.

  Spalv sutartinTrejin

  Pirmj sutartins pus uraykite gulsiai (A). Juosteles vir nat nuspal-vinkite parodyt spalv vandeniniais daais. Palaukite, kol jie idius. Antrj sutartins pus uraykite statmenai (B) ir nuspalvinkite juosteles greta nat. Krymai dengdamos viena kit, juostels sudarys gra spalvot audin (C). Spalvindami stenkits, kad teptukas nebt per lapias. Juosteles spalvinkite kuo skaidresniu akvarels sluoksniu.

  A B C

  RE

  MI

  MI

  SOLSOL

  RE

  66

 • AudjlLietuvi liaudies aidimas

  Esu dailiai imokyta, (2 k.)Moku graiai austi.Pykt, pokt, tapu tapu, (2 k.)Pupu pupu, klepu klepu.

  audykll graiai auna, (2 k.)Sil neugauna.Pykt, pokt, tapu tapu, (2 k.)Pupu pupu, klepu klepu.

  (Bit)

  Raikiai perskaitykite msl ir j minkite.

  Sdi panel tamsioj seklyioj, Audia be stakli, be nyi.

  Austin juosta

  Audimo stakls

  6767

 • Es maziis muinieciisLatvi vaik daina

  Es maziis muinieciis,Man devii darbniecii:Trs ccias arjias,Trs vistias ectjas,Vilci aitu gantjis,Lcts rijas kljiis,Zats salmu nesjiis.

  Priedainis (kartojamas po kiekvienos eiluts)

  Trai rai r,Tradi ridi radi ridi rai rai r,Tradi ridi ram!

  *A maasis dvarininkasSu devyniais darbininkais:Trys kiaulyts artojls,Trys vityts aktojos,Vilkas avi ganytojas,Lokys jav kljlis,Zuikis iaud neiotojas.

  Vert Valdis Muktupavelas(Valdis Muktupvels)

  39

  68

 • Prisiminkite ir pakartokite!

  Paaikinkite, k reikia ie odiai:

  choras, volta, tonas, orkestras, metronomas, pustonis, dirigentas, gama, intervalas.

  Pagrokite ias natas ddele. Suraskite jas klaviatroje.

  MI DO1 SOL SI RE LA FA DO2

  vardykite, kurios tai natos. Raskite jas klaviatroje.

  Nustatykite, kurie tai intervalai. Pagrokite juos dviem ddelmis arba klaviiniu instrumentu.

  Koki imokote kaldini dain ir aidim? Kurias dainas dainavote per Ugavnes? Kurios dainos ir aidimai jums labiausiai patiko? Kodl?

  A B C D E F G H

  69

 • E i r i m a s V e l i k a

  muzikaMano

  su kompaktine ploktele

  Man

  o m

  uzik

  a

  Vad

  ovl

  i