Mano muzika 3 klasei

Download Mano muzika 3 klasei

Post on 08-Mar-2016

240 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mano muzika 3 klasei

TRANSCRIPT

<ul><li><p>E i r i m a s V e l i k a</p><p>muzikaMano</p><p>su kompaktine ploktele </p><p>Man</p><p>o m</p><p>uzik</p><p>a </p><p>Vad</p><p>ovl</p><p>is II</p><p>I kla</p><p>sei</p><p>Eiri</p><p>mas</p><p> Vel</p><p>ika</p><p>III klass muzikos mokymo komplekt sudaro:</p><p> vadovlis su kompaktine ploktele (dainavimas, solfediavimas, ddavimas)</p><p> pratyb ssiuvinis mokyklin ddel mokytojo knyga su kompaktine ploktele </p><p>(muzikos klausymas)3</p><p>ISBN 978-5-430-05692-6</p></li><li><p>Kaunas</p><p>muzikaMano</p><p>V a d o v l i s I I I k l a s e is u k o m p a k t i n e p l o k t e l e</p><p>E i r i m a s V e l i k a</p></li><li><p>MIELI TREIOKAI!Vadovlis Mano muzika ir vl jus kvieia keliauti po paslapting </p><p>muzikos al. Per muzikos pamokas mes</p><p>Linkiu skms! Vadovlio autorius Eirimas</p><p> Vadovlyje raskite tai, kas jums tikrai domu. Krinlius, kuriuos patys isirinkote, mokykits dainuoti i klausos, ritmuoti ir ir solfediuoti, dduoti </p><p>ir groti klaviiniu instrumentu. J melodijas prisiminti jums pads kompaktin ploktel joje rayta dauguma </p><p>vadovlio dain melodij.</p><p>dainuosime ir aisime muzikinius aidimus,</p><p>klausysims muzikos,</p><p>mokysims solfediuoti ir skaityti natas, dduosime, skuduiuosime,grosime klaviatra,</p><p>ritmui pritaikysime judesius,</p><p>dainoms ir muzikai pritarsime akmenukais, lazdelmis ir judesiais,</p><p>atliksime domiaskrybines uduotis</p><p>ir atsakysime klausimus.</p><p>3</p></li><li><p>TURINYSalyj kelio 6</p><p>PAINKIME NATAS 7PENKLIN 8MET LAIKAI 9RUDUO 10RITMAS 12MELODIJOS KRYPTIS 14FAMIREDO 15</p><p>B b, a jauiukas 15Unt aukt kalneli, ita 15Grai ponia pelda 16Oka spyr 16</p><p>Es atradu baltu pupu 17RYTO IR VAKARO DAINOS 18</p><p>Uteka teka 19Lk, sakalli 20</p><p>PAUZ 21PASIDARYKITE SKUDUIUS 22</p><p>Likalauki kat 22NUO SKUDUIO IKI VARGON 23Ein eidytis 24MUZIKA IR LIETUS 25</p><p>Tave matau 26Etiudas Lietus 27</p><p>PUSIN NATA 28Etiudas 28Bki, upeliuk 28Kvolijosi ilo meka 29Tai raibumai genelio 29En den du 29</p><p>MUZIKA MOGAUS GYVENIME 30LOPINS 31</p><p>Atk busilis 31Zo zo rikika 32</p><p>VESTUVINS DAINOS 33akinja pimpe 33Atvaiuoja svoia ratais 33</p><p>NALAII DAINOS 34Dzk rauda 34Vai pdymai pdymai 35 alio vario 36</p><p>DOREMISOL 37Eiva, sesule 37Mikita 37</p><p>DIRIGAVIMAS 38Ei, augo dygo 38Aut aurel 38</p><p>PUSIN SU TAKU 39Ar vjuis pt 39</p><p>Visi bajorai irgus balnojo 40Prisiminkite ir pakartokite 41IEMA 42Sodai sodai 44Vover 45LASOLMIDO 46</p><p>Sibavo liepel 46alia kelio viekellio 46 Kalne berelis stovjo 47Toli nuduota, toli paadta 47</p><p>METRONOMAS 48Kopos smlio laikrodis 49</p><p>SVEIKOJI NATA 50Etiudas 51I maras 51II maras 51</p><p>U giri giri 52ORKESTRAS 53</p><p>Kald koncertas 53Sidrabia lieti lija 54GAMA 55TONAS IR PUSTONIS 55CHORAS 56KALDOS 57</p><p>Tylij nakt 57</p><p>4</p></li><li><p>oks tvelis okin 58PASTOVIEJI IR NEPASTOVIEJI GAMOS GARSAI 59FASOLLASI 60</p><p>iu iuela 60Tu lapela, kytra paukte 60Tuto, strazdeli, tuto 61Rimo, rimo tto 61</p><p>UGAVNS 62A ugimio ubaglis 62alta iema alin aina 63O tai arklys 63 jo senis per miest 64</p><p>INTERVALAI 65Interval dainel 65Spalv sutartin 66</p><p>Audjl 67 Es maziis muinieciis 68Prisiminkite ir pakartokite 69PAVASARIS 70TRIGARSIAI 72</p><p>A pasjau uol 73MAORAS IR MINORAS 74REFASOLLA 74</p><p>Pas moiut augau 75Augino moiut 75Ai, jojau jojau 76Miega ponas ir sapnuoja 76Tto, strazdelis 77Vai, a ieisiu 77</p><p>METAI SU IOGU 78Ir atskrid du karveliai 79VELYKOS 80</p><p>Aleliuja 80Mes giedam, Jzau, Tau 80</p><p>DO2SILASOL 81irnikli, titity 81vilgso rasel ant baro 82Oi sidi, ko gervinas 82</p><p>alia kelelio keluio 83Ei duku, ei dai duku 83</p><p>SPUOKLINS DAINOS 84Kai a buvau per motu 84Kas t supas? 85</p><p>KETVIRTIN SU TAKU 86Skrido bit laukeliu 86Vyrai skute sus 87Ale gi kokia 87</p><p>JURGINS 88Jurgi Jurgi Jurgelaiti 88Ralio, dar valio 88Stokit gulkit, galvijliai 89</p><p>Praom praom 90Pavasario sonata 91DOFASOLLA 92</p><p>Vilkas grikius sjo 92Kas mudu anksti prikels 92Oi tu gria 93Oi giria giria 93Mano tvulio margi dvaruiai 94Kupolio roe 94</p><p>VASARA 95Mnuo saulu ved 96Eina saulel 97Valioj piev 98Pjoviau ien 99</p><p>JONINI DAINOS 100Oi ta ta, kupalia grai 100Pijolka rta, ita 101</p><p>Pien 102Prisiminkite ir pakartokite 103</p><p>5</p></li><li><p>UGAVNS</p><p>Per Ugavnes jaunimas kreia idaigas, triukmauja. Po kaimynus vaikioja kaukti persirengliai. Labiausiai mgstamos ubago, oio, gervs, arklio, Kanapinio ir Laininio kauks.</p><p> * svietas pasaulis ** geradjas geradarys *** rasalas burok mirkalas **** bulbs bulvs ***** ulyia kaimo gatv ****** dikavoti dkoti ******* ilojoti plsti, koneveikti ******** ielas motas visas gabalas ********* pas Diev zaplotas Dievo atlygis </p><p> Ugavnms pasigaminkite kauki, imokite dain ir aidim.</p><p> Prisiminkite, koki Ugav-ni dain ir aidim imo-kote antroje klasje.</p><p>A ugimio ubaglis</p><p>A ugimio ubaglisIr uaugo prasioklis.Ainu par sviet* verkdamas, Geradjus** garbindamas.</p><p>Treis kiemas nuo pat galaDav duonos ir rasala***,O kai papraio bulbyi****,Liep aiti par ulyio*****.</p><p>Kas duos duonos dikavosiu******,Kas duos sria ilojosiu*******,Kas laini ielo moto********, Tas gaus pas Dievo zaploto*********. Panevio r.</p><p>35</p><p>62</p></li><li><p>alta iema alin aina</p><p>alta iema alin aina, (2 k.)Kad pavasaris ataina. (2 k.)</p><p>mi jauteliai bauboja, (2 k.)Avinliai arcavoja*. (2 k.) </p><p>Pasijungsiu mus jauius, (2 k.)Aisiu art malynlia**. (2 k.)</p><p>Ssiu kvieius ir rugelius, (2 k.)A pasjs apaksiu. (2 k.)</p><p>O tai arklys</p><p>O tai arklys, (2 k.)O tai geras yra arklys. (2 k.)Kanopm (2 k.)Vis keli dai razmu*. (2 k.) Uodegi (2 k.)Vis keli dai nulav. (2 k.)</p><p>* razmuti imuti, iduobti</p><p> ausem (2 k.)Visas pauktes jau suklaus. (2 k.) akem (2 k.)Danguj vaigdes jau suskait. (2 k.)</p><p> Adutikis</p><p>* arcavoti bgioti, lakstyti** malynlis molynlis</p><p>36</p><p>37</p><p>63</p></li><li><p>jo senis per miestRatelis</p><p>jo senis per miest,jo senis per miest,Oi vei bumbel bumbel, (2 k.)jo senis per miest.Ne kromel* ant pei, Ne kromel ant pei,Oi vei bumbel bumbel, (2 k.)Ne kromel ant pei,Senio barzda uriesta,Senio barzda uriesta,Oi vei bumbel bumbel, (2 k.)Senio barzda uriesta.</p><p>* kromelis d su prekmis</p><p>Jojo senis ant okos,Jojo senis ant okos,Oi vei bumbel bumbel, (2 k.)Jojo senis ant okos.Oka sen numet...</p><p>Ir kromel ibarst...</p><p>Senis ok surio...</p><p>Senis ok pjov...</p><p>Senio oka bliov...</p><p>* kromeli</p><p>64</p></li><li><p>INTERVALAI</p><p>Intervalas atstumas tarp dviej muzikos gars. Du vienodi garsai yra vadinami prima (SOL ir SOL). Du gretimi garsai sekunda (FA ir SOL, SI ir DO). Tercija apima tris gretimus garsus (DO ir MI, SOL ir SI).</p><p> Panagrinkite pieinl. Kiek gars apima kvarta? O kvinta? Seksta? Septima? Oktava?</p><p> Kurie tai intervalai? Ivardykite juos.</p><p>Interval dainel</p><p>OKTAVA</p><p>SEPTIMA</p><p>SEKSTA </p><p>KVINTA </p><p>KVARTA</p><p>TERCIJASEKUNDA</p><p>SEKUNDA</p><p>TERCIJA</p><p>KVARTA</p><p>KVINTA</p><p>SEKSTA</p><p>SEPTIMA</p><p>OKTAVA</p><p>1 2 3 4 5 6 7 8</p><p>38</p><p>65</p></li><li><p>Dduokite sskambius dviem ddelmis, skambinkite pianinu. siklausykite! Sekunda skamba atriai, aiiai. Tercija darniai, velniai. Kvarta gdiai, tuiai.</p><p>RE</p><p>Atspkite, kur sskamb grojo js draugai.</p><p>Spalv sutartinTrejin</p><p>Pirmj sutartins pus uraykite gulsiai (A). Juosteles vir nat nuspal-vinkite parodyt spalv vandeniniais daais. Palaukite, kol jie idius. Antrj sutartins pus uraykite statmenai (B) ir nuspalvinkite juosteles greta nat. Krymai dengdamos viena kit, juostels sudarys gra spalvot audin (C). Spalvindami stenkits, kad teptukas nebt per lapias. Juosteles spalvinkite kuo skaidresniu akvarels sluoksniu.</p><p>A B C</p><p>RE</p><p>MI</p><p>MI</p><p>SOLSOL</p><p>RE</p><p>66</p></li><li><p>AudjlLietuvi liaudies aidimas</p><p>Esu dailiai imokyta, (2 k.)Moku graiai austi.Pykt, pokt, tapu tapu, (2 k.)Pupu pupu, klepu klepu.</p><p>audykll graiai auna, (2 k.)Sil neugauna.Pykt, pokt, tapu tapu, (2 k.)Pupu pupu, klepu klepu. </p><p>(Bit)</p><p>Raikiai perskaitykite msl ir j minkite.</p><p> Sdi panel tamsioj seklyioj, Audia be stakli, be nyi. </p><p>Austin juosta</p><p>Audimo stakls</p><p>6767</p></li><li><p>Es maziis muinieciisLatvi vaik daina</p><p>Es maziis muinieciis,Man devii darbniecii:Trs ccias arjias,Trs vistias ectjas,Vilci aitu gantjis,Lcts rijas kljiis,Zats salmu nesjiis.</p><p>Priedainis (kartojamas po kiekvienos eiluts)</p><p>Trai rai r,Tradi ridi radi ridi rai rai r,Tradi ridi ram!</p><p>*A maasis dvarininkasSu devyniais darbininkais:Trys kiaulyts artojls,Trys vityts aktojos,Vilkas avi ganytojas,Lokys jav kljlis,Zuikis iaud neiotojas.</p><p>Vert Valdis Muktupavelas(Valdis Muktupvels)</p><p>39</p><p>68</p></li><li><p>Prisiminkite ir pakartokite! </p><p>Paaikinkite, k reikia ie odiai:</p><p> choras, volta, tonas, orkestras, metronomas, pustonis, dirigentas, gama, intervalas. </p><p>Pagrokite ias natas ddele. Suraskite jas klaviatroje.</p><p>MI DO1 SOL SI RE LA FA DO2</p><p>vardykite, kurios tai natos. Raskite jas klaviatroje.</p><p> Nustatykite, kurie tai intervalai. Pagrokite juos dviem ddelmis arba klaviiniu instrumentu.</p><p> Koki imokote kaldini dain ir aidim? Kurias dainas dainavote per Ugavnes? Kurios dainos ir aidimai jums labiausiai patiko? Kodl?</p><p>A B C D E F G H</p><p>69</p></li><li><p>E i r i m a s V e l i k a</p><p>muzikaMano</p><p>su kompaktine ploktele </p><p>Man</p><p>o m</p><p>uzik</p><p>a </p><p>Vad</p><p>ovl</p><p>is II</p><p>I kla</p><p>sei</p><p>Eiri</p><p>mas</p><p> Vel</p><p>ika</p><p>III klass muzikos mokymo komplekt sudaro:</p><p> vadovlis su kompaktine ploktele (dainavimas, solfediavimas, ddavimas)</p><p> pratyb ssiuvinis mokyklin ddel mokytojo knyga su kompaktine ploktele </p><p>(muzikos klausymas)3</p><p>ISBN 978-5-430-05692-6</p></li></ul>